Jakie są najlepsze lokaty walutowe? Czy lokata w dolarach i wybór takiego rozwiązania może przynieść więcej korzyści niż lokata w złotówkach? Podobnie, jak w przypadku standardowej lokaty, walutowa lokata ma określone oprocentowanie, okres kapitalizacji odsetek, a także termin zapadalności. Lokaty walutowe zazwyczaj zakładane są w dolarach, euro, frankach szwajcarskich albo funcie brytyjskim.

Najlepsze lokaty walutowe – dolary

Jeśli chodzi o lokaty dolarowe, to można znaleźć ją w ofercie wielu banków. Lokata w USD możliwa jest otworzenie w takich bankach, jak Bank Pekao, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska. Pośród wymienionych banków znajduje się instytucja finansowa, która proponuje na lokacie dolarowej wysokie stawki.

Bank Pekao oferuje promocyjną Lokatę na Nowe Środki. Jednak propozycja ta objęta jest dodatkowymi warunkami. Przede wszystkim klient musi prowadzić konto osobiste w złotówkach albo dolarach amerykańskich. Ponadto, należy wyrazić zgody marketingowe, a także wypełnić specjalny kwestionariusz. Jest to lokata na nowe środki, która jako jedyna ma ustalony limit wpłat.

Mimo tego, że to euro wydaje się być najbardziej popularną walutą, to właśnie lokata w dolarach amerykańskich jest w bankach najbardziej popularna. Depozyt w dolarach można założyć w 12 instytucjach finansowych.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Stawki, które oferowane są na lokatach walutowych w dolarach są bardziej atrakcyjne niż na lokatach w euro. Jedynie 4 banki oferują stawkę w wysokości 0,01 procent w skali rocznej. Jest to Credit Agricole, Bank BSP, mBank oraz ING Bank Śląski.

Lokaty dolarowe
Lokaty dolarowe

Najwyżej oprocentowane lokaty walutowe można znaleźć w Citi Handlowym oraz Banku Pekao. Tego drugi oferuje 2,50 procent w skali roku na lokacie kwartalnej, a także 3% w skali roku na depozycie na okres 6 miesięcy. W przypadku banku Citi Handlowy, można liczyć na 2,50 procent na lokacie na 3 miesiące.

Sprawdź także: Jak rozmnożyć 10 tysięcy

Obie oferty to lokaty na nowe środki, z których może skorzystać osoba, która ma w danym banku konto osobiste. Jeśli chodzi o Bank Pekao, to wymagane jest także posiadanie konta walutowego w dolarach. Zarówno jedna, jak i druga oferta jest czasową ofertą promocyjną.

Czym są lokaty walutowe?

Lokata walutowa stanowi depozyt bankowy, który może być założony w obcej walucie. Na temat tego, w jakich walutach można założyć lokatę, decyzję podejmuje bank. Depozyty zwykle prowadzone są w takich walutach, jak dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt brytyjski.

Warto wiedzieć, że lokata bankowa walutowa nazywana jest również lokatą dewizową. Inne cechy lokaty są niemalże takie same, jak w przypadku standardowych depozytów złotowych:

 • Zazwyczaj istnieje możliwość założenia lokaty na 3, 6, 9, 12, 24 miesiące, a nawet 36,
 • Internetowe lokaty walutowe mogą mieć krótkoterminowy albo długoterminowy charakter,
 • Bank ustala maksymalną oraz minimalną kwotę depozytu,
 • Kapitalizacja odsetek zazwyczaj następuje na koniec okresu deponowania.

No lokaty często decydują się osoby, osiągające dochody w innej walucie niż polska złotówka. Zwykle jednak zysk z tego rodzaju depozytu jest niższy niż z lokaty założonej w polskiej walucie. Wynika to z niskich stóp procentowych, które obowiązują w zagranicznych bankach.

Czym jest lokata dwuwalutowa?

Jest to szczególny rodzaj lokaty, który umożliwia lokowanie środków w taki sposób, że są one przeznaczone do wykorzystania w trakcie inwestowania w pochodne instrumenty finansowe. Jest to połączenie standardowej lokaty bankowej z terminową transakcją, która dotyczy określonej pary walutowej.

Osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z takiej oferty, może otrzymać wyższe oprocentowanie, porównując ze standardowymi lokatami, gdyż składa się z oprocentowanej zdeponowanej lokaty terminowej, a także uzyskanie premii za podejmowane ryzyko, to znaczy premii opcyjnej, która pomniejszona jest jedynie o marżę bankową – wynagrodzenie instytucji finansowej.

Jeśli chodzi o lokatę dwuwalutową, to do przewalutowania dochodzi w momencie, kiedy przekroczony zostanie kurs walutowy, który został ustalony w dniu złożenia depozytu.

Wysokość kwoty gwarantowanych odsetek dla klienta uzależniona jest od prawdopodobieństwa wystąpienia tego rodzaju sytuacji, a to jest uzależnione od kursu walutowego. Im będzie większe, tym wyższa wartość odsetek.

Lokata dwuwalutowa cechuje się stosunkowo skomplikowaną konstrukcją a to powoduje, że klienci nie zawsze są chętni do skorzystania z niej. A co więcej, w takim przypadku trzeba ponieść ryzyko walutowe, które jest nieograniczone.

Sprawdź także: Copy trading co to

Jakie jest oprocentowanie lokat walutowych?

Oprocentowanie lokaty walutowej będzie niższe niż oprocentowanie depozytu, który zakładany jest w polskim nominale. Oferty bankowe oscylują w zakresie od 0,01 do 0,4%. 

lokaty w euro
lokaty w euro

Zysk z lokaty walutowej nie będzie wysoki. Trzeba również pamiętać o tym, że od wygenerowanej kwoty klient musi opłacić tzw. podatek Belki, który wynosi 19%. Ostateczny zysk można samodzielnie obliczyć albo skorzystać z dostępnych kalkulatorów internetowych. Jednak uzyskana kwota nie zawsze będzie tą, która zostanie wypłacona przez bank. Tego rodzaju lokaty obarczone są ryzykiem zmienności kursu walutowego.

Kto może otworzyć lokatę walutową?

A w jakiej walucie warto oszczędzać? Najlepiej w takiej, w jakiej klient zarabia. Dlatego też walutowe lokaty bankowe w pierwszej kolejności przeznaczone są dla osób, które osiągają zysk w euro, jednak korzyści z takiej lokaty mogą również czerpać osoby, które spłacają kredyt w obcej walucie. Ci, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel oszczędnościowy.

Lokaty walutowe mogą być odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które oszczędzają na zagraniczne wakacje, ale także dla przedsiębiorców albo inwestorów, prowadzących biznesy z osobami z zagranicy, od których uzyskują zapłatę w walucie euro. Dla takich klientów istnieją lokaty walutowe dla firm.

Najlepsze lokaty dolarowe cechują się niewielkimi wymaganiami względem depozytu, jaki klienci mogą ją nie wpłacić, jak również co do maksymalnego progu wpłat. Co do zasady, nie ma w wymagań dotyczących tego, jaki klient może założyć lokatę walutową w dolarach lub euro. Wygląda to inaczej niż w przypadku np. kredytów walutowych, gdzie banki ponoszą ryzyko braku spłaty pożyczonych środków finansowych.

Jak obliczyć zysk z lokaty walutowej?

Zysk z lokaty walutowej można obliczyć samodzielnie. Wówczas warto posłużyć się następującym wzorem: kwota depozytu x liczba dni utrzymywania x oprocentowanie w skali roku. Kwota depozytu to środki, które zostały zdeponowane na lokacie.

Z kolei liczba dni utrzymywania lokaty to czas, na jaki została założona lokata. Jeśli chodzi o oprocentowanie w skali roku, to jest to stawka, zgodnie z którą będą naliczane odsetki z depozytu.

Sprawdź także: Inwestowanie online

Czym jest przelicznik lokat?

Jest to narzędzie online, które umożliwia szybkie obliczenie zysku z lokaty walutowej. Wystarczy, że osoba zainteresowana poda kwotę, która została wpłacona na depozyt, typ waluty, oprocentowanie, a także okres trwania lokaty.

W oparciu o informacje podane przez klienta, kalkulator obliczy potencjalny zysk z lokaty, uwzględniając podatek Belki. Jednak narzędzie to zazwyczaj nie bierze pod uwagę kursu waluty na konkretny cel. Kwoty, które wskazane są przez przelicznik, najlepiej traktować orientacyjnie.

Jak założyć lokatę walutową?

Procedura założenia lokaty walutowej jest trochę inna, niż w przypadku otwierania depozytu w złotówkach. W celu utworzenia lokaty walutowej należy:

 • Złożyć wniosek o otwarcie lokaty albo podpisać umowę z bankiem,
 • Ustalić z bankiem wysokość oprocentowania, zależnie od okresu trwania lokaty,
 • Zweryfikować, czy bank przyjmuje pieniądze w postaci gotówkowej czy bezgotówkowej,
 • Wpłacić środki finansowe na lokatę.

W niektórych przypadkach istnieje również możliwość utworzenia lokaty przez internet. To jednak możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy posiada się również konto walutowe.

Lokata w dolarach
Lokata w dolarach

Kiedy warto założyć lokatę walutową?

Planując założyć lokatę walutową, odpowiednią praktyką jest monitorowanie oferty instytucji bankowych w ciągu kilku dni przed końcem miesiąca albo kwartału kalendarzowego.

W tym czasie banki często konkurują między sobą o depozyty klientów po to, aby poprawić swoje okresowe wyniki finansowe, a także spełnić wymagania Narodowego Banku Polskiego, jak również Komisji Nadzoru Finansowego, które dotyczą podstawowych wskaźników bankowych.

Sprawdź także: Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem

Wówczas można trafić na bardzo korzystne oferty, m.in. lokaty walutowe, na których można zdeponować dużą kwotę pieniędzy na bardzo korzystnych warunkach.

Lokata walutowa a lokata w zagranicznym banku

Obecnie oferty lokat bankowych nie dają ogromnych możliwości na pomnożenie swojego kapitału. Jednak osoby, które zainteresowane są takim rozwiązaniem, mogą pomyśleć o ofercie lokat, które dostępne są w zagranicznych bankach.

W porównaniu z polskimi lokatami bankowymi, zagraniczne lokaty bankowe zazwyczaj są dużo lepiej oprocentowane, co związane jest z wyższymi stopami procentowymi. Dlatego też na lokatach walutowych można więcej zarobić niż na depozytach krajowych. Często jednak założenie lokaty walutowej w obcym kraju będzie wiązać się z koniecznością osobistej wizyty w tym kraju.

Jakie są wady i zalety lokat walutowych?

Lokata walutowa, podobnie jak każdy inny produkt bankowy, ma zarówno mocne, jak i słabe strony. Jeśli chodzi o wady, to należy do nich zaliczyć przede wszystkim brak możliwości oszacowania ostatecznego zysku. Jest on uzależniony od aktualnego kursu konkretnej waluty, który w trakcie trwania lokaty może się zmieniać. Skutkiem tego zysk z odsetek może być niższy niż klient spodziewał się w dniu jej otworzenia.

Jednak brak przewidywalności z zysków nie jest jedynym minusem lokaty walutowej. Jeśli chodzi o wady, to należy do nich zaliczyć też oprocentowanie produktu, które zazwyczaj jest niższe od oprocentowania klasycznej lokaty. To oznacza, że klient nie tylko nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego zysku z lokaty walutowej, ale także może zarobić mnie niż w przypadku innego depozytu.

Może się jednak okazać, że kurs wybranej przez klienta waluty pójdzie do góry. Wówczas nie straci, a zarobi więcej niż na innej lokacie. Jednak nie jest łatwo przewidzieć zmiany w kursach walut, dlatego tego wybór właściwej lokaty walutowej nie jest prosty i często to po prostu loteria.

Chociaż minusy lokat walutowych istnieją, są także okoliczności, w których taka lokata sprawdzi się najlepiej. Otworzenie lokaty walutowej warto rozważyć w tym celu, aby zrównoważyć kredyt walutowy.

W sytuacji, kiedy klient spłaca zobowiązanie w inne walucie, a w tym czasie wartość złotówki spadnie, wzrośnie wysokość raty, którą klient co miesiąc płaci. Stracić może na niekorzystnym kursie. Jednak lokata walutowa w tej samej walucie co kredyt, jest w stanie zrównoważyć tą stratę.

lokaty w walutach obcych
lokaty w walutach obcych

Tego typu lokata może być także przydatna w przypadku chęci dywersyfikacji kapitału. Wydarzenia polityczne albo ekonomiczne niejednokrotnie są w stanie osłabić polskiego złotego. W takim przypadku posiadanie kapitału w obcej walucie będzie stanowić solidne zabezpieczenie.

Sprawdź także: Broker giełdowy

Decydując się na lokatę walutową, trzeba również pamiętać o tym, że te produkty bankowe nie są zwolnione z podatku Belki w wysokości 19%. 

Lokaty walutowe – czy to się opłaca?

To, czy lokata walutowa będzie opłacalna, uzależnione jest od tego, w jakiej walucie klient uzyskuje wynagrodzenie albo czy posiada duży kapitał w obcej walucie. Takie rozwiązanie warto rozważyć wtedy, kiedy klient dodatkowo oszczędza w obcej walucie i nie zamierza tych środków wymieniać na złotówki.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że oprocentowanie takich depozytów nie jest bardzo wysokie. Nie należy się zatem spodziewać ogromnych zysków. Jednak w sytuacji, gdyby pieniądze miały leżeć na nieoprocentowanym koncie, lepiej mieć jakikolwiek zysk.

Jakie lokaty walutowe oferują banki?

Oferta bankowa zazwyczaj obejmuje lokaty terminowe w następujących walutach: euro, dolar amerykański, funt brytyjski, funt szwajcarski. Dużą popularnością cieszą się lokaty dolarowe i coraz więcej osób decyduje się na ich założenie.

Oferty lokat walutowych w bankach polskich

Warto znać wysokość oprocentowania lokat walutowych w określonych bankach. Ile można zarobić na lokatach bankowych? 

 • Getin Bank oferuje EuroLokatę z oprocentowaniem w wysokości 1,20%,
 • Credit Agricole – w tej instytucji finansowej można zdecydować się na lokatę terminową w EUR z oprocentowaniem 0,01%,
 • Santander – lokata terminowa walutowa z oprocentowaniem w wysokości 0,10 – 0,20%,
 • Bank Millennium – instytucja finansowa oferuje lokatę Millenet z oprocentowaniem 0,01%,
 • Alior Bank – lokata standardowa w wysokości oprocentowania na poziomie 0,01%,
 • mBank – lokata walutowa z oprocentowaniem 0,01%.

Czy lokata w euro może przynieść realny zysk?

Stosunkowo niskie oprocentowanie na lokatach bankowych w euro powoduje, że nie można realnie na nich zarobić. Co więcej, także lokata walutowa, a głównie jej odsetki, które zostały wypracowane w czasie trwania depozytu, są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19 procent. Warto zastanowić się, czy warto oszczędzać w taki sposób, biorąc pod uwagę wysoką inflację w Polsce.

lokaty walutowe
lokaty walutowe

Jak liczyć oprocentowanie lokat walutowych?

Oprocentowanie lokat bankowych uzależnione jest od polityki banków, a także wysokości aktualnych stóp procentowych NBP. Razem z ich wzrostem, z czasem następuje zwiększenie stawek oprocentowania lokat. W jaki sposób szacuje się oprocentowanie depozytów walutowych? 

Sprawdź także: XTB vs Plus500

W podobny, gdyż także te lokaty uzależnione są od wysokości stóp procentowych, jednak w euro. Jakie jest oprocentowanie lokat walutowych w euro? Należy to sprawdzić w bankach, jednak można przypuszczać, że będzie oscylować wkoło wysokości głównych stóp procentowych EBC, czyli Europejskiego Banku Centralnego.

Bardzo niskie stopy procentowe, które są utrzymywane przez Europejski Bank Centralny nie sprzyjają temu, aby klienci osiągali wyższe zarobki na lokatach walutowych. Warto sprawdzić, jakie jest oprocentowanie depozytów walutowych w europejskiej walucie.

Jak wybrać najlepszą lokatę walutową?

Decydując się na założenie lokaty walutowej, zarówno lokaty dolarowej, jak również w innej walucie, warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak:

 • Obligatoryjne skorzystanie z innych produktów bankowych – dobrze byłoby, gdyby otwarcie lokaty walutowej nie było związane z koniecznością otwarcia osobistego konta bankowego,
 • Wysokość oprocentowania – im będzie wyższe, tym lepiej,
 • Minimalna kwota depozytu – im mniejsza, tym klient ma więcej możliwości,
 • Maksymalna kwota depozytu – najlepszą opcją byłoby brak górnej granicy,
 • Forma utworzenia depozytu – w większości przypadków lokatę należy utworzyć osobiście, udając się do placówki banku. W tym przypadku możliwość utworzenia lokaty walutowej przez internet będzie dużym udogodnieniem.

Czy lokata założona w Polsce bardziej opłaca się niż lokata w obcej walucie?

Ze względu na oprocentowanie lokat w dolarach lub euro, w polskich bankach jest niewielka szansa na zarobek. Prawdopodobnie klient więcej zarobi, kiedy podejmie decyzję o otwarciu lokaty walutowej w banku z zagranicy. Czy warto przeprowadzić tego rodzaju operację? Porównując z lokatami w dolarach albo w euro, zagraniczne lokaty mają o wiele lepsze oprocentowanie.

Czy warto zdecydować się na lokatę walutową?

Czy najlepsza lokata dolarowa to dobry pomysł? W szczególności dla osób, które mają jakiekolwiek wpływy w walucie obcej, np. takich, które pracują za granicą, będzie to odpowiednie rozwiązanie. Także w sytuacji, kiedy codzienne rozrachunki płacone są także w tej walucie, lokata nie jest obarczona ryzykiem związanym z wahaniem kursów. W innym wypadku należy liczyć się z możliwością wypłacenia mniejszych kwot niż zostały wpłacone na lokatę.

Lokata w dolarach amerykańskich
Lokata w dolarach amerykańskich

Lokaty walutowe są też zabezpieczeniem dla kredytobiorców, którzy mają zobowiązanie w obcej walucie. Tego rodzaju środki pieniężne zdeponowane na lokacie walutowej, mogą przydać się do spłaty raty, kiedy ta mocno wzrośnie ze względu na spadek wartości złotego względem danej obcej waluty. Lokata walutowa umożliwia zrównoważenie straty, która będzie wynikać ze zmiany kursu.

Sprawdź także: Jak zostać traderem

Najlepsze lokaty dolarowe albo w euro mogą służyć klientom jako dywersyfikacja kapitału. W praktyce oznacza to, że zgromadzone środki finansowe są zabezpieczeniem na wypadek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń w kraju, które mogą wpływać na wartość złotego.

Co to jest przelicznik lokat?

Osoby zastanawiające się nad założeniem lokaty walutowej, zwykle chcą wiedzieć, na jaki zysk mogą liczyć. Wówczas muszą wziąć pod uwagę wspomniane ryzyko, które związane jest ze zmianami kursów, których nie można zawsze przewidzieć.

Należy zaznaczyć, że od zysku z lokaty, czyli naliczonych odsetek, z których odprowadzany jest prostej w wysokości 19%. Decydując się na skorzystanie z lokaty, jaką jest np. lokata walutowa w dolarach, nie należy liczyć na korzystniejsze warunki dotyczące opodatkowania.

Kalkulatory lokat, które są dostępne online, pozwalają na wyliczenie przewidywanego zysku. Wystarczy, że klient poda wartość wpłaconej kwoty oraz okres trwania umowy, a także ustalone oprocentowanie w skali roku. Taka wartość będzie prawdziwa jedynie przy założeniu, że kurs określonej waluty nie zmieni się.

Lokata walutowa – promocje dla nowych klientów

Bardzo często banki proponują klientom, którzy po raz pierwszy korzystają z ich usług, lokatę walutową na korzystniejszych warunkach, aby zachęcić do skorzystania z oferty. W związku z tym osoby, które myślą o zabezpieczeniu środków finansowych na lokacie walutowej, powinny śledzić oferty instytucji finansowych.

Tego rodzaju promocje mogą być związane m.in. z wyższym oprocentowaniem, które może sięgać nawet 1%.

Sprawdź także: Ranking brokerów giełdowych

Zanim klient podejmie decyzję o wpłaceniu środków, warto przeanalizować aktualny ranking lokat walutowych. Dzięki wiedzy na temat konkretnych ofert bankowych, można wybrać opcję, która będzie dla konsumenta najlepsza. Warto również zwrócić uwagę na to, czy lokata dolarowa lub w innej walucie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Sztuczki stosowane przez banki

Warto wiedzieć, że banki często stosują tzw. automatyczne odnawianie lokat. Czasami bank wcale nie prezentuje tego typu opcji do wyboru, kiedy klient zakłada lokatę i ma w tym określony cel. Po tym, jak zakończy się okres umowny, automatycznie otwierana jest następna lokata na taki sam okres, jednak zwykle z gorszym oprocentowaniem.

Na przykład, lokata na 3 miesiące z oprocentowaniem w wysokości 3,15% w skali roku w danym banku odnawiana była automatycznie z oprocentowaniem 0,01% w skali roku. Jest to jawne oszustwo i zerowanie na nieuwadze klientów. W związku z tym, najlepiej już na początku zakładania lokaty walutowej, należy zalogować się do systemu banku, a następnie wyłączyć automatyczne odnawianie lokaty walutowej.

Nie jest to jednak możliwe w każdym banku. Część instytucji finansowych wyłączyła taką możliwość w bankowości elektronicznej, zatem aby to zrobić, konieczne jest połączenie telefoniczne z pracownikiem banku.

Warto również negocjować z bankiem stawki oprocentowania. W takim przypadku warto zadzwonić do banku, podać kwotę, jaka ma zostać wpłacona na lokatę, a potem zapytać, czy bank jest w stanie zaproponować indywidualne warunki – lepsze niż na standardowej lokacie walutowej.

Jednak im większym kapitałem klient dysponuje, tym trudniej będzie mu znaleźć ofertę lokaty na atrakcyjnych warunkach. Korzystne oprocentowanie banki zwykle proponują klientom, którzy wpłacają mniejsze kwoty, do 10 tysięcy złotych.

Lokaty strukturyzowane

Nie wszystkie produkty, które można znaleźć w bankach, pozwalają na oszczędzanie bez żadnego ryzyka. Banki coraz chętniej wprowadzają oferty, które zbliżone są do lokat, jednak nie cechują się takim samym poziomem bezpieczeństwa. Takie produkty standaryzowane nazywane są również lokatą z gwarancją kapitału i są obarczone wysokim ryzykiem.

Taki produkt składa się zwykle z 2 części. Większość pieniędzy inwestowana jest w sposób bezpieczny, np. w obligacje, a mniejsza część agresywnie. Jeśli chodzi o plusy lokat strukturyzowanych, to zwykle gwarantują one wpłaconego kapitału.

Lokaty walutowe są dobrym rozwiązaniem na pomnożenie swojego kapitału, jednak wtedy, kiedy oprocentowanie oferowane przez bank jest atrakcyjne. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto poszukać promocyjnych produktów bankowych, które cechują się bardziej korzystnymi warunkami.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.