Inwestowanie w ETF to lokowanie swoich środków finansowych w fundusz inwestycyjny, który śledzi cenę jednego z aktywów, np. surowców, akcji czy metali szlachetnych. Różnica ETF w porównaniu do standardowych funduszy polega na tym, że ETF są funduszami, które uczestniczą w obrocie giełdowym.

Inwestowanie w ETF – na czym polega? Jak działają Fundusze ETF?

Inwestowanie w ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych jest dobrym rozwiązaniem, gdyż zwykle należy opłacić niską prowizję. Oprócz tego transakcje są zawierane w PLN, dlatego też odchodzą koszty wymiany walutowej.

Jedną z zalet funduszy ETF na GPW jest obsługa w polskim języku. Można się również łatwo rozliczyć za pomocą PIT 8C. Jest także możliwość kupna funduszy ETF w ramach IKE oraz IKZE. Dzięki temu można zaoszczędzić na podatkach.

Inwestowanie w fundusze ETF na GPW to inwestowanie dla początkujących. To także dobry wybór dla inwestorów, którzy dysponują małym kapitałem. Dla doświadczonych inwestorów mała paleta wyboru ETF może być niewystarczająca.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Sprawdź także: Fundusze inwestycyjne czy warto

Ponadto GPW to właściwe miejsce dla osób, które myślą o pasywnym oraz długoterminowym inwestowaniu i nie mają większych wymagań względem kształtu portfela inwestycyjnego.

Czym są ETF? Na czym polega inwestowanie w ETFy?

Co to jest ETF? Fundusze ETF (Exchange Traded Fund) to jedno z łatwiejszych oraz mniej ryzykownych i skutecznych sposobów na inwestowanie na giełdzie. Fundusze ETF są znanym i popularnym rodzajem funduszu inwestycyjnego, który w dużym stopniu ukazuje stan jednej z wybranych giełd. W Polsce jest to stosunkowo nowe rozwiązanie (pisaliśmy niedawno m.in. Trading online). 

Na Giełdzie Papierów Wartościowych pierwszy fundusz indeksowy ETF pojawił się około 10 lat temu. Był on oparty na indeksie 20 największych spółek warszawskich. Kilka miesięcy później pojawiły się dwa kolejne fundusze. Wszystkie trzy są zarządzane przez Grupę Lyxor Asset Management. Jest to jedna z największych na całym świecie i druga w Europie instytucja, która zarządza funduszami ETF. 

Jak działa fundusz inwestycyjny ETF?

Jak już zostało wspomniane, ETF to taki rodzaj funduszu, który niemalże odzwierciedla stan jednej z wybranych giełd. Działa w taki sposób, że gdy np. indeks DAX spada, wartość jednostek funduszu indeksowego ETF Lyxor DAX także spada i odwrotnie – jeśli rośnie DAX, rośnie również ETFDAX.

Sprawdź także: Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Na polskiej giełdzie dostępnych jest kilka funduszy ETF, jednak nie trzeba ograniczać się wyłącznie do GPW. Wystarczy założyć konto maklerskie albo konto na platformie inwestycyjnej (międzynarodowej) i dzięki temu można uzyskać dostęp do kilku tysięcy ETF-ów (pisaliśmy niedawno: Platforma tradingowa). Przykładowo na amerykańskiej giełdzie notowanych jest ponad 2000 rodzajów funduszy.

Czytaj także: ETF ile można zarobić

Można tam znaleźć EFT-y na niemalże wszystko, np. złoto, srebro, rynki wschodzące, firmy technologiczne, produkujące ekologiczne warzywa czy posiadające kasyna (pisaliśmy m.in. Platforma inwestycyjna).

Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w fundusze ETF i instrumenty finansowe. jak inwestować w etf

ETF funkcjonuje w podobny sposób do funduszy inwestycyjnych FIO oraz FIZ i są to poniższe kwestie:

 • ETF-y są tworzone na czas nieokreślony, jednak można je rozwiązać w określonych przypadkach,
 • podlegają regulacjom krajowym oraz unijnym,
 • za zarządzanie ETF-em pobierana jest coroczna opłata,
 • Jednostki uczestnictwa funduszy ETF są emitowane przez fundusz, który tworzony jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Inwestowanie w ETF ropa

Inwestowanie w ETF to nie jedynie akcje. Pieniądze lokować można również w surowce oraz metale ciężkie. Gracze zazwyczaj wybierają ten sposób w sytuacji, kiedy rynek akcji jest przewartościowany (pisaliśmy niedawno: Inwestowanie na giełdzie). 

Sprawdź także: ETF gdzie kupić

Przedmiotem ETF tego typu są kontrakty terminowe i spółki, które zajmują się produkcją oraz przetwarzaniem różnych złóż. Fundusze ETF ropa nie są notowane na GPW, jednak można je zakupić w domach maklerskich. Najpopularniejszym z nich jest fundusz USO, opierający się na cenie comiesięcznych kontraktów terminowych. Notowany jest na największej giełdzie towarów na świecie – nowojorskiej giełdzie NYMEX. 

Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF. etf gdzie kupić

Należy pamiętać, że fundusze ETF ropa notowane są w dolarze amerykańskim. Z tego względu gracze powinno śledzić dodatkowo kurs USD względem PLN.

ETF na srebro i ETF na złoto – czy warto?

Sporą popularnością cieszy się również inwestowanie w ETF w metale szlachetne. Tego typu fundusz umożliwia inwestowanie w kruszec w obejściem fizycznego zakupu sztabek. Wartość takiego ETF maleje lub rośnie wraz ze zmiennością kursu metalu szlachetnego. Fundusze ETF opierają się na cenie metalu, zatem zarabia się na jego ruchach cenowych. Warto również zwrócić uwagę na to, że zyski osiągnąć można na nich jedynie w przypadku wzrostów.

Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF. jak kupić etf

Od czego zacząć inwestowanie w ETF?

Oczywiście w każdym przypadku inwestowanie na giełdzie, niezależnie od wybranego aktywa, powinno zaczynać się od nabycia sporej wiedzy teoretycznej. Następnie można wykorzystać ją i sprawdzić się, wykorzystując do tego symulator gry na giełdzie. Narzędzie to pozwala spróbować swoich sił w inwestowaniu na giełdzie, bez ponoszenia żadnego ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy. To dobre rozwiązanie szczególnie dla osób początkujących.

Zaczynając inwestowanie w ETF, należy wykonać kilka kroków:

 • Zakupić od brokera niewielką ilość ETF-ów (najlepiej aby pobierał niską prowizję),
 • Handlować na giełdach płynnych, gdzie niski jest spread kupna-sprzedaży,
 • Przyjąć długi termin przechowywania tytułów uczestnictwa,
 • Wybierać fundusze o długiej historii – minimum 3-letniej,
 • Decydować się na ETF-y o dużych aktywach,
 • W przypadku spadków na rynku, nie należy się nimi przejmować, a nawet warto kupować wtedy nowe ETF-y.

Jak budować portfel inwestycyjny przy funduszach ETF?

W zależności od decyzji inwestora, istnieją różne sposoby budowania portfela inwestycyjnego, np.:

 • Wykorzystanie spółek w innych proporcjach, niż są w indeksie albo wybieranie tylko części z nich,
 • Dokładne odwzorowanie indeksu giełdowego,
 • Samodzielne konstruowanie koszyków spółek w taki sposób, aby odzwierciedlić zachowanie indeksu.

Inwestor, który buduje portfel inwestycyjny, może np. połączyć ETF-y rynki akcji, złota i wschodzącego rynku. 

Co składa się na całkowitą stopę zwrotu z inwestycji w ETF-y?

Inwestowanie w ETF wiąże się z pewnymi opłatami. Poza kosztami wejścia i wyjścia (prowizji dla brokera), a także rocznej opłaty, na końcowy wynik ma wpływ również rozbieżność w replikacji indeksu, naśladującego określony ETF. Tego typu rozbieżności pojawiać się mogą z różnych względów, jednak główny jest taki, że nie wszystkie ETF-y są dokładnie takie, za jakie można je uznać poprzez ich nazwę.

Pisaliśmy niedawno również: Inwestowanie w nieruchomości

Czym różni się ETF fizyczny od syntetycznego?

EFT-y dzielą się na 3 rodzaje, ze względu na sposób replikacji indeksu:

 • ETF fizyczny z replikacją pełną – ich emitenci fizycznie kupują wszelkie aktywa, które wchodzą w skład indeksu. Przykładowo ETF na indeks S&P 500 oznacza, że emitent kupuje akcje 500 firm i w takich proporcjach, w jakich wchodzą w skład indeksu,
Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF. s&p 500 jak kupić
 • ETF fizyczny z replikacją metodą samplingu – co do zasady stosują one replikację fizyczną, jednak ze względu na naturę aktywów, które wchodzą w ich skład, emitentowi może być ciężko odwzorować indeks, kupując te same aktywa,
 • ETF syntetyczny – naśladują określone indeksy poprzez używanie instrumentów pochodnych.

Podatki, czyli ukryty koszt ETF-ów

Inwestowanie w ETF związane jest z dwoma rodzajami opodatkowania:

 • Podatek od zysku z tytułu obrotu ETF-ami – pojawia się w przypadku, gdy inwestor sprzedaje ETF-y z zyskiem,
 • Podatek z tytułu uzyskiwanych dywidend, które wypłacalne są przez ETF-y – pojawia się w przypadku, gdy inwestor taką dywidendę, ale wie, że niekoniecznie musi ją otrzymać. Wystarczy, że inwestor zajmie się inwestowaniem w ETF wyłącznie accumulating i wówczas uniknie konieczności rozliczania zysku z dywidend podczas trwającej inwestycji. 

Warto wiedzieć, że w przypadku otrzymywania dywidend z zagranicznych akcji, zasady rozliczania podatku są bardzo proste:

 • Broker, który wypłaca inwestorowi dywidendę, u źródła potrąca od niej podatek. W przypadku amerykańskich spółek jest to 15% – albo 30%, jeżeli osoba nie jest rozpoznawalna dla USA jako inwestor z Polski, który podlega umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stawka wyższa niestety dotyczy inwestorów, którzy korzystają z polskich biur maklerskich,
 • Po zakończeniu roku podatkowego, inwestor zobowiązany jest do samodzielnego dopłacenia kwoty brakującej do polskiego podatku od kapitałowych zysków. W tym przypadku jest to 4% otrzymanej dywidendy.

Niestety inwestowanie na giełdzie w ETF jest w tej kwestii bardziej skomplikowane. Przez wzgląd na konstrukcję ETF-ów, naliczanie podatków odbywa się na 3 poziomach:

 • Podatek u źródła na tych giełdach lub krajach, gdzie notowane są spółki, które wchodzą w skład ETF. Taki podatek płacony jest przez sam fundusz ETF,
 • Podatek u źródła kraju rezydencji ETF – to podatek, który płacony jest przez brokera w tym kraju, z którego pochodzi określony fundusz ETF,
 • Podatek od zysków kapitałowych, który płacony jest w Polsce.

Ile można zarobić na giełdzie?

Zarobki na giełdzie są różne, to już wiadomo. Zarabianie na ETF jest w zasadzie takie samo, jak generowanie zysków z inwestowania w fundusze inwestycyjne. Działają one niemalże identycznie. Sposób uzyskania pieniędzy zarówno w przypadku funduszy, jak i ETF-ów, uzależniony jest od rodzaju posiadanych inwestycji.

Pisaliśmy niedawno: Jak grać na giełdzie?

Czym jest ETF? Jak wiadomo, to swego rodzaju fundusz powierniczy. Może inwestować w towary, akcje, obligacje, srebro, złoto czy akcje uprzywilejowane. Co do zasady wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób ETF inwestuje środki.

Czyli, jeżeli inwestor posiada ETF na akcje, skupiające się na papierach z wysoką dywidendą, liczy na zarabianie gotówki z połączeniem zysków kapitałowych. Jeżeli inwestor posiada fundusz ETF obligacji, to ma nadzieję na uzyskanie dochodu z odsetek. Z kolei jeżeli gracz posiada fundusze ETF na nieruchomości, spodziewa się zarobku na czynszach, itp.

Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF

Gdzie kupować ETF?

W przypadku inwestowania w ETF, gracz ma do wyboru 3 sposoby:

 • Kupowanie ETF-ów na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem polskich biur maklerskich,
 • Kupowanie ETF-ów na rynkach zagranicznych przy pomocy polskich biur maklerskich. W tym przypadku liczba dostępnych opcji, jest dużo większa, ponieważ polskie biura maklerskie aktualnie oferują ponad 600 ETF-ów na zagranicznych rynkach. Ponadto oferta cały czas się powiększa,
 • Kupowanie ETF-ów na rynkach zagranicznych za pośrednictwem zagranicznych biur maklerskich – jest to opcja inwestowania w ETF, która w Polsce jest niedoceniania. Wielu graczy obawia się posiadać rachunek inwestycyjny za granicą, ponieważ w takiej sytuacji inwestor nie otrzymuje od brokera PIT-8C i musi samodzielnie rozliczyć zyski kapitałowe z tytułu obrotu akcjami i uzyskiwanych dywidend.

Wiele osób obawia się również o bezpieczeństwo aktywów oraz gwarancję w przypadku upadku brokerów zagranicznych. Zwykle jest to bezpodstawne, gdyż zakres ochrony inwestorów oraz kwoty gwarancji, które dotyczą brokerów w UK i USA, przekraczają poziom gwarancji, który oferowany jest w Polsce. Ponadto w przypadku papierów wartościowych obowiązują takie same zasady, jak w przypadku akcji w Polsce. Są one odłączone od brokerów oraz i indywidualnie przypisane do inwestora.

Inwestowanie w ETF u zagranicznych brokerów wygrywa tym, że mają niższe prowizje przy zakupie akcji oraz ETF-ów na zagranicznych rynkach. Wysokość prowizji oczywiście uzależniona jest od określonego rynku, na którym inwestor dokonuje transakcji. Inne prowizje gracz zapłaci, kupując ETF-y w USA, a inne w Londynie czy w Niemczech. Inwestor powinien zatem wcześniej przemyśleć, w jaki sposób chce dokonywać transakcji i jak będzie to wpływać na koszty oraz stopę zwrotu z inwestycji.

Jak kupować ETF-y z USA?

Inwestowanie w ETF w USA ma wiele zalet, m.in. duży wybór funduszy, duża płynność, niższy poziom opłat TER, niskie spready czy możliwość stosowania strategii opcyjnych. Nie jest to jednak takie łatwe. UE ograniczyła obrót instrumentami finansowymi, których emitenci nie spełniają określonych warunków. Jest kilka sposób na to, jak inwestować w ETF w USA (pisaliśmy niedawno m.in. Jak inwestować na giełdzie):

Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF

Uzyskanie statusu inwestora profesjonalnego

W tym przypadku wystarczy dysponować grubym portfelem i wykazać historią aktywności na rachunku maklerskim. Biuro brokerskie Interactive Brokers umożliwia uzyskanie statusu profesjonalnego inwestora, jeżeli spełni on 2 z 3 poniższych kryteriów:

 • W czasie ostatnich 4 kwartałów, inwestor przeprowadził transakcje znacznych rozmiarów, z częstotliwością, która średnio wynosiła 10 na kwartał,
 • Inwestor posiada portfel instrumentów finansowych, którego wartość razem z gotówką przekracza 500 000 EUR,
 • Inwestor pracuje albo pracował w sektorze finansowym i ma minimum rok profesjonalnego doświadczenia z zakresu tradingu.

Zakup ETF przez opcje

Zakup ETF przez opcje to metoda dla bardziej doświadczonych graczy. W takim przypadku wystarczy, że:

 • Inwestor kupi opcje CALL, na wybrany fundusz ETF – BUY CALl,
 • I natychmiast puści tę opcję do wykonania – EXCERCISE CALL.

Zakup ETF w biurze maklerskim, które ignoruje wymogi UE

Istnieją biura, które nie biorą pod uwagę wymogów, stawionych przez Unię Europejską. Cypryjski broker Exante oraz DIF Broker umożliwiają graczom z Polski kupowanie ETF w USA.

Ile można zarobić na ETF i czy jest to bezpieczne? Czego możesz się spodziewać po inwestycjach w ETF?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – ile można zarobić na ETF? Tak jak każdy inny fundusz, ETF-y tracą i zyskują. Zatem potencjalny zysk uzależniony jest przede wszystkim od tego, jak długa będzie inwestycja oraz w jaki dokładnie fundusz zainwestuje gracz. Aby jednak nieco nakreślić, ile można zarobić na ETF, można przytoczyć informacje, o ile urosły notowane na giełdzie polskiej od początku istnienia. Najwięcej, bo 97,2% zarobił ETFSP500. Ciekawe jest to, że sam indeks S&P zarobił w tym czasie jedynie 51,5%.

Pisaliśmy niedawno: Ile można zarobić na giełdzie?

Wiele osób może zastanawiać się, czy jest to bezpieczne rozwiązanie. Należy pamiętać o tym, że ETF to instrumenty finansowe, które notowane są na giełdzie i tak, jak wszystkie inne produkty inwestycyjne, notują nie tylko wzrosty, ale również spadki. W każdym momencie indeks, o który oparty jest wybrany przez inwestora ETF, może zacząć spadać, a razem z nim spadać będzie ETF. Wówczas inwestor straci na jakiś czas swoje pieniądze albo na stałe, jeżeli pod wpływem impulsu postanowi sprzedać ETF-y.

Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF

To nie oznacza jednak, że inwestowanie w ETF nie jest bezpiecznie i nie warto tego robić. Dobrze sprawdzą się one jako długofalowa inwestycja, np. na emeryturę. Konstrukcja ETF-ów jest logiczna i prosta, a koszty związane z nimi niewielkie, a już na pewno niższe, niż a przypadku klasycznych funduszy. Ponadto, ponieważ ETF-y notowane są tak jak akcje, obrót nimi odbywa się w trakcie każdej sesji giełdowej.

To powoduje, że inwestor ma wiele możliwości zamknięcia czy otwarcia inwestycji w określonym momencie. Poza tym ETF-y są bardzo dobrze zdywersyfikowanym produktem inwestycyjnym. Kupując je, inwestor kupuje na raz wiele spółek we właściwych proporcjach, co samodzielnie byłoby o wiele trudniejsze do wykonania.

Pisaliśmy niedawno również: Jak zacząć grać na giełdzie?

W czym fundusze ETF są lepsze, od tradycyjnych funduszy?

ETF-y to w większości fundusze indeksowe, zwane również pasywnie zarządzanymi. Przewaga funduszy ETF nad funduszami tradycyjnymi wynika z tego, że są one lżejsze pod względem rocznych kosztów i poziomu komplikacji ich budowy oraz zarządzania.

Ich prostota polega na naśladowaniu benchmarku (wzorca, np. indeksu krajowego czy sektorowego), zamiast próbowania ich pokonania przez selekcję aktywów, która jest droga i nie zawsze udana. Pasywne ETF są tańsze i w większości przypadków radzą sobie lepiej, niż fundusze aktywnie zarządzane.

Inwestowanie w ETF
Jednostki funduszy ETF (Exchange Traded Fund). etf co to

ETF-y umożliwiają inwestowanie w szerokie grypy aktywów

Wraz ze wzrostem liczby instrumentów w portfelu, ryzyko inwestycyjne spada. Z jednej strony, im większa liczba spółek w portfelu, tym szansa na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu, jest mniejsza. Jednak z drugiej strony odpowiednio zdywersyfikowany portfel jest bardziej przewidywalny. Jeżeli inwestor nie ma czasu, wlasnoręczne dobranie spółek to ryzyko popełnienia choć jednego błędu. Inwestowanie w ETF to dywersyfikacja portfela bez nadmiernego ryzyka.

Czy warto inwestować w ETF?

ETF są funduszami inwestycyjnymi, które aktualnie stały się najważniejszym instrumentem pasywnego inwestowania. Zaletą ETF jest szeroka dywersyfikacja. Przy pomocy jednej małej inwestycji, zakupić można wiele papierów wartościowych. Inwestowanie w ETF cechuje się dużą przejrzystością, gdyż zmiany w składzie indeksów są ograniczone – wiadomo, w co się inwestuje środki. Poza tym koszty obsługi ETF są znacząco niższe, niż innych instrumentów finansowych. 

Pisaliśmy niedawno również: Bezpieczne inwestowanie na giełdzie

Charakter i specyfikacja funduszy ETF ma wpływ na oszczędności, gdy charakteryzuje się naśladowaniem indeksów. Z tego względu fundusz nie angażuje zbyt wielu osób i nie wymaga specjalistycznych programów. Opłaty za administrację oraz zarządzanie funduszem ETF wynosić mogą 0,01% w skali roku. Także nie ma potrzeby uiszczania opłat manipulacyjnych.

Poza tym fundusze ETF znajdują się pod ścisłą ochroną prawną, gdyż przeznaczone są dla ogółu społeczeństwa. Inwestowanie w ETF jest bezpiecznym sposobem na lokowanie swoich pieniędzy oraz łatwe w obsłudze dla początkujących inwestorów. 

W przypadku funduszy ETF, podobnie jak w przypadku każdej innej formy inwestycji, nie ma gwarancji zwrotu. Najlepsze, co możesz zrobić, to zbadać historię i wyniki funduszu giełdowego, aby zorientować się, jakiego zwrotu możesz się spodziewać. Fundusze ETF mogą zapewnić znacznie wyższe zwroty niż tradycyjne inwestycje giełdowe, ale mogą również wiązać się z wyższym poziomem ryzyka. Upewnij się, że czujesz się z tym komfortowo, zanim zainwestujesz w fundusze ETF.

Jakie zalety mają ETF-y?

Inwestowanie w ETF ma wiele zalet, m.in.:

 • W porównaniu do innych funduszy inwestycyjnych, ETF-y cechują się niższymi kosztami zarządzania. Opłata, która pobierana jest za zarządzanie funduszem, zawiera już opłaty giełdowe, koszty przechowywania aktywów, koszty licencyjne oraz administracyjne. Ponieważ ETF-y są zarządzane pasywnie, roczne opłaty wynoszą kilkakrotnie mniej, niż w przypadku FIO oraz FIZ,
 • Zarządzanie pasywne to odzwierciedla zachowania określonego indeksu giełdowego oraz wierne naśladowanie jego zmiany,
 • Na giełdzie w systemie w systemie ciągłym są notowane tytuły uczestnictwa ETF-ów,
 • Inwestowanie w ETF daje możliwość kupna oraz sprzedaży ich w każdej chwili. Są one na bieżąco wyceniane przez rynek podczas trwania sesji giełdowych,
 • Animatorzy wspomagają płynność funduszy ETF i są zobowiązani do tego przez umowę.
Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF (Exchane Traded Fund). Jednostki funduszy ETF i papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. etf gdzie kupić

Jak zwiększyć zyski z inwestowania w ETF?

Tak, jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, wyróżnia się 3 kluczowe czynniki, mogące pomóc zwiększyć zyski z inwestowania w ETF:

 • Inwestor nie powinien inwestować w ETF-y, których nie rozumie. Na całym świecie jest bowiem wiele dziwnych funduszy ETF. Niektóre z nich wykorzystują bardzo dużą dźwignię finansową oraz krótkie pozycje na akcje. Z kolei inne inwestują jedynie w krajach, są niewiele wyżej, niż kraje trzeciego świata, a jeszcze inne skupiają się w specyficznych branżach albo sektorach. Trzeba dokładnie znać skład posiadanych ETF-ów i wiedzieć, w jakim celu się w nie inwestuje,
 • Utrzymywanie swoich kosztów ETF na właściwym poziomie. Oczywiście nie jest to kluczowy problem, ponieważ inwestowanie w EFT-y zwykle generuje koszty, które są bardzo przystępne. To jeden z powodów, dla których są przez graczy bardzo pożądane – zwłaszcza tych, których nie stać na indywidualne zarządzanie rachunkami,
 • Skoncentrowanie się na długoterminowej perspektywie – wszelkie ETF-y powinny działać w taki sposób, jak ich podstawowe pakiety akcji. To oznacza, że jeżeli inwestor posiada fundusz akcji, który jest przedmiotem obrotu giełdowego, może być narażony na stosunkowo duże wahania wartości rynkowej w danym roku. Jeżeli gracz nie będzie w stanie sobie z tym poradzić, nie powinien inwestować w te papiery wartościowe.
Inwestowanie w ETF
Inwestowanie w ETF. etf co to jest

Czy fundusze ETF są popularne?

Chociaż fundusze ETF z roku na rok zyskują na popularności, ich udział w aktywach wszelkich funduszy w USA np. w 2018 roku wynosił tylko 10%. W Polsce zapewnie będzie to sporo mniej, chociaż zainteresowanie funduszami ETF stale rośnie. Są to fundusze przyszłościowe, a ich liczba stale wzrasta, również na polskim rynku finansowym.

ETF-y (fundusze giełdowe) to coraz bardziej popularny sposób inwestowania. Zanim zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze w fundusze ETF, ważne jest, aby zrozumieć, czym one są, jak działają i jakie potencjalne korzyści mogą przynieść.

Pisaliśmy niedawno również: Gra na giełdzie

Inwestowanie w ETF nie sprowadza się wyłącznie do wybrania samych ETF czy teoretycznej wiedzy na temat zasad konstrukcji portfela inwestycyjnego. Ogromne znaczenie dla stóp zwrotu mają praktyczne aspekty, takie jak zrozumienie sposoby opodatkowania określonych ETF-ów, zdecydowanie się na brokera krajowe czy zagranicznego, czy dobranie ETF-ów, które najlepiej będą wspierać cele inwestora.

Inwestowanie w ETF nie jest jednak drogim przedsięwzięciem, a zyski z tego mogą być niemałe.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Ile można wyciągnąć z ETF? Na długo się inwestuje? Siedzi ktoś w temacie i mógłby podzielić się doświadczeniem z ETF? Mam trochę odłożone, myślę o inwestycjach i słyszałem o funduszach ETF, ale zero doświadczenia w tym temacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.