Jak zacząć grać na giełdzie? Inwestowanie na giełdzie nie wiąże się z żadną wiedzą tajemną, która dostępna jest wyłącznie dla maklerów. Dobrego gracza cechuje upór w dążeniu do celu oraz chłodna kalkulacja, zamiast kierowanie się emocjami. Dużym błędem, który często popełniany jest przez osoby rozpoczynające grę na giełdzie, jest brak wiedzy na temat jej funkcjonowania. Warto zatem wiedzieć, jak inwestować na giełdzie.

Jak zacząć grać na giełdzie?

Giełda jest miejscem, w którym dochodzi do wymiany dóbr oraz usług – podobnie jak w sklepie. Jednak na giełdzie dochodzi do obrotu wyłącznie instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje (papiery wartościowe) i instrumentami pochodnymi, np. kontakty terminowe. Bez wiedzy na temat różnicy między tymi instrumentami, nie warto zaczynać grać na giełdzie

Na rynku kapitałowym domy maklerskie wykonują tzw. działaność maklerską. Wymaga ona zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Przyjmują oraz przekazują one zlecenia nabycia i kupna instrumentów finansowych, prowadzą działalność doradztwa finansowego oraz zarządzają portfelami inwestycyjnymi.

Sprawdź także: W co inwestować małe kwoty

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Zatem giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym spotykają się osoby i instytucje, które chcą kupić albo sprzedać obligacje, akcje, certyfikaty oraz inne papiery wartościowe. Inwestorzy to kupujący oraz sprzedający papiery wartościowe (czytaj także: Jak zarabiać na giełdzie).

Osoba w postaci inwestora kupuje instrumenty finansowe i liczy na zysk z dywidendy, odsetek albo wzrostu ceny zakupionego aktywa. Inwestuje się wyłącznie dla zysku (czytaj także: Czym jest giełda papierów wartościowych). 

Czym jest inwestowanie w akcje?

Akcje są to papiery wartościowe, które emitowane są przez spółkę komandytowo-akcyjną albo spółkę akcyjną. Głównym celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie środków na dalszy rozwój. Posiadacze akcji stają akcjonariuszami – współwłaścicielami majątku spółki. Razem z nabyciem papierów wartościowych, nabywają także prawo do udziału w zysku, jaki firma wypracuje.

Sprawdź także: Inwestycje giełdowe dla początkujących

Inwestowanie na giełdzie obciążanie jest ryzykiem, z tego względu osoby planujące grać na giełdzie, powinny mieć podstawową wiedzę na ten temat. 

Istnieją dwa typy akcji – niestandaryzowane, imienne, które posiadają cechy charakterystyczne i tzw. na okaziciela. Rodzaj pierwszy nie jest wprowadzany na giełdzie do obrotu. Posiadaczami akcji imiennych zwykle są założyciele spółki, a przedsiębierze prowadzi specjalną księgę, w której znajdują się dane wszystkich właścicieli papierów wartościowych.

Inwestowanie w akcje możliwe jest w przypadku akcji na okaziciela. Właśnie ten rodzaj akcji znajduje się w obiegu. 

Jak grać na giełdzie – od czego zacząć?

Inwestowanie na giełdzie powinno być poprzedzone zdobyciem podstawowej wiedzy na temat rynku oraz sposobach jego funkcjonowania. Pierwszy krok to założenie rachunku w domu maklerskim, który pozwala na dokonywanie transakcji. Warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego podmiotu, przeanalizować koszty i opłaty oraz upewnić się, czy dom maklerski posiada licencję. 

jak zacząć grać na giełdzie
jak zacząć grać na giełdzie. giełda dla bardzo początkujących. jak zacząć inwestować

Informacje dotyczące biura maklerskiego można sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Granie na giełdzie można przeprowadzać samodzielnie, jednak jest to opcja dla osób, które posiadają wiadomości z tego zakresu. 

Jak inwestować na giełdzie?

Inwestorzy, szczególnie początkujący muszą mieć świadomość ryzyka. Zawsze należy wziąć pod uwagę spadek kondycji określonego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, także mniejszą  wartość zakupionych akcji. Wpływa na to sytuacja gospodarcza kraju, czy różnorodne zmiany zachodzące w firmie. Inwestowanie w akcje to również emocje, które bardzo często bywają złym doradcą i doprowadzają do podejmowania niekoniecznie dobrych decyzji. 

Jak zacząć grać na giełdzie? Osoby początkujące mogą skorzystać z konta demo, pozwalającego na sprawdzenie swoich sił. Taki symulator giełdy pozwala na zdobycie doświadczenia, zatem jest to dobrym sposób na trening przed wejściem na giełdę. W celu czerpania zysków z grania na giełdzie, należy sprawdzić, jakie są możliwości, obrać strategię, śledzić notowania i w szczególności nauczyć się akceptowania strat oraz rezygnowała z operacji, które je powodują. Inwestowanie na giełdzie wymaga przygotowania. 

W co inwestować na giełdzie?

Giełda to miejsce, gdzie nabywa się i sprzedaje papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje to tylko jedna z możliwości. Inne instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu go obligację przedsiębiorstw oraz skarbowe, a także certyfikaty z dźwignią, inwestycyjne, itp. jedynie odpowiednia znajomość określonych instrumentów umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji oraz świadomie podejmować swój portfel inwestycyjny. 

Sprawdź także: Jak kupować akcje

jak zacząć grać na giełdzie
giełda jak zacząć. jak grać na giełdzie

Poprzez kupowanie akcji, inwestor staje się współwłaścicielem spółki, przez co zarabia na ich wzroście albo na dywidendzie. W przypadku kupna obligacji, zyskiem są odsetki od pożyczonej kwoty emitentowi. Wypłacane mogą być na koniec inwestycji albo cyklicznie.

Sprawdź także: Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Pozostałe instrumenty umożliwiają zarabianie na giełdzie w przypadku, gdy ceny określonych aktywów będą wzrastać. Większość z nich przeznaczona jest dla inwestorów z pewnym doświadczeniem. Inwestowanie w akcje na początek jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. 

Inne papiery wartościowe dostępne na giełdzie to:

 • Certyfikaty inwestycyjne – to papiery zaświadczające o wykupie udziałów w funduszu inwestycyjnym,
 • Opcje – jest to umowa, która nadaje prawo zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego w danym terminie oraz po ustalonej cenie,
 • Kontrakty terminowe – to instrumenty finansowe, polegające na dokonywaniu zakładów finansowych, które dotyczą kursów poszczególnych spółek.

Gra na giełdzie – w jakie akcje inwestować?

Inwestowanie w akcje na giełdzie nie powinno być przypadkowe. Poza śledzeniem notowań i analizowaniem prognoz specjalistów, warto również korzystać z narzędzi dostępnych w sieci do wyszukiwania najbardziej interesujących ofert. Pozwalają one na ustawienie pożądanych parametrów, a następnie przeczesują rynek.

Warto również zwrócić uwagę na rekomendację maklerów. Zatem w jakie akcje inwestować? Uzależnione jest to od wiedzy oraz umiejętności kupującego, a także aktualnej sytuacji na rynkach. 

Inwestowanie w akcje to sposób na powiększenie kapitału, jednak należy pamiętać, aby do tematu podejść na chłodno i racjonalnie. Emocje są złym doradcą, a nieznajomość podstawowych zasad, które rządzą rynkiem finansowym może przynieść więcej szkody, niż pożytku. 

jak zacząć grać na giełdzie
jak zacząć grać na giełdzie w Polsce. inwestowanie na gieldzie. Giełda jak grać.

Analiza rynku 

Granie na giełdzie obejmuje dwie podstawowe metody analizowania rynku:

 • Analiza techniczna,
 • Analiza fundamentalna.

Pierwsza polega na programowaniu przyszłych kursów papierów wartościowych na podstawie tego, jak ich ceny kształtowały się w przeszłości. Ma ona wyznaczać momenty, w których zakup albo sprzedaż określonego papieru wartościowego z punktu widzenia inwestora będzie najbardziej korzystna. 

Analiza techniczna w przypadku inwestowania na giełdzie oparta jest na teorii Dowa zakładającej, że:

 • cena to odzwierciedlenie wszystkich czynników oddziaływających na rynek,
 • ruch cen podlega pewnym trendom, które można identyfikować oraz wykorzystywać w celu generowania zysków,
 • ruch cen historycznie się powtarza. 

Najważniejsze zalety analizy technicznej to to, że ilość danych koniecznych do jej wykonania jest niewielka w porównaniu z analizą fundamentalną. Ponadto umożliwia stosunkowo łatwą identyfikację momentów najlepszych do wejścia i wyjścia z rynku. 

Sprawdź także: Inwestowanie w akcje

Zdarza się jednak, że na skutek analizy technicznej inwestor otrzymuje sprzeczne rezultaty. Te z kolei z jednej strony zachęcają do kupna, a z drugiej do sprzedaży. Oprócz tego analiza techniczna nie sprawdzi się w przypadku rynków o nagłych zmianach trendów. 

Granie na giełdzie opiera się również na analizie fundamentalnej. Polega ona na analizie kondycji ekonomicznej określonej spółki, która umożliwi oszacowanie jej wartości. Opiera się ona na ocenie następujących czynników:

 • analiza sektorów, w których działa określona spółka,
 • analiza makrootoczenia,
 • analiza ogólnej sytuacji spółki,
 • analiza finansowa spółki,
 • wycena spółki.

Na skutek analizy fundamentalnej inwestor uzyskuje cenę akcji określonej spółki, którą potem trzeba porównać z bieżącą ceną giełdowej akcji. Jeżeli cena jej jest wyższa od ceny giełdowej, warto je zakupić. Z kolei gdy cena akcji spółki jest niższa od giełdowej ceny aktualnej, najlepiej jest sprzedawać. 

Analiza fundamentalna inwestowania na giełdzie sprawdza się w przypadku długoterminowych inwestycji, które mają na celu wzrost kapitału. Ponadto jej wykorzystanie umożliwia zdobycie większej wiedzy w branży, w której analizowana spółka działa. 

Należy jednak pamiętać, że analiza fundamentalna bazuje na określonych założeniach, a ich przyjęcie w większej mierze może wpłynąć na uzyskanie przewidywania. Ponadto metoda ta dużo mówi na temat potencjału rozwojowego spółki. Nie wskazuje jednak precyzyjnych momentów, w których najlepiej skupować albo sprzedawać akcje.

jak zacząć grać na giełdzie
jak zacząć inwestować na giełdzie? jak inwestować na gieldzie?

Zatem, którą analizę najlepiej zastosować? Uzależnione jest to indywidualnych predyspozycji inwestora. Najlepiej przyjąć, że techniczna analiza sprawdzi się w przypadku inwestorów, którzy dużo inwestują oraz zajmują się spekulacjami. Z kolei fundamentalna analiza w graniu na giełdzie przyniesie korzyści w szczególności inwestorom długoterminowym i bardziej konserwatywnym. Jeśli jednak inwestor ma taką możliwość, powinien łączyć obie metody analizy. 

Jak grać na giełdzie? – poradnik krok po kroku

Jak zacząć grać na giełdzie? Aby kupować akcje na giełdzie, należy założyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, który licencjonowany jest przez KNF. Dom maklerski to konieczny (nie ma możliwości kupna akcji bezpośrednio od GPW) pośrednik pomiędzy inwestorami. Dom maklerski kupuje oraz sprzedaje akcje na giełdzie na zlecenie klientów. Liczbę zakupionych akcji zapisuje na indywidualnym rachunku maklerskim. 

jak zacząć grać na giełdzie
giełda dla początkujących

Założenie rachunku inwestycyjnego

Jak zacząć grać na giełdzie? Od założenia specjalnego rachunku. Pierwsze kroki początkujący inwestor do domu maklerskiego w celu zawarcia umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Jego celem jest przechowywanie oraz obracanie papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami finansowymi.

Taką umowę podpisać można bezpośrednio w punkcie obsługi klienta lub złożyć wniosek online. W drugim przypadku umowę dostarczy kurier. Jedynym wymaganym dokumentem do jej podpisania jest ważny dowód osobisty albo paszport. 

Sprawdź także: Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty?

Umowa o prowadzenie rachunku inwestycyjnego nie jest skomplikowana. Przypomina nieco umowę o prowadzenie rachunku bankowego. Aby złożyć wniosek, należy mieć ukończony 18 rok życia. Zanim umowa zostanie podpisana, wnioskować będzie musiał wypełnić unijny formularz MIFID.

Ma on na celu sprawdzenie wiedzy wnioskodawcy na temat inwestowania na giełdzie. Oprócz tego otrzyma on do podpisania amerykański formularz FACTA, w którym musi zadeklarować, czy jest rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych.

Oferta domów maklerskich funkcjonujących w Polsce jest do siebie podobna. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne albo kosztuje około 60 zł rocznie. Poza tym inwestor płaci każdorazowo prowizję za zrealizowanie zlecenie. 

jak zacząć grać na giełdzie
inwestowanie na gieldzie. Granie na giełdzie – na jakiej giełdzie grać?

Zatem inwestowanie na giełdzie wiąże się z założeniem rachunku, jednak umowę można w każdej chwili rozwiązać, z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Poza tym nie ma limitu w liczbie posiadanych rachunków u brokerów. Bez problemu można korzystać z usług kilku lub więcej domów maklerskich.

Wpłata pieniędzy na rachunek maklerski

Po założeniu rachunku, gra na giełdzie może rozpocząć się po wpłaceniu na niego pieniędzy. Inwestor sam decyduje, jaką kwotą będzie obracać. Początkowo jednak zaleca się, aby na inwestowanie nie przeznaczać zbyt wysokim kwot. Chodzi o takie sumy, które można stracić bez wpływu na budżet domowy oraz samopoczucie. Niestety inwestowania na giełdzie nie da się nauczyć bez strat. Każdy inwestor ich doświadcza. Ważne jednak, aby nie przekraczały one sumy zysków.

Wpłaty dokonuje się zwykle przelewem bankowym na podany przez dom maklerski numer konta. Niektórzy brokerzy pozwalają na wpłatę gotówki. Można ją także przynieść na banku i tam wykonać przelew. 

Jak kupować i sprzedawać akcje, czyli składanie zleceń

W celu kupienia akcji, należy złożyć zlecenie. W przeszłości należało przyjąć do punktu obsługi klienta domu maklerskiego i w formie ustnej lub pisemnej złożyć dyspozycję maklerowi. Ten z kolei wystawiał pokwitowanie i wysyłał zlecenie do systemu transakcyjnego. Teraz jednak w większości przypadków zlecenia składane są za pośrednictwem internetu. W pierwszej kolejności zlecenie trafia do DM, z którego dostaje się na giełdę. Jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie. 

Osoba, która zastanawia się, jak grać na giełdzie w Polsce, powinna wiedzieć, że istnieją dwa zasadnicze rodzaje zleceń – zlecenia kupna oraz zlecenia sprzedaży. W ramach zlecenia kupna, inwestor oferuje gotówkę w zamian za akcje, a w ramach drugiego zlecenia – oferuje akcje za gotówkę. Drugim ważnym kryterium są priorytety inwestora. 

W celu kupienia lub sprzedania akcji, można skorzystać ze zlecenia z limitem albo ze zlecenia PKC, czyli po każdej cenie. Odnośnie zleceń z limitem należy zadeklarować liczbę sprzedawanych/kupowanych akcji oraz cenę jednostkową, po której inwestor zgadza się sprzedać/kupić określone akcje.

Zlecenia PKC mają pierwszeństwo nad zleceniami z limitem, jednak nie dają pewności, ile pieniędzy rzeczywiście wydanych będzie na zakup akcji albo ile pieniędzy uzyska się za ich sprzedaż.

jak zacząć grać na giełdzie
Gra na giełdzie podstawy – inwestowanie na giełdzie – jak zacząć inwestować na giełdzie?

Trzeba pamiętać, że gra na giełdzie jest samodzielna i tylko osoba grająca ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i ich skutki. Żadna porada, rekomendacja czy analiza nie zwalnia jej z konsekwencji podjętych decyzji. Dom maklerski jest wyłącznie pośrednikiem w takim przypadku i w żaden sposób nie odpowiada za to, czy dana transakcja przyniesie zysk. Co więcej, dom maklerski nie jest także drugą stroną transakcji – akcje sprzedaje się i kupuje od innych inwestorów.

Opłaty i prowizje, czyli koszty grania na giełdzie

Indywidualne inwestowanie na giełdzie nie jest zajęciem zbyt kosztownym. Wersje podstawowe rachunków inwestycyjnych bardzo często są prowadzone bezpłatnie albo za kwotę kilkudziesięciu złotych rocznie. Natomiast więcej zapłacić trzeba za opcje dodatkowe, np. dostęp do serwisów informacyjnych.

W opcji standardowej inwestor widzi jedynie najlepszą ofertę kupna/sprzedaży oraz ma dostępu do notowań bez opóźnień. Jednak taki pakiet w zupełności powinien wystarczyć początkującemu graczowi. 

Dom maklerski zarabia na prowizjach, które pobierane są od inwestora przy każdej wykonanej transakcji kupna oraz sprzedaży. W ostatnich latach standardem na polskim rynku jest prowizja w wysokości 0,39% od dyspozycji składanych online. W niektórych przypadkach może ona wynosić nawet 0,20%. Jest także minimalna prowizja, która wynosi około 3-5 złotych od zlecenia zrealizowanego. 

Liczenie zysków oraz realizacja strat w grze na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie polega na tym, że od chwili złożenia zlecenia, inwestor oddaje wpływ na swoje pieniądze rynkowi. To, czy ceny zakupionych akcji będą rosły czy malały, zależy od decyzji wszystkich uczestników rynku. 

Jednak zasada liczenia zysków i strat jest taka sama. Jeżeli inwestor sprzedał akcje drożej, niż je kupił (uwzględniając prowizje), to zarobił. Z kolei jeśli sprzedał akcje taniej, niż je kupił, to poniósł stratę. Decydując się na inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych warto wiedzieć, że od zysków kapitałowych osiągniętych w skali roku kalendarzowego, należy zapłacić 19% podatku. 

jak zacząć grać na giełdzie
jak obstawiać na giełdzie. Czy opłaca się grać na giełdzie? Nauka gry na giełdzie

Wypłata gotówki

Pieniądze znajdujące się na rachunku inwestycyjnym, można w każdej chwili wypłacić. Zwykle odbywa się to przez przelew na wcześniej podany przez inwestora rachunek bankowy. Po zleceniu przelewu, zwykle na następny dzień roboczy środki pojawiają się na koncie.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczka konsolidacyjna dla zadłużonych 

Istnieją domy maklerskie, które pozwalają na wypłaty gotówki we własnych oddziałach. Operacja ta jednak może wiązać się z dodatkową prowizją, a w przypadku wyższych kwot musi być awizowana.

Jak zacząć grać na giełdzie? – 4 zasady

Jak nauczyć się grać na giełdzie? Na giełdzie trzeba być w szczególności  skutecznym, a poniżej przedstawione są 4 zasady, których stosowanie ma za zadanie zwiększyć szanse na sukces.

Dyscyplina to klucz do sukcesu

Mało kto docenia wartość dyscypliny. Nawet najlepsza strategia inwestycyjna nie jest nic warta, jeżeli inwestor podejmujący decyzje nie jest zdyscyplinowany. Jeżeli inwestor ma słabą strategię z która nie daje mu dużej przewagi nad innymi uczestnikami rynku, to dyscyplina będzie w stanie mu naprawdę pomóc. W  najgorszym wypadku będzie w stanie uciąć stratę i nic poważnego mu się nie stanie.

Akceptacja straty w grze na giełdzie

Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić inwestor to kurczowe trzymanie się transakcji, która generuje coraz większą stratę. Jak zacząć grać na giełdzie? Niestety trzeba opanować umiejętność akceptowania straty i ją w sobie wyrobić, aby nie tkwić w niej miesiącami.

Inwestycja z planem gry na giełdzie

Jest to punkt, który bardzo często jest bagatelizowany przez inwestorów. Nigdy nie należy otwierać pozycji, jeśli wcześniej nie zostaną określone warunki, kiedy daną pozycję trzeba zamknąć. Oznacza to określenie zarówno negatywnego, jak i pozytywnego scenariusza. Dzięki temu inwestor będzie wiedział, kiedy uciąć nierentowną inwestycję. W przeciwnym razie emocje wezmą górę i będzie przez długi czas tkwił w beznadziejnej sytuacji. Plan pomoże wyciągnąć wnioski.

jak zacząć grać na giełdzie
jak zacząć grać na giełdzie i gdzie grać na giełdzie

Nauka na własnych błędach

W graniu na giełdzie inwestor będzie robił duże postępy, jeżeli zacznie wyciągać wnioski przynajmniej ze swoich błędów, ale również błędów osób trzecich. Warto tworzyć cele, budować własną strategię, realizować ją, ciąć straty oraz inkasować zyski. Wynik inwestycji leży wyłącznie w rękach inwestora. 

Jak zacząć grać na giełdzie? Należy przede wszystkim zaakceptować, że początek będzie ciężki. Nie od razu zaczyna się zarabiać, a jeżeli tak się stanie, to na pewno jest to duży wpływ szczęścia. Nie warto zatem tego bagatelizować.

Gdzie najlepiej pozyskiwać wiedzę na temat inwestowania? Ile trzeba mieć pieniędzy aby zacząć grać na giełdzie?

Jak zacząć grać na giełdzie? Warto wiedzieć, że przed inwestowaniem najlepiej dowiedzieć się nieco na temat zasad i funkcjonowania rynku finansowego. Wiedzę teoretyczną należy pogłębiać. Zyskowne inwestowanie związane jest z trzymaniem ręki na pulsie przez cały czas oraz posiadaniem wiedzy na temat biznesu, gospodarki oraz polityki.

Warto zatem na bieżąco śledzić wszelkie informacje z tych obszarów, np. odwiedzając różne portale internetowe. Wiarygodnym źródłem informacji jest również Komisja Nadzoru Finansowego, która umożliwia sprawdzenie czy określony podmiot, w który inwestor chce zainwestować, nie znajduje się na liście ostrzeżeń. 

Wiedzę dotyczącą mechanizmów rynkowych można również czerpać od ekspertów, jednak należy podchodzić do nich z rezerwą. Nawet osoba z ogromnym doświadczeniem nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć tego, co będzie w przyszłości.

Z powyższych względów gra na giełdzie powinna obejmować jedynie instrumenty finansowe, które są znane inwestorowi oraz które rozumie. Z kolei ryzyko straty należy całkiem realnie traktować. 

Gdzie uczyć się inwestowania na giełdzie? Nauka inwestowania na giełdzie

Wiedzę dotyczącą inwestowania warto również czerpać z profesjonalnych książek oraz specjalistycznych serwisów internetowych oraz blogów. Także na stronach KNF można znaleźć przydatne materiały edukacyjne. Dobrym źródłem wiedzy mogą być również analizy giełdowe. 

Ponadto inwestor, aby skuteczniej grać na giełdzie, może brać udział w kongresach, konferencjach oraz eventach, na których omawia się zagadnienia związane z giełdą i inwestowaniem. Także oferta kursów i szkoleń oraz webinarów może być dobrym punktem wyjścia przy nauce inwestowania. 

jak zacząć grać na giełdzie
Polska giełda. Bezpieczne inwestowanie na giełdzie

Jednak nie ma lepszego nauczyciela, niż praktyka. Najważniejsze jest doświadczenie, które pochodzi z własnej analizy, faktycznego inwestowania na giełdzie oraz wyciągania wniosków. Giełda jest instytucją, która pozwala na obrót papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.

W skutecznym inwestowaniu zdecydowanie pomagają analizy rynku, ale trzeba także na bieżąco śledzić sytuację na rynku gospodarczym, społecznym oraz politycznym. Ważna jest również wiedzą pochodząca z literatury, szkoleń itp. Wiedząc już, jak zacząć grać na giełdzie, warto poszukać dobrym źródeł informacji, a następnie założyć swój rachunek inwestycyjny.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Interesuje mnie gra na giełdzie dla początkujących. Jestem kompletnym laikiem, nie wiem, jak zacząć na giełdzie, ile pieniędzy potrzeba itd. Potrzebuję taki poradnik inwestowania na giełdzie od podstaw kompletnie od zera, gdzie będzie opisane inwestowanie na giełdzie krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.