Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest jedną z bardziej bezpiecznych form pomnażania kapitału. Takie fundusze są łatwo dostępne, umożliwiają sprawne wejście w inwestycję, a także wyjście z niej, jak również zapewniają szeroki dostęp do rynków, nawet przy małych kwotach, wpłacanych przez klienta.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

W fundusze inwestycyjne można zasadniczo inwestować na dwa sposoby. Tradycyjny jest taki, że inwestor udaje się do doradcy finansowego – albo pracującego w banku albo innego niezależnego. Doradca jest w stanie indywidualnie dobrać produkty inwestycyjne do danego inwestora, np. fundusze inwestycyjne.

Warto jednak wiedzieć, że możliwy jest samodzielny zakup jednostek funduszu inwestycyjnego przez internet. Funkcjonuje coraz więcej platform sprzedażowych, których największą zaletą jest brak opłat dystrybucyjnych.

Aby zacząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, w pierwszej kolejności należy założyć rachunek inwestycyjny, na który należy wpłacić określoną sumę pieniędzy. Po tym można wybrać pożądany fundusz inwestycyjny i zainwestować w niego konkretną sumę środków finansowych.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Sprawdź także: Gdzie kupować akcje

Przed założeniem konta, trzeba wybrać brokera albo dom maklerski, gdzie można założyć konto inwestycyjne. Najlepiej wybrać takiego pośrednika, który cieszy się dobrą opinią wśród inwestorów, a także udostępnia skuteczną platformę inwestycyjną, wyposażoną w różne przydatne funkcje inwestycyjne.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne. fundusz inwestycyjny

Co to są fundusze inwestycyjne?

Aby zrozumieć, na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne, trzeba wiedzieć, co to są fundusze inwestycyjne. Przez pojęcie to rozumie się formę zbiorowego inwestowania zgromadzonych zasobów inwestorów w różne instrumenty finansowe.

Fundusze inwestycyjne mogą wykorzystywać zebrane środki do tego, aby inwestować w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także inne prawa majątkowe. Jedyne podmioty, które uprawnione są do tworzenia oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi, to towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI.

Dlaczego inwestowanie w fundusze inwestycyjne może być dobrym rozwiązaniem? Wynika to głównie z zasady mogą ich działania, która opiera się na wspólnym inwestowaniu połączonych zasobów inwestorów.

Fundusz inwestycyjny może być atrakcyjne szczególnie dla początkujących inwestorów, gdyż za zarządzanie środkami uczestników danego funduszu, odpowiadają doświadczenie specjaliści. Mają oni za zadanie lokowanie środków tak, aby to było zgodnie z polityką inwestycyjną określonego funduszu.

Czy można stracić na funduszach inwestycyjnych? Fundusz inwestycyjny a bezpieczeństwo

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to nie oszczędzaniem na lokacie ani też kupowaniem obligacji Skarbu Państwa. W związku z tym, każdy inwestor, który zdecyduje się na ulokowanie środków finansowych właśnie w fundusz inwestycyjny, zawsze ponosi pewne ryzyko utraty części albo całości posiadanych środków finansowych.

Zatem na pytanie, czy można stracić na funduszach inwestycyjnych, niestety należy odpowiedzieć twierdząco.

Jakie są fundusze inwestycyjne?

Wiedząc już, czym są fundusze inwestycyjne, warto przedstawić ich najważniejsze rodzaje (sprawdź także: W co warto inwestować obecnie). Może być wiele sposobów podziału funduszy inwestycyjnych, zależnie od tego, jakim kryterium będzie kierował się inwestor.

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. notowania funduszy

Z jego perspektywy ważną rolę odgrywa podział funduszy, który zawarty jest w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z nim, wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • FIO – otwarte fundusze inwestycyjne,

 • FIZ – zamknięte fundusze inwestycyjne,

 • SFIO – specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne.

Na czym polega inwestowanie w fundusze?

Wybór momentu, kiedy kupić fundusze inwestycyjne, a kiedy je sprzedać ma znaczenie w przypadku zysków wypracowanych z podjętych w tego typu trybie działań. 

Do funduszu zawsze można dokonywać niewielkich wpłat (sprawdź także: W co zainwestować 1000 zł). Wyższe kwoty lepiej inwestować po wcześniejszym rozważeniu, czy panuje aktualnie odpowiedni moment na dokonanie takiego kroku. Jeśli od razu po zakupie dojdzie do spadków wartości jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym, mogą być one trudne do odpracowania przez długi okres czasu. Inwestor będzie także dłużej czekał na ewentualne zyski z inwestycji (pisaliśmy także: Jak inwestować małe kwoty).

Jeżeli inwestor ma zamiar ulokować swoje pieniądze w funduszu akcyjnym, to najlepszym momentem będzie ten, kiedy rozpoczynają się wzrosty na giełdzie, czyli po okresie bessy (czytaj również: Czym jest Giełda Papierów Wartościowych). Wówczas może liczyć na to, że w krótszym czasie dojdzie do dużego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa konkretnego funduszu akcji.

Należy również wiedzieć, kiedy dokonywać sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Najlepiej zaczekać, aż wartość akcji, w jakie inwestuje fundusz, bardzo wzrośnie, a inwestor wypracuje spodziewany zysk.

Zdarza się jednak tak, że mimo poprzednich przewidywań jednostki uczestnictwa w funduszach zaczną znacznie tracić na wartości. W takim przypadku najlepiej nie czekać zbyt długo na pogłębienie spadków, a wycofać się z inwestycji, minimalizując ponoszone w ten sposób straty.

Jeśli chodzi o inwestowanie w fundusze inwestycyjne, to na samym początku inwestor powinien założyć sobie, jaką stratę z określonego funduszu jest w stanie zaakceptować i wycofać się z niego, jeżeli strata taka rzeczywiście nastąpi.

Inwestowanie w fundusze związane jest z ryzykiem, szczególnie jeśli chodzi o fundusze akcyjne. A dlaczego fundusze inwestycyjne spadają z ceny? Ze względu na to, że aktywa, w jakich inwestorzy lokują środki finansowe, tracą na wartości.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są ciekawym sposobem na lokowanie środków finansowych. Jest jednak sporo osób, które nie są przekonane do tego rodzaju inwestycji. Zatem wielu inwestorów zastanawia się, czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Tak jak każda inna forma inwestycji, także fundusze inwestycyjne mają wady i zalety. Należy się z nimi zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji o chęci uczestnictwa w tego typu funduszu.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych
towarzystwo funduszy inwestycyjnych. fundusze akcyjne

Plusy inwestowania w fundusze inwestycyjne

Zalety, jakie ma inwestowanie w fundusze inwestycyjne powodują, że wiele osób decyduje się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne:

 • Umożliwia generowanie potencjalnych zysków,

 • Jest sposobem na oszczędzanie na emeryturę,

 • Będzie odpowiednią inwestycją dla osób, które dysponują niewielkim kapitałem,

 • Umożliwia działanie inwestycyjne na różnych rynkach,

 • Jest to dobra metoda na to, aby oszczędzać w aktywny sposób,

 • Pozwala na czerpanie korzyści z wiedzy oraz doświadczenia specjalisty, który zarządza określonym funduszem.

W jakie fundusze warto inwestować?

Wybór odpowiedniego funduszu ma kluczowe znaczenie, dlatego warto poświęcić na to nieco czasu. Warto zwrócić uwagę na cennik. Produkty oferowane przez TFI nie są darmowe. Występuje tu szereg opłat, z którymi inwestor powinien się wcześniej zapoznać. 

Warto również zwrócić uwagę na partnera. W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt TFI, które między sobą różnią się wielkością, rodzajem oferty, a także historycznymi osiągnięciami. Cennik oczywiście jest ważną kwestią, jednak również ważny jest podmiot, któremu inwestor powierza swoje pieniądze.

Od czego zacząć inwestowanie w fundusze?

Najgorsze, co początkujący może zrobić na samym początku, to zainwestować pieniądze w pierwszy lepszy fundusz, bez wcześniejszej analizy. Jak zacząć inwestować w fundusze? Przede wszystkim należy znaleźć taki fundusz inwestycyjny, który będzie opowiadał osobie inwestującej, a potem kupić jednostki uczestnictwa w nim, co związane jest z podpisaniem odpowiedniej umowy.

W Polsce jest wiele banków oraz TFI, oferujących inwestycje w fundusze inwestycyjne. Inwestor, który chce zacząć w ten sposób inwestować, musi założyć rejestr oraz dokonać odpowiedniej wpłaty. Można zrobić to m.in. w:

 • Oddziale banku, z którym TFI związane są poprzez grupę kapitałową,

 • Biurze maklerskim,

 • Własnych punktach sprzedaży, którymi dysponują TFI,

 • Przez internet na stronach TFI albo za pomocą internetowych platform inwestycyjnych.

Jeżeli chodzi o bankowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, to należą do nich:

 • Bank Millenium SA – Prestige,

 • Alior Bank SA,

 • BOŚ Bank SA,

 • BNP Paribas Bank Polska,

 • Getin Noble Bank SA,

 • ING Bank Śląski SA,

 • Santander Bank Polska SA,

 • mBank SA.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest również możliwe za pośrednictwem domów maklerskich, takich jak Biuro Maklerskie Pekao SA, Dom Maklerski BOŚ SA, Ceres Dom Inwestycyjny SA, Dom Maklerski Pekao Banku Polskiego. Fundusze Santander Banku, ING czy mBanku są łatwo dostępne dla inwestorów indywidualnych.

co trzeba wiedzieć o funduszach inwestycyjnych
co trzeba wiedzieć o funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wady i zalety

Ile można zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest określane maratonem, a nie sprintem, dlatego też osoby, które liczą na szybki zarobek na giełdzie, mogą się mocno rozczarować. Chociaż rzeczywiście istnieją fundusze, które w ciągu kilku tygodni mogą wypracować stopę zwrotu na poziomie nawet kilkudziesięciu procent, jednak zawsze należy być ostrożnym.

Osoby, którym udaje się wypracować taki zysk często inwestują wyłącznie w akcje jednej branży, które mają świetny okres za sobą albo zdecydowały się na inwestowanie w niewielkie i mało płynne spółki, w związku z czym dużo zaryzykowały. Oczywiście w ryzyku nie ma nic złego, jednak trzeba być go zawsze świadomym.

To, ile można potencjalnie zarobić na danym funduszu inwestycyjnym, uzależnione jest od jego polityki inwestycyjnej. Jeśli chodzi o dłużne fundusze o najbardziej konserwatywnej strategii, np. takie, które inwestują głównie w krótkoterminowe obligacje skarbowe – krótkoterminowe papiery dłużne, inwestor może liczyć na zarobek podobny do lokaty bankowej.

Natomiast jeśli chodzi o fundusze akcji, odniesieniem mogą być najpopularniejsze indeksy giełdowe.

W jaki sposób działa fundusz inwestycyjny? Jak znaleźć odpowiedni fundusz inwestycyjny? Szukać samemu czy z pomocą doradców finansowych?

Fundusz inwestycyjny zajmuje się gromadzeniem środków finansowych inwestorów indywidualnych, a także ich późniejszym lokowaniem w różnego rodzaju instrumenty finansowe. A w co inwestują fundusze inwestycyjne? Mogą one np. nabywać papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje czy inne prawa majątkowe.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest ,stek z przekazywaniem zasobów kapitałowych ekspertom z TFI, a ci obracają nimi w taki sposób, który ma za zadanie przynieść inwestorom korzyści. Trzeba jednak podkreślić, że inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysku, a inwestor zawsze musi liczyć się z ryzykiem oraz możliwą utratą zainwestowanego kapitału.

Co znaczy fundusz inwestycyjny? Co to wartość jednostki uczestnictwa?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania, a to oznacza, że majątek funduszu powstaje poprzez połączenie środków pieniężnych wszystkich inwestorów. Dokonane przez nich wpłaty, przeliczane są na tytuły uczestnictwa, które wyrażają proporcjonalny udział graczy w majątku funduszy.

fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte
fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte. Czy opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne?

Głównym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest pomnażanie pieniędzy, które zostały powierzone mu przez uczestników. Wiele osób zastanawia się, czy pieniądze w funduszu są bezpieczne.

Warto wiedzieć, że fundusz inwestycyjny jest odrębną osobą prawną, czyli majątek klientów, który ulokowany jest w funduszu, jest niezależny od majątku TFI, które nim zarządza. Jeśli chodzi o ewentualne bankructwo TFI, to z prawnego punktu widzenia pieniądze uczestników funduszu nie są w żaden sposób zagrożone.

Aktywa funduszu są przechowywane u depozytariusza, którym jest zazwyczaj bank, jednak może być nim także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych albo instytucja kredytowa.

Kiedy wycofać się z funduszu inwestycyjnego?

Głównym powodem wycofania się z danego funduszu jest spadek jego rentowności. Jeżeli określony fundusz przestaje osiągać oczekiwane rezultaty, lepiej nie trzymać w nim pieniędzy.

Aby podjąć decyzję, czy określony fundusz przestaje osiągać pożądane efekty, najlepiej dokonać analizy jego historii oraz porównać, a także porównać z innymi funduszami z takiego samego sektora. Jeżeli określony fundusz nieustannie przynosi straty albo jego wyniki są gorsze niż wyniki innych funduszy z tej samej branży, lepiej rozważyć wycofanie się z niego.

Kiedy wycofać się w funduszu? Warto zastanowić się nad tym także wtedy, kiedy zmianie ulegną cele inwestycyjne inwestora. W takim przypadku może okazać się, że dany fundusz inwestycyjny nie jest już dla niego odpowiedni.

Przykładowo, jeżeli celem inwestora jest osiągnięcie szybszego zwrotu z inwestycji, można zdecydować się na przeniesienie środków do funduszu , oferującego wyższą stopę zwrotu. Jednak z drugiej strony, jeżeli celem inwestora jest inwestowanie długoterminowe z niższym ryzykiem, może zdecydować się na przeniesienie pieniędzy funduszu, który inwestuje w stabilniejsze aktywa.

Zmiana funduszu może nastąpić takie wtedy, kiedy będą zmieniać się warunki rynkowe. Przykładowo, jeżeli gospodarka globalna będzie przechodzić trudny okres, może mieć to wpływ na wyniki funduszu inwestycyjnego, lokującego środki w aktywa z całego świata.

W takim przypadku warto przemyśleć obraną strategię inwestycyjną i podjąć decyzję, czy lepiej będzie inwestować swoje pieniądze w bardziej stabilne aktywa albo wycofać się z funduszu, który jest w dużym stopniu narożny na ryzyko. 

A czy po wycofaniu się z funduszu inwestor traci pieniądze? Wycofywanie się z danego funduszu powinno być podejmowane w sposób rozsądny i na podstawie dokładnej analizy celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej.

Koszty związane z wycofywaniem się z funduszu inwestycyjnego zazwyczaj są raczej niskie, w porównaniu do całej wartości inwestycji, a ich wysokość uzależniona jest od określonych warunków danego funduszu.

Jakie są koszty wycofania się z funduszu? Inwestor prawdopodobnie będzie musiał zapłacić opłatę za wycofanie albo podatek od zysków kapitałowych. Jednak zazwyczaj koszty te są stosunkowo niskie w porównaniu do całkowitej wartości inwestycji. Wcześniej jednak warto zapoznać się z warunkami określonego funduszu.

Czy warto wycofać się z funduszu, kiedy jego wartość spada? Do tego typu sytuacji najlepiej podejść z rozwagą, jak również dokładnie przeanalizować swoje cele, jak również perspektywę dalszego rozwoju rynku.

W sytuacji, kiedy spadek wartości funduszu spowodowany jest jedynie krótkotrwałymi zmianami na rynku, lepiej poczekać na poprawę sytuacji, zamiast podejmować zbyt pochopne decyzje. Jeżeli jednak spadek wartości funduszu stanowi skutek długotrwałych trendów rynkowych, wycofywanie się z niego może okazać się dobrą decyzją, jednak trzeba dokładnie przemyśleć wszelkie alternatywne sposoby na inwestycje swoich środków finansowych.

Kiedy dokonać sprzedaży funduszy inwestycyjnych?

Decydując się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne, trzeba też wiedzieć, kiedy je sprzedawać. Jeśli chodzi o fundusze akcyjne, to najlepiej zaczekać, aż wartość akcji, w jakie fundusz inwestuje wysoko wzrośnie, a inwestor wypracuje spodziewany zysk.

Może się zdarzyć jednak tak, że pomimo wcześniejszych przewidywań, jednostki uczestnictwa zaczną mocno tracić na wartości. W takim przypadku najlepiej nie czekać zbyt długo na pogłębienie się spadków i podjąć decyzję o wycofaniu się z inwestycji, minimalizując w ten sposób poniesione straty.

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne? W jakie fundusze inwestycyjne warto inwestować?

Na początku inwestowania gracz powinien założyć sobie, jaką stratę z określonego funduszu jest w stanie zaakceptować oraz wycofać się z niego, jeżeli taka strata rzeczywiście nastąpi. 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem, szczególnie jeśli chodzi o fundusze akcyjne. Dlaczego fundusze tracą na wartości? Dlatego, że aktywa, w jakich lokują swoje środki pieniężne, tracą na wartości.

Czytaj także: Dźwignia finansowa – co to jest?

Jak zamknąć fundusz inwestycyjny?

Zamknięcie funduszu nie powinni być skomplikowaną kwestią, jednak w każdym przypadku może wyglądać nieco inaczej. W wielu przypadkach można zrobić to w całości przez internet.

Jak zlikwidować fundusz inwestycyjny w PKO?

Jeśli chodzi o PKO, to zamknięcie funduszu w tym przypadku nie jest skomplikowane. Aby sprzedać jednostki uczestnictwa określonego funduszu, wystarczy zalogować się w serwisie, a następnie zlecić odkupienie konkretnego funduszu w zakładce „inwestycje”. Jednostki uczestnictwa odkupywanie są przez PKO TFI.

Co to jest produkt inwestycyjny?

Produkt inwestycyjny, może być nazywany także detalicznym produktem zbiorowego inwestowania oraz ubezpieczeniowym produktem inwestycyjnym, oferowany jest przez banki albo towarzystwa ubezpieczeniowe dla klientów, chcących zainwestować swoje pieniądze zamiast lokować je na tradycyjnym koncie oszczędnościowym.

Odmiennie niż w przypadku tradycyjnych kont oszczędnościowych, wartość inwestycji oraz dochody z produktów inwestycyjnych mogą podlegać dużym wahaniom.

Co to są inwestycje?

Inwestycje to przeznaczenie środków na określone przedsięwzięcie po to, aby zwiększyć swój majątek. Z inwestycjami związane są potencjalne korzyści, nakłady, ryzyko i czas.

Inwestycja to jedna z najlepszych form zagospodarowania posiadanego majątku. Głównym założeniem inwestycji jest osiągnięcie określonego celu, zazwyczaj w postaci materialnego zysku. Jeśli chodzi o tą formę lokowania środków finansowych, trzeba być zawsze świadomym, jakie ryzyko się z tym wiąże. Inwestować można np. w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, srebro, złoto, waluty, surowce, kryptowaluty, itp.

Jakie są cechy inwestycji?

Wyróżnia się kilka głównych cech inwestycji, do których należy zaliczyć:

 • Czas realizacji inwestycji,

 • Oczekiwane korzyści z inwestycji,

 • Ponoszone nakłady na realizację określonej inwestycji,

 • Ryzyko związane z realizacją inwestycji.

Co jest celem inwestycji?

Każda inwestycja ma na celu osiągnięcie zysku na przestrzeni czasu – bez względu na to, w co inwestor zdecyduje się ulokować swoje pieniądze. Decydując się na jakiekolwiek inwestowanie, trzeba zawsze pamiętać o istniejącym ryzyku inwestycyjnym. Inwestując środki finansowe, każdy inwestor liczy na zysk, jednak musi liczyć także z ewentualną stratą. 

Czy fundusz inwestycyjny może zbankrutować?

Warto wiedzieć, że fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować. Fundusz nie ma zdolności upadłościowej, dlatego też nie może zbankrutować. Tak wysoki poziom bezpieczeństwa tego typu funduszy związany jest z ich konstrukcją prawną. Fundusz i Towarzystwo są odrębnymi osobami prawnymi, dlatego też konsekwencją jest rozdzielność majątkowa.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zgromadzone środki finansowe uczestników funduszu przechowywane są przez bank, czyli depozytariusza, a także nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Podmioty, które mogą zbankrutować, to te, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, a to negatywnie wpływa na wycenę wartości jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo tytułu uczestnictwa.

Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku funduszy ważnym ograniczeniem ryzyka jest wysoka dywersyfikacja podmiotów, których papiery inwestor ma w swoim portfelu. Inwestor, który samodzielnie kupuje np. akcje albo obligacje, raczej nie będzie w stanie pozwolić sobie na taką dywersyfikację wiedząc, że w portfelach wielu funduszy są papiery nawet ponad 100 emitentów.

rodzaje certyfikatów inwestycyjnych
rodzaje certyfikatów inwestycyjnych. 10 najlepszych funduszy inwestycyjnych

W jakie fundusze warto teraz inwestować?

Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, to obecnie to najlepiej prezentuje się PKO Akcji Rynku Europejskiego i NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych. Pierwszy fundusz jest para-indeksowy i dąży do osiągania wyników, które będą równe stopie zwrotu indeksu Euro Stoxx 50 EUR. Natomiast drugi fundusz inwestuje 1:1 w jednostki funduszu luksemburskiego i w akcje spółek dywidendowych, które notowane są na giełdach Europy Zachodniej.

Warto zwrócić uwagę także na inPZU Akcje Europejskie. Podobnie jako PKO TFI, też również ma pasywny charakter, a jednocześnie zarządzany jest w klasyczny sposób. W tym przypadku zarządzający dążą do odwzorowania stóp zwrotu równych stopie zwrotu indeksu MSCI Europe Net TR Local przez inwestowanie bezpośrednio w akcje europejskich spółek.

W skład tego indeksu wchodzi ponad 400 spółek o dużej oraz średniej kapitalizacji, które notowane są na rynkach rozwiniętych krajów Europy.

W jakie fundusze inwestycyjne warto inwestować?

Wybór odpowiedniego funduszu warto zacząć od udzielenia odpowiedzi na kilka pytań. Przede wszystkim, na jaki okres inwestor chce zainwestować swoje pieniądze? Chodzi o określenie horyzontu czasowego.

Jeżeli inwestor spodziewa się, że w ciągu kilku miesięcy będzie potrzebować pieniędzy, które teraz ma zamiar zainwestować, powinien rozejrzeć się za funduszami, które cechują się niższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. W takim przypadku wahania wartości pieniędzy inwestora będą niższe. Wycofując pieniądze, ich wartość nie ulegnie radykalnej zmianie.

Inwestor powinien się także zastanowić, jakie jest jego nastawienie do ryzyka. Z jednej strony ryzyko stanowi szansę na pomnożenie kapitału, jednak z drugiej także możliwość poniesienia straty. Decydując się na inwestowanie online, należy pamiętać o tym, że wartości zainwestowanych środków będzie ulegać zmianom, zarówno na plus, jak i na minus.

Wahania te są naturalnym zjawiskiem na rynku. Inwestor musi określić, jak dużą ewentualną stratę może ponieść. Czy woli niższy zysk i mniejsze wahania kapitału, czy większe przejściowe wahania na rzecz wyższej stopy zwrotu.

A jakie są najlepsze fundusze inwestycyjne? Warto przejrzeć specjalistyczne serwisy, które służą do porównywania funduszy. Zbierają one informacje na temat całego rynku, np. publikują raporty oraz rankingi.

Co więcej, jeśli inwestor chce zainwestować w fundusz przez swój bank, to warto wiedzieć, że udostępnia on informacje na temat oferowanych funduszy inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty. Certyfikaty inwestycyjne

Przyglądając się określonemu funduszowi, warto zweryfikować jego dokumenty. Najlepszym z nich jest karta funduszu. Dzięki niej można poznać najważniejsze informacje dotyczące określonego funduszu, m.in. poziom jego ryzyka (ryzyko inwestycyjne), jakie osiągnął dotychczas wyniki, w co inwestuje, a także jakie pobiera opłaty.

Ważne są również aktywa funduszu . Pewnie wielu inwestorów pomyśli, że fundusze inwestycyjne z dużymi aktywami będą bardziej stabilne. Jest w tym sporo racji. Zazwyczaj duże fundusze to także fundusze, które inwestują w duże firmy, które mają długą historię. Natomiast małe fundusze to często takie, które powstały niedawno i znajdują się na etapie rozwoju.

Znaczenie mają także historyczne stopy zwrotu, choć mogą być nieco zwodnicze. Z jednej strony dostarczają cennych informacji, które dotyczą przeszłości, jednak to wcale nie musi powtórzyć się w przyszłości.

Ile kosztuje inwestowanie w fundusz inwestycyjny?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest pewnymi kosztami. Istnieją opłaty dystrybucyjne – zazwyczaj za kupno jednostek funduszy, a rzadziej za sprzedaż. Są one wynagrodzeniem dystrybutora, czyli domu maklerskiego albo brokera (pisaliśmy: Kim jest broker giełdowy).

Zazwyczaj pobierane są przy zakupie jednostek tradycyjną metodą, np. bezpośrednio u doradcy finansowego w instytucji bankowej. Tego typu opłata zazwyczaj wynosi od 0,5% do 5,0% wpłaconej kwoty.

Drugą, także najważniejszą opłatą z punktu widzenia inwestora długoterminowego jest opłata za zarządzanie. Potrącana jest ona od wartości aktywów funduszu i stanowi wynagrodzenie dla TFI. Zazwyczaj jest tak, że im bardziej agresywna jest polityka danego funduszu, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.

Opłata za zarządzanie jest w pewnym stopniu ukryta w wynikach funduszu – pomniejsza ewentualny wynik inwestycji. Jest raczej mało odczuwalna na co dzień, ponieważ równo rozkłada się na każdy dzień notowań w konkretnym roku.

Opłaty w funduszach inwestycyjnych są jednym w najważniejszych czynników, decydujących o stopie zwrotu z inwestycji, zwłaszcza wieloletniej.

Co to fundusz akcji? Co to specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte? Co to towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Fundusz akcyjny to fundusz inwestycyjny, który większość uzyskanych środków inwestuje w akcje spółek albo inne udziałowe papiery wartościowe. Zazwyczaj stanowią one co najmniej 66% portfela funduszu inwestycyjnego. Precyzyjne dane dotyczące tego, jaki procent środków lokowany jest w akcje, można znaleźć w statucie funduszu.

Fundusze akcyjne związane są z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jednak jednocześnie oferują inwestorowi ewentualne ponadprzeciętne zyski. Takie fundusze inwestycyjne polecane są osobom, które są świadome wysokiego ryzyka i zainteresowane długoterminowym okresem inwestycyjnym.

Co to są fundusze obligacyjne? Co to fundusze inwestycyjne otwarte sfio i fundusze inwestycyjne zamknięte fiz?

Fundusze obligacyjne są najłatwiejszym sposobem na wejście na rynek papierów wartościowych, które umożliwią inwestorom zarabianie na pożyczanie pieniędzy. Podmioty, które szukają kapitału, pożyczają od inwestorów pieniądze, emitując obligacje i płacą im regularne odsetki, a ostatecznie zwracają pożyczoną sumę.

Fundusz obligacji to dobry sposób wejścia na rynek, gdyż umożliwia uniknięcie wielu zagrożeń, na które jest narażony początkujący inwestor, który chce zarabiać na rynku akcji. Rynek finansowy oferuje kilka różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych, które specjalizują się w inwestowaniu w obligacje:

 • Fundusz rynku pieniężnego,

 • Fundusz obligacji skarbowych,

 • Fundusz obligacji komercyjnych.

W co inwestują fundusze inwestycyjne? Czy tylko w akcje różnych spółek i bony skarbowe? Jak się nabywa jednostkę uczestnictwa?

Kluczowym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest pomnażanie pieniędzy, które powierzone zostały mu przez uczestników. Jest to miejsce, do którego inwestorzy mogą wpłacać pieniądze, a zarządzający funduszem inwestuje je w określone instrumenty finansowe.

W portfelu funduszu inwestycyjnego mogą znaleźć się akcje zagraniczne (sprawdź: Kupno akcji zagranicznych spółek), akcje polskie, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i wiele innych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych. To, co będzie znajdowało się w danym portfelu, uzależnione jest od przyjętej polityki inwestycyjnej.

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne? Kto odpowiada za zarządzanie funduszem inwestycyjnym?

Zależnie od tego, na jaki rodzaj funduszy inwestycyjnych zdecyduje się inwestor, musi mieć świadomość ryzyka, jakie będzie ponosił. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie stanowi oszczędzania na lokacie czy zakupu obligacji Skarbu Państwa.

Sprawdź także: Inwestowanie online

Dlatego też inwestor zawsze ponosi pewne ryzyko straty części albo całości zainteresowanych środków finansowych. Zatem jeśli ktoś zastanawia się, czy inwestycje w fundusze są bezpieczne, powinien pamiętać o występującym ryzyku.

Ponadto, trzeba pamiętać o tym, że TFI od uczestników pobierają określone opłaty ze względu na zarządzanie ich zasobami. Jaki jest koszt inwestowania w fundusze inwestycyjne? Zazwyczaj naliczana jest prowizja za zarządzanie inwestycjami uczestników.

A czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne? Tak, jak każda inna inwestycja, również inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma zalety, jak i wady. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, najlepiej się z nimi zapoznać. Fundusze stwarzają największe perspektywy wypracowania stosunkowo wysokiego zysku, jeżeli portfel akcji w odpowiednim czasie wzrośnie. Jednak jeżeli stanie się inaczej, inwestor może stracić wszystkie swoje pieniądze.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne – o czym warto pamiętać?

Większość osób, która traci pieniądze na inwestowaniu w fundusze inwestycyjne to osoby, które lokowały pieniądze bez wcześniejszej analizy i przemyślenia decyzji. Warto przestrzegać poniższych kilku zasad, które pozwolą na bardziej efektywne działanie.

U kogo lokowane są pieniądze?

Inwestując oszczędności, warto upewnić się, że produkt inwestycyjny dobrany jest właściwie do poziomu akceptacji ryzyka inwestora oraz horyzontu czasowego. Zanim podejmie ostateczną decyzję, powinien zastanowić się, czy jego celem jest ochrona kapitału oraz zwrot w granicach inflacji, obligacji skarbowych czy depozytu.

Sprawdź także: Kontrakty CFD na akcje

A może inwestor jest bardziej odważny i ma ochotę ulokować środki finansowe w funduszach akcyjnych? Należy również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wysoką ewentualną stratę inwestor jest w stanie zaakceptować.

Horyzont inwestycyjny

Im horyzont inwestycyjny jest dłuższy, tym istnieje większa szansa na to, że jeżeli inwestycja nie będzie odpowiednio trafiona czasowo, to w następnych tygodniach albo miesiącach odrobi stratę i umożliwi realizację zysków.

Czytaj także: Jak zostać traderem?

To dotyczy w szczególności rynków akcji, które charakteryzują się cyklicznością. Warto pamiętać też o tym, że doświadczony inwestor dobrze wie, że spadki związane są z okazją do kupna, a także nie należy zbyt przesadnie kierować się emocjami.

Emocje na bok

Ważne jest to, aby potrafić powściągnąć emocje, podejmując decyzje inwestycyjne. Wiadomo, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne, jak również inne instrumenty finansowe związane jest ze skrajnymi emocjami, jednak warto nauczyć się je odkładać na bok i działać z zimną krwią.

Najlepsi inwestorzy dobrze wiedzą, jak ważna jest chłodna kalkulacja i podejmują decyzje w oparciu o rzetelną analizę. Dzięki temu nie generują strat, a zyski.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Duże znaczenie w przypadku dokonywania jakichkolwiek inwestycji ma odpowiednia dywersyfikacja środków finansowych. Polega ona na tym, że pieniądze lokowane są w różne aktywa, dzięki czemu można ochronić przynajmniej część kapitału.

W momencie, gdy jeden rodzaj aktywów zacznie spadać z ceny, inne instrumenty finansowe w najlepszym wypadku są w stanie nawet odpracować stratę.

Dobór funduszu inwestycyjnego

Nie jest to łatwe zadanie. Nie należy dać się zwieść historycznym wynikom. Jest to oczywiście dobry prognostyk, który potwierdza zdolność zarządzającego funduszem do generowania wysokich stóp zwrotu, jednak nie należy traktować tego jako gwarancji wygenerowania zysku.

Warto pamiętać także o tym, że nawet bardzo dobry zarządzający, który działa na złym rynku, nie pozwoli inwestorowi zarobić. Jednak z drugiej strony, słaby zarządzający może nie wykorzystać w pełni szansy, która płynie z rosnącego rynku.

Czytaj także: Kontrakty terminowe

Zanim inwestor zdecyduje się dany fundusz , powinien dokładnie poznać jego strategię, styl zarządzania, a także wysokość opłat za jego zarządzanie. Warto zainteresować się inwestycjami zagranicznymi, które często okazują się być tańsze niż krajowa konkurencja.

Istnieje jeszcze jedna cecha odróżniającą inwestycje dobre od złych. Chodzi o płynność. Z punktu widzenia klienta detalicznego, oznacza to możliwość wyjścia z określonej inwestycji bez zwłoki oraz dodatkowych kosztów, z kolei z punktu widzenia zarządzającego, możliwość spieniężenia części funduszu.

O tym, że kwestia ta jest bardzo ważna można przekonać się w sytuacji wystąpienia paniki oraz wzmożonej zmasowanej sprzedaży.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.