Inwestowanie dywidendowe związane jest z dywidendą, która wypłacana jest przez spółki i polega na kupowaniu ich akcji. Na spółkach można zarabiać, a to może być ciekawym urozmaiceniem portfela inwestycyjnego. Warto pamiętać o tym, że taka dywersyfikacja umożliwia zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

Co to są spółki dywidendowe?

Spółki dywidendowe to spółki publiczne, które za kupno i posiadanie akcji, wypłacają akcjonariuszom część zysków. Dywidendy są zwykle wypłacane kwartalnie i jest to dobry sposób na to, aby akcjonariusze mieli możliwość uczestniczenia w sukcesie spółki. Większość dywidend stanowią gotówkowe dywidendy. To wypłaty gotówkowe, które dokonywane są w przeliczeniu na jedną akcję na rzecz inwestorów.

Charakterystyka spółek dywidendowych

Spółkami dywidendowymi może być:

 • Spółka akcyjna – to kapitałowa spółka handlowa, która ma osobowość prawną. Spółkę akcyjną może założyć jedna lub kilka osób. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi sto tysięcy złotych,

 • Spółka komandytowo-akcyjna – jest to spółka osobowa, którą wspólnicy zakładają w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod swoją firmę. Minimalny kapitał zakładowy w tym przypadku wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Od czego zacząć inwestowanie w spółki dywidendowe

Jeśli inwestor jest przekonany do tego, że chce zastosować taką strategię, powinien zorientować się na giełdzie, które spółki to te dywidendowe. Ważne jest to, aby kupić akcje odpowiednich spółek, oferujących stałą wypłatę dywidendy albo rosnące dywidendy. Aby móc się o tym przekonać, inwestor powinien sprawdzić historyczne dane, które dotyczą spółki oraz tego, jaki zysk wypracowała, a także w jaki sposób dzieliła go między swoich współwłaścicieli.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Spółki akcyjne muszą publikować swoje raporty finansowe, w związku z czym inwestor bez problemu może sprawdzić, czy ma do czynienia ze spółką dywidendową, jak również jaką spółka wypłacała wcześniej dywidendę swoim akcjonariuszom.

Jak kupić akcje spółek dywidendowych? Po tym, jak inwestor wytypuje spółkę, która go interesuje, może w nią zainwestować. Do tego będzie mu potrzebne utworzenie rachunku inwestycyjnego u wybranego brokera lub w domu maklerskim (czytaj: Broker giełdowy). Potem musi wpłacić na niego określoną sumę pieniędzy i zlecić brokerowi kupno akcji spółki dywidendowej po ustalonej cenie.

Strategie inwestorów dywidendowych. Czy opłaca się inwestować w spółki dywidendowe?
Strategie inwestorów dywidendowych. Czy opłaca się inwestować w spółki dywidendowe? Portfel spółek dywidendowych.

Jak kupować akcje spółki dywidendowej w celi wypłaty dywidendy?

Aby móc kupić akcje spółki dywidendowej, trzeba otworzyć konto inwestycyjne, za pośrednictwem którego między spółkami a akcjonariuszami. Potem należy wpłacić pieniądze na rachunek, a potem dokonać zakupu pierwszych akcji. Taka kwota nie jest z góry narzucona i inwestor indywidualnie stwierdza, ile chce na to przeznaczyć.

Zlecenie kupna można złożyć przez internet, za pośrednictwem brokera (pisaliśmy: Jaki broker na początek). Ostatecznie oferta kupna trafia na giełdę. Za udział w transakcji brokerzy pobierają prowizję, dlatego też wcześniej inwestor powinien zapoznać się z regulaminem, aby dowiedzieć się, jaka jest nie wysokość.

Wiele osób początkujących wybierając akcje, kieruje się wysokością dywidendy. Jednak aby sprawdzić, która spółka będzie bardziej opłacalna pod względem wypłaty, trzeba zwrócić uwagę na stopę dywidendy. To zależność wartości dywidendy, która przypada na jedną akcję oraz jej ceny rynkowej. Wskaźnik ten ukazuje część kapitału inwestycyjnego, którą inwestor otrzyma. Stopę dywidendy oblicza się przez podział wartości dywidendy na akcję przez bieżącą cenę akcji.

Czy opłaca się inwestować w spółki dywidendowe? Warto mieć portfel spółek dywidendowych?

Inwestowanie dywidendowe, tak jak każdy inny rodzaj inwestowania, ma plusy i minusy. Wydaje się, że jest ono związane z dodatkowym zyskiem dla akcjonariusza, dlatego z pewnością będzie to dobra strategia. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ona również ma pewne wady, do których należą:

 • Podjęcie inwestycji długoterminowej – tego typu inwestycje wymagają sporych nakładów czasu oraz cierpliwości od inwestora,

 • Możliwa niższa stopa zwrotu – jeżeli inwestor zdecyduje się na spółki dywidendowe i zainwestuje w nie swoje środki finansowe, to na pewien okres czasu zamraża swoje pieniądze, a to związane jest z koniecznością rezygnacji z zakupu spółek wzrostowych,

 • Konieczność uiszczenia podatku od dywidendy – dywidenda, która trafia na konto inwestora, zawsze zostaje pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych.

Jednak inwestowanie w spółki dywidendowe ma oczywiście wiele zalet, do których należy zaliczyć:

 • Zabezpieczenie przed inflacją – to występuje tylko w przypadku odpowiedniego wyboru spółek,

 • Wypracowanie pasywnego dochodu – inwestor bez żadnej aktywności otrzymuje zazwyczaj raz w roku wypłatę części zysku danej spółki,

 • Reinwestowanie kapitału z dywidendy – jeżeli inwestor przeznaczy takie środki na kupno następnych akcji, zwiększy w przyszłości swój zysk,

 • Średni poziom ryzyka – spółki dywidendowe generują zyski, aby ich część wypłacać akcjonariuszom, co zmniejsza ryzyko bankructwa.

Ile procent z dywidendy?

Zysk z dywidendy podawany jest naturalnie jaki procent. Oblicza się go na podstawie zysku, który przypada na jedną akcję oraz aktualnej rynkowej ceny papierów wartościowych. Kiedy jedna akcja spółki kosztuje np. 150 zł, a dywidenda na jedną akcję wynosi 15 zł, inwestor ma do czynienia z zyskiem w wysokości 10%. 

polityka dywidendowa. Czy opłaca się kupować akcje dla dywidendy?
polityka dywidendowa. Czy opłaca się kupować akcje dla dywidendy?

Trzeba jednak pamiętać o tym, że ceny akcji podlegają ciągłym ruchom, na który ma wpływ podaż oraz popyt. W związku z tym, pomimo takiej samej kwoty na akcję, stopa zwrotu może być bardzo zróżnicowana. Wszystko uzależnione jest od ceny, za jaką inwestor nabył papiery wartościowe.

Może Cię zainteresuje: Jak zostać traderem?

Czym jest stopa dywidendy?

To szacunkowa stopa dywidendy, którą akcja w najbliższej przyszłości może wygenerować. Obliczana jest przez podzielenie oczekiwanej dywidendy za rok bieżący, przez bieżącą cenę akcji i jest ona wyrażona jako procent w skali rocznej.

Tej współczynnik wykorzystywany jest do tego, aby ocenić bieżący potencjał zysku akcji oraz przewidywania przyszłych wyników z zakresu dywidendy. Trzeba pamiętać o tym, że w przyszłości stopa dywidendy może się różnić od rzeczywistej stopy dywidendy ze względu na np. wyniki spółki albo zmiany w dystrybucji spółki.

Jak długo trzeba trzymać akcję żeby dostać dywidendę?

Co do zasady, dywidendy wypłacane są raz w roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wówczas dokładnie wiadomo, czy spółka wygenerowała zysk i ile zarobiła.

Spółki dywidendowe ustalają dzień, zgodnie z którym określona zostaje lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień ten nazywany jest dniem dywidendy i musi zostać wyznaczony maksymalnie 2 miesiące od podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Czyli, jeśli inwestor chce otrzymać dywidendę, musi w dniu dywidend być posiadaczem akcji. Ważne jest także to, że akcje trzeba zakupić najpóźniej 2 dni przed dniem wypłaty dywidendy.

Jak kupować akcje, aby otrzymać dywidendę?

Inwestowanie dywidendowe polega na tym, że kiedy inwestor nabywa akcje, musi określić cel inwestycji. Przed podjęciem decyzji o zakupie danej spółki, inwestor powinien zorientować się, czy określona spółka to spółka dywidendowa, a zatem czy wypłaca ona dywidendę, od jakiego czasu to robi, jak również jaka jest jej wysokość. Warto także sprawdzić, jak przedstawiała się wypłata dywidendy w ostatnich latach w przypadku wybranej spółki.

Jakie akcje dają dywidendy?

Szukając najlepszych spółek dywidendowych, w swoich ocenach warto zawsze uwzględniać różne kryteria, jak również zwracać uwagę nie tylko na wysokość dywidendy lub stopę zwrotu. Inwestowanie dywidendowe wymaga poznania pewnych zasad i informacji, dzięki którym inwestor będzie mógł łatwiej wybrać spośród dostępnych spółek.

W tym przypadku znaczenie ma również pochodzenie dywidendy, czyli czy wypłaca się ją akcjonariuszom z bieżących zysków, czy rezerw finansowych danej spółki. Jest to ważne z tego względu, że jedynie stabilne firmy, które systematycznie generują zyski oraz wypłacają dywidendy, w dłuższej perspektywie miga przetrwać bez żadnych obniżek albo nawet likwidacji dywidend. Z tego względu, należy brać pod uwagę również inne wskaźniki biznesowe, np. wzrost przychodów albo zysków.

Inwestowanie dywidendowe powinno opiera się o silne akcje dywidendowe, aby mieć wysokie zyski z dywidendy. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na akcje spółek amerykańskich, ponieważ znajdują się tam spółki, które nieprzerwanie przez 25 lat z rzędu podnosiły swoje dywidendy. Jednak nawet w indeksie DAX można znaleźć ciekawe akcje dywidendowe, które cechują się obiecującym rozwojem dywidendy.

Gwarancją istnienia wysokich zysków jest nieprzerwany wzrost dywidend. To oznacza, że najsilniejsze akcje dywidendowe są korzystne zarówno z punktu widzenia zwrotu krótkoterminowego, ale w szczególności dla długoterminowego rachunku inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem dywidendowym.

Inwestowanie w spółki dywidendowe. Co to jest dywidenda z akcji?

Dywidenda to część zysku spółki, która wypłacana jest akcjonariuszom, czyli swego rodzaju wynagrodzenie za zainwestowanie kapitału w papiery wartościowe określonego podmiotu gospodarczego. Jeżeli inwestor posiada akcje spółki dywidendowej, może co roku liczyć na uzyskanie określonej części z jej zysku z roku poprzedniego.

Aby dywidenda została wypłacona, jej wypłata musi zostać uchwalona w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. To oni ustalają, czy wypłata dywidendy w danym roku jest zasadna, a także jaki procent zysku z obrotowego roku poprzedniego będzie na nią przeznaczony.

W związku z tym, warto pamiętać, że coroczna wypłata dywidendy nie stanowi czegoś, co jest pewne w 100%. Przykładem może być sytuacja związana covidem, kiedy to wiele spółek wstrzymało się z podziałem zysku.

Co warto mieć w portfelu dywidendowym? polityka dywidendowa. Czy opłaca się kupować akcje dla dywidendy?
Co warto mieć w portfelu dywidendowym? polityka dywidendowa. Czy opłaca się kupować akcje dla dywidendy? Korzyści z zakupu akcji spółek wzrostowych

Jak wypłacana jest dywidenda i komu zostanie wypłacona? Czy to zależy od polityki dywidendowej?

Wypłacenie dywidendy akcjonariuszom albo udziałowcom następuje w dniu, który zostanie określony w uchwale walnego zgromadzenia spółki albo został ustalony przez jej radę nadzorczą. Trzeba pamiętać, że dzień wypłaty dywidendy jest czymś innym niż dzień ustalenia prawa do dywidendy. Drugi termin zazwyczaj wcześniej i w tym dniu odbywa się ustalenie listy osób, które uprawnione będą do wypłaty dywidendy.

Warto pamiętać o tym, że prawo do dywidendy mają tylko te osoby, które mają akcje albo udziały w dniu przyjętym jako dzień dywidendy. To oznacza, że aby otrzymać dywidendę, trzeba kupić akcje spółki najpóźniej jeden dzień przed powyższym terminem.

jak wypłacana jest dywidenda? Akcjonariusze otrzymują ja zwykle w formie środków pieniężnych. A to, czy wypłata dywidendy następuje w formie przelewu, czy gotówki, uzależnione jest od wybranej spółki. Zwykle dostępne są obie formy otrzymania pieniędzy, zatem przelewem na podany rachunek bankowy albo gotówką w kasie spółki. Może zdarzyć się tak, że dywidenda zostanie wypłacona w innej formie, np. w postaci dodatkowych akcji albo udziałów spółki lub nawet przez podwyższenie ich wartości nominalnej.

Jakie spółki dywidendowe wybierać? Czy iść teraz w spółki technologiczne?

Początkujący inwestorzy zastanawiają się, w jakie spółki dywidendowe inwestować? Nie ma jasno wyznaczonych zasad, jednak istnieje strategia, polegająca na wyborze spółek, wypłacających regularne dywidendy przez ostatnie 5 lat. Warto także pamiętać o tym, że nie powinno się stawiać całego kapitału na jedną spółkę, gdyż w momencie, kiedy poniesie ona porażkę, inwestor może stracić cały kapitał.

Zatem kapitał inwestuje się po równo w każdą wybrana spółkę. Dzięki temu przyjmuje się długoterminową strategię z obniżonym ryzykiem. Chociaż nie daje ona całkowitej gwarancji na osiągnięcie wyników lepszych niż rynek, wypłaty akcjonariuszy umożliwiają uzyskanie lepszej stopy zwrotu niż najlepsze lokaty.

Inwestorzy, którzy wybierają akcje spółek dywidendowych, robią to zwykle po to, aby osiągnąć pasywny, regularny dochód. W związku z tym, wysoka stopa dywidendy będzie najważniejszym kryterium w procedurze identyfikacji przyszłej, obiecującej inwestycji.

Tak naprawdę wiele spółek zapewnia satysfakcjonującą stopę dywidendy, która często przekracza 4%. Trzeba jednak pamiętać o tym, że miara ta stanowi podzielenie wartości dywidendy wypłaconej podczas roku, przez aktualną cenę akcji spółki, która wypłaca tę dywidendę.

Kiedy cena akcji wzrasta, stopa dywidendy spada. Jednak z drugiej strony, w przypadku spadku cen akcji, ta miarą może nagle wzrosnąć. Z tego względu, bardzo wysoka stopa dywidendy może sugerować, że spółka na kłopoty, a inwestorzy sprzedają jej akcje.

Warto sprawdzić historyczne dane dotyczące spółki, aby zweryfikować, jak kształtował się ich poziom wypłacanych dywidend na przestrzeni ostatnich lat.

Jeśli chodzi o inwestowanie dywidendowe, to dobra spółka dywidendowa, powinna kojarzyć się z regularnością. Spółki, które chcą być spółkami dywidendowymi, powinny cechować się rzetelną polityką dywidendową, ponieważ to ona determinuje wysokość dywidendy, a także częstotliwość jej wypłacania akcjonariuszom. Część spółek, które mają ugruntowaną pozycję, zobowiązuje się do corocznego zwiększania wypłacanej dywidendy. Sporej części spółek się to udaje, mimo wielu okresów hossy i bessy. Inwestorów mogą zainteresować w szczególności 2 listy akcji:

 • Dividend Kings – spółki, które wchodzą w skład indeksu S&P500 i zwiększały poziom wypłaty dywidendy przez co najmniej 50 lat pod rząd,

 • Dividend Aristocras – spółki, które wchodzą w skład indeksu S&P i zwiększały poziom wypłaty dywidendy przez co najmniej 25 lat pod rząd.

Wysokiej dywidendy można spodziewać się od spółek, które cieszą się ugruntowaną pozycją i są liderami swojego rynku. Najlepiej byłoby, gdyby takie spółki dysponowały silną marką. Wybór akcji określonej spółki dywidendowej stanowi kwestię analizy fundamentalnej. Spółka dywidendowa powinna mieć zdrowy bilans, który będzie pozbawiony zbyt dużego zadłużenia.

Należy pamiętać, że nie każda spółka wypłaca dywidendy. Nie zrobią tego przede wszystkim te firmy, które notują straty finansowe

Zależnie od wybranej branży, wskaźnik zadłużenia do własnego kapitału nie powinien być za wysoki. Chociaż może to spowolnić wzrost wartości danej spółki, to zbyt duża dźwignia finansowa podczas bessy, jest zagrożeniem dla systematycznych wypłat dywidendy.

O tym, jak duży procent zysku spółka wypłaca w formie dywidendy, powie nam wskaźnik wypłaty dywidendy (Payout Ratio). Jest to nic innego, jak iloraz dywidendy oraz zysku netto spółki, w przeliczeniu na jedną akcję i podawany jest w procentach. 

Fakt wypracowania przez spółkę zysku nie oznacza od razu, że będzie on rozdzielony pomiędzy akcjonariuszy. Spółka może przeznaczyć go na takie cele, jak np. kapitał zapasowy.

Jeśli chodzi o inwestowanie dywidendowe, to stabilny wzrosty przychodów wydaje się być najważniejszy, ponieważ to właśnie w takich przypadkach łatwo jest przewidzieć przyszłe dywidendy. Jeżeli chodzi o zyski oraz przepływy pieniężne, to inwestorzy powinni szukać w zasadzie tego samego, czyli starego wzrostu albo przynajmniej stabilnej sytuacji w firmie.

Spółki, które znajdują się w fazie wzrostu, są w stanie nie tylko zapewnić znaczne zyski pod postacią dywidend, jak również z czasem zwiększają wskaźnik DPS. Warto pomyśleć o spółkach, które należą do wspomnianych wyżej grup. Wielu inwestorów wierzy, że te spółki będą kontynuować dotychczasową politykę dywidendową. W związku z tym, zarządy tych spółek nieustannie starają się sprostować oczekiwaniom inwestorów.

Ile dywidendy wypłaca Orlen?

W roku 2023 PKN Orlen zaprezentował nową politykę dywidendową. Warto wiedzieć, że minimalna kwota wypłaty została zwiększona z 3,50 do 4,00 zł, a to daje wzrost o 14%. W kolejnych latach kwota minimalna również ma się zwiększać. 

Pisaliśmy: Jak kupić akcje Orlenu

Zgodnie z poprzednią polityką dywidendową, spółka miała wypłacać co najmniej 3,50 zł za akcję. Aktualnie polityka zakłada w każdym roku wypłatę dywidendy, która odpowiada wysokości 40% wolnych przepływów pieniężnych, jednak nie mniej niż 4 zł na jedną akcję. Co więcej, co roku ten próg minimalny ma wzrastać o 15 groszy w każdym kolejnym roku, aż do osiągnięcia 5,20 zł w 2030 roku.

Gdzie liczyć na wysoką dywidendę? Jak długo trzeba trzymać akcje żeby dostać dywidendę?
Gdzie liczyć na wysoką dywidendę? Jak długo trzeba trzymać akcje żeby dostać dywidendę? Spółki dywidendowe. Iloraz dywidendy

Rekomendacja dywidendy z zysku w 2022 roku do wypłaty w roku 2023 jest znacznie wyższa niż podany próg minimalny i wynosi 5,50 zł. To oznacza, że w tym roku inwestorzy otrzymają o 57% wyższą wypłatę rdr.

Osoby, których interesuje inwestowanie dywidendowe, powinny zwrócić uwagę na akcje Orlenu, gdyż spółka ta od lat wypłata swoim akcjonariuszom dywidendy. Inwestorzy pierwszą wypłatę otrzymali w 2000 roku, a potem w latach od 2009 do 2012 roku spółka miała przerwę w wypłacie dywidendy, aby w powrócić do regularnego dzielenia się zyskiem. PKN Orlen to spółka, która od wielu lat wypłaca dywidendy i zwiększa albo utrzymuje podobnej wysokości jej wartość.

Jakie spółki na 2023?

Spółek, które dywidendę wypłacają regularnie jest niewiele. Część z nich robi to nieregularnie. Poniżej lista spółek, w które warto inwestować, i które wypłacają dywidendę:

 • Kety,

 • Poltronic,

 • KPPD,

 • Wawel,

 • LPP,

 • Dektra,

 • Wirtualna,

 • Pekao,

 • Lokum,

 • Śnieżka

 • Getin,

 • Echo,

 • Santander.

Spółek wypłacających dywidendę jest oczywiście więcej, a wyżej znajduje się część z nich.

Pisaliśmy także: Akcje Tesla gdzie kupić

Spółki dywidendowe na GPW

Dywidenda w znaczący sposób wpływa na decyzje inwestorów. Zwracają oni często uwagę nie na wysokość dywidendy, ale na jej podwyżkę, przewidując przy tym dalszy wzrost rentowności określonej spółki.

Jeśli chodzi o inwestowanie dywidendowe, to najlepszym sposobem jest zwrócenie uwagi na stabilność wypłacanej dywidendy, a także kondycję spółki. Jeśli chodzi o spółki polskie, to prym wiedzie m.in. Apator i Dębica, które zyskiem dzielą się z akcjonariuszami bez przerwy od ponad 2 lat. 

Jednak stopa dywidendy, która wypłacana jest przez powyższe spółki niestety nie jest zbyt wysoka. W obecnej sytuacji, która związana jest m.in. z inflacją, lepszą rentownością cechują się obligacje. Co więcej, na spółkach można zauważyć średnio oraz długoterminowy trend spadkowy. Z tego względu nie wydają się być najlepszym wyborem inwestycyjnym.

Co mieć w naszym portfelu dywidendowym? Portfel dywidendowy
Co mieć w naszym portfelu dywidendowym? Portfel dywidendowy – jaką strategię dywidendową wybrać?

Jednak giełda polska nieustannie się rozwija, a w skutek tego rozwoju spółek, które wypłacają dywidendę jest coraz więcej. Pomimo tego, inwestorzy największą uwagę zwracają na stabilne spółki, jak również bogatą historią kredytową.

Godne uwagi, szczególnie w okresie dywidendowym są 2 spółki Asseco – Asseco SEE i Asseco BS. Zarówno jedna, jak i druga wypłacają systematycznie zysku od 13 lat. Kurs ich akcji, w szczególności Asseco SEE są w silnym trendzie wzrostowym.

Warto zwrócić uwagę także na takie spółki, jak Neuca SA czy Grupa Kęty SA. Te spółki od kilkunastu lat w każdym roku wypłacają dywidendę. Przez wiele lat kurs ich akcji był w trendzie wzrostowym, z kolei ostatni okres przyniósł odwrócenie się trendu w przypadku Neuca oraz trend horyzontalny w przypadku Grupy Kęty.

Czy wszystkie spółki wypłacają dywidendy?

Warto podkreślić, że spółka nie ma obowiązku wypłacania dywidendy udziałowcom albo akcjonariuszom. Jest to dobrowolna decyzja spółki, gdyż ma ona także prawo do tego, aby wykorzystać swój zysk w zupełności inaczej, np. w celu rozwinięcia swojej działalności.

Podstawowym warunkiem wypłaty dywidendy jest osiągnięcie zysku przez określoną spółkę kapitałową, a także podjęcie przez nią decyzji dotyczącej podziału zysków kapitałowych.

Jak często następuje wypłata dywidendy?

Wypłata dywidendy następuje zwykle raz do roku. Jest to związane z tym, że decyzją o wypłacie jej jest podejmowana w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo zgromadzenia wspólników po zamknięciu roku obrotowego, który zazwyczaj pokrywa się z kalendarzowym rokiem.

Ale to, jak często wypłacane są dywidendy, uzależnione jest od wybranej spółki, a niektóre z nich robią to częściej, niż raz w roku. Raz do roku wypłaca dywidendę np. Bank PKO BP. Na stronie banku znaleźć można informację, jak przedstawiała się wypłata dywidendy w ubiegłych latach. Jeśli kogoś interesuje inwestowanie dywidendowe, powinien także wiedzieć, jak wypłata dywidendy przedstawia się w różnych bankach. W przypadku banku Pekao, wypłata dywidendy jest regularna, choć wyjątkiem był rok 2019, w którym nie podzielił się swoim zyskiem ze względu na pandemię.

W każdym roku dywidendę wypłaca także PGNiG. Inne duże spółki energetyczne, w przypadku których nie można liczyć na wypłatę dywidendy, to m.in. Energa i PGE. Z kolei na coroczną wypłatę dywidendy mogą liczyć inwestorzy, którzy mają akcje PZU.

Gdzie kupować spółki dywidendowe? Strategia inwestowania dywidendowego

Po wytypowaniu spółki, w którą inwestor chce ulokować swój kapitał, może w nią zainwestować. Do tego będzie potrzebne otwarcie rachunku inwestycyjnego u wybranego brokera albo w domu maklerskim. Potem należy wpłacić na niego ustaloną kwotę pieniędzy, a także zlecić brokerowi kupno akcji danej spółki dywidendowej po ustalonej cenie.

W zależności od preferencji, można zdecydować na spółki z parkietu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie albo z zagranicznych giełd (pisaliśmy: Giełdy na świecie). Wcześniej jednak warto upewnić się, że broker, u którego ma być założony rachunek inwestycyjny, oferuje możliwość inwestowania w na wybranym rynku lub giełdzie.

Czy od dywidendy należy zapłacić podatek?

Jeśli inwestor zdecyduje się na lokowanie środków w spółki dywidendowe, powinien pamiętać o tym, że otrzymane dywidendy będą opodatkowane. W tym przypadku inwestorzy mają do czynienia z podatkiem, który wynosi 19%.

Naliczany on jest oraz odprowadzany do urzędu skarbowego przez spółkę, która wypłaca dywidendy dlatego też inwestorzy otrzymują swoje świadczenie, które jest pomniejszone o ten podatek.

Spółki dywidendowe na polskiej giełdzie
Spółki dywidendowe na polskiej giełdzie. Długi horyzont inwestycyjny i stopa zwrotu

A w jaki sposób rozliczyć się z dywidendy? Inwestor, który jest osobą fizyczną i otrzymał dywidendę pomniejszoną o należy podatek (dokonano potrącenia podatku Belki przez wypłatą), tak naprawdę nie musi już nic robić. Zatem nie jest konieczne wykazywanie dywidendy w zeznaniu rocznym.

Co to jest dywidenda? W wielkim skrócie, dywidenda to część zysku spółki, którą firma wypłaca się właścicielom spółki. O jej wysokości decyduje uchwała zgromadzenia wspólników lub uchwała przyjęta podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Wysokość wypłaconej dywidendy uzależniona jest od liczby posiadanych akcji lub udziałów

Jeśli inwestor chce zająć się inwestowaniem w spółki dywidendowe, powinien wiedzieć, że nieco bardziej skomplikowane jest rozliczenie dywidendy, kiedy zdecyduje się na inwestowanie w spółki zagraniczne, gdyż w tego typu sytuacji podatek od dywidendy zazwyczaj jest pobierany w kraju określonej spółki. Ponieważ obowiązują przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania, polski inwestor musi rozliczyć się z polskim fiskusem tylko w sytuacji niedopłaty podatku do 19%. 

Na co zwrócić uwagę, wybierając akcje dywidendowe? Dobre spółki dywidendowe

Punktem wyjścia przy wyborze akcji dywidendowych jest stopa dywidendy, czyli roczna wartość dywidendy na jedną akcję, która podzielona jest przez jej cenę. Jednak warto wiedzieć o tym, że spółki o najwyższych stopach dywidendy nie zawsze stanowią najlepsze inwestycje.

Inwestorzy często mylnie uważają, że dywidendy nie wiążą się ze wzrostami oraz spadkami na rynku akcji, jednak tak naprawdę jest na odwrót. Stopa dywidendy oraz cena akcji poruszają się w odwrotnych kierunkach. Jeżeli cena akcji spada, co często dzieje się w momentach, kiedy przedsiębiorstwo ma problemy finansowe, stopa dywidendy wzrasta. Inwestorzy, którzy biorą pod uwagę jedynie stopę dywidendy, nie podchodzą do tego w rozsądny sposób.

Czytaj także: W co zainwestować 1000 zł długoterminowo?

Całkowity zwrot z inwestycji, czyli wzrost ceny akcji oraz dywidendy – to należy brać pod uwagę. Aby znaleźć spółki, które oferują gody uwagi zwrot z inwestycji, osoba zainteresowana powinna zastanowić się, co umożliwia na rozwój firmy tak, aby rosła także wypłacana dywidenda.

Chociaż może to się wydawać niełatwe, taki proces nie różni się dużo od ubiegania się np. o kredyt hipoteczny w banku. Podobnie, jak bank może analizować wyciągi bankowe oraz wynagrodzenie klienta, aby sprawdzić, ile pieniędzy otrzymuje i czy może sobie pozwolić na wzięcie zobowiązania, inwestorzy mają możliwość sprawdzenia sprawozdań finansowych spółek, aby dowiedzieć się, w jaki sposób finansują one dywidendę i czy będą w stanie pozwolić sobie na jej dalszą wypłatę.

Jeśli firma nie finansuje dywidendy przy pomocy własnych przepływów pieniężnych, to możliwe, że pożycza pieniądze na jej wypłatę, co zazwyczaj w długoterminowym okresie nie będzie możliwe.

Firmy, które mają udowodnioną zdolność do tworzenia wolnych środków pieniężnych, a także zwracania ich udziałowcom, na dłuższą metę będą mieć lepszą pozycję do tego, aby zapewnić satysfakcjonujący zwrot z inwestycji, bez względu na aktualną sytuację makroekonomiczną.

Dywidendowe strategie inwestycyjne

Inwestowanie dywidendowe skupia się na akcjach, mających wysoką stopę dywidendy. Inwestorzy często starają się samodzielnie znaleźć odpowiednie akcje. Warto jednak poznać kilka poniższych strategii.

Strategia Dogs of the Dow

Jeśli spółka jest tak dobra, aby jej akcje trafiły w indeks Dow, warto sprawdzić, czy mogłaby być ciekawym dodatkiem do portfela dywidendowego. Dogs of the Dow polega na inwestowaniu w 10 akcji z indeksu Dow Jones, które wypłacają najwyższą dywidendę. Następnie akcje te należy co roku wymieniać na inne, także z tego indeksu, opierając się o najnowsze dane.

Strategia dywidendowa Warrena Buffeta

Strategia ta zakłada kierowanie się prostymi oraz zwykłymi zasadami, które razem z dużą cierpliwością umożliwiają osiągnięcie wysokich zysków. Warto wiedzieć, że Warren Buffet był jednym z najbardziej znanych uczniów Benjamina Grahama.

Najważniejsze dane dla inwestora dywidendowego

Poniżej znajdują się daty, na które warto zwrócić uwagę. Każda spółka traktuje je nieco inaczej, dlatego wcześniej najlepiej znaleźć informacje na ten temat w internecie.

 • Decydujący dzień – record day – każda osoba, która ma akcje danej spółki w tym dniu, otrzymuje prawo do dywidendy,

 • Ex-dividend date – osoba, która zakupi akcje po tym dniu, nie zostanie uznana za osobę uprawnioną do uzyskania dywidendy,

 • Declaration day – jest to dzień, kiedy spółka ogłasza dywidendę, wraz ze wszystkimi ważnymi datami, które dotyczą jej,

 • Dzień wypłaty – payment day – dzień, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna wypłatę dywidendy.

Inwestowanie dywidendowe ma zarówno wady, jak i zalety, z którymi warto zapoznać się wcześniej. Jeśli inwestor zainteresowany jest tym rodzajem inwestowania, powinien wiedzieć, w jaki sposób szukać spółek dywidendowych, ile trzyma akcje, aby otrzymać dywidendę, a także w jakim dniu spółki wypłacają dywidendę.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.