Kontrakty CFD na akcje to alternatywa dla handlu rzeczywistymi akcjami. Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, w których broker płaci inwestorowi różnicę w cenie między otwarciem, a zamknięciem określonej pozycji. Handel kontraktami CFD zwykle uważany jest za krótkoterminową inwestycję, w ramach której pozycje otwierane i zamykane w ciągu jednego lub kilku dni. Jak inwestować w kontrakty CFD?

Kontrakty CFD na akcje – o co w tym wszystkim chodzi

Co to są kontrakty CFD? To kontrakty na różnicę kursową, co oznacza, że inwestorzy nie nabywają prawdziwych akcji, a tylko spekulują na ich kursie. Nabywając kontrakty CFD na akcje, trader zobowiązuje się do pokrywania różnicy w kursie pomiędzy otwarciem transakcji a zamknięciem jej wtedy, kiedy ta zmiana byłaby niekorzystna dla inwestora. W sytuacji, kiedy inwestycja się udała i kurs akcji wzrósł, a trader CFD zajął długą pozycję, to oczywiście na tym zarobi.

Kontrakty CFD na akcje odzwierciedlają realny kurs giełdowy, z kolei kupno takiego instrumentu nie oznacza możliwości choćby udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy czy nabycia prawa do dywidendy. Kontrakty CFD na akcje to instrumenty, które trader powinien rozważyć wtedy, kiedy za zamiar spekulować na kursach giełdowych (Handel kontraktami CFD).

Dlaczego CFD na akcje są tak popularne? Przede wszystkim dają możliwość inwestowania z wykorzystaniem dźwigni finansowej. To oznacza, że trader może kontrolować pozycję, która jest nawet kilkukrotnie większa niż kapitał posiadany przez niego. Co więcej, CFD na akcje daje inwestorom możliwość zarabiania na spadkach. Może on dokonać transakcji sprzedaży i wówczas będzie zarabiał wtedy, kiedy kurs akcji, a co za tym idzie, kurs kontraktu CFD na akcje będzie się obniżał.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Na giełdzie oraz w realnym handlu akcjami, zwłaszcza w Polsce, możliwości sprzedaży krótkiej są ograniczone. To oznacza, że aby zarabiać, inwestując krótkoterminowo na akcjach, trader musi znaleźć właściciela akcji oraz spisać z nim umowę notarialną związaną z pożyczeniem danych akcji. Nie jest to jednak prosta transakcja i często wykracza ona poza granice inwestowania.

Gdzie otworzyć kontrakt CFD na akcje? Inwestowanie w cfd

Chcąc kupić CFD na akcje giełdowe, trzeba utworzyć konto w domu maklerskim albo u wybranego brokera Forex. Często oferta CFD na akcje znacznie wykracza poza rodzimą giełdę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że np. kupno CFD na akcje Facebooka nie powoduje tego, że inwestor staje się współwłaścicielem Facebooka, a tylko oznacza, że będzie zarabiał wtedy, kiedy kurs tych akcji zmieni się zgodnie z kierunkiem otwartej pozycji.

Wybór najlepszego konta Forex jest o wiele trudniejszy niż domu maklerskiego, chociażby z tego względu, że brokerów Forex jest o wiele więcej na rynku. Co więcej, instrument CFD odzwierciedla cenę instrumentu bazowego, dlatego też należy wybrać renomowanego i zaufanego brokera Forex.

Jak działają kontrakty CFD?

W przypadku transakcji CFD traderzy nie inwestują na rynku bazowym. Zatem nie stają się posiadaczem określonych aktywów bazowych, np. akcji. Dokonując transakcji CFD, inwestor kupuje albo sprzedaje jednostki instrumentu finansowego, którym jest kontrakt CFD. Uważając, że cena określonego aktywa wzrośnie, inwestor kupuje CFD, a jeżeli uważa, że spadnie, trader sprzedaje CFD. Do dyspozycji inwestorów są CFD na wielu światowych rynkach oraz aktywów, w tym indeksów, akcji, surowców oraz towarów, a także kryptowaluty oraz obligacji.

Czym jest sprzedaż krótka?

Krótka sprzedaż oznacza zajęcie pozycji sprzedaży z nadzieją na spadek cen określonego aktywa. Dzięki sprzedaży krótkiej inwestor, który właściwie prognozuje spadek cen, np. akcji, może zarobić na swoich prognozach. Zwykle jest tak, że inwestorzy tracą pieniądze, kiedy ceny spadają. Jednak handel kontraktami CFD pozwala inwestowanie w zasadzie w każdych warunkach, nawet podczas trendu spadkowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ryzyko w dalszym ciągu jest wysokie, a ceny zawsze mogą wzrosnąć.

Krótka sprzedaż ma swoje źródło w zachowaniu ceny. Spadki zwykle są bardziej dynamiczne i trwają o wiele krócej niż trend wzrostowy, nazywany także rynkiem byka.

Chcąc zarabiać na nagłych, dramatycznych spadkach cen, inwestorzy mogą wykorzystać nie tylko sprzedaż krótką, ale również indeks VIX. Ten instrument śledzi zmienność indeksu S&P 500, a zmienność podnosi się, kiedy pogorszeniu ulegają nastroje inwestorów, a także pojawia się panika, która prowadzi do sprzedaży aktywów. W momencie, gdy prognozowana zmienność indeksu S&P 500 wzrasta, indeks VIX także wzrasta. Zatem w przypadku indeksu VIX jest na odwrót.

Jak założyć konto inwestycyjne krok po kroku?

Jak już wiadomo, aby rozpocząć handel kontraktami CFD, najpierw należy założyć rachunek inwestycyjny. W zależności od tego, u jakiego brokera lub w jakim domu maklerskim inwestor chce go uruchomić, może to zrobić przez internet albo udając się do siedziby firmy. W zasadzie jedynym warunkiem do tego, aby otworzyć konto inwestycyjne, jest ukończenie 18 roku życia. Kroki, które należy wykonać, to:

 • Wypełnić formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie brokera lub domu maklerskiego,
 • Wypełnić ankietę, która dotyczy doświadczenia inwestora. Zwykle znajduje się ona w drugim kroku rejestracji,
 • Potwierdzić swoje dane osobowe, a także adres zamieszkania. Można zrobić to np. przez przesłanie skanu dowodu osobistego, a także dokumentu, który potwierdza adres zamieszkania inwestora – może być to rachunek za prąd. Nie jest to jednak forma, która dostępna jest u każdego pośrednika, dlatego też należy zastosować się do zaleceń określonego brokera. Możliwe, że tego typu dokumenty będzie trzeba dołączyć dopiero do umowy,
 • Zaakceptować warunki umowy na prowadzenie konta inwestycyjnego,
 • Podpisać umowę, która można otrzymać od brokera.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów z rejestracją i utworzeniem konta, najlepiej jak najszybciej skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dźwignia finansowa a CFD

Dźwignia finansowa jest jednym z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o handel instrumentami pochodnymi.

Kontrakty CFD to produkty lewarowane, a to oznacza, że inwestorów nie zobowiązuje się do wpłaty pełnej wartości pozycji, którą otwierają. Wartość uzależniona jest od wysokości dźwigni finansowej.

Trzeba wspomnieć o tym, że jest także możliwe inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej w zwykłe akcje. Jednak w takich przypadkach dźwignia zazwyczaj jest o wiele niższa, niż w przypadku kontraktów CFD na akcje. To nie jest także zbyt popularne rozwiązanie, gdyż brokerzy zazwyczaj oferują dźwignię finansową w połączeniu z derywatami, a nie aktywami zwykłymi.

Czy warto korzystać z dźwigni finansowej?

Angażując mniejsze środki finansowe, inwestorzy mają do dyspozycji więcej kapitału, który mają możliwość dywersyfikować, a także otrzymują wyższe zyski, kiedy rynek porusza się na ich korzyść.

Minusem jest to, że dźwignia finansowa może także zwiększać straty, jeżeli rynek będzie poruszać się przeciwko traderom. Z tego względu, do lewarowanych pozycji trzeba podchodzić ostrożnie.

Co jest celem handlu kontraktami CFD?

Handel kontraktami CFD ma na celu spekulacje na ruchach cenowych aktywów bazowych. Zysk albo strata inwestora uzależnione są właśnie od ruchów cenowych aktywów bazowych, a także rozmiaru jego pozycji.

Przykładowo, jeśli inwestora uważa, że wartość akcji danej spółki, np. Apple wzrośnie, może otworzyć pozycję kupna CFD z zamiarem zamknięcia pozycji w wyższej wartości. Różnica między ceną, po której inwestor otworzył oraz po której zamknął pozycję CFD równoważna jest z jego potencjalnym zyskiem albo stratą, odjęciu wszelkich związanych z tym kosztów.

Z kolei jeśli inwestor uważa, że cena akcji danej spółki spadnie, może otworzyć pozycję sprzedaży CFD w konkretnej cenie, z zamiarem zamknięcia pozycji w cenie niższej. Zysk albo strata tradera obliczane są na podstawie różnicy między cenami otwarcia oraz zamknięcia pozycji.

Czym jest depozyt w handlu CFD?

Depozyt jest wysokością kapitału, który inwestor musi mieć na swoim koncie handlowym, aby otworzyć oraz utrzymać swoją pozycję CFD. Fundusze te wymagane są po to, aby pokryć potencjalne straty. Dostępne są dwa rodzaje depozytu:

 • Depozyt początkowy – aby otworzyć nową pozycję kapitał, który dostępny jest na koncie musi być wyższy niż wymagany depozyt początkowy,
 • Depozyt obowiązkowy – aby utrzymać otwartą pozycję, kapitał musi być cały czas wyższy niż depozyt obowiązkowy.

Koszty związane z kontraktami CFD

Mogą być to koszty utrzymania transakcji. Za każdy dzień, który się kończy o godzinie 17 czasu Nowego Jorku, otwarte pozycje mogą być przedmiotem opłaty za utrzymanie pozycji. Jednak zależnie od kierunku pozycji tradera, może on płacić albo otrzymać wartość, która odpowiada stawce za utrzymanie pozycji. Koszty utrzymania pozycji nie będą naliczane dla kontraktów terminowych, które posiadają datę wygaśnięcia.

Inwestor może również opłacać abonament za notowania akcyjnych CFD. Jeśli inwestor chce przeprowadzać transakcje albo mieć dostęp do notowań CFD na akcje, należy aktywować plan abonamentowy na notowania akcji CFD dla określonego kraju albo grupy krajów. Zwykle z aktywacja nie ma żadnych problemów.

Jeśli chodzi o kontrakty CFD na akcje, to inwestorzy mogą ponosić także koszt w postaci prowizji. Innym kosztem jest również spread, czyli widełki ceny sprzedaj i kup. Jest to różnica między aktualną ceną, po której inwestor może sprzedać oraz kupić. Cena kup jest wyższa od ceny sprzedaj. Dokonując transakcji CFD, trader pokrywa spread, gdyż pozycję na wzrost otwiera się po wyższej cenie spreadu, a także zamyka po niższej cenie spreadu. Odwrotnie jest w przypadku pozycji na spadek. Im spread będzie węższy, tym mniejszy będzie korzystny dla inwestora ruch cen.

Kontrakty CFD na akcje
Kontrakty CFD na akcje

Rynki, na których można inwestować przy pomocy kontraktów CFD

Kontrakty CFD są bardzo popularne także ze względu na szeroki wachlarz instrumentów. Inwestorzy mogą spekulować surowcami, akcjami, indeksami, funduszami ETF oraz kryptowalutami. Inwestorzy nie muszą ograniczać się do jednego rynku, a brokerzy robią wszystko, aby mieli dostęp do jak największej liczby instrumentów z jednego rachunku inwestycyjnego. Część brokerów daje swoim klientom dostęp nawet do kilkunastu tysięcy instrumentów. Oczywiście dla osoby początkującej jest to zbyt wiele, dlatego będąc inwestorem, który dopiero rozpoczyna przygodę z giełdą, najlepiej zdecydować się na jeden określony segment, np. kontakty CFD na akcje lub waluty.

Jak inwestować w kontrakty CFD?

Zanim trader podejmie decyzję o próbie inwestycji w kontrakty CFD na akcje lub inne instrumenty finansowe, musi zrozumieć, na czym polega taki handel. Przed podjęciem faktycznej inwestycji, w pierwszej kolejności należy rozważyć kilka kwestii, m.in. jakie brokera wybrać, jaką wielkość transakcji wybrać i kiedy zamknąć transakcję. Najważniejsze kwestie to:

 • Wybór właściwego brokera – kontrakty CFD na akcje oferowane są przez wielu brokerów. Mając duży wybór, czasami niełatwo jest dokonać wyboru. Warto wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak oferta dostępnych rynków, cennik opłat transakcyjnych, jakość obsługi klienta czy edukacja,
 • Podjęcie decyzji – kupić albo sprzedać. Rynek inwestycji w kontrakty CFD ma ceny. Pierwsza z nich to cena sprzedaży, a druga to cena kupna. Cena kontraktu CFD opiera się na cenie instrumentu bazowego. Wszystko uzależnione jest od tego, czy cena wzrośnie, czy spadnie,
 • Wybór wielkości transakcji – zanim trader otworzy transakcję, musi wybrać liczbę kontraktów CFD, którymi ma zamiar handlować. Tak naprawdę 1 CFD to odpowiednik jednej fizycznej akcji w transakcjach,
 • Cięcie strat – zanim trader dokona transakcji, ważne jest to, aby rozważył strategię zarządzania ryzykiem. Ważną techniką zarządzania ryzykiem jest złożenie zlecenia, jakim jest cięcie strat, które powoduje automatyczne zamknięcie transakcji, jeżeli rynek osiągnie konkretny poziom,
 • Monitorowanie cen – po tym, jak transakcja zostanie umieszczona oraz po cięciu wszystkich strat, zysk oraz strata inwestycji w kontrakty CFD będą zmieniać się razem z każdym ruchem ceny rynkowej. Inwestorzy mogą śledzić ceny rynkowe, przeglądać aktualizację zysków albo strat w czasie rzeczywistym, a także dodawać nowe transakcje albo zamykać istniejące,
 • Zamykanie transakcji – po dokonaniu transakcji, inwestor będzie mógł obserwowaćaktualizację zysków albo strat w czasie rzeczywistym. Istnieje także możliwość zamknięcia transakcji – po jej zakończeniu zysk oraz strata netto zrealizowane zostaną oraz natychmiast odzwierciedlone w saldzie gotówki na rachunku inwestora.

Jak wykorzystać kontrakty CFD na akcje?

Instrumentem bazowym kontraktu CFD mogą być np. akcje spółek giełdowych. W takim przypadku osoba kupująca przy pomocy kontraktu CFD nie staje się właścicielem wybranych papierów wartościowych. Dzięki tego typu kontraktowi można bardzo łatwo uzyskać ekspozycję z dźwignią na kurs akcji konkretnej spółki. Tradycyjne kupno akcji nie umożliwia tego. W wymiarze praktycznym strony kontraktu spekulują nad kierunkiem, jaki w przyszłości zostanie obrany przez konkretne akcje.

Kontrakty CFD na akcje pozwalają na krótką sprzedaż, a także duże możliwości spekulacji dotyczące wzrostu oraz spadku ceny. Co więcej, taki kontrakt jest bardziej atrakcyjny jeśli chodzi o cenę niż zakupów papierów wartościowych danej spółki giełdowej. Ceny akcji oraz kontraktów CFD na akcje w zasadzie niczym się nie różnią.

Dzięki kontraktom CFD na akcje dostęp do handlu mają także mali inwestorzy, którzy nie mają możliwości, aby stać się akcjonariuszami danej spółki. Proces inwestowania w te aktywa przy pomocy kontraktów jest bardzo prosta. Wystarczy jedynie założyć konto inwestycyjne u brokera. Poza tym, kontrakty na akcje można łatwo rozliczyć bez konieczności osobnego rozliczenia z dywidend oraz zysków kapitałowych. Jeśli chodzi o korzystanie z polskich brokerów, konieczne jest wypełnienie gotowego PIT-8C. Poza tym, kontrakt CFD na akcje pozwala na dostęp do spółek egzotycznych giełd, np. Arabii Saudyjskiej albo Tajlandii. Jeśli chodzi o te przedsiębiorstwa, go kupno papierów wartościowych może być trudniejszy na rynkach europejskich.

Który broker ma w ofercie CFD na polskie akcje?

CFD na akcje jest instrumentem, którym można handlować przy pomocy platform inwestycyjnych. Najbardziej znani brokerzy, którzy działają na rynku brokerskim, to:

Wybór brokera jest ważny z tego względu, że niewiele firm brokerskich oferuje CFD na akcje polskie. Najważniejsi brokerzy z rynku europejskiego nie oferują CFD na akcje z polskiej giełdy na swoich platformach handlowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie cechuje się sporą zmiennością, ale warto traktować to jako zaletę.

Czy warto inwestować w akcje na GPW?

Konstrukcja kontraktów CFD cechuje się pewną przewagą nad zwykłymi akcjami. To możliwość zawierania odwrotnych pozycji na rynku w sytuacji odwrócenia się trendu na spadkowy. Nie każdy broker lub dom maklerski oferuje krótką sprzedaż. Co więcej, możliwość skorzystania z mechanizmu dźwigni finansowej może powodować zwielokrotnienie zysku tradera. Związane jest to również z pewnym ryzykiem. Inwestowaniem z wykorzystaniem dźwigni finansowej, czyli pożyczonego kapitału to ryzyko kredytowe, występujące obok ryzyka rynkowego.

Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Każdy początkujący trader stanie przed wyborem brokera, u którego utworzy rachunek inwestycyjny. Na rynku działa tak wielu brokerów, że często niełatwo jest podjąć dobrą decyzję. Na co warto zwrócić uwagę?

Oferta brokera i dostępność rynków

Oczywiście osoba, która zainteresowana jest kontraktami na różnice kursowe, musi sprawdzić, czy wybrany przez nią broker oferuje kontrakty CFD na akcje lub inne papiery wartościowe czy aktywa. Generalnie zasada jest taka, że im bardziej bogata oferta i dostępność rynków, tym lepiej. Możliwe, że za jakiś czas osoba teraz początkująca zechce zainwestować środki w inne instrumenty finansowe, dlatego też bez sensu byłoby wtedy zakładać nowe konto inwestycyjne.

Bezpieczeństwo i regulacje

Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę. Broker powinien być nadzorowany i kontrolowany przez odpowiedni organ lub organy, czuwające nad jego uczciwością i rzetelnością. W Polsce taką funkcję sprawuje KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Inne organy regulacyjne, które są znane na całym świecie, to m.in. brytyjskie FCA, australijskie ASIC czy CySEC z Cypru.

Przed podjęciem decyzji o wyborze brokera Forex, koniecznie należy sprawdzić, czy jest on bezpieczny i regulowany przez właściwe organy finansowe. Dzięki temu inwestor będzie miał pewność, że korzysta z usług firmy brokerskiej, która charakteryzuje się rzetelnością i uczciwością, a jego środki finansowe są bezpieczne.

Konto demo

Konto demo forex często omijane jest przez początkujących traderów. To błąd, ponieważ jest to miejsce, gdzie można bez żadnego ryzyka inwestycyjnego zapoznać się z rynkiem, poznać zasady jego działania, a także poćwiczyć i sprawdzić swoją strategię inwestycyjną. Konto demo to obowiązkowy etap związany z inwestowaniem, którego lepiej nie pomijać.

Aktualnie większość brokerów oferuje możliwość darmowego utworzenia rachunku inwestycyjnego, z którego można korzystać przez ograniczony czas, np. 3 miesięcy albo nieograniczony. Na koncie demo trader powinien spędzić przynajmniej 3 miesięcy i w tym czasie maksymalnie wykorzystać rachunek demonstracyjny.

Edukacja i szkolenia

Brokerzy Forex często w swojej ofercie mają sekcję związaną z edukacją, z której użytkownicy mogą czerpać wiedzę w ramach prowadzonego konta inwestycyjnego. W takiej sekcji znajduje się często przydatne materiały edukacyjne w różnych formach. Dzięki temu początkujący inwestorzy nie muszą szukać materiałów szkoleniowych na własną rękę, gdyż mają je na koncie inwestycyjnym i mogą z nich korzystać w dowolnym momencie.

Obsługa klienta

Choć wielu osobom może się to wydawać nieistotną kwestią, to jednak jakość obsługi klienta ma znaczenie. Inwestor może przekonać się o tym zwłaszcza wtedy, kiedy pojawi się problem i będzie potrzebował pomocy jak najszybciej. W takim przypadku często znaczenie ma każda minuta.

Dlatego też dobrze byłoby, aby obsługa klienta działała bez zarzutu. Broker powinien udostępniać kilka różnych sposobów na możliwość skontaktowania się z nim, np. poprzez email, telefonicznie oraz video-czat. Dzięki temu będzie można stosunkowo szybko uzyskać odpowiedź na zadane pytania czy rozwiązanie problemu.

Platforma inwestycyjna

Każdy broker udostępnia swoim klientom platformę handlową, dzięki której mogą oni przeprowadzać transakcje i sprawować kontrolę nad swoimi inwestycjami. Brokerzy Forex, którzy oferują handel kontraktami CFD, udostępniają narzędzia inwestycyjne w postaci platform transkacyjnych. Różnią się one między sobą funkcjami oraz dodatkami.

Część brokerów korzysta z zewnętrznych dostawców platform, oferując swoim klientom np. Meta Trader 4 lub Meta Trader 5, a inni oferują własne, autorskie platformy handlowe – przykładem może być XTB, który udostępnia xStation 5 (pisaliśmy: XTB czy Plus500). Niektórzy brokerzy oferują kilka platform, np. zewnętrzne oraz autorskie i dają swoim klientom wybór.

Ryzyko związane z kontraktami CFD

Należy mieć świadomość tego, że handel kontraktami CFD uważany jest za bardzo ryzykowny. Brokerzy Forex na swoich stronach internetowych umieszczają informacje, które dotyczące tego, ile procent rachunków detalicznych ponosi stratę ze względu na handel kontraktami na różnice kursowe. Warto także przeanalizować koszty transakcji przed jej zawarciem po względem punktów swap.

Inwestowanie z wykorzystaniem kontraktów CFD związane jest z wysokim ryzykiem, choć wiele zależy od postawy inwestora. Jeżeli jest to osoba z dużym doświadczeniem na rynkach finansowych, to jest w stanie przewidzieć skutki swoich działań, a także wyczuwa tendencje spadkowe oraz wzrostowe swoich aktywów. Osoba doświadczona będzie w stanie szybko zareagować, aby zminimalizować straty. Jednak początkujący inwestor może mieć problemy z tym, aby odnaleźć się w w kontraktach CFD. W szczególności trzeba pamiętać o depozycie, gdyż jeżeli będzie on zbyt niski, a inwestor źle ocenia ryzyko, może stracić zainwestowany kapitał, a nawet być na minusie. Ryzyko związane z kontraktami CFD uzależnione jest od wysokości dźwigni finansowej, jak również doświadczenia inwestora.

Jakie korzyści płyną z handlu kontraktami na różnice kursowe?

Jeśli chodzi o CFD, to można zakładać zarówno pozycje na wzrosty, jak i na spadki określonych akcji. To oznacza, że inwestor jest w stanie zarabiać na rynkach bez względu na to, jak przedstawia się otoczenie makroekonomiczne. Przykładowo, jeżeli opublikowana została informacja, która zdaniem inwestora będzie negatywnie wpływała na cenę akcji wybranej spółki, może on otworzyć pozycję krótką przy pomocy CFD na akcje. Jeśli przewidywania inwestora potwierdzą się, zarobi on na środkowym ruchu akcji wybranej spółki.

Wady kontraktów CFD na akcje

Kontrakty CFD na akcje, tak jak inne instrumenty inwestycyjne, mają również pewne wady, o których warto wiedzieć. Jedną z wad są opłaty swap. Związane są one z tym, że w trakcie handlu z dźwignią finansową, broker pożycza traderowi kapitał na otwarcie większej pozycji. Jeżeli pozycja ta zostanie otwarta do następnego dnia, naliczona zostanie opłata dodatkowa, czyli swap.

Ta opłata nie występuje w momencie, kiedy inwestor kupuje aktywa w całości za posiadany kapitał. To oznacza, że jeżeli trader chce kupić akcje w sposób długoterminowy, dokonanie tego przy pomocy kontraktów CFD może się zakończyć doliczeniem różnych dodatkowych opłat, co warto wziąć pod uwagę.

Następna wada kontraktów CFD związana jest z tym, że trader nigdy nie stanie się właścicielem aktywa bazowego. Akcjonariusze danie spółki często dostają dodatkowe uprawnienia, np. możliwość głosowania na walnym zgromadzeniu czy prawo do dywidendy. Jeśli chodzi o inwestowanie w kontrakt CFD na akcje, to osoby je nabywające, nie otrzymują takich praw.

Handel kontraktami CFD – porady dla początkujących

Trzeba pamiętać o tym, że kontrakty CFD dają możliwość stosowania dźwigni finansowej, która nazywana jest także lewarem. Oznacza to, że potencjalnie są to niebezpieczne instrumenty inwestycyjne. Dlatego kontraktami CFD należy handlować z rozwagą. Poniżej kilka zasad, dzięki którym można ograniczyć ryzyko straty środków finansowych.

Kontrakty CFD na akcje
Kontrakty CFD na akcje

Ułożenie planu kontraktami CFD

Zanim trader wejdzie na rynek, powinien mieć określony plan. Plan ten nie tylko powinien dotyczyć realizacji zysków, ale również przewidywać realizację strat. Kontrakty CFD to nie akcje. Jeżeli wycena aktywa bazowego w przypadku otwartego kontraktu CFD spadnie w dół o kilka procent, to może to już oznaczać dla inwestora konieczność dopłacenia do depozytu. Jeżeli trader nie dołoży pieniędzy, kontrakt zostaje zamknięty, a inwestor generuje sporą stratę, która może być większa nawet niż zainwestowany kapitał.

Stworzenie planu pozwala na utrzymywanie emocji na wodzy i niewykonywanie nerwowych ruchów, kiedy coś nie idzie po jego myśli. W końcu inwestor to tylko człowiek, a emocje są silniejsze, jeśli na szali znajduje się dużo pieniędzy. Dlatego najlepiej już wcześniej zaplanować, co będzie się z nimi działo. To umożliwi zrealizowanie pokaźnego zysku albo ucięcie straty, zanim stanie się ona zbyt wysoka.

Ochrona kapitału

Podczas inwestowania najważniejsze jest to, aby nie tracić kapitału. Oczywiście nie da się spekulować na kontraktach CFD bez żadnych strat, ale można te straty skutecznie ograniczyć oraz wpisywać je we własny plan tradingowy. Zasada jest taka, że nie należy ryzykować więcej niż kilka procent kapitału, który został wpłacony na rachunek inwestycyjny.

Skupienie się na kilku aktywach

Nie należy zawierać zbyt wielu transakcji w jednym czasie. Inwestowanie to praca, a nie zabawa. Inwestor powinien zainteresować się tym, co dzieje się na rynkach. Co więcej, układanie planu dla każdej pozycji jest dość czasochłonnym zajęciem. Dobrze jest także kontrolować otwarte pozycje, nawet jeżeli mają zlecenia take profit oraz stop loss.

Nie należy używać całego kapitału

Częsty błąd początkujących inwestorów polega na tym, że otwierają na rachunku zbyt wiele pozycji, które zjadają większość kapitału. Zdarza się wtedy tak, że już za chwilę konieczna jest dopłata. Początkujący traderzy powinni mieć otwarte nie więcej niż 2 pozycje. Dopiero wraz z czasem i zdobywaniem doświadczenia, liczba ta powinna się powiększać. Najlepiej oczywiście wtedy, kiedy na tych pierwszych trader zarobił, i które były odpowiednio zaplanowane.

Granie zwykle na wzrosty, choć można też na spadki

Kontakty CFD dają możliwość grania na wzrosty, ale także na spadki cen określonych aktywów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że co do zasady trendy wzrostowe cechują się większą stabilnością niż spadkowe. Generalnie jest tak, że nie warto siłować się z rynkiem, bo bardzo szybko można stracić cały kapitał. 

Uczenie się przez margin call

Jeżeli na koncie pojawia się margin call, inwestor może zrobić dwie rzeczy. Może dopłacić albo zacząć redukować pozycje. Nie musi zamykać wszystkich za jednym razem. Wystarczy, że zamknie te, które nie rokują zbyt dobrze.

Jednak prawda jest taka, że profesjonalnemu traderowi sytuacja z margin call nie powinna się przydarzyć. Oznacza ona, że stratne pozycje są zbyt długo przetrzymywane, a także to, że plany tradingowe były nieodpowiednio wykonywane, jak również to, że trader wziął na siebie zbyt duże ryzyko. Wystąpienie margin call powinno być sygnałem, że coś jest nie tak.

Cierpliwość

Każdy inwestor powinien być cierpliwy, bez względu na to, czy interesuje go handel kontraktami CFD, czy innymi instrumentami inwestycyjnymi. Nie należy się także poddawać, jeśli kilka pozycji nie wypali. Wówczas trzeba stać się jeszcze bardziej cierpliwym i zacząć lepiej analizować rynek, a także postarać się ułożyć lepszy plan. Tak naprawdę trader nie powinien nastawiać się na szybki zysk, a raczej średnioterminowy zysk, który wypracowany zostanie na popełnionych błędach.

Warto też pamiętać o tym, że nadzorowanie pozycji to nie siedzenie przed ekranem 24 godziny na dobę. Cierpliwość inwestora powinna polegać na tym, aby odejść od ekranu na pewien czas i oderwać się od monitowania i kontrolowania swoich inwestycji.

Jak handlować kontraktami CFD?

Inwestowanie w kontrakty CFD, jak również inne instrumenty i aktywa inwestycyjne związane jest z ryzykiem, które stanowi nieodłączny element każdej inwestycji. Nie można całkowicie go wyeliminować, jednak można je ograniczyć, stosując się do kilku wskazówek.

Dywersyfikacja środków finansowych

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na tym, że przeznaczony kapitał zostaje podzielny na różne instrumenty finansowe albo różne sektory lub branże np. w przypadku inwestowania w akcje. Dzięki temu inwestor jest w stanie ochronić co najmniej część kapitału przed jego stratą. W przypadku, gdyby cena jednego rodzaju aktywów gwałtownie spadła w dół, istnieje szansa, że inne instrumenty finansowe zaczną zwyżkować i mogą nawet wyrównać stratę swoim zyskiem.

Nauczenie się podstaw

Zanim inwestor zacznie handel kontraktami CFD lub innymi aktywami, powinien zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat, co pozwoli mu łatwiej wejść na giełdę i rozpocząć inwestowanie. Warto nauczyć się co najmniej postaw oraz terminologii inwestycyjnej, która pozwoli szybciej i łatwiej przeprowadzać transakcje.

Emocje na bok

Emocje nie są dobrym doradcą jeśli chodzi o handel kontraktami CFD i innymi instrumentami finansowymi. Profesjonalni inwestorzy dobrze o tym wiedzą i potrafią podejmować decyzje inwestycyjne z zimną krwią. Niestety dokonywanie ruchów pod wpływem stresu albo podekscytowania nie jest ddobrym pomysłem, gdyż choć na początku inwestor może generować zysk, to w dłuższej perspektywie jedynie na tym straci.

Strategia inwestycyjna

Każdy trader powinien mieć swój plan i trzymać się go, inwestując. Dzięki strategii inwestycyjnej, inwestor dobrze wie, co ma zrobić w danym momencie. Strategię oraz jej skuteczność warto sprawdzić na koncie demonstracyjnym, jakie oferowane jest przez brokerów. Warto też pamiętać o tym, aby trzymać się obranej strategii, a nie zmieniać ją od razu na inną, po jednej nieudanej inwestycji.

Inwestowanie zgodnie z posiadaną wiedzą

Jeśli chodzi o inwestowanie w kontrakty CFD lub inne instrumenty, to najlepiej robić to małymi kroczkami. Na początku przygody z giełdą, warto inwestować w te aktywa, które się zna, i o których zdobyło się już pewną wiedzę. Następnie, wraz ze zdobywaniem doświadczenia, inwestycje może poszerzać i zacząć lokować środki również w inny instrumenty finansowe.

Lokowanie wolnych pieniędzy

Inwestowanie powinno opierać się na wolnych środkach finansowych. Złym pomysłem jest inwestowanie pieniędzy, które mają być przeznaczone np. na opłatę bieżących rachunków lub innych ważnych rzeczy, jak naprawa samochodu. Dzięki temu w sytuacji, kiedy kapitał zostanie utracony, inwestor tak boleśnie tego nie odczuje.

Akceptacja ryzyka

Ryzyko inwestycyjne jest związane z giełdą i warto psychicznie się na nie przygotować. Najlepszym sposobem jest akceptacja tego, że pieniądze mogą zostać utracone, choć taka sytuacja oczywiście nie musi się wydarzyć. Kontrakt różnicowy CFD to instrument spekulacyjny, który dostępny jest u brokerów Forex. Ze względu na dźwignię finansową, a także możliwość spekulacji na wzrosty oraz na spadki, kontrakty CFD ciągle zyskują na popularności.

Kontrakty CFD na akcje dają dostęp traderom niewielkim kapitałem do akcji spółek giełdowych. Dzięki temu każda zainteresowana osoba ma możliwość spróbowania swoich sił na giełdzie papierów wartościowych. Jeśli chodzi o zalety kontraktów CFD, to jest to duża dostępność tego instrumentu u brokerów polskich. Co więcej, otwarcie konta oraz obsługa kontraktów CFD wymaga minimalnych formalności, a także niewielkiego nakładu finansowego.

Doświadczony inwestor z pewnością nie będzie miał problemów z handlowaniem kontraktami CFD. Z kolei osoba początkująca powinna wcześniej zdobyć odpowiednią wiedzę na ten temat, zanim przystąpi do inwestowania z wykorzystaniem kontraktów CFD. Zalecane jest także ostrożne planowanie inwestowania jeśli chodzi o ten instrument finansowy.

Co to jest CFD na akcje?

CFD (Contract for Difference) na akcje to forma handlu instrumentami pochodnymi, w której inwestor nie posiada fizycznej własności akcji, ale spekuluje na zmianie ich wartości rynkowej. Inwestor kupuje lub sprzedaje kontrakt CFD na akcje, a zysk lub stratę odnosi na podstawie różnicy między ceną wejścia a ceną wyjścia z pozycji. CFD na akcje umożliwiają inwestorom korzystanie z dźwigni finansowej, co oznacza, że można inwestować większe kwoty niż posiada się na koncie, ale wiąże się to z większym ryzykiem straty. CFD na akcje są popularne wśród traderów, którzy chcą zyskać na krótkoterminowych zmianach cen akcji na rynku.

Ile trwa kontrakt CFD?

Kontrakt CFD (Contract for Difference) nie ma ściśle określonego terminu trwania. Jest to umowa między inwestorem a dostawcą instrumentów finansowych, która zobowiązuje inwestora do rozliczenia różnicy między ceną wejścia a ceną wyjścia z pozycji. Inwestor może zdecydować się na zamknięcie pozycji w dowolnym momencie przed wygaśnięciem kontraktu lub dopuścić do wygaśnięcia umowy w naturalny sposób. Czas trwania kontraktu zależy od ustaleń między inwestorem a dostawcą CFD i może się różnić w zależności od instrumentu finansowego, na którym inwestor spekuluje.

Czy warto inwestować w CFD?

Decyzja o inwestowaniu w CFD (Contract for Difference) zależy od indywidualnych preferencji inwestora i jego poziomu doświadczenia. Inwestycje w CFD są związane z większym ryzykiem ze względu na możliwość korzystania z dźwigni finansowej oraz krótkoterminowe zmiany cen na rynku. Jednakże, CFD umożliwiają inwestorom łatwy dostęp do różnych instrumentów finansowych oraz potencjalnie większe zyski w krótkim czasie. Warto pamiętać, że inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem straty i wymagają odpowiedniego planowania i zarządzania ryzykiem.

Czy XTB to tylko CFD?

XTB to broker rynku Forex i CFD (Contract for Difference), ale oferuje także inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, ETF-y, opcje, futures i obligacje. XTB to międzynarodowy broker z licencjami od wielu regulatorów finansowych na całym świecie, oferujący zaawansowane narzędzia inwestycyjne, platformy handlowe i edukację dla klientów. XTB jest znany z innowacyjności, jakości usług i niskich kosztów handlu, co przyciąga zarówno początkujących, jak i doświadczonych traderów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.