Trader CFD to osoba, która spekuluje, czy cena określonego aktywa spadnie, czy wzrośnie. Handluje na kontraktach CFD, które obarczone są wysokim ryzykiem. Jednak pozwalają na zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. Jak być skutecznym traderem CFD?

Trader CFD – kto to jest?

Kontrakty CFD są instrumentami pochodnymi, które umożliwiają łatwy dostęp do rynku walutowego, akcji, kryptowalut, indeksów oraz surowców. Osoby, które posiadają kontrakty CFD, nie stają się właścicielami instrumentu bazowego, a tylko spekulują, czy jego cena w określonym czasie będzie wzrastać czy spadać.

Handel kontraktami CFD odbywa się przy pomocy platform inwestycyjnych, które często dostępne są w 2 wersjach – komputerowej oraz mobilnej. Narzędzia te działają w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że trader CFD ma możliwość zarządzania swoimi pozycjami całkowicie zdalnie, a co więcej, na bieżąco kontrolować ruchy cen.

Handel kontraktami CFD umożliwia próby zarabiania zarówno na wzrostach, jak również spadkach. Aby móc osiągnąć zysk, trader CFD powinien umieć właściwie określić ruchów cenowych, co nie jest łatwym zadaniem. Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe, które związane są z wysokim ryzykiem utraty środków finansowych, ze względu na wysoką dźwignię.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Trader CFD – jak można nim zostać?

Aby wejść na rynek, trader w pierwszej kolejności powinien założyć rachunek inwestycyjny. Po tym, jak dokona rejestracji, inwestor uzyska dostęp do platformy inwestycyjnej. Przy pomocy tego narzędzia będzie mógł dokonywać transakcji. Aby zacząć handlować, trader CFD musi wpłacić na rachunek inwestycyjny wymagany depozyt początkowy. Zazwyczaj jest to kilkadziesiąt albo kilkaset dolarów.

Trader CFD
Trader CFD

Kiedy wypłata zostanie zarejestrowana u brokera, trader CFD może otworzyć swoją pierwszą pozycję. Handel na rynku pozagiełdowym prowadzony jest we wszystkich strefach czasowych, a to daje możliwość przeprowadzania inwestycji i transakcji przez całą dobę.

Sprawdź także: Broker giełdowy kto to

Założenie konta inwestycyjnego zazwyczaj odbywa się w całości przez internet i nie trwa długo. Bardziej złożona jest obsługa platformy inwestycyjnej, a także analiza rynku.

Trader CFD – od czego zacząć?

Początkujący trader CFD zanim rozpocznie handel, powinien się trochę podszkolić. Aby podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne, inwestor musi wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje rynek, a także co ma na niego wpływ. W większości przypadków brokerzy dają swoim użytkownikom dostęp do słowników, jak również organizuje specjalne webinaria. Trader CFD może skorzystać z materiałów edukacyjnych, dzięki czemu może poznać kluczowe zagadnienia teoretyczne.

Jednak kluczem do sukcesu poza wiedzą teoretyczną, jest również praktyczna. Zanim inwestor założy rzeczywisty rachunek, powinien utworzyć konto demo. Osoby posiadające rachunek demonstracyjny, uzyskują dostęp do platformy inwestycyjnej, na której mogą dokonywać transakcji, jednak przy pomocy wirtualnych środków. Dzięki temu mogą przetestować własną strategię inwestycyjną bez ponoszenia żadnego ryzyka utraty kapitału. Ponadto, przez konto demo traderzy CFD mają możliwość nauczenia się, w jaki sposób obsługiwać poszczególne narzędzia, a także czy platforma handlowa oferowana przez brokera jest przejrzysta i przyjemna w obsłudze.

Co to są kontrakty CFD i czym się wyróżniają?

Kontrakty CFD to kontrakt na różnicę kursową. Aby móc handlować kontraktami CFD, nie trzeba posiadać dużego kapitału. CFD to instrument pochodny, a jego wartość opiera się na ruchach cen różnych aktywów oraz w ustalonej proporcji odzwierciedla cenę bazowego aktywa.

CFD stanowi umowę pomiędzy kupującym a sprzedającym. Każda strona zobowiązuje się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy wartością pozycji a ceną zamknięcia transakcji. Aby inwestor mógł handlować CFD, należy zająć pozycję krótką albo długą. Zatem można zarabiać zarówno na spadkach – czyli pozycja krótka to sprzedaż, jak i na wzroście – długa pozycja to kupno.

CFD to nie papier wartościowy. Inwestor, który nabywa ten instrument finansowy, nie staje się właścicielem aktywów, odpowiadającym za kontrakt. Może jednak spekulować na ruchach akcji albo walut.

A w odmienny sposób przedstawia się sytuacja kupna aktywów bazowych. Przykładowo, jeśli inwestor kupuje akcje określonej spółki, a także chce stać się jej ekonomicznym właścicielem, po dokonaniu zakupu otrzymuje certyfikat, a akcje może sprzedać w każdej chwili.

Trader CFD
Trader CFD

Trader CFD, który chce działać na tych samych akcjach w ujęciu praktycznym nie nabywa ich. Zyska na nich, jeżeli właściwie obstawi ruch ceny. Tego typu handel jest szybki, jak również może być tańszy niż inne metody, związany jest jednak z ryzykiem.

Na czym polega i w jaki sposób powstał handel CFD?

Kontrakty CFD są formą inwestycji, która nawet przy niedużych sumach umożliwia uzyskanie zadowalających zysków. Warto jednak pamiętać o tym, że na skutek handlu kontraktami CFD wiele osób traci swój kapitał. To bardzo trudna do przewidzenia forma spekulacji. Handel różnicą cen nie wymaga od tradera kupna samego instrumentu finansowego, którego spekulacja dotyczy.

Zazwyczaj brokerzy wymagają od klientów minimalnego depozytu początkowego. W większości przypadków wynosi on do kilkuset euro.

Wśród wiedzieć, że handel kontraktami CFD pochodzi z Londynu. W pierwotnej wersji miał to być pomysł na ominięcie podatków. Wynikało to z tego, że nie handlowano dobrami finansowymi, a tylko ich różnicą w cenie, a firmy nie podlegały podatkom finansowym.

Idea handlu różnicami w cenie zyskała bardzo dużą popularność przede wszystkim ze względu na korzystne warunki w przypadku inwestorów detalicznych. Obiecującym sposobem na zarobek jest na pewno dźwignia finansowa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że działa ona w obie strony i zawsze można sporo stracić, decydując się na skorzystanie z niej. Pomimo tego, że zysk jest bardzo duży, większość inwestorów detalicznych odnotowuje stratę.

Kontrakty CFD a dźwignia finansowa

Cechą charakterystyczną kontraktów CFD jest lewar, czyli dźwignia finansowa. Zatem, jeśli trader CFD chce przeprowadzić transakcję, musi zdeponować jedynie część sumy, na którą opiewa. Kapitał, który wymagany jest do otwarcia określonej pozycji, to depozyt zabezpieczający.

Dźwignia finansowa umożliwia przy pomocy niskich kwot, operowanie na większych wartościach pozycji. To daje szansę na proporcjonalnie wyższy zysk. Jednak z drugiej strony może również zwiększać ryzyko utraty kapitału.

Wiele kont brokerskich oferuje ochronę przed ujemnym saldem. To oznacza, że klient nie straci więcej niż ma na swoich rachunku. 

W jaki sposób trader CFD zarabia na kontraktach CFD? Jeżeli dany kontrakt idzie w górę, zarabia na różnicy kursowej, która pomnożona jest przez wysokość transakcji. Jeżeli trader otworzy krótką pozycję i założy, że kurs spadnie, zyska wtedy, kiedy cena rzeczywiście zacznie spadać. Wówczas otrzyma kwotę w wysokości różnicy pomnożonej przez wysokość pozycji.

Czy kontrakty CFD są odpowiednie dla osób początkujących?

Kontrakty CFD to instrumenty, które odpowiednie są dla osób o każdym poziomie wiedzy oraz doświadczenia. Znajdują się w ofercie większości polskich brokerów. Każdy zatem może zdecydować się na skorzystanie z kontraktów CFD.

Co więcej, otwarcie konta oraz obsługa CFD, nie wymagają wielu formalności. Trader CFD może zacząć handel, bez posiadania dużego wkładu własnego, ze względu na dźwignię finansową. Dzięki temu nawet początkujący inwestor nie będzie miał problemu z tym, aby rozpocząć handel kontraktami CFD.

Jednak tak jak w przypadku każdej innej inwestycji, również inwestowanie w kontrakty CFD związane jest z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Jeszcze przed postawienie pierwszego kroku w świecie kontraktów CFD, warto sobie to uświadomić. Należy pamiętać również o tym, aby nigdy nie inwestować pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić.

Trader CFD
Trader CFD

W celu zmniejszenia ryzyka utraty kapitału, warto systematycznie poszerzać swoją wiedzę. Można też ćwiczyć swoją strategię inwestycyjną na koncie demonstracyjnym, który wielu brokerów oferuje bez żadnych kosztów. Rachunek demo umożliwia obracanie wirtualnymi pieniędzmi oraz sprawdzanie różnych scenariuszy. W takim przypadku warto testować w szczególności działanie dźwigni finansowej.

Ważna jest również umiejętność analizowania sytuacji panującej na rynku, jak również poza nim. Na ceny aktywów mają wpływ wydarzenia gospodarcze, polityczne, a także społeczne. Aby właściwie oraz trafnie spekulować, warto również nauczyć się patrzeć na wykres, a także odczytywać z niego najważniejsze informacje, czyli dokonywać analizy technicznej.

Czy warto inwestować w kontrakty CFD?

Handel kontraktami CFD umożliwia traderom otwieranie pozycji na wysokie kwoty, większe niż faktycznie posiadany przez nich depozyt. Związane jest to z dźwignią finansową. Właściwie stosowana może zwiększyć zyski, chociaż nie należy zapominać o ryzyku.

CFD dostępne są dla większości instrumentów przez całą dobę. Trader CFD może mieć także wiele aktywów w jednym miejscu. W większości przypadków brokerzy CFD oferują dostęp do różnych rynków, m.in. towary, indeksy, akcje, ETF-y, itp. (Gdzie kupić ETF).

Co więcej, w odróżnieniu od standardowego handlu akcjami, w których zyski osiąga się jedynie w przypadku rosnących cen, na kontraktach CFD można zarabiać również na spadkach. To powoduje, że kontrakty na różnicę kursową pozwalają na zarabianie również na spadkach. To powoduje, że kontrakty na różnicę kursową są jedną z najbardziej elastycznych instrumentów finansowych.

Profesjonalny trader CFD a amator

Wielu początkujących traderów nie radzi sobie z tradingiem i odnotowuje wysokie straty, dlatego też nawet nie myśli o profesjonalnym tradingu. Istnieją pewne różnice, które odróżniają profesjonalnego tradera od amatora. Mogą być one pomocne w ulepszaniu własnych wyników w tradingu.

Trader CFD profesjonalny:

 • Ma własny plan i gra zgodnie z nim,
 • Jest specjalistą w strategii, z której korzysta,
 • Ma własny dziennik tradera,
 • Jest w stanie kontrolować własne emocje,
 • Świetnie zarządza ryzykiem inwestycyjnym przy każdej transakcji,
 • Zbiera zyski, kiedy tylko zostaną wygenerowane,
 • Nigdy nie traci więcej na 1 transakcji niż zakładał,
 • Nie zajmuje pozycji na siłę.

Z kolei trader CFD amator:

 • Nie ma dostatecznej wiedzy dotyczącej strategii,
 • Inwestuje bez planu,
 • Nie potrafi świadomie zarządzać ryzykiem inwestycyjnym,
 • Nie prowadzi tradingowego dziennika,
 • Podchodzi w sposób emocjonalny do dokonywania inwestycji,
 • Często zdarza się, że traci więcej pieniędzy niż pierwotnie zakładał,
 • Stara się na siłę odegrać przegrane pieniądze.

Jak trader CFD handluje na rynku?

Jest wiele różnych strategii oraz systemów, których profesjonalni traderzy używają, aby handlować na giełdzie. Jednak profesjonalni gracze stosują mniej skomplikowane techniki handlu, a także polegają przede wszystkim na podstawowych danych pod postacią wykresów cen oraz kilku dodatkowych wskaźnikach. Poniżej umówienie wszystkich najważniejszych stylów oraz sposobów handlu.

Technika

Jeśli chodzi o technikę, to można wyróżnić:

 • Handel automatyczny – opiera się na oprogramowaniu do automatycznego dokonywania transakcji. To polega na wykorzystaniu specjalnych programów, które zawierają zasady pozwalające na samodzielne dokonywanie handlu,
 • Kierowanie się rozsądkiem – w tym przypadku trader CFD polega na przeczuciu co do ruchów giełdy. Jednak ten styl wymaga sporego doświadczenia, a także czasu poświęconego praktyce,
 • Z wykorzystaniem analizy technicznej – polega na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w oparciu o analizy wykresów kursów. W tym przypadku traderzy CFD korzystają z sygnałów oraz wskaźników, dzięki którym mogą osiągnąć przewagę nad rynkiem,
 • Wykorzystując analizę fundamentalną – trading kontraktami CFD z wykorzystaniem wiedzy fundamentalnej jest techniką, która zakłada handel w oparciu o informacje oraz wiadomości ze świata ekonomii i giełd.
Trader CFD
Trader CFD

Ramy czasowe

Jeśli chodzi o ramy czasowe, to techniki można podzielić można:

 • Day Trading – traderzy CFD określany mianem daytraderów, zwykle kupują oraz sprzedają w tym samym dniu. To oznacza, że trzymają aktywo przez krótki czas i takich transakcji przeprowadzają kilka razy dziennie,
 • Scalping jest techniką podobną do day tradingu, jednak polega na dużo krótszym czasie trzymania pozycji. Chodzi o szybkie kupno i sprzedaż kontraktu CFD, na którym trader CFD zakłada zysk kilku pipsów,
 • Swing Trading – jest to typ tradingu, który zakłada przyjmowanie pozycji w krótkim albo średnim okresie czasowym. Swing trader obserwuje dzienne wykresy, zawierając od 2 do 10 transakcji w miesiącu.

Zakresu ruchów giełdy

Ze względu na to, można podzielić techniki tradingu na:

 • Range Trading – handel ten polega na założeniu, że ruchy cenowe zamykają się w ramach linii wsparcia oraz oporu. Polega na tym, że trader CFD obserwuje oraz identyfikuje sygnały w okolicy granic tej linii. W tym przypadku trader ma dokładnie określony scenariusz wejścia oraz wyjścia z pozycji,
 • Handel w trendzie – w tym przypadku traderzy oczekują, aż  trend się ukształtuje i wykorzystają go do tego, aby osiągnąć sukces. Trend wzrostowy jest taki, w którym kurs ceny osiąga coraz wyższe szczyty i córa wyższe dołki. Z kolei trend spadkowy zakłada scenariusz odwrotny – niższe szczyty oraz dołki,
 • Handlowanie przeciwko trendowi – ten typ tradingu nie jest odpowiedni dla osób początkujących. Nie należy się nim zajmować, dopóki poprzedni rodzaj handlu nie zostanie opanowany. Ten typ jest o wiele bardziej ryzykowny, ze względu na różne fałszywe sygnały, które kończą trend,
 • Handel zgodnie z trendem – jest to jedna z prostych strategii inwestycyjnych, która zakłada kupno kontraktu we wczesnym okresie trendu, a także utrzymanie pozycji przez dłuższy czas.

Brokerzy CFD

Trader CFD może inwestować w kontrakty CFD, wykorzystując do tego platformy handlowe, które udostępniane są przez brokerów. Wybór pośrednika warto poprzedzić wnikliwą analizą czynników, które wpływają na jakość usług oferowanych przez brokera.

Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty zainwestowanych środków finansowych ze względu na dźwignię finansową. Większość rachunków detalicznych inwestorów odnotowuje straty finansowe na skutek handlu kontraktami CFD. Trader CFD powinien zastanowić się, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, a także czy może sobie pozwolić na tak wysokie ryzyko utraty finansów. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze to, że historyczne wyniki nie są gwarancją, że przyszłe efekty będą podobne.

XTB

XTB to polski broker, który działa od 2005 roku, który nadzorowany jest przez Krajowy Nadzór Finansowy (pisaliśmy: Najlepszy broker CFD). Od roku 2016 broker ten notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jego ofercie znaleźć można ponad 5400 instrumentami finansowymi, a firm CFD na waluty, surowce, indeksy, obligacje oraz kryptowaluty. Co więcej, XTB oferuje dostęp do prawdziwych akcji oraz funduszy ETF, które notowane są na 16 giełdach z całego świata (pisaliśmy: XTB konto demo). Broker nie ustala minimalnego depozytu. Rachunek inwestycyjny może być prowadzony w walucie USD, PLN oraz EUR. Regulowany jest nie tylko przez KNF, ale także CySEC oraz FCA (czytaj: W co inwestować małe kwoty).

Saxo Bank

Jest to broker Forex oraz duński bank, który ma siedzibę w Kopenhadze. Działa na rynku od 1992 roku i oferuje swoim klientom usługi pośrednictwa w handlu na rynku walutowym, kontraktami CFD, akcjami, obligacjami, funduszami ETF, kontraktami futures oraz surowcami, a także dostęp do portfeli zarządzanych. Oferta Saxo Bank opiera się na platformach Meta Trader 4, SaxoTraderPRO oraz SaxoTraderGo (czytaj również: Platforma handlowa MT4).

Otwierając rachunek u tego brokera, trader CFD otrzymuje dostęp do prawie 200 par walutowych, ponad 9000 kontraktów CFD, 44 opcji walutowych, 200 kontraktów futures, wielu surowców, opcji giełdowych, obligacji, funduszy inwestycyjnych, itp.

Saxo Bank daje do dyspozycji swoim klientom 3 rodzaje rachunków, które są przeznaczone dla inwestorów, którzy mają odmienne metody inwestowania. Dokładny opis każdego z nich pozwoli traderowi na wybór rachunku, który w największym stopniu będzie odpowiadał na jego potrzeby.

Lynx Broker

Holenderski broker Lynx to główny partner jednego z największych, amerykańskich maklerów o międzynarodowym zasięgu, czyli Interactive Brokers. Na rynku działa od 2006 roku i aktualnie odpowiada za obsługę europejskich klientów IB. Oferuje rozbudowaną paletę instrumentów finansowych, która pokrywa się w dużym stopniu możliwościami Interactive Brokers.

Przy pomocy Lynx można otworzyć:

 • Rachunek gotówkowy, który pozwala na handel akcjami, obligacjami oraz innymi standardowymi instrumentami finansowymi,
 • Rachunek marżowy z dźwignią finansową.
Trader CFD
Trader CFD Lynx broker

Podobnie, jak w przypadku IB, po rejestracji na koncie, trader CFD otrzymuje dostęp do 150 rynków w 33 krajach świata. Pośród nich znajduje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Co ważne, w odróżnieniu od amerykańskiej firmy, na platformie Lynx jest dostępny język polski. Wysoko funkcjonujący i sprawny jest również support, chociaż firma nie ma siedziby w Polsce.

Konta klientów oraz ich środki są chronione przez Interactive Brokers. Ta firma podlega takim samym regulacjom, co spółka IB, a jest regulowana przez holenderski Urząd Nadzoru Finansowego. To stanowi gwarancję jej rzeczy rzetelności oraz wiarygodności. Ponadto, inwestycje traderów objęte są depozytem zabezpieczającym o wysokości 20 tysięcy euro.

Broker Lynx daje możliwość inwestowania w wiele instrumentów finansowych, m.in. akcje, kontrakty terminowe, obligacje, ETF-y, opcje, CFD, Forex, itp.

Warto również wiedzieć, że Lynx prowadzi bezpłatny portal inwestycyjny. Można znaleźć w nim wiele rozbudowanych artykułów, które dotyczą poruszania się w świecie giełdowym (pisaliśmy również: Giełdy na świecie). Tam udostępniane są także różne poradniki oraz webinary, które tworzą specjaliści.

Ducascopy Europe

To konto w Szwajcarskiej Grupie Bankowej. Wypełnia zobowiązania względem regulatora, co powoduje odpowiednią płynność, dywersyfikację ryzyka, jak również adekwatność kapitałową. Traderzy CFD mogą wybierać spośród 8 klas aktywów, a także uzyskać dostęp do ponad 500 instrumentów finansowych. W tym przypadku minimalny depozyt wynosi 400 PLN. Konto inwestycyjne może być prowadzone w kilku walutach – PLN, USD, EUR, CHF, GBP, JPY, AUD, CAD, AGD. 

Capital.com

Jest to nieustannie rozwijająca się platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do wielu rynków finansowych. Trader CFD może przy jej pomocy handlować m.in. kontraktami CFD na Bitcoin, naftę, Apple, Tesla oraz ponad 6100 aktywów z globalnych rynków. Platforma pozwala na płynne wykonywanie transakcji przy pomocy jednego kliknięcia. Minimalny depozyt początkowy w tym przypadku wynosi 100, a wysokość spreadu jest zróżnicowana. Broker regulowany jest przez najpoważniejsze organy kontrolne na świecie.

Exante

Jest to spółka inwestycyjna, która zapewnia dostęp do różnych usług finansowych. Skupia się przede wszystkim na międzynarodowych rynkach finansowych. Korzystając z jednego konta walutowego, traderzy CFD mają dostęp do wielu giełd z całego świata, a także ponad 100 000 instrumentów handlowych. Broker ten licencjonowany jest przez CySEC – Cypryjską Komisję Nadzoru Finansowego. W tym przypadku minimalny depozyt wynosi 10 tysięcy euro, a konto może być prowadzony w takich walutach, jak m.in. USD, EUR, PLN, RUB, z kolei spread jest zmienny.

Just2Trade

Jest to wiodąca, międzynarodowa firma inwestycyjna, która zapewnia użytkownikom bezpośredni dostęp do największych światowych rynków akcji oraz walut. W firmie pracują utalentowani ludzie, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie. U tego brokera depozyt minimalny wynosi 100 USD. Regulatorem jest CySEC, a spread jest zmienny od 0 pipsa.

Instaforex

To europejski broker, który udostępnia wiele możliwości handlu online. Platforma cechuje się niezawodnością, innowacyjnością, a także szerokim zakresem usług. Broker nie ma ustalonego minimalnego depozytu początkowego. Regulowany jest przez CySEC, a nadzór sprawuje nad nim Komisja Nadzoru Finansowego.

Purple Trading

Jest broker działający w modelu STP, który ma czeskie korzenie. Świadczy usługi brokerskie, tj. kontrakty CFD, portfele ETF, akcje oraz strategie inwestycyjne dla klientów z Czech, Słowacji, we Włoszech oraz w Polsce. Minimalny depozyt wynosi 100 euro, a broker regulowany jest przez CySEC.

Trader CFD
Trader CFD Saxo bank

FP Markets

Ten broker oferuje dostęp do ponad 60 par walutowych, jak również kontraktów CFD, gdzie znaleźć można ponad 10 tysięcy akcji spółek, indeksy giełdowe, towary, tj. srebro, sporo, ropa (pisaliśmy: Jak inwestować w surowce), a także kryptowaluty (pisaliśmy: Kryptowaluty czy warto). Broker udostępnia klientom najpopularniejszą platformą inwestycyjną na świecie, czyli Meta Trader 4. Z kolei minimalny depozyt to 100 euro.

XM

Broker oferuje ponad 1000 instrumentów finansowych, które dostępne są na platformie Meta Trader 4 oraz Meta Trader 5. Traderzy mają możliwość dokonywania transakcji na rynku Forex, a także kontrakty CFD na towary, akcje, metale szlachetne, indeksy giełdowe, a także surowce energetyczne. W tym przypadku minimalny depozyt wynosi 5 USD.

CFD – czym różni się od innych instrumentów?

CFD posiada pewne cechy, które odróżniają go od innych instrumentów na rynku finansowym:

 • Jest to pochodny instrument finansowy, czyli nie papier wartościowy, a jego wartość uzależniona jest od basowego instrumentu, a określona osoba nie staje się właścicielem określonego aktywa,
 • Działa na zasadzie dźwigni finansowej, a to oznacza, że przy ułamku potrzebnej sumy inwestor uzyskuje o wiele większą ekspozycję na rynek,
 • Ma zdolność do zajmowania długiej pozycji, czyli kupna, kiedy określona osoba uważa, że ceny będą wzrastać albo krótkiej, kiedy myśli, że ceny będą spadać,
 • Trader CFD ma możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach,
 • CFD to elastyczna forma inwestowania.

Czy CFD to Forex i czy można tam zarobić?

Niektórzy utożsamiają CFD z pozagiełdowym rynkiem Forex i uważają, że jest to miejsce spekulacji, a przeciętny człowieku może tam jedynie stracić. Jednak Forex to rynek, gdzie wymienia się waluty (pisaliśmy: Jak inwestować w waluty online). Inwestują tam gracze instytucjonalni, korporacje, banki, rządy, ale również inwestorzy indywidualni. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na rynku działają również oszuści, którzy pod płaszczykiem tradingu wyłudzają pieniądze od osób początkujących.

W sytuacji, kiedy która utraci wszystkie oszczędności, nie ma dobrego zdania na temat rynku. Można stwierdzić, że nawet osoba, która trzyma na koncie obcą walutę, aby ją sprzedać w odpowiednim momencie, uczestniczy w rynku walutowym i wpływa na niego, operując zagranicznymi pieniędzmi. Forex to nie to samo, co CFD. CFD to rodzaj instrumentu, który używany jest na tym rynku (czytaj również: Kupno akcji zagranicznych spółek).

Jakie są wady i zalety CFD?

Przyjmując, że trader CFD ma 5000 zł, może je stracić tylko wtedy, kiedy wahania kursów, a także pozycja zmienia się o tę kwotę na niekorzyść tradera, który używa instrumentu CFD. Zazwyczaj straty wynikają z niewłaściwego używania w szczególności dźwigni finansowej. Należy także dodać, że czasem brokerzy, będący drugą stroną transakcji, zarabiają na stratach użytkowników. Dlatego też ważną kwestią jest wybór właściwe oraz licencjonowanego brokera, który działa w odpowiednim modelu.

Pisaliśmy także: W co najlepiej zainwestować 1000 zł

CFD jest jednym z instrumentów pochodnych, które pomocne są w tradingu i polega na spekulacji (pisaliśmy: Forex trading). Trader CFD nie staje się właścicielem aktywa bazowego, np. akcji, jednak próbuje przewidzieć, czy cena spadnie, czy może wzrośnie. Może zarobić zarówno na jednym, jak i na drugim.

Jak zostać traderem CFD i osiągnąć sukces?

Trader CFD jest osobą, która przy pomocy platformy tradingowej handluje aktywami, wykorzystując kontrakty na różnice kursowe. Handel ten odbywa się za pomocą specjalnej platformy handlowej, która jest dostępna ze strony banku albo brokera. Cała procedura odbywa się za pomocą komputera albo urządzenia przenośnego, np. tabletu albo smartfona.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnych technologii, traderzy mogą liczyć na:

 • szybszy dostęp do rynków,
 • niższe koszty transakcyjne,
 • szeroki dostęp do różnych instrumentów finansowych,
 • dostęp do narzędzi dodatkowych.

Pozycje, jakie trader zajmuje na rynku to:

 • pozycja długa – zlecenie kontraktu na zakup aktywa,
 • pozycja krótka – zlecenie kontraktu na sprzedaż aktywa.

Trader CFD handluje takimi aktywami, jak:

 • waluty, czyli rynek Forex,
 • kontrakty CFD na surowce, takie jak srebro, złoto, ropa naftowa,
 • kontrakty CFD na indeksy,
 • kontrakty CFD na akcje,
 • kontakty na fundusze ETF,
 • kontrakty na kryptowaluty,
 • kontrakty na obligacje.

Przedstawiona lista posiada kilka tysięcy instrumentów finansowych i aktywów. Dzięki kontraktom CFD, trader możliwość grania na wzrosty albo spadki każdego z wymienionych typów aktywów.

Trader CFD
Trader CFD wady i zalety

Trader CFD – od czego zacząć?

Wbrew obiegowej opinii, nie jest tak łatwo zostać skutecznym traderem i generować z tego tytułu zyski. Większość początkujących traderów traci swój pierwszy kapitał. Dlatego też zawsze warto o tym pamiętać i inwestować te pieniądze, które można stracić.

Zaczynając przygodę z tradingiem, pierwszą rzeczą, jaką większość traderów robi, jest wpłata pieniędzy na konto brokerskie i rozpoczęcie gry. Tak robi większość graczy i traci swoje pieniądze. Zatem od czego zacząć?

Konto demo

Najlepiej zacząć od otworzenia konta demonstracyjnego. W jakim celu? Aby zapoznać się wykresami, całym systemem, a także instrumentami. Warto skorzystać z możliwości otwarcia darmowego rachunku demo, który udostępniany jest przez większość renomowanych brokerów.

Nauka 

Warto się odpowiednio doszkolić, np. inwestując w książki. Jest to bardzo ważny krok, gdyż edukacja jest podstawą skutecznego tradingu. Najlepiej korzystać z różnych źródeł i czerpać wiedzę np. z artykułów, ebooków, webinarów, a nawet zdecydować się na szkolenie. Kursy prowadzone są online, jak i dostępne w sposób stacjonarny, dlatego też każdy znajdzie odpowiednią dla siebie formę.

Społeczność

Warto znaleźć osoby, które również zajmują się tradingiem. Nie jest to oczywiście obowiązkowy krok, jednak często relacja z osobą, która rozumie o co chodzi, okazuje się być pomocna. Warto skorzystać z for społecznościowych dla traderów albo platform social tradingowych.

Podglądanie najlepszych

Przed rozpoczęciem inwestowania, warto obejrzeć, w jaki sposób handlują inni, bardziej doświadczeni traderzy. Można to zrobić, oglądając filmy na YouTube profesjonalnych traderów.

Prawdziwy trading

Jeśli trader już poznał strategie oraz mechanizmy, może rozpocząć handlować na prawdziwe pieniądze. Warto pamiętać jednak o tym, że skuteczność tradera nie zależy od tego, że nie ponosi on żadnej straty. Wręcz przeciwnie – każdy profesjonalny trader na etapie początkowym stracił zainwestowany kapitał. Mowa w tym przypadku oczywiście o środkach u brokera, dlatego warto pamiętać o tym, aby ryzykować i wpłacać tylko tyle pieniędzy, ile można stracić bez uszczerbku na domowym budżecie.

Nie należy inwestować pieniędzy, które mają być przeznaczone na bieżąco rachunki oraz opłaty. Jest to pierwszy krok to dużej porażki. Warto być systematycznym, nie dawać ponieść się emocjom i trzymać się obranej strategii inwestycyjnej.

O czym powinien pamiętać trader CFD?

Chcąc zostać traderem CFD, warto pamiętać o kilku ważnych i podstawowych zasadach, które pomagają w dokonywania bardziej efektywnych inwestycji, a także w ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Chłodne podejście do inwestycji

Do tradingu najlepiej podchodzić bez zbędnych emocji. Co to oznacza? W końcu trading to zajęcie, które wzbudza niemałe emocje, jednak warto postarać się je poskromić. Najlepiej podejmować decyzje inwestycyjne z chłodną głową. Przeprowadzanie inwestycji pod wpływem ekscytacji albo stresu niestety nie prowadzi do niczego dobrego. Choć nie jest łatwo opanować emocje, to warto postarać się wypracować w sobie taką umiejętność. Najlepsi traderzy dobrze wiedzą, że jest to bardzo przydatne i ma wpływ na efektywność inwestycji.

Akceptacja ryzyka

Ryzyko związane jest z każdym rodzajem inwestycji. Najlepiej już przed rozpoczęciem inwestycji zaakceptować fakt jego istnienia, aby psychicznie przygotować się na ewentualną stratę. Zawsze można stracić zainwestowany kapitał, choć nie jest to reguła. Nie należy jednak nastawiać się na szybkie i duże pieniądze, jak często przedstawiane jest w reklamach.

Nauka

Uczenie się jest wpisane z inwestowanie, o czym warto pamiętać. Dobry trader CFD zna się na rzeczy, ma wiedzę na temat tradingu, jednak nie osiada na laurach. Systematycznie poszerza swoją wiedzę na ten temat, zwracając uwagę na nowinki i trendy w świecie inwestycji giełdowych. Nie wystarczy nauka podstaw. Należy zapoznać się z terminologią inwestycyjną, zasadami funkcjonowania giełdy, ja również poznać strukturę instrumentów, w które mają być lokowane środki.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to pojęcie, które polega na tym, że inwestor lokuje kapitał w kilka różnych instrumentów, aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Warto stosować tą zasadę nawet przy niewielkim kapitale. Dzięki temu w sytuacji, kiedy jeden rodzaj instrumentów zacznie spadać z ceny, inwestor może ochronić resztę kapitału, trzymając go w innych aktywach.

Inwestowanie zgodnie z posiadaną wiedzą

To oznacza, że należy wcześniej poznać instrument, w który mają zostać ulokowane środki finansowe. Warto poznać jego strukturę i dowiedzieć się więcej na jego temat. Dzięki temu trader będzie wiedział, w jaki sposób inwestować, aby inwestycje były efektywne.

Inwestowanie wolnych środków

Wolne środki finansowe oznaczają pieniądze, które można przeznaczyć na inwestycje, a to nie spowoduje uszczerbku na budżecie domowym. To znaczy, że inwestor w dalszym ciągu będzie miał pieniądze na opłatę rachunków oraz inne bieżące wydatki, nawet jeśli straciłby zainwestowany kapitał. Nie należy także zapożyczać się u bliskich lub bankach czy firmach pożyczkowych, aby uzyskać pieniądze na inwestowaniem, gdyż łatwo wpaść w spiralę zadłużania, a inwestycje nie gwarantują zysku.

Bycie traderem kontraktów CFD to nie jest łatwe zajęcie. Wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, a także dużo cierpliwości. Nie jest to zajęcie dla każdego, ale jeśli osoba naprawdę tego chce i zgłębi tajemnice strategii tradingu, może zrobić z tego naprawdę dobre źródło dochodu. Jednak zawsze warto mieć z tyłu głowy to, że wielu inwestorów traci swoje pieniądze i nie jest w stanie ich odzyskać.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.