Margin trading to inaczej handel z dźwignią i jest to jeden z rodzajów handlu różnymi aktywami. Polega on na używaniu środków, które dostarczane są osobie handlującej przez stronę trzecią. Handel z wykorzystaniem dźwigni jest popularny szczególnie na rynkach, które cechują się niską zmiennością ceny konkretnego aktywa, zwłaszcza na rynku Forex.

O co chodzi z margin trading?

W przeciwieństwie do zwykłego handlu aktywami ze środków własnych, w przypadku konta z dostępem do funkcjonalności dźwigni finansowej traderzy otrzymują możliwość zwiększenia inwestowanego kapitału, czyli zwielokrotnienia posiadanego kapitału, który przeznaczony jest na handel przy pomocy pożyczki. Co do zasady trader, który korzysta z dźwigni finansowej, otrzymuje możliwość realizowania wyższego zysku z udanych transakcji.

Zainwestowałeś 500 zł. Dźwignia finansowa wynosi 1:10. jaka jest maksymalna pozycja, którą możesz otworzyć przy tej dźwigni finansowej?

Dźwignia finansowa wynosząca 1:10 oznacza, że możesz kontrolować pozycję, która jest dziesięć razy większa niż wartość twojego kapitału, czyli 500 zł.

Maksymalna pozycja, którą możesz otworzyć przy tej dźwigni finansowej, wynosi: 500 zł x 10 = 5000 zł.

Margin trading obecny jest także na rynkach, które oparte są na handlu akcjami, kryptowalutami oraz towarami. Na rynkach tradycyjnych środki pożyczone są zwykle dostarczane przez tzw. brokerów inwestycyjnych (pisaliśmy m.in. Najlepsi brokerzy CFD). Jeśli chodzi o rynki handlowe kryptowalut, środki te zazwyczaj dostarczane są przez innych traderów, którzy dzięki temu otrzymują odpowiedni procent.

Niektóre giełdy kryptowalut samodzielnie podejmują się pożyczania środków traderom, którzy zainteresowani są handlem z dźwignią. To jednak nie jest bardzo popularne zjawisko.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie
Margin trading
Margin trading

Czym jest dźwignia finansowa?

Zgodnie z definicją, dźwignia finansowa jest przeznaczeniem pożyczonych pieniędzy do opłacenia zakupu aktywów,  jednak z oczekiwaniem, że zysk kapitałowy albo dochód, który będzie pochodził z nowych uzyskanych środków, będzie przekraczał koszt pożyczki. 

Jeśli chodzi o handel z dźwignią to zazwyczaj jest tak, że pożyczkodawca bedzie ustalał maksimum ryzyka, na które jest gotowy oraz poda limit dźwigni, która jest do zaakceptowania. Mówiąc o pożyczkach, które są zabezpieczonymi aktywami, to bank może te środki traktować jako formę zabezpieczeń, jednak wyłącznie do momentu, kiedy pożyczkobiorca spłaci to co pożyczył.

Sprawdź także: Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty

Mówiąc o przepływowej pożyczce, która jest stosowana do zabezpieczenia długu, wykorzystywana będzie ogólna zdolność kredytowa spółki. Warto także zauważyć, że traderzy coraz częściej wykorzystują margin trading.

Jaki jest wzór margin trading?

Wzór na margin trading jest następujący:

ROE = Zysk netto/Kapitał własny

Stopa zwrotu z kapitału własnego, która określana jest również jako rentowność kapitału własnego, czyli ROE, nazywa się relacją zysku do własnego kapitału. Zysk netto uzależniony jest od zysku kapitałowego oraz od odsetek, które będą płacone od pożyczonych finansów.

Margin trading
Margin trading

Jak odbywa się handel z dźwignią?

Aby rozpocząć transakcję przy pomocy dźwigni finansowej, w pierwszej kolejności trader musi zapewnić określony procent całkowitej wartości zlecenia. Ten procent nazywany jest depozytem zabezpieczającym i jest mocno związany z koncepcją dźwigni finansowej. Natomiast dźwignia oznacza stosunek środków pożyczonych do wartości depozytu zabezpieczającego. Przykładowo, aby stworzyć zlecenie handlowe przy użyciu dźwigni o wartości 100 tysięcy złotych z lewarem 10:1, trader musi w pierwszej kolejności zapewnić 10 tysięcy złotych własnego kapitału.

W dużym skrócie – handel z dźwignią to inwestowanie za pomocą pożyczonych pieniędzy.

Platformy, które umożliwiają handel z dźwignią, różnią się między sobą dostępnymi rynkami, a także oferują zestaw innych zasad, a także obostrzeń co do korzystania z dźwigni finansowej, a także wysokości dostępnego lewaru. Na standardowej giełdzie akcji i obligacji, zazwyczaj spotykaną wartością dźwigni jest 2:1, a handel na rynkach typu futures zazwyczaj odbywa się z lewarem 15:1 (pisaliśmy: Forward a futures).

Odnosząc się do brokerów Forex, transakcje z depozytem zabezpieczającym zazwyczaj odbywają się z wykorzystaniem dźwigni 50:1, jednak w niektórych przypadkach stosuje się także wartości takie jak 100:1, a nawet 200:1. Z kolei w przypadku kryptowalut dostępna dźwignia zwykle waha się od 2:1, nawet do 100:1.

Niektóre z platform udostępniają także możliwość wystawiania zleceń handlowych z dźwignią finansową na kontraktach futures. W przypadku, kiedy trader wystawi zlecenie przy użyciu dźwigni finansowej, jego aktywa są zabezpieczeniem pożyczonych środków. Ważne jest to, aby zrozumieć zasadę mechanizmu działania dźwigni, gdyż w większości przypadków maklerzy zastrzegają sobie prawo do wymuszenia sprzedaży danych aktywów w sytuacji, kiedy cena określonego aktywa na wskazanym rynku osiągnie określony wcześniej poziom.

Jeśli trader zdecyduje się na handel z dźwignią i otworzy pozycję długą, może zostać wezwany do wykonania tzw. margin call, kiedy cena konkretnego aktywa znacznie spadnie. Margin call występuje wtedy, kiedy trader zobowiązany zostanie do zdeponowania większej ilości środków na koncie depozytowym w celu spełnienia wymagań, które dotyczą wartości minimalnego depozytu zabezpieczającego.

W sytuacji, gdy trader zlekceważy margin call depozyt zabezpieczający, który zapewnił, zostanie automatycznie zlikwidowany, aby pokryć starty pożyczającego. Do tego typu sytuacji dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy całkowita wartość wszystkich aktywów, które zostały zdeponowane na rachunku margin, spadnie poniżej wartości minimalnej depozytu zabezpieczającego na określonej giełdzie album u danego brokera.

Margin trading
Margin trading

Jak marża ma się do dźwigni finansowej?

Marża, czyli depozyt zabezpieczający jest szczególnym rodzajem dźwigni finansowej, gdyż dzięki niej trader może wykorzystać istniejące pozycje gotówkowe. Marża używana jest do tworzenia dźwigni przez zwiększenie siły nabywczej o kwotę marginalną. W tym miejscu warto wspomnieć o 2 konceptach:

 • Margin call – jest to wezwanie do tego, aby uzupełnić depozyt zabezpieczający. Występuje, kiedy wartość papierów wartościowych na koncie spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego. Będzie wymagać to od osoby posiadającej rachunek zdeponowania dodatkowych środków na telefon albo papierów wartościowych, aby spełnić wymogi depozytu,
 • Stop out – jest to działanie, które podejmowane jest przez brokera względem klienta, którego marża jest aktualnie niewystarczająca. Wcześniej inwestor może ustalić swój stop out limit.

Jak działa dźwignia finansowa?

Mechanizm działania dźwigni finansowej na przykładzie brokera eToro jest następujący:

 • W pierwszej kolejności trader musi wybrać aktywa, w które chce zainwestować. Potem trzeba kliknąć – inwestuj, a pojawia się okno, na którym będą znajdowały się parametry zlecenia,
 • Następnie trader klika w zakładkę „sprzedaj” w przypadku pozycji krótkiej albo „kup” w przypadku długiej pozycji, aby zacząć pozycję inwestycyjną,
 • Następny krok to ustalenie kwoty kapitału, którą trader chce zainwestować w te pozycję. Trader może wrócić do wzoru wskaźnika dźwigni finansowej, który podany jest w tym artykule oraz przypomnieć sobie, jak obliczyć dźwignię finansową. Potem warto ustalić mnożnik dźwigni. Warto zauważyć, że współczynnik ten za każdym razem będzie różnił się, zależnie od konkretnego instrumentu finansowego. Trader może zdecydować się na inwestowanie bez dźwigni, poprzez wybór opcji „x1”, ale również np. zdecydować się na inwestowanie z dźwignią 10,
 • Trader może zabezpieczyć się przed utratą kapitału, poprzez ustawienie poziomu zatrzymania straty Stop Loss oraz realizacji zysku Take Profit,
 • Następnie inwestor musi kliknąć „złóż zlecenie”, aby wykonać operacje razem z otwarciem rynku.

Margin trading – do jakich instrumentów można go stosować?

Dźwignia finansowa stosowana jest zazwyczaj wtedy, kiedy mówi się o obrotach funduszami ETF, akcjami, walutami, towarami, indeksami oraz czasami kryptowalutami. Bez względu na to, jaki instrument trader wybierze, aby np. inwestować dźwignią na zakup akcji, może być pewny, że znajdzie maksymalne limity, ustalające poziom lewara. To wynika z przepisów giełdowych, ale również z wewnętrznych działań brokera.

Margin trading
Margin trading

Czy handel z dźwignią jest bezpieczny?

Inwestowanie z dźwignią może być niebezpieczne. Jeżeli inwestycja tradera spada, w pewnym momencie pozycja zostanie zlikwidowana. Jego fundusze przepadną, co dla niektórych traderów jest bardzo ryzykowne. Najlepiej po prostu upewnić się, że nie ryzykuje więcej niż może stracić.

Margin trading – o czym warto pamiętać?

Oto lista najważniejszych zasad, które warto wdrożyć w życie i pamiętać o nich, decydując się na stosowanie handlu z dźwignią.

Nie należy zaczynać z wysokiej poprzeczki

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że cena ulegnie zmianie w taki sposób, który nie będzie dla tradera korzystny i wtedy straci swoje pieniądze. Aby zminimalizować ryzyko utraty środków, warto na początku inwestować wyłącznie niewielkie kwoty, które można stracić i nie spowoduje to uszczerbku na domowym budżecie tradera.

Na początku inwestycji warto nie tylko mniej inwestować, ale również stosować mniejszą dźwignię finansową. Nie należy korzystać z wysokiej dźwigni, jeśli jest się osobą początkującą. Oczywiście potencjalny wysoki zysk może być kuszący, jednak nie ma gwarancji, że się go osiągnie.

Warto zwrócić uwagę na nowe informacje

W przypadku margin trading bardzo ważne są wiadomości. Nawet najmniejszy news może mieć duży wpływ na ceny kryptowalut. Możliwe, że pojawi się takie przepisy prawa, że ograniczą zyski z handlu kryptowalutami. Te oraz wiele innych scenariuszy może pojawić się w trakcie handlu z dźwignią, dlatego też warto być ostrożnym.

Wykorzystywanie stop loss

Stop loss to funkcja tradingowa, która jest świetnym sposobem na ograniczenie potencjalnych strat. Biorąc pod uwagę zmienność niektórych aktywów, warto go stosować, na wypadek dużego spadku wartości któregoś z nich. 

Zrozumienie opłat i likwidacji

Trader powinien zawsze wiedzieć, ile płaci za opłaty i jakiego typu są to koszty. Handel z dźwignią obarczony jest bieżącymi prowizjami. Zatem warto się upewnić, że nie pochłoną one zysku tradera. Tak samo jest w przypadku ceny likwidacji. Trader musi się z nią zapoznać na wypadek, gdyby jego pozycja do niej dotarła.

Zarządzanie ryzykiem

Inwestując z dźwignią, trader musi ustalić określoną strategię inwestycyjną, a także realizację zysków.  Najlepiej wystrzegać się nadmiernej chciwości. Trader powinien wziąć pod uwagę kwotę, jaką jest skłonny zaryzykować, pamiętając o tym, że może ją całkowicie utracić. Powinien również wyznaczyć poziomy zamknięcia pozycji i poziomy realizacji zysków, a także ustawić poziomy stop-loss.

Margin trading
Margin trading

Manipulacje cenowe oraz short/long squeeze

Na rynku nieuregulowanym rynku, takim jak kryptowaluty, często można zaobserwować short squeeze. W momencie, gdy liczba krótkich albo długich pozycji jest wysoka, to oznacza, że osoba, która porusza rynkiem, może z łatwością zarobić pieniądze poprzez tworzenie przeciwnego ruchu cenowego. Wówczas zmusza do likwidacji te pozycje.

Handel krótkoterminowy

Kryptowaluty uważane są za aktywa bardzo zmienne. Handel z dźwignią w ich przypadku jedynie zwiększa ryzyko. W związku z powyższym trader powinien handlować z dźwignią raczej w sposób krótkoterminowy. Mimo tego, że dzienne opłaty nie są zauważalne w długoterminowej perspektywie mogą przewyższać zyski (pisaliśmy także: Kontrakty CFD).

Zwracanie uwagi na dane fundamentalne

Główne wydarzenia, które otaczają przestrzeń kryptowalutową, np. decyzje o zatwierdzeniu ETF na Bitcoin, regulacje SEC, itp., miga znacząco wpływać na cenę bitcoina. Nawet jeżeli traderzy polegają jedynie na analizie technicznej, muszą pamiętać, że wydarzenia wprowadzić mogą całkowicie odwrotny bieg wydarzeń od zamierzonych (pisaliśmy m.in. Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty).

Ekstremalna zmienność

Handel kryptowalutami charakteryzuje się wysoką zmiennością i wahaniami, które powstają w obu kierunkach. W tym przypadku ryzyko polega na tym, że szybka zmiana ceny może być powodem likwidacji. Może się to zdarzyć szczególnie wtedy, gdy dźwignia jest stosunkowo wysoka. Warto pamiętać także o ustawieniu stop lossa.

Margin trading na kryptowaluty – ryzyko i koszty

Do kosztów handlu z dźwignią zalicza się konieczność płacenia bieżących odsetek za pożyczone monety, a także opłaty za otwarcie pozycji na giełdzie. Razem ze swoim wzrostem szans na zarobienie wyższych kwot, wzrasta także ryzyko poniesienia większych strat.

Maksymalna kwota, jaką trader może stracić to suma, jaką zainwestował, otwierając pozycję. Ten poziom nazywa się ceną likwidacji. Cena likwidacji jest kursem, po którym giełda w sposób automatyczny zamyka pozycję tradera, dzięki czemu nie traci on żadnych pożyczonych środków, a jedynie własne.

Im dźwignia jest wyższa, tym cena likwidacji jest bliższa. Zasada wygląda w ten sposób, że dzieląc 100 przez poziom dźwigni, trader otrzymuje wartość procentową do chwili osiągnięcia ceny likwidacji. 

Najlepsze giełdy kryptowalut z dźwignią – Binance oraz BitMEX

Na rynku finansowym jest wiele giełd kryptowalut, które oferują margin trading. Najlepiej jednak korzystać z platform, które oferują wysoką płynność, niskie opłaty, a przy tym cechują się renomowaną i ugruntowaną pozycją.

Margin trading
Margin trading

Handel z dźwignią na Binance

Giełda Binance jest największą platformą handlową kryptowalut, jeśli chodzi o wolumen, która istnieje od 2017 roku. Założył ją znany przedsiębiorca – Changpeng Zhao. Giełda pochodzi z Chin, ale ma swoje oddziały posiada w co najmniej kilkunastu innych jurysdykcja.

Pisaliśmy niedawno również: Aplikacje giełdowe oraz Aplikacje do gry na giełdzie

Giełda oferuje również wsparcie w wielu językach, w tym również w języku polskim. Cechuje się intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu z jej obsługą poradzi sobie bez problemu każda osoba początkująca.

Aby zacząć handel z dźwignią na Binance wystarczy, że trader najedzie kursorem na przycisk „handluj” u góry ekranu, a potem kliknąć przycisk „margin”. Maksymalna dźwignia w tym miejscu, jaką będzie mógł użyć trader, wynosi 125x.

Handel z dźwignią na giełdzie BitMEX

BitMEX to również duża giełda kryptowalut, które ma ugruntowaną pozycję na rynku. Popularność zawdzięcza swojej niezwykłej funkcjonalności. Poza standardowymi funkcjami, oferuje także m.in. możliwość korzystania z botów tradingowych.

Do zalet giełdy zaliczają się również wysokie wolumeny. Dzięki temu traderzy nie muszą martwić się o kłopoty z płynnością oraz spreadami. Natomiast niskie opłaty na BitMEX na pewno docenią aktywni inwestorzy, którzy dokonują duże ilości transakcji.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że giełda ta skupiona jest przede wszystkim na handlu z dźwignią oraz kontraktach terminowych. Dlatego też cechuje się prostym interfejsem, który przystosowany jest do tego instrumentów finansowych. Aby zacząć lewarowanie inwestycji na kryptowaluty, wystarczy w dziale tradingu odnaleźć opcję margin, a następnie ustawić poziom dźwigni finansowej.

Forex trading z handlem lewarowanym

Największa zaleta dźwigni finansowej to możliwość otwarcia dużej liczby transakcji, nawet kiedy trader nie ma na to wystarczającego kapitału. Dźwignia 1:10 pozwala traderom z kapitałem 100 USD zająć pozycję rzędu 1000 USD. Nie jest to jednak w 100% bezpieczne, gdyż trader posiada większą ekspozycję na rynek oraz ryzyko. Warto wówczas rozważyć handel bez dźwigni finansowej.

Pisaliśmy niedawno również: Kurs inwestowania na giełdzie

Można założyć, że trader kupuje 1000 USD za 800 EUR, a potem cena USD spada o połowę. Wówczas trader straciłby połowę swojego kapitału. Jednak gdy zastosuje dźwignię finansową 100:1, to kiedy cena USD by spadła o 1%, to trader straciłby wszystkie zainwestowane środki. Wcześniej należy nauczyć się, w jaki sposób używać dźwigni finansowej.

Margin trading – funkcje

Najprostszym sposobem na zrozumienie lewarowania w tradingu jest porównanie go do kredytu, który udzielany jest przez bank na kupno domu albo mieszkania. W ramach tego typu kredytu, bank udziela klientowi określoną sumę pieniędzy, dzięki czemu trader wraz z posiadaną suma pieniędzy, może nabyć nieruchomość.

Margin trading
Margin trading

Jeśli chodzi o handel lewarowany, to broker pożycza traderowi kwotę, która razem z jego częścią kapitału umożliwia mu uzyskanie dostępu do konkretnego poziomu inwestycji. Jednak dźwignia finansowa:

 • Nie ma odsetek,
 • Nie ma daty ważności,
 • No jest związana z opłatami za otwarciem czy zamknięcie, choć opłaty za utrzymanie.

Jaki jest najlepszy handel lewarowany?

Najlepiej przez użyciem jakiegokolwiek poziomu dźwigni, zrozumieć mechanizm jej działania oraz z jakimi konsekwencjami jest związana. Traderzy mogą zastanawiać się, jaka dźwignia jest najlepsza? Co do zasady, im dłużej inwestor chce utrzymać otwartą pozycję, tym dźwignia powinna być mniejsza.

Jest to logiczne, gdyż długoterminowe pozycje otwierane są zazwyczaj, kiedy oczekuje się dużych ruchów na rynku. Jeżeli trader szuka trwałej pozycji, będzie chciał uniknąć stop out ze względu na wahania cen na rynku.

Jednak z drugiej strony, kiedy trader otwiera pozycję, która będzie trwała kilka sekund albo minut, głównym celem jest jest osiągnięcie jak najwyższej kwoty zysków w ustalonym czasie.

Zatem jaka w tym przypadku będzie najlepsza dźwignia finansowa na giełdzie? Wybór właściwej dźwigni jest bardzo ważny, szczególnie w przypadku osób początkujących. Aby wychwycić niewielkie ruchy na rynku, trader będzie dążył do zastosowania wysokiego lewara, aby zapewnić sobie jak najwyższe zyski.

Co do zasady, proporcja dźwigni walutowej uzależniona jest przede wszystkim od używanej strategii inwestycyjnej. Przykładowo, traderzy intraday oraz traderzy, którzy grają na wybicia, używają wysokiej dźwigni, szukając małych ruchów oraz szybkich pozycji (pisaliśmy także: Day trading i swing trading).

Długoterminowi inwestorzy albo swing traderzy często realizują swoje inwestycje przy niewielkiej dźwigni finansowej, a nawet zerowej. Znajomość efektu, jeśli chodzi o handel z dźwignią oraz optymalnej jej wysokości na rynku Forex jest niezbędna w odniesieniu do efektywnej strategii inwestycyjnej, gdyż trader nigdy nie będzie chciał dokonywać transakcji ze zbyt wysoką dźwignią finansową, jednak zawsze będzie dążył do maksymalnego wykorzystania najbardziej dochodowych inwestycji i transakcji.

Zaleca się, aby na początku swojej drogi z giełdą korzystali z najniższej dźwigni finansowej. Po zdobyciu wiedzy i doświadczenia na określonym poziomie, przez pewien czas mogą eksperymentować z lewarem w ramach swojej strategii, aby znaleźć poziom, który będzie im bardziej odpowiadał. Zawsze trzeba pamiętać o wysokim ryzyku, z jakim związana jest dźwignia finansowa i podejmując inwestycje lewarowane, robić to rozsądnie i odpowiedzialnie, a także z akceptacją możliwej straty nawet całego kapitału.

Margin trading – zalety i wady

Jeśli chodzi o margin trading, to największą zaletą jest fakt, że może on przynieść wyższe zyski, biorąc pod uwagę większą wartość pozycji handlowej. Ponadto, handel z dźwignią okazuje się być bardzo przydatny jeśli chodzi o dywersyfikację strategii handlowej. Korzystając z dźwigni, traderzy mogą otworzyć kilka pozycji przy niewielkich sumach swojego kapitału inwestycyjnego. Co więcej, margin trading ułatwia inwestorom szybkie otwieranie pozycji, bez przenoszenia dużych sum między kontami.

Margin trading
Margin trading

Zalety dźwigni finansowej to:

 • Zwiększenie kapitału – dźwignia finansowa powoduje zwiększenie kapitału, który dostępny jest do dokonywania inwestycji na różnych rynkach. Przykładowo, używają dźwignię 30:1, trader efektywnie kontroluje 60 tysięcy USD, do dyspozycji mając jedynie 2 tysiące USD. To oznacza, że trader może przeznaczyć wyższe kwoty na różne inwestycje w swoim portfelu. Warto jednak pamiętać, że większe się to z podwyższonym ryzykiem,
 • „Kredyt” bez odsetek – handel z dźwignią porównywany jest z kredytem udzielonym przez brokera za zastawienie depozytu zabezpieczającego, który umożliwia zajęcie większej pozycji na rynku. Jednak nie wiąże się z on z żadnymi zobowiązaniami w postaci odsetek albo prowizji i można wykorzystać go w dowolny sposób w trakcie handlu,
 • Sposób na niską zmienność – okresy niskiej zmienności mogą być dla traderów męczące zwłaszcza ze względu na niewielkie zmiany cen. Jednak transakcje lewarowane pozwalają traderom osiągać potencjalnie wyższe zyski nawet wówczas, kiedy na rynku występuje niska zmienność. W takim przypadku nawet mała zmiana ceny albo kursu może oznaczać większą zmianę na koncie tradera.

Jednak inwestowanie z dźwigni ma także pewne wady. To przede wszystkim ryzyko zwiększenia ponoszonych strat. W przeciwieństwie do zwykłego handlu własnym kapitałem, handel z dźwignią daje również możliwość osiągnięcia strat, które przekraczają początkową inwestycję tradera i postrzegana jest jako bardzo ryzykowna metoda handlu.

Zależnie od wielkości dźwigni finansowej, nawet niewielki spadek ceny rynkowej konkretnego aktywa może wygenerować wysokie straty. Właśnie dlatego właściwe rozplanowanie strategii inwestycyjnej, stosowanie zróżnicowanych, a nawet ograniczanie go za pomocą takich rodzajów zleceń handlowych, jak stop-limit staje się niezbędne, aby podjąć handel z dźwignią.

Wady dźwigni finansowej to:

 • Zwiększone straty – największe ryzyko w trakcie handlu z dźwignią to to, że tak jak zyski, również straty także mogą być zwielokrotnione, kiedy rynek podąża w przeciwnym kierunku do zamierzonego. Dźwignia może wymagać niewielkich nakładów kapitałowych, jednak ponieważ wyniki handlowe opierają się na całej wielkości pozycji, którą trader kontroluje, straty mogą być wysokie,
 • Margin call – jeżeli straty będą przekraczać wykorzystany przez tradera depozyt zabezpieczający, pojawi się tzw. wezwanie do uzupełnienia depozytu. Dźwignia finansowa zwielokrotnia straty, dlatego też zawsze będzie istniało ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a w chwili braku nowych środków na koncie, pozycję automatycznie zostaną zamknięte ze stratą.
Margin trading
Margin trading

Margin trading w świecie kryptowalut 

Handel z dźwignią ma bardziej ryzykowny charakter niż zwykły trading. Jeśli chodzi o kryptowaluty, to ryzyko jest jeszcze wyższe. Wynika to z wysokiego poziomu zmienności cen kryptowalut, który jest typowy dla nich. Decydując się zatem na handel z dźwignią na kryptowalutach, trader powinien być jeszcze bardziej ostrożny (pisaliśmy m.in. Inwestowanie w waluty).

Mimo tego, że panuje przekonanie, że stosowanie różnych strategii zarządzania ryzykiem, jest w stanie je ograniczyć, to jednak handel z dźwignią nie jest odpowiedni dla osób początkujących, które zaczynają przygodę z kryptowalutami.

Posiadanie predyspozycji oraz zdolności w dobrym analizowaniu wykresów, wyszukiwaniu trendów, a także określaniu odpowiednich punktów wejścia oraz wyjścia nie jest w stanie w 100% wyeliminować ryzyka, które wynika z używania dźwigni finansowej. Jednak takie umiejętności mogą być pomocne przy przewidywaniu oraz określaniu ryzyka oraz w wykonywaniu bardziej efektywnych transakcji inwestycyjnych.

Pomimo to, zanik trader podejmie się jakiegokolwiek handlu z użyciem dźwigni finansowej na rynku kryptowalut, w pierwszej kolejności zaleca się, aby traderzy dokładnie zrozumieli podstawy analizy technicznej, a także zdobycie jakiegokolwiek doświadczenia z zakresu zwykłych transakcji handlowych (pisaliśmy m.in. Jak zarabiać na walutach).

Zainwestowałeś 500 zł. dźwignia finansowa wynosi 1:10. jaka jest maksymalna pozycja, którą możesz otworzyć przy tej dźwigni finansowej?

Dźwignia finansowa 1:10 oznacza, że możesz otworzyć pozycję o dziesięciokrotnie większej wartości niż Twoje zainwestowane środki. Aby obliczyć maksymalną pozycję, którą możesz otworzyć, należy pomnożyć Twoje początkowe inwestycje przez dźwignię finansową:

500 zł x 10 = 5000 zł

Oznacza to, że przy dźwigni finansowej 1:10, maksymalna pozycja, którą możesz otworzyć, wynosi 5000 zł.

Czym jest margin funding?

W przypadku traderów, którzy nie cechują się wysoką tolerancją na ryzyko inwestycyjne, stworzona została specjalna odmiana jeśli chodzi o handel z dźwignią, tzw. margin funding. Niektóre z platform handlowych, wliczając giełdy kryptowalut oferują swoim klientom możliwość przeznaczenia środków inwestorów na opłacenie transakcji handlowych z dźwignią innych traderów.

Procedura ta zwykle przebiega zgodnie z konkretnymi warunkami, które zaakceptowane zostały przez obie strony tego typu transakcji oraz zapewnia dynamiczne stopy zwrotu. Jeżeli inwestor zaakceptuje warunki margin tradingu i przyjmie ofertę od użytkowników, który dostarcza środki do handlu, dostawca tego typu funduszy ma prawo uzyskać stałą spłatę w taki sposób udzielonej pożyczki razem ze wskazanymi odsetkami.

Pisaliśmy niedawno również: Inwestowanie małych kwot

Choć mechanizmy funkcjonowania margin funding mogą różnić się między sobą zależnie od wybranej giełdy to ryzyko, które związane jest z zapewnieniem margin funds dla innych użytkowników jest raczej niskie, gdyż pozycje lewarowane mogą zostać zlikwidowane przymusowo, aby zapobiec zbyt wysokim stratom. 

Margin trading
Margin trading

Jednak mimo wszystko konstrukcja margin funding wymaga od klientów zdeponowania oraz przechowywania środków na giełdzie wykorzystywanej przez nich. Ważne jest zatem zrozumienie zasad działania margin fundingu oraz identyfikacja ryzyka z nim związanego.

Handel z dźwignią z pewnością jest użytecznym narzędziem dla tych, którzy chcą zwielokrotnić swoje zyski z udanych transakcji handlowych. Właściwe stosowanie dźwigni finansowej może nie tylko pomóc w uzyskaniu wyższej rentowności inwestycji, a także dywersyfikacji portfela. Jednak warto pamiętać o tym, że ten rodzaj handlu może skutkować także zwiększeniem strat w sytuacji podjęcia złej decyzji handlowej i wiąże się z tym dużo wyższe ryzyko, niż ze zwykłym handlem.

Z tego względu inwestowanie z dźwignią dedykowane jest wyłącznie doświadczonym traderom. Natomiast jeśli chodzi o dźwignię i kryptowaluty to ryzyko, które wynika z tego jest jeszcze wyższe ze względu na występującą zwielokrotnioną fluktuację cen kryptowalut.

Margin trading jest ciekawym narzędziem inwestycyjnym, pozwalającym zwiększyć zyski z handlu. Z drugiej jednak strony lewarowanie inwestycji zwiększa ryzyko utraty środków. Z tego względu, handel z dźwignią prowadzony powinien być jedynie przez doświadczonych inwestorów. Nawet jeżeli trader zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności, powinien pamiętać, aby stosować się do zasad przedstawionych w tym artykule. Pozwolą one uniknąć podstawowych błędów, a tym samym generowania strat.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.