Day trading i swing trading to dwa oblicza spekulacji. W świecie handlu istnieją różne tryby, a traderzy nazywani są zgodnie z trybem, jakiego używają. Co do zasady istnieją 4 typy: handlu: scalping, day trading i swing trading oraz position trading. Sklasyfikowane są zgodnie z tym, w jaki sposób trader utrzymuje swoje otwarte pozycje. Wszystkie mają zalety, ale są także związane z pewnym ryzykiem.

Day trading i swing trading – horyzont inwestycyjny

Czym tak naprawdę jest horyzont inwestycyjny? To czas, na jaki inwestor jest w stanie wygospodarować, przytrzymać oraz wystawić na ryzyko określoną część swojego kapitału w celu jego pomnożenia przy pomocy różnych instrumentów finansowych. Horyzont inwestycyjny powinien być dopasowany do tego, jakim kapitałem trader dysponuje, jakie ma doświadczenie oraz oczekiwania w kwestii stop zwrotu.

Nie należy również pomijać takich aspektów, jak osobisty poziom awersji do ryzyka inwestora czy czas, jaki ma zamiar przeznaczyć na inwestowanie na forex. Wzięcie tych czynników pod uwagę pozwoli na dopasowane horyzontu czasowego do własnych potrzeb (pisaliśmy m.in. Jak inwestować na giełdzie).

Nawet instrumenty, z których trader może korzystać także w pewien sposób wpływają na to, jak długo inwestor będzie utrzymywać otwarte pozycje. Istnieją takie, które wykorzystuje się głównie do spekulacji krótkoterminowej oraz takie, nadaje się na średni oraz długi termin.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Inwestowanie na forex w oparciu o day trading przeznaczone jest raczej dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy potrafią podejmować przemyślane i szybkie decyzje, a także mają możliwość ciągłego analizowania zmian kursów oraz cen.

Czym jest day trading?

Day trading to strategia krótkoterminowego inwestowania na forex, która polega na otwieraniu oraz zamykaniu inwestycji w tym samym dniu w trakcie jednej sesji. Planowany zysk inwestor uzyskuje za sprawą zmian kursów instrumentu, który jest przedmiotem transakcji. Opcja dat tradingu dostępna jest w przypadku walut, towarów, akcji, itp.

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading – podstawy day tradingu

W przeciwieństwie do długoterminowych strategii, day trading to jedna z najszybszych strategii inwestowania na forex, które są dostępne na rynku. Możliwość uzyskania błyskawicznego zysku z pewnością oddziałuje na wyobraźnię inwestorów, jednak operacja ta obarczona jest wysokim ryzykiem.

Otwieranie oraz zamykanie pozycji w ciągu kilku albo kilkunastu godzin jest jednak czasochłonne. Wymaga od tradera śledzenia na bieżąco zmian, jaki dzieją się na rynku w krótkim okresie czasu oraz błyskawicznego reagowania. 

Dlatego też day trading przeznaczony jest w szczególności dla doświadczonych traderów. Cieszy się dużą popularnością wśród traderów, którzy dysponują wysokim kapitałem początkowym. Przez wzgląd na dużą liczbę transakcji realizowanych w krótkim okresie czasu, warto dokładnie zapoznać się z ofertą domów maklerskich, szczególnie pod kątem prowizji od pojedynczych transakcji. Wielu usługodawców oferuje obniżone opłaty w przypadku otwieranych oraz zamykanych w tym samym dniu.

Day trading – forex

Day trading to bardzo popularna forma inwestycji na rynku Forex, czyli największym, pozagiełdowym rynku walutowym. Dużą zaletą forex jest bardzo duży dostęp do przeprowadzania transakcji. Mogą być dokonywać przez pięć dni w tygodniu – 24 godziny na dobę, co jest dobrym gruntem dla traderów, którzy preferują krótkoterminowe inwestycje, typu day trading oraz dokonują ich dużo w ciągu jednego dnia.

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading – o co chodzi w day tradingu?

Dużym atutem inwestowania na forex jest także możliwość zastosowania dźwigni finansowej. Polega na możliwości zawierania dużo wyższych transakcji, niż posiadany kapitał. Jest to rozwiązanie, które przeznaczone jest dla doświadczonych inwestorów, ponieważ jest obarczone sporym ryzykiem. W skrajnym przypadku może doprowadzić do sytuacji, kiedy poniesiona strata, będzie przewyższać wpłacony depozyt. Klient zobowiązany jest wtedy do zwrotu ujemnych środków usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonał transakcji przy pomocy dźwigni finansowej.

Day trading – Giełda Papierów Wartościowych

Day trading to również krótkoterminowa strategia dostępna na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mechanizm dokonywania transakcji jest taki sam, jak w przypadku rynku forex. Day trading na GPW różni się w szczególności ograniczonym horyzontem czasowym. Sesje giełdy warszawskiej trwają od 9:00 do 16:50 i odbywają się tylko w dni robocze. Tylko w tych godzinach możliwe jest dokonywanie transakcji, co bardzo obniża możliwości inwestowania środków.

Jednak zaletą strategii day trading na GPW jest duża odporność na czynniki zewnętrzne. Przez wzgląd na otwarcie oraz zamknięcie inwestycji jednego dnia, giełda warszawska jest niezależna od możliwych niekorzystnych zmian, które mogą mieć miejsce na giełdach światowych już o zakończeniu określonej sesji GPW.

Czym jest swing trading?

Co to jest swing trading? Jest to trzeci rodzaj handlu, który jest średnioterminowy. To tryb, w którym inwestor stara się wykorzystać stały trend, niezależnie od wahań rynku w czasie, w którym pozycję są otwarte. Swing trading polega na tym, żeby utrzymywać pozycję dłużej, niż jeden dzień, jednak krócej, niż kilka tygodni.

Jeśli chodzi o horyzont czasowy, to swing trading znajduje się między day tradingiem, a pozycyjnym tradingiem. Strategie swing tradingowe bardzo często opierają się na analizie technicznej albo decyzjach, które podejmowane są w oparciu o aktualne kwestie makroekonomiczne.

W jaki sposób swing traderzy podejmują swoje decyzje?

Przy tworzeniu tego typu strategii, kluczowa jest analiza techniczna, gdyż należy zidentyfikować właściwy moment otwarcia pozycji. Traderzy szukają często już rozwiniętych trendów, a potem czekają na chwilę, w której nastąpi korekta. Dzięki niej będą mogli dołączyć do trendu po dużo lepszej cenie. Ważny jest tutaj także optymalny stosunek zysku do ryzyka. Trzeba pamiętać, że potencjalne ryzyko powinno być niższe, od oczekiwanego zysku.

Day trading i swing trading
Day trading czy warto?

Ponadto swing traderzy opierają się często także na analizie fundamentalnej. To oznacza, jeśli nagle wybuchnie wojna w kraju produkującym ropę, to wydłuży się czas chwili wzrostu cen ropy. Zgodnie z tym scenariuszem, osoba którą interesuje trading online i zajmuje się swing tradingiem, powinna zająć długą pozycję na ropie oczekując, że cena jej wzrośnie w ciągu dwóch tygodni. Warto pamiętać o tym, że często wydarzenia makroekonomiczne albo polityczne, mają duży wpływ na różne rynki.

Swing trading a trend

Czasem swing traderzy mają tendencję do inwestowania na rynku forex przeciwko trendowi. Jednak czy to rzeczywiście oznacza, że mają mniejsze szanse na uzyskanie zysku? Nie zawsze, gdyż bardzo ważne w swing tradingu jest inwestowanie na forex na podstawie kilku interwałów. To oznacza, że inwestor nie analizuje jedynie interwału, na którym inwestuje, ale także jego decyzje bazują na kilku interwałach.

Pisaliśmy również: Inwestowanie w ETF

Przykładowo na dziennym interwale widoczny jest trend wzrostowy. Jednak z drugiej strony na interwale godzinnym oraz piętnastominutowym widać, że nastąpić może korekta. Wówczas inwestor wie, że nawet jeżeli jest trend wzrostowy w długim terminie, to wciąż może osiągnąć zyski w krótkim albo średnim terminie przez wykorzystanie sygnałów, które generowane są z niższych interwałów.

Day trading i swing trading – podobieństwa

Day trading i swing trading ma kilka wspólnych punktów:

  • Oba tryby można realizować z różnymi typami aktywów, np. akcje, waluty, towary, kryptowaluty, metale, kontrakty CFD, kontrakty terminowe, itp. Wszystko uzależnione jest od celu inwestora,
  • W obu przypadkach zarabiać można zarówno na wzrostowych trendach, jak i spadkowych,
  • Kontrola emocji oraz cierpliwość są wymagane w celu uniknięcia zamykania pozycji, kiedy tylko trader zyska kilka pipsów,
  • W obu trybach handlu zalecane jest nieprzesadzanie z dźwignią finansową, gdyż ryzyko strat jest większe.

Day trading i swing trading – różnice 

Aby wybrać odpowiednią opcję dla siebie, warto poznać różnice, jakie dzielą day trading i swing trading. Kilka poniższych pytań pomogą w ustaleniu przez inwestora, jaka opcja będzie dla niego najlepsza.

Czas przeznaczony na inwestowanie, analizę i przygotowanie do sesji

W przypadku day tradingu inwestycje sesyjne wymagają codziennej i stałej analizy spółek. Trading forex, a mianowicie day trading wymaga od inwestora skupienia się na określonej sesji giełdowej oraz poświęceniu na trading na forex przynajmniej kilku godzin dziennie.

Należy analizować zdarzenia makro, spółki aby wyszukać okazje tradingowe albo gra na tzw. stocks in play podczas sesji giełdowej (pisaliśmy niedawno: Gra na giełdzie). Day trading wymaga poświęceniu sporej ilości czasu. Pracę na etacie ciężko jest pogodzić z byciem daytradingiem.

Jeśli chodzi o swing trading, inwestycje w dłuższym terminie w stosunku do day tradingu, nie wymagają od tradera ciągłego przesiadywania przed oknem notowań. Analiza wejść, która dotyczy średniego lub długiego terminu inwestowania, daje dużo mniej sygnałów do zawierania transakcji. Co za tym idzie, inwestor ma więcej czasu na inne aspekty życia.

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading

Ilość transakcji

W przypadku day tradingu ilość transakcji jednosesyjnych często jest bardzo duża. Większość daytraderów przeprowadza co najmniej kilkadziesiąt transakcji w ciągu jednej sesji. Natomiast w przypadku swing tradingu liczba transakcji jest sporo mniejsza. Zależnie od interwału, jaki wybierze trader, będzie dokonywał transakcji raz na tydzień, dwa albo raz na miesiąc.

Zysk z pozycji

Biorąc pod uwagę to, że większość transakcji, które zawierane są daytradingowo, dotyczy 1-30 minutowych interwałów, także zyski w określonych transakcji mogą być sumą składową. Jeżeli inwestor dokonuje w trakcie sesji sto transakcji, z czego około 70 przynosi zysk na poziomie kilku/kilkunastu dolarów, łączny zysk odpowiednio rośnie. Potencjał realizowanych zysku jeśli chodzi i trading forex, a dokładnie day trading zależy od strategii, która została przyjęta przez gracza.

Jeśli chodzi o swing trading, to inwestor, biorąc pod uwagę to, że liczba zawieranych przez niego transakcji mniejsza, a interwał dłuższych, oczekuje on odpowiednio dużego zwrotu z dokonywanych inwestycji.

Ryzyko w pozycjach

Trader stosujący day trading na bieżącą zarządza każdą posiadaną przez siebie pozycją. Ciągła obserwacja zmian notowań oraz zmian cenowych pozwala na błyskawiczne działanie w przypadku nagłego ruchu. Większość daytradingowych kont jest lewarowanych – nieumiejętne zarządzanie pozycjami, związane jest z ryzykiem większej straty, niż kapitał, który zdeponowany jest na koncie.

Swing traderzy zwykle ustawiają take profit i stóp loss w danym zakresie % ruchu spółek i % zmiany kapitału. Zatem z góry zakładają, jakie jest ryzyko związane z daną pozycją. W przypadku swing tradingu pojawia się ryzyko, które związane jest z overnightami. Kiedy poza regularnymi sesji pojawi się ważny news, może spowodować otwarcie spółki z dużą luką spadkową albo wzrostową na określonej spółce. To z kolei może spowodować duże przekroczenie zakładanego stop lossa.

Analiza wyników

Inwestor stosujący day trading, każdego dnia dokładnie wie, ile zarobił, a ile stracił. Analiza wyników jest błyskawiczna (pisaliśmy m.in. Ile można zarobić na giełdzie). W tym przypadku pojawia się aspekt dodatkowy – brak nerwów, które często towarzyszą inwestorom, czekającym na otwarcie notowań spółki następnego dnia, zwłaszcza kiedy w nocy miało miejsce jakieś znaczące wydarzenie.

Jeśli chodzi o swing trading, to analiza wyników możliwa jest dopiero w chwili zamknięcia pozycji z zyskiem albo stratą. Może to trwać kilka tygodni lub miesięcy. W tym przypadku wymagana jest od gracza większa cierpliwość.

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading. Day trader – kto to?

Kapitał i lewar

Zależnie od stylu inwestowania, kapitał potrzebny osobie, którą stosuje day trading w celu grania na giełdzie amerykańskiej to 25k$, aby otrzymać właściwy lewar od brokera. Jeśli gra odbywa się na kontraktach CFD, kapitał ten jest mniejszy (pisaliśmy niedawno: W co inwestować na giełdzie). Kapitał, jakim może operować inwestor w jakimś stopniu odzwierciedli możliwości zysków, jakie trader może osiągnąć, a także potencjału, jaki będzie generować day trading.

W przypadku swing tradingu, biorąc pod uwagę, że będąc traderem średnio albo długoterminowym, można posiadać inną pracę, kapitał jaki może wnieść na giełdę, zależy tylko od niego i jego możliwości finansowych.

Day trading i swing trading – jak rodzaj handlu wybrać?

Jeśli chodzi o day trading i swing trading, istnieje kilka czynników, na które należy zwrócić uwagę, podejmując decyzję między handlem dziennym, a swingowym. Pierwsza to dyspozycyjność inwestora. Day trading jest bardziej czasochłonny. W przypadku swing tradingu, trader ma większą swobodę.

Tempo handlu dziennego jest dużo szybsze. W ciągu jednego dnia trader musi otwierać różne pozycje, co wymaga od niego ciągłego skupienia. Pozycje otwarte w trakcie handlu wahadłowego trwają dłużej, a także nie wymagają od inwestora aż takiej uwagi.

Trader powinien również oszacować, ile stresu może znieść. Zwykle przy szybkich zmianach oraz ciągłym skupieniu, day trading uważany jest za bardzo stresujący, niż swing trading. Bez względu na to, jaki będzie wybór tradera, powinien pamiętać, że w przygotowania musi zainwestować wiele czasu. Inwestor musi zdobyć niezbędną wiedzę na temat instrumentów finansowych, platformy forex, wskaźników. Strategie warto także testować na kontach demo, które udostępniane są przez brokerów.

Day trading i swing trading – zalety i wady

Day trading i swing trading mają zarówno zalety, jak i wady. Przede wszystkim oba typowo spekulacyjny charakter, dlatego też cechują się wysokim ryzykiem, zwłaszcza przy handlu z wykorzystaniem lewarowanych pochodnych instrumentów (pisaliśmy niedawno również: Jak grać na giełdzie).

Zalety i wady day tradingu

Jeśli chodzi o skuteczny oraz zyskowny day trading, to jest on wymagający oraz absorbujący czasowo. Wadą jego jest to, że ciężko być dobrym daytraderem, zajmując się zawodowo całkiem czymś innym. Zwłaszcza scalping wymaga niskiej awersji do ryzyka, a także dużej wytrzymałości psychicznej.

Jednak day trading ma również kilka zalet. Jest to przede wszystkim możliwość wykorzystania bardzo krótkoterminowych ruchów cenowych oraz wysoka płynność salda rachunku inwestora, ponieważ fundusze potrzebne na otwarcie pozycji, zablokowane są maksymalnie na kilka godzin.

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading. Day trader

Zalety i wady swing tradingu

Swing trading to bardziej spokojna opcja handlu, która nie wymaga spędzania wielu godzin dziennie na rynku. Teoretycznie jest on także obarczona mniejszym ryzykiem. Tej rodzaj handlu daje także dużą elastyczność w kwestii zarząd kapitałem.

Pozycje, które znajdują się w czytelnym trendzie, trader może utrzymywać nawet przez kilka tygodni, co pozwala zyskom rosnąć. Swing trading będzie również dobrym wyborem dla inwestorów, którzy traktują trading forex bardziej hobbystycznie, a nie jak stałe źródło dochodu, ponieważ trzeba na niego przeznaczyć znacznie mniej czasu.

Do wad swing tradingu zaliczyć można ryzyko, które wynika z możliwości przetrzymywania strat. Krótkoterminowi spekulanci także powinni stosować dyscyplinę w kwestii zarządzania ryzykiem. Innym minusem są również potencjalne koszty, związane z utrzymywanie pozycji między sesjami, np. ujemne punkty swapowe.

Dla wielu inwestorów, którzy nie posiadają ściśle określonej strategii, swoboda związane ze swap tradingiem, może okazać się zgubna i doprowadzić do tego, że przestaną trzymać się zasad zarządzania ryzykiem, a także zaczną przetrzymywać pozycje generujące straty.

Trading forex – wskazówki

Inwestowanie na forex cieszy w coraz większą popularnością. Głównie przez wzgląd na łatwy dostęp do platform inwestycyjnych oraz prostotę zawierania transakcji. Jednak w jaki sposób inwestować skutecznie?

Na początek szkolenia

Inwestowanie w waluty jest dobrym pomysłem na pomnożenie kapitału, ale tylko wtedy, kiedy decyzje podejmowane przez inwestora, są świadome. Z tego względu przed założeniem rachunku inwestycyjnego, warto wziąć udział w szkoleniu.

Wielu usługodawców w swojej ofercie posiada darmowe firmy instruktażowe oraz webinary, z których początkujący trader może się dowiedzieć, jak działa rynek i w jaki sposób rozumieć związane z tradingiem pojęcia. Inwestor powinien wiedzieć, czym jest dźwignia finansowa, lot czy spread. W innym wypadku nie będzie w stanie rozumieć własnych działań.

Konto demonstracyjne

Po teorii przychodzi czas na praktykę. Aby sprawdzić swoje umiejętności, trader powinien otworzyć rachunek demo. Taką możliwość aktualnie posiada większość brokerów. Inwestor, który posiada konto demo, może zobaczyć w praktyce, jak działa rynek, bez zaangażowania swojego kapitału. Jest to ważne w szczególności dla osób, które cechują się niskim poziomem skłonności do ryzyka.

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading. Day trader. Jak zacząć Day Trading? Inwestycje krótkoterminowe

Konto forex demo wygląda oraz działa w taki sam sposób, jak prawdziwe. Jednak osoba korzystająca z niego, nie obraca wpłaconym kapitałem, w środkami wirtualnymi. Dokonując transakcji na koncie demonstracyjnym, początkujący trader skłonny jest do podejmowania większego ryzyka, dzięki czemu może sprawdzić skuteczność różnych strategii.

Podążanie za zmianami 

Jeżeli początkujący trader weźmie sobie do serca porady, które dotyczą nauki, z czasem może zacząć właściwy handel (pisaliśmy również: Jak zacząć grać na giełdzie). Dokonując kolejne transakcje na rynku walutowym, inwestor musi podążać za podążającymi trendami. Próby handlowania na szczytach oraz dnach, zazwyczaj nie kończą się dobrze. Jeżeli trader nie jest skłonny do podejmowania wysokiego ryzyka, powinien dokonywać transakcji kupna na wsparciach w trendach wzrostowych. Z kolei transakcji sprzedaży dokonywać na oporach w spadkowych trendach.

Analiza rynku

Trader, który orientuje się w sytuacji rynkowej, a także na bieżąco śledzi wydarzenia gospodarcze, będzie w stanie powiedzieć, w jaki sposób w najbliższym czasie będą kształtować się kursy określonych walut. Inwestor, który nie ma umiejętności oraz czasu na przeprowadzenie analizy, powinien zlecić to profesjonaliście. Wielu usługodawców oferuje swoim użytkownikom osobistych doradców, którzy doskonale odnajdują się w tym temacie.

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań

Coraz więcej osób, których interesuje trading forex, stawia na handel automatyczny. Nowoczesne oprogramowanie, które nazywane jest robotami forex, umożliwia inwestowanie w 100% pasywny sposób. Zastosowanie ich nie ma wymaga posiadania dużego doświadczenia oraz wiedzy, z tego względu chętnie korzystają z nich początkujący inwestorzy.

Panowanie nad emocjami

Dobry day trader to taki, który potrafi zachować zimną krew. Handel na forex w każdym wzbudza pewne emocje. Ważne, aby umieć nad nimi zapanować i na chłodno podchodzić do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Emocje w niczym nie pomogą, a potrafią być złym doradcą (pisaliśmy o tym m.in. Inwestowanie na giełdzie).

Day trading i swing trading
Day trading i swing trading. Inwestowanie krótkoterminowe. Co to jest day trading?

Symulator giełdy

Przed rozpoczęciem prawdziwego tradingu, warto skorzystać z symulatora giełdowego, na którym można poćwiczyć trading forex i testować swoje strategie (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy). Gra forex stara się dopasować do rzeczywistych warunków, jakie panują na prawdziwej giełdzie, dzięki czemu trader może poczuć się, jakby inwestował prawdziwy kapitał. Zwykle użytkownik otrzymuje kapitał wirtualnych pieniędzy, który może rozdysponować w dowolny sposób. Może wówczas ryzykować i używać dźwigni bez obaw o stratę prawdziwych pieniędzy.

Wybór właściwej platformy forex

Platforma forex jest łącznikiem między traderem, a giełdą. Za jej pomocą inwestor dokonuje transakcji, dlatego też powinna cechować się intuicyjnością, prostą obsługą, ale również posiadać przydatne funkcje, które ułatwią handel forex (pisaliśmy m.in. Platforma tradingowa). Musi również szybko działać, aby trader nie tracił czasu przy podejmowaniu szybkich ruchów, które mogą zaważyć na całej inwestycji.

Pisaliśmy niedawno również: Konto maklerskie dla początkujących

Obranie strategii

Nie należy zaczynać tradingu forex bez posiadania planu, gdyż prawdopodobnie zakończy się to fiaskiem. Początkujący inwestor powinien przetestować kilka strategii, z których wybierze tą, która będzie najbardziej odpowiadać jego potrzebom, oczekiwaniom oraz możliwościom. Dopiero po wyborze właściwej strategii, trader powinien wejść na rynek i zacząć inwestowanie na forex.

Pisaliśmy niedawno również: Platforma inwestycyjna dla początkujących

Day trading i swing trading to dwa różne style handlowania, które jednak mają kilka podobieństw. To, na jaką opcję postawi określony inwestor, uzależnione jest od wielu czynników oraz jego indywidualnych preferencji i sytuacji. Day trading i swing trading mają swoje wady i zalety, zatem przed dokonaniem wyboru, warto zastanowić się, który style będzie najlepszy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.