Jak grać na giełdzie? To pytanie zadaje sobie niemalże każda osoba, która zaczyna inwestowanie na giełdzie. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak istnieje szereg zasad i wskazówek, których zastosowanie pozwoli na skuteczne granie na giełdzie i zminimalizowanie ryzyka utraty środków. Przydatne są również platformy inwestycyjne, które służą dokonywaniu transakcji giełdowych.

Jak grać na giełdzie i od czego zacząć?

Inwestowanie giełdowe powinno zaczynać się w szczególności od nauki. Początkująca osoba musi zapoznać się z zasadami funkcjonowania na rynku giełdowym, a także poznać różne strategie inwestycyjne, które pomogą zminimalizować ryzyko straty i zwiększyć zyski. Dobry inwestor powinien uczyć się przez cały czas.

Poza korzystaniem z artykułów i książek, dobrym miejscem na poszerzenie swojej wiedzy, jest platforma inwestycyjna. Poza wykonaniem transakcji, inwestor może także korzystać z sekcji edukacyjnej, która oferowana jest przez większość brokerów. Jeśli chodzi o stronę praktyczną, to inwestowanie zaczyna się od założenia rachunku maklerskiego.

Jak założyć rachunek inwestycyjny?

Warto wiedzieć, że do założenia rachunku maklerskiego w zasadzie wystarczy dowód osobisty albo paszport. Ponadto inwestor musi mieć ukończone 18 lat. Większość domów maklerskich wymaga wykonania dodatkowego przelewu weryfikacyjnego, który wynosi 1 PLN (pisaliśmy niedawno: Jak inwestować na giełdzie). 

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Umowa o prowadzenie rachunku maklerskiego zazwyczaj podpisywana jest przez internet lub przy pomocy kuriera, który przynosi do domu dokumenty do podpisania. Większość banków posiada w swojej ofercie także konto maklerskie i wówczas wystarczy, że osoba zainteresowana podpisze aneks do umowy korzystania z konta bankowego. 

Sprawdź także: Giełda Papierów Wartościowych definicja

Na co zwrócić uwagę, zakładając rachunek inwestycyjny?

Wybór konta maklerskiego jest indywidualną kwestią i nie ma raczej takiego, które byłoby najlepsze dla każdego. Dom maklerski warto wybrać na podstawie:

 • Kapitału, jakim dysponuje przyszły inwestor i jaką wartość będą miały jego zlecenia,
 • Jaki ma horyzont inwestycyjny, czyli jak długo zamierza trzymać akcje w portfelu,
 • Jak często będzie wystawiać zlecenia,
 • Czy ma zamiar korzystać jedynie z akcji, czy również z innych instrumentów finansowych,
 • Czy będzie kupował wyłącznie na GPW (Giełda Papierów Wartościowych), czy także na światowych giełdach,
 • Czy potrzebuje aplikacji mobilnej, 
 • Czy będzie zamawiać usługi dodatkowe, np. dostęp do arkusza zleceń.

Ile można zarobić na giełdzie?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – ile można zarobić na giełdzie? Wszystko zależy od wielu składowych, w tym umiejętności gracza, zasobu wiedzy, doświadczenia, a także szczęścia. Niestety ryzyko inwestycyjne wpisane jest w inwestowanie na giełdzie. Im szybciej inwestor to zaakceptuje, tym łatwiej będzie mu pogodzić się z ewentualną stratą.

Jak grać na giełdzie
Jak grać na giełdzie. Giełda Papierów Wartościowych – rachunek maklerski

Na początku najlepiej inwestować niewielkie sumy. Powinny być to kwoty, które gracz może stracić i nie wpłynie to w żaden sposób na jego budżet domowy, ale także stan psychiczny. Starty bardzo często zniechęcają do dalszego inwestowania.

Sprawdź także: Jak inwestować małe kwoty

Jak grać na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie ma na celu osiągnięcie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, przy akceptowalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Sposób inwestowania na giełdzie uzależniony jest od wielu czynników, które są zależne i niezależne od gracza:

 • poziom akceptacji ryzyka,
 • oczekiwana stopa zwrotu,
 • wybrany horyzont inwestycyjny,
 • sytuacja prywatna, czyli wiek, stan zdrowia inwestora, itp.,
 • sytuacja ekonomiczna, czyli oszczędności, posiadany majątek,
 • dostępny czas, możliwy do poświęcenia na inwestowanie na giełdzie,
 • udział inwestycji w majątku osobistym,
 • sytuacja na rynku.

Jakie są strategie inwestycyjne?

Poniżej przedstawione zostały podstawowe strategie inwestycyjne, które wykorzystywane są przez inwestorów.

Jak grać na giełdzie
Jak i gdzie grać na giełdzie

Jak grać na giełdzie? Spekulacje

Jest to najpopularniejsza technika inwestowania. Gracz kupuje wybrane instrumenty finansowe, aby je potem odsprzedać, licząc na wzrost cen. Spekulacja może być również obliczona na spadek notowań aktywów. Może być to sprzedaż kontraktów terminowych na rynku terminowym albo w przypadku papierów wartościowych – krótka sprzedaż.

Spekulacyjne ryzyko uzależnione jest od wielu czynników – rodzaju instrumentów finansowych, płynności oraz rodzaju rynku, zmienności cen. Aby osiągnąć dochód ze spekulacji, ważny jest wybór odpowiedniego momentu nabycia papierów wartościowych oraz chwila ich odsprzedaży.

Sprawdź także: Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty?

Inwestowanie na giełdzie w oparciu o technikę spekulacyjną, może doprowadzić do niedowartościowania instrumentów finansowych, w tym również związanych z nimi aktywów. Bardzo wrażliwe na działania spekulacyjne są rynki charakteryzujące się niską płynnością oraz rynki aktywów strategicznych.

Jak grać na giełdzie? Sprzedaż krótka

To strategia inwestowania na giełdzie, która polega na sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych, a potem ich odkupieniu oraz zwróceniu pożyczkodawcy. W momencie zawierania transakcji sprzedaży krótkiej, gracz nie ma na rachunku papierów wartościowych, ale zobowiązany jest dostarczyć je w dniu rozliczenia transakcji.

Dlatego też pożycza papiery wartościowe od instytucji finansowej. To oznacza okresowe przeniesienie prawa własności papierów wartościowych na rzecz osoby pożyczającej.

W celu zamknięcia krótkiej pozycji, gracz odkupuje identyczną liczbę papierów wartościowych i zwraca pożyczkodawcy. W tym przypadku inwestor ponosi opłatę taką, jaka została zawarta w umowie z pożyczkodawcą. To, że zobowiązanie istnieje w papierach wartościowych, oznacza krótką pozycję.

Sprawdź także: Program do gry na giełdzie

Wynikiem finansowym jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży i nabycia. Sprzedaż krótka pozwala osiągnąć zyski na spadkach notowań papierów wartościowych. Jednak w sytuacji wzrostu notowań, krótka pozycja generuje straty.

Jak grać na giełdzie? Strategia kup i sprzedaj

Inwestowanie na giełdzie w oparciu o strategię kup i sprzedaj, polega na wybraniu na rynku akcji, które według przewidywań inwestora, mają szansę na wzrost w długim albo średnim terminie. W ten sposób stworzony skład portfela, nie powinien ulegać zmianie przez założony czas inwestycji (pisaliśmy niedawno: Jak zacząć grać na giełdzie).

Jak grać na giełdzie
Jak grać na giełdzie. giełda jak zacząć

Jak grać na giełdzie? Strategia oportunistyczna

W tym przypadku gracz dąży do wykorzystywania okazji zawarcia dobrej transakcji. To wymaga ciągłej kontroli rynku, ponieważ najlepsze okazje trwają zwykle krótko i trafiają się sporadycznie. Strategia oportunistyczna może przynosić zyski w każdej sytuacji rynkowej.

Czym jest platforma inwestycyjna?

Platforma inwestycyjna (platforma tradingowa, platforma handlowa) to narzędzie, które udostępniane jest przez brokerów, czyli tzw. usługodawców. Umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie transakcji, dzięki czemu inwestor może szybko zareagować i wykonywać błyskawicznie ruchy, które pozwolą mu na skuteczne inwestowanie. Na rynku działa wielu brokerów, którzy udostępniają platformy inwestycyjne, a najwięksi z nich to:

 • eToro – podlega licencji oraz regulacjom CySEC. Operacje transakcyjne za jej pomocą wykonują inwestorzy z całego świata. Wyróżnia go social trading, który umożliwia osiągnięcie zysków poprzez kopiowanie ruchów doświadczonych inwestorów (sprawdź także: Jak zacząć trading). eToro charakteryzuje się przyjaznym designem, możliwością sprawdzenia funkcji na koncie demo oraz intuicyjną obsługą. Przyczepić można się jedynie do sekcji edukacyjnej, która nie jest na najwyższym poziomie (pisaliśmy m.in. Trading online),
 • Libertex – to broker, który udostępnia platformy inwestycyjne od 1997 roku. Podlega tym samym regulacjom, co eToro. Udostępnia platformę MetaTrader 4, która jest łatwa w obsłudze i funkcjonalna. Konto demo umożliwia bezpieczne testowanie strategii inwestycyjnych, bez ponoszenia żadnego ryzyka. Dzięki jego platformie, inwestor może dokonywać transakcji na akcjach, surowcach, walutach, kryptowalutach, itp. Ponadto oferuje dość rozbudowaną sekcję edukacyjną,
 • Capital.com – można bez obaw korzystać z jego usług, gdyż podlega regulacjom CySEC. Oferuje skorzystanie z konta demonstracyjnego i umożliwia handlowanie wieloma aktywami, m.in. kryptowalutami, walutami, akcjami, itp.,

Inwestor musi być świadomy tego, że ryzyko pojawia się zawsze w trakcie handlu kontraktami, walutą, itp. Narzędzia, które oferowane są przez platformy transakcyjne, umożliwiają ograniczenie ryzyka utraty środków.

Pisaliśmy niedawno również: Inwestowanie w nieruchomości

Przy pomocy dźwigni gracz może obracać dużo większym kapitałem, niż wynosi jego depozyt. Jednak warto pamiętać, że dźwignia działa również w drugą stronę. Pozwala na wygenerowanie wysokich zysków, jednak dużo zależy od szczęścia połączonego z umiejętnościami, wiedzą oraz doświadczeniem.

Jak grać na giełdzie
Jak grać na giełdzie. jak zacząć inwestować na giełdzie

Platforma tradingowa – jakie są koszty?

Oczywiście brokerzy zarabiają na tym, że udostępniają platformy transakcyjne. Jednak duża konkurencja na rynku związana jest z obniżeniem opłat za korzystanie z usług brokerów. Koszty uzależnione są od wybranego usługodawcy. Warto zwrócić uwagę na:

 • Spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Im jest to niższy, tym lepiej dla gracza,
 • Opłaty za zamówienie – poza spreadami niektórzy niektórzy usługodawcy pobierają opłaty za zlecenia. W tym przypadku wystąpić mogą spore różnice, zależnie od dostawcy. Jedni wykonują to bezpłatnie, inni pobierają prowizje,
 • Opłata za prowadzenie konta inwestycyjnego – warto sprawdzić, czy broker pobiera comiesięczną opłatę za korzystanie z aplikacji. Często jest tak, że prowadzenie rachunku jest bezpłatne,
 • Koszty wypłat środków – tego typu koszty zwykle są stałe i opłaca się je co miesiąc.

Na co zwrócić uwagę, wybierając platformę tradingową?

Przed wyborem warto porównać kilka ofert brokerów. Najlepiej zwrócić uwagę na poniższe kryteria:

 • Opłaty – każdy gracz ma celu zmaksymalizowanie swoich zysków. Jednak wysokie opłaty oraz prowizje, mogą w znaczący sposób wpłynąć na wysokość zysków. Są one często pobierane jako procent wartości od zyskownych transakcji. Warto przyjrzeć się tabeli opłat oraz prowizji, a także wysokości kosztów wypłaty środków,
 • Pomoc i wsparcie – wybór platformy inwestycyjnej powinien wiązać się ze sprawdzeniem, czy zapewnia ona wsparcie. Powinno być dostępne w każdym dniu tygodnia i w polskim języku,
 • Łatwość w użytkowaniu – platforma tradingowa powinna być łatwa w obsłudze i intuicyjna. Jeżeli nadarzy się jakaś okazja handlowa, inwestor powinien wykonać ją w błyskawicznym tempie. Najlepsza platforma inwestycyjna powinna być obsługiwana w intuicyjny sposób i posiadać łatwo dostępne funkcje,
 • Dostępne aktywa – trading odbywa się przy pomocy wielu różnych aktywów. Najlepiej, aby inwestor miał możliwość korzystania z jak najszerszej oferty. Najlepsi usługodawcy oferują swoim klientom możliwość dokonywania transakcji na różnych aktywach, m.in. waluty, akcje, surowce, EFT-y, kryptowaluty czy CFD,
 • Funkcja social tradingu – handel społecznościowy to możliwość przeglądania oraz automatycznego kopiowania ruchów i decyzji handlowych doświadczonych inwestorów. Funkcja ta umożliwia ustawienie przyjmowania z automatu zleceń zakupu albo sprzedaży od wybranego tradera do swojego portfela,
 • Konto demonstracyjne – dobra platforma inwestycyjna powinna umożliwić użytkownikom skorzystanie z funkcji w pierwszej kolejności bez ponoszenia żadnego ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy (pisaliśmy m.in. Platforma inwestycyjna dla początkujących). Dzięki temu inwestor może wypróbować przynajmniej kilka różnych i wybrać taką, która będzie mu odpowiadać. Wówczas może ryzykować swoje pieniądze dopiero po zaznajomieni się z funkcjonowaniem wybranej platformy,
 • Ilość rynków krajowych albo międzynarodowych – inwestor powinien mieć możliwość dokonywania transakcji na różnych rynkach z całego świata. Nie warto ograniczać się wyłącznie do jednej lub dwóch giełd. Im więcej dostępnych jest rynków oraz aktywów na platformie, tym większa szansa na skorzystanie z dobrej okazji transakcyjnej.
Jak grać na giełdzie
Jak grać na giełdzie. inwestowanie na giełdzie

Jak grać na giełdzie? Najlepsza platforma inwestycyjna 

Poniżej przedstawione zostały najlepsze platformy tradingowe, które są znane i cenione wśród inwestorów z całego świata.

MetaTrader 4

Platforma handlowa MetaTrader 4 działa od 2005 roku i jest jedną z najbardziej cenionych w całej Europie. Z platformy można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Jest łatwa w obsłudze, stabilną, szybka oraz bezpieczna w użytkowaniu. Meta Trader 4 jest także łatwa w konfiguracji i dostępna w wielu językach, również Polskim.

Za jej w pomocą można dokonywać transakcje jednym kliknięciem. Zróżnicowane możliwości zmiany poziomu zleceń oczekujących to kolejny plus tej platformy. Oprogramowanie korzysta z MQL4, dzięki czemu powstało wiele różnych narzędzi, które są bezpłatne i ułatwiają handel. W tym przypadku jednak należy zachować szczególną ostrożność, bo może się zdarzyć tak, że zamiast narzędzia, inwestor zainstaluje wirusa. 

Platforma inwestycyjna MetaTrader 4 nie jest jednak całkiem pozbawiona minusów. Należy wiedzieć, że wszystkie dane inwestora przechowywane są na dysku lokalnym. Z tego względu w przypadku utraty danych, trader traci swoje ustawienia bezpowrotnie. Minusem jest także brak kalendarza ekonomicznego.

MetaTrader 5

Jest to młodszy brat wyżej wymienionego MT4. MetaTrader 5 wypuszczona została w 2009 roku. Twórcy postanowili odświeżyć layout i dodali funkcje buy stop limit, a także seel stop limit. Wprowadzono równie kalendarz makroekonomiczny.

Jak grać na giełdzie
Jak grać na giełdzie. giełda dla bardzo początkujących. jak zacząć inwestować

Jednak MetaTrader 5 to nie tylko same plusy. Wszystkie dane zapisywane na komputerze inwestora. W przypadku, kiedy inwestor będzie miał potrzebę skorzystania z innego komputera, nie będzie mógł skorzystać ze swoich wskaźników. Także w sytuacji, gdy trader utraci swój komputer, wszystkie dane również zostaną utracone. Minusem jest także brak możliwości korzystania z takich systemów, jak MacOs czy Linux. 

Platforma xStation

Platforma inwestycyjna xStation to polska platforma Forex. Już przy pierwszym logowaniu inwestor ma dostęp do szerokiej listy narzędzi, które są w języku polskim. xStation automatycznie zapisuje ustawienia gracza. Dzięki temu na każdym urządzeniu, na którym się zaloguje, będzie miał dostęp do swoich ustawień. Plusem jest także zarządzenie rozbitymi pozycjami przez jeden przycisk.

Ponadto platforma tradingowa xStation ma wbudowany kalkulator, który pomoże graczowi w obliczaniu nominalnej wartości Stop Loss oraz Take Profit. Minusem jest niestabilność platformy i przerwy w notowaniach. 

Platforma xForex Trader i mForex Web

Jest to oprogramowanie polskiego usługodawcy, który jest częścią Mbanku. Opiera się na platformie MetaTrader 4, jednak ze względu na autorskie rozszerzenie Smart Orders, składanie zleceń jest o wiele prostsze i szybsze. 

Z kolei mForex Web to intuicyjna platforma tradingowa, która działa przez przeglądarkę internetową. Gracz nie musi instalować żadnego oprogramowania, wystarczy komputer albo mobilne urządzenie, a także dostęp do szybkiego internetu.

Platforma cTrader

Należy do najlepszych platform webowych do handlu walutami. Stworzona została z myślą o doświadczonych traderach. Ma ciekawe, oryginalne rozwiązania, np. ustawienie skrótów klawiszowych, które przydatne są w scalpingu. 

Platforma Alior Trader 2

To nowe oprogramowanie Alior Banku. Platforma inwestycyjna jest bardzo profesjonalna, ale również intuicyjna i łatwa w obsłudze. Bardzo łatwo można ją dopasować do własnych potrzeb.

NextGeneration

Jest to bardzo rozbudowana platforma tradingowa, który oferuje w zasadzie wszystko, co jest możliwe. Dostępna jest na urządzenia stacjonarne, jak i mobilne. Oferuje szereg ciekawych i przystanek narzędzi, które z pewnością pomogą traderowi w skutecznym inwestowaniu.

Jak grać na giełdzie? Zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego?

Jeszcze do niedawna wielu inwestorów starało się opierać strategie inwestycyjne na instrumentach, cechujących się niskim ryzykiem. Były to zwykle lokaty bankowe, które dają dochód rzędu kilku procent rocznie. Obecnie, kiedy najważniejsze światowe stopy procentowe są bliskie zeru, a ryzyko inflacji bardzo wysokie, tego typu strategie nie mają sensu. Jedyną metodą na wypracowanie zysku, jest podjęcie ryzyka.

Zasada dywersyfikacji portfela

To prawdopodobnie najważniejsza zasada gry na giełdzie. Jeśli przykładowo ryzykowną inwestycję gracza stanowią akcje przedsiębiorstw, powinien pamiętać, że ryzyko strat na akcjach pojedynczej firmy jest istotne, zwłaszcza w branżach, które najbardziej interesują inwestorów. Z kolei prawdopodobieństwo równoczesnych strat przedsiębiorstw, które nie są ze sobą związane, zawsze jest sporo niższe.

Właściwa dywersyfikacja portfela powoduje wzrost prawdopodobieństwa, że poniesione straty na jednym instrumencie, zrekompensowane zostaną przez pozostałe inwestycje.

Jak grać na giełdzie
Jak grać na giełdzie. W co inwestować na giełdzie

Inwestowanie zgodnie z wiedzą

Inwestor powinien stopniowo zdobywać wiedzę i z niej korzystać. Nie warto rzucać się na głęboką wodę czy inwestować w coś, czego do końca się nie rozumie. Należy inwestować zgodnie z posiadaną wiedzą (pisaliśmy m.in. Inwestowanie na giełdzie). Najlepszy sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego jest edukacja. Posiadając pewne umiejętności, inwestor może z większą trafnością przewidywać rynkowe zmiany, które mogą mieć wpływ na jego inwestycje.

Wybór odpowiednio długiego czasu inwestycji

Wybór techniki inwestycyjnej uzależniony jest od wielu czynników, np. na jaki czas gracz chce zamrozić swój kapitał albo w jakie instrumenty chce inwestować. Strategia krótkoterminowa z jednej strony umożliwia szybką reakcję na zmiany rynkowe, jednak wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym. W długoterminowych inwestycjach mniejsze znaczenie mają ewentualne krótkoterminowe korekty na rynku finansowym.

Inwestowanie tyłu pieniędzy, ile można stracić

Jeżeli gracz przed inwestowaniem zaciąga kredyt albo zadłuża się u rodziny lub znajomych, już na wstępie popełnia ogromny błąd. Niepowodzenie będzie słono kosztować takiego inwestora, w nie jest to już inwestowanie na giełdzie, a hazard. Należy inwestować tylko tyle pieniędzy, ile nie zaburzy codziennej sytuacji finansowej inwestora.

Panowanie nad emocjami

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w stanie ekscytacji, nie jest dobrym rozwiązaniem. To właśnie niekontrolowane emocje są wrogiem każdego inwestora. Jednak punkt ten wymaga poświęcenia czasu i wypracowania zachowań, które pomogą graczowi panować nad emocjami.

Symulator gry na giełdzie – co to jest i czy warto?

Symulator giełdowy jest łatwym w użyciu programem, który naśladuje prawdziwe inwestowanie na giełdzie. W większości przypadków gra giełdowa daje swoim użytkownikom 100 000 zł wirtualnych pieniędzy, aby zacząć grę. Wówczas inwestorzy wybierają akcje do zakupu (pisaliśmy m.in. Gra na giełdzie). 

Symulator giełdy online dopasowuje okoliczności i aktualne wyniki do rzeczywistości na tyle, na ile jest to możliwe. Większość symulatorów pobiera prowizje i opłaty (oczywiście w wirtualnych pieniądzach), które wpływają na końcowy wynik gracza. Włączenie ich do symulacji pomaga graczom nauczyć się uwzględniać te opłaty, podejmując decyzję o zakupie. Ponadto użytkownicy mogą uczyć się także podstaw finansów oraz poznać najważniejsze terminy i pojęcia, związane z inwestowaniem.

Symulator giełdowy – dlaczego warto korzystać?

Symulator gry na giełdzie jest pomocny w szczególności dla osób początkujących, które chcą zacząć inwestowanie na giełdzie, jednak najpierw wolą spróbować swoich sił bez ryzyka utraty środków. Warto z niego skorzystać, gdyż:

 • Możliwość uzyskania ogólnej wiedzy z zakresu gry na giełdzie. Tego typu platformy oferują rozbudowaną sekcję edukacyjną z dziedziny zarządzania aktywami,
 • To bezpieczne miejsce do nauki mechanizmów dokonywania transakcji oraz tworzenia portfela inwestycyjnego. Brak opłat to ogromna zaleta, którą oferuje symulator giełdy. Można dokonywać zleceń bez obaw, że utracone zostaną rzeczywiste środki finansowe (pisaliśmy m.in. Bezpieczne inwestowanie na giełdzie),
Jak grać na giełdzie
Ile trzeba mieć pieniędzy aby zacząć grać na giełdzie? Gdzie zacząć grać na giełdzie? Inwestowanie w papiery wartościowe
 • Inwestor może przetestować nowe techniki i strategie. Zanim gracz będzie je stosował na prawdziwej giełdzie, może wypróbować je właśnie na symulatorze,
 • Symulator giełdowy pokazuje, jak ważna jest chłodna kalkulacja i trzymanie emocji na wodzy (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy online). 

Jak grać na giełdzie i inwestować w papiery wartościowe? Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na stawiane pytanie. Wiele czynników składa się na sukces. Ważne jest obranie właściwej strategii oraz minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki temu jest duża szansa na uzyskanie zysku.

Inwestowanie na giełdzie wymaga jednak sporych nakładów czasu, chociażby na naukę i sporo cierpliwości. Nie od razu można spodziewać się zysków. Zatem jak grać na giełdzie? Przede wszystkim cierpliwie i odpowiedzialnie. To przedsięwzięcie, które zdecydowanie wymaga nakładów czasowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.