Konto maklerskie jest niezbędne do tego, aby zacząć inwestowanie na giełdzie. Od jego założenia, zaczyna się cała zabawa z giełdą. Warto wiedzieć, jak je założyć, ale także jak wybrać właściwy dom maklerski. Dla osób początkujących przydatna będzie również wiedza na temat brokerów, którzy oferują platformy inwestycyjne. Za ich pomocą można dokonywać transakcji inwestycyjnych.

Konto maklerskie – co to dokładnie jest?

Konto maklerskie może założyć każda osoba, którą interesuje inwestowanie na giełdzie. Może to być osoba fizyczna albo prawna. Klient indywidualny musi mieć ukończony 18 rok życia oraz posiadać ważny dokument tożsamości. Zakładając konto maklerskie, należy również posiadać konto bankowe, z którego inwestor będzie przelewał pieniądze.

Trzeba także pamiętać, że korzystanie z konta maklerskiego związane jest z opłatami. Z kolei wybór nieodpowiedniego domu lub biura maklerskiego, może przyczynić się do niepowodzenia oraz sporych strat środków. Właściwe konto maklerskie powinno być dopasowane do wymagań i bieżącej sytuacji inwestora.

Pisaliśmy niedawno: Inwestowanie w ETF

Na rynku dostępnych jest wiele kont maklerskich, dlatego też bardzo łatwo zgubić się w gąszczu ofert. W poszczególnych domach i biurach konta maklerskie różnią się od siebie w szczególności wysokością opłat za prowadzenie rachunku oraz dodatkowych usług, które związane są z aktywnością inwestora na giełdzie (pisaliśmy niedawno: Jak grać na giełdzie). Kolejna różnica to platformy inwestycyjne, na których inwestorzy składają zlecenia zakupu oraz sprzedaży akcji. Konto maklerskie otworzyć można u każdego brokera na rynku.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Jak założyć rachunek maklerski? Jakie są konta maklerskie?

Aby zacząć inwestowanie na giełdzie, potrzebne jest konto maklerskie – rachunek inwestycyjny. Wiele popularnych banków ma w swojej ofercie możliwość otworzenia konta maklerskiego w placówce banku albo przez internet (pisaliśmy niedawno: Jak zacząć grać na giełdzie).

Najłatwiej otworzyć konto maklerskie w banku (Konto Maklerskie Pekao, Rachunek maklerski Santander, Konto maklerskie mBank itd.), w którym prowadzone jest konto bankowe osobiste albo firmowe. Wówczas cały proces jest bardzo prosty. Jednak przed skorzystaniem z takiego rozwiązania, przyszły inwestor powinien się upewnić, czy wszystkie warunki jego prowadzenia będą mu odpowiadać.

Sprawdź także: Broker giełdowy ranking

Aby założyć rachunek maklerski, inwestor indywidualny musi spełnić kilka warunków:

 • Mieć status osoby fizycznej albo prawej,
 • Ukończyć 18 rok życia,
 • Posiadać ważny dowód tożsamości.

Przed podpisaniem umowy o prowadzenie rachunku, klient musi wyplenić unijny formularz MIFID, który sprawdza poziom wiedzy, związanej z inwestowaniem. Na jego podstawie pracownicy biura maklerskiego określają kategorię instrumentów finansowych, które będą dostosowane do jego poziomu wiedzy oraz akceptowanego ryzyka.

Konto maklerskie może założyć każda osoba bez względu na to, ile zamierza przeznaczyć środków na inwestowanie na giełdzie. Na początku najlepiej zaczynać od niewielkich kwot i z czasem powiększać swój portfel inwestycyjny.

Warto jednak wiedzieć, że przy zbyt niskich kwotach, cały zysk może zostać pobrany przez prowizje od dokonanych transakcji, co będzie oznaczało straty. Dlatego też niektóre firmy maklerskie wymagają przelania minimalnej kwoty, od której możliwe jest prowadzenie konta maklerskiego.

konto maklerskie
konto maklerskie

Ważne jest również to, że niezależnie od tego, gdzie inwestor założy konto, co miesiąc może automatycznie odkładać określoną część uzyskiwanych zysków. Z takich środków inwestor może opłacać prowizję, a także inne opłaty, które związane są z posiadaniem oraz korzystaniem z rachunku maklerskiego, dzięki czemu nie odczuje tych kosztów zbyt mocno.

Sprawdź także: Fundusze inwestycyjne czy warto

Najważniejsze koszty prowadzenia rachunku maklerskiego i inwestowania

Korzystanie z rachunku maklerskiego związane jest z ponoszeniem różnego rodzaju opłat. To w szczególności:

 • Opłata za prowadzenie rachunku,
 • Prowizja od dokonywanych transakcji,
 • Dodatkowe opłaty.

Wysokość prowizji od dokonywanych transakcji uzależniona jest od określonych biur albo domów maklerskich. Zwykle wynosi od 0,13 do 0,39% wartości danej transakcji, choć prowizja może być wyższa, jeżeli zlecenie operacji inwestor wykona przez telefon albo osobiście.

Z kolei opłata za prowadzenie konta maklerskiego to zazwyczaj wydatek rzędu 50-80 zł na rok. Jednak coraz więcej domów maklerskich oferuje bezpłatne prowadzenie konta, aby przyciągnąć do siebie klientów.

Inne opłaty, które czekają na inwestorów, to np. opłata za przelewy z rachunku czy dostęp do arkusza zleceń giełdowych. Zanim inwestor zdecyduje się na określone konto maklerskie, powinien przeanalizować ofertę przynajmniej kilku pod względem kosztów. Uwagę należy zwrócić w szczególności na kwestię opłat mniej oczywistych, które w niektórych przypadkach mogą być naprawdę wysokie (pisaliśmy niedawno: Jak inwestować na giełdzie).

W co można inwestować przy pomocy konta maklerskiego?

Po wybraniu oraz założeniu konta, czas przystąpić do inwestowania. Jakimi instrumentami finansowymi oraz papierami wartościowymi inwestor może obracać, dzięki rachunkowi maklerskiemu?

konto maklerskie
konto maklerskie

Najpopularniejsze na giełdzie są akcje. Im inwestor taniej je kupi, a potem drożej sprzeda, tym więcej uda mu się zarobić (pisaliśmy niedawno: Ile można zarobić na giełdzie). Ponadto gracz może liczyć na wypłatę dywidend – części zysku określonego przedsiębiorstwa w danym roku.

Oprócz akcji, przez rachunek maklerski można kupić lub sprzedać obligacje. To rodzaj dłużnych papierów, które emitowane są przez Skarb Państwa, przedsiębiorstwa albo samorządy. Mają one charakter długoterminowy, a ich wykupienie może nastąpić za kilka lub nawet kilkadziesiąt lat. Po upływie tego czasu, inwestor może liczyć na zwrot środków powiększonych (choć nie zawsze) o odsetki.

Konto maklerskie może również posłużyć do zakupu certyfikatów inwestycyjnych – papierów wartościowych, które poświadczają nabycie udziałów w funduszu inwestycyjnym. Rachunek maklerski służy również do zakupu opcji. Jest to rodzaj umowy, dzięki której inwestor uzyskuje prawo do kupna albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego w danym terminie oraz po ustalonej cenie.

Kolejny instrument, który czeka na inwestorów, to kontraktu terminowe. Są one jednak skierowane do osób skłonnych do ryzyka oraz mających doświadczenie w inwestowaniu. Kontrakty terminowe umożliwiają dokonywanie zakładów finansowych, które dotyczą kursów poszczególnych spółek.

Jakie konto maklerskie wybrać?

Podstawową kwestią przy wyborze konta maklerskiego, jest oczywiście bezpieczeństwo. Z tego względu w pierwszej kolejności należy sprawdzić instytucję, z którą osoba zainteresowana ma zamiar rozpocząć współpracę. Powinna ona sprawdzić listy podmiotów, które są uprawnione do działania na rynku polskim jako domy maklerskie. Można ją znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. 

Warto wiedzieć, że każdy dom maklerski musi być członkiem systemu rekompensat, który prowadzony jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W sytuacji niewypłacalności określonego biura, KDPW do wysokości ustalonej w ustawie, zapewnia wypłatę pieniędzy oraz rekompensatę wartości straconych instrumentów finansowych.

Równie istotną kwestią są preferencje danego inwestora, a także w jaki sposób gra na giełdzie. Osoby, które mają zamiar inwestować w sposób długoterminowy, będą bardziej zwracać uwagę na brak opłat za podstawowe czynności, takie jak obsługa konta. Natomiast inwestorzy, którzy aktywnie obracają środkami, będą zwracać uwagę w szczególności na niskie prowizje, np. od handlu akcjami.

konto maklerskie
konto maklerskie

Z tego względu wybierając konto maklerskie, inwestor powinien zwracać uwagę na opłaty, które będą go najczęściej obciążać, czyli za prowadzenie konta – w jakiej są wysokości, czy pobierane są opłaty za przelew środków na rachunek osobisty, a także jaką prowizję od transakcji pobiera biuro maklerskie, itp.

Wybierając konto maklerskie, należy również wziąć pod uwagę dostępność oraz liczbę punktów obsługi klienta, ale także dodatkowe usługi, takie jak możliwość inwestowania na giełdzie w fundusze lub otwarcie konta IKE/IKZE. Dla doświadczonych inwestorów ważny może być również dostęp do rynków zagranicznych.

Natomiast dla inwestorów początkujących przydatny będzie dostęp do analiz oraz rekomendacji, jak również możliwość merytorycznego wsparcia (chodzi o konsultację z doradcą inwestycyjnym).

W przypadku kont maklerskiemu, wygodnym rozwiązaniem będzie możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Pozwala ona na stałą kontrolę oraz wgląd w portfel inwestycyjny, a także notowania. Dzięki temu szybciej i łatwiej inwestor będzie mógł podejmować decyzje inwestycyjne.

Żeby jak najlepiej wybrać rachunek maklerski, warto zestawić ze sobą kilka, które spełniają wymagania inwestora, a potem je porównać, np. pod względem funkcjonalności oraz kosztów.

Konto maklerskie zagraniczne

Coraz większym zainteresowaniem ze strony polskich inwestorów, cieszy się możliwość lokowania kapitału na zagranicznych rynkach, w szczególności amerykańskim. Polacy szukają dodatkowych stóp zwrotu i często dywersyfikują swoje portfele, poprzez włączenie w ich skład instrumentów, które notowane są poza granicami Polski.

Inwestorzy, którzy zainteresowani są zagranicznymi akcjami, muszą się jednak liczyć z większą prowizją. Najniższe procentowe opłaty wynoszą 0,12% od wartości transakcji. W ofercie najczęściej dostępne są akcje z Nowego Jorku, Londynu czy Szwajcarii.

Jaki rachunek maklerski będzie najlepszy, jako pierwszy?

Pierwsze konto giełdowe powinno być w szczególności tanie. Kiedy klient zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem, zwykle przeznacza na to niewysokie sumy pieniędzy. Jeżeli zatem opłaty za prowadzenie konta oraz prowizje nie będą zbyt wysokie, to udział stałych kosztów w kapitale inwestycyjnym będzie niewielki. Jest to najlepszy scenariusz dla każdej osoby, która otwiera swój pierwszy rachunek maklerski. Oprócz tego warto wybrać konto, które jest łatwe w obsłudze, i którym będzie mógł zarządzać przez internet, a także z różnych urządzeń, również przebywając za granicą.

konto maklerskie
Czy warto mieć konto maklerskie? Ile kosztuje prowadzenie rachunku maklerskiego? ranking kont maklerskich do inwestowania

Wymiar edukacyjny konta maklerskiego

Założenie konta maklerskiego związane jest nie tylko z możliwością zawierania transakcji na instrumentach finansowych. To również dobra okazja do tego, aby zdobyć wiedzę na temat inwestowania na giełdzie, co jest bardzo istotne szczególnie wtedy, kiedy klient jest początkującym inwestorem i jest to jego pierwszy rachunek inwestycyjny.

Wielość kont maklerskich wyposażonych zostało w wiele różnych narzędzi, dzięki którym można się sporo nauczyć. Jest to m.in. dział informacji z rynku, analizy oraz raporty finansowe, webinary z udziałem rynkowych ekspertów.

Czym jest platforma inwestycyjna?

Na rynkach finansowych wiele słyszy się na temat platform inwestycyjnych. Jak wiadomo, każdy inwestor chce posiadać właściwe narzędzie, które posłuży mu do handlu. Dzięki platformie inwestycyjnej, ma możliwość zawierania transakcji na rynkach finansowych z całego świata.

Ponadto może to robić w różnych strefach czasowych – 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. A w przypadku instrumentów, które oparte są o kryptowaluty, nawet 7 dni w tygodniu. Trading online nie obejdzie się bez dobrej platformy inwestycyjnej.

Platforma inwestycyjna to główne narzędzie, bez którego nie można handlować na rynkach finansowych. Potrzebna jest każdemu inwestorowi, bez względu na poziom wiedzy czy doświadczenia. Dzięki niej trader może składać zlecenia, dokonywać transakcji, analizy wykresów, testować swoje strategie i zarządzać portfelem inwestycyjnym.

Platforma inwestycyjna nazywana jest także transakcyjną, tradingową lub handlową. W praktyce jest to oprogramowanie na komputer albo urządzenia mobilne, które udostępniane jest przez brokerów. Platforma tradingowa ma za zadanie połączyć inwestora z rynkiem i umożliwić mu handel na różnych instrumentach finansowych. Brokerzy bardzo często korzystają z takich samych platform transakcyjnych, np. MetaTrader 4, która jest znana i ceniona przez wielu użytkowników.

Dlaczego wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej jest tak ważny?

Odpowiednio dobrana oraz dopasowana platforma inwestycyjna może pomóc inwestorowi w odniesieniu sukcesu. Kiedy wszystko działa bez przeszkód, to i praca jest o wiele łatwiejsza. Z tego względu ważne jest to, aby platforma tradingowa była prosta w obsłudze, szybka, niezawodna i umożliwiała dostęp do wielu rynków oraz instrumentów finansowych. Powinna również udostępniać szereg zaawansowanych narzędzi oraz wskaźników, dostęp do edukacji, a także najnowszych wiadomości ze świata finansów.

konto maklerskie
Na czym polega konto maklerskie? W jakim banku założyć konto maklerskie?

Poza tym użytkownicy zwracają uwagę na koszty, dlatego też szukają platform z niskimi albo zerowymi opłatami za założenie oraz prowadzenie konta, a także niskimi spreadami. Wielu osobom zależy również na możliwości przetestowania oraz poznania platformy, co umożliwia konto demonstracyjne.

Najważniejsze kryteria, które dotyczą wyboru najlepszej platformy, to:

 • zaawansowane narzędzia oraz wskaźniki,
 • szybkie i niezawodne realizowanie zleceń,
 • dostęp do kluczowych i najnowszych informacji,
 • łatwa obsługa,
 • intuicyjny interfejs,
 • dostęp do wielu różnych instrumentów finansowych oraz rynków,
 • niskie koszty,
 • dostęp do edukacji,
 • funkcjonalność,
 • wersja konta demo,
 • dostęp na urządzeniach mobilnych.

Symulator giełdy – czym jest i do czego służy?

Symulator gry na giełdzie to idealny sposób na to, aby sprawdzić się w świecie finansów, bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy. Jedną z największych zalet symulatora giełdowego jest to, że użytkownik może śledzić swoje postępy, a także tendencję zysków oraz strat akcji, które interesują gracza.

Symulator giełdowy umożliwia wybranie papierów wartościowych, dokonanie transakcji oraz śledzenie wyników. Gra giełdowa stara się jak najbardziej realistycznie oddać całą procedurę inwestowania na giełdzie w papiery wartościowe, dopasowując się do rzeczywistych oraz aktualnych okoliczności.

Symulatory giełdowe można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

 • Gdy giełdowe, które pozwalają na rywalizację między osobami sobie znanymi albo nieznajomymi w celu wybrania najlepiej radzących sobie akcji w ramach zarządzanego portfela. W tym przypadku w mniejszym stopniu nacisk kładziony jest na handel, a w większym na inwestowanie kup i trzymaj przez cały okres trwania gry. Im więcej gracz wykupi akcji, tym lepszą będzie miał pozycję w rankingu gry,
 • Wirtualny trading, w którym cały czas monitoruje się sytuację na rynku oraz aktywnie kupuje i sprzedaje akcje (papiery wartościowe) dla wirtualnego zysku. Takie symulatory zwykle wykorzystują prawdziwą platformę inwestycyjną określonego brokera i pozwalają użytkownikowi na korzystanie z wielu różnych narzędzi, które dostępne są dla osób przeznaczających na inwestowanie na giełdzie prawdziwe pieniądze. Wirtualny trading w dużej mierze używany jest jako sposób na przećwiczenie rzeczywistego handlu akcjami oraz w celu przetestowania platformy.
konto maklerskie
jak działa konto maklerskie? Ile kosztuje konto maklerskie? Najlepsze konto maklerskie

Dlaczego warto korzystać z symulatorów giełdowych?

Poniżej kilka zalet korzystania z wirtualnych symulatorów giełdowych:

 • Można w bezpieczny sposób poznać zasady funkcji giełdy i nauczyć się inwestowania, bez konieczności wpłacania i ryzykowania utraty własnych pieniędzy. To najlepsze miejsce do testowania nowych strategii oraz popełniania błędów, z których potem można wyciągnąć wnioski (pisaliśmy niedawno: Bezpieczne inwestowanie na giełdzie),
 • Jest to również dobre miejsce do zdobywania wiedzy na temat inwestowania na giełdzie. Wiele symulatorów posiada strefy edukacyjne, z których można dowiedzieć się wielu przydatnych informacji,
 • Symulator giełdowy pokaże użytkownikowi, jak ważna jest chłodna kalkulacja i trzymanie emocji na wodzy, a to właśnie jedna z kluczowych zasad skutecznego inwestowania na giełdzie. Decyzje podjęte pod wpływem emocji, zwykle nie są korzystne i mogą przynosić duże straty w portfelu inwestycyjnym. Warto wyuczyć w sobie podejmowanie decyzji bez zbędnej ekscytacji.

Inwestowanie na giełdzie dla początkujących – co warto wiedzieć?

Od czego powinien zacząć początkujący inwestor? Zarządzanie portfelem inwestycyjnym może być ważną częścią planowania finansowego, dlatego też przed rozpoczęciem inwestowania, warto wiedzieć kilka ważnych kwestii.

Od której giełdy zacząć?

Na świecie znajduje się wiele giełd, najpopularniejsze z nich to London Stock Exchange w Wielkiej Brytanii, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych w USA i GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Początkujący inwestorzy powinni zacząć od rodzimej giełdy. Będzie dla nich prościej nauczyć się zasad funkcjonowania giełdy.

Jak wybrać brokera?

Giełdy pracują wyłącznie z licencjonowanymi i profesjonalnymi jednostkami, każdy gracz potrzebuje usługodawcy w postaci brokera, który będzie zarządzał zleceniami w jego imieniu. Wyróżnia się dwa główne typy brokerów:

 • oferujących pełen zakres usług – full service,
 • działających na zasadzie execiution only.

Broker, który działa na zasadzie full service, nie tylko przeprowadza transakcje inwestora, ale dodatkowo oferuje różne usługi, np. doradztwo inwestycyjne oraz podatkowe lub przygotowanie zestawienia aktywów. Opłaty, które pobiera taki broker, są o wiele wyższe, niż w przypadku brokerów działających na zasadzie execiution only.

konto maklerskie
ranking kont maklerskich. konta maklerskie

Jeżeli inwestor chce obniżyć koszty związane z inwestowaniem na giełdzie i woli sam zarządzać własnymi inwestycjami, powinien wybrać brokera, który oferuje rozwiązanie execiution only. Taki usługodawca nie oferuje żadnych usług dodatkowych, oprócz realizowaniem zleceń. Tacy brokerzy mają obowiązek utrzymania niezależnej pozycji i nie mogą doradzać swoim klientom w kwestii zarządzania portfelem.

Opłaty za inwestowanie na giełdzie

Oferta większości usługodawców jest do siebie bardzo podobna. Największe różnice wynikają jednak z nakładanych na klientów opłat. W końcu opłaty mają duży wpływ na na zyski inwestora, dlatego też zwrócić na nie szczególną uwagę podczas wyboru najlepszego brokera. Każdy początkujący inwestor chce możliwie jak najbardziej zminimalizować koszty.

Wybór strategii

Osoba początkująca powinna rozważyć, jaki jest jej cel. Czy buduje portfel inwestycyjny w tym celu, aby zarobić dodatkowe pieniądze? A może chce wspomóc swoje oszczędności, poprzez inwestowanie na giełdzie w pasywne instrumenty finansowe.

Gracz może to osiągnąć, inwestując w taki produkt finansowy, które będzie „pracował sam na siebie”. Dobrym przykładem jest fundusz ETF. Nawet jeśli inwestor tworzy swoje konto tylko w ramach edukacji, powinien wybrać platformę, która będzie odpowiadać na potrzeby jego strategii.

Pisaliśmy niedawno: Inwestowanie w nieruchomości

Kolejnym ważnym aspektem są ramy czasowe. Jeśli gracz rozważa własny portfel inwestycyjny jako długoterminową inwestycję, nie musi śledzić aktualnych rynków zniżkujących czy zbyt ekscytować się w przypadku wzrostu trendów. Inwestycje nie są stabilne, a wszelkie zmiany w krótkim czasie nie powinny niechęć do działania początkującym inwestorów. Należy zawsze reagować adekwatnie do sytuacji, chronić swoje aktywa i nie działać pod wpływem emocji w przypadku, gdy pojawią się najmniejszego spadki na rynku.

Dywersyfikacja dla osób początkujących

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy osoby zaczynające inwestowanie na giełdzie, jest brak odpowiedniego zróżnicowania inwestycji. Trzymanie portfela inwestycyjnego, który składa się z jednej albo dwóch pozycji może oznaczać, że spadek ceny aktywów spowoduje sporą stratę. Z tego względu tak ważna jest właściwa dywersyfikacja portfela – w sytuacji spadków, portfel będzie chroniony.

konto maklerskie
konto inwestycyjne maklerskie – ranking kont maklerskich

Dywersyfikacja możliwa jest dzięki inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych w zróżnicowane aktywa, np. ETF-y. To fundusze naśladujące zachowanie indeksów, np. FTSE 100. Podobnie inne ETF-y na złoto, walutę czy ropę, mogą być pomocne w rozszerzeniu portfela o następne produkty, a nie jedynie popularne akcje. Fundusze ETF to tani produkt, który pozwala inwestorom na szeroką dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego.

Konto inwestycyjne maklerskie to jeden ze sposobów na rozpoczęcie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, niezbędne w obrocie instrumentami finansowymi. Wybór najlepszego produktu, który uwzględnia indywidualne potrzeby klienta, a potem umiejętne dokonywanie właściwych transakcji finansowych, mogą się przyczynić do generowania zysków na rachunku maklerskim. Samo założenie rachunku inwestycyjnego jest łatwe i proste, a wszelkie formalności można załatwić online.

konto maklerskie
konto maklerskie – ranking kont maklerskich. Biura maklerskie

Ponadto inwestor może liczyć na wsparcie konsultanta określonego domu albo biura maklerskiego. Wybór właściwego konta maklerskiego jest subiektywną decyzją. Wiele zależy od potrzeb oraz poziomu zaawansowania inwestora. Warto zwrócić również uwagę na koszty, związane z korzystaniem z konta inwestycyjnego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.