Kontrakty CFD to jedne z instrumentów finansowych, w które można inwestować pieniądze. Kontrakty na różnice kursowe to umowy między dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy między ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. Każdy chciałby pomnożyć swoje pieniądze i uzyskać pasywny dochód. Jednym z taki sposobów jest właśnie inwestowanie w kontrakty CFD.

Co to są kontrakty CFD? Rodzaje kontraktów CFD

Inwestorzy, którzy przeglądają oferty brokerów, zastanawiają się, czym jest skrót CFD? Spora część domów maklerskich ma CFD (Contracts for difference) w ofercie, zachęcając do ich kupna oraz twierdząc, że jest to świetna opcja dla inwestorów, którzy chcieliby zarabiać nie tylko na wzrostach, ale również na spadkach. CFD to skrót contract for difference, co oznacza kontrakt na różnicę kursową (pisaliśmy m.in. Konto maklerskie dla początkujących). 

Kontakty CFD to finansowe instrumenty pochodne. To oznacza, że jest oparty na wybranym instrumencie bazowym. Brokerzy umożliwiają traderom inwestowanie w CFD na akcje, indeksy, obligacje, surowce, metale szlachetne, kryptowaluty oraz kontrakty CFD forex. Dzięki temu mogą uczestniczyć w różnych rynkach i łatwo dywersyfikować portfel inwestycyjny (pisaliśmy m.in. Inwestowanie w akcje i obligacje).

Warto wiedzieć, że inwestor, który kupuje kontrakty CFD, nie staje się posiadaczem instrumentów bazowych, a tylko spekuluje co do ich wartości. Oznacza to, że handlując na kontraktach CFD, inwestor może zarabiać nie tylko na wzrostach, ale również na spadkach tego instrumentu.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Co to jest CFD? Cechy kontraktów CFD

Najważniejsze cechy kontraktów terminowych to:

 • Kontrakty na różnicę kursową, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, są instrumentami finansowymi,
 • Obstawia się je za pomocą pożyczonych pieniędzy. Klient nie musi kupować, ani też sprzedawać instrumentu bazowego. Ma za zadanie tylko i wyłącznie obstawianie zmiany kursu,
 • Klient na tej transakcji ponosi konkretne koszty. Podstawowym kosztem klienta jest zatem różnica, jaka tworzy się między kursem otwarcia, a zamknięcia pozycji, czyli spread,
 • Kontrakty CFD pozwalają na dźwignię finansową. W jego wyniku zysk albo strata może być dużo wyższa, niż depozyt początkowy,
 • Trudno ocenić ryzyko kontrahenta – druga strona kontraktu może nie wywiązać się z zobowiązań względem klienta,
 • Kontrakty na różnicę kursową CFD to nie standaryzowany produkt. To oznacza, że każdy dostawca posiada własny regulamin oraz warunki, na jakich zawierane są u niego kontrakty. Warto zatem zwrócić na to uwagę,
 • Przy kontraktach CFD pojawia się również ryzyko płynności. Tego typu sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy nie zawiera się zbyt dużej ilości transakcji na rynku instrumentu bazowego CFD. To z kolei powoduje problemy z zamknięciem jego pozycji.

Dźwignia i efekt dźwigni finansowej na CFD

Dzięki dźwigni finansowej inwestor może uzyskać większą ekspozycję, bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów pozycji. Przykładowo, jeśli trader chce otworzyć pozycję, która odpowiada 1000 akcji określonej spółki, w przypadku CFD może zapłacić 20% całkowitego kosztu transakcji – przeciwnie do standardowej transakcji, gdzie musiałby zapłacić pełną kwotę transakcji.

Ważne, aby wziąć pod uwagę to, że zarówno zyski, jak i straty obliczane będą na podstawie całkowitej wartości transakcji. To oznacza, że będzie to różnica 1000 akcji wybranej spółki od otwarcia do zamknięcia pozycji. To może zwielokrotnić zyski inwestora, ale również niestety straty. Warto zwrócić uwagę na współczynnik dźwigni oraz upewnić się, że dokonuje się transakcji w ramach własnych możliwości.

Sprawdź także: Futures a forward

Kontrakty CFD
CFD przykład. Czy warto inwestowac w CFD?

Dźwignia finansowa CFD marża

W przypadku lewarowanych transakcji, depozyt zabezpieczający definiowany jest jako środki, które wymagane są do otwarcia oraz utrzymania pozycji, że świadomością, że oznacza to jedynie część prawdziwej wielkości transakcji.

Wyróżnia się dwa rodzaje marży:

 • Depozyt zabezpieczający, czyli kwota przyznana na pokrycie otwarcia pozycji,
 • Depozyt zabezpieczający, czyli kwota wymagana przez brokera w sytuacji, kiedy kwota początkowa oraz środki na koncie CFD, nie pokrywają strat. Jeżeli inwestor nie dostarczy tych środków, pozycja może zostać zamknięta, a jego straty zostaną zrealizowane.

Kontrakty CFD to narzędzia, z których inwestor musi korzystać inteligentnie i starać się nie zwiększać poziomu ryzyka inwestycyjnego. Dzięki dobremu zbadaniu rynku, inwestor może skorzystać z tego produktu. Zaleca się, aby używać go jako zabezpieczenia, a także ostrożnie korzystać z dźwigni finansowej.

Na jakich rynkach można handlować kontraktami CFD?

Wielu brokerów oferuje kontrakty Forex na kilka tysięcy różnych instrumentów. Można handlować na takich rynkach, jak:

 • Indeksy,
 • Waluty,
 • Surowce,
 • Akcje, 
 • Kryptowaluty,
 • ETF-y (pisaliśmy m.in. Inwestowanie w ETF).

Jak wykorzystać kontrakty CFD na akcje?

Instrumentem bazowym kontraktu CFD, mogą być akcje spółek giełdowych. W tej sytuacji kupujący przy pomocy kontraktu CFD nie staje się właścicielem papierów wartościowych danej spółki. Tego typu kontrakt umożliwia uzyskanie ekspozycji z dźwignią finansową na kurs akcji określonej spółki. Standardowe kupno akcji nie daje tego typu możliwości. Jeśli chodzi o kwestię praktyczną, to strony kontraktu spekulują nad kierunkiem, jaki w przyszłości wybrane akcje obiorą.

Kontrakty CFD na akcje pozwalają na krótką sprzedaż oraz spore możliwości spekulacji co do wzrostu, a także spadku ich ceny. Oprócz tego kontrakt CFD jest bardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o cenę, niż zakup papierów wartościowych giełdowej spółki. Ceny kontraktów CFD na akcje i akcji nie różnią się niczym (pisaliśmy m.in. Jak grać na giełdzie oraz Ile można zarobić na giełdzie).

Przez kontrakty CFD dostęp do handlu mają mali inwestorzy, którzy nie posiadają takich możliwości finansowych, aby stać się akcjonariuszami określonej spółki akcyjnej. Proces inwestycji w te aktywa przy pomocy kontraktu jest bardzo prosty. Wystarczy jedynie założenie konta na platformie inwestycyjnej jednego z domów maklerskich. Poza tym kontrakty na akcje bardzo łatwo można rozliczyć bez osobnego rozliczenia z dywidend oraz zysków kapitałowych.

W sytuacji, kiedy inwestor korzysta z usług polskiego brokera, należy wypełnić PIT 8C. Poza tym kontrakt CFD na akcje pozwala na dostęp do spółek akcyjnych na giełdach egzotycznych. W przypadku tego typu przedsiębiorstw, kupno papierów wartościowych na rynku europejskim może być utrudnione.

Kontrakty CFD na waluty

W tym przypadku trader może zawierać kontrakty CFD na rynku walutowym albo na Forex. Tak naprawdę chodzi w tym przypadku o zawieranie kontraktu na pary walut. Dlaczego akurat pary? Aby można określić wartość określonej waluty, należy wykazać, ile kosztuje ona w innej walucie. Inwestor może zatem np. założyć, że euro spadnie w stosunku do dolara albo wzrośnie kurs franka szwajcarskiego względem funta brytyjskiego, itp.

Kontrakty CFD

Trader może zawierać kontrakty na różnicę cenową także na indeksy z całego świata. Można brać pod uwagę tak znane indeksy, jak np. francuski Dax30 czy polski WIG20, jak również wiele innych. Wszystko zależy od wyboru tradera.

Indeksy to wskaźniki, które oblicza się na podstawie kursu spółek, notowanych na określonej giełdzie papierów wartościowych oraz wchodzących w skład danego indeksu. Jego zmiany mogą ukazywać np. sytuację w konkretnym sektorze spółek czy nastroje inwestorów, itd. Jeśli chodzi o indeksy, trader otwiera kontrakt CFD, zakładając się, że wartość określonego indeksu w najbliższym czasie spadnie albo wzrośnie. Tego typu inwestycja jest stosunkowo prosta w swojej konstrukcji.

Kontrakty na surowce

Trader nie musi się ograniczać do walut albo akcji, kiedy chcą zarobić na kontraktach CFD. Instrumenty te są także zawierane na surowce. Pod pojęciem tym kryje się nie tylko ropa, metale szlachetne czy gaz, ale również kakao, kukurydza, a także wiele innych.

Kontakty CFD pozwalają na inwestowanie na wielu różnych rynkach, do przy okazji pozytywnie wpłynie na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Inwestor zawiera kontrakt, czyli otwiera pozycję na wzrost albo spadek, jednak oczywiście surowca nie otrzymuje w fizycznej postaci. Utrzymuje swoją pozycję do czasu, aż cena kontraktu dobije do odpowiadającej mu wartości.

Zarabianie na kontraktach CFD na surowce jest łatwiejsze niż na pozostałych z tego względu, że surowce zazwyczaj podążają za trendem rosnącym albo malejącym w dłuższej perspektywie, a np. kursy walut ulegają większym wahaniom.

Kontrakty CFD na kryptowaluty

Jest to kolejny rynek, na którym inwestor może zawierać kontrakty CFD. Bitcoin oraz inne waluty cyfrowe są bardzo popularnymi aktywami wśród inwestorów, którzy szukają dobrej lokaty kapitału.

Tak, jak w przypadku tradycyjnych walut, kontrakty CFD zawiera się na pary walutowe. Przykładowo Bitcoin oraz dolar. Wtedy trader zakłada się, czy Bitcoin wzrośnie czy spadnie, w stosunku do dolara amerykańskiego. Może także otworzyć pozycję na parę 2 kryptowalut. Jeśli chodzi o długi horyzont czasowy, to kryptowaluty zyskują, natomiast przy pozycjach krótkich, ryzyko jest wyższe (sprawdź także: Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty).

Kontrakty CFD na ETF-y

Trader może także zawierać kontrakty CFD na ETF-y. Te ostatnie także zarabiają na ruchach cenowych instrumentów bazowych, jednak nie należy ich mylić z kontraktami CFD. ETF to fundusze inwestycyjne, które mogą być także przedmiotem obrotu na giełdzie. Mogą być oparte na koszyku wybranych akcji, indeksie giełdowym czy obligacji, ale również na surowcach czy też metalach szlachetnych. Inwestor może otworzyć kontrakt CFD stawiając, że określony ETF wzrośnie albo spadnie.

Kiedy można handlować kontraktami CFD?

Handel CFD odbywa się od niedzieli godziny 23:00 do piątku do godziny 22:00. Jest to podane w czasie polskim. To jest teoria, gdyż w praktyce godziny handlu uzależnione są tak naprawdę od tego, jaki rynek ma być przedmiotem zakładu. Inne godziny mogą być, kiedy aktywem bazowym jest waluta, a inne, kiedy indeksy giełdowe. Decyzję ostateczną, dotyczącą godzin handlu, wybrany przez inwestora brokera.

Kontrakty CFD
CFD a kontrakt terminowy. Ile trwa kontrakt CFD?

Dla kogo jest handel kontraktami na różnicę cenową?

Przede wszystkim zajęcie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Instrument CFD to dobre rozwiązanie dla osób, które:

 • Chcą zarabiać na wzrostach, ale również na spadkach,
 • Są świadome ryzyka, które związane jest inwestycją w kontrakty CFD,
 • Chcą mieć w swoim portfelu różne rodzaje aktywów, aby go odpowiednio zdywersyfikować,
 • Chcą inwestować w sposób aktywny,
 • Chcą inwestować zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo,
 • Chcą błyskawicznie otwierać oraz zamykać pozycje.

Czy warto inwestowac w CFD? Ryzyko inwestycyjne związane z kontraktami CFD

Handel CFD na rynkach finansowych uważa się za stosunkowo ryzykowny. Na stronach internetowych brokerzy informacje, ile procent rachunków detalicznych ponosi stratę w obszarze kontraktów CFD. Warto także przed zawarciem transakcji, przeanalizować koszty pod kątem punktów swap.

Inwestowanie w kontrakty na różnicę kursową związane jest ze sporym ryzykiem, choć dużo zależy także od postawy inwestora. Jeśli jest to osoba z dużym doświadczeniem, to jest w stanie przewidzieć skutki swoich działań, a także wyczuwa tendencje spadkowe oraz wzrostowe swoich aktywów.

Profesjonalista jest w stanie szybko zareagować, aby ograniczyć straty. Początkujący trader może mieć problemy z tym, żeby odnaleźć się w tematyce kontraktów CFD. W szczególności należy pamiętać o depozycie, gdyż jeżeli będzie on zbyt niski, a inwestor nieodpowiednio oceni ryzyko, to straci swój kapitał, a dodatkowo będzie na minusie. Zatem ryzyko inwestowania w kontrakty CFD jest uzależnione od wysokości dźwigni finansowej, a także doświadczenia tradera.

Jakie są koszty transakcji CFD na rynkach finansowych?

Handlując kontraktami CFD, inwestor musi liczyć się z koniecznością zapłacenia opłat transakcyjnych. Do zalet kontraktów CFD należy zaliczyć to, że koszty transakcyjne są proporcjonalne do kwoty, z jaką się nimi handluje, dlatego też można także osiągnąć pozytywny wynik, kiedy handluje się niewysoką kwotą. Jakie koszty trzeba ponieść, decydują się na handel kontraktami CFD?

Prowizja

W większości banków płaci się stałą kwotę za transakcję. Kiedy inwestor kupuje daną liczbę akcji w swoim banku, zawsze opłaca minimalną stałą prowizję, bez względu na ilość transakcji. Niektórzy brokerzy CFD także pobierają stałą prowizję. Jednak u większość z nich inwestor nie płaci w ogóle prowizji, handlując akcjami. To umożliwia osiągnięcie dobrych wyników, nawet przy posiadaniu niewielkiego kapitału.

Marża

Handel na kontraktach CFD na rynkach finansowych opiera się na tym, że koszty transakcyjne zawsze są względne w stosunku do dokonanej inwestycji. Te koszty określane są jako spread, który stanowi różnice między ceną zakupu oraz sprzedaży.

Jeśli chodzi o handel parami walut, spread często jest wyraźnie zaznaczony. Jeżeli wynosi 2 pipsy to oznacza, że inwestor płaci 0,0002 centa za jednostkę transakcyjną. W przypadku kursu EUR/USD, jednostką transakcyjną jest 1000, zatem kiedy inwestor handluje walutą EUR/USD ze spreadem 2 pipsy, płaci 20 centów dolarów w opłatach transakcyjnych.

Kontrakty CFD
kontrakt na różnicę

Oznacza to, że inwestor osiągnie zysk, kiedy cena wzrośnie o więcej, niż 0,0002 centa. Koszty transakcyjne są niskie, zatem inwestor może także zainwestować z zyskiem w niższą kwotę. 

Trader musi również opłacać spread za akcje oraz towary. U wybranego przez siebie brokera zawsze może zobaczyć, ile wynosi spread. Precyzyjna wartość spreadu może być czasem bardzo dynamiczna i koszty transakcji mogą wzrosnąć albo spaść zależnie od ilości handlu, z tego względu względu zawsze zaleca się sprawdzenie spreadu przed otwarciem pozycji.

Jeśli chodzi o handel na kontraktach CFD, to należy pamiętać, że należy płacić spread za każdą kupioną akcję. Stosując dźwignię finansową, trader może czasem kupić 1000 dolarów w akcjach za 100 dolarów. Wtedy płaci opłatę transakcyjną od pełnej kwoty transakcji. Jeśli otworzy pozycję na 10 akcjach za 100 dolarów, a koszty transakcji na akcje wyniosą 0,20 dolara, jego całkowite koszty transakcji wyniosą 1 dolara, a przy całkowitej inwestycji za 100 dolarów, wyniosą 1 procent w opłatach transakcyjnych.

Koszty finansowania

Jeśli chodzi o handel kontraktami CFD, trader może skorzystać z dźwigni finansowej. Wykorzystanie dźwigni finansowej pozwala na inwestowanie na depozycie zabezpieczającym. Wówczas broker finansuje dużą część inwestycji tradera. W momencie, kiedy stosuje dźwignię 1:5 wystarczy, że zapłaci 20 procent całej kwoty. Stosując dźwignię, można osiągnąć potencjalnie większy zysk, przy niższej kwocie.

Korzystanie z dźwigni nie jest jednak darmowe i kiedy trader ją stosuje, płaci odsetki od finansowania. Taka stopa procentowa naliczana jest jedynie wtedy, kiedy trader zostawia otwartą pozycję na więcej, niż 1 dzień. Jednodniowy inwestor nie musi opłacać żadnych kosztów finansowania.

Jeśli chodzi o krótkie pozycję w inwestowaniu w kontrakt CFD, czasami trader otrzymuje premię finansową, a w przypadku pozycji długich, premia jest odejmowana. Warto sprawdzić warunki oraz koszty finansowania dla każdego instrumentu finansowego. Te koszty bardzo często są obliczane przez naliczenie marży powyżej rynkowej stopy procentowej, a następnie dzielone przez 365 dni.

Koszty finansowania za dzień są zwykle niskie i uzależnione całkowicie od określonych warunków brokera. Chociaż handel kontraktami CFD jest wykorzystywany głównie przez krótkie okresy – od 1 do 30 dni, niskie koszty finansowania pozwalają także na inwestowanie w kontrakty CFD przez dłuższy okres czasu.

Przez wzgląd na koszty finansowania, kontrakty na różnicę kursową CFD są bardzo dobrze przystosowane do inwestycji krótkoterminowych. Koszty finansowania mogą bardzo zmniejszyć zyski długoterminowe. Należy pamiętać, że w ciągu weekendu koszty finansowania ponoszone są przez 3 dni. W weekendy jest giełda zamknięta, zatem pozycja tradera pozostaje automatycznie otwarta na kilka dni.

Koszty związane z poślizgiem

Inwestując swoje pieniądze, traderzy mają do czynienia z poślizgiem. Kiedy inwestor ustawia stop loss, zaznacza, że chce sprzedać akcję za określoną cenę. Jeżeli rynek jest mocno niestabilny, cena instrumentu finansowego może się trochę przesunąć, zanim pozycja faktycznie zostanie sprzedana. W efekcie strata na pozycji handlowej inwestora, może być wyższa niż oczekiwał.

Jest jednak na to rozwiązanie – przy pomocy gwarantowanego stop lossa, choć nie jest to darmowe. Inwestor ponosi koszta np. płacąc wyższy spread, dlatego też warto korzystać z tego typu stop loss w przypadku, gdy oczekuje wysokiej zmienności.

Koszty konwersji

Część brokerów płaci opłaty za inwestycje walutowe. Konto inwestycyjne inwestora zawsze zakładane jest w określonej walucie, dlatego jeżeli posiada on konto w euro, musi w pierwszej kolejności zakupić dolary, zanim będzie mógł kupić akcje wymienione w dolarach. Z tego względu, powinien dobrze przyjrzeć się, ile zapłaci kiedy dokona konwersji z jednej waluty na drugą.

Uwaga na ukryte opłaty

Można trafić na bardzo podstępnych brokerów CFD, gdyż mogą np. pobierać dodatkowe opłaty, kiedy inwestor będzie chciał wypłacić pieniądze albo kiedy przez jakiś okres czasu nie korzysta z platformy. Warto pamiętać, aby przed założeniem konta u wybranego brokera sprawdzić, czy nie pobiera on pewnych ukrytych opłat.

Jak zacząć handlować kontraktami CFD?

Osoby, która chce zająć się handlem kontraktami CFD, nie musi spełniać szeregu skomplikowanych warunków czy procedur. Przede wszystkim musi wybrać brokera, który mu odpowiada. Następnie należy zarejestrować się na platformie tradingowej tego brokera. W kolejnym kroku trader może się już zalogować. 

Pisaliśmy również: Jak zacząć grać na giełdzie

Następnie może przejść do właściwej zakładki na koncie klienta i wybiera kontrakt CFD, którym jest zainteresowany. Następnie określa wielkość swojej pozycji. Jeżeli trader gra na wzrost swojej pozycji, wybiera kupno, a jeżeli na spadek, wybiera sprzedaż. W panelu klienta także może zamknąć pozycję. Jednak najlepiej, aby zacząć handel kontraktami na różnice celowe na rachunku demo. Wówczas można zdobyć doświadczenie inwestycyjne bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy.

Metody obrotu kontraktami na różnice cenowe

Istnieje wiele różnych strategii, jakie wykorzystuje się do handlu kontraktami CFD, które zrozumiałe są także dla początkujących inwestorów. Podejmowane decyzje, obejmują różne metody transakcyjnej, a do najpopularniejszych należy pozycja długa i krótka.

Pozycja długa

O pozycji długiej w przypadku inwestowania w instrumenty CFD mówi się wtedy, kiedy inwestor kupuje instrument. To będzie oznaczało, że jego wartość wzrośnie w okresie obowiązywania kontraktu.

Długoterminowy obrót jest najbardziej przewidywalny i pozwala inwestorom na reagowanie na mniejsze ruchy cen na rynku. Terminy transakcji zazwyczaj wynoszą od miesiąca do ponad roku.

Pozycja krótka

O krótkiej pozycji mowa jest wtedy, kiedy inwestor przeczuwa spadek wartości określonego instrumentu i decyduje się na sprzedaż z zamiarem odkupienia kontraktu za jakiś czas. 

Przykładowo, trader przewiduje, że w czasie obowiązywania kontraktu, cena instrumentu spadnie w dół. Jeżeli jego przewidywania okażą się złe, a cena instrumentu będą wzrastać, otwarta transakcja będzie generować stratę w wysokości różnicy między ceną otwarcia a zamknięcia kontraktu w określonym czasie. Sytuacja przedstawia się odwrotnie, kiedy otwarta transakcja wskazuje na spadek wartości instrumentu.

Krótkie pozycje jeśli chodzi o handel na kontraktach CFD, umożliwiają generowania zysków w krótkich terminach. Korzyścią z obrotu krótkoterminowego, jest zminimalizowanie kosztów finansowych.

Gdzie handlować CFD?

Handel na kontraktach CFD możliwy jest po uprzednim wyborze odpowiedniego brokera. Warto poszukać opinii na temat różnych brokerów i testować konto demo. Najpopularniejsi brokerzy to:

 • XTB – jest to polski broker forex, ale również dom maklerski. Jest to aktualnie bardzo duży podmiot finansowy na rynku. Broker tej pozwala na handel CFD na akcje oraz EFT-y z 16 giełd. Ponadto umożliwia otwieranie pozycji na indeksy, waluty i surowce. XTB nie wymaga minimalnego depozytu. Posiada on licencję Krajowego Nadzoru Finansowego, którą otrzymał w roku 2005,
 • Admirał Markets – jest to broker z Estonii, który cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w Niemczech i Polsce. Działa na międzynarodowym rynku od 2001 roku. W tym przypadku minimalnym depozyt wynosi 250 złotych. Użytkownicy mogą uzyskać wsparcie również w polskim języku. Broker oferuje kontrakty CFD na surowce, obligacje, indeksy giełdowe, akcje oraz ETF-y,
 • Easy Markets – to kolejny broker, który podlega regulacji KNF. Działa na rynku od 2001 roku i wymaga 100 euro jako minimalny depozyt. Kontrakty CFD można zawierać na wielu rynkach, takich jak waluty, surowce, metale szlachetne, itp,
 • Plus500 – jest to izraelski broker, który posiada w swojej ofercie ponad 2000 instrumentów finansowych (pisaliśmy: Plus500 jak grać). Funkcjonuje na rynku od 2008 roku i jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym przypadku minimalny depozyt wynosi 500 złotych.

Podstawowe słownictwo związane z CFD

Najważniejsze pojęcia, które związane są z CFD to:

 • Otwarcie kontraktu CFD – oznacza otwarcie kupna albo sprzedaży konkretnego aktywa po wybranym wolumenie,
 • Zamknięcie kontraktu CFD – jest to zamknięcie otwartej wcześniej transakcji zakupu albo sprzedaży określonego aktywa po konkretnej cenie,
 • Pozycja (trade lub zlecenie) – jest to transakcja sprzedaży albo kupna wybranego aktywa w konkretnym wolumenie,
 • Wolumen kontraktu CFD – jest to liczba jednostek określonego aktywa, którymi inwestor planuje handlować przy pomocy kontraktu CFD. Objętość wyrażona jest w lotach,
 • Rynek Forex – jest to rynek walutowy, który nie wymaga stosowania kontraktów terminowych, jednak na którym możliwe jest zawieranie transakcji kupna albo sprzedaży różnych walut. W finansach kontrakty CFD i Forex są różnymi instrumentami handlowymi, 
 • Handel CFD na giełdzie – to realizacja transakcji kupna i sprzedaży przy pomocy instrumentów giełdowych,
 • Otwarcie pozycji kupna – to otwarcie transakcji na wzrost notowań określonego aktywa,
 • Otwarcie pozycji sprzedaży – to otwarcie transakcji na spadek notowań określonego aktywa,
 • Modyfikacja otwartej pozycji – jest to modyfikacja poziomów stop loss i take profit otwartej pozycji. Te poziomy ustawione są w terminalu handlowym, aby automatycznie zamknąć otwartą pozycję, jeżeli cena osiągnie konkretne wartości – ze stratą albo zyskiem dla tradera,
 • Zamknięcie otwartej pozycji – polega na ustaleniu zysku albo straty na pozycji otwartej. Zamykanie może odbywać się ręcznie albo automatycznie,
 • Margin Call – to żądanie brokera do zasilenia rachunku, które spowodowane jest znaczną nierentowną pozycją inwestora. W takiej sytuacji, jeżeli trader nie podejmie działań w tym kierunku, a jego strata będzie rosła, broker zamknie otwarte pozycje tradera.

Jakie korzyści płyną z obrotu kontraktów CFD?

Inwestowanie w kontrakty na różnice cenowe mają wiele zalet, a do najważniejszych należy zaliczyć:

 • Brak giełdowych opłat – inwestor nie jest właścicielem instrumentu bazowego i nie nabywa żadnych praw, ani nie zaciąga żadnych zobowiązań w odniesieniu do bazowego instrumentu,
 • Obrót z dźwignią finansową – trader potrzebuje dużo mniej kapitału, aby otworzyć pozycję, w porównaniu z posiadaniem instrumentu bazowego. Warto jednak pamiętać, że stosując dźwignię finansową można zarówno zyskać, jak i stracić,
 • Brak opłaty skarbowej – w większości przypadków CFD nie podlegają opłacie skarbowej. Uzależnione jest to od jurysdykcji oraz indywidualnej sytuacji, a także może ulec zmianie,
 • Wielomodułowa inwestycja – możliwość obrotu szeregiem instrumentów na tej samej platformie tradingowej (pisaliśmy m.in. Trading online oraz Platforma tradingowa i jeszcze Platforma inwestycyjna),
 • Obrót na rynkach wzrostowych oraz spadkowych – inwestor może otwierać pozycje krótkie albo długie zgodnie z warunkami rynkowymi, a także wybraną strategią inwestycyjną,
 • CFD nie wygasają – ich ogólna idea jest taka, że po wzroście co do zasady następuje spadek – można mówić o stałym cyklu rynkowym,
 • Potencjał zabezpieczający – jeśli transakcja tradera nie zmierza w dobrym kierunku, może on otworzyć pozycję ekwiwalentną w kierunku przeciwnym.

Jakie są zalety i wady kontraktów CFD?

Jedną z zalet kontraktów CFD jest dźwignia finansowa. To oznacza, że trader może dokonać wysokiej inwestycji, przy niewielkim kapitale. Przykładowo wymogi depozytu zabezpieczającego w przypadku jednego kontraktu CFD na DAX wynosi 703 euro, kiedy wartość jego wynosi 3,406 euro.

Pisaliśmy niedawno również: Inwestowanie w złoto

Druga zaleta to prostota instrumentu. Procedura kupna CFD jest taka sama, jak w przypadku akcji. Jeśli trader kupuje CFD, to zajmuje długą pozycję oraz spekuluje na wzrost cen. Jeżeli sprzedaje CFD, to zajmuje krótką pozycję i spekuluje na spadek cen aktywa bazowego. Ceny kupna oraz sprzedaży są co do zasady takie same, jak ceny bazowego aktywa. Wypłaty dywidendy dokonywanie są na rachunek tradera.

Kontrakty CFD to dobra alternatywa dla kontraktów futures. Zaletą CFD, w porównaniu z futures, jest wielkość kontraktu, a także depozytu zabezpieczającego. Przykładowo kontrakt E-mini – depozyt zabezpieczający na jeden kontrakt wynosi mniej więcej 8 000 USD. Natomiast depozyt zabezpieczający przy kupnie jednego kontraktu CFD dla indeksu SP500, wynosi 175 USD. 

Contract for difference umożliwia traderowi bycie bardziej elastycznymi, zwłaszcza przy rachunkach niższych niż kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Oprócz tego należy wziąć również pod uwagę koszty transakcyjne, które przy kontraktach futures są niższe.

Warto wiedzieć, że CFD nie mają jedynie samych zalet. Ich wadą są odsetki, które trader zapłaci, jeśli przetrzymuje otwartą pozycję na następny dzień. Odsetki, zależnie od kierunku pozycji, trader może płacić albo otrzymywać. Oprócz tego, posiadając CFD, trader nie ma prawa głosu w przypadku zgromadzenia, tak jak przy posiadaniu akcji.

Inną wadą, która może być także zaletą, jest dźwignia finansowa. Decydując się na handel na kontraktach CFD przy pomocy dźwigni, inwestor może otwierać duże pozycje ze stosunkowo niską kwota wejścia. Dzięki temu może generować większe zyski. Z kolei dźwignia może także działać przeciwko traderowi, jeżeli pozycja nie rozwija się zgodnie z jego oczekiwaniami.

Z tego względu zawsze wcześniej sprawdzić handel na platformie transakcyjnej. Oprócz tego, jeśli inwestor nie posiada doświadczenia w handlu na CFD, nie powinien otwierać dużych pozycji, przez które może nie móc spać w nocy. Dobrą praktyką jest także ustalenie poziomu straty, zgodnie z tym, na jaki inwestor może sobie pozwolić. Jeśli konsekwentnie będzie używał zlecenia stop loss, może uniknąć wielu stresów.

Historia kontraktów CFD

Kontrakty CFD stworzone zostały w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Ich celem było ominięcie podatku, jaki trzeba było płacić od transakcji papierami wartościowymi, notowanymi na giełdzie. Na skutek tej sytuacji powstał pozagiełdowy, alternatywny obrót akcjami. Aktualnie pozagiełdowy rynek kontraktów CFD tworzą brokerzy, którzy za pomocą swoich platform, pozwalają na handel prawie na wszystkich obszarach rynków finansowych.

Możliwy jest zatem handel na rynku akcji, obligacji, walutowym, jak również towarowym. Trader, który zdecyduje się na otwarcie rachunku u brokera CFD, uzyskuje w zamian dostęp do wszystkich światowych giełd, ale także wszelkich rynków pozagiełdowych.

Jak inwestować na giełdzie w kontrakty CFD?

Istnieje kilka ogólnych zasad, które należy stosować, aby skutecznie grać na giełdzie. Dzięki temu można maksymalizować swoje zyski i ograniczać ryzyko inwestycyjne, które jest nierozerwalnie związane z inwestowaniem.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

To jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie ryzyka. Dywersyfikacja polega na tym, że inwestor lokuje swój kapitał w różne aktywa i rynki, a nie inwestuje wszystkich środków w jeden instrument finansowy. Dzięki temu w sytuacji, kiedy jedno aktywo spada na wartości, inwestor nie traci wszystkich pieniędzy. Pozostałe aktywa, które posiada w portfelu mogą wzrosnąć, dzięki czemu wyrówna się jego strata (pisaliśmy m.in. Jak inwestować na giełdzie).

Konto demo

Zanim trader rozpocznie inwestowanie na giełdzie w CFD, powinien sprawdzić swoje umiejętności na koncie demonstracyjnym. Większość brokerów daje taką możliwość i to bezpłatnie. Dzięki temu każdy przed inwestowaniem prawdziwych pieniędzy, może poznać, w jaki sposób funkcjonuje giełda. Konto demo to również dobre miejsce do zdobycia doświadczenia, a także wypróbować strategii inwestycyjnych.

Pisaliśmy również: Symulator giełdy

Ciągłe poszerzanie wiedzy

Inwestowanie na giełdzie związane jest z nieustannym uczeniem się. W tym przypadku wiedza teoretyczna jest tak samo ważna, jak praktyka. Aby skutecznie grać na giełdzie, warto szkolić się, uczestnicząc w różnych kursach, webinarach, szkoleniach czy czytając książki.

Pisaliśmy niedawno: Gra na giełdzie oraz Bezpieczne inwestowanie na giełdzie

Chłodna kalkulacja

Najlepsze inwestycje dokonują ci inwestorzy, którzy nie kierują się emocjami. Emocje nie da dobrym doradcą. Podejmowanie decyzji w stanie ekscytacji albo dużego stresu, z reguły powoduje, że są one nietrafione. Nie jest to łatwa umiejętność, jednak można i warto ją u siebie wyrobić.

Strategia inwestycyjna

Nie należy zaczynać inwestowania bez wcześniej przygotowanej strategii inwestycyjnej. Dokonywanie transakcji bez planu, skończy się niestety niepowodzeniem. W internecie można znaleźć wiele strategii, na których warto się oprzeć. Dzięki temu trader będzie wiedział, jakie ruchu wykonywać, a jego decyzje nie będą na chybił trafił.

Inwestowanie zgodnie z wiedzą

Najlepiej inwestować zgodnie z posiadaną wiedzą. Handlowanie aktywami, o których nie ma się żadnego pojęcia, nie jest najlepszym wyjściem. Wiedzę zdobywa się stopniowo i stopniowo należy wchodzić w kolejne aktywa.

Inwestowanie takiego kapitału, jaki można stracić

Niektórzy inwestorzy licząc na szybki zysk, decydują się nawet na wzięcie pożyczki i znajomych lub w banku, z której środki mają zamiar przeznaczyć na inwestowanie na giełdzie. Niestety jest to ogromny błąd, który często kosztuje ich bardzo wiele – zadłużeniem i stresem. Wówczas taki inwestor zraża się do inwestycji giełdowych.

Należy pamiętać, aby inwestować dokładnie tyle, ile można stracić, a strata ta nie wpłynie na sytuację finansową inwestora. Inwestowanie na giełdzie w przypadku osób początkujących na wstępie powinno opierać się jedynie na ochronie kapitału, a następnie na jego pomnażaniu. W przypadku inwestowania sprawdza się metoda małych kroczków, o czym warto pamiętać.

Kontakty CFD to dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Handel nimi nie jest trudny i każdy początkujący inwestor powinien sobie z tym poradzić (pisaliśmy m.in. W co inwestować na giełdzie). Uważać należy jedynie na dźwignię finansową, która może spowodować, że trader straci cały kapitał, a nawet więcej.

Co to są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD to rodzaj instrumentów finansowych, które umożliwiają inwestorom osiąganie zysków na zmianach cen aktywów bazowych, takich jak akcje, indeksy, surowce i waluty, bez posiadania ich fizycznej własności. Inwestorzy zawierają umowę z dostawcą CFD, w której ustalają, czy cena aktywa bazowego wzrośnie czy spadnie, a zyski lub straty zależą od zmian cen rynkowych. Kontrakty CFD pozwalają na handel dźwignią, co oznacza, że inwestorzy mogą inwestować większe kwoty niż ich depozyt, co zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Czy warto inwestować w CFD?

Decyzja o inwestowaniu w kontrakty CFD zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i doświadczenia inwestora. Inwestycje w CFD mogą być atrakcyjne ze względu na szybkie tempo zmian cen aktywów bazowych i możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Jednak, handel kontraktami CFD wiąże się również z dużym ryzykiem, w tym z możliwością poniesienia znacznych strat. Inwestorzy powinni zawsze zdawać sobie sprawę z potencjalnych ryzyk i dokładnie zapoznać się z warunkami handlu CFD przed podjęciem decyzji o inwestowaniu.

Ile trwa kontrakt CFD?

Czas trwania kontraktu CFD jest zazwyczaj określony przez inwestora. Inwestor może wybrać, czy chce zawrzeć umowę na krótki lub długi okres czasu, w zależności od jego strategii inwestycyjnej. Istnieją również kontrakty CFD, które trwają określony czas, np. kilka dni lub tygodni, ale większość brokerów oferuje kontrakty bez określonego terminu wygaśnięcia, co oznacza, że inwestorzy mogą trzymać swoje pozycje przez długi czas, jeśli chcą. Jednak należy pamiętać, że koszty utrzymania otwartej pozycji CFD mogą się sumować i wpłynąć na potencjalny zysk lub stratę inwestycji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.