Inwestowanie w akcje odbywa się poprzez zawieranie transakcji na giełdzie. Przedsiębiorstwa poprzez zbywanie akcji, zyskują kapitał na dalszy rozwój, a osoby oraz firmy, które je nabywają, stają się akcjonariuszami. Celem inwestor jest czerpanie korzyści finansowych z zysków, które osiągane przez określone przedsiębiorstwo.

Na czym polega inwestowanie w akcje – co to dokładnie jest?

Aby wiedzieć, jak inwestować w akcje, trzeba najpierw zrozumieć, czym są akcje. To papiery wartościowe, które emitowane są przez spółkę komandytową-akcyjną albo akcyjną. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie środków finansowych na dalszy rozwój. Osoby, które posiadają akcje, stają się akcjonariuszami i współwłaścicielami majątku określonej spółki.

Akcjonariusze nabywając papiery wartościowe, nabywają prawo do udziału w zysku, jaki dana firma wypracuje. Warto wiedzieć, że inwestowanie w akcje związane jest z ryzykiem, dlatego też osoby, które zamierzają się tym zająć, powinny zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat.

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie? Jak działa giełda? Instrumenty finansowe

Inwestowanie w akcje poprzedzone powinno być zdobyciem wiedzy na temat rynku, a także zasadach jego funkcjonowania. W pierwszej kolejności należy założyć rachunek maklerski, dzięki któremu inwestor będzie mógł dokonywać transakcji (pisaliśmy m.in. Jak zacząć grać na giełdzie). Warto wcześniej poświęcić trochę czasu na wybór właściwego podmiotu, przeanalizować wszystkie koszty, a także upewnić się, że broker posiada licencję.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Czym jest giełda papierów wartościowych? Jak kupić i sprzedać akcje na giełdzie?

Giełda papierów wartościowych jest rynkiem, na którym w sposób zorganizowany inwestorzy mogą zawierać transakcje kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych, a także innych instrumentów finansowych (pisaliśmy także: Co to jest giełda papierów wartościowych). Giełda ma na celu zebranie w jednym miejscu wszystkich, którzy zainteresowani są obrotem papierami. To pozwala z jednej strony zapewnić odpowiednią płynność rynku, a także wyklarować się w miarę efektywnej cenie.

Sprawdź także: Czy na giełdzie można zarobić?

Członkami giełdy papierów wartościowych są domy maklerskie i to przy ich pomocy, możliwe jest inwestowanie na giełdzie, czyli zawierania transakcji giełdowych. Jedyną regulowaną giełdą papierów wartościowych w Polsce, jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To spółka akcyjna, a w obszarze prowadzenia rynku regulowanego, podlega ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak kupić akcje i inne instrumenty finansowe?

Aby uzyskać dostęp do giełdy, inwestor musi otworzyć rachunek inwestycyjny. Kiedyś w celu kupna albo sprzedaży papierów wartościowych, traderzy potrzebowali pomocy maklera giełdowego, kontaktując się z nim np. przez telefon. Aktualnie przedsiębiorstwa maklerskie oferują łatwe w obsłudze platformy inwestycyjne. Dzięki temu inwestowanie w akcje stało się łatwo dostępne, a traderzy może teraz kupić akcje przy pomocy kilku kliknięć.

Sprawdź także: Inwestowanie małych kwot

To, co jednak nie uległo zmianie, to wybór właściwego brokera. Dobry usługodawca powinien nie tylko umożliwiać handel akcjami w tani i wygodny sposób, ale również wspierać swoich klientów w obszarze edukacji oraz dawać im dostęp do najnowszych wiadomości rynkowych. Wybór odpowiedniego brokera to ważna decyzja każdego indywidualnego inwestora.

Sprawdź także: Gdzie kupić akcje polskie i zagraniczne?

inwestowanie w akcje i obligacje
jak inwestować w akcje? Jak kupowac akcje i obligacje? Gdzie prowadzenie rachunku maklerskiego?

Po otworzeniu oraz zasileniu rachunku inwestycyjnego, inwestor może dokonać pierwszych transakcji i monitorować własne pozycje. Zaleca się także wcześniejsze zapoznanie się z platformą inwestycyjną. Usługodawcy zwykle oferują dobre poradniki, ale także dostosowują swoje platformy transakcyjne w taki sposób, że są one coraz bardziej intuicyjne.

Kiedy notowania akcji rosną, a kiedy spadają? Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Ceny akcji podlegają takim samym prawom popytu oraz podaży, jak inne usługi albo towary. Jeżeli usługi świadczone przez firmę albo produkty odnoszą sukces, ceny akcji zazwyczaj rosną. Inwestowanie w akcje związane jest z wybraniem akcji z odpowiednim potencjałem wzrostu. Inwestując w akcje, inwestor kupuje część firmy i staje się jej współwłaścicielem, zatem musi wierzyć w przyszły rozwój przedsiębiorstwa.

Sprawdź także: Akcje i obligacje co to

W celu zrozumienia mechanizmu wzrostu albo spadki cen akcji, ważne jest, aby pamiętać, że cena akcji uzależniona jest od oczekiwań, które dotyczą przyszłego rozwoju firmy.

Cena aktualna zawiera już publiczne informacje na temat ostatnich wydarzeń, które związane są ze spółką, ale również o jej bieżącej sytuacji oraz aktualnych oczekiwań. Występują również inne czynniki, które nie zawsze zależą od spółki, a mogą wpływać na cenę akcji. Chodzi o czynniki zewnętrzne, takie jak inflacja, sytuacja polityczna, stopy procentowe, cykle gospodarcze, obciążenia podatkowe albo pewnie nieprzewidywalne zdarzenia, np. wojna.

Sprawdź także: Dlaczego fundusze inwestycyjne spadają?

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty finansowe

Ceny akcji zmieniają się każdego dnia, codziennie zmienia się również zwrot lub strata indywidualnego inwestora z inwestycji. Jednocześnie istnieje dużo czynników, powodujących ciągłe zmiany ceny giełdowej. Z jednej strony to czynniki, które związane są ściśle ze spółką, np. zmiany biznesowe, nowe kontrakty, itp.

Jednak z drugiej strony to czynniki, które związane są z tym, w jaki sposób doświadczeni inwestorzy postrzegają perspektywy gospodarki oraz branży, w której działa spółka.

inwestowaniu w akcje znaczenie mają także takie elementy, jak wpływy oraz wypływy środków z funduszy inwestycyjnych, które wymagają sprzedaż albo zakupy (pisaliśmy m.in. Fundusze inwestycyjne). Czynników ryzyka jest naprawdę sporo i są one nieprzewidywalne. Wszystkie powodują, że ostateczne ryzyko inwestowania w akcje jest stosunkowo wysokie, jednak rekompensuje się dużymi oczekiwanymi zwrotami.

inwestowanie w akcje i obligacje
inwestycje w akcje po rekomendacji inwestycyjnej? Ile trzeba mieć pieniędzy aby zacząć grać na giełdzie?

Strategie inwestowania w akcje

Inwestowanie w akcje jest bardzo elastyczne, dlatego też pozwala inwestorowi przyjąć różne strategie. Dzięki temu, każdy z nich może odpowiednio dopasować portfel akcyjny do własnych oczekiwań, potrzeb oraz preferencji (pisaliśmy m.in. Day trading i Swing trading).

Inwestowanie w wartość

Strategia ta zakłada wyszukiwanie niedowartościowanych akcji, kupowanie ich oraz długie trzymanie w portfelu inwestycyjnym. W tej strategii ważne jest umiejętne wykorzystanie analizy fundamentalnej. Zakłada kupowanie raczej ugruntowanych spółek z mocnymi wynikami finansowymi, których cena z przejściowych powodów spadła poniżej jej rzeczywistej wartości.

Sprawdź także: Kto to jest broker giełdowy

inwestowanie w akcje i obligacje
inwestowanie w akcje i obligacje – inwestowanie na giełdzie. Czy inwestowanie w akcje jest opłacalne?

W taki sposób stworzony portfel, powinien być odpowiednio skonstruowany wewnętrznie. Powinien zawierać spółki z różnych branż, a także zapewniać ekspozycję na różnorodne czynniki ryzyka. 

Inwestowanie w akcje w wartość to strategia długoterminowa, chociaż możliwe jest jej stosowanie także w perspektywie kilku miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że stosowanie tej strategii wymaga poświęcenia czasu, szczególnie na początku. Nie wymaga jednak dokładnego, ciągłego śledzenia rynków, a także stałego zaangażowania czasowego. Dużą jej zaletą jest to, że generuje niskie koszty transakcyjne.

Inwestowanie we wzrost

To strategia, która zakłada inwestowanie w akcje we wzrost i polega na wyszukiwaniu spółek, które najlepszy okres mają jeszcze przed sobą. W tym przypadku nie jest ważna cena akcji dziś, a także to, czy jest wyższa czy też niższa, niż jej wartość prawdziwa. Ważne są perspektywy biznesowe, które umożliwiają spółce gwałtowne poprawienie wyników. Strategia ta może być długoterminowa, choć zwykle jest krótko i średnioterminowa. Wymaga jednak dobrego wyczucia na rynku kapitałowym.

Pisaliśmy również: W co inwestować na giełdzie

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Co do zasady, przy inwestowaniu w akcje, większość zwrotu pochodzi ze zmiany ceny. Jednak realizowanie takich zysków, wymaga sprzedaży akcji, czyli wyjścia z inwestycji. Są inwestorzy, którzy chcieliby swój portfel utrzymywać w jak najbardziej niezmieniony składzie, a zależy im również na regularnej realizacji zysków (pisaliśmy: Inwestowanie dywidendowe).

Dlaczego warto inwestować w akcje? Jak wybrać konto maklerskie?

Inwestowanie w akcje uznaje się za stosunkowo bezpieczne, choć również obarczone pewnym ryzykiem (ryzyko straty), podobnie jak każde inne aktywa. Zaletą inwestycji kapitałowych często jest wysoka płynność rynków, która pozwala na kupowanie albo sprzedawanie udziałów niemalże w dowolnej chwili. Inne korzyści, które płyną z inwestowania w akcje, to niskie opłaty oraz możliwość osobistego zarządzania portfelem. 

Jeśli chodzi o wady, to przede wszystkim niemożność wpływania na działalność firmy, niewielka świadomość inwestorów, a także możliwość bankructwa przedsiębiorstwa, oczywiście w skrajnych przypadkach.

inwestowanie w akcje i obligacje
inwestowanie w akcje i obligacje – w co inwestować na giełdzie. Czy akcje i obligacje to to samo?

Długoterminowa wycena akcji

Głównym czynnik, który czyni inwestowanie w akcje tak popularne, to długoterminowy wzrost rentowności. Kluczem do skutecznej inwestycji jest to, że opłacalność inwestycji musi przeskoczyć inflację.

Możliwość systematycznego dochodu w formie dywidendy

Jedną z możliwości, na którym można zarabiać, inwestując w akcje, jest roczna procentowa wycena akcji. Druga opcja to regularna wypłata dywidendy. Nie każda firma wypłaca dywidendę i oczywiście nie każda dywidenda jest równa. Jej kwota wyrażona wyrażona jest w stałej kwocie na akcję i jest jednym z czynników, które mają wpływ na cenę akcji. Jej wielkość zwykle uzależniona jest od zysków firmy. Istnieją jednak firmy, które nie mają zysków i nie wypłacają dywidendy.

Pisaliśmy również: Ile można zarobić na giełdzie

Wypłacanie regularnej dywidendy to bardzo pożądany czynnik przez inwestorów, który w wielu przypadkach może zdecydować, czy inwestor będzie chciał zakupić udziały.

Dywersyfikacja osobistych finansów. Rynek polski i rynki zagraniczne. Kupno akcji polskich i zagranicznych

Niektórzy mogą traktować inwestowanie na giełdzie w akcje jako główne źródło dochodu, a inni jako formę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w akcje wbrew pozorom nie jest skomplikowane i ma naprawdę wiele zalet. Inwestor może skorzystać nie tylko z rosnących cen akcji, ale także z regularnej dywidendy. Zatem nic dziwnego, że inwestycje w akcje są coraz bardziej popularne.

inwestowanie w akcje i obligacje
w jakie akcje inwestować? Jak rozpocząć inwestowanie na warszawskiej giełdzie?

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to udziela w zysku, jaki jest wypłacany akcjonariuszom przez spółkę. Każdy inwestor, który posiada akcje spółki, wypłacającej dywidendy, uprawniony jest do otrzymania tej dywidendy. O terminie oraz wysokości jej wypłaty, decyduje walne zgromadzenie spółki (głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).

W jaki sposób działa dywidenda?

Dywidenda reprezentuje udziały w zysku z działalności określonej spółki, które wypłaca firma swoim akcjonariuszom. Wysokość dywidendy określona jest przez politykę dywidendową spółki. Jednym z podstawowych czynników, które wpływają na wysokość dywidendy, jest rentowność spółki.

Dywidenda może być stale rosnąca, stabilna albo zmienna, zależnie od zysku spółki. Z drugiej strony inwestor powinien pamiętać, że wypłacając dywidendy, spółka traci swoje fundusze, które mogłaby zainwestować w swój rozwój i wzrost.

W przypadku inwestowania w akcje, dywidenda wypłacana jest w tzw. dniu wypłaty. Żeby akcjonariusz posiadał prawo do dywidendy, musi mieć akcje przed dniem wypłaty dywidendy. Ostatni dzień, w którym akcje muszą być w posiadaniu indywidualnego inwestora to tzw. data ex-dividend.

Każda firma indywidualnie decyduje o dniu wypłaty dywidendy, a akcjonariusz może łatwo znaleźć informacje na ten temat. Wypłata dywidendy następuje przez przypisanie przepływu finansowego do rachunku inwestycyjnego określonego inwestora. Spółka wypłaca dywidendę ze swojego zysku netto po opodatkowaniu. Oprócz tego uzyskana dywidenda podlega opodatkowaniu przez inwestora, jako własny dochód.

Jak kupić akcje w inwestowaniu długoterminowym? Obrót giełdowy. Stopień ryzyka

Poniżej przedstawione zostały wszystkie etapy i kroki, które należy podjąć, aby rozpocząć handel akcjami.

Otworzenie rachunku u brokera. Prowadzenie rachunku maklerskiego

Pierwszy krok to otwarcie rachunku inwestycyjnego. Bez usługodawcy inwestor nie będzie miał dostępu do giełdy. Skonfigurowanie rachunku maklerskiego jest tak łatwe, jak zwykłego konta bankowego (pisaliśmy m.in. Konto maklerskie dla początkujących).

W większości przypadków wystarczy wypełnić formularz, przesłać zeskanowane dane identyfikacyjne, a rachunek utworzony zostanie w ciągu kilku dni. Po przesłaniu środków na swój rachunek, inwestor może dokonać pierwszych transakcji.

Wybór rynku – rynki finansowe

Po otwarciu rachunku maklerskiego z odpowiednim kapitałem, nadchodzi czas na wybór konkretnego rynku akcji, w które inwestor chce lokować swoje środki. Można wybrać polskie akcje z GPW albo zagraniczne, np. Apple, Google, Coca-Cola.

Zapoznanie się z platformą

Platforma inwestycyjna jest oprogramowaniem, które można zainstalować na swoim komputerze albo korzystać z niej w postaci aplikacji mobilnej na telefonie lub tablecie. Dzięki platformie inwestor może kupić akcje po ustalonej cenie. Warto wybrać odpowiednią platformę, która będzie działać szybko i sprawnie, a także posiadać szereg przydatnych funkcji.

Czas wejścia na rynek

Wejście na rynek to pierwszy i najważniejszy krok w handlu. Odpowiedni moment wejścia na rynek jest w tym przypadku bardzo ważny, tym bardziej, jeśli inwestor wybierze krótki horyzont czasowy. Jeżeli trader chce inwestować długoterminowo, czas wejścia na rynek jest drugorzędną sprawą. Choć pomoc może analiza techniczna, w efekcie końcowym nie ma znaczenia, czy inwestor kupuje po cenie 100 czy 101.

Ogólna zasada jest taka, że akcje należy kupować w momencie, kiedy cena jest niska, jednak nie zawsze może to przynieść sukces, ponieważ czasami inwestor może utracić możliwości inwestycyjne, jeżeli będzie zbyt długo czekał.

inwestowanie w akcje i obligacje
jak inwestować na gieldzie. Jak zacząć inwestować. Zlecenie kupna i zlecenie sprzedaży

W przypadku krótkoterminowego obrotu albo nawet dziennego, czas wejścia na giełdę jest jeszcze ważniejszy. W takich sytuacjach stosuje się różne podejścia do analizy technicznej. Podczas obrotu dziennego, czas wejścia na rynek jest kluczowy i zwykle ma decydujące znaczenie dla zysku albo straty.

Możliwość dywersyfikacji przez tzw. ETF

Niezwykle popularnym typem inwestycji kapitałowych, jest inwestowanie w ETF. Są one podobnie do standardowych funduszy inwestycyjnych, jednak notowane są na giełdzie. Fundusze ETF działają przez kupowanie akcji spółek, działających w określonym sektorze, a następnie te fundusze emitują swoje akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Inwestowanie w ETF to dobry sposób na zakup akcji w określonym sektorze. Przy pomocy ETF-ów inwestor może kupić np. akcje spółek naftowych.

Jeżeli z jakiegoś powodu inwestor chce spekulować wzrostem cen ropy, jednak nie chce kupować akcji jednej określonej firmy naftowej, ma możliwość zakupu ETF na ropę naftową. Zaletą inwestowania w fundusze ETF, jest to, że przez dywersyfikację, obejmują one cały sektor naftowy. Wadą jest jednak możliwość straty zakładanych zysków, jeśli potencjał udziałów w określonym sektorze, nie będzie odpowiednio silny.

Czym są obligacje? 

Obligacje to dłużne instrumenty finansowe, w którym emitent, czyli jedna strona stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, nazywanej obligatariuszem. Emitent, np. Skarb Państwa czy przedsiębiorstwo, zobowiązuje się względem właściciela obligacji, do ich wykupu na konkretnych warunkach. Za pożyczone pieniądze, wynagrodzeniem są zazwyczaj odsetki, których wysokość określona jest przez dokument emisyjny.

Szczególnym rodzajem obligacji, są obligacje zerokuponowe. W takim typie obligacji wynagrodzeniem nie są odsetki, a zakup obligacji po niższej cenie od nominalnej ceny. Innym typem obligacji, są zmienne obligacje, które emitowane są przez wybrane spółki. 

Inwestowanie w obligacje – co warto wiedzieć?

Parametry, jakie należy znać w przypadku inwestowania w obligacje to:

 • Cena emisyjna – to cena, po której obligacja sprzedawana jest w chwili sprzedaży pierwszemu właścicielowi,
 • Oprocentowanie – określa wysokość odsetek od zaciągniętego kredytu. Zazwyczaj odsetki są płacone regularnie, np. co rok albo kwartał,
 • Termin wykupu – termin, w którym emitent jest zobowiązany do dokonania wykupu.

Obligacje dzielą się ze względu na emitenta:

 • Obligacje przedsiębiorstw,
 • Obligacje komunalne,
 • Obligacje skarbowe, które emitowane są przez Skarb Państwa.

Czy opłaca się kupować obligacje?

Rentowność obligacji uzależniona jest od różnych czynników. Pośród nich dominuje w szczególności okres odsetkowy. Opłacalność inwestowania w obligacje, należy oceniać w sposób indywidualny. Ponieważ oprocentowanie jest niższe, niż 3%, zysk z inwestycji nie będzie spektakularny. Ponadto na czas inwestycji, środki zostaną zamrożone, więc inwestor na pewien czas straci możliwość dysponowania nimi.

W przypadku 3-miesięcznych obligacji może to nie być aż tak odczuwalne, jednak jeżeli inwestor zdecyduje się 2-letnie obligacje, to można odczuć związany z tym dyskomfort. Warto jednak docenić to, że inwestowanie w obligacje gwarantuje pewny zysk.

inwestowanie w akcje i obligacje
Akcje obligacje różnica. Obrót innymi instrumentami finansowymi. Kupno i sprzedaż papierów wartościowych

Jak wybrać najlepszą obligację?

Jest to uzależnione od tego, czego oczekuje inwestor. Jeżeli zależy mu na stałym dopływie gotówki, najlepszym wyborem będą trzyletnie obligacje zmiennoprocentowe, ponieważ odsetki są kapitalizowane i co pół roku wypłacane. O ile w przypadku inwestowania w obligacje, inwestor może pozwolić sobie na dłuższe ulokowanie środków, lepiej postawić na czteroletnie obligacje indeksowane.

Dzięki indeksowaniu, inwestor zyskuje pewność, że inflacja nie zagrozi jego inwestycji. Jeżeli jednak nie może pozwolić sobie na zamrożenie środków na tak długi czas, może wybrać np. obligacje 3-miesięczne. Wiele zależy od sytuacji finansowej inwestora oraz zysku, jaki spodziewa się osiągnąć.

Jak inwestować w obligacje?

W pierwszej kolejności inwestor powinien się zastanowić, na jak długi okres chce zainwestować. Zwykle im dłuższy czas odsetkowy, tym wyższy zysk. Drugą kwestią jest rodzaj oprocentowania – zmienne czy stałe? W tym przypadku należy uważać, gdyż nie wszystkie obligacje chronią przed inflacją. Inwestowanie w obligacje może okazać się dobrym pomysłem pod warunkiem, że inwestor pamięta o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, czyli zakupie obligacji różnych rodzajów i od różnych emitentów.

Dotyczy to obligacji, które emitowane są przez spółki. Oprócz tego, inwestując w obligacje skarbowe, należy pamiętać, aby trzymać je do terminu wykupu. W innym wypadku można stracić część zysku.

Obligacje a ryzyko inwestycyjne

Obligacje skarbowe stanowią bezpieczną inwestycję. Jedynym powodem, dla którego inwestor mógłby utracić środki, jest bankructwo państwa. Zatem ryzyko jest minimalne. Jeśli trader zdecyduje się na wykupienie obligacji z rynku wtórnego, to ceny ich mogą podlegać wahaniom, jednak nie będą one znaczące. Alternatywą jest inwestowanie w obligacje, które emitowane są przez samorządy terytorialne.

Wówczas istnieje nieco wyższe ryzyko inwestycyjne. Oprócz tego, inwestor powinien mieć na uwadze to, że zakup obligacji o zmiennym oprocentowaniu, związany jest z zyskiem uzależnionym od czynnika zewnętrznego, tj. inflacji. Ryzyko to wyeliminowane zostanie w przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na stałe oprocentowanie.

Inwestowanie w obligacje – wady i zalety

Obligacje są powszechnie dostępne, co jest ich dużą zaletą. Można je kupić przez internet, a do wyboru jest kilka rodzajów obligacji, dzięki czemu inwestor bez problemu wybierze te, które sprostają jego oczekiwaniom. Pośród korzyści tego typu rozwiązania, wymienić także także niskie ryzyko inwestycyjne.

Obligacje są pewnym, choć niskim zyskiem, co dla niektórych inwestorów może stanowić wadę. Warto także wiedzieć, że przy wyborze obligacji o stałym oprocentowaniu, przy wzroście inflacji może się okazać, że zyski będą naprawdę niewielkie.

inwestowanie w akcje i obligacje
inwestowanie w akcje i obligacje. Jak kupować akcje?

Wykup albo zamiana obligacji

Inwestor ma możliwości dokonania zamiany obligacji. Polega to na możliwości przedłużenia oszczędzania. W tej sytuacji za pieniądze z wykupywanych obligacji albo ich części, inwestor może wykupić dowolne obligacje, dostępne w nowej ofercie. Wykup obligacji to dzień, w którym się ona kończy i inwestor uzyskuje prawo do wypłacenia wpłaconych środków finansowych, razem z należnymi odsetkami.

Akcje a obligacje – różnice

Inwestowanie w akcje i obligacje – inwestorzy często stosują te pojęcia zamiennie, choć nie są one tożsame. Kiedy inwestor nabywa akcje, zyskuje udział w kapitale spółki akcyjnej, czyli ma prawo do udziału w jej zyskach, ale również stratach. Oprócz tego akcje emitowane to zarówno przez państwo, jak i spółki prywatne. 

Inwestowanie w akcje obarczone jest wyższym ryzykiem, niż w obligacje, jednak zysk może być wyższy w przypadku akcji. Uzależniony jest on od notowań akcji określonej spółki na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli inwestor zdecyduje się na zakup obligacji, to zysk zna z góry.

Kupując akcje spółki, bez względu na to, czy są to zapisy na rynku pierwotnym przed debiutem, czy papiery firmy już notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, inwestor staje się jej współwłaścicielem. To daje mu prawo nie tylko do zysków ze sprzedaży akcji po wzroście ich kursu, ale w szczególności do:

 • Dywidendy – udziału w zyskach spółki, dzielonych pomiędzy akcjonariuszy,
 • Udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz głosowaniach,
 • Pierwszeństwa do kupna akcji w nowych emisjach, które prowadzone są przez spółkę.

W przypadku inwestowania w obligacje, inwestor nie zyskuje tych wszystkich praw.

Obligacje spółek a obligacje Skarbu Państwa

Do inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych przyciąga perspektywa wyższych zysków w porównaniu do lokal bankowych czy obligacji Skarbu Państwa. Należy jednak pamiętać, że obligacje firm różnią się od akcji, ale także od popularnych wśród drobnych inwestorów obligacji Skarbu Państwa.

W drugim przypadku można powiedzieć, że inwestor pożycza środki finansowe państwu. Można to więc traktować jako bardziej bezpieczną inwestycję – ciężko bowiem o sytuację, kiedy państwo staje się niewypłacalne i nie jest w stanie spłacić zobowiązań z obligacji.

Obligacje korporacyjne należy zatem traktować jako bardziej ryzykowną inwestycję od zakupu obligacji skarbowych. Jednak podobnie, jak w przypadku akcji, za większe ryzyko, inwestor otrzymuje perspektywę uzyskania wyższych zysków.

Jak kupić obligacje?

W Polsce dostęp do obligacji możliwy jest głównie dzięki giełdzie Catalyst, która jest częścią warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestowanie w obligacje nie jest możliwe bezpośrednio. Może tego dokonać przez pośrednika, którym najczęściej jest dom maklerski.

Większość obligacji wystawiana jest ma okaziciela, możliwy jest również pozagiełdowy obrót obligacjami – można jest dowolnie kupować, sprzedawać oraz wymieniać pomiędzy sobą. Wówczas należy jednak dokonać zmian w rejestrze KDPW, czyli zgłosić się z odpowiednimi dokumentami do pośrednika. Zatem obrót pozagiełdowy sprowadza się do znalezienia właściwego kontrahenta.

Zakup obligacji przez fundusz inwestycyjny

Inwestorzy, którzy mają mniejsze zasobu finansowe, mogą skorzystać z pośredniej metody, czyli nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach obligacji. Tego typu inwestycji to dobry sposób na dywersyfikację posiadanego kapitału i tym samym ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Warto wiedzieć, że fundusze nie nabywają tylko jednej serii obligacji, ale mogą mieć ich setki. Wszystko uzależnione jest od profilu inwestycyjnego funduszu.

inwestowanie w akcje i obligacje
Akcje obligacje co to. Jak kupować akcje? Konto maklerskie dla początkujących inwestorów

Jak wybrać najlepszą platformę inwestycyjną?

Każda platforma inwestycyjna jest usługą online, która służy kupowaniu, sprzedawaniu oraz przechowywaniu aktywów. Wybór odpowiedniej jest bardzo ważny, ponieważ wpływa ona na skuteczność inwestycji.

Sprawność działania

Najlepsza platforma inwestycyjna powinna być szybka i niezawodna. Nie może w żaden sposób opóźniać ruchów, które wykonuje inwestor. W innym wypadku jego inwestycje nie będą skuteczne, ponieważ w graniu na giełdzie liczy się każda sekunda (pisaliśmy m.in. Gra na giełdzie). Z tego względu platforma powinna działać błyskawicznie, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe funkcje

Wyposażenie platformy w funkcje dodatkowe jest bardzo ważne, ponieważ mogą one wpływać na skuteczność inwestycji. Jedną z ważnych funkcji jest możliwość copy tradingu. Pozwala on na automatyczne kopiowanie otwartych pozycji oraz zarządzanych przez inne osoby (pisaliśmy również: Trading online). 

Zazwyczaj stosowany system polega na wykorzystaniu sieci społecznościowych oraz systemów handlu społecznościowego. Inwestora otwierający pozycję decyduje, czy pozwolić innym na kopiowanie go albo nie, łącząc się dzięki temu z systemem, który umożliwia automatyczne kopiowanie transakcji albo też musi mieć pierwszy wkład od osoby, chcącej skorzystać z copy tradingu.

Koszty

Opłaty i prowizje to bardzo ważny czynnik, który determinuje wybór platformy inwestycyjnej. Platforma tradingowa musi na czymś zarabiać. Kwestia cen sprowadza się jednak do tego, czy koszt są transparentne oraz niezbyt wysokie. Uczciwy broker otwarcie mówi na temat cen swoich usług oraz dodatkowych opłatach.

Jeżeli chodzi o ich ilość oraz wysokość, to przede wszystkim inwestor powinien dopasować je do swoich preferencji. Jeżeli inwestor planuje regularne inwestycje najlepiej, aby opłaty związane z częstym zajmowaniem oraz opuszczaniem pozycji, były jak najniższe. Jeżeli jednak inwestor celuje w obrót aktywami kilka razy w roku, najbardziej zainteresują go opłaty za brak aktywności.

Konto demonstracyjne

Ludzie bardziej ufają rzeczom oraz usługom, które zostały przez nich przetestowane. Z tego względu konto demo na platformie inwestycyjnej jest ogromnym plusem. Dzięki temu inwestor może sprawdzić jakość usług brokera, dowiedzieć się, jak wyglądają opłaty za handel akcjami w praktyce, ale także czy dana firma odpowiada jego preferencjom (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy online).

Wybór rynków oraz produktów inwestycyjnych

Niektórym inwestorom zależy wyłącznie na jednym typie aktywów, a inni cenią ich duży wybór. Z tego względu kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest ilość dostępnych instrumentów finansowych. W zależności od preferencji inwestora, należy zwrócić uwagę na dostępność m.in. kryptowalut, udziałów, indeksów, par walutowych, surowców, itp.

Szkolenia z zakresu handlu online

Dla początkującego inwestora darmowe materiały edukacyjne są bardzo ważną kwestią. Warto wziąć pod uwagę ilość pomocy dla osób początkujących, a także dodatkowe funkcje, dzięki którymi inwestor będzie w stanie wdrożyć się w platformę (pisaliśmy m.in. Jak inwestować na giełdzie).

Należy się zorientować, czy platforma inwestycyjna poza podstawowymi materiałami, daje dostęp do społeczności. Wśród innych inwestorów, można lepiej nauczyć się gry na giełdzie. Na rynku działają brokerzy z bardziej rozbudowaną sekcją edukacyjną, dlatego też warto zwrócić na to uwagę.

inwestowanie w akcje i obligacje
Akcje i obligacje rodzaje. Inwestycje po rekomendacji inwestycyjnej. Jak zostać inwestorem giełdowym

Przystępny interfejs

Na dłuższą metę wygoda jest tak samo ważna, jak funkcjonalności. Z tego względu intuicyjność oraz przejrzystość interfejsu są ważną kwestią w trakcie wyboru brokera. Do wyboru są znane na całym świecie platformy inwestycyjne, takie jak MetaTrader 4 lub 5, a niektórzy brokerzy oferują autorskie platformy.

Wersja mobilna

W obecnych czasach wiele osób jest ciągle w podróży, dlatego doświadczeni inwestorzy szukają sposobu na to, aby mieć giełdę cały czas pod ręką – niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Takiemu traderowi przyda się broker, udostępniający wersję mobilną. Jest to duże ułatwienie oraz większy komfort, z czego firmy brokerskie zdają sobie sprawę.

Obsługa klienta

Ważną kwestią jest także pomoc ze strony brokera, kiedy inwestor trafi na jakiś problem. Idealna obsługa klienta jest całodobowa, szybko reagująca, a także dostępna na wiele sposobów.

Jak wybrać dobrego brokera? Jak broker sprzedaje akcje? Prowadzenie rachunku maklerskiego dla klientów indywidualnych

To jeden z najważniejszych wyborów, przed którymi stanie początkujący inwestor. Warto znać kilka elementów i wziąć je pod uwagę, wybierając brokera dla siebie.

Nadzór sprawowany nad brokerem i przepisy o obrocie instrumentami finansowymi

Bardzo ważną kwestią jest kontrola sprawowana przez organ zewnętrzny nad brokerem. Dzięki tego typu kontroli, inwestor może być spokojny o prawidłowe rozliczenie, a także bezpieczeństwo finansów. Inwestor powinien zatem sprawdzić, czy wybrany przez niego broker, kontrolowany jest przez polski albo zagraniczny organ. Ten drugi może się znajdować np. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA, na Cyprze lub w Australii.

Broker, którego podmiot nadzorujący znajduje się za granicą, zwykle cechuje się też nieco bardziej elastycznymi wymaganiami względem rejestracji oraz założenia rachunku. Oprócz tego należy dobrze przeanalizować regulacje, które dotyczą rynku w kraju, w którym znajduje się agencja kontrolująca wybranego brokera. Ma to bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa środków.

Typ brokera. Zakup akcji i sprzedaż akcji. Spadek i wzrost cen akcji

Inwestowanie na giełdzie wymaga także nabycia wiedzy, która dotyczy natury oraz specyfiki funkcjonowania brokera. Co do zasady można podzielić ich na takich, którzy działają według dealing desk oraz no dealing desk. Do grupy pierwszej zalicza się brokerów MM, a do drugiej STP oraz ECN.

Market Maker to animatorzy rynku. Jeśli inwestor zdecyduje się na ich pośrednictwo, musi wiedzieć, że jest strona, która rywalizuje z inwestorem o zysk. To pozwala na dużą płynność, a także dowolnie wysokie widełki transakcji. Jednak zamówienia tego pośrednika realizowane są elastycznie. Istnieje także duże ryzyko ich anulowania przez wzgląd na błędy techniczne.

Z kolei brokerzy no dealing desk nie stosują zasady gry przeciwstawnej. STP ma wiele jednostek, które z nim współpracują w trakcie wymiany walut. W tym przypadku zaletą jest sortowanie ofert, zaczynając od najlepszej dla inwestora oraz automatyczne realizowanie zleceń. Zarobek pośrednika stanowi marża, która nakładana jest na każdą z operacji.

Koszty handlu

Inwestowanie w akcje związane jest z wyborem brokera, a to z kolei z pewnymi kosztami, zarówno w kwestii prowadzenia konta maklerskiego, jak i prowizji od transakcji, dlatego też najlepiej porównać je u poszczególnych brokerów. Inwestor powinien zwrócić uwagę na wszystkie opłaty od transakcji, a także rozpiętość spreada na głównej parze walutowej, ale również na pozostałe opłaty. Dzięki temu może wyrobić sobie pogląd na różne koszty, jakie go czekają.

inwestowanie w akcje i obligacje
czym są obligacje? Jak wygląda zakup i sprzedaż akcji?

Faktyczne ograniczenia wielkości

Czynnik ten ma znaczenie zwłaszcza w przypadku inwestorów, których interesują naprawdę duże zamówienia. Dla takich graczy ważną rolę odgrywa fakt, czy określony usługodawca może zagwarantować płynność w przypadku każdego zamówienia, bez względu na to, jak wysoka będzie siła nabywcza gracza (pisaliśmy m.in. Jak grać na giełdzie).

Wysokość dźwigni

Inwestowanie na giełdzie związane jest także z możliwością korzystania z dźwigni finansowej. Wysoki lewar może oznaczać duży zysk, ale zwiększa on również ryzyko. Niektórzy usługodawcy mają ustalony stały poziom dźwigni, a inni dostosowują go do określone inwestora.

Ostatni czynnik to polityka wezwania do uzupełnienia depozytu. Brokerzy stosują w tym przypadku 3 rodzaje działań. Mogą się kierować zasadą, mówiącą o zamykaniu transakcji po kolei, jeśli depozyt nie pokryje otwartych pozycji. Inni usługodawcy zamykają konieczne transakcje, również po kolei. Trzeci rodzaj to zamykanie najbardziej stratnych transakcji.

Inwestowanie w akcje i obligacje (zakup i sprzedaż akcji i obligacji) to najbardziej popularne inwestycje wśród graczy. Wiele ich łączy, ale sporo ich również dzieli, choćby poziom ryzyka inwestycyjnego. Przed rozpoczęciem inwestowania, należy zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę na ich temat, aby nie stracić kapitału już na starcie i nie zrazić się do grania na giełdzie.

Podobne wpisy

5 komentarzy

 1. Witajcie! Jestem Doradcą Online PEKAO S.A. Chętnie odpowiem na wszelkie Wasze pytania odnośnie inwestowania w obligacje skarbu państwa Pytania możecie zostawiać w komentarzach pod wpisem. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

  1. Witaj Daria
   Oczywiście, że tak. Jest to przede wszystkim bezpieczne sposób, a Twoje oszczędności Ci za to podziękują 🙂 Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

   1. Witaj Kasia
    Jest to przede wszystkim bezpieczna inwestycja. Dzięki niej można zabezpieczyć swoje oszczędności. Pozdrawiam Marek Doradca Online PEKAO S.A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.