Giełda online oferuje możliwość inwestowania w wiele instrumentów finansowych z dowolnego miejsca na świecie. Jednak przed rozpoczęciem handlu na giełdzie, warto zdobyć wiedzę na jej temat oraz zapoznać się z zasadami jej funkcjonowania. Jak postawić pierwsze kroki na giełdzie online?

Giełda online – co to jest?

Giełda przez internet to wirtualny rynek, na którym spotykają się osoby, chcący kupić albo sprzedać papiery wartościowe. Zazwyczaj są to akcje, jednak handlować można także obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi czy instrumentami pochodnymi. Ze względu na zaawansowaną technologię, papierami wartościowymi handlować można niemalże z każdego miejsca na świecie.

Należy jedynie spełnić 3 podstawowe warunki, czyli mieć urządzenie z dostępem do internetu, konto inwestycyjne oraz określony kapitał.

Jak działa giełda online? Papiery wartościowe notowane na giełdzie można kupić albo sprzedać przez internet przy pomocy wybranego brokera, który pełni funkcję pośrednika. Oczywiście inwestuje się rzeczywiste pieniądze, jednak z tą różnicą, że nie rozmawia się z nikim o inwestycjach, a samodzielnie wybiera co kupić, a co sprzedać, a także dokonuje transakcji.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie
Giełda online
Giełda online

Istnieją jednak pewne wyjątki, gdyż niektóre domy maklerskie oferuje porady od pośredników na żywo oraz transakcje, które wspierane są przez niego w ramach oferowanych usług. Wówczas wliczone jest to w comiesięczną opłatę, która pobierana jest za prowadzenie takiego konta.

Sprawdź także: Fundusze inwestycyjne czy warto

Giełda online cechuje się dużą wygodą, dlatego też coraz więcej osób zainteresowanych jest dokonywaniem tam inwestycji. Zanim jednak inwestor zdecyduje się na inwestowanie na giełdzie online, powinien zdobyć podstawy gry na giełdzie. Dzięki temu może skuteczniej działać i ograniczyć ryzyko generowania straty. 

Czytaj także: Notowania giełd światowych

Jak działa giełda?

Giełdę porównać można do sklepu. Tak jak w sklepie, tak na giełdzie zachodzi wymiana, jednak nie dóbr oraz usług, a instrumentów finansowych. Giełda to miejsce, gdzie osoby oraz całe instytucje mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe (pisaliśmy m.in. Gdzie inwestować w akcje). Wszystkie osoby zaczynające inwestycje giełdowe online, liczą na wysokie zyski. Można je zdobywać przy pomocy odsetek, dywidend albo wzrostu aktywów.

Giełdy są obsługiwane przez domy maklerskie. Wszystkie z nich muszą otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności od KNF. Zajmują się one przyjmowaniem oraz przekazywaniem zleceń, zarówno dotyczących kupna, jak i sprzedaży papierów wartościowych, lecz nie tylko. Maklerzy doradzają również w kwestiach finansowych, a także zarządzania portfelem inwestycyjnym

Pierwsze kroki na giełdzie online

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie? Pytanie to zadaje sobie większość początkujących osób, które myślą o inwestowaniu na giełdzie. W obecnych czasach gra na giełdzie online nie stanowi większego problemu, przynajmniej jeśli chodzi o etap początkowy. Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie online, trzeba otworzyć rachunek inwestycyjny.

Giełda online
Giełda online

Niektóre domy maklerskie pozwalają na dokonanie tego bez wychodzenia z domu, poprzez wykorzystanie komputera oraz dostępu do internetu. To duży komfort, który powoduje, że giełda online cieszy się coraz większą popularnością. Jednak przed wypełnieniem wniosku i założeniem rachunku maklerskiego, przyszły inwestor powinien odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jak rodzaj rachunku inwestycyjnego mu odpowiada? Indywidualny czy wspólny?
 • Jakie usługi maklerskie inwestor chce otrzymywać w ramach usług związanych z rachunkiem?
 • Na jakim poziomie jest jego wiedza na temat produktów finansowych?
 • Jakie są jego preferencje inwestycyjne?

Kiedy inwestor odpowie sobie na te pytania, może przystąpić do wypełnienia wniosku na stronie internetowej brokera. Kiedy go uzupełni oraz zaakceptuje, na wskazany przez inwestora adres we wniosku dostarczona zostanie umowa. Musi ją przeczytać, podpisać, a następnie odesłać do brokera.

Kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione, inwestor może rozpocząć inwestowanie na giełdzie przez internet. Oczywiście wszystkie tego typu formalności mogą aktualnie zostać dopełnione przez internet.

Sprawdź także: Inwestowanie online

Jak założyć rachunek inwestycyjny?

Jak wiadomo, aby rozpocząć inwestowanie przez internet, trzeba otworzyć rachunek maklerski. W tym celu należy wypełnić wniosek, w którym konieczne jest zawarcie następujących danych:

 • rodzaj rachunku, o który wnioskuje inwestor,
 • usługi maklerskie, które go interesują i chce je wykupić,
 • dane osobowe oraz adresowe,
 • stan wiedzy na temat produktów finansowych,
 • preferencje inwestycyjne.

Inwestycje online – wpłata pieniędzy na rachunek inwestycyjny

Kiedy inwestor założy już rachunek inwestycyjny, może wpłacić pierwsze pieniądze. To, ile zamierza przeznaczyć na to środków, zależy wyłącznie od niego i jest jego indywidualną decyzją. Warto jednak pamiętać o tym, aby inwestować tylko wolne środki, a nie oszczędności.

Pisaliśmy niedawno: Margin trading i lewarowanie

Giełda online
Giełda online

Giełda online stanowi niepewny sposób na powiększenie majątku, dlatego też warto podejść do tego w sposób rozsądny. Wpłaty na konto inwestycyjne dokonuje się zwykle przy pomocy bankowości internetowej. To oznacza, że inwestor musi wykonać przelew bankowy na numer konta, który podany został przez dom maklerski.

W co można inwestować na giełdzie?

Giełda papierów wartościowych online pozwala na inwestowanie w różne instrumenty finansowe (pisaliśmy m.in. Inwestowanie w akcje). Poniżej przedstawione są najpopularniejsze z nich.

Akcje

Akcje to najważniejsze i zdecydowanie najbardziej popularne instrumenty finansowe, którymi obraca się na giełdzie. Decydując się na zakup akcji określonej spółki, inwestor staje się jej akcjonariuszem, czyli współudziałowcem. Dzięki temu otrzymuje szereg praw, m.in. prawo do dywidendy (pisaliśmy m.in. Akcje a obligacje oraz Ile można zarobić na giełdzie).

Każda z akcji ma własną wartość nominalną, która jest obliczana przez podzielenie wartości majątku spółki poprzez liczbę emitowanych akcji. Zatem te papiery wartościowe można zakupić po cenie nominalnej w chwili ich emisji albo po cenie rynkowej na giełdzie, gdzie uzależniona jest ona od aktualnego kursu.

Czytaj także: Co to jest giełda papierów wartościowych

Instrumenty pochodne

Są to instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np. waluty, towaru, akcji, itp. Zalicza się do nich w szczególności kontrakty terminowe futures, a także opcje, które obracane są głównie w celach spekulacyjnych, jednak traktuje również jako sposób zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany ceny instrumentu finansowego (pisaliśmy m.in. Bezpieczne inwestowanie).

Kontrakt terminowy to zobowiązanie 2 stron do zrealizowania translacji kupna i sprzedaży określonej ilości podstawowego instrumentu po danej cenie w konkretnym terminie. Natomiast opcja zapewnia inwestorowi jednostronne prawo kupna albo sprzedaży konkretnej ilości instrumentu podstawowego po ustalonej cenie w danym terminie.

Certyfikaty inwestycyjne

Są to papiery wartościowe, które emitują fundusze inwestycyjne – specjalistyczne zamknięte, zamknięte albo mieszane. Są niepodzielne oraz reprezentują takie same prawa majątkowe. Notowane są również na giełdzie, dlatego też podlegają codziennej wycenie rynkowej na giełdowych sesjach.

Czytaj również: Brokerzy giełdowi

ETF-y

ETF jest funduszem inwestycyjnym, który notowany jest na giełdzie. Cechuje się dużą płynnością i zazwyczaj odzwierciedlają zachowanie indeksu giełdowego (pisaliśmy m.in. Fundusze ETF).

Skąd biorą się ceny akcji i innych instrumentów finansowych?

Chcąc zacząć inwestowanie na giełdzie przez internet, trzeba wiedzieć, w jaki sposób kupować akcje, a także zrozumieć, od czego uzależniona jest ich cena, czyli kurs. Może podlegać on dużym wahaniom, a to będzie skutkowało tym, że na zakupionych akcjach inwestor dużo zarobi albo dużo straci.

Giełda online
Notowania giełdowe na żywo za darmo

A od czego uzależniona jest cena akcji? Na kurs akcji tak naprawdę wpływ ma wiele czynników, a najważniejsze z nich to:

 • Popyt oraz podaż – jeżeli w określonym momencie więcej inwestorów chce akcje sprzedać niż kupić je, kurs akcji będzie spadać,
 • Wyniki finansowe spółki – jeżeli zyski spółki okażą się wyższe od przewidywanych, cena akcji może wzrosnąć,
 • Działaność spółki – przykładem może być to, kiedy spółka ogłasza nowe inwestycje, akcje jej mogą wzrastać,
 • Dane makroekonomiczne – na wahania cen mają wpływ ogłaszane wskaźniki gospodarcze, decydujące o nastroju inwestorów.

Akcje kupowane na giełdzie mogą podlegać znacznym wahaniom cenowym, gdyż o ich kursie często decydują emocje osób inwestycyjnych. Dlatego też inwestowanie na giełdzie online w tego typu papiery wartościowe, uznawane jest za stosunkowo ryzykowne. W każdym momencie można na nich zarobić, ale również stracić.

Dlatego też inwestor musi cały czas trzymać rękę na pulsie oraz obserwować, co dzieje się na giełdzie, a także śledzić bieżącą sytuację na rynku oraz w określonej spółce. Analiza fundamentalna i techniczna w tym pomaga.

Sprawdź także: Gdzie kupować akcje

Czym są i kiedy pomocne są indeksy giełdowe?

Na giełdzie notowane są również tzw. indeksy giełdowe. To wskaźniki reprezentujące zmiany kursów określonej grupy aktywów. Zazwyczaj tworzone są indeksy towarowe i indeksy akcji.

Prawie każda giełda papierów wartościowych tworzy tego typu indeksy dla notowanych spółek. Mogą uwzględniać akcje wszystkich spółek, ale także wybranych, np. o zbliżonej wielkości albo reprezentujących taką samą branżę.

W jakim celu stworzone zostały indeksy giełdowe? Dzięki śledzeniu ich notowań, inwestor może łatwiej ocenić konkretny rynek finansowy albo jego segment, jak również łatwiej obrać strategię inwestycyjną. Krajowe i światowe indeksy są również instrumentem bazowym dla innych instrumentów finansowych, np. kontraktów CFD (pisaliśmy m.in. Najlepszy broker CFD). 

Kluczowe indeksy giełdowe światowe to m.in.:

 • Niemieckie DAX30,
 • Francuski CAC40,
 • Amerykańskie Dow Jones i Nasdaq100,
 • Hiszpański IBEX35.

Horyzonty inwestycyjne oraz wybierane instrumenty

Wiele osób zastanawia się, ile można zarobić na giełdzie online? Dużo zależy od tego, jaką strategię inwestycyjną obierze inwestor. Warto pamiętać o tym, że w przypadku inwestycji giełdowych można nie tylko zyskać, ale również stracić, z tego względu warto bezpiecznie inwestować, stosując się do pewnych zasad. Ważnym elementem z pewnością będzie odpowiednio dobrany portfel inwestycyjny.

Sprawdź także: Portfele sprzętowe

W co inwestować na giełdzie online? W pierwszej kolejności inwestor powinien określić horyzont inwestycyjny, gdyż w znacznym stopniu wpływa on na dobór instrumentów finansowych do portfela. Co to jest horyzont inwestycyjny? To czas inwestycji, czyli okres zamrożenia kapitału w określonym instrumencie finansowym i może być następujący:

 • Krótkoterminowy – trwa zazwyczaj 1 rok,
 • Średnioterminowy – trwa od 1 do 5 lat,
 • Długoterminowy – trwa ponad 5 lat.

Co do zasady, im krótszy jest horyzont inwestycyjny, tym inwestycja związana jest z wyższym ryzykiem. Dlatego też, decydując się na krótki czas inwestycji, warto skupić się na mniej zmiennych aktywach, takich jak fundusze inwestycyjne o niskim profilu ryzyka albo akcjach spółek, które cechują się niską zmiennością. Bardziej ryzykowne instrumenty, które charakteryzują się większą zmiennością, np. ETF-y, warto wybierać w przypadku długoterminowego horyzontu.

Giełda online
Ile kosztuje jedna akcja GPW?

Budowanie portfela inwestycyjnego nie jest łatwym zadaniem, dlatego też w pierwszej kolejności warto zastanowić się nad swoimi celami inwestycyjnymi i odpowiedzieć sobie na pytanie – czy szybki zarobek jest ważniejszy, czy pewny zysk, jak również jakie ryzyko inwestor może podjąć, czyli z jak wysoką stratą będzie w stanie się pogodzić.

Okres hossy i bessy na giełdzie

Giełda przez internet wiąże się z koniecznością poznania pewnych pojęć. Inwestor z pewnością słyszał, że na giełdzie nie panować bessa lub hossa. Czym te dwa zjawiska się od siebie różnią i jak podczas nich inwestować na giełdzie?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest hossa? Jest to stan, kiedy na giełdzie długo utrzymuje się wzrost cen akcji. Zazwyczaj trwa od kilkunastu miesięcy, nawet do kilku lat. Bessa do przeciwieństwo hossy, czyli długo utrzymujący się spadek cen akcji na giełdzie. Łatwo domyślić się, z czym wiąże się bessa i hossa na giełdzie. Hossa oznacza poprawę sytuacji gospodarczej w kraju, a bessa zapowiada kryzys.

W jaki sposób inwestować na giełdzie, kiedy na giełdzie panuje hossa? Najlepiej zdecydować się na zakup akcji na samym początku hossy, aby z zyskiem sprzedać je na koniec tego okresu. Inwestor musi jednak uważnie śledzić rynek, gdyż każda hossa ma swój koniec, a po niej przychodzi bessa.

Jak inwestować na giełdzie online, kiedy trwa bessa? Wówczas trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż w trakcie bessy maleje liczba inwestorów, jak również pojawiają się okresy paniki, potęgujące skalę sprzedaży akcji oraz spadek ich kursów. Łatwo zatem stracić pieniądze. Najlepsza chwila na kupno akcji to końcowy etap bessy. Wtedy hossa, która się zbliża, może przynieść zyski.

Giełda online – składanie zleceń 

Jeśli inwestor chce kupić akcje, musi złożyć zlecenie. Obecnie może dokonać tego bez problemu przez internet. Zlecenie inwestora w pierwszej kolejności trafi do domu maklerskiego, a z niego na giełdę. Dzięki czemu inwestor może zaoszczędzić na prowizji, a jednocześnie szybko nabyć akcje. A jak złożyć zlecenie? Inwestor ma do dyspozycji zlecenie kupna i oraz sprzedaży. Oczywiście na początku drogi z giełdą, inwestora interesuje zakup instrumentów finansowych.

W zamian za akcje, inwestor oferuje pieniądze, a w przypadku sprzedaży sytuacja wygląda odwrotnie. W kontekście składania zleceń ważne jest również to, że inwestor może korzystać ze zlecenia z limitem. Zatem może ustanowić maksymalną cenę, za jaką zgodzi się kupić akcje albo minimalną, za jaką zdecyduje się je sprzedać. Inwestor może wybrać także całkiem inną opcję, czyli zlecenie po każdej cenie.

Giełda online – jak obliczyć zysk?

W jaki sposób obliczyć zysk z inwestycji online? Nie jest to mocno skomplikowane. Jeżeli inwestorowi uda się sprzedać akcje po wyższej cenie, niż je zakupił, do jest to jego zysk. Jednak jeżeli tendencja będzie przeciwna, inwestor wygeneruje stratę. Trzeba mieć na względzie to, że od zysków kapitałowych, które zostały osiągnięte w skali roku placu się 19% podatku.

Koszty związane z inwestowaniem przez internet 

Wiele osób zastanawia się, czy inwestowanie na giełdzie online jest kosztowne? Raczej nie, jednak trzeba liczyć się z prowizjami. W przypadku podstawowej wersji rachunku, q większości przypadków inwestor opłaca rocznie około 50 zł.

Trochę więcej należy zapłacić, kiedy inwestorowi zależy na dostępie do opcji dodatkowych, np. do serwisów informacyjnych. Następna z opłat to prowizja, krowa pobierana jest przez dom maklerski. Doliczana jest ona do każdej wykonanej transakcji. Zwykle wynosi ona 0,39%, jednak można spotkać się z tym, że prowizja minimalną wynosi np. 5 zł.

Ile trzeba mieć pieniędzy, aby zacząć inwestować na giełdzie online?

Aby zacząć inwestowanie na giełdzie przez internet, wystarczy posiadać jedynie 100 zł. Już za taką kwotę można kupić jednostki funduszy akcji. W takim przypadku ciężko jednak spodziewać się wysokich zysków. Inwestorzy początkujący zwykle decydują się na wpłacenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Oczywiście wiele uzależnione jest od zasobności portfela osoby zainteresowanej inwestowaniem na giełdzie.

Giełda online
Gdzie sprawdzać notowania giełdowe?

Warto jednak pamiętać o tym, żeby inwestować wyłącznie wolne kwoty, które nie są potrzebne do zaspokojenia bieżących potrzeb. Co więcej, warto zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, a na to przyda się już nieco wyższa kwota. Jednak decyzję o tym, ile przeznaczy na inwestycje online, inwestor musi podjąć samodzielnie. Trzeba również liczyć się z tym, że część inwestycji może okazać się nieudana, zwłaszcza na samym początku, kiedy inwestor nie ma jeszcze odpowiedniego doświadczenia, chociaż nie jest to oczywiście reguła.

Aktualnie istnieje wiele możliwości, jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie online. Problemem nie jest założenie rachunku inwestycyjnego. Jest to duży komfort, który powoduje, że inwestycje giełdowe online cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zanim jednak osoba zdecyduje się na dokonywanie transakcji, powinna zapoznać się z funkcjonowaniem giełdy.

Jak kupić akcje przez internet kroku po kroku?

Po dokonaniu wpłaty na rachunek inwestycyjny, inwestor może dokonywać transakcji na dostępnych instrumentach finansowych. Poniżej przedstawiona została instrukcja krok po kroku, jak kupić akcje przez internet, na przykładzie xStation. 

Po zalogowaniu się na platformę xStation, inwestor może wybrać jeden z 3000 dostępnych instrumentów finansowych. Pośród nich można znaleźć akcje, ETF-y czy kontrakty CFD na indeksy, akcje, waluty, towary. Po wyborze zakładki STC, inwestor otrzymuje listę wszystkich dostępnych rynków akcji dla użytkowników XTB.

W celu skorzystania z okienka „zakupy”, inwestor może kliknąć prawym przyciskiem myszki na wykresie spółki. Wówczas pojawi się rozwijana lista. Pierwsza pozycja u góry to pole „nowe zlecenie”. Po kliknięciu w nie, wyświetli się okienko zlecenia. Wtedy inwestor wybrać może typ egzekucji zlecenia: natychmiastowe albo oczekujące.

Okienko zlecenia informuje także inwestora jaka jest wartość zlecenia w walucie rachunku, a także w walucie w jakiej akcja jest kwotowana. Aby transakcję zrealizować, trzeba potwierdzić złożenie zlecenia. Podwójne potwierdzenie pozwala na uniknięcie przypadkowego złożenia zlecenia. Po zakupie akcji w zakładce „otwarte pozycje” pojawi się informacja dotycząca nowej pozycji.

Inwestor może również zdecydować się na zlecenie oczekujące oraz poziom realizacji zlecenia kupna i sprzedaży. Może wybrać w nim także to, jak długo zlecenie będzie aktywne. Dzięki temu inwestor ma dużo większą kontrolę nad ceną, po jakiej ma zamiar otworzyć pozycję.

Złożenie zlecenie, które nie zostało jeszcze zrealizowane, znajduje się w zakładce „zlecenia oczekujące”. Z kolei transakcje już zawarte, jednak jeszcze nie zamknięte, znajdują się w zakładce „otwarte pozycje”.

Kiedy inwestować na giełdzie online?

Głównym powodem, dla którego ludzie decydują się na inwestowanie na giełdzie przez internet jest nadzieja na pomnożenie kapitału. Świetnym scenariuszem jest zakup akcji spółki po niskiej cenie, a potem – jeżeli ogólny popyt na akcje wzrośnie, sprzedanie innej osoby po wyższej cenie. Broker Forex pomaga w zawarciu takiej transakcji, gdyż wykorzystuje technologię, która pomaga skierować zlecenie kupna albo sprzedaży na giełdę.

Giełda online
Ile spółek jest obecnie notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych?

Odpowiedzią na często zadawane pytanie – kiedy inwestować na giełdzie, jest identyfikacja przyczyny zmiany popytu. Jest wiele różnych sytuacji, które mają wpływ na popyt na akcje, a później wymienione zostały 2 najważniejsze, które powinien znać każdy inwestor.

Godziny otwarcia rynku akcji

Aby się dowiedzieć, kiedy inwestować na giełdzie, trzeba pamiętać o tym, że każdy rynek papierów wartościowych ma indywidualnie określone godziny otwarcia oraz zamknięcia, czyli rozpoczęcia oraz zakończenia handlu. To oznacza, że jeżeli trader chce zakupić albo sprzedać akcje spółki, musi zaczekać, aż rynek się otworzy. Jeżeli coś wydarzy się, kiedy rynki będą zamknięte, otwarcie rynku akcji może często być mocno niestabilne i powodować duże wahania cen. Wynika to z tego, że inwestorzy pierwszy raz mogą przeprowadzać transakcje w tym dniu oraz zareagować na to wydarzenie. 

Poniżej godziny handlu dla największych światowych rynków akcji:

Duża część aktywnych inwestorów albo traderów krótkoterminowych skupia się na handlu oraz inwestowaniu na giełdzie w ciągu pierwszych godzin o otwarciu rynku, gdyż prawdopodobnie wtedy pojawia się najwięcej zleceń albo transakcji.

Wydarzenia gospodarcze oraz komunikaty

W każdym dniu mają miejsce różne wydarzenia i publikowane są różne komunikaty, które mogą mieć wpływ na popyt na akcje spółek. Zwykle wszystkie wiadomości, które dotyczą określonej spółki będą mieć największy wpływ na cenę akcji wybranej spółki.

Przykładowo, ogłoszenie nowego produktu, wzrost sprzedaży albo pozytywny raport dotyczący zysków mogą zachęcić inwestorów do kupna większej ilości akcji spółki na skutek otrzymania sygnałów, kiedy dokonywać inwestycji na giełdzie. I na odwrót, wszystkie negatywne informacje, które związane są ze sprzedażą, skandalami, wycofywaniem produktu, czy też błędami księgowymi, mogą doprowadzić do tego, że inwestorzy sprzedadzą część albo wszystkie swoje pozycje. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji popyt na akcje spółki może się zmienić, tym samym powodować duży ruch cen.

Giełda online – jak wybrać brokera?

Aby składać zlecenia i dokonywać transakcji, inwestor musi wybrać pośrednika, jakim jest broker. Warto poświęcić nieco czasu na przeanalizowanie co najmniej kilku różnych ofert pośredników i wybrać tą, która będzie w największym stopniu odpowiadać na potrzeby inwestora. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę, wybierając dobrego brokera?

 • Zakres instrumentów finansowych – najlepiej zdecydować się na współpracę z brokerem, oferującym dostęp do szerokiej gamy instrumentów handlowych, np. kontrakty CFD na indeksy, towary, ETF-y czy kryptowaluty (pisaliśmy m.in. Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty),
 • Różne typy rynków handlowych – renomowany broker powinien mieć w ofercie co najmniej kilka różnych rachunków, które dopasowane są do konkretnych stylów handlu, np. na rynkach akcji albo na kontraktach CFD z dźwignią finansową,
 • Spready – oczywiście każdemu zależy na tym, aby koszty transakcyjne były jak najniższe, jednak należy uważać na różnego rodzaju chwyty marketingowe. Niski spread, który reklamowany jest na stronie internetowej, nie musi oznaczać, że pośrednik będzie zawsze go oferował w każdych warunkach rynkowych,
 • Dźwignia finansowa – giełda online często oferuje możliwość dokonywania inwestycji z dźwignią. Aby właściwie zarządzać pozycjami oraz rachunkiem, a także przygotować strategię tradingową, ważne jest odpowiednie dobranie właściwej dźwigni finansowej,
 • Jakość realizacji zleceń oraz poślizg – niskie opłaty to z pewnością dobry początek, jednak realizacja zleceń po cenie wywoławczej jest jeszcze lepszą ofertą,
 • Możliwość skalpowania – broker nie powinien nakładać ograniczeń na style handlu. Jeśli inwestor ma zamiar przeprowadzać dużo transakcji, powinien upewnić się, że broker, którego wybrał nie posiada ustalonego minimalnego czasu, który obowiązuje między otwarciem a zamknięciem pozycji,
 • Platforma inwestycyjnaplatforma handlowa, która pozwala na wygodne otwieranie oraz zamykanie pozycji, a także dostosowanie do potrzeb inwestora to niezbędne narzędzie. Aby inwestowanie na giełdzie online przebiegało gładko, warto zdecydować się na najbardziej popularne platformy, takie jak Meta Trader 4 czy Meta Trader 5,
Giełda online
giełdy online
 • Dodatki oraz narzędzia niestandardowe – unikalne dodatki przygotowane przez brokerów bardzo często przyczyniają się poprawy jakości handlu. Warto sprawdzić, czy broker oferuje np. social i copy trading, aplikację mobilną, itp. (pisaliśmy m.in. Aplikacje giełdowe do notowań oraz Aplikacja do gry na giełdzie),
 • Regulacje – najlepiej zdecydować się na takiego pośrednika, który regulowany jest przez odpowiednie instytucje, np. KNF, FCA czy CySEC. W końcu inwestora powierza brokerowi swoje pieniądze, więc bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu,
 • Obsługa klienta – powinna być na wysokim poziomie i oferowana w języku, jakim inwestor najlepiej się posługuje. Zatem jeśli nie włada biegle językiem angielskim, powinien zdecydować się na polskiego brokera albo takiego, który oferuje pomoc i obsługę klienta w tym języku,
 • Sekcja szkoleniowo-edukacyjna – poza tym, że broker daje możliwość dokonywania inwestycji, umożliwia również zdobycie cennej wiedzy z zakresu giełdy online i nie tylko. Najlepsi brokerzy w ramach oferty prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oferują również możliwość skorzystania z sekcji edukacyjnej, która często jest bardzo obszerna. Warto wcześniej sprawdzić, jakie materiały edukacyjne oferuje wybrany pośrednik.

Gra na giełdzie online – na co zwrócić uwagę?

W trakcie grania na giełdzie niezbędna jest analiza rynku. Można ją podzielić na dwa typy – analizę techniczną oraz fundamentalną.

Analiza techniczna

Ta metoda polega na szacowaniu oraz obliczaniu kursów papierów wartościowych. Dokonuje się tego na podstawie kursów historycznych. Pozwala to oszacować najlepsze momenty na kupno albo sprzedaż instrumentów finansowych.

Analiza fundamentalna

Ta metoda jest oparta o teorię Dowa. Polega ona na tym, że cena to wynik wszystkich czynników, oddziaływujących na rynek. Mówi również o tym, że zmiana ceny uzależniona jest od określonych trendów, a także o tym, że tendencja cen z przeszłości może mieć ponownie miejsce w teraźniejszości.

Giełda online
gielda na zywo

W trakcie dokonywania analizy, przed graniem na giełdzie, należy skupić się m.in. na:

 • obserwację określonego sektora gospodarczego,
 • obserwację kondycji konkretnego przedsiębiorstwa,
 • obserwację makrootoczenia,
 • wycenę konkretnego przedsiębiorstwa.

O czym należy pamiętać? O tym, aby nie inwestować pieniędzy, które przeznaczone są na bieżące wydatki i pod żadnym pozorem nie pożyczać pieniędzy na handel na giełdzie online. Należy inwestować wyłącznie wolne pieniądze, których strata nie odbije się na domowym budżecie inwestora. 

Trzeba także poświęcić nieco czasu na porównanie brokerów albo skorzystać z gotowych narzędzi w postaci rankingów najlepszych pośredników na rynku. Dobry broker może znacząco wspomóc inwestycje tradera, a nieodpowiedni może np. opóźnić ruchy inwestora, a to może przełożyć się na generowanie straty.

Przed podpisaniem umowy z brokerem, trzeba również zapoznać się z warunkami, jakie oferuje oraz dokładnie przeczytać umowę. Dzięki temu nic inwestora nie zaskoczy i nie będzie miał jasność co do kosztów transakcyjnych. 

Sposoby inwestowania na giełdzie online

Inwestowanie na giełdzie przez internet to jeden ze sposobów inwestowania pieniędzy. Przez internet można inwestować w kontrakty CFD, np. w:

Inwestowanie przez internet na rynku Forex, jest o wiele lepsze w porównaniu z inwestowaniem na giełdzie. W szczególności dlatego, że można grać zgodnie z np. strategią daytradingową (pisaliśmy m.in. Day trading i swing trading). W tym przypadku stawiając na małe kwoty (pisaliśmy m.in. W co inwestować małe kwoty) oraz zamykając tego samego dnia transakcje, małymi kwotami można ugrać spory zysk. Ważne jest jednak to, że inwestorzy nie muszą poświęcać zbyt dużo czasu na śledzenie wskaźników, bilansów spółek, raportów oraz analiz fundamentalnych, ponieważ najważniejszym wyznacznikiem jest zmiana cen.

Z kolei inwestowanie online w kontrakty CFD mają też taką zaletę, że inwestorzy mogą korzystać z dźwigni finansowej, co pozwala im osiągnąć większy zysk. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dźwignia związana jest także z dużym ryzykiem. Inwestowanie na giełdzie przez internet to nie tylko duży komfort, szybki dostęp i stosunkowo nowy sposób na inwestowanie środków finansowych, ale również świat połączonych rynków, w których wszystko zmienia się w dynamiczny sposób.

Giełda online – 4 proste zasady, które warto zapamiętać

Tak jak już zostało wspomniane, zanim inwestor zacznie grać na giełdzie, musi zdobyć wiedzę na temat inwestowania (pisaliśmy m.in. Jak grać na giełdzie). Kupno oraz sprzedaż papierów wartościowych może być dobrym sposobem na pomnożenie oszczędności albo nawet sposobem na życie jednak wtedy, gdy wie się w jakie akcje inwestować (pisaliśmy m.in. Jak zarabiać na akcjach). Giełda online to także miejsce dla osób o mocnych nerwach, dlatego też warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • Dyscyplina – skuteczność dokonywanych inwestycji w dużej mierze zależy od dyscypliny inwestora. Jest ona często ważniejsza od samej strategii inwestycyjnej, ponieważ dzięki niej inwestor znajduje się krok przed pozostałymi uczestnikami giełdy,
 • Akceptacja – to również ważna zasada. Inwestor, szczególnie początkujący powinien zaakceptować to, że na samym początku inwestowanie na giełdzie online będzie przynosiło straty. Ta cecha jest także bardzo ważna w przypadku bardziej doświadczonych graczy, gdyż czasem lepiej wycofać się z inwestycji i stracić na niej, niż tkwić w niej wiele miesięcy,
 • Plan – inwestorzy często zapominają o tym albo to bagatelizują. Przed rozpoczęciem inwestowania należy ustalić własny plany, a w trakcie grania na giełdzie – trzymać się go. Na to pozwala umiejętność panowania nad emocjami w trakcie dokonywania inwestycji,
 • Wyłączenie emocji – dla większości jest to najtrudniejsze do wykonania i nawet profesjonalni inwestorzy mają z tym problem. Oczywiście nagłe spadki oraz wzrosty na giełdzie wywołują różne emocje, jednak decyzje, które inwestorzy podejmują, powinny być przemyślane i nie stanowić rezultatu działania pod wpływem emocji. Tylko dzięki temu można podejmować racjonalne decyzje, jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie online,
 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – dla nowych osób to pojęcie może wydawać się bardzo skomplikowane, jednak nie jest to nic trudnego. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na tym, że inwestor lokuje swój kapitał w różne instrumenty finansowe, zamiast wyłącznie w jedno aktywo. Chodzi o to, aby nie przeznaczać całego kapitału wyłącznie na akcje jednej spółki, ale wybrać co najmniej kilka różnych – podobnie w przypadku innych instrumentów finansowych. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko inwestycyjne, które związane jest z utratą kapitału. W momencie, gdy spada cena jednych akcji, inwestor nie traci wszystkich swoich pieniędzy, gdyż ma je ulokowane również w inne instrumenty finansowe,
 • Uczenie się – inwestowanie na giełdzie przez internet wiąże się z nieustannym pogłębianiem wiedzy na jej temat. Inwestor może czerpać wiedzę z różnych źródeł, także tych internetowych. Może również zdecydować się na kurs inwestowania na giełdzie. Takie szkolenia dostępne są zarówno przez internet, jak i stacjonarnie, dlatego też można wybrać formę, która najbardziej odpowiada preferencjom inwestora. Także brokerzy oferują rozbudowane sekcje szkoleniowe, z których można korzystać w ramach prowadzonego rachunku inwestycyjnego.
Giełda online
gielda na żywo. giełdy dziś

W obecnych czasach giełda online stoi otworem w zasadzie dla każdego. Aby zacząć inwestowanie przez internet, wystarczy założyć konto inwestycyjne, wpłacić minimalny depozytu początkowy i rozpocząć dokonywanie transakcji (pisaliśmy m.in. Jak zacząć inwestycje na giełdzie). Jednak to, że giełda cechuje się ogromną dostępnością nie oznacza, że łatwo zarobić na niej pieniądze (pisaliśmy: Ile można zarobić na giełdzie).

W pierwszej kolejności trzeba zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania giełdy oraz nabyć nieco doświadczenia, aby móc generować zyski. Nie bez znaczenia ma również wybór brokera, gdyż w znaczący sposób jest on w stanie pomóc inwestorowi w dokonywaniu inwestycji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.