Jak inwestować w waluty online, żeby na nich zarobić? Obok inwestowania w papiery wartościowe, złoto oraz cenne dzieła sztuki, handel walutami jest najczęściej wybieraną opcją alternatywnego powiększania majątku. Inwestowanie w waluty, przynajmniej na samym początku, nie wymaga od tradera specjalistycznej wiedzy, co również ma wpływ na ich popularność.

Jak inwestować w waluty? 

Kiedy trader decyduje się na inwestowanie w pary walutowe, najprościej ujmując – kupuje jedną, a sprzedaje drugą walutę. Przykładowo, jedną z najpopularniejszych par walutowych jest EUR/USD. Pierwszy to symbol waluty euro, a USD symbolizuje dolara amerykańskiego. W wyżej przedstawionej parze, EUR nazywa się walutą bazową, a USD kwotowaną. Stosunek walut to jedna wartość pomimo tego, że odnosi się do 2 walut. Chodzi o to, że trader inwestuje w parę EUR/USD, a nie EUR czy USD.

Jak inwestować w waluty? Podstawowe zwroty

Przed zdecydowaniem się na trading online, warto zapoznać się z podstawową terminologią, związaną z inwestowaniem:

 • Główne pary walutowe – to najczęściej inwestowane pary na świecie, które cechują się także największą zmiennością – handel na głównych parach walutowych jest najpopularniejszy,
 • Drugorzędne pary walutowe – to rzadziej inwestowane pary. Nie cechują się aż taką płynnością, jak główne pary i często cechują się szerszymi spreadami. Co do zasady, drugorzędną parą jest każda para, która nie zalicza się do głównych par walutowych,
 • Egzotyczne pary walutowe – jeśli chodzi o inwestowanie w waluty, to ten rodzaj walut zazwyczaj zawiera walutę kraju z rynków wschodzących. Egzotyczność ich nie ma związku z położeniem geograficznym kraju, a z utrudnieniami w inwestowaniu nimi. Egzotyczne pary są zazwyczaj mało płynne, cechują się szerokimi spreadami oraz mniej licznymi organizatorami rynku. Pary zawierają np. południowoafrykański randa (ZAR), meksykańskie peso (MXN) czy też hongkońskiego dolara (HKD).

Jak inwestować w waluty, aby zarobić? Rynek forex, czy może inaczej?

Zarobek w handlu walutami można wypracować, decydując się na zakup walut po określonej cenie, a następnie ich sprzedaż, kiedy kurs osiągnie wartość wyższą, niż cena kupna. Dlatego też na początku trader powinien dokładnie określić, kiedy określona waluta jest tania, a kiedy droga.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Najlepiej zrobić to przez analizę wykresu interesującego tradera kursu z czasu np. ostatniego roku. Powinien on określić najwyższą oraz najniższą wartość na wykresie, a na środku wyznaczyć poziomą linię, która będzie dla niego odnośnikiem do oceny sytuacji.

Czy kurs będzie spadać, czy rosnąć?

Aby trading online na rynku forex był skuteczny i przynosił zyski, warto również określić trend. Jeśli tradera interesuje krótkoterminowa inwestycja, powinien przeanalizować krótszy okres czasu, np. tydzień. Natomiast jeśli chce kupioną walutę zachować na dłuższy okres czasu, powinien spojrzeć z szerszej perspektywy, np. miesiąca.

Określenie trendu, pokaże traderowi, jakie są tendencje kursu określonej waluty i czy w najbliższym okresie może spodziewać jego wzrostu czy też spadku.

Jak inwestować w waluty online
Jak inwestować w waluty online na rynku forex?

Osiągane wyniki przez traderów w dużej mierze zależą właśnie od odpowiedniego określenia poziomu ceny oraz przyjęcia właściwego założenia co do kierunku trendu określonej waluty. Rynek walutowy charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością, ale poza wyjątkowymi sytuacjami, takimi jak wojna cenowa USA – Chiny, nawet niedoświadczony obserwator będzie umiał wychwycić przesłanki, które mogą mieć wpływ na kierunki kursów.

Jak inwestować w waluty online
Jak inwestować w waluty online

Jak inwestować w waluty? W jakiej walucie trzymać oszczędności? Przydatne narzędzia

Zarabianie na walutach obcych możliwe jest przy pomocy platformy forex, a te bardzo często wyposażone są w niezbędne narzędzia analityczne, takie jak:

 • Kursy średnie,
 • Wykresy,
 • Analizy ekspertów,
 • Archiwalne notowania walut.

Ogromnym atutem są także narzędzia techniczne, które ułatwiają handel walutami:

 • Portfel, dzięki któremu trader może dokonywać bezpłatnych oraz natychmiastowych transakcji wymiany walut,
 • Kalkulatory walutowe, które pozwalają na wygodne obliczenie kwoty przewalutowania,
 • Bezpłatne przelewy w większości banków,
 • Dodatkowe rabaty, które przyznawane są za polecenia innym użytkownikom.

Jak inwestować w waluty? Strona praktyczna

Aby zacząć inwestowanie w waluty, konieczne jest skorzystanie z dobrego brokera, działającego na rynku. Należy założyć konto brokerskie poprzez wejście na jego oficjalną stronę albo przez aplikację, np. brokera eToro.

Następnie konieczne jest wypełnienie formularza w podstawowe dane. Konieczne jest podanie adresu email i wybranie nazwy użytkownika i hasła. Ostatni krok to aktywacja konta przy pomocy linku, który przesyłany jest przez brokera (pisaliśmy m.in. Konto maklerskie dla początkujących).

Wpłata depozytu

Następna czynność, jaką musi wykonać inwestor, aby zacząć trading online, to wpłacenie depozytu. Konieczne może być także uzupełnienie konta o bardziej szczegółowe informacje, tj. imię, nazwisko i PESEL. Wpłata pierwszego depozytu, umożliwi odblokowanie wszystkich funkcji i możliwości.

Jak inwestować w waluty online
Jak inwestować w waluty online? Rynek forex

Konto demo

Przed rozpoczęciem prawdziwego inwestowania, warto w pierwszej kolejności poświęcić trochę czasu na przetestowanie funkcjonalności określonego brokera na koncie demonstracyjnym. To pozwala na handel na walutach bez ryzyka utraty środków. 

Inwestowanie i handlowanie na rynku walutowym

W momencie, kiedy inwestor poczuje się pewnie, może rozpocząć prawdziwy handel na forex. Powinno być to jednak poprzedzone przynajmniej kilkutygodniowym graniem na koncie demo. 

Rodzaje reżimów kursowych

Jak inwestować na rynku walutowym? Należy poznać także 4 główne typy kursów walutowych:

 • Płynny – w tym przypadku kurs walut uzależniony jest od kształtowania się popytu oraz podaży określonej waluty na rynku. Zazwyczaj kursy są wolne, a to oznacza, że banki centralne oraz rządy nie interweniują na zmiany kursu walutowego. Istnieją jednak płynne kursy, na których czasami dochodzi do interwencji walutowych. Przykładem płynnego kursu jest dolar amerykański i funt brytyjski,
 • Pośredni – to najbardziej popularny typ reżimu walutowego, jednak nie jest on jednorodzony. Najpopularniejszy to Conventional peg, czyli kurs, kiedy powiązany jest umownie z koszykiem walut lub walutą partnera handlowego. Zgodnie z IMF, stosuje go 45 krajów, a przykładem może być rial saudyjski,

Pisaliśmy również: Inwestowanie w ETF

 • Kurs sztywny, jeśli chodzi o inwestowanie w waluty, to przykładem tej kategorii mogą być izby walutowe. To sytuacja, kiedy kurs waluty krajowej jest sztywno powiązany z walutą innego kraju. Bank centralny tego typu kraju ma ograniczone pole do prowadzenia polityki pieniężnej. Emisja pieniądza możliwa jest jedynie w sytuacji wzrostu poziomu rezerw walutowych,
 • Pozostałe, czyli kursy, które nie zostały sklasyfikowane przez IMF do żadnej z wyżej wymienionych grup.

Jak inwestować w waluty? Warto wiedzieć, co wpływa na kurs walutowy

W przypadku płynności kursów walutowych, wartość ich uzależniona jest od kształtowania się popytu i podaży da wybraną walutę. Określoną walutę rynek postrzega, opierając się o szereg czynników:

 • Przestrzeganie gospodarki rynkowej – osoby, których interesuje trading online i zajmują się nim, nie przepadają za rządami populistycznymi. Nie pilnują one deficytów budżetowych i mają ujemny rachunek bieżących obrotów. Zdarza się, że samym rządom zależy na tym, aby osłabić krajową walutę w celu podniesienia poziomu konkurencyjności eksportu,
 • Prowadzonej polityki monetarnej – może ona zniechęcić traderów do inwestowania w waluty krajów, które nie pilnują poziomu inflacji. Także poziom stóp procentowych ma bardzo duży wpływ na zmiany kursów walutowych. Podniesienie ich zachęca traderów do nabycia traderów,
 • Kształtowania się cen surowców – to dotyczy walut surowcowych. Zmiana ceny ropy ma bardzo duży wpływ na zachowanie się kursu rosyjskiego rubla, a ceny miedzi na peso chilijskie.
Jak inwestować w waluty online
W jakie waluty inwestować? Na czym polega inwestowanie w waluty

Inwestowanie w waluty przy pomocy brokera forex

Rynek Forex to jedna z najbardziej popularnych sposobów inwestowania na rynku walut. Indywidualny inwestor może zainwestować w waluty za pomocą brokerów forex. Istnieją różne formy dostępu do tego rynku, zależnie od modelu w jakim funkcjonuje broker. Można wyróżniać następujące modele:

 • MM, czyli Market Maker – jest to symulacja rynku walutowego. Użytkownik zawiera transakcje z brokerem, który przyjmuje ją do siebie lub zabezpiecza się na rynku międzybankowym. Wówczas klient nie płaci prowizji, gdyż zawiera się ona w spreadzie (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy online),
 • STP, czyli Straight Trough Processing – w tym przypadku broker forex jest jedynie pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem a rynkiem walutowym. Zlecenia klienta przesyła do dostarczycieli płynności, jednak nie tworzy zbioru ofert w jednym miejscu i zarabia na prowizji,
 • ECN, czyli Electronic Communication Network – ten pośrednik stara się zgromadzić jak największą liczbę dostawców w jednym miejscu, a także pozwala klientom na składanie zleceń w arkuszu. To zmniejsza poślizgi. Im większa ilość dostawców płynności, tym niższe spready,
 • MTF, czyli Multilateral Trading Facility – to rzadko spotykany model działaności usługodawców Forex, jeśli chodzi o handel na walutach. W tym przypadku broker umożliwia jedynie dostęp do uporządkowanego arkusza zleceń.

Zarabianie na walutach w kantorach internetowych

Internetowe kontrakty niewiele różnią się od tradycyjnych. Pierwsze i drugie podlegają przepisom prawa, a także nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mają taki sam cel – służą wymianie walut. Nie oferują one żadnych specjalnych funkcjonalności. Wymieniając pieniądze w internetowym kantorze, inwestor może po prostu zrobić to z dowolnego miejsca na świecie i o wybranej porze dnia – wystarczy jedynie mieć dostęp do internetu.

Pisaliśmy również: Jak inwestować w akcje

Opłacalność inwestowania w waluty w kantorach online, reguluje tzw. spread. Jest to różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty. W tym przypadku zasada jest prosta – im niższy jest spread, tym wyższe zyski. Jeśli inwestora interesuje zarabianie na walutach w kantorach online, wystarczy założyć konto w jednym z nich, przelać na nie środki finansowe, które chce przeznaczyć, a potem realizować transakcje. Należy kupować waluty wtedy, kiedy są najtańsze i sprzedawać wtedy, gdy są najdroższe. Zyski z tego typu inwestycji, nie będą jednak nigdy spektakularne (pisaliśmy także: Fundusze inwestycyjne oraz W co inwestować na giełdzie).

Jak inwestować w waluty online
Jak inwestować w waluty online? Jak najlepiej inwestować w waluty?

Inwestowanie w waluty przez kontrakty futures i opcje

Jak inwestować w waluty? Inny sposób to handel na walutach przez kontrakty terminowe. Jednym z miejsc obrotu jest Globex, który stworzony został przez CME. Wartość jednego kontraktu EUR/USD wynosi 125 tysięcy euro. Inwestowanie na rynku pochodnym cechuje się transparentnością handlu, działaniem izby rozliczeniowej, a także rynkowe naliczenie punktów swap. Warto wiedzieć, że kontakty terminowe wygasają w każdym miesiącu, ale obrót jest rozłożony nierównomiernie.

Dostępne są także opcje na kontrakty terminowe, których wartość wynosi 1 kontrakt futures. Jednak nie jest to najbardziej płynny instrument finansowy. Do jego zalet warto zaliczyć możliwość stworzenia wielu strategii inwestycyjnych, których nie może stworzyć przy pomocy kontraktów futures albo CFD.

Na giełdzie CME można handlować kontraktami terminowymi nie tylko w pary walutowe dolara z walutami krajów rozwiniętych (np. franka szwajcarskiego), np. dolar kanadyjski, ale także rozwijających się, np. rupia indyjska.

Inwestowanie w waluty odbywa się może również za pośrednictwem polskiej giełdy. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępne są kontrakty terminowe jedynie na pary walutowe z polskim złotym. To niewielkie kontrakty o wartości 1000 jednostek bazowych. Na giełdzie warszawskiej dostępne są kontrakty na dolara, franka szwajcarskiego, euro oraz funta brytyjskiego.

W jakie waluty warto inwestować? W jaką walutę inwestować teraz?

Niestety nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie jak inwestować w waluty i w które warto lokować pieniądze. Rynek walutowy cechuje się stosunkowo wysokim ryzykiem, a skuteczne inwestowanie w waluty wymaga umiejętności przewidywania kursów walut. Ważnym elementem handlu walutami online jest określenie oraz trzymanie się wcześniej obranej strategii.

Pisaliśmy również: Inwestowanie w akcje i obligacje

Istnieją sposoby na to, aby zabezpieczyć się przed nadmierną stratą, np. funkcja stop loss czy take profit. Polegają one na możliwości zamknięcia transakcji, jeśli kurs przekroczy określoną wartość. Dzięki temu można zminimalizować stratę albo zrealizować zysk. Inwestowanie w waluty jest dobrym sposobem na to, żeby osiągnąć wysokie zyski w stosunkowo krótkim czasie. Niestety jednoznaczne określenie, w jaką walutę najlepiej inwestować, jest w zasadzie niemożliwe.

Jak inwestować w waluty online
Czy opłaca się trzymać pieniądze w euro?

Czy warto zmieniać złotówki na dolary i inne waluty główne?

Do obcych walut głównych, zwłaszcza w Polsce, zaliczyć można najpopularniejsze znaki pieniężne, np. euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski. To właśnie te waluty najchętniej wymienię są w banku lub kantorze. W które najlepiej inwestować?

Zwykle pierwszym wyborem osób początkujących jest dolar amerykański, ponieważ Stany Zjednoczone kojarzone są z państwem bogactwa i przepychu. Jeśli chodzi o inwestowanie w waluty obce, to do dolara może zachęcić to, że dominuje on na rynku światowym a w dłuższej perspektywie czasowej jest wystarczająco stabilny. Mimo wszystko, trader powinien sam na bieżąco sprawdzać kursy i w tym celu przyda się korzystanie ze swapu walutowego.

Godne rozważenia jest również euro – szczególnie w kontekście spokojnej sytuacji dla pary EUR/PLN. Warto wziąć pod uwagę także franka szwajcarskiego, gdyż należy on do walut, które należą do kategorii bezpiecznych walut. Jednak nie należy spodziewać się dużego umocnienia w stosunku do złotówki. W przypadku GBP, frank szwajcarski zaliczył nie tak dawno spory spadek i aktualnie przewiduje się jedynie jego minimalne wzrosty.

Czy kupno walut drugorzędnych przynosi zyski?

Waluty drugorzędne to mniej popularne waluty, np. korony norweskie. One również mogą być dobrą opcją do pomnożenia kapitału, jeśli chodzi o inwestowanie w waluty. W przypadku koron norweskich inwestor ma do czynienia z bardzo stabilnym oraz płynnym systemem walutowym, chociażby przed wzgląd na sprzedaż ropy naftowej. Dobrym wyborem może być także inwestowanie w dolara hongkońskiego, a także koronę szwedzką.

Ryzyko inwestowania w waluty egzotyczne. Kursy walut egzotycznych

Na świecie istnieje wiele różnych walut, dla których zalicza się również egzotyczne, np. randy południowoafrykańskie. Inwestowanie w waluty tego typu stanowi pewną alternatywą dla tradycyjnych par walutowych. Dla inwestorów początkujących zarabianie na walutach o charakterze egzotycznym nie jest jednak polecane. Państwa niestabilne politycznie mogą mieć bezpośredni wpływ na mocno zauważalne wahania waluty na określonym obszarze.

Jak inwestować w waluty online
Kursy walut. Czy euro będzie po 5 zł? jak inwestować w waluty?

Z tego względu chociaż z jednej strony wartość spreadu walutowego często jest znacznie wyższa w stosunku do innych par, pomnażanie środków w ten sposób wymaga jednak sporej wiedzy, nie tylko z obszaru ekonomii. Ponadto w tym przypadku ciężej jest szczegółowo kontrolować sytuację na rynku, co zwiększa ryzyko dokonania nieudanych transakcji.

Strategia inwestowania w waluty

W przypadku inwestowania na giełdzie, sukces uzależniony jest przede wszystkim od strategii inwestycyjnej. Mówiąc skrótowo, należy w odpowiednim momencie kupować oraz sprzedawać. Najczęściej stosowane strategie walutowe inwestorów, to np. carry trade. Ta metoda polega na tym, aby pożyczać pieniądze w państwach, których stopy procentowe są niskie i tanie kredyty.

Aby lokować kapitał w instrumentach, które denominowane są w walutach krajów z wysokimi stopami procentowymi. Trzeba jednak uważać na inflację. Jeśli w czasie inwestycji w kraju z wysokimi stopami procentowymi inflacja okaże się dużo wyższa niż w państwie, w którym trader się zapożyczał, jego zysk może okazać się pozorny.

Jak inwestować na giełdzie? Przydatne wskazówki

Inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i to należy bezwzględnie zaakceptować. Istnieją jednak sposoby na to, aby je ograniczyć. O czym warto pamiętać, inwestując na giełdzie?

Wybór strategii inwestycyjnej

Bez żadnego planu nie należy zaczynać inwestycji. Właściwa strategia inwestycyjna, a także konsekwentne trzymanie się jej, jest bardzo ważne w skutecznym inwestowaniu. Ważne jest również wybranie stylu inwestowania, a najpopularniejsze z nich to swing trading i day trading.

Jeśli chodzi o inwestowanie na forex w oparciu o day trading, to w tym przypadku trader otwiera i zamyka co najmniej kilka pozycji w ciągu jednego dnia. Styl ten obierają zwykle osoby, które mają zamiar utrzymywać się z inwestowania, gdyż wymagana on poświęcenia sporej ilości czasu oraz zaangażowania. Codzienne otwieranie i zamykanie pozycji wiąże się także z ciągłym kontrolowaniem pozycji i przewidywaniem zachowań, zatem wymaga również sporej odporności na stres. Day trading jest strategią krótkoterminową.

Z kolei swing trading to długoterminowym styl inwestowania, który polega na otwieraniu pozycji i trzymaniu kilka tygodni lub miesięcy przed zamknięciem, a nawet lat. To dobry wybór dla osób, dla których trading forex stanowi hobby, a nie główne źródło dochodu. Ten styl nie wymaga od tradera poświęcenia dużej ilości czasu – wystarczy raz na jakiś czas zajrzeć do portfela inwestycyjnego. 

Wybór platformy inwestycyjnej

Platforma forex służy traderowi do dokonywania transakcji. Należy zatem wybrać taką, która pomoże w inwestowaniu. Warto zwrócić uwagę na jej funkcjonalność oraz to, jakie narzędzia analityczne oferuje. Ponadto powinna być niezawodna i działać bez zarzutu. W końcu w tradingu liczy się każda sekunda i platforma tradingowa nie powinna opóźniać ruchów tradera.

Dobrze byłoby także, aby miała przyjazny interfejs i była łatwa w obsłudze, co jest ważne szczególnie dla osób początkujących. Znaczenie ma również ilość dostępnych rynków, które warto wcześniej sprawdzić.

Jak inwestować w waluty online
w jaką walutę inwestować? inwestycja w dolary i inne obce waluty

Dywersyfikacja portfela

To jedna z najważniejszych zasad, związanych z inwestowaniem. Dywersyfikacja polega na tym, że inwestor nie lokuje swojego całego kapitału w jeden instrument finansowy albo jedną spółkę czy walutę, a przynajmniej kilka różnych aktywów. Dzięki temu w przypadku spadku wartości jednego z nich, inwestor nie straci wszystkich środków, gdyż pozostałe aktywa mogą wyrównać stratę jednego.

Pisaliśmy również: Kontrakty CFD

Konto demo

Nie należy rzucać się na głęboką wodę. Zanim trader rozpocznie inwestowanie na giełdzie, powinien dobrze się do tego przygotować, również w kwestii praktycznej. Najlepszym miejscem do tego jest właśnie konto demonstracyjne. Większość brokerów udostępnia je bezpłatnie, w użytkownicy mogą korzystać z niego przez dowolny okres czasu. 

Dzięki temu inwestor może sprawdzić wszystkie funkcje platformy forex oraz swoje umiejętności i stwierdzić, czy inwestowanie na forex jest zajęciem, które mu odpowiada. Ponadto trader może także wypróbować strategie inwestycyjne, zanim wykorzysta je w praktyce na prawdziwej giełdzie. To wszystko bez żadnego ryzyka, związanego z utratą pieniędzy.

Ciągłe poszerzanie wiedzy – rynek walutowy jest zmienny

Inwestowanie na giełdzie związane jest nieustanną nauką. Z tego względu trader jeszcze przed rozpoczęciem inwestowania, powinien zdobyć podstawową wiedzę teoretyczną o rynku walutowym, a wraz z tradingiem ciągle ją poszerzać. Warto korzystać nie tylko z książek i artykułów z internetu, ale także webinarów oraz szkoleń. Aby być skutecznym inwestorem, należy nieustannie uczyć się, czego warto być świadomym jeszcze przed rozpoczęciem inwestowania.

Inwestowanie nadwyżki finansowej w obce waluty

Zawsze należy inwestować tyle, ile można stracić. Nie zaleca się przeznaczania środków finansowych na inwestowanie na forex, które nie są pieniądzmi dodatkowymi, ponieważ w momencie ich utracenia, inwestor w skrajnym przypadku może nawet popaść w długi.

Inwestowanie w to, co się zna

Jak inwestować w waluty online
Jak inwestować w waluty online? W jakiej walucie trzymać oszczędności?

Warto stosować na rynku walutowym metodę małych kroczków. Nie należy inwestować w aktywa, o których nie ma się żadnego pojęcia. Najlepiej rozpocząć od instrumentów, na temat których ma się przynajmniej podstawową wiedzę.

Dopiero wraz z poszerzaniem wiedzy, warto decydować się na inne aktywa, dla bardziej zaawansowanych inwestorów. Ponadto na samym początku najlepiej skupić się na ochronie samego kapitału, a dopiero potem rozpocząć działania, mające na celu jego pomnożenie.

Pisaliśmy niedawno również: Inwestowanie w złoto

Jak inwestować na rynku walutowym? Nie jest to trudne zajęcie, czy też wymagające posiadania specjalistyczne wiedzy. Wystarczy poznać kilka podstawowych pojęć i założyć konto u wybranego brokera, a przy pomocy platformy forex można dokonywać transakcji oraz korzystać z dostępnych narzędzi i pomocy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.