Ile można zarobić na akcjach? To pytanie zadaje sobie każdy początkujący inwestor. Choć akcje obarczone są sporym ryzykiem, cały czas cieszą się ogromną popularnością i są jednym instrumentów finansowych, najchętniej wybieranych przez inwestorów.

Ile można zarobić na akcjach?

Akcje to jedne z najpopularniejszych instrumentów finansowych i znajdują się one w kręgu zainteresowań początkujących inwestorów. Mimo stosunkowo wysokiego ryzyka straty, wciąż chętnie wybierane są na początku przygody z giełdą. Jednak nie do końca jest to dobre aktywo dla osób początkujących.

Ile można zarobić na akcjach? Ciężko jest podać jednoznaczną odpowiedź, gdyż na zysk z akcji składa się wiele różnych czynników. Zarabianie na akcjach jak najbardziej jest możliwe, jednak są to instrumenty, po które warto sięgać, mając pewny poziom wiedzy oraz doświadczenie w inwestowaniu. W innym wypadku można się jedynie rozczarować i zrazić do dalszych inwestycji. 

Poza tym inwestowanie na giełdzie nie jest zajęciem dla osób niecierpliwych. Jeśli w pierwszym roku dokonywania inwestycji, inwestor nie straci, a wyjdzie na zero to już bardzo dobrze. Zwykle początkujący inwestorzy zamykają pierwszy rok ze stratą. Zyski przychodzą z czasem, wraz z nabywaniem umiejętności oraz doświadczenia.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Czym są akcje?

Kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje zwiększyć płynność, oczywiście może zaciągnąć kredyt bankowy. Alternatywą jednak jest emisja akcji. Inwestor z kolei może zainwestować swoje pieniądze w określoną firmę, kupując udziały, czyli akcje. Kiedy przedsiębiorstwo emituje nowe akcje, otrzymuje pieniądze, które zainwestowane zostały przez inwestorów. Osoby, które nabywają akcje, nazywane są akcjonariuszami.

Sprawdź także: Jak pomnażać małe kwoty

W zamian za zainwestowanie środków finansowych, stają się współwłaścicielami określonego przedsiębiorstwa. Zyski oraz straty firmy często odzwierciedlają się właśnie w akcjach. Tak naprawdę akcja jest niczym innym, jak zbywalnym dowodem posiadania części kapitału spółki.

Co decyduje o wartości oraz cenie akcji?

Ile można zarobić na akcjach? Cena akcji ustalana jest w oparciu o ostatnią transakcję, a ta może miejsce, kiedy strona kupująca i sprzedająca dojdzie do porozumienia, odnośnie ceny. Tak jak w przypadku innych produktów, na cenę bardzo często ma wpływ równowaga pomiędzy podążą a popytem.

To oznacza, że im więcej osób decyduje się na inwestowanie w akcje, tym wyższa będzie ich cena. Oczekiwania zysku firmy bardzo często odgrywają w tym przypadku kluczową rolę. Jeżeli prognozowany zysk jest wysoki, popyt prawdopodobnie wzrośnie. Cena akcji może być inna w każdym dniu handlowym.

W teorii zyski wpływają na wycenę spółki przez inwestorów, jednak istnieją inne wskaźniki, które są wykorzystywane przez inwestorów do przewidywania ceny akcji. Warto pamiętać, że nastroje, postawy oraz oczekiwania inwestorów mają wpływ na ostateczną cenę akcji. Zanim zdecyduje się na inwestowanie w akcje, każdy inwestor weźmie pod uwagę przyszłe oczekiwane wyniki spółki.

Sprawdź także: Fundusze inwestycyjne czy warto

W oparciu o to będzie mógł ustalić wartość akcji oraz to, czy aktualna cena jest za niska, za wysoka czy też idealna.

Ile można zarobić na akcjach
Ile można zarobić na giełdzie? Fundusze inwestycyjne

Ile można zarobić na akcjach? Rodzaje akcji

Jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie, to akcje i udziały mogą być zamiennie używane. Dwa główne typy akcji to:

  • Zwykłe – są bardziej powszechne niż uprzywilejowane akcje z prostego powodu – większość akcji emitowana jest w tej formie. Główna różnica pomiędzy zwykłymi akcjami a uprzywilejowanymi dotyczy prawa głosu. Akcjonariusze zwykli zazwyczaj uzyskują prawo głosu w sprawach spółki, np. wybór członków zarządu. Z tego względu również ci akcjonariusze wpływają na zasady w przedsiębiorstwie i zarządzanie nim. Zwykle akcjonariusz kupując jedną akcję, otrzymuje jeden głos,
  • Uprzywilejowane – inwestowanie w akcje uprzywilejowane wiąże się z tym, że inwestor nie otrzymuje prawa głosu. Jednak ten typ akcji także ma swoje zalety. Akcjonariuszom akcji uprzywilejowanych zazwyczaj gwarantuje się stałą dywidendę, ale zwykle są one zmienne, a także nigdy nie zagwarantowane. Oprócz tego akcjonariusze uprzywilejowani stają przed akcjonariuszami zwykłymi w celu umorzenia swoich akcji na wypadek likwidacji spółki. Z tego względu mają większą szansę na odzyskanie chociażby części swoich pieniędzy, niż akcjonariusze zwykli.
Ile można zarobić na akcjach
Czy na giełdzie można zarobić? Jak wygląda polski rynek akcji?

Czym jest fundusz akcyjny?

Inwestowanie w akcje może odbywa się za pośrednictwem funduszu akcyjnego. To fundusz inwestycyjny, który jednocześnie inwestuje w kilka spółek. Dzięki temu portfel inwestycyjny jest automatycznie dywersyfikowany, a ryzyko inwestycyjne zostaje rozłożone. Dla inwestora indywidualnego zaletą inwestowania w fundusz akcyjny jest to, że utrzymywany on jest przez zarządzającego.

Wadą jednak mogą być stosunkowo wysokie koszty, które inwestor płaci za wykonaną przez zarządzającego funduszem. Podobną alternatywą jeśli chodzi o inwestycje w fundusze akcyjne, są fundusze ETF. To giełdowe fundusze, które podążają za indeksem, regionem albo sektorem. Fundusze ETF sprzedawane są rynku podobnie jak akcje.

Ryzyko inwestycyjne związane z akcjami i dobór odpowiedniej strategii inwestowania

Ile można zarobić na akcjach? Nabywanie akcji oczywiście może przynieść zysk, jednak nie jest pozbawione ryzyka. Warto zdawać sobie sprawę z ryzyka, które związane jest z inwestowaniem w akcje. Przykładowo, jeśli chodzi o akcje, ważne jest ryzyko związane ze zmianą ceny. Akcje, które dzisiaj kupuje inwestor, jutro mogą nie mieć żadnej wartości. Poza ryzykiem, które związane jest z ceną, istnieje również niebezpieczeństwo, związane z bankructwem firmy.

Ile można zarobić na akcjach
Ile można zarobić na giełdzie w miesiąc?

Zanim inwestor rozpocznie zarabianie na akcjach, powinien wziąć pod uwagę różne czynniki. To pomaga w określeniu, jakie ryzyko chce podjąć i której produkty najbardziej mu odpowiadają. Nie zaleca się także inwestowania środków, które w niedługim czasie mogą być potrzebne, ani również decydować się na zajmowanie pozycji, które mogą spowodować problemy finansowe u inwestora.

Ważne pytania, które powinien zadać sobie inwestor, przed rozpoczęciem inwestycji

Pytanie – po co inwestuję wydaje się być banalne. W tym przypadku odpowiedź zawsze będzie taka sama – aby zarobić pieniądze. Ale czy naprawdę każdy dobrze wie, z czym wiąże się inwestowanie na giełdzie? Przed podjęciem inwestycji, warto zadać sobie kilka ważnych pytań.

Dlaczego inwestor decyduje się na inwestowanie? Czy ma jakieś strategie inwestowania?

Czy inwestowanie w akcje ma być jedynie hobby, czy też ma stanowić źródło dochodu? Większość osób inwestuje po to, aby zarobić więcej pieniędzy. Jest to główna definicja inwestowania. Każdy inwestor liczy, że będzie miał więcej, niż na początku, pomimo tego, że często przygodę z giełdą zaczyna się z ciekawości.

Często zdarza się, że amatorskie inwestowanie na giełdzie, przeradza się w coś większego, a może być nawet wstępem do zawodowej kariery na giełdzie. Inni z kolei traktują rynek kapitałowy jako jedną z możliwości osiągnięcia dodatkowego zysku.

Bez względu na to, czy inwestor podchodzi do inwestowania jako amator, który poszukuje odpowiedniego miejsca dla własnych nadwyżek finansowych, czy też jako zawodowiec, powinno się stosować kilka ważnych zasad. Zakładają one np. ochronę kapitału. Co to oznacza?

Jak już wiadomo, granie na giełdzie wiąże się z ryzykiem straty pieniędzy. Inwestor musi przygotować się na to, że nie każda transakcja zakończy się zyskiem. Jednak jego celem jest podejmowanie takich decyzji, aby zyskowne transakcje przynosiły więcej, niż stratne (pisaliśmy m.in. Ile można zarobić na giełdzie).

Jakie inwestor ma oczekiwania względem zysku? Giełda papierów wartościowych nie zawsze daje zarobić.

Inwestowanie w akcje związane jest z wieloma mitami. Inwestorzy zazwyczaj zaczynają interesować się tą formą inwestowania, kiedy o akcjach głośno jest w mediach. W trakcie tzw. hossy, czyli silnego oraz długotrwałego wzrostu, akcje mogą sięgać kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu procent.

To z kolei wpływa na oczekiwania i rozbudza wyobraźnię. Tak samo w trakcie bessy, kiedy ceny akcji większości firm spadają, także inwestorzy mogą utracić znaczne kwoty ze swojego kapitału.

Ile można zarobić na akcjach
Na jakich akcjach można zarobić? Jakie najlepsze techniki inwestowania?

Rynki akcji poruszają się w określonych cyklach, które stanowią niejako powielenie zachowania gospodarki. W trakcie dobrej koniunktury ceny akcji wzrastają, a w trakcie słabej maleją. Zaczynając inwestowanie w akcje, warto mieć tego świadomość.

A ile można zarobić na akcjach? Choć oczywiście wysokie wyniki są w tym przypadku jak najbardziej możliwe, to nie zawsze inwestor będzie w stanie zakupić akcje, które będą jedynie rosły. Czasami jego decyzje będą dotyczyły spółek, których udziały tracą na wartości, co będzie wiązało się ze stratami.

Ponadto, nie istnieje taka technika, która pozwala wyłącznie na zarabianie na giełdzie. W tym przypadku działa taka sama zasada, jak w biznesie – nie niektórych inwestycjach zarabia się, a na innych niestety traci.

Ile można zarobić na akcjach? Miernikiem zachowania się na rynku akcji, są indeksy. Na GPW jest ich kilka (pisaliśmy niedawno: Giełda Papierów Wartościowych). Indeks, który obejmuje cały rynek z to WIG. Od 1991 roku, czyli od początku jego istnienia, to 2018 roku, średni zysk pokazywany przez indeks to 16%.

Uwzględniona jest przy tym zmiana cen i wypłacane dywidendy przez spółki. Jednak średnia nie pokazuje poszczególnych spadków oraz wzrostów, czyli tego, że w dany roku ceny mogą rosnąć nawet o 60%, a w innym spadać o 50%. 

Oczekiwania inwestorów co do możliwych zysków, powinny obejmować te dane. W trakcie hossy, kiedy większość cen akcji wzrasta, jedne będą rosły szybciej, drugiej mniej. A jeszcze inne mogą spadać. Tak samo w trakcie bessy, większość akcje spadnie, ale część może być bardzo silna, inne słabsze, a mała garstka spółek wbrew ogólnej tendencji, może nawet wzrastać.

Zachowanie spółek uzależnione jest od tego, jaka jest to branża, a także od wielkości spółki. Ważne, czy jest to dobrze prosperujący, dynamiczny biznes ze sporymi perspektywami, czy określone przedsiębiorstwo jest dużym, dojrzałym biznesem, w przypadku którego inwestorzy nie oczekują spektakularnych wzrostów, a jedynie regularnego wzrostu.

Jakie straty inwestor jest w stanie zaakceptować?

Inwestowanie na giełdzie obarczone jest ryzykiem. Skutkiem zmian cen akcji na giełdzie jest to, że niestety nie każda inwestycja zakończy się zyskiem. Będą miały miejsce takie, na których inwestorzy poniosą stratę.

Straty mogą wystąpić nawet kilka razy pod rząd. Jeśli chodzi o zarabianie na giełdzie, to w trakcie bessy akcje mają to do siebie, że większość spada, choć nawet pojedyncze spółki radziły sobie ponadprzeciętnie. Zmienność cen akcji powoduje, że giełda online związana jest z ryzykiem straty.

Zazwyczaj dzieje się tak, że akcje młodych, niewielkich przedsiębiorstw, potrafią naprawdę silnie wzrosnąć. Jednak jest to jedna strona medalu. Mogą również doświadczać nagłych, gwałtownych załamań, kiedy okaże się, że ich plany nie do końca się powiodły albo z innych powodów przestały być wśród inwestorów cenione.

Ile można zarobić na akcjach
Czy na giełdzie można się dorobić? Co to analiza techniczna?

Każdy z inwestorów ma częściowy, określony wpływ na ryzyko swojego portfela inwestycyjnego, czyli zainwestowanych środków. Powinien sporo wcześniej określić swoje „poziom bólu”, czyli akceptowalnej, ewentualnej możliwej straty na określonej inwestycji. Nie być to 5, 10 czy też 15 procent. W tym przypadku nie ma uniwersalnej reguły, ponieważ każdy inwestor indywidualnie podchodzi do tej kwestii.

W wielu przypadkach próg ten będzie związany z wybranym podejściem do inwestowania na giełdzie. Osoby działające bardzo szybko, tzw. day-traderzy, mogą sobie bardzo blisko wyznaczyć limity, ponieważ w ciągu dnia ograniczona jest zmienność cen. Natomiast długoterminowi inwestorzy, którzy zamierzają trzymać akcje przez przynajmniej kilka miesięcy, powinni sobie wyznaczyć maksymalną dopuszczalną stratę na przynajmniej kilkanaście procent.

Należy również pamiętać, że wybór właściwej techniki, związany jest z wieloma różnymi aspektami. Day trading wymaga niemalże stałej obecności inwestora przy notowaniach oraz zawieraniu różnych transakcji, a także zadowolenie się niewysokim zyskiem. Decydując się na długoterminowe inwestowanie na giełdzie, inwestor nie musi poświęcać dużej ilości czasu na ocenę oraz monitowanie rynku i może pod uwagę brać spółki, które wypłacają dywidendę.

Ile inwestor może przeznaczyć na inwestycje?

W szczególności, ze względu na ryzyko związane z inwestycjami, należy pamiętać, że środki na inwestowanie w akcje, powinny być dokładnie przemyślane. Nie poleca się inwestowania pieniędzy z to być kredytów albo pożyczek.

Nie powinny to być także oszczędności inwestora, które przeznaczone są na czarną godzinę albo na określony cel (np. zakup samochodu za 6 miesięcy). Inwestowane środki powinny być wolne od obciążeń typu, że za miesiąc inwestor będzie ich potrzebował.

Inwestowanie w akcje można zacząć od naprawdę niewielkich kwot, np. 100 złotych (pisaliśmy m.in. Jak zacząć grać na giełdzie). Warto wiedzieć że wiele akcji kosztuje kilka złotych. Jednak w takiej sytuacji warto pamiętać o proporcjonalnie wysokich kosztach prowizji, a także ograniczeniach, związanych z dostępem akcji wielu firm, których ceny mogą wynosić kilkadziesiąt a czasem nawet kilkaset złotych za sztukę.

Rozsądnym i odpowiedzialnym wyjściem na początek są kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Dzięki temu inwestor może zbudować portfel kilku inwestycji, a ponadto nieudane transakcje, które przynoszą straty nie będą tak bolesne dla inwestora, jeżeli jego portfel inwestycyjny będzie zróżnicowany.

Ile czasu inwestor może poświęcić na granie na giełdzie?

Często inwestorzy poświęcają na granie długie godziny. W tym przypadku nie chodzi jedynie o przeglądanie notowań oraz szukanie okazji. To w szczególności czas przeznaczony na czytanie analiz, poznawanie nowych informacji, a także uczenie się i doskonalenie. Zależnie od metody oraz oczekiwań, inwestowanie na giełdzie może przypominać pracę na etat albo jedynie dodatkowy dochód.

Ile można zarobić na akcjach
Czy na giełdzie można zarobić? Sprzedawanie akcji i kupowanie akcji

Większość inwestorów jednak poświęca godzinę dziennie albo nawet godzinę w tygodniu. W tym czasie dokonuje inwestycji, podsumowuje je i planuje nowe. W wielu przypadkach są to rutynowe czynności. Oczywiście w miarę zdobywania doświadczenia, czas ten może ulegać skróceniu. Początkowo, kiedy inwestor cały czas do uczy oraz stara dowiedzieć się jak najwięcej, czas ten zwykle bywa dłuższy.

Opracowanie zasad i planu działania

W przypadku każdego biznesu należy mieć ustalone zasady oraz plan działania. Tak samo jest w przypadku inwestowania na giełdzie. Wielu inwestorów kupuje oraz sprzedaje akcje pod wpływem emocji. Jest to niestety pierwszy krok do porażki. Najlepiej opracować zasady, które dotyczą kluczowych elementów każdej transakcji, takich jak kupno, sprzedaż oraz ryzyko. 

Niezależnie od tego, jakie metody analitycznej inwestor używa, najlepiej mieć własny jasno określony zestaw czynników, na podstawie których dokonuje się zakupu akcji. Bardzo podobne zasady będą dotyczyć sprzedaży inwestycji. W tym przypadku dodatkowo pomocne będzie wyznaczanie własnych „poziomów stop”, czyli takich momentów, kiedy kategorycznie inwestor sprzedaje posiadane akcje, aby nie dopuścić do powiększenia się strat. Tego typu podejście spowoduje, że inwestor będzie także na każdym etapie inwestycji wiedział, jakie jest ryzyko, czyli ile może stracić.

Prowadzenie dziennika

Prowadzenie własnego dziennika czy nawet sporządzanie notatek umożliwia zapanowanie nad całą procedurą inwestycyjną. Zapisywanie powodów, dla których określone akcje są interesujące, dlaczego się je kupiło oraz innych pomysłów, systematyzuje proces inwestowania w akcje i często pozwala w krytyczny sposób spojrzeć na własne decyzje.

Podsumowanie raz dziennie, a może nawet razem na tydzień rezultatów inwestowania pozwala obiektywnie spojrzeć, czy dotychczasowy sposób dokonywania transakcji sprawdza się i przynosi zyski.

Ile można zarobić na akcjach? O tym warto pamiętać

Zarabianie na giełdzie wiąże się z kilkoma ważnymi kwestiami, o których zawsze warto pamiętać. Stosowanie ich pomoże w ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego oraz osiągnięciu wymiernego zysku.

Ile można zarobić na akcjach
Ile można zarobić na akcjach? Inwestowanie w akcje spółek polskich czy zagranicznych?

Dywersyfikacja portfela

To jeden z kluczowych sposób na zminimalizowanie ryzyka, związanego ze stratą. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na tym, że inwestor kupuje co najmniej kilka różnych aktywów. Poza akcjami, decyduje się na zakup np. obligacji, funduszy ETF czy też inwestuje w złoto (pisaliśmy niedawno: Inwestowanie w ETF oraz Fundusze ETF, z kolei o złocie pisaliśmy m.in. tutaj: Złoto inwestycyjne i tutaj: Inwestowanie w złoto).

Dzięki temu w sytuacji, gdy np. akcje spadają, taki inwestor posiadając w portfelu inne instrumenty, może uniknąć wysokiej straty, gdyż pozostałe aktywa ją wyrównają. Jeśli inwestor miałby w portfelu jedynie akcje, w najgorszym wypadku mógłby stracić cały kapitał.

Inwestowanie w instrumenty, które się zna

Będąc w szczególności początkującym inwestorem, najlepiej lokować swój kapitał tylko w te aktywa, o których ma się pewną wiedzę i pojęcie. Inwestowanie na giełdzie w instrumenty finansowe, o których nie ma się bladego pojęcia, prawdopodobnie zakończy się bolesną porażką. Warto zatem wcześniej nabyć wiedzy teoretycznej, która jest nieoceniona przy inwestowaniu.

Ciągła nauka

Inwestycje w akcje i inne instrumenty wiąże się z nieustanną nauką. To zajęcie dla osób wytrwałych oraz cierpliwych. Warto korzystać z ebooków, książek, webinarów o artykułów internetowych. Warto również zdecydować się na kurs lub szkolenie z zakresu inwestowania. Dzięki temu inwestor będzie miał szersze pijecie na temat giełdy i lokowania pieniędzy.

Praktyka czyni mistrza

W przypadku inwestowania teoria jest również ważna, co praktyka. Zanim inwestor zdecyduje się na dokonywanie transakcji na prawdziwej giełdzie, powinien spróbować swoich sił na koncie demo.

Sprawdź także: Co to jest trading?

Aktualnie praktycznie każdy broker, który udostępnia platformę transakcyjną, oferuje darmowe korzystanie z konta demo (pisaliśmy m.in. Symulator giełdy online). Można na nim poćwiczyć, zorientować się w jaki sposób funkcjonuje giełda, ale również sprawdzić wybrane strategie inwestycyjne.

Pisaliśmy niedawno również: Jak inwestować w waluty oraz Jak inwestować w akcje 

Ile można zarobić na akcjach
Czy na giełdzie da się zarobić? Skuteczne inwestowanie w papiery wartościowe

Konto demo umożliwia prawdziwą grę na giełdzie, jednak pozbawione jest ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może dokonywać transakcji, nawet ryzykownych bez obawy, że straci pieniądze. Z konta demo można korzystać nawet kilka miesięcy, aż dojdzie się do odpowiedniej wprawy. 

Wybór platformy inwestycyjnej

Platforma transakcyjna jest narzędziem, które służy inwestorom do dokonywania transakcji. Pośrednikami, którzy udostępniają je, są brokerzy. Wybór właściwej platformy jest o tyle ważny, że może ona pomóc albo zaszkodzić inwestorowi. Dostępnych jest wiele platform, a do najpopularniejszych zalicza się Meta Trader 4 i Meta Trader 5 (pisaliśmy m.in. Platforma tradingowa).

Przed wyborem najlepszej platformy, należy zwrócić uwagę na kilka decydujących kwestii, takich jak:

  • Funkcje i narzędzia wspomagające – warto sprawdzić, czy platforma inwestycyjna oferuje przydatne narzędzia, np. kalendarz makroekonomiczny (pisaliśmy m.in. W co inwestować na giełdzie),
  • Dostępność rynków – tam naprawdę im więcej, tym lepiej. Przed podjęciem decyzji, inwestor powinien sprawdzić, czy nie wybrana platforma oferuje dostęp do aktywów, które go interesują,
  • Cennik – koszt prowizji, spreadów, za prowadzenie konta, dokonywanie transakcji, wypłaty, itp.,
  • Szybkość oraz niezawodność – dobra platforma inwestycyjna powinna reagować błyskawicznie. W przypadku inwestowania, znaczenie ma każda sekunda, dlatego też platforma nie może opóźniać ruchów inwestora, gdyż będzie to miało wpływ na zysk lub stratę.

Wybór brokera

Z wyborem platformy inwestycyjnej wiąże się również wybór właściwego brokera (pisaliśmy m.in. Konto maklerskie dla początkujących). Warto stawiać na znanych i renomowanych pośredników, którzy ponadto regulowani są przez takie instytucje, jak Krajowy Nadzór Finansowy. Inwestor w końcu powierza im swoje pieniądze, więc powinien zwrócić uwagę również na bezpieczeństwo (pisaliśmy m.in. Bezpieczne inwestowanie na giełdzie). Popularni brokerzy to m.in. eToro czy xStation.

Ile można zarobić na akcjach
Ile można zarobić na giełdzie?

Pewność siebie i trzymanie emocji na wodzy

Działanie pod wpływem ekscytacji i innych emocji, prawdopodobnie będzie skutkować porażką. Najlepsi inwestorzy potrafią podejść do inwestycji z chłodną głową, dzięki czemu wygrywają. To bardzo trudna do wypracowania umiejętność, jednak bardzo przydatna, jeśli chce się zarobić na giełdzie.

Choć początkującej osobie ciężko jest powstrzymać emocje, to warto starać się i ćwiczyć, gdyż pozwala to dokonywać o wiele lepsze decyzje inwestycyjne i mnożyć swój kapitał.

Pisaliśmy niedawno również: Kontrakty CFD

Ile można zarobić na akcjach? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie, chociażby z tego względu, że wiele zależy od szczęścia. W początkowym etapie inwestowania najlepiej skupić się na ochronie środków kapitałowych, a dopiero potem liczyć na zyski. Z pewnością będą one różne, w zależności od miesiąca.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

  1. Na akcjach i w ogóle na giełdzie można sporo zarobić, ale trzeba się znać. Jak masz jakieś pieniądze, a nie znasz się na inwestowaniu, to lepiej idź w mieszkania albo złoto. Gra na giełdzie to ryzyko. Owszem, zarobić można dużo, akcje są dochodowe, ae to się trzeba znać, obserwować, uczyć. Można spróbować w jakimś funduszu typu finax, jak masz jakieś środki do ulokowania, ale ryzyko jest zawsze. Natomiast fakt, akcje pozwalają zarobić dobrze i czasem szybko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.