Inwestowanie w surowce nie cieszy się tak dużą popularnością, jak inwestowanie w akcje czy waluty. Jednak cały rozwój gospodarczy ostatecznie oparty jest na surowcach. W przypadku surowców, ciężko jest manipulować ceną, a jednocześnie na ceny duży wpływ mają kwestie polityczne.

Inwestowanie w surowce – co warto o tym wiedzieć?

Pod wieloma względami inwestycje w surowce, wyglądają tak samo, jak inne inwestycje w aktywa. Kluczową zasadą jest to, aby odpowiednio zrozumieć, w co inwestowane są środki finansowe. Oczywiście można liczyć na szczęście i zainwestować w wybrany surowiec w nieprzemyślany sposób. Czasem tego typu działania pozwalają uzyskać zysk, jednak prędzej czy później wiedza inwestora zostanie zweryfikowana przez rynek.

Z tego względu zamiast ryzykować, najlepiej zacząć od zdobycia wiedzy dotyczącej surowców. Poza śledzeniem aktualnych kursów, należy w szczególności sprawdzać analizy. W sieci znaleźć można wiele publikacji, poświęconych surowcom, ale wiedzę warto czerpać także z książek, ebooków, webinarów czy szkoleń.

Inwestowanie w surowce
Notowania surowców

Inwestowanie w surowce – rodzaje surowców

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów surowców. Podstawowe z nich to:

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie
 • surowce energetyczne,
 • towary rolne,
 • surowce przemysłowe,
 • metale szlachetne.

Surowce energetyczne

Są bardzo ważne dla rozwoju światowej gospodarki. Ciężko sobie aktualnie wyobrazić w jaki sposób mogłaby funkcjonować logistyka. W niektórych krajach wciąż bardzo ważnym surowcem energetycznym jest węgiel, np. w Polsce. 

Sprawdź także: Jak inwestować w srebro

Warto także pamiętać, że pośrednio od ceny ropy naftowej uzależniona jest także cena produktów takich, jak asfalt. Jak inwestować w surowce energetyczne? Inwestor może handlować instrumentami finansowymi, które notowane są na giełdzie albo rynku OTC na:

 • ropę naftową,
 • gaz ziemny.

Towary rolne

Towary rolne to podstawowe produkty, które używane są w przemyśle spożywczym na całym świecie. Niektóre z nich stanowią bazę do stworzenia końcowego produktu. Przykładowo soję i kukurydzę wykorzystuje się do produkcji paszy dla zwierząt.

Pisaliśmy także: Ile można zarobić na giełdzie w miesiąc

Wzrost cen towarów rolnych przekłada się często na wzrost cen produktów spożywczych. Dlatego też warto śledzić ceny towarów rolnych. Inwestowanie w surowce rolne może być naprawdę proste. Najpopularniejsze towary rolne, w które można inwestować to:

 • kawa,
 • pszenica,
 • kakao,
 • bawełna,
 • kukurydza,
 • cukier,
 • soja.

Surowce przemysłowe

Surowce przemysłowe stanowią ogólną grupę surowców, które wykorzystywane są w przemyśle. Cechują się szerokim zakresem zastosowania – korzysta się z nich w branży samochodowej, telekomunikacyjnej, budowanej czy lotniczej. Jednym z kluczowych surowców przemysłowych jest miedź.

Sprawdź również: W co warto inwestować na giełdzie

To właśnie zużycie tego surowca często pozwala na określenie, w jakiej kondycji jest światowa gospodarka. Jak inwestować w surowce przemysłowe? Należy nabyć instrument, który oparty jest o cenę miedzi albo inny surowiec przemysłowy, taki jak cynk, platyna czy aluminium.

Inwestowanie w surowce
Jak inwestować w surowce

Metale szlachetne

Metale szlachetne od lat odgrywają ważną rolę na świecie. Kiedyś wykorzystywane były jako środek wymiany, a aktualnie używa się ich w jubilerstwie, produktach medycznych, elektronicznych czy kosmetycznych. Dla większości inwestorów metale szlachetne stanowią zabezpieczenie przed inflacją. 

Jak inwestować w kruszce? Inwestor ma do wyboru handel instrumentami finansowymi na giełdzie albo rynku OTC na złoto lub srebro (pisaliśmy m.in. Inwestowanie w złoto oraz Złoto inwestycyjne i Ile można zarobić na złocie).

Charakterystyka obrotu surowcami

Ceny surowców ciągle ulegają zmianie z powodu wahania poziomów popytu i podaży, zarówno w gospodarkach poszczególnych krajów, jak i na całym świecie. Przykładowo susza doprowadzić może do wzrostu cen zboża, a napięcia ma Bliskim Wschodzie mogą doprowadzić do wzrostu ceny ropy naftowej. Pozostałe czynniki, które mają wpływ na ceny surowców, to m.in. zmiany kursów walut, klęski żywiołowe, dynamika globalnego wzrostu gospodarczego, czy też koszty magazynowania i transportu. 

Sprawdź także: W co inwestować małe kwoty

Z tego względu inwestorzy, którzy decydują się na handel surowcami, starają się wykorzystać aktualne trendy w popycie oraz podaży, a także inne czynniki w celu generowania zysków. Natomiast inną grupa traderów wchodzi na rynek w celu zdywersyfikowania portfela przez dodanie różnych klas aktywów i dzięki temu zmniejszyć swoją ekspozycję na rynek akcji.

Sprawdź także: Czy fundusz inwestycyjny może zbankrutować

Niektórzy uczestnicy rynku postrzegają surowce jako sposób na ochronę swojego kapitału przed inflacją, gdyż surowce są klasą aktywów, które dobrze radzą sobie w sytuacji rosnących cen oraz niskich stóp procentowych.

Większość inwestycji w surowce polega na zakupie oraz sprzedaży kontraktów terminowych, które oparte są na cenie instrumentu bazowego, np. fizycznym surowcu, choć handel fizyczny oraz handel instrumentami pochodnymi także są powszechne.

Inwestowanie w surowce
Jak inwestować w surowce

Kiedy inwestorzy przeprowadzą analizę rynku, wykorzystują kontrakty do zajęcia pozycji zgodnie ze swoimi poglądami, które dotyczą przyszłej wartości określonego surowca. Jeżeli uważają, że cena wzrośnie, decydują się na zakup futures, czyli zajmują pozycję długą. Jeżeli według nich cena towaru w przyszłości spadnie, wówczas sprzedają futures, czyli zajmują krótką pozycję. Podczas tygodnia roboczego, inwestorzy mogą handlować surowcami niemalże 24 godziny na dobę.

Inwestowanie w surowce – najlepsze metody

Inwestowanie w surowce to inwestowanie w rzeczywistą wartość. To oznacza, że za każdym instrumentem, który oparty jest na surowcu, kryje się rzecz, która ma określoną wartość użytkową. Jak inwestować w surowce?

Zakup fizyczny

Fizyczny zakup jest prawdopodobnie najmniej efektywną metodą na zarabianie na surowcach. Praktykuje się ją często przy złocie lub srebrze, ale marże i prowizje od sprzedawców powodują, że możliwy zarobek jest zacznie pomniejszony. Jednak z drugiej strony inwestor, który decyduje się na fizyczny zakup surowców zabezpieczony jest przed upadkiem wszystkich systemów bankowych czy też wymiany kapitału. W przypadku globalnego kryzysu, inwestor nie traci na swoich inwestycjach.

Fundusze ETF na surowce

Jeśli inwestor liczy na bezpieczny zysk, to powinien zainteresować się ETF-ami na surowce. Jego żądanie w tym przypadku polega na zakupie jednostki ETF oraz sprzedaży jej w odpowiednim momencie. Zasadniczo ETF-y są w stanie już po kilku tygodniach zaoferować pewne stopy zwrotu.

Ponadto, prowizja za zarządzanie w przypadku ETF-ów jest dużo niższa, niż przy klasycznych funduszach (pisaliśmy m.in. Fundusze ETF oraz Inwestowanie w ETF). Trzeba jednak dokładnie sprawdzić, w co inwestuje określony ETF.

Akcje spółek wydobywczych

Innym sposobem na inwestowanie w surowce, jest kupno udziałów w spółkach wydobywczych. Wówczas inwestycja eksponowana jest na zmiany cen surowców. Inwestor w takim przypadku jest narażony także na ryzyko, które wynika z niewłaściwego inwestowania spółki, utraty jej płynności albo nawet jej upadłości. To oznacza, że inwestor nie inwestuje jedynie w surowce wydobywane, ale także w dodatkową działalność oraz całą strukturę spółki.

CFD na surowce

Inwestorzy bardziej zaawansowani mogą się zdecydować na inwestowanie w surowce przy pomocy instrumentów pochodnych. Przykładem mogą być właśnie kontrakty różnicy kursowej. Stosując dźwignię finansową, inwestor może zyskać więcej, niż wynika to z rzeczywistej ceny zmiany surowca (pisaliśmy m.in. Kontrakty CFD). Jednak lewar działa również w drugą stronę.

Pisaliśmy również: Giełda Papierów Wartościowych 

Inwestowanie w surowce
Inwestowanie na rynku ropy naftowej

Popularnym sposobem na zarabianie na surowcach są także kontrakty futures. Notowane są na giełdzie i inwestor zobowiązuje się do tego, że w określonym terminie dokona zakupu albo sprzedaży surowca. Oczywiście fizycznie nie musi go posiadać, ponieważ jest on tylko reprezentowany jako wartość finansowa. Bardzo prosto można to przedstawić na przykładzie, kiedy inwestor zobowiązuje się sprzedać surowiec za kilka miesięcy po cenie z dziś. Jeżeli cena surowca wzrośnie, inwestor zarobi, a jeżeli spadnie – straci.

Certyfikaty strukturyzowane

Jest to grupa instrumentów finansowych, które dostępne są na Giełdzie Papierów Wartościowych i oparte o notowania różnych aktywów bazowych, w tym również surowców. Oferują możliwość inwestowania bez dźwigni finansowej, jak i z jej wykorzystaniem.

Inwestor może zdecydować się na inwestowanie w surowce poprzez certyfikaty strukturyzowane, które oferują ekspozycję na wzrost albo spadek cen określonych surowców. Różnice pomiędzy danymi rodzajami certyfikatów, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieznaczne, mają duży wpływ na potencjalny wynik inwestora.

Forma podstawowa certyfikatów polega na wiernym śledzeniu bazowego instrumentu. Jest ona zatem taka sama, jak mechanizm funkcjonowania funduszu ETF, zatem dla inwestorów indywidualnych jest komfortowa i intuicyjna. Inne typu certyfikatów cechują się zastosowaniem lewara. Jeśli chodzi o certyfikaty faktor, to poziom dźwigni jest dokładnie ustalony, a dla instrumentów, które oparte są o surowce, oscyluje między 1:1 a 3:1. 

Natomiast certyfikaty turbo/knock/out oferują bardzo różny poziom dźwigni finansowej, wynikający z udziału emitenta w kosztach kupna jednostki instrumentu bazowego. Certyfikaty strukturyzowane jednoczenie zawierają mechanizm stop loss, który może ochronić inwestora przed stratą całego kapitału.

Akcje spółek surowcowych

Inwestowanie w akcje jest jedną z najbardziej popularnych form inwestowania (pisaliśmy m.in. Akcje i obligacje oraz Ile można zarobić na akcjach i Jak inwestować w akcje). Decyduje się na nią większość początkujących inwestorów. Ta stosunkowo prosta metoda inwestowania ma zastosowanie również na rynkach surowców. 

Spółki, które związane są z rynkami surowców, podzielić można na 3 grupy: 

 • Przedsiębiorstwa wydobywcze – ich przychody uzależnione są od ilości oraz cen wyprodukowanego w nich surowca,
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, przetwórcze oraz usługowe – wykorzystują w dwójkę działalnością surowce,
 • Przedsiębiorstwa przetwórcze – kupują surowce, ale także je sprzedają.
Inwestowanie w surowce
Inwestowanie na rynkach światowych w surowce

Inwestowanie w surowce poprzez akcje, wiąże się z dokonaniem odpowiedniej selekcji spółek. W sytuacji, gdy inwestor spodziewa się wzrostu notowań miedzi, może zdecydować się na zakup akcji spółki, która tą miedź wydobywa. Natomiast jeżeli liczy na spadek cen ropy naftowej, może zakupić akcje linii lotniczych, które korzystają na niższych cenach paliw. 

Oczywiście tego typu zależności nie zawsze są proste i liniowe. Może się okazać, że określona spółka wydobywcza albo linia lotnicza stosuje zabezpieczenia przed zmianą cen surowców. Tego typu polityka firmy prowadzi do zmniejszonego powiązania cen akcji jej z notowaniami surowców.

Fundusze inwestycyjne

Zakup jednostek funduszy inwestycyjnych jest interesującą propozycją dla niedoświadczonych inwestorów albo takich, którzy mają niewiele czasu i nie są w stanie na bieżąco śledzić notowań surowców i zawierać transakcje. Główną zaletą funduszy inwestycyjnych jest fakt, że pieniędzmi nie zarządza inwestor, a ktoś inny, czyli zarządzający funduszem. Z drugiej strony jest to także wada, gdyż jest to studniówkę kosztowne.

Na świecie dostępne są fundusze inwestycyjne na surowce, które lokują środki w szeroki rynek surowców, ale także w poszczególne grupy towarów i surowce pojedyńcze. Jednostki funduszy inwestycyjnych to nie instrumenty standaryzowane. Ceny ich stanowią pochodną dwóch podstawowych czynników, takich jak umiejętność osób zarządzających funduszem i typu aktywów, w jakie określony fundusz inwestuje.

Czynnik pierwszy ciężko jest obiektywnie ocenić, to inwestor powinien zwrócić uwagę na drugi, który często ma bardzo duże przełożenie na wyniki konkretnego funduszu inwestycyjnego.

Waluty surowcowe

Niektóre z walut związane są z rysunkiem surowców. Natomiast niektórych z nich nie da się analizować bez rynków surowcowych. To tzw. commodity currencies – waluty surowcowe, do których należą zwłaszcza waluty Australii, Kanady oraz Nowej Zelandii (pisaliśmy m.in. Jak inwestować w waluty online).

Zalicza się do nich waluty krajów, w których spora część wartości eksportu to surowce. Największą uwagę zwraca się na 3 waluty:

 • Dolar kanadyjski, który powiązany jest z cenami amerykańskiej ropy naftowej WTI,
 • Dolar australijski, który powiązany jest z cenami złota,
 • Dolar nowozelandzki, który powiązany jest z wartością indeksu CRB.

Do commodity currencies zaliczyć można więcej walut, gdyż wiele państw światach opiera się własną gospodarkę na produkcji albo eksporcie surowców. Pośród mniej popularnych walut, na uwagę zasługuje również rand południowoafrykański czy korona norweska.

Surowce zapewniają dobrą dywersyfikację portfela inwestycyjnego

Analitycy doszli do wniosku, że surowce powinny być podstawowym elementem inwestowania długoterminowego. Przede wszystkim dlatego, że towarowe kontrakty terminowe w długiej perspektywie przynoszą premię za ryzyko powyżej inflacji.

Inwestowanie w surowce
Inwestowanie w metale przemysłowe

Ponadto inwestowanie w surowce związane jest z:

 • Zwiększeniem potencjalnych długoterminowy wyników, ze względu na premię za ryzyko,
 • Zapewnienie dywersyfikacji w trakcie wczesnych recesji oraz późnych ekspansji,
 • Czerpanie korzyści ze słabości dolara,
 • Zabezpieczenie przed inflacją.

Zatem surowce wnoszą do portfela inwestycyjnego wydajność, a także zmniejszenie ryzyka.

Co wpływa na ceny surowców?

Cena to wynik relacji pomiędzy popytem, a podążą. Nierównowaga między nimi powoduje zmianę ceny surowca. Powodów, dla których podaż i popyt zmieniają się, jest wiele. Na cenę surowca często ma wpływ jednocześnie kilka czynników. W tym miejscu warto także wspomnieć o logistyce. Kłopoty z transportem powodują, że na określonym rynku może wystąpić niedobór danego surowca. W takim przypadku zmiana ceny nie wynika z globalnej różnicy pomiędzy popytem a podażą, a zawodzi logistyka.

Zmiana popytu

Zanim inwestor zdecyduje się na inwestowanie w surowce, powinien poznać kilka pojęć. Popyt na określony surowiec to zbiór uczestników gospodarki, wykorzystujących konkretny surowiec w procesie produkcji. Zazwyczaj nie ma jednego źródła, skąd pochodzi popyt, np. zboża kupują nie tylko producenci żywności, ale także półproduktów dla ludzi, a także producenci pasz dla zwierząt.

Podobnie sytuacja przedstawia się ze złotem, które używane jest nie tylko w jubilerstwie, ale również w przemyśle technologicznym, np. do produkcji smartfonów.

Zmiana koniunktury w sektorze albo całej gospodarce

Jeśli chodzi o dużą liczbę surowców, popyt na nie uzależniony jest od bieżącej koniunktury w całej gospodarce, ale także w poszczególnych branżach. Przykładem może być drewno, którego cena uzależniona jest od koniunktury na rynku meblarskim oraz budowlanym. Jeżeli słabnie koniunktura w gospodarce, trzeba się spodziewać tego, że aktywność firm, które odpowiadają za popyt na określony surowiec także będzie słaba.

Inwestowanie w surowce
Zakup i sprzedaż metali szlachetnych

Zmiany kulturowe

Inwestor powinien wiedzieć, że zarabianie na surowcach zależy także od zmian kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza surowców, które wykorzystywane są do spożycia, np. kawa i herbata, których popyt od początku rewolucji przemysłowej bardzo się zwiększył.

Szoki popytowe

Szok popytowy może wystąpić na skutek nagłego, niespodziewanego wydarzenia, które gwałtowanie ogranicza albo zwiększa popyt. Przykładem może być spadek ceny ropy naftowej w 2020 roku, który wynikał m.in. z gwałtownego ograniczenia zapotrzebowania na paliwo przez firmy transportowe czy linie lotnicze. Był to skutek wprowadzenia lockdownu, co bardzo ograniczało zapotrzebowanie na ropę naftową oraz jej pochodne.

Efekt substytucyjny

Występuje w przypadku, gdy cena powszechnie stosowanego surowca wzrasta, co na konsumentach wymusza zmianę zachowań zakupowych. Skutkiem tego jest kierowanie się popytu do surowców o właściwościach podobnych. Nowy popyt powoduje wzrastanie cen.

Postęp technologiczny

W przypadku inwestycji w surowce, postęp technologiczny zwiększa albo zmniejsza popyt na określony surowiec. W energetyce postęp zmniejszył ilość elektrowni węglowych, a to przełożyło się na zmniejszenie popytu na węgiel. Natomiast większa produkcja elektrycznych samochodów, przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na lit.

Inwestowanie w surowce
London metal exchange

Zmiana podaży

Jeśli chodzi o inwestowanie w surowce, to na zmianę podaży wpływa postęp technologiczny, który umożliwia zwiększenie produkcji albo wydobycia surowca. Także szoki podażowe wpływają na ten czynnik, gdyż zdarza się, że wzrost cen surowców związany jest z zaburzeniem dostaw surowca na skutek jego gwałtownego zmniejszenia dostaw na rynek.

Czasami na zamianę podaży wpływa cykl inwestycyjny w wydobywczej branży. W przypadku, gdy ceny surowców wzrosną, wiele firm wydobywczych decyduje się na rozpoczęcie nowych projektów. W sytuacji, gdy na określonym rynku nastąpi nagromadzenie tego typu projektów inwestycyjnych, występuje ryzyko nadpodaży. To może doprowadzić do obniżki ceny surowca. Jednak z drugiej strony czasem niskie ceny surowców powodują, że na rynku nie pojawiają się nowe inwestycje.

Ryzyko inwestycji w surowce – jak inwestować w surowce, aby zarobić, a nie stracić?

Ryzyko inwestycyjne inwestor może ograniczyć, decydując się na inwestycje w akcje firm surowcowych. Kupując część firmy o ugruntowanej pozycji, inwestor ma pewność, że posiada ona jakiś majątek i będzie wypłacać dywidendę.

Ale inwestowanie w surowce jako samodzielne aktywa, jest po prostu czystą spekulacją. Jest to zawsze bardziej ryzykowne, ponieważ inwestor staje się w 100% zależny od wahań równowagi popytu oraz podaży. W takim przypadku brak jest szansy na zyski z gospodarowania majątkiem, tak jak w przypadku obligacji, akcji czy nieruchomości. 

Ponadto inwestowanie z pośrednikiem, jakim są fundusze inwestycyjne, sprowadza na inwestora ryzyko emitenta. Oznacza to, że w przypadku problemów TFI, w które inwestor ulokował swoje pieniądze lub w które zainwestował jego środki fundusz, może stracić pieniądze nawet jeżeli na rynku surowców panować będzie okres hossy.

Trzeba również pamiętać, że wszystkie surowce notowane są w dolarach, a to z kolei wystawia inwestorów na ryzyko zamiany kursu walut. Jeżeli złotówka do dolara będzie tracić, może to zabrać cały zysk. 

Inwestowanie w fundusze surowcowe może mieć sens w przypadku dywersyfikacji dużych aktywów, o tyle zakup funduszy złota niestety mija się z celem. Obstawianie kursu złota przy pomocy certyfikatów papierowych niczym się się nie różni od zajęcia pozycji na kontrakcie w WIG20 czy też obstawieniu wyniku meczu Ligi Mistrzów.

Złoto stanowi zabezpieczenie na ciężkie i niepewne czasy, kiedy kryzys finansowy oraz inflacja będą powodować, że emitenci papierów wartościowych będą tracić swoje kapitały. Tego typu zabezpieczenie zapewnić może jedynie złoto fizyczne.

Jak inwestować w surowce przy pomocy platformy inwestycyjnej

Wybór właściwej platformy tradingowej jest bardzo ważny, ponieważ może ona pomóc inwestorowi w uzyskaniu zysku albo niestety spowodować, że trader straci. Dobra platforma inwestycyjna powinna cechować się:

 • Intuicyjnością i prostotą w obsłudze – szczególnie ważne znaczenie ma to w przypadku osób początkujących, choć zbyt skomplikowana platforma będzie po prostu opóźniać ruchy inwestora i tym samym może generować stratę,
 • Dostępnością do wielu rynków – tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Jeśli inwestor dokładnie wie, na czym chce handlować, to nie ma problemu, jednak więcej rynków daje możliwość lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
 • Szybkość oraz niezawodność – platforma inwestycyjna powinna działać bez zarzutu i nie opóźniać ruchów inwestora. W przypadku inwestowania, liczy się każda sekunda,
 • Zaawansowane narzędzia i wskaźniki – dzięki dodatkowym funkcjom, inwestycje będą bardziej skuteczne.
Inwestowanie w surowce
Wzrost cen surowców energetycznych. jak inwestować w surowce. Giełda surowców

Kilka zasad, którymi warto kierować się, inwestując w surowce

Przede wszystkim do inwestycji należy podchodzić, odkładając emocje na bok. Nie są one dobrym doradcą – dokonywanie transakcji pod wpływem ekscytacji może niestety generować straty. Choć nie jest to łatwe, zwłaszcza na początku, warto wypracować w sobie taką umiejętność.

Poza tym przed rozpoczęciem inwestowania na prawdziwej giełdzie, najlepiej spróbować swoich sił na koncie demo, które oferują większość platform inwestycyjnych za darmo. Dzięki temu można dokonywać transakcji bez ryzyka utraty prawdziwego kapitału. 

Jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie, to ważna jest także ciągła nauka. Wiedza teoretyczna jest tak samo ważna, jak praktyka , zatem nie należy zaniedbywać tej sfery.

Inwestowanie w surowce nie jest skomplikowanym zajęciem, o ile przyszły inwestor poświęci nieco czasu na zdobycie wiedzy na ich temat. Surowce to niedoceniane aktywa, na których oparta jest gospodarka całego świata. Warto zatem zdecydować się na inwestycje w surowce, chociażby w celu dywersyfikacji portfela.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.