Jak inwestować w S&P 500Indeks S&P 500 ukazuje stan dużych amerykańskich firm i bierze pod uwagę aktualny kurs bankowy dolara amerykańskiego. Obejmuje 500 najlepszych amerykańskich spółek z których akcje notowane są na giełdzie. Warto wiedzieć, w jaki sposób inwestować w ten indeks.

Jak inwestować w S&P 500?

Na indeks S&P 500 składa się 500 firm, które cechują się największą kapitalizacją rynkową i znajdują się w obrocie w Stanach Zjednoczonych. Indeksem tym można pośrednio handlować przy pomocy funduszy wzajemnych lub poprzez fundusze ETF, a na nie składają się akcje, fundusze futures albo można handlować nimi przy pomocy kontraktów CFD.

Inwestorzy mogą zdecydować się na odpowiednik handlu S&P 500, poprzez kupno akcji albo kontraktów futures każdej z 500 firm. Dlatego też czasochłonne oraz trudne byłoby utrzymywanie właściwej mieszanki takich akcji w koszyku.

Sprawdź także: Gdzie kupić akcje

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Inwestorzy mogą także współpracować z brokerem, decydując się na zakup funduszy wzajemnych albo ETF-ów. W ich skład wchodzi reprezentacja akcji z tego indeksu albo kontraktów futures w ich koszyku. Przygotowane one zostały w ten sposób, aby reprezentować skład tego indeksu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że brokerzy naliczają duże opłaty w postaci prowizji.

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej
Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. s&p

Inwestowanie w S&P 500

Inwestowanie z dźwigni finansową (Pisaliśmy: Dźwignia finansowa jak działa) na indeksach giełdowych związane jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jednak odpowiednio przemyślane pozycje, które zostały we właściwym momencie, mogą przynieść wysokie zyski. Spółki, debiutujące w tym indeksie, bardzo często odnotowują wzrosty, gdyż fundusze inwestycyjne (pisaliśmy: Inwestowanie w fundusze inwestycyjne), które śledzą ten indeks giełdowy zobowiązane są do kupna akcji takich spółek.

Sprawdź także: Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Jak inwestować w SP500 w Polsce?

Jeśli chodzi o rynek polski, to na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępnych jest tylko kilka funduszy ETF. Jeden z nich to Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dist EUR. Jest to fundusz, który na polskiej giełdzie zadebiutował w 2011 roku. Fundusz ten zarejestrowany jest w Luxemburgu i wypłaca dywidendy oraz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

W roku 2021 do instrumentów na GPW dołączył następny fundusz na S&P 500, czyli Beta ETF S&P 500 UCITS. Podmiotem, który zarządza jest AgioFunds TFI, z kolei sam produkt jest interesujący, ponieważ jest pierwszym na świecie funduszem notowanym na giełdzie z hedgingiem walutowym do polskiego złotego, czyli takim, który zabezpiecza przez ryzykiem walutowym.

ETF-y z Giełdy Papierów Wartościowych dostępne są przy pomocy większości polskich domów maklerskich. Ważną różniącą w przypadku zakupu stanowi prowizja transakcyjna. Jeśli chodzi o bankowe biura maklerskie, to za każdą usługę kupna oraz sprzedaży określonego ETF-u, inwestor zapłaci prowizję w wysokości około 0,3%, a w przypadku pozabankowych domów maklerskich, może uniknąć tej opłaty.

Jak kupować SP500?

Zalecenia te dotyczą instrumentów pochodnych S&P 500, gdyż sam SPX nie może być wykorzystywany do inwestowania oraz handlu.

Przez większość dni w roku, transakcje na SPX cechuje flat. W związku z tym, lepiej handlować w dzień wbrew trendowi oraz używać większych ram czasowych dla transakcji zgodnych z trendem.

Sprawdź także: Jak pomnażać małe kwoty

SPX zwykle na spore prowizje i/albo wymagania, które dotyczą marginu, zatem nie zaleca się otwierać dużej liczby transakcji w trakcie handlu w ciągu dnia. Warto starać się także nie utrzymywać kilku otwartych pozycji w jednym czasie.

Czym jest indeks S&P 500?

S&P 500 to indeks, śledzący kapitalizację rynkową 500 spółek, które wchodzą w skład, przez pomiar wartości ich akcji dopuszczonych do obrotu publicznego. Każda spółka w indeksie S&P 500 ma swoją wagę, która uzyskana została przez podzielenie indywidualnej kapitalizacji rynkowej spółki, przez kapitalizację całkowitą rynkową indeksu S&P 500. W związku z tym, to właśnie największe spółki mają największy wpływ na wartość oraz notowania indeksu.

Indeks S&P 500 charakteryzuje się takimi cechami, jak:

 • S&P 500 waży akcje zgodnie z kapitalizacją rynkową albo całkowitą wartością rynkową. Im większa firma, tym jej wpływ na indeks będzie większy,

 • Akcje indeksu reprezentują ponad 80% całkowitej wartości amerykańskiego rynku akcji,

 • Największe amerykańskie spółki, które wchodzą w skład indeksu, to jedne z 500 najważniejszych spółek, które przyciągają uwagę inwestorów z całego świata,

 • Indeks ten podzielony jest na 11 sektorów, które odzwierciedlają największe branże w gospodarce.

Wszystko to powoduje, że zakup papierów wartościowych, które mają naśladować indeks SP500, jest świetnym sposobem na dodanie odpowiednio zdywersyfikowanej puli akcji do swojego portfela inwestycyjnego. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to jedną transakcją inwestor jest w stanie uzyskać ekspozycję na większość akcji w USA.

handel kontraktami cfd
handel kontraktami cfd. s&p index

Po co inwestować w indeks S&P500?

Najważniejszą cechą tego indeksu są bardziej bezpieczne płynne ruchy cenowe ze względu na to, że akcje spółek, które mają słabe wyniki, zastępowane są akcjami spółek, które odnoszą większe sukcesy. Na skutek tego, inwestorzy otrzymują bardziej płynne ruchy kursu zamiast standardowych wzlotów oraz upadków, którymi cechują się inne instrumenty finansowe.

W związku z tym, instrument ten będzie bardziej odpowiedni dla traderów, preferujących ruchy bez cofania. Raczej nie będzie on odpowiedni dla tych inwestorów, którzy wolą zarabiać na zmienności, która jest typowa np. dla złota.

Sprawdź także: Kontrakty CFD na akcje

Można założyć, że inwestor chce ulokować kapitał, jednak nie chce samodzielnie wybierać akcji. Jeśli chodzi o indeksy giełdowe, zwłaszcza indeks S&P 500, lista spółek tworzona jest przez profesjonalistów giełdowych. Biorąc pod uwagę określone kryteria decydują, które akcje w konkretnym indeksie zostaną uwzględnione.

Inwestowanie w indeksy związane jest z dywersyfikacją. Jeśli chodzi o indeks sp500, to inwestorzy, którzy zdecydują się na lokowanie w niego kapitału, dzieła go na 500 firm, które wchodzą w jego skład. Nawet w przypadku, gdyby któreś z nich nie spełniłyby oczekiwań, wynik finansowy zostanie wyrównany dzięki pozostałym. Trzeba pamiętać o tym, że największa kapitalizacja nie jest gwarancją wiecznego wzrostu wartości akcji. Na tej proces wpływają różne czynniki, zatem indeks może zarówno wzrastać, jak i spadać.

Mimo wszystkich zalet, indeks SP500 nie jest gwarantem zysku. Jest także wrażliwy na negatywne czynniki gospodarcze, tak jak inne instrumenty finansowe. Jak inwestować w S&P 500? Decydując się na inwestowanie w niego, nie warto dać się zwieść jego globalnej dynamice związanej ze wzrostem, a co za tym idzie, próbować kupować więcej, kiedy spada. 

Gdzie najlepiej kupować ETF?

ETF-y można kupować u wybranych brokerów, którzy mają w swojej ofercie. Poniżej kilka popularnych pośredników, u których warto zainwestować w ETF-y.

XTB

XTB to polski broker, jednak znany na rynku międzynarodowym. Jeśli chodzi o dłuższą perspektywę, to skupia się raczej na rynku Forex oraz kontraktach CFD. Od 2018 roku oferuje graczom również możliwość zakupu akcji oraz ETF-ów.

Inwestorzy nie opłacając prowizji chyba, że w określonym miesiącu obracają kwotą, która przekracza 100 000 EUR. Inwestowanie w indeks SP500 możliwe jest dzięki takim funduszom, jak m.in. iShare S&P 500 EUR Hedgeg UCITS.

zlecenie rynkowe
zlecenie rynkowe. sp500

eToro

Broker ten daje inwestorom dostęp do szerokiego wyboru funduszy ETF. Dzięki niewielkim opłatom oraz popularnemu wsparciu klientów, broker ten będzie właściwym wyborem zarówno dla długoterminowych inwestorów ETF, jak i krótkoterminowych spekulantów. Tak jak w przypadku akcji, ETF-y mają do dyspozycji duży wachlarz zleceń oraz narzędzi transakcyjnych.

Degiro

Inwestorzy, którzy rozważają regularne kupowanie ETF-ów, replikujących indeks S&P500, mogą także rozważyć korzystanie z usług brokera Degiro. Pozwala on na dokonywanie zakupów raz w miesiącu bezpłatnie.

Wybierając najlepszego brokera, należy zwrócić uwagę nie tylko ja ofertę, ale także na koszty transakcyjne, obsługę klienta, jak również oferowaną platformę inwestycyjną. Warto skorzystać z gotowych rankingów brokerów, które zestawiają najlepszych pośredników z Polski, ale i z całego świata. Jeśli chodzi o zakres oferowanych instrumentów finansowych, to przyjmuje się, że im większy katalog aktywów, w które mogą lokować środki finansowe inwestorzy, tym lepiej.

Być może za jakiś czas inwestor będzie chciał poszerzyć swoje inwestycje i ulokować pieniądze w inne aktywa. Wówczas, jeśli wybrany broker ma je w swojej ofercie, inwestor nie musi zakładać nowego konta inwestycyjnego.

Jak zacząć inwestować w ETF?

Aby rozpocząć inwestowanie w ETF, w pierwszej kolejności należy założyć konto inwestycyjne. Wcześniej należy wybrać takiego brokera, który ma w swojej ofercie ETF-y. Może być to broker polski albo zagraniczny. Najlepiej zdecydować się na takiego pośrednika, którego działaność nadzorowana jest przez właściwe organy regulacyjne w określonym kraju.

ETF-y polskie i zagraniczne

ETF-y dostępne są zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku, choć na tym drugim jest zdecydowanie większy wybór. Jeśli chodzi o inwestowanie w ETF-y zagraniczne, warto wymienić:

 • SPF 500 ETF – jest to fundusz, który inwestuje w koszyk 500 najlepszych amerykańskich spółek, a także odwzorowuje indeks S&P 500,

 • ETF na indeks DAC oraz S&P 500 – to fundusz na indeksy największych spółek z rynku amerykańskiego oraz niemieckiego,

 • EMIM In ETF – jest to fundusz ETF, który istnieje od 2014 roku, a jego jednostki notowane są na giełdzie w Amsterdamie.

Polskie ETF-y

Najważniejsze polskie fundusze typy ETF to m. in. Lyxor ETF WIG20, który jest pierwszym funduszem ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zadebiutował w 2010 roku oraz opiera się na indeksie 20 największych spółek z giełdy warszawskiej. Poza tym, na GPW można także handlować Beta ETF WIG20TR, który odwzorowuje zmiany wartości indeksu giełdowego WIG20 w czasie rzeczywistym.

Zyski z inwestycji w ETF – opodatkowanie

Przeprowadzanie transakcji z wykorzystaniem ETF-ów związane jest z koniecznością rozliczenia zysków z fiskusem. Zyski albo straty rozlicza się razem na jednym druku PIT, po zakończeniu roku podatkowego. Sumę zysków oraz strat ze wszystkich inwestycji kapitałowych należy wykazać w formularzu PIT-38.

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, zysk kapitałowy, a także ewentualne dywidendy z tytułu ETF-ów, związane są z podatkiem Belki o wysokości 19 procent, czyli podatkiem od zysków kapitałowych.

brokerzy cfd
brokerzy cfd. Na czym polega inwestowanie w indeksy? s and p 500

5 metod inwestowania w indeks S&P 500

Nie można kupić indeksu samego w sobie, ponieważ nie stanowi on instrumentu finansowego. Są jednak różne metody, które pozwalają na inwestowanie w S&P500, zróżnicowanych pod względem kosztów oraz ryzyka. Najbardziej popularne sposoby to fundusze typu ETF, lokaty strukturyzowanej, fundusze indeksowe oraz kontrakty na różnice kursowe.

ETF-y amerykańskie naśladują zachowanie się rynku i amerykańskiej gospodarki oraz nie próbują ich podbić. Mają sporo zalet, m.in. niskie koszty zarządzania, świetnie replikują zachowanie indeksu i nie wymagają poświęcania dużej ilości czasu. I co ważne, są one coraz bardziej popularne w Polsce. Fundusze ETF są notowane na giełdach papierów wartościowych, a inwestorzy mogą je kupić w podobny sposób, jak akcje spółek (pisaliśmy: Czym jest giełda papierów wartościowych).

Sprawdź także: Inwestowanie online

Decydując się na założenie konta inwestycyjnego i wybranego brokera z zagranicy, inwestor jest w stanie nabyć najbardziej znane oraz najtańsze ETF-y ze Stanów Zjednoczonych na SP500. Najwięksi giganci to:

 • SPDR S&P 500 ETF Trust – emitowany jest przez State Street i jest na rynku od 1993 roku, z replikacją fizyczną, a roczny koszt obsługi wynosi 0,09%,

 • iShares Core S&P 500 ETF – jest emitowany przez Blackrock, a istnieje na rynku od 2000 roku, natomiast roczny koszt obsługi wynosi 0,03%,

 • Vanguard S&P 500 ETF – jest emitowany przez Vanguard, a na rynku istnieje od 2010 roku.

Wyżej wymienione fundusze mają rodzaj distributing, a to oznacza, że na koncie maklerskim klienta będzie pojawiać się dywidenda. Jeśli chodzi o wady tej metody inwestowania, to będzie to fakt, że europejskie regulacje znacząco utrudniają dostęp do ETF-ów z USA.

Sprawdź także: W co zainwestować 10 tysięcy?

Inwestor może je kupić jedynie przy pomocy ograniczonej liczby brokerów, np. decydując się na założenie konta inwestycyjnego u takiego brokera, jak DIF Broker, Extante czy Firstrade.

ETF-y europejskie na S&P 500

Odpowiedniki europejskie amerykańskich ETF-ów są najczęściej wybieraną metodą inwestowania w SP500. Związane są one z nieco wyższymi kosztami obsługi, ale ich powszechna dostępność stanowi czynnik, który przekłada się na większą ilość zleceń na terenie krajów Unii Europejskiej. Najczęściej kupowane to iShares Core, Vanguard i Invesco, jednak lista dostępnych ETF-ów na SP500 jest o wiele dłuższa. Ważny jest wybór rodzaju ETF – większość z nich dostępnych jest zarówno w wersji Dist, jak i ACC.

Od strategii inwestora zależy, czy chce on otrzymywać dywidendę na swoje konto maklerskie u wybranego maklera giełdowego, czy woli, aby była ona zawarta w wycenie (pisaliśmy: Inwestowanie dywidendowe). Warto wiedzieć, że druga wersja jest bardziej opłacalna ze względu na podatki przy wieloletniej inwestycji. Pierwsza będzie bardziej atrakcyjna dla osób, które wolą dochód pasywny i od razu chcą cieszyć się regularnym wpływem na konto.

Fundusz indeksowy s

Fundusze indeksowe są klasycznymi funduszami inwestycyjnymi, które nie są notowane na giełdzie. Zarządzane są one aktywnie. W tym przypadku celem tego typu funduszu jest dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu SP500, przy czym tego typu produkt nie zawsze odzwierciedla skład indeksu.

Jak kupić akcje S and P
Jak kupić akcje S and P. Czy warto inwestować w S&P 500? indeks s&p 500

Jednostki uczestnictwa w funduszu, który oparty jest o indeks S&P500, można kupić bezpośrednio w wybranym banku, TFI albo przez dystrybutora. Warto zwrócić uwagę na nazwę takiego funduszu. W jego nazwie niekoniecznie musi pojawić się S&P500 – prędzej można spotkać się z określeniem fundusz akcji rynku amerykańskiego.

Lokaty strukturyzowane, które oparte są o indeks S&P500

Lokaty strukturyzowane są produktami inwestycyjnymi, które łączą tradycyjną lokatę bankową z komponentem inwestycyjnym, który związany jest z notowaniami określonego aktywa. Produkt ma gwarancję wypłaty włożonego kapitału, z kolei to, czy klient otrzyma odsetki oraz w jakiej wysokości, uzależnione jest od zachowania indeksu S&P500.

Ważne są dwa terminy – data rozpoczęcia oraz zakończenia lokaty. Bank dokonuje porównania wyceny indeksu z tych 2 terminów i opierając się na tej podstawie, określa potencjalny zysk.

Sprawdź także: W co warto inwestować obecnie?

Ta metoda ma pewną zaletę, którą jest bezpieczeństwo. Nominalnie inwestor nie straci na tej inwestycji, zawsze otrzyma włożony kapitał, a czasem nawet powiększony o pewną pulę odsetek. Jeśli chodzi o wady, to w przypadku braku zysku, kapitał inwestora straci na wartości na skutek postępującej inflacji. Inwestorzy niestety nie mogą sami decydować o terminie zakończenia tej inwestycji, lokata ma określony termin zapadalności. Jeśli chodzi o większą swobodę, to dają ją ETFy.

Kontrakty CFD na S&P 500 w obrocie instrumentami finansowymi

Kontrakty CFD to instrumenty pochodne o indywidualnym charakterze, które nie są notowane na giełdzie. Są one umową pomiędzy inwestorem a brokerem. Jeżeli w chwili zamknięcia kontraktu, cena instrumentu będzie większa niż w chwili otwarcia, to oznacza, że inwestor wygeneruje zysk. Oczywiście jeżeli zajął długą pozycję, ponieważ istnieje także możliwość grania na spadki określonego instrumentu.

Sprawdź także: Broker giełdowy kto to

Instrumenty CFD to świetne narzędzie do inwestowania na dynamicznych rynkach. Do zalet należy zaliczyć niewielki wkład własny, który jest konieczny do tego, aby zainwestować. Są one jednak także ryzykowne i wymagają zamrożenia pewnej części kapitału, jaki posiada inwestor.

Jak wybierane są spółki do indeksu S&P500?

Spółki ocenia komisja, która zgodnie z ustalonymi zasadami podekmuje decyzję, które z nich będą znajdować się w indeksie. Taka spółka musi spełniać następujące warunki:

 • Wysoka kapitalizacja rynkowa,

 • Wysoki wolumen obrotu akcjami,

 • Notowania na amerykańskich giełdach NASDAQ i NYSE,

 • Co najmniej połowa akcji powinna być w publicznym obrocie,

 • Siedziba główna firmy musi znajdować się w Stanach Zjednoczonych.

Powyższe wymagania gwarantują, że jedynie największe oraz najważniejsze firmy, np. Apple czy Coca Cola notowane są w indeksie S&P 500.

Prognozy wartości indeksu S&P500

Warto wiedzieć, jak inwestować w S&P 500, ale także jakie są jego prognozy. Na wartość indeksu mają wpływ ceny akcji wszystkich poszczególnych spółek, które wchodzą w jego skład. Prognozuje się, że wartość indeksu, który jest najczęściej śledzonym amerykańskim indeksem giełdowym w ciągu najbliższych miesięcy będzie wzrastać.

Zgodnie z założeniami analityków, pomimo zawirowań związanych z różnymi wydarzeniami, takimi jak Covid-19 i zmianami geopolitycznymi na świecie, indeks będzie w dalszym ciągu się umacniał. Warto zatem zdecydować się na inwestowanie w niego.

s p 500
s p 500. S&P 500 gdzie kupić. Jak inwestować w indeks S&P 500? s&p 500 notowania

Geograficzny rozkład indeksu S&P 500

Zgodnie z twierdzeniem Johna Bogla, jeśli gracz decyduje się na inwestowanie w S&P 500, inwestuje już poza granicami USA, ponieważ większość spółek prowadzi sprzedaż poza granicą państwa (np. te znane w dziedzinie oprogramowania).

Choć jest to prawda, dywersyfikacja zgodnie ze sprzedażą nie istnieje w podziale na regiony oraz sektory, gdyż sprzedaż skoncentrowana jest w kilku spółkach amerykańskich, m.in. Apple, Exxon, Intel oraz Amazon, czyli te, które znajdują się w czołówce.

Gdzie można inwestować w index S&P 500

Aby lokować środki finansowe w indeks S&P 500, inwestor może wykorzystać indeksowe fundusze inwestycyjne, a także indeksowe fundusze ETF. Jeżeli gracz chce spekulować albo zastosować strategię tradingową lub hedgingową, może także wykorzystać kontrakty terminowe. Istnieją różne alternatywy na to, jak i gdzie inwestować w indeks S&P 500:

 • Fundusze indeksowe SP500 – dolary, euro i euro zabezpieczone walutowo,

 • SP500 Index ETF – USD, euro, euro z zabezpieczeniem walutowym, replikacja fizyczna, replikacja syntetyczna, akumulacja, dystrybucja.

Amerykańskie ETFy na SP500

Amerykańskie fundusze ETF mają nieco większe aktywa od europejskich, a ich roczne koszty zazwyczaj są o wiele niższe od tych, które cechują ich europejskich odpowiedników, przez co inwestowanie w nie dla polskiego inwestora może być bardzo kuszącą opcją.

Najlepszy moment na trading na SP500

Kurs indeksu S&P 500 ma tendencję do niedużej zmienności w porównaniu do indeksu NASDAQ. Co do zasady, budują go duże, popularne spółki, np. Microsoft, zatem zmienność ta nie jest duża. Jednak w okresie niestabilnej sytuacji albo dużej zmienności na świecie, zwykle na jakiś czas inwestorzy rezygnują z ryzykownych aktywów i zwracają się w stronę bardziej stabilnych inwestycji.

W związku z tym, nawet indeksy znane jako bezpieczna przystań, np. indeks S&P500, mogą notować duże spadki. Jednak kiedy indeks wzrasta, gospodarka na się dobrze, ceny stale wzrastają. Można przypisać to czynnikom makroekonomicznym powodującym, że inwestorzy powracają na rynek.

Indeks SP500 ma tendencję do wzrostów, kiedy stopy procentowe pozostają na niskim poziomie. Spora część doświadczonych inwestorów szuka wtedy satysfakcjonujących zysków na rynku akcji, który jest ryzykowny. Należy jednak pamiętać, że rybkę akcji zwykle nerwowo reaguje na informacje, które dotyczą podwyżki stóp procentowych.

Mimo większej zmienności oraz ryzyka, NASDAQ zwykle przynosi wyższe zyski niż indeks SP500. W związku z tym można stwierdzić, że niektórzy z inwestujących na NASDAQ akceptują zwiększoną zmienność kosztem potencjalnych wyższych zwrotów.

Handlem na indeksie SP500 warto zainteresować się w trakcie okresów paniki, które powodują dużą wyprzedaż. Jeśli chodzi o amerykańskie firmy, to raczej odradzają one się po dużych wyprzedażach.

Ciekawym momentem do tego, aby rozpocząć trading na indeksie S&P 500 jest publikacjach kwartalnych albo całorocznych wyników finansowych przez największe spółki, które wchodzą w skład indeksu, jak również wydarzenia na świecie, mogące powodować dużą zmienność, np. ważne spotkania polityczne.

Czy warto kupić teraz akcje spółek wchodzących w S&P500?

Brokerzy pozwalają inwestorom na handel z depozytem zabezpieczającym, a to naraża ich na większe straty. Samo lokowanie środków finansowych w akcje S&P 500 uważane jest za stosunkowo mniej ryzykowne posunięcie.

W ten sposób inwestor kupuje koszyk 500 największych akcji, w automatyczny sposób dywersyfikując swój portfel inwestycyjny. Lista akcji w portfelu inwestycyjnym obejmuje część najbardziej znanych na rynku firm, w tym Apple, Walt Disney oraz Microsoft.

handel na dźwigni finansowej
handel na dźwigni finansowej. Gdzie inwestować w S&P 500

Z historycznego punktu widzenia nie ma złego momentu na to, aby kupić indeks SP500. Nawet ci gracze, którzy zdecydowali się na kupno kilka dni przed krachem giełdowym, związanym z Covidem w 2020 roku, liczą dzisiaj spore zyski.

Indeks giełdowy nieustannie rośnie i osiąga kolejne szczyty, w miarę jak światowa i w szczególności amerykańska wracają do normalności. Taki powrót może trwać miesiące, a nawet lata.

3 spółki z indeksu, które warto obserwować na rynkach światowych i zdecydować się na zakup akcji

Jedną z wad kupna funduszu indeksowego jest to, że zwykle umożliwia on osiągnięcie niższych zysków. Inwestując w koszyk 500 spółek, jest to oczywiście całkiem zrozumiałe. Dla wielu osób to dobry kompromis, jednak dla inwestorów, którzy szukają ponadprzeciętnych zysków, nie będzie to najlepsze rozwiązanie.

Warto skupić się na poszczególnych akcjach znanych firm na całym świecie, które należy obserwować, opierając się na wzrostowych informacjach.

Apple

To producent iPhon’ów, który przygotowuje się do podbicia sieci 5G. Uruchomienie sieci kolejnej generacji będzie świetną okazją dla Apple do sprzedaży setek milionów urządzeń, a to jedynie istniejącym użytkownikom.

Microsoft i spółki technologiczne

Jest to druga spółka w historii, która przekroczyła 2 biliony dolarów. Aktualnie Microsoft to gigant w dziedzinie oprocentowania, który nieustannie stara się zwiększyć swój udział na rynku.

Disney

Wiele osób podróżuje i odwiedza różne atrakcje, w tym również parki oraz kina Disneya. To firma, która odnotowuje ogromne zarobki od wielu lat i wygląda na to, że będą one wzrastać.

Zalety inwestowania w S&P 500

Warto wiedzieć, jak inwestować w S&P 500, ale również jakie zalety ma takiego inwestowanie. Indeks ten obejmuje różne sektory oraz branże, dzięki czemu inwestorzy otrzymują ekspozycję na bardzo szeroki rynek akcji. Co więcej, inwestowanie w S&P 500 jest tanie oraz łatwe dzięki dostępności funduszy inwestycyjnych, a także ETF.

Dywidendy

Jedną z najważniejszych zalet inwestowania w ten indeks jest dywidenda, którą wypłacają spółki notowane na giełdzie. Duża część tych spółek ma długą historię wypłacanych dywidend, a także stanowią ważny element dochodu pasywnego dla graczy.

Wzrost wartości akcji – wartość twojej inwestycji

Indeks SP500 odzwierciedla ogólny trend wzrostowy rynku akcji w USA (ma na to wpływ m.in. wzrost zysków przedsiębiorstw). W ciągu ostatnich 10 lat indeks ten wzrósł o ponad 200%, a to świadczy o jego potencjale go generowania zysków dla osób inwestujących.

Sprawdź także: Czym jest copy trading?

Różnorodność

Indeks ten obejmuje wiele różnych sektorów oraz branż, a to daje graczom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. To pozwala na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego, a także uzyskanie ekspozycji na szeroki rynek akcji.

Jak inwestować w indeks S&P 500? FAQ i często zadawane pytania

Poniżej kilka najczęściej zadawanych pytań, które dotyczą inwestowania w indeks SP500.

Czy inwestowanie w S&P 500 jest ryzykowne? Czy mogę inwestować bezpiecznie?

Tak, jak każda inna inwestycja, również lokowanie środków w ten indeks związane jest z pewnym ryzykiem inwestycyjnym (o tym należy pamiętać, że można czasem osiągnąć gorsze wyniki). Jednak dzięki dywersyfikacji, a także długoterminowej strategii inwestycyjnej, może zostać ograniczone.

Jakie istnieją alternatywy dla inwestowania w indeks SP500?

Inwestorzy mogą zdecydować się na indeksy w innych krajach, lokowanie środków w pojedyncze obligacje lub akcje.

Czy warto inwestować w indeks sp500 jako inwestor zagraniczny?

Tak, inwestowanie w ten indeks dla inwestorów z zagranicy, mimo ewentualnego wpływu na kurs wymiany walut, w dalszym ciągu jest opłacalne. Inwestowanie w niego umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na największy rynek akcji na świecie.

Czy inwestowanie w indeks SP500 dostępne jest dla początkujących graczy?

Tak, osoby początkujące mogą inwestować w ten indeks, dzięki łatwej dostępności funduszy inwestycyjnych oraz ETF-ów, a także prostocie procedury inwestycyjnej. Jednak przed rozpoczęciem inwestycji, zawsze warto zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę na temat tego typu inwestycji.

Podsumowanie

Otwarcie rachunku inwestycyjnego i Inwestowanie w SP500 to popularny wybór dla inwestorów, którzy szukają ekspozycji na amerykański rynek akcji. Aby zainwestować w ten indeks, trzeba wybrać określonego brokera, utworzyć rachunek inwestycyjny, wpłacić wymagany depozyt, wybrać fundusz inwestycyjny albo ETF oraz dokonać transakcji.

Inwestowanie w ten indeks na wiele zalet, np. możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, wypłacanie dywidend, a także potencjał wzrostu wartości akcji. Jednak tak, jak każda inwestycja, również ta niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału, dlatego też należy dokładnie przemyśleć strategię inwestycyjną przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych.

Lokowanie środków finansowych w instrumenty, które oparte są o indeks S&P500 uważane jest za inwestycję o średnim ryzyku inwestycyjnym. Jednak poziom ryzyka uzależniony jest od wybranej formy, czyli czy są to fundusze indeksowe, fundusze Exchange-Traded Funds, lokaty strukturyzowane czy kontrakty CFD.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.