W co zainwestować 10000 złotych? W obecnych czasach posiadany kapitał można pomnażać samodzielnie przez internet, korzystając z pomocnych narzędzi czy nowoczesnych platform. Warto wiedzieć, jakie możliwości mają inwestorzy i w co warto zainwestować 10 tysięcy zł? Co będzie dobrym miejscem na taką inwestycję? Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj.

W co zainwestować 10000 złotych w najbliższym okresie?

To spora suma, którą można zainwestować w przeróżne instrumenty finansowe, papiery wartościowe i aktywa. Wszystko zależy od tego, jaki inwestor ma cel i jakie ryzyko jest w stanie podjąć. Poniżej kilka propozycji, w co zainwestować 10 000 złotych?

Giełda papierów wartościowych

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych wiąże się z pewnym ryzykiem, ale w tym przypadku można liczyć na większą stopę zwrotu. Jednak wymaga znajomości wiedzy z zakresu finansów, jak również większego zaangażowania, czyli obserwowania rynku oraz wyczuwania trendu, a także trzymania ręki na pulsie, aby odpowiednio szybko zareagować na wszelkie zmiany.

Sprawdź także: W co inwestować małe kwoty

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie

Jeśli chodzi o giełdę, to inwestorzy mają różne papiery wartościowe do dyspozycji, począwszy od akcji, które cechują się największym ryzykiem, kończąc na obligacjach – bardziej bezpiecznej opcji. 

obligacje skarbowe
obligacje skarbowe. Jak rozmnożyć 10 tysięcy

Giełda to potencjalne ryzykowne inwestycje, ale i możliwość zysku większa niż przy inwestowaniu np. w lokaty bankowe (trudno znaleźć obecnie lokatę oszczędnościową z dwucyfrowym oprocentowaniem w skali roku, aczkolwiek niektóre banki mają taką ofertę dla nowych klientów, niemniej trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych, biorąc pod uwagę ich oprocentowanie, może być brane pod uwagę jako forma oszczędzania i inwestowania).

Kryptowaluty – czy to dobry sposób na inwestycję za 10 000 złotych w dzisiejszych czasach?

Giełdy kryptowalut pozwalają na wygodny handel wirtualnymi aktywami. Aktualnie istnieje około kilkaset giełd kryptowalutowych, jednak większość działa bardzo podobnie oraz łączy funkcje brokerów i tradycyjnych giełd. Mają za zadanie wykonywać zlecenia i wprowadzać krypto do obrotu, a także udostępniać platformy inwestycyjne, umożliwiające zawieranie transakcji, śledzenie cen oraz analizowanie ich wykresów, jak również korzystanie z narzędzi analizy technicznej.

Czytaj także: Czym jest copy trading?

Zakup Bitcoina oraz innych kryptowalut możliwy jest po założeniu darmowego konta na określonej giełdzie. To proste zadanie, które zajmuje kilka minut. Zwykle należy podać swoje dane osobowe oraz zweryfikować tożsamość, jednak istnieją także giełdy, na których można inwestować anonimowo.

Aby kupić kryptowaluty oraz je sprzedać, należy postępować tak, jak w przypadku innych aktywów. Procedura ta wygląda podobnie jak w przypadku giełd papierów wartościowych albo rynku walutowego. Po założeniu i zalogowaniu się na konto, inwestor może złożyć zlecenie o konkretnych parametrach, czyli cenie, liczbie nabywanych jednostek, itp., a następnie należy oczekiwać na realizację transakcji. 

Waluty za 10 000 złotych

W waluty można inwestować na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest standardowy zakup waluty w określonej cenie i sprzedaż jej wtedy, kiedy cena będzie bardziej korzystna. Wówczas można zarobić na różnicy kursowej. Drugą opcją jest rynek walutowy Forex, jednak w tym przypadku inwestor nie kupuje fizycznej waluty.

Gra odbywa się na rynku Forex, który jest największą giełdą walutową na całym świecie, na której pieniądze wymieniają między sobą duże instytucje finansowe. Aby inwestor indywidualny mógł inwestować na rynku Forex, musi założyć konto inwestycyjne. 

Gra na rynku Forex jest jednak ryzykowna i polega na obstawianiu, czy waluta w określonej parze pójdzie do góry czy w dół. Główne pary walutowe to EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD i USD/JPY. Te pary walutowe wyróżniają się dużą płynnością i umożliwiają generowanie sporych zysków, jednak z drugiej strony należy pamiętać o tym, że inwestowanie na forex obarczone jest wysokim ryzykiem. Decyzje muszą być szybko podejmowane, co sprzyja błędom i w efekcie utracie pieniędzy.

Surowce

Inwestowanie w surowce to bardzo szerokie pojęcie. Każdy rynek ma własną charakterystykę. Związane jest to z różnymi relacjami pomiędzy dostawcami a odbiorcami określonego surowca. Główny podział surowców jest następujący: energetyczne, rolne, szlachetne, przemysłowe, mięso i żywy inwentarz.

kupowanie złota inwestycyjnego
kupowanie złota inwestycyjnego. jak zainwestować 10 000 złotych

Rynek surowcowy jest cykliczny, co wynika z fluktuacji popytu i podaży. Okresy niedoboru danego surowca powodują, że jego cena wzrasta, np. w przypadku miedzi. To może skłonić producentów tego surowca do zwiększenia jego produkcji. Większe inwestycje związane są ze zwiększoną podażą.

Wraz z upływem czasu powoduje to pojawienie się nadpodaży, a to z kolei związane jest ze spadkiem cen. Warto więc pamiętać o tym, że okresy hossy na poszczególnych rynkach przeplatają się z okresem bessy.

Gotowy sklep internetowy – zarabianie na sklepie internetowym

Jeżeli inwestor chciałby przeznaczyć swoje oszczędności na własny biznes, może zastanowić się nad e-commerce. Jest to obecnie stabilna branża, w której nie jest się narażonym na wysokie koszty oraz zagrożenia, tak jak w przypadku stacjonarnego biznesu.

Co więcej osoba, która się zdecyduje na taką inwestycję, może nauczyć się właściwego zarządzania sprzedażą oraz marketingiem, a dzięki temu także sporo zarobić. Wystarczy wybrać branżę oraz skorzystać z gotowej platformy, która wyposażona jest we wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia własnego sklepu online. 

Pożyczka społecznościowa

Pożyczka społecznościowa jest produktem finansowym, który pozwala użytkownikom na pożyczanie pieniędzy z danej platformy pożyczkowej. Jeśli chodzi o oprocentowanie pożyczki społecznościowej, to często jest ono niższe niż w przypadku standardowych pożyczek, a termin spłaty jest krótszy.

Pożyczki społecznościowe zyskują na popularności jako finansowanie małych firm oraz przedsiębiorstw. To bardzo korzystne rozwiązanie dla obu stron. Pożyczkodawca może zarobić dzięki oprocentowaniu, a klient zyskuje dodatkową szansę na otrzymanie środków finansowych.

Dzieła sztuki

Inwestowanie w dzieła sztuki polega na wyszukiwaniu pracy artystów na własną rękę w galeriach, także tych internetowych albo przez udział w aukcjach, które organizowane są przez domy aukcyjne. Popularność zyskują również usługi tzw. art bankingu, czyli prywatnej bankowości, która obejmuje prywatne doradztwo w kolekcjonowaniu dzieł sztuki.

Osoby, które korzystają z takiej formy pomocy, mogą liczyć na fachową ocenę stanu technicznego danego działu sztuki oraz potwierdzenie jego autentyczności, a także rzetelną wycenę. Jeśli chodzi o inny sposób na inwestowanie w sztukę, to kupno akcji firmy, która specjalizuje się w tego typu inwestycji.

Inwestorzy mogą być pewni co do regulacji statusu określonego obrazu albo rzeźby, jednak ocena, czy nie ma do czynienia z falsyfikatem może być problematyczna, szczególnie dla osób początkujących. Aby uchronić się przed wydaniem dużej sumy pieniędzy na dzieło, które nie jest autentyczne, trzeba uczestniczyć jedynie aukcjach organizowanych przez renomowane domy aukcyjne.

Jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Istnieje grupa aktywów, które mogą generować duży zysk, jednak związane są one także z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, o czym wśród pamiętać, decydując się na tego typu inwestycje.

Akcje

Akcje są papierami wartościowymi, które emitowane są przez spółkę komandytowo-akcyjną albo akcyjną. Pierwszym krokiem jest założenie konta inwestycyjnego w wybranym domu maklerskim albo u określonego brokera (pisaliśmy Broker giełdowy kto to), który pozwala na dokonywanie transakcji, czyli kupna albo sprzedaży papierów wartościowych.

fundusz zrównoważony
fundusz zrównoważony. Jakie inwestycje przynoszą największy zysk?

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest pozyskanie funduszy na dalszy rozwój. Posiadacze akcji, czyli udziałów, stają się współwłaścicielami majątku zakładu i nazywani są akcjonariuszami. Nabywają oni również prawo do części, która pochodzi z zysku, jaki wypracuje firma. 

Inwestowanie w akcje związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego też osoby, które zainteresowane są graniem na giełdzie, powinny zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu inwestycji giełdowych.

Wyróżnia się dwa rodzaje papierów wartościowych – imienne oraz na okaziciela. Te pierwszego rodzaju nie są wprowadzane do obrotu. Zazwyczaj posiadaczami akcji imiennych są założyciele spółki, a firma prowadzić specjalną księgę, w której widywane są dane właścicieli. Lokowanie środków możliwe jest w przypadku drugiego rodzaju akcji – dostępne są one dla każdego inwestora indywidualnego.

W co inwestować na giełdzie?

Giełda pozwala na zakup oraz sprzedaż różnego rodzaju aktywów, m.in. akcji spółek, obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jednostek uczestnictwa funduszu ETF (exchange traded fund), a także innych instrumentów finansowych.

Inwestowanie w akcje

Po tym, jak inwestor kupi akcje spółek, staje się akcjonariuszem i jej współwłaścicielem, nabywając różne prawa, m.in. prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu czy prawo do dywidendy (pisaliśmy: Inwestowanie dywidendowe). Na akcjach można zarabiać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to sprzedaż akcji po kursie wyższym niż w chwili zakupu, o ile wartość ich rzeczywiście nie spadła, a wzrosła.

W drugim przypadku akcjonariusze mogą dostać dywidendę, czyli część zysku spółki. Jednak dywidenda nie jest wyłącznie przez wszystkie firmy, a wysokość jej rzadko przekracza 2-3% cen akcji.

Obligacje państwowe i korporacyjne

Rentowności obligacji uzależniona jest od wiarygodności emitenta. Jeśli chodzi o obligacje bogatych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, zysk nie będzie wysoki, jednak pewny. Prywatne firmy albo państwa rozwijające się mogą zaoferować lepsze warunki, jednak może się zdarzyć tak, że płatność nie zostanie uregulowana w terminie. Co do zasady obligacje państwowe i korporacyjne są pewniejszą inwestycją niż np. akcje, choć zdarzają się wyjątki.

Zakup obligacji skarbowych i inwestycja w np. obligacje skarbu państwa to opcja, którą powinien rozważyć początkujący inwestor. Nie wiąże się ona z dużym ryzykiem utraty pieniędzy.

Fundusze inwestycyjne

Na giełdzie notowane są również fundusze inwestycyjne (pisaliśmy także: Inwestowanie w fundusze inwestycyjne). Fundusze inwestują w pieniądze w imieniu ich klientów. Zatrudniają wielu klientów oraz analityków, co powoduje, że klienci nie muszą martwić się o wybór aktywów. Wystarczy, że zakupią jednostki uczestnictwa i będą oczekiwać na wypłatę dywidendy z osiągniętych zysków.

Czytaj także: Kontrakty CFD na akcje

Fundusze dzieli się ze względu na stopień ryzyka, czyli konserwatywne, wyważone oraz agresywne, a także rodzaj branży lub aktywów, w której lokują środki finansowe.

Fundusze ETF

Fundusze ETF są specjalnym typem funduszy inwestycyjnych i śledzą one określony segment rynku. Przykładem może być fundusz ETF, który oparty jest na WIG20 – zyskuje i traci o tyle samo, o ile zmienia się wartość indeksu. Dzięki temu, decydując się na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu ETF, inwestor może w łatwy sposób zainwestować w dany segment gospodarki albo typ aktywów, np. w indeksy giełdowe, towary, kryptowaluty, itp.

Inne instrumenty finansowe

Na giełdzie można handlować również innymi instrumentami finansowymi, np. derywatami, czyli instrumentami pochodnymi (czytaj także: Co to jest giełda). Najbardziej popularne z nich to kontrakty futures, gdzie kupując oraz sprzedawca starają się przewidzieć cenę określonego aktywa w przyszłości. Jednak inwestowanie w tak zaawansowane instrumenty finansowe wymaga posiadania dużej wiedzy, a często kapitał tracą na nich zaawansowani inwestorzy. Osoby początkujące powinny z nich zrezygnować.

inwestycje dla wysokich zysków
inwestycje dla wysokich zysków. w co zainwestować pieniądze

Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Dla wielu osób kupno oraz sprzedaż papierów wartościowych wydaje się być skomplikowaną operacją, ale tak naprawdę wystarczy założyć rachunek inwestycyjny, wpłacić na niego środki finansowe i kupić aktywa.

Wielu początkujących inwestorów może mieć problemy z odpowiednim wyborem konta inwestycyjnego, a także ze znalezieniem interesujących akcji z dużym potencjałem do wzrostu.

Sprawdź także: Inwestowanie online

Konto inwestycyjne można założyć zarówno w banku, który prowadzi usługi maklerskie, jak i u brokerów, którzy oferują usługi brokerskie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami oferty przed podpisaniem umowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty transakcyjne.

Jakie konto inwestycyjne wybrać?

Porównując między sobą konta inwestycyjne, należy zwrócić uwagę na koszty, takie jak prowizja. Są one naliczane w przypadku dokonywania każdej transakcji, zatem zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży papierów wartościowych. Ważne jest to, aby sprawdzić nie tylko procent, który pobierany jest przez maklera, ale również minimalną kwotę prowizji, która może znacznie zawyżyć koszt w przypadku mniejszych transakcji.

Warto również sprawdzić, czy wybrany pośrednik nalicza roczną opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Bonus dodatkowym jest również dostęp do ekspertyz oraz rekomendacji, które przygotowywane są przez analityków bankowych, jak również możliwość podejrzenia notowań na żywo. W przypadku większości domów maklerskich za tego typu usługi trzeba dodatkowo płacić, a wielu początkującym inwestorom po prostu nie będzie się to opłacać.

Inwestowanie na giełdzie – podatki

Inwestując na giełdzie, należy opłacać podatki, jednak Urząd Skarbowy pobiera jest jedynie w przypadku osiągnięcia zysku. W każdy roku należy złożyć formularz PIT-38, który zawiera wszystkie transakcje kapitałowe dokonane w poprzednim roku. Jednak większość pracy za inwestora wykonuje dom maklerski, który wystawia PIT-8C. Na jego podstawie inwestor wypełnia oraz składa deklarację PIT 38.

Jeżeli gracz osiąganie zysk, musi zapłacić od niego podatek od zysków kapitałowych, którego wysokość wynosi 19% zarobionej sumy. Z kolei jeżeli w danym roku inwestor stracił, nie musi płacić podatku, a część poniesionej straty może sobie przepisać na kolejny rok.

Jak inwestować dla początkujących?

Osoby początkujące, które dopiero zaczynają przygodę z inwestycjami, często uważają, że nie jest łatwo zainwestować pieniądze. Warto wiedzieć, że nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, ani też dużego kapitału, aby zacząć inwestowanie. Warto jednak zapoznać się z podstawami inwestowania oraz terminologią inwestycyjną. Dzięki temu osoba początkująca łatwiej wejdzie na rynek giełdowy.

O czym pamiętać, zaczynając inwestowanie?

  • Ryzyko inwestycyjne – ryzyko jest nierozerwalnie związane z inwestycjami różnego rodzaju. Trzeba pamiętać o tym, że ulokowany kapitał zawsze można stracić. Najlepiej już wcześniej to zaakceptować i liczyć się z tym, że na giełdzie można zyskać, ale można również stracić,

  • Dywersyfikacja środków finansowych – pojęcie to może wydawać się skomplikowane, a polega po prostu na lokowaniu środków finansowych w różnorodne aktywa. Dzięki temu można ochronić przed stratą co najmniej część posiadanego kapitału,

  • Inwestowanie na giełdzie tylko wolnych pieniędzy – chodzi o to, aby nie przeznaczać na inwestycje tych środków, które potrzebne są na inne ważne wydatki, np. opłacenie rachunków, zakup leków, itp.,

  • Inwestowanie w znane aktywa – inwestora należy metodą małych kroczków. To oznacza, że w pierwszej  kolejności pieniądze inwestor powinien lokować w te aktywa, które poznał i zna ich konstrukcję,

  • Chłodna kalkulacja – zachowanie zimnej krwi ma duże znaczenie w przypadku inwestowania. Emocje nie są dobrym doradcą i mogą spowodować jedynie wygenerowanie wyższych strat. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o dokładne analizy oraz racjonalne rozumowanie. Działanie pod wpływem stresu albo ekscytacji może prowadzić do podejmowanie nietrafionych decyzji inwestycyjnych, o czym doświadczeni inwestorzy dobrze wiedzą,

  • Strategia inwestycyjna – plan to podstawa skutecznego działania. Przed przeprowadzeniem pierwszej transakcji, należy obrać strategię inwestycyjną i trzymać się jej. Dzięki temu inwestor będzie wiedział, co w danym momencie ma robić,

  • Cel inwestycyjny – inwestycje giełdowe czy inne wymagają ustalenia sobie określonego celu. Nie należy jednak stawiać sobie zbyt wygórowanych celów, zwłaszcza na początku. Warto obrać metodę małych kroczków,

  • Horyzont czasowy – warto również wybrać horyzont czasowy, który może być krótkoterminowy albo długoterminowy. Jeśli chodzi o pierwszy horyzont, to polega na lokowaniu środków finansowych na krótki okres czasu. Przykładem może być day trading, który polega na otwieraniu i zamykaniu od kilku do kilkunastu transakcji w ciągu jednego dnia. Z kolei w drugim przypadku może być tak, że inwestor zajrzy do swojego portfela inwestycyjnego jedynie kilka razy do roku. Day trading wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, gdyż taki inwestor musi codziennie śledzić wszelkie zmiany i jak najszybciej reagować. Z kolei jeśli chodzi o swing trading, to może on stanowić dodatkowe źródło dochodu, a inwestor może się tym zająć w ramach hobby. 

Jak zainwestować 10 000 aby mieć dochód pasywny?

Suma 10000 zł to spora kwota, którą można przeznaczyć zarówno na aktywa, która cechują się większym ryzykiem, jak i te bardziej bezpieczne. Osoby początkujące mogą być zainteresowane tą drugą opcją, dlatego niżej znajdują się 3 rozwiązania dla nowicjuszy.

10 tys
10 tys. w co zainwestować 5 tys

Lokaty bankowe

Osoby, które stronią od ryzyka inwestycyjnego, a wysoka stopa zwrotu nie ma dla nich znaczenia przy zwiększonym ryzyku, mogą być zainteresowane lokatą bankową. Jednak decydując się na takie rozwiązanie, trzeba mieć na uwadze to, że choć oprocentowanie lokat bankowych powoli wzrasta, to odkładając na nich kapitał, nie da się go zabezpieczyć przed podwyższoną inflacją.

Jeżeli jednak środki znajdują się na nieoprocentowanym koncie bankowym, a osoba nie chce podjąć pewnego ryzyka, może rozważyć tą propozycję. Wystarczy, że osoba wybierze odpowiednią lokatę bankową i przeleje na rachunek posiadany kapitał. W przypadku depozytów bankowy, środki lokowane są na pewien określony czas. To oznacza, że jeżeli osoba wypłaci je przed terminem zapadalności, może stracić naliczone odsetki.

Obligacje skarbowe

W co zainwestować 10 tys. zł? Kolejną bezpieczną opcją są obligacje skarbowe Skarbu Państwa. Działają one w taki sposób, że inwestor płaci za nie określoną sumę pieniędzy, a emitent papieru wartościowego zobowiązuje się do terminowego zwrotu konkretnej sumy, razem z należnymi odsetkami (pisaliśmy: W co warto teraz inwestować).

Jeśli chodzi o tą formę lokowania pieniędzy, oprocentowanie jest bardziej konkurencyjne nie w przypadku lokat bankowych. Ponadto, inflacja może działać na korzyść inwestora, jeżeli np. oczekuje on, że będzie wzrastać w dłuższym terminie. Może zdecydować się na obligacje indeksowane inflacją. Warto wiedzieć, że z tej inwestycji można wyjść bez utraty odsetek, ale trzeba liczyć się z ustaloną opłatą za odkupienie ich.

Fundusze inwestycyjne

Następną inwestycją, cechującą się stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym, są fundusze inwestycyjne. Choć nie jest to inwestycja w określony instrument, to warto ją rozważyć. Daje ona inwestorowi więcej możliwości, a także szansę na ochronę środków przed inflacją czy dodatkową stopę zwrotu.

W ofercie TFI, czyli Towarzysz Funduszy Inwestycyjnych, można znaleźć rozwiązania o różnych profilach ryzyka – od tych, którzy mają na celu przechowywanie kapitału w czasie większych zawirowań na rynku finansowym czy też pokonanie lokaty bankowej, po produkty, które są bardziej agresywne, np. fundusze inwestujące w akcje.

Jak zainwestować 5 tysięcy

Kwota 5000 zł jest wystarczająca, aby zainwestować w różne aktywa. Zanim jednak inwestor zdecyduje się na konkretną opcję, powinien zastanowić się, jakie są jego cele. Warto pamiętać o tym, że szczególnie w przypadku niewielkich kwot, zyski z inwestycji mogą być widoczne dopiero po dłuższym czasie.

Własny sklep internetowy

Wielu może się wydawać, że 5000 zł to niewiele, aby założyć własny sklep online, jednak z powodzeniem może wykorzystać tą kwotę właśnie w ten sposób. W ostatnich latach rynek e-commerce bardzo się rozwinął, dlatego też jeśli ktoś zastanawia się, w co zainwestować 5000 zł, powinien rozważyć tą opcję. Może się to okazać, że będzie to strzał w dziesiątkę.

obligacje skarbowe za 10 tys
obligacje skarbowe za 10 tys. jak zainwestować 10000

Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe

5000 zł to kwota, od której można zacząć skuteczne budowanie kapitału. Jeżeli inwestor nie chce narazić się na utratę środków, może zdecydować się na konto oszczędnościowe albo lokatę terminową. Wystarczy, że inwestor wybierze ofertę, która w największym stopniu będzie odpowiadać na jego potrzeby. Przy wyborze, warto zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania, a także warunki.

Konta oszczędnościowe sprawdzą się przede wszystkim w przypadku osób, które chcą systematycznie wpłacać konkretną sumę oraz mieć swobodny dostęp do posiadanych środków. Natomiast lokaty terminowe związane są z zamrożeniem kapitału na określony okres czasu. Możliwe jest wpłacanie środków tylko przy zakładaniu lokaty, a odsetki od nich naliczane są zwykle na zakończenie okresu umowy. Jednak w takim przypadku klient może liczyć na wyższe oprocentowanie.

Inwestowanie w lokaty lub konta oszczędnościowe nie przyniesie klientom dużych zysków, jednak umożliwi chociaż w pewnym stopniu zminimalizować skutki inflacji. Klient może mieć także pewność, że nie straci zainwestowanych pieniędzy.

Zakup metali szlachetnych

5 tysięcy złotych to wystarczająca suma, aby zainwestować w tej materii. Jest to stosunkowo bezpieczna inwestycja, szczególnie w przypadku złota, które zwykle nie traci na wartości, a także złoto stanowi walutę, która uznawana jest na całym świecie. Jeśli inwestor zainwestować jest tańszą opcją, może zdecydować się na inwestowanie w srebro i inne metale szlachetne.

Zakup złota inwestycyjnego za określoną kwotę to dość popularna metoda lokowania funduszy, złoto nie jest obarczone szybką utratą wartości, ale nie należy spodziewać się szybkich większych zysków. W każdym razie sporo inwestorów część pieniędzy przeznacza właśnie na inwestycję w ten kruszec.

Inwestycje w złoto wybiera sporo początkujących inwestorów, którzy nie chcą już trzymać wolnych środków na koncie oszczędnościowym Jeśli jesteś początkującym inwestorem i dopiero zaczynasz przygodę z inwestowaniem możesz zdecydować właśnie o zainwestowaniu w złoto – to bezpieczne lokaty środków (pisaliśmy: Gdzie kupować złoto). Konto bankowe oszczędnościowe z reguły jest nisko (albo wcale) oprocentowane. Złoto pozwala wygenerować większe zyski.

Jeśli chodzi o metale szlachetne, to można zainwestować w fizyczne produkty albo „papierowe” np. ETF-y na złoto inwestycyjne. Jeśli chodzi o fizyczną postać, to są to sztabki i monety. Należy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jest to długoterminowa inwestycja. Ceny metali szlachetnych, jak każdych innych surowców, ulegają wahaniom, jednak w dłuższej perspektywie zwykle umożliwiają osiągnięcie zysków.

W co zainwestować 1000 zł miesięcznie?

Kwota 1000 zł to dobra suma na to, aby zainwestować w rynek papierów dłużnych, dlatego warto zapoznać się z ofertą obligacji skarbowych. Jeżeli inwestor dopiero rozpoczyna przygodę z giełdą, powinien zainteresować się obligacjami trzymiesięcznymi. Są one przeznaczone dla osób, które chcą znać zysk już w dniu dokonania kupna oraz skłonne są angażować posiadane oszczędności na krótki okres czasu.

Tego typu papiery dłużne są w ciągłej sprzedaży. Jest to dobry sposób na wygodne i stosunkowo bezpieczne pomnażanie posiadanego kapitału.

W kręgu zainteresowań powinny być także kryptowaluty (pisaliśmy także: Kryptowaluty gdzie kupić oraz Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty). Najlepiej nie inwestować w nie dużych kwot, a także nie oczekiwać dużej stopy zwrotu. Kryptowaluty, czyli zdecentralizowane płatności są branżami przyszłości, które oferują i w dalszym ciągu będą oferować różne nowe możliwości.

Czy trzeba mieć dużo pieniędzy, aby zacząć inwestować?

Inwestorów początkujących co do zasady można podzielić na 2 grupy. Pierwsza z nich ma spore oszczędności, które odłożyła lub odziedziczyła, a druga ma niewielki kapitał, który chciałaby pomnożyć. Jeśli chodzi o drugą grupę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie pieniądze pomnożyć. Warto wiedzieć w co zainwestować 1000 zł, czy więcej, a także, czy warto to robić.

Sprawdź także: Co to jest dźwignia finansowa

Warto wiedzieć, że ważniejsze od pytania – w co zainwestować, ważne jest – jak zainwestować? Technika, strategia inwestycyjna oraz podejście mają ogromne znaczenie i warto zwrócić szczególną uwagę na te czynniki. Wcale nie trzeba dysponować dużym kapitałem, aby skutecznie inwestować i pomnażać swój kapitał. Wiele osób zaczynało od niewielkich sum i udało im się wygenerować satysfakcjonujące zyski.

Jak inwestować skutecznie?

Inwestowanie, bez względu na to, jakie wybierze się aktywa, związane jest z ryzykiem. Warto zdawać sobie z tego sprawę i zaakceptować występowanie tego czynnika, a także nauczyć się go minimalizować. Zawsze istnieje ryzyko utraty środków, dlatego warto znać zasady, które pozwolą na ograniczenie go.

Przede wszystkim najlepiej lokować środki finansowe w te aktywa, na temat których zdobyło się już pewną wiedzę. Inwestowanie w coś, o czym nie ma się pojęcia, nie będzie dobrym posunięciem, zwłaszcza na samym początku przygody z inwestycjami. Zatem przed rozpoczęciem inwestycji, należy zapoznać się z wybranym produktem inwestycyjnym.

Skuteczne inwestowanie to także rozsądne podejmowanie decyzji i racjonalne precyzowanie celów. Warto postawić sobie taki cel inwestycyjny, który będzie łatwy do spełnienia i osiągalny. Trzeba także zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia ewentualnych strat oraz porażki.

Właśnie dlatego należy lokować niewielkie pieniądze na samym początku, aby nie narazić się na kryzys finansowy. Kwoty, jakie będą inwestowane, powinny pochodzić z pieniędzy, które nie są potrzebne na pokrycie innych ważnych wydatków.

Czy opłaca się inwestować?

Nie należy inwestować, jeśli nie ma się żadnej poduszki finansowej. Inwestor powinien mieć odłożoną sumę pieniędzy na czarną godzinę, aby w momencie utraty zainwestowanych środków, nie pozostał bez żadnych środków do życia. 

Jeśli chodzi o inwestycje, to w przypadku tego zajęcia zawsze występuje ryzyko utraty kapitału. Warto mieć to zawsze na uwadze i nie zainwestować więcej niż jest to możliwe licząc, że na pewno zostanie wygenerowany zysk.

Czytaj także: TMS broker opis oraz XTB czy Plus500

Na pytanie, czy opłaca się inwestować, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście istnieje szansa na wypracowanie zysku, jednak nie ma żadnej gwarancji, a co więcej, istnieje także ryzyko straty zainwestowanych pieniędzy. Dlatego też do inwestycji należy podchodzić ostrożnie i bez podejmowania pochopnych decyzji, nie nastawiać się od razu na wysokie zyski. Warto się także do tego odpowiednio przygotować, zdobywając wiedzę z tego zakresu. 

Opłaca się zainwestować, o ile inwestor właściwie się do tego przygotuje i nauczy się ograniczać ryzyko inwestycyjne. To jednak nie wszystko, ponieważ znaczenie ma także odrobina szczęścia.

Czytaj także: Jak zostać traderem

W co zainwestować 10 tys.? Dziesięć tysięcy złotych to już konkretna kwota, którą można przeznaczyć na wiele różnych inwestycji. Warto także poddać swój portfel dywersyfikacji, co przy takiej sumie nie będzie problemem. Inwestorzy posiadający taką kwotę pieniędzy, mogą zdecydować się np. na giełdę papierów wartościowych, surowce, obligacje indeksowane inflacją, waluty, kryptowaluty, towary czy inne aktywa. Wszystko zależy od ich celów inwestycyjnych oraz oczekiwań co do wzrostu wartości pieniądza.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.