Pożyczka pod zastaw mieszkania daje możliwość pożyczenia wysokiej sumy na dowolnie wybrany cel. Można zdecydować się na ofertę z atrakcyjnym oprocentowaniem i długim okresem spłaty, co ułatwi spłacanie zobowiązania. A jakie warunki musi spełnić klient, aby otrzymać pożyczkę hipoteczną?

Pożyczka pod zastaw mieszkania – na czym to polega?

Pożyczka hipoteczna, nazywana także kredytem pod zastaw mieszkania, polega na przyznaniu klientowi przez banki finansowania na wybrany cel z jednym wyjątkiem. Uzyskanych pieniędzy nie można przeznaczyć na cel, który związany jest z działalnością gospodarczą. Głównym warunkiem otrzymania pożyczki pod zastaw mieszkania jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości.

Pożyczka pod zastaw mieszkania bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości związane jest z możliwością uzyskania pożyczki na bardzo atrakcyjnych warunkach z długim terminem spłaty. Jednak tego typu zabezpieczenie nie zwalnia pożyczkobiorcy ze spełnienia innych pozostałych warunków, w tym od posiadania zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie.

Sprawdź także: Czy można wziąć kredyt na pesel

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki
Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Instytucja bankowa udzieli pożyczki pod zastaw mieszkania osobie, której dochody związane są z wysokim prawdopodobieństwem spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie.

Sprawdź także: Pożyczka pod zastaw działki rolnej

Ponadto, bank zobowiązany jest do zbadania zdolności kredytowej osoby wnioskującej, biorąc pod uwagę takie kwestie, jak jego comiesięczne zarobki, wydatki, dotychczasową historię spłat innych zobowiązań i liczbę osób na utrzymaniu. Niestety kredyt pod zastaw nieruchomości bez zdolności kredytowej w banku nie jest możliwy do uzyskania.

Pożyczka pod zastaw mieszkania własnościowego – jak uzyskać takie finansowanie?

Kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania jest standardową ofertową bankową. Szeroka dostępność tego typu pożyczki umożliwia znalezienie atrakcyjnej oferty dla każdego konsumenta. Jak wziąć pożyczkę pod zastaw mieszkania?

 • Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku kredytowego w wybranym banku. Można tego dokonać w placówce instytucji bankowej ale często również przez internet. Innym rozwiązaniem jest rozmowa telefoniczna z doradcą kredytowym i złożyć wniosek w trakcie prowadzonej rozmowy,
 • Poza samym wnioskiem konieczne będzie skompletowanie szeregu dokumentów finansowych, które niezbędne są do ustalenia zdolności kredytowej wnioskodawcy, a także związanych z przedmiotem zabezpieczenia – nieruchomością.

Jednak zanim klient wypełni wniosek o kredyt hipoteczny pod zastaw, musi sprawdzić oferty przynajmniej kilku instytucji. Banki oferują zróżnicowane warunki, ale mają również inne wymagania. Jeśli klient nie ma zbyt wiele czasu, dobrą opcją może być skorzystanie z usług doradców kredytowych. Eksperci pomogą w wybraniu właściwego produktu, ale również wesprą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kompletując dokumenty, należy pamiętać, aby do banku dostarczyć pełen komplet wymaganych pism. Brak jakiegoś dokumentu albo wymaganego podpisu spowoduje, że proces rozpatrywania wniosku zacznie się na nowo, po uzupełnieniu wymaganych braków.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Po tym, jak bank sprawdzi wniosek o kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania, klient otrzyma decyzję kredytową. Z niej dowie się, czy oraz w jakiej wysokości klient otrzyma pożyczkę, a także na jakich warunkach. Decyzja zawiera także informacje, jakie czynności trzeba wykonać przed uruchomieniem kredytu, takie jak przedłożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki lub zawarcie ubezpieczenia na życie. Instytucja bankowa powinna również dołączyć do niej formularz umowy kredytowej, aby przyszły kredytobiorca mógł się szczegółowo zapoznać z jej treścią.

Jeżeli umowa o kredyt pod zastaw mieszkania zawiera wszystkie wcześniej uzgodnione elementy, czyli marżę, oprocentowanie, wysokość prowizji, harmonogram spłaty, należy ją podpisać.

Następny krok to wypełnienie stawianych przez instytucje wymagań, które dotyczą wypłaty środków. Kluczowym jest złożenie w księdze wieczystej wniosku o wpis hipoteki na rzecz banku oraz uiszczenie opłaty sądowej. Niestety, proces ten może trwać długo, dlatego też należy uzgodnić z bankiem, czy do uruchomienia kredytu wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku, czy wymagane jest również inne zabezpieczenie na ten czas. W drugim przypadku zazwyczaj trzeba wykupić ubezpieczenie pomostowe, zabezpieczające interes banku do czasu uprawomocnienia nie wpisu.

Długość oczekiwania na decyzję w sprawie przyznaniu kredytu pod zastaw mieszkania

Co do zasady, czas oczekiwania na decyzję nie trwa dłużej, niż tak jak w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku bank musi przeanalizować zdolność kredytową klienta, a także dokumenty, które dotyczą mieszkania. Z pewnością klient będzie musiał czekać dłużej, niż na przyznanie gotówkowej pożyczki, ponieważ ta przy wnioskach o niewielkie sumy udzielana jest nawet w kilka minut.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Zgodnie z przepisami prawa, bank ma 21 dni na wydanie decyzji w sprawie przyznania kredytu. Zdarza się jednak, że termin ten ulegnie wydłużeniu, choć są to sporadyczne sytuacje. Tego typu okolicznościami może być czas pandemii, kiedy to instytucje mogą borykać się brakami kadrowymi.

Pożyczka pod zastaw mieszkania osoby trzeciej

Instytucje bankowe przyznają kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania własnościowego osobom, które nie są właścicielami nieruchomości. Kluczowym warunkiem jest to, aby właściciel wyraził zgodę na wpis do księgi wieczystej zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku. Taka osoba często musi też przystąpić z głównym kredytobiorcą do zobowiązania. Tego typu sytuacje zazwyczaj mają miejsce w momencie, kiedy młodzi ludzie chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, jednak nie mają wkładu własnego. Nieruchomość, która należy do rodziców, jest w tym przypadku idealnym rozwiązaniem problemu.

Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania – czy warto się zdecydować?

Kredyt hipoteczny jest wieloletnim zobowiązaniem, więc warto wcześniej dobrze przemyśleć decyzję. Tego typu rozwiązanie może być korzystne, kiedy klient chce zainwestować w kolejną nieruchomość, ale nie ma wymaganego wkładu własnego. Formalności, a także czas oczekiwania na decyzję kredytową są bardzo podobne, a zgromadzone oszczędności można przeznaczyć np. na remont lub wyposażenie mieszkania. Zaletą kredytu hipotecznego pod zastaw jest między innymi to, że można przeznaczyć go na dowolnie wybrany cel.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt pod zastaw mieszkania?

Kredyt hipoteczny pod zastaw nieruchomości jest rozwiązaniem dla każdego, kto jest właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania i jednocześnie posiada odpowiednią zdolność kredytową, a także spełnia wymogi banku. 

Tego typu zobowiązanie mogą również zaciągnąć osoby, które jeszcze nie mają własnego mieszkania. W takim przypadku dobrą opcją jest kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania rodziców. Warunkiem uzyskania go jest zgoda rodziców na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz przystąpienie do kredytu. Także osoby niespokrewnione mogą być kredytobiorcami.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania – wymogi 

Aby otrzymać kredyt hipoteczny pod zastaw nieruchomości, trzeba spełnić dwa warunki: być właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania lub uzyskać jego zgodę na obciążenie hipoteką, a także osiągnąć odpowiednią zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa przez każdy bank obliczana jest w sposób indywidualny. Podstawowe elementy, jakie są brane pod uwagę to:

 • Wysokość oraz systematyczność otrzymywanych dochodów,
 • Staż pracy, a także forma zatrudnienia, gdyż banki w inny sposób podchodzą do klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a inaczej do tych, którzy pracują na etacie. Druga grupa ma zazwyczaj większe szanse na uzyskanie wysokiego kredytu hipotecznego,
 • Liczba osób na utrzymaniu oraz stan cywilny – w tym przypadku nie ma konkretnych wymagań, jednak banki lepiej podchodzą do rodzin z dziećmi, ponieważ uznają je za bardziej stabilne oraz mniej skłonne do ryzyka. To z kolei związane jest z mniejszym ryzykiem, że przestaną spłacać kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania,
 • Dobrą historię kredytową,
 • Wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty. Zgodnie z rekomendacją S, banki zobowiązane są do dokładnego przeanalizowania możliwości kreowania dochodów klienta, zwłaszcza w chwili, kiedy spłatą kredytu hipotecznego przypadać będzie w czasie po przejściu na emeryturę. Z tego względu instytucje finansowe zwykle ograniczają wiek do około 75 lat,
 • Bieżące zobowiązania i miesięczne koszty utrzymania – wydatki powinny stanowić maksymalnie połowę wysokości dochodów w taki sposób, aby po doliczeniu raty kredytu hipotecznego kredytobiorca miał środki na życie,
 • Okres kredytowania – im jest on dłuższy, tym rata będzie mniejsza, jednak wyższe koszty pożyczki pod zastaw nieruchomości

Kredyt pod zastaw mieszkania – na co go przeznaczyć?

Kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania w praktyce stanowi pożyczkę hipoteczną. To oznacza, że uzyskanych w ten sposób pieniędzy wcale nie trzeba przeznaczać na cele mieszkaniowe, co jest charakterystyczne dla tego typu kredytu. Tak naprawdę pieniądze można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, np. nowy samochód, wakacyjny wyjazd czy remont. Ponadto, klient nie zostaje zobowiązany do przedstawienia jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzają to, na co przeznaczone zostały środki z kredytu.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Na co zwrócić uwagę, decydując się na kredyt pod zastaw nieruchomości?

Kredyt na mieszkanie zazwyczaj jest bardzo korzystny, niż kredyt gotówkowy. Kredytobiorcy mogą zwykle liczyć na niższe oprocentowanie, a to z kolei wiąże się z niższym kosztem całkowitym zobowiązania. Warto jednak dokładnie sprawdzić warunki konkretnej oferty kredytu. W szczególności ważne jest, do ilu procent wartości nieruchomości umożliwia sfinansowanie kredytu pod zastaw mieszkania. Oferty banków pod tym względem mocno się różnią. W jednej chwili może być to zaledwie 60 procent, a niekiedy 80. Tak jak w przypadku każdego zobowiązania, trzeba sprawdzić również RRSO, a także inne wymagania przedstawiane kredytobiorcy.

Pisaliśmy niedawno również: Kredyt hipoteczny z pomocą państwa

Pozabankowa pożyczka pod zastaw mieszkania – na czym polega?

Kredyty to produkty, które ściśle związane są z bankami. Cechą charakterystyczną bankowego kredyty hipotecznego jest hipoteczne zabezpieczenie, które ma formę wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Konsument nie musi jednak poprzestawać wyłącznie na kredytach bankowych, jeśli potrzebuje dodatkowych środków. Może również skorzystać z oferty parabanku.

Pisaliśmy niedawno również: Kredyt hipoteczny na własnej działalności gospodarczej

Pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości nie będzie wymagała od klienta aż tylu formalności, co kredyt w banku. Co więcej, klient będzie mógł wybrać wysokokwotową pożyczkę pod zastaw nieruchomości przez internet. Ze względu na zabezpieczenie w postaci zastawu, klient może uzyskać wysoką kwotę, bez konieczności ubiegania się o kredyt w banku.

Pożyczka pod zastaw mieszkania – w jaki sposób działają takie pożyczki?

Jednym z elementów oferty kredytowej w bankach oraz firmach pożyczkowych mogą być pożyczki pod zastaw nieruchomości. Co to oznacza, że pożyczka udzielana jest pod zastaw? Jest to produkt finansowy, który pozwala uzyskać pożądaną, często wysoką kwotę pieniędzy za ustanowienie pewnego zabezpieczenia spłaty zadłużenia we właściwym terminie razem z odsetkami oraz pozostałymi opłatami.

Pożyczka pod zastaw mieszkania – czy możliwa jest bez dochodu, BIK-u i zdolności kredytowej?

W przypadku firm pozabankowych możliwe jest wzięcie pożyczki pod zastaw mieszkania bez BIK-u i zdolności kredytowej. Parabanki nie się bowiem objęte rekomendacjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Firmy pożyczkowe są skłonne udzielić pożyczki pod zastaw mieszkania bez dochodu, gdyż solidnym zabezpieczeniem dla nich jest sama nieruchomość.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

W banku nie ma takiej możliwości, aby kredyt pod zastaw nieruchomości udzielony został klientowi, który nie ma wystarczającej zdolności kredytowej albo ma negatywną historię kredytowania w BIK-u. Bank nie zdecyduje się na podjęcie tak wysokiego ryzyka braku spłaty zobowiązania.

Pożyczkę pod zastaw mieszkania można także zaciągnąć od osoby prywatnej, jednak dla osoby, która ustanawia zastaw na własnej nieruchomości, jest to bardzo ryzykowne. Z tego względu konieczne trzeba sprawdzić dokładne warunki, które zawarte są w umowie. Bezsprzecznie umowę taką każdy powinien zawrzeć.

Kwota ostateczna pożyczki pod zastaw nieruchomości uzależniona jest od wyceny mieszkania, która dokonana jest przez bank, instytucję pozabankową czy też prywatnego pożyczkodawcę. Nie powinna jednak przekraczać 80% wartości mieszkania.

Czy można zaciągnąć pożyczkę pod zastaw mieszkania przez internet?

Pożyczki hipoteczne, które zawierane są z instytucjami pozabankowymi, charakteryzują się tym, że można je szybko i wygodnie zaciągnąć. Nic zatem dziwnego, że w wielu przypadkach można je zaciągnąć przez internet. W przypadku pożyczki pod zastaw mieszkania własnościowego sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, niż jeśli chodzi o zwykłe pożyczki gotówkowe.

Pisaliśmy niedawno również: Staż pracy do kredytu hipotecznego

Pożyczka pod zastaw mieszkania zabezpieczona jest odpowiednim wpisem do księgi wieczystej nieruchomości, a tego nie można dokonać przez internet. W większości jednak zadbano o to, aby cały proces maksymalnie przyspieszyć i uprościć. Wszelkie niezbędne dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną, a klient musi jedynie zadbać o ustanowienie hipoteki. Zwykle nie jest wymagana wizyta w placówce firmy pożyczkowej, ani żadne dodatkowe formalności.

Oczywiście cała procedura nie zajmuje 15 minut, tak jak w przypadku chwilówek, jednak w tym przypadku również nie trzeba martwić się długim okresem oczekiwania. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytów bankowych. Przez internet klient może załatwić tylko kwestię, dotyczącą danych kontaktowych. Cała procedura trwa bardzo długo i obejmuje m.in. wycenę mieszkania, za którą trzeba zapłacić dodatkowo około kilkuset złotych – zatem może to potrwać nawet kilka miesięcy.

Z jednej strony to nic dziwnego, gdyż mowa o wysokich sumach. Nie tylko klient musi się upewnić, że taka decyzja jest dla niego właściwa. Bank, zanim udzieli kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania, również musi wziąć pod uwagę wiele kwestii, zanim wyda decyzję. Pomimo wszystko, długość oczekiwania niejednej osobie może dać mocno w kość, szczególnie jeśli pieniądze potrzebne są w ekspresowym tempie.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy klienta interesuje kredyt pod zastaw mieszkania, wiele zależy od zasad, jakie panują w danej instytucji pozabankowej. Jedna firma pożyczkowa albo bank wymagać może określonego zestawu dokumentów, a inna częściowo lub całkiem innego. Spore znaczenie ma również indywidualna sytuacja klienta.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Ważne jest choćby to, jakie ma źródło dochodu. Niektóra źródła są uznawane za bardziej pewne, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, mogą się wiązać z mniejszą liczbą formalności. Inne, np. umowy cywilnoprawne, czasami oznaczają wyższe wymagania albo większą ilość formalności.

Kredyt pod zastaw mieszkania nie jest takim standardowym zobowiązaniem, jak np. kredyt gotówkowy. Nic zatem dziwnego, że w przypadku każdego klienta procedura jego zaciągania wygląda trochę inaczej. Zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy zdają sobie sprawę z tego, że nikt nie lubi długiego okresu oczekiwania oraz dużej liczby formalności do załatwienia, dlatego też pewne procesy zmieniają się na lepsze.

Między innymi właśnie z uwagi na popularność internetu, który daje wiele możliwości w przypadku kompletowania dokumentów czy też dostarczania najważniejszy informacji bez wychodzenia z domu i konieczności udania się do firmy pożyczkowej albo placówki banku.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości w parabanku – wymagania

Kredyty bankowe, których głównym zabezpieczeniem jest hipoteka, mogą być udzielane jedynie przez banki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa instytucje pożyczkowe nie posiadają takich uprawnień. W ofercie firm pożyczkowych można jednak znaleźć pozabankowe pożyczki pod zastaw, które zwykle są o wiele bardziej dostępne, niż kredyty bankowe. Pożyczka pod zastaw mieszkania w takim przypadku udzielana jest osobom, którzy:

 • Złożą stosowny wniosek o pożyczkę pod zastaw nieruchomości,
 • Są pełnoletni i mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Mają polskie obywatelstwo,
 • Mogą pochwalić się dobrą historią kredytową i wpisami w takich bazach, jak BIG, KRD, Infomonitor, itp.

Ponadto, osoby zainteresowane muszą mieć możliwość ustanowienia zastawu na nieruchomości. Dużo łatwiej jest skorzystać z pożyczki pod zastaw mieszkania w firmie, która działa poza sektorem bankowym, gdyż proces weryfikacji klienta jest w tym przypadku o wiele prostszy, a firma pożyczkowa nie wymaga od potencjalnego klienta złożenia tak dużej ilości dokumentów, które potwierdzają np. osiągane przez niego dochody.

W banku nie ma możliwości, aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości bez BIK-u, jednak można po nią sięgnąć w firmie pozabankowej, które nie są zobowiązane tak skrupulatnie sprawdzać klientów, którzy ubiegają się o podobne finansowanie.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Jedną z zalet pożyczki pod zastaw mieszkania, którą udziela instytucja pozabankowa jest stosunkowo długi okres kredytowania. Ciężko porównać go ze standardowymi pożyczkami, a tym bardziej chwilówkami. Finansowanie tego typu może zostać udzielone nawet na 10 lat. Z tego względu przy wysokiej kwocie pożyczki jej comiesięczne raty nie będą bardzo obciążać domowego budżetu klienta.

Pożyczka pod zastaw mieszkania z komornikiem

Niektórzy klienci mogą zastanawiać się, czy otrzymają pożyczkę pod zastaw nieruchomości w przypadku, gdy komornik zajął część ich wynagrodzenia. W banku nie będzie to możliwe, jednak firmy pożyczkowe mają własne indywidualne warunki udzielania pożyczek pod zastaw mieszkania.

Z tego względu istnieje możliwość wzięcia pożyczki pod zastaw nieruchomości nawet w tym celu, aby spłacić komornika. Ustanowiony zastaw dla pożyczkodawcy będzie stanowił zabezpieczenie spłaty, które należy zastosować ze względu na niską wiarygodność kredytową klienta.

Pożyczki pod zastaw mieszkania osobie trzeciej

W celu zaciągnięcia pożyczki pod zastaw mieszkania własnościowego, należy posiadać nieruchomość, na której można ustanowić tego typu zabezpieczenie. Jeśli klient ubiega się o takie finansowanie, to zarówno w banku, jak i w firmie pożyczkowej akt własności nie zawsze jest konieczny.

Istnieje możliwość zaciągnięcia zobowiązania pod zastaw nieruchomości, która należy do osoby trzeciej. Występuje to w szczególności wtedy, kiedy młode osoby ubiegają się o kredyt lub pożyczkę pod hipotekę w banku, jednak mają stosunkowo niską zdolność kredytową i nie mają własnej nieruchomości. W takim przypadku mogą ustanowić zastaw na nieruchomości np. rodziców lub dziadków. Zdarza się, że bank zgadza się na udzielenie hipoteki od zastaw mieszkania, ale jedynie w przypadku, kiedy taka osoba wyrazi na to zgodę.

Pożyczka pod zastaw mieszkania – jakich dokumentów będą wymagać firmy pożyczkowe?

Pozabankowe pożyczki pod zastaw udzielane są na trochę innych warunkach, niż zobowiązania bankowe. Procedura jest uproszczona, ilość wymaganych dokumentów także nie jest duża.

W przypadku takiej pożyczki niezbędne może być sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Na podstawie tej ustalana jest rynkowa wartość nieruchomości, a od niej zależy m.in. wysokość udzielanej pożyczki pod zastaw nieruchomości. Proces zakłada również konieczność zamieszczenia w księdze wieczystej nieruchomości właściwego wpisy na rzecz instytucji, która udziela pożyczki lub kredytu tego typu.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Banki, które udzielają kredytów pod zastaw nieruchomości, będą oczekiwać od kredytobiorcy złożenia razem z wnioskiem, wielu innych dokumentów, m.in.:

 • Poświadczających posiadane przez klienta prawa własności konkretnej nieruchomości, np. aktu notarialnego kupna mieszkania czy odpisu z księgi wieczystej nieruchomości,
 • Zaświadczenie o wysokości oraz źródle uzyskiwanych dochodów,
 • Operatu szacunkowego, chyba że bank dam zleci wycenę mieszkania, jednak wtedy to zazwyczaj klient pokrywa koszty jego wykonania.

W przypadku kredytów pod zastaw nieruchomości, wymagany jest wkład własny o wysokości przynajmniej 20 procent wartości mieszkania. Warto jednak wiedzieć, że jeśli chodzi o pozabankowe pożyczki pod zastaw mieszkania, najczęściej wkład własny nie będzie wymagany.

Jak zaciągnąć pożyczkę pod zastaw mieszkania?

Pożyczka pod zastaw mieszkania może zostać zaciągnięta przez internet albo stacjonarnie. Wcześniej jednak trzeba znaleźć odpowiedniego pożyczkodawcę. Pożyczki pod zastaw udzielane są przez parabanki oraz lombardy. Kiedy klient znajdzie właściwego oferenta, powinien:

 • Wycenić mieszkanie,
 • Przedstawić wycenę u pożyczkodawcy,
 • Złożyć wniosek pożyczkowy razem z wymaganymi dokumentami, zwłaszcza z dokumentem, który potwierdza tożsamość klienta,
 • Czekać na wydanie decyzji pożyczkowej,
 • Odebranie pożyczki oraz podpisanie wymaganych dokumentów.

W przypadku, kiedy podmiot zastawu ma przejść we władanie podmiotu pożyczającego na okres spłaty pożyczki, musi być przekazany jeszcze przed udzieleniem zobowiązania. Po dokonaniu spłaty, klient może odebrać przedmiot zastawu od pożyczkodawcy.

Aktualnie coraz częściej przyznawane są pożyczki pod zastaw mieszkania online, które nie wymagają wychodzenia z domu. Możliwe jest także otrzymanie pożyczki w domu klienta, w siedzibie firmy.

Jaki będzie koszt kredytu pod zastaw mieszkania?

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Całkowity koszt pożyczki pod zastaw mieszkania uzależniony jest od wielu czynników, które obejmować mogą:

 • Kapitał,
 • Opłatę przygotowawczą za sporządzenie dokumentów,
 • Opłatę administracyjną,
 • Prowizję, która jest wynagrodzeniem dla instytucji finansowej,
 • Oprocentowanie,
 • Odsetki,
 • Ubezpieczenie pożyczki pod zastaw mieszkania,
 • Inne opłaty, które mogą być związane z przedłużeniem terminu albo niespłacania zobowiązania.

Każdy bank lub firma pożyczkowa ma własny indywidualny cennik, z którym warto zapoznać się przed podjęciem decyzji o wzięciu zobowiązania.

Pożyczka pod zastaw mieszkania pozabankowa i prywatna – różnice

Prywatna pożyczka pod zastaw mieszkania to alternatywa dla hipotecznej pożyczki, która udzielana jest przez bank, jak i dla pożyczek z zastawem udzielanych przez przyjaciół, członków znajomych, rodzinę, a nawet zupełnie nieznajome osoby, ale zawsze poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Jednak czy możliwe jest otrzymanie oraz udzielenie prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości. Dostępne są oferty pożyczek pod zastaw, które udzielane są przez osoby prywatne, zazwyczaj przez prywatnych inwestorów. Dla udzielenia takich pożyczek ważna jest kwestia opodatkowania. W większości przypadków zobowiązania wymagają zgłoszenia do urzędu skarbowego w celu pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych o wysokości 2 procent od przyznanej sumy.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Wady i zalety zabezpieczenia kredytu albo pożyczki hipoteką

Pożyczka pod zastaw mieszkania jest dla wielu ludzi złem koniecznym, podobnie jak wszystkie inne produkty finansowe, które zabezpieczane są hipoteką. Ale czy jest to tak straszne rozwiązanie, jak się powszechnie konsumentom wydaje? Jakie ma zalety, a jakie wady? Pożyczka pod zastaw mieszkania pozwala na zaciągnięcie zobowiązania na bardzo wysoką kwotę osobom, które w innych okolicznościach nie mogłyby na to liczyć. To dobre rozwiązanie, jeśli zdolność kredytowa klienta jest niska. W takim przypadku nie warto przepłacać za pożyczki dla osób zadłużonych, które oprocentowane są na kilkaset procent.

Osoby sceptycznie nastawione, wskazuje duże ryzyko związane z zaciąganiem pożyczek lub kredytów pod zastaw. I faktycznie, ewentualna utrata mieszkania to jedna z najgorszych sytuacji, jaka może się przydarzyć. Dlatego też pożyczka pod zastaw mieszkania powinna być zaciągnięta na miarę własnych możliwości w taki sposób, aby w przyszłości nie mieć problemów ze spłatą zobowiązania.

Nawet w najgorszej sytuacji prawdopodobnie będzie można dojść do porozumienia z wierzycielem. Można skorzystać z tzw. wakacji kredytowych albo wydłużenia terminu spłaty pożyczki, co związane jest ze zmniejszeniem comiesięcznej raty. Pożyczka pod zastaw mieszkania ma między innymi taką zaletę, że nie ma tańszego sposobu na uzyskanie wysokiej sumy. Oprocentowanie kredytów hipotecznych dzieli się na 2 części – stopę procentową WIBOR, na która instytucje bankowe nie mają wpływu, a także marżę, która uzależniona jest w 100 procentach od banku.

Pożyczka pod zastaw mieszkania
Pożyczka pod zastaw mieszkania

Dlatego też istnieje określone pole do negocjacji. Należy się jednak przygotować na to, że nawet nisko oprocentowana pożyczka pod zastaw mieszkania, nie będzie tania, jeśli rozłoży się ją na okres 30 czy 35 lat. Im dłuższy okres spłaty kredytu, tym dłużej będą naliczać się odsetki, zatem będzie wzrastał całkowity koszt kredytu. Koszt ten byłby jednak o wiele wyższy, gdyby nie zabezpieczenie w postaci hipoteki.

Pożyczka pod zastaw mieszkania to produkt, z którego klient może skorzystać, jeśli klient chce szybko i skutecznie uzyskać stosunkowo wysoką kwotę pieniędzy. Otrzymać można także pożyczkę pod zastaw mieszkania online, która udzielana jest przede wszystkim przez firmy pozabankowe oraz osoby prywatne, jak również pożyczki i kredyty hipoteczne, których oferta dostępna jest w bankach. Pożyczki pod zastaw nieruchomości są jednak stosunkowo ryzykowne i należy dobrze zastanowić się, czy warto z nich korzystać.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.