Ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny? To zależy. W każdym razie o kredyt hipoteczny raczej na pewno nie mogą ubiegać się osoby bezrobotne czy zatrudnione na podstawie umowy na okres próbny (pisaliśmy m.in. Czy można dostać kredyt bez umowy o pracę oraz tutaj: pożyczka dla pracownika). Każda osoba planująca ubieganie się o kredyt hipoteczny powinna wiedzieć, że bank bierze pod uwagę nie tylko wysokość zarobków, ale także przepracowany okres czasu. Zbyt krótki staż pracy może okazać się problemem w tym przypadku. A zatem Ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny?

Co sprawdza bank przy kredycie hipotecznym?

Oceniając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, instytucja bankowa bierze pod uwagę dwa czynniki. Pierwsza z nich to dochody i koszty związane z comiesięcznym utrzymaniem (pisaliśmy m.in. pożyczka chwilówka bez dochodów). Druga związana jest z nieruchomością – czy jest atrakcyjna i jaką ma wartość rynkową (pisaliśmy m.in. pożyczki chwilówki – kompendium). Po wyznaczeniu obu wymienionych wariantów, bank weźmie pod uwagę niższy wariant.

Sytuacja finansowa potencjalnego klienta

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

Oceniając ją, instytucja bankowa bierze pod uwagę:

Wartość i atrakcyjność nieruchomości

Istotną kwestią dla instytucji bankowej będą także parametry dotyczące nieruchomości. W szczególności bank udzielający kredytu poprosi wnioskodawcę o dokumenty, które potwierdzają wartość rynkową nieruchomości (bank może także wymagać sporządzenia operatu szacunkowego przez posiadające uprawnienia rzeczoznawcę). 

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki

Ważna będzie także kwestia tego, czy kredyt ma być przeznaczony na zakup mieszkania, domu czy działki. Instytucja bankowa sprawdza także stan realizacji inwestycji. Dlatego też należy wskazać, czy jest to mieszkanie już istniejące, czy dopiero w budowie.

Zdolność kredytowa a BIK

Biuro Informacji Kredytowej jest ogólnodostępnym instrumentem, który pozwala bankom oraz ich klientom sprawdzić historię wcześniej zaciągniętych i obecnie spłacanych zadłużeń. Występując do BIK o udzielenie informacji na temat potencjalnego kredytobiorcy, instytucja bankowa zabezpiecza się przed ryzykiem związanym z udzieleniem kredytu. 

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

Potencjalny kredytobiorca, który miał wcześniej problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, znacząco zmniejsza swoje szanse na otrzymanie kredytu. Podobnie dzieje się w przypadku osób, które nie mają żadnej zdolności kredytowej. Instytucja bankowa nie będzie w stanie ocenić ryzyka związanego z udzieleniem kredytu takiej osobie, gdyż nie zaciągał on wcześniej żadnych kredytów i nie wiadomo, jak będzie spłacał kredyt. 

Ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny?

Zdolność kredytowa to nie tylko wysokość dochodów z ale również forma zatrudnienia oraz staż pracy. Ciężko o bank, który udzieliłby kredytu hipotecznego osobie dopiero rozpoczynającej pierwszą w życiu pracę albo właśnie otworzyła biznes. Instytucja bankowa musi mieć pewność, że staż pracy do kredytu hipotecznego potencjalnego kredytobiorcy jest na tyle długi, że minimalizuje ryzyko jego zwolnienia. 

Zatem ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny? Nie chodzi w tym przypadku o bardzo długi okres czasu, np. kilka lat. Za minimum przyjmuje się zazwyczaj okres 3 miesięcy stażu w nowej firmie. Moment kiedy pożyczkobiorca zmienia miejsce pracy, to także nie jest dobry czas na składanie wniosku o kredyt hipoteczny. Wymagania instytucji bankowych w tym zakresie są zazwyczaj takie, że należy przepracować minimum 1 miesiąc u nowego pracodawcy, aby analityk kredytowy zaliczył dochód do zdolności kredytowej.

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony a kredyt hipoteczny

Ile trzeba pracować, żeby dostać kredyt hipoteczny? Znaczenie w przypadku ma rodzaj umowy. Od niego zależy, jaki minimalny okres stażu pracy do kredytu hipotecznego będzie wymagany przez instytucję bankową. Najbardziej pożądana w przypadku ubiegania się o kredyt mieszkaniowy, jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W tym przypadku minimalny okres stażu pracy jest najkrótszy. Zazwyczaj wynosi 3 miesiące.

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

Dokumenty wymagane w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony przez bank to:

 • pełny wyciąg albo same potwierdzenia wpływów wynagrodzenia; lub zaświadczenie z ZUS-u o podstawie naliczonych składek – jeśli wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w gotówce,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy na czas określony. Wówczas ważny jest termin zawarcia umowy, ale także jej zakończenia. Jeżeli będzie ona trwała zbyt krótko, np. 2 miesiące, instytucja bankowa może nie zaakceptować dochodu uzyskiwanego z tytułu w takiej formie. Jednak nadal kluczową rolę odgrywa stabilność zatrudnienia, dlatego różne instytucje bankowe w różny sposób regulują ta kwestię.

Inaczej również prezentuje się kwestia kredytu hipotecznego w przypadku osób, mających bogatą historię zawodową, ale w ostatnim czasie zdecydowały się na zmianę miejsca pracy.

W przypadku umowy o pracę na czas określony ważne są regulacje dotyczące dotychczasowego czasu obowiązywania u aktualnego pracodawcy. Część banków wymaga także określonego łącznego stażu pracy do kredytu hipotecznego albo uzyskiwania dochodów. 

Jednocześnie bank może wziąć pod uwagę inne kryteria, np. prestiż zajmowanego stanowiska lub inne umowy, które łączyły kredytobiorcę z określoną firmą w przeszłości, a czasem nawet charakterystykę konkretnego rynku. W niektórych przypadkach może zdarzyć się tak, że bank potraktuje umowę na czas określony jako umowę na czas nieokreślony, co przełoży się na zdolność kredytową klienta.

W większości przypadków wymagane jest posiadanie co najmniej 3-miesięcznego okresu pracy u aktualnego pracodawcy, choć może być to związane z koniecznością posiadania dłuższego stażu pracy do kredytu hipotecznego. Nieliczne instytucje bankowe gotowe są na zaakceptowanie kredytobiorcy z krótszym okresem stażu pracy. W takim przypadku wymagają jednak udokumentowania faktu osiągania dochodów wcześniej albo określonego czasu trwania umowy.

Banki analizując wniosek o kredyt hipoteczny wymagają także minimalnego okresu obowiązywania umowy „w przód” –  czasu, przez który będzie trwał kontrakt, liczonego od chwili składania wniosku o kredyt mieszkaniowy.

Dokumenty wymagane przez bank w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony to:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym,
 • pełny wyciąg albo potwierdzenia wpływów wynagrodzenia,
 • PIT za poprzedni rok.

Umowa zlecenie i o dzieło a kredyt hipoteczny

Umowa zlecenie i umowa o dzieło to rodzaje umów, które są korzystne z punktu widzenia wysokości płaconych podatków. Przez wzgląd na możliwe do zastosowania wysokie koszty uzyskania przychodu – 25 albo 50% – płatność należna fiskusowi jest znacząco niższa, niż w przypadku umowy o pracę. Jednak z drugiej strony osoba pracująca na umowie o dzieło, ma mniejszą pewność zatrudnienia. Z tego względu wymagania ze strony instytucji bankowych, udzielających kredytów mieszkaniowych są bardziej restrykcyjne w stosunku do potencjalnych pożyczkobiorców, niż w przypadku umowy o pracę.

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

Dochód z umowy zlecenia albo o dzieło, musi być przede wszystkim systematycznie uzyskiwany. Ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny? Instytucje bankowe zazwyczaj wymagają, aby historia umów o dzieło była przynajmniej 6-miesięczna, aby na ich podstawie obliczyć zdolność kredytową. Najlepiej, jeżeli umowy te prowadzone są z jednym pracodawcą. W przypadku gdy co miesiąc podpisywane są nowe umowy (nawet od dłuższego czasu), jednak każda z nich z innym pracodawcą, instytucja bankowa nie udzieli kredytu hipotecznego. Warto pamiętać, że do wniosku o kredyt mieszkaniowy należy dołączyć kopie umów, rachunki, a także PIT8B za rozliczony ostatni rok.

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny

Działalność gospodarcza, która prowadzona jest przez osobę fizyczną, może być rozliczana z urzędem skarbowym w różnej formie, np. na zasadach ogólnych, ryczałtem albo karcie podatkowej. W praktyce największe szanse na kredyt mieszkaniowy mają te osoby, które odprowadzają podatek do fiskusa na zasadach ogólnych, choć nie tylko ta forma rozliczenia z urzędem skarbowym ma znaczenie. Analityk kredytowy w szczególności zwróci uwagę na czas prowadzenia działalności gospodarczej.

Potencjalny kredytobiorca, który prowadzi swoją firmę od kilku miesięcy, raczej nie ma szans na uzyskanie kredytu hipotecznego. Ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny? Instytucje bankowe wymagają najczęściej, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, miały w dniu składania wniosku minimum 12 lub 24-miesięczny staż pracy do kredytu hipotecznego

Kontrakt marynarski a kredyt hipoteczny

O kredyt mieszkaniowy mogą ubiegać się także marynarze. Przez wzgląd na specyfikę ich pracy i źródło dochodów, instytucje bankowe wyróżniają tę grupę zawodową w regulaminach i stosują wobec nich odmienne wytyczne, co do tego w jakim przypadku ich dochód może być zaakceptowany przy liczeniu zdolności kredytowej.

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

W przypadku kontraktu marynarskiego znaczenie ma staż pracy. Banki stosują tutaj bardziej restrykcyjne, niż w przypadku umów o pracę. Ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny? Minimalny okres zatrudnienia wymagany przez instytucje bankowe to zazwyczaj 2 lata. 

Zatem kredyt hipoteczny możliwy jest do zaciągnięcia także przez osoby zatrudnione w branżach, w których standardem są krótkoterminowe kontakty. W najtrudniejszym położeniu znajdują się ludzie młodzi, którzy nie są w stanie pochwalić się odpowiednio długim okresem stażu pracy. W takim przypadku często jedynym sposobem na uzyskanie kredytu hipotecznego jest oczekiwanie na spełnienie ustalonych przez instytucje bankowe kryteriów. Krótkie zatrudnienie a kredyt jest zatem kwestią problematyczną, a każdy bank ma do tego indywidualne podejście.

Czy jest możliwy kredyt po 1 miesiącu pracy?

Dokładne wymagania jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca, ustalane są przez instytucje bankowe w sposób indywidualny, jednak niektóre zasady w bankach obowiązują takie same. Większość banków wymaga, aby przepracowany okres na aktualnej umowie wynosił od 3 do 6 miesięcy. Są jednak banki, które akceptują zaledwie 1 miesiąc. Kredyt po 1 miesiącu pracy nie jest łatwy do osiągnięcia, jednak możliwy.

Jakie zarobki na kredyt hipoteczny?

O ile kredyt gotówkowy otrzymać mogą osoby zarabiające najniższą krajową, o tyle w przypadku kredytu mieszkaniowego sprawa ta jest dużo bardziej skomplikowana. Wynika to z tego, że kredyt na zakup domu lub mieszkania jest zobowiązaniem zawieranym najczęściej na wysokie kwoty na okres 20-25 lat.

Bank musi zatem mieć pewność, że potencjalnego kredytobiorcę będzie stać na spłatę kolejnych rat. Wymagana wysokość wynagrodzenia zależna jest głównie od wysokości kwoty kredytu.

Przykładowo aby otrzymać 200 tysięcy kredytu na mieszkanie na okres kredytowania wynoszący 25 lat, zarobki jednej osoby powinny oscylować w granicach 2500-2600 złotych miesięcznie. Kredyty na wyższe sumy są już dużo trudniejsze do uzyskania. Na przykład w przypadku zaciągnięcia kredytu na kwotę 400 tysięcy złotych, zarobki powinny oscylować w granicach minimum 3500-4000 złotych na miesiąc.

Jednak same zarobki to nie wszystko. Instytucja bankowa bierze pod uwagę także wyżej wymienione czynniki, ustalając zdolność kredytową. Podstawową kwestią są comiesięczne zobowiązania, czyli czynsz, rachunki, bieżące kredyty itp. Znaczenie ma także liczba osób na utrzymaniu. Jeśli potencjalny kredytobiorca jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej, w druga osoba nie pracuje, to dochody jednej mogą zostać podzielone na dwie (pisaliśmy m.in. pożyczki dla niepełnosprawnych oraz pożyczki dla emerytów i rencistów).

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

Jak uzyskać kredytu hipoteczny przy niskich dochodach?

Kredyt mieszkaniowy a wysokość wynagrodzenia to kwestia dość zawiła. Czy niskie zarobki dają szansę na kredyt hipoteczny? Niestety nie zawsze. Instytucja bankowa w takim przypadku musi oszacować, jaka kwota co miesiąc pozostaje do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt. 

Jeżeli osoba wnioskująca o kredyt jest oszczędna i nie ma większych wydatków, to ma szansę na otrzymanie kredytu. Warto także pamiętać o tym, że w sytuacji zakupu mieszkania, w grę wchodzi także wysokość czynszu. 

Kredytobiorca może także wziąć kredyt wspólne z inną osobą, np. z członkiem rodziny. Osoby młode bardzo często zaciągają kredyt wspólnie z rodzicami. W takim przypadku ich wynagrodzenie spowoduje, że zdolność kredytowa znacząco wzrośnie.

Zmiana pracy a kredyt hipoteczny

Składając wniosek o kredyt mieszkaniowy, zmiana miejsca pracy dokonywana w tym samym czasie, nie jest najlepszym pomysłem. W takim przypadku maleją szanse na korzystny wynik procesu kredytowego. Ze zmianą najlepiej poczekać do momentu uzyskania zobowiązania albo zdecydować się na zmianę pracy na długo przed złożeniem wniosku o kredyt – minimum 3-6 miesięcy wcześniej, zależnie od tego jaki typ umowy jest podpisywany. 

W przypadku kiedy na początek nowy pracodawca oferuje pracownikowi jedynie zatrudnienie w oparciu o umowę na okres próbny, taka osoba właściwie traci szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Najpierw musi otrzymać umowę właściwą – na czas określony lub nieokreślony i odczekać kilka miesięcy, aby instytucja bankowa miała pewność, że podpisuje umowę z kredytobiorcą o stabilnej sytuacji dochodowej. 

Zmiana pracy przed złożeniem wniosku o kredyt mieszkaniowy

Z taką decyzją najlepiej poczekać do chwili, gdy umowa kredytowa zostanie podpisana. W przypadku gdy kredytobiorca postanowił zmienić pracę tuż przed złożeniem wniosku o kredyt lub w trakcie prowadzenia przez bank weryfikacji, powinien liczyć się ze sporymi komplikacjami, a nawet odmową udzielenia kredytu.

Nawet jeżeli nowa umowa o pracę będzie bezterminowa, a wynagrodzenie będzie wysokie, to instytucja bankowa weźmie pod uwagę dochód z kilku ostatnich miesięcy, np. 3. W przypadku nowej umowy we wniosku kredytowym nie będzie kwoty średniego wynagrodzenia z takiego okresu. To z kolei wpłynie w sposób automatyczny negatywnie na zdolność kredytową.

ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny
ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny

Zmiana pracy w trakcie spłacania kredytu hipotecznego

W odmienny sposób przedstawia się sytuacja osoby, która zmienia miejsce pracy podczas spłaty przyznanego już kredytu mieszkaniowego, nawet jeżeli dojdzie do tego krótko po podpisaniu kontraktu. Czy można zmienić pracę przy kredycie hipotecznym? Odpowiedź jest twierdząca. Instytucja bankowa w żadnym przypadku nie może zobowiązać kredytobiorcy, aby przez cały okres kredytowania (mogący wynosić nawet 30 lat), był pracownikiem jednej firmy.

Z tego względu jeżeli po jakimś czasie od podpisania umowy kredytowej, pojawi się konieczność zmiany miejsca zatrudnienia, będzie można to zrobić bez żadnych wątpliwości ze strony instytucji bankowej.

W większości przypadków kredytobiorcy zaciągający zobowiązania na dłuższy okres czasu, zmienia pracę podczas spłacania zobowiązania finansowego. Jeśli kredytobiorca regularnie spłaca raty, nie ma to dla banku większego znaczenia. Jednak jeżeli pojawiają się opóźnienia w uiszczeniu kolejnych spłat, instytucja kredytowa zapewne zapyta kredytobiorcę o powód. Jeżeli będzie to utrata pracy, a co za tym idzie również dochodu, pojawia się zapewne komplikacje.

Kredyt hipoteczny a utrata pracy

W sytuacji gorszej od osób zmieniających pracę z własnej woli (zazwyczaj na lepiej płatną), są kredytobiorcy, którzy w pewnym momencie stracą zatrudnienie. W takim przypadku nowa praca może oznaczać niższe zarobki, które nie będą wystarczające dla terminowego spłacania rat kredytu. Kiedy instytucja bankowa zauważy kłopoty ze spłatą długu, poprosi kredytobiorcę o złożenie wyjaśnień. Powinna także pomóc w rozwiązaniu problemu zadłużenia, gdyż w jej interesie leży, aby klient spłacił w całości swój dług.

Jeżeli sytuacja finansowa kredytobiorcy nie jest najlepsza, instytucja kredytowa zobowiązania jest na mocy obowiązujących przepisów ustawy u kredycie hipotecznym, do zaproponowania restrukturyzacji długu. Bank może zaoferować klientowi tzw. kredytowe wakacje, czyli zawieszenie rat kredytu, do momentu znalezienia nowego zatrudnienia oraz poprawy sytuacji materialnej.

Wielką pomocą dla osób z kredytem mieszkaniowym, szczególnie tych, którzy zaciągająca zobowiązania długoterminowe, może stanowić ubezpieczenie kredytu od utraty pracy. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa przynajmniej na jakiś czas, obowiązek uiszczania rat, przejmie na siebie. Należy jednak pamiętać, że dzieje się tak w sytuacji, gdy kredytobiorca utracił pracę nie z własnej winy. Ubezpieczenie nie zadziała, jeżeli klient został zwolniony dyscyplinarnie.

Informowanie banku w przypadku zmiany pracy

Jeżeli wniosek o kredyt hipoteczny został złożony, a zmiana miejsca zatrudnienia miała miejsce jeszcze przed wydaniem decyzji co do przyznania kredytu, najlepszym rozwiązaniem jest powiadomienie o tym instytucji kredytowej. W innym wypadku klient może zostać posądzony o zatajenie informacji, które mają znaczący wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Jest to związane z art. 297 Kodeksu karnego.

Ustawodawca w nim wskazuje, że karze może podlegać ta osoba, która nie powiadomi instytucji kredytowej o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego zobowiązania.

W przypadku zmiany lub utraty pracy przez kredytobiorcę, w umowie zawartej z bankiem należy poszukać informacji, czy i w jakiś sposób o tym fakcie poinformować kredytodawcę. Wymagane jest to zwłaszcza w przypadku utraty źródła dochodów i obniżenia zarobków o co najmniej 1/3 w stosunku do wynagrodzenia osiąganego w chwili podpisywania umowy kredytowej. Instytucja bankowa może żądać informacji zwrotnej o zmianie sytuacji finansowej kredytobiorcy w sytuacji długotrwałej utraty dochodów, np. przez 3 miesiące i dłużej.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego?

Swoje szanse na kredyt mieszkaniowy można zwiększyć dzięki:

 • wybrać dłuższy okres spłaty z niższą ratą, w przypadku gdy dochody są niskie,
 • złożyć wniosek razem z drugą osobą, np. z małżonkiem lub rodzicem, o ile swoimi zarobkami i zatrudnieniem poprawi łączną zdolność kredytową,
 • zapewnić większy wkład własny,
 • zdobyć dodatkowe źródło dochodu, np. pracując na umowy cywilnoprawne,
 • uregulować inne zobowiązania, jeśli istnieją,
 • zmniejszyć sumy comiesięcznych wydatków,
 • kupować produkty albo usługi na raty i spłacać je terminowo – pozwoli to zwiększyć zdolność kredytową, a zarazem nie obciąży mocno domowego budżetu,
 • postarać się o zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające chęć podpisania kolejnej umowy po wygaśnięciu obecnej.

Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?

Przeniesienie kredytu mieszkaniowego do innego banku, może spowodować, że kredyt stanie się korzystniejszy, a raty niższe. To tzw. refinansowanie, polegające na spłacie droższego kredytu ze środków tańszego, nowego kredytu. Kredyty mieszkaniowe warto refinansować, w przypadku gdy kredyt został zaciągnięty na niezbyt korzystnych warunkach.

Obniżenie raty kredytu mieszkaniowego to na pewno duża korzyść. Refinansowanie pozwala także na konsolidację kredytów zabezpieczonych hipoteką. Zamiast kilku rat, jedna może być nie tylko dużo bardziej opłacalna, ale także korzystniejsza. 

Decydując się na przeniesienie kredytu, należy sprawdzić z jakimi opłatami jest to związane. Aktualne warunki kredytowania warto porównać z ofertami w kilku innych instytucjach bankowych i na tej podstawie podjąć ostateczną decyzję o zmianie zobowiązania. 

W jaki sposób negocjować z bankiem obniżenie raty zobowiązania? W tym celu należy złożyć wniosek o obniżenie raty kredytu mieszkaniowego, w którym zawarta będzie argumentacja, z jakiego powodu byłoby to dobre rozwiązanie, np. z powodu utraty pracy. Zadając sobie pytanie – ile trzeba pracować żeby dostać kredyt hipoteczny należy wiedzieć, że choć istnieją pewne widełki, to większość zależy od indywidualnego podejścia banku.

Zwykle okres ten wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jak w każdym przypadku, również przy kredycie hipotecznym, w najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na umowie o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że inni klienci nie mają szans na uzyskanie kredytu hipotecznego. Ponieważ bank bierze pod uwagę kilka innych czynników, można tę kwestię nadrobić, chociażby mogąc pochwalić się wzorową historią kredytową.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Nie pytaj, ile trzeba pracować, żeby dostać kredyt hipoteczny, ale ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny. Dla banku nie ma znaczenia, czy pracujesz rok czy 10 lat. Jak masz umowę na czas nieokreślony i dobrą pensję, to kredyt hipoteczny każdy bank ci chętnie da. Najlepiej na 30 lat.

 2. Jaki staż pracy na kredyt hipoteczny? Jak mam umowę na czas określony, planuję kredyt na mieszkanie, ale pracodawca mi umowę raczej na bank przedłuży, to mam szansę na kredyt na mieszkanie po kilku miesiącach pracy? Planuję gdzieś w kwietniu 2022, te parę miesięcy stażu mi dojdzie jeszcze, będę miał rok pracy już.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.