Forma zatrudnienia ma bardzo duże znaczenie podczas procesu oceny zdolności spłaty zobowiązania. Decyduje ona o możliwości udzielenia kredytu przez instytucje finansowe oraz o jego wysokości. Oczywiście dla banków czy innych instytucji, udzielających pożyczek najwygodniejszą sytuacją jest ta, w której pracownik ma umowę o pracę na czas nieokreślony – wówczas pewność co do zatrudnienia jest większa, pracownik nie musi obawiać się zwolnienia bez powodu (pisaliśmy m.in. tutaj: za co pracodawca może zwolnić pracownika).

Warto wiedzieć, że zatrudnienie na umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia), nie oznacza odrzucenia wniosku o kredyt gotówkowy. Pracując na zleceniu można zarabiać na tyle dużo, że bank będzie spokojny o naszą zdolność kredytową (pisaliśmy m.in. tutaj: ile można zarobić na zleceniu). A zatem – pożyczka dla pracownika – co warto wiedzieć?

Wybrane dla Ciebie oferty pożyczek

Kredyt hipoteczny dla pracownika

Zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego bank sprawdza, czy dochody oraz wydatki będą pozwalać na spłaty rat kredytu. Co biorą pod uwagę banki, udzielając kredytu?

pozyczka dla pracownika pieniadze 7 min
Pożyczka dla pracownika i kredyt dla pracownika

Polityka kredytowa różni się w zależności od określonego banku, jednak czynniki pokrywają się ze sobą. Należą do nich:

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki
pozyczka dla pracownika pieniadze 6 min
Pożyczka dla pracownika

 • Bieżące zobowiązania – bank weźmie pod uwagę zaciągnięte pożyczki i kredyty, sumę limitów na koncie oraz karcie kredytowej,
 • Historia kredytowa – bank sprawdza, czy zaciągnięte do tej pory zobowiązania były regularnie i terminowo spłacane. Jeżeli tak, będzie to działać na korzyść osoby ubiegającej się o kredyt,
 • Wykształcenie (pisaliśmy m.in. tutaj: co daje szkoła policealna),
 • Stan cywilny,
 • Status zawodowy,
 • Miesięczne wydatki,
 • Liczba osób na utrzymaniu,
 • Zadłużenie komornicze – osoba z długami nie ma szansy na kredyt.
 • Wartość i rodzaj kredytowanej nieruchomości,

Forma zatrudnienia a kredyt – pożyczka dla pracownika i zleceniobiorcy

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony, osoba starająca się o kredyt, będzie musiała spełnić bardziej restrykcyjne wymagania, niż osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Niezależnie od okresu trwania umowy, niektóre banki przyjmują dochód mniejszy o 20%, niż gdyby był on pozyskiwany w oparciu o umowę bezterminową.

pozyczka dla pracownika pieniadze 5 min
Pożyczki i kredyty dla pracowników i zleceniobiorców

Ważny jest także czas pracy na jednej umowie. Powinien on wynosić minimum 6 miesięcy, a umowa podpisana musi być na co najmniej 12 miesięcy. Bank pod uwagę bierze także ciągłość zatrudnienia. Przedstawiając poprzednie umowy o pracę z obecnym pracodawcą, szanse na otrzymanie kredytu, znacząco się zwiększają. Na korzyść osoby ubiegającej się o kredyt przemawia także potwierdzona przez pracodawcę możliwość ponownego zatrudnienia po zakończeniu umowy i na takich samym albo lepszych warunkach, niż do tej pory.

Pisaliśmy m.in. pożyczki chwilówki – kompendium

Pożyczka dla zatrudnionego na umowie zlecenie

W przypadku pracy w oparciu o umowę zlecenie, otrzymanie kredytu także jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku staż pracy jest dłuższy, niż przy terminowej umowie o pracę i wynosi 12 miesięcy. Niektóre banki do zdolności kredytowej przyjmują jedynie połowę dochodów netto, faktycznie pobieranych.

W przypadku umowy zlecenie należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wyciąg z rachunku bankowego,
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie oraz dochód albo oświadczenie o wysokości dochodu z umowy zlecenia,
 • umowa, która potwierdza wykonanie zlecenia,
 • PIT 37 za 1 lub 2 poprzednie lata zależnie od danego banku oraz potwierdzenie przyjęcia przez Urząd Skarbowy.

W przypadku kiedy analityk oceni zdolność finansową wnioskującej osoby nieco niżej, niż zakładała, bank może zaproponować kredyt w mniejszej wysokości, która będzie dostosowana do możliwości finansowych kredytobiorcy.

Może też zdarzyć się tak, że osoba zatrudniona na umowę zlecenie z dobrą historią kredytową oraz systematycznie wpływającym wynagrodzeniem, może dostać lepszą ofertę od banku, niż osoba pracująca na umowie o pracę z kilkoma zobowiązaniami oraz nieterminowymi spłatami.

pozyczka dla pracownika pieniadze 4 min
Pożyczki i kredyty dla pracowników i zleceniobiorców

Wysokość kredytu a umowa zlecenie

Warto wiedzieć, że forma zatrudnienia nie ma kluczowego wpływu na decyzję banku o wysokości przyznanego kredytu. To, czy bank przyzna osobie wnioskującej kredyt w wysokości takiej, w o którą wnioskuje, czy ją obniży, determinują czynniki wpływające na zdolność kredytową (wyżej wymienione). Należy również pamiętać, że każdy bank posiada wewnętrzne procedury, którymi się kieruje w trakcie analizy finansowej.

Sprawdź także: Pożyczka dla firmy jednoosobowej

Pożyczka dla pracownika z zakładu pracy

Pożyczka dla pracownika z zakładu pracy to forma wsparcia finansowego, której warunki bardzo często są korzystne. Zakładowe pożyczki są zazwyczaj nieoprocentowane i mają dogodny okres spłaty. Taki rodzaj pożyczki nie wymaga także pilnowania terminów spłaty, ponieważ raty potrąca się z pensji pracownika.

Sprawdź także: Czy pracodawca dostaje pieniądze za zatrudnienie bezrobotnego

Źródła finansowe pożyczek zakładowych wypłacane są z części budżetu firmy. W niektórych zakładach funkcjonują specjalne fundusze pracownicze, przeznaczone na cele pożyczkowe.

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe
pozyczka dla pracownika pieniadze 3 min
Pożyczka dla pracownika z funduszu socjalnego i kasy zapomogowo-pożyczkowej

W większych firmach funkcjonują Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, których zadaniem jest pomoc finansowa pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji. Może mieć ona formę pożyczki krótkoterminowej i długoterminowej, a w pewnych wypadkach także zapomogi finansowej.

Pożyczka dla pracownika w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nie jest oprocentowana. Do jej powołania konieczna jest inicjatywa co najmniej 10 pracowników, którzy co miesiąc opłacają składki.

Pożyczka dla pracownika z funduszu socjalnego

Istnieje w formie dedykowanego rachunku bankowego, który utworzony i zasilany jest przez pracodawcę. Środki z niego posłużyć mogą jako zakładowa pożyczka, ale także zapomogi albo socjalne wsparcie. Z funduszu korzystać mogą także rodziny pracowników, byli pracownicy oraz osoby emerytowane (o uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu, zasadach przyznawania świadczeń – jeśli interesuje Cię ten temat – znajdziesz w naszym szkoleniu online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Kto może wnioskować o pożyczkę z zakładu pracy?

Co do zasady każdy pracownik firmy może złożyć wniosek o pożyczkę. Jednak pracodawca może określić warunki, które spełnić musi pracownik, aby móc ubiegać się o ten rodzaj zobowiązania. W większości pod uwagę bierze się staż pracy, który zwykle wynosi 6 miesięcy. Ponadto osoba ubiegająca się o pożyczkę pracowniczą, musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pracownik na umowie zlecenie nie może ubiegać się o pożyczkę.

Kredyt konsolidacyjny dla pracowników

pożyczka dla pracownika
pożyczka dla pracownika

Kredyt konsolidacyjny to sposób na połączenie kilku zobowiązań w jedno. Ma to na celu obniżenie comiesięcznych wydatków, które związane są z regulowaniem długów. Konsolidacji podlegają niemalże wszystkie rodzaje kredytów, czyli gotówkowe, ratalne, samochodowe czy mieszkaniowe. Zdarza się, że kredyt konsolidacyjny obejmuje także pożyczki, które udzielane są przez prywatne firmy.

Biorąc pod uwagę kredyt konsolidacyjny, należy pamiętać, że jest to zupełnie nowe zobowiązanie. Zatem proces poprzedzający konsolidację jest podobny do tego, który miał miejsce w przypadku poprzednich pożyczek. W trakcie oceny zdolności kredytowej, pod uwagę bierze się m.in. osiągane dochody, wysokość zobowiązań, sytuację finansową oraz źródło dochodów. Zatrudnienie na umowę o pracę jest najlepszym prognostykiem, ale kredyty konsolidacyjne są także dostępne dla osób osiągających dochody z innych źródeł. W takim przypadku jednak zdolność konsolidacyjna może być znacznie niższa.

Kredyt konsolidacyjny a umowa zlecenie

Otrzymanie kredytu, pracując w oparciu o umowę zlecenie, uzależnione będzie głównie od wysokości zarobków. W przypadku kiedy dochód jest zbyt niski, ubiegając się o kredyt konsolidacyjny, można zdecydować się na zabezpieczenie w postaci hipoteki. Kredyt hipoteczny, będący zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego w takiej sytuacji może być korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na spłatę jednej, integralnej raty. Jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt, wykaże się pozytywną historią kredytową i odpowiednimi dochodami, jest o wiele bardziej wiarygodna w oczach banku. Może on jednak wymagać od kredytobiorcy zabezpieczenia zobowiązania, poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pożyczki. W ten sposób bank jest ubezpieczony, na wypadek utraty pracy przez pożyczkobiorcę.

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie, minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu zatrudnienia, wynosi zazwyczaj 6 miesięcy. Zależne jest to jednak od określonego zakładu. Aprobowane są również umowy odnawiane co miesiąc. Należy wtedy dostarczyć np. informacje z banku z wpływami dochodu albo informację o nawiązaniu stosunku pracy oraz uzyskiwanych z niego dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy.

Pożyczki chwilówki dla pracowników

Pożyczka dla pracownika udzielana jest także przez instytucje pozabankowe. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, nie ma żadnego problemu, ponieważ tego typu zobowiązanie bardzo często udzielane jest osobom bez żadnego zatrudnienia.

Skorzystanie z chwilówki w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie, jest możliwe niemalże w każdej firmie pozabankowej. Te instytucje akceptują różne źródła dochodu, a czasami nawet nie interesują się, na jakiej podstawie osoba wnioskująca je uzyskuje.

Najważniejsze jest dla parabanków to, aby pożyczkobiorca miał regularne dochody w wysokości, która umożliwia spłatę zadłużenia w określonym terminie. Dlatego też ubiegając się u chwilówkę, nie trzeba dostarczać zaświadczeń o zarobkach, a jedynie wpisać we wniosku ogólną informację na ich temat.

Instytucje pozabankowe pod tym względem mają o wiele mniej restrykcyjne wymagania, niż banki. Są w stanie zaakceptować wniosek o pożyczkę osoby, która ma krótkoterminową umowę zlecenie albo zawartą stosunkowo niedawno. Również niekorzystna historia kredytowa nie ma wpływu na udzielenie chwilówki. Zazwyczaj nie jest nawet weryfikowana.

Ten rodzaj zobowiązań charakteryzuje się krótkim i jednorazowym terminem spłaty, gdyż pożyczoną sumę należy w całości wraz z odsetkami zwrócić zazwyczaj w ciągu 30 lub 60 dni. Chwilówka na umowę zlecenie jest z założenia pożyczką gotówkową, która ma zaspokoić bieżące wydatki. To niskokwotowy produkt, który o wiele łatwiej jest uzyskać, niż kredyt. Największą szansę na uzyskanie kredytu w banku oraz innych instytucjach ma osoba, która zatrudniona jest na umowę o pracę.

Daje ona najwyższą gwarancję terminowej spłaty zobowiązania. Jednak osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie, również mają duże szanse na uzyskanie kredytu, gdyż pod uwagę brane są także inne czynniki, np. wysokość dochodu czy staż pracy. Dla osób, które nie mogą liczyć na kredyt w banku, alternatywą może być zdecydowanie się na chwilówkę w parabanku.

Pożyczka pracownicza a BIK

Pożyczka pracownicza, czyli pożyczka udzielana osobom zatrudnionym na etacie, nie oznacza automatycznie, że pożyczkobiorca nie będzie przez pożyczkodawcę weryfikowany w bazach dłużników. Będzie. Może się bowiem okazać, że ta pożyczka pracownicza nie będzie mogła zostać udzielona, bo co prawda pożyczkobiorca zarabia sporo, ale sporo również wydaje na spłatę zaległych zobowiązań (pisaliśmy m.in. Rozłożenie chwilówek na raty).

Dla formalności jeszcze – pożyczka na umowę zlecenie również jest możliwa, ale wszystko tu zależy od wysokości wynagrodzenia z tego zlecenia czy ewentualnych bieżących obciążeń finansowych zleceniobiorcy. Mimo wszystko, analizując dostępne na rynku oferty pożyczek banków i parabanków stwierdzić można, że pożyczka na umowę zlecenie jest jednak zdecydowanie trudniej dostępna, niż pożyczka dla pracownika, czyli osoby zatrudnionej w stosunku pracy.

Pożyczka na umowę zlecenie bywa dla pożyczkodawcy znacznie bardziej ryzykowna niż pożyczki dla osób na etacie, stąd też dużo więcej ograniczeń i siła rzeczy mniejsza oferta pożyczek dla zleceniobiorców.

Pożyczka dla pracownika to dziś dość łatwo dostępny pieniądz. Nie należy jednak zapominać, że to zobowiązanie, które trzeba będzie spłacić.

Podobne wpisy

3 komentarze

 1. Pracownicy to mogą pożyczać w zakładach pracy jak mają socjalne. Jak nie mają, to i tak banki lepiej patrzą na pracowników i udzielają pożyczki czy kredyty, bo jak się ma stałe dochody, to łatwiej o pożyczkę i nie musi to być chwilówka, można wziąć normalną pożyczkę w banku.

 2. Pożyczka dla pracownika to najlepiej w KZP, jak macie w zakładzie. Ewentualnie fundusz socjalny. A jak nie ma w pracy, to bank – na zaświadczenie o dochodach banki dają. Co prawda niewielkie kwoty, ale dają.

 3. Pożyczki chwilówki dla pracowników to bez problemu. Jak jesteś na etacie, masz stałe dochody, to nawet nie musisz chwilówki, bo każdy bank dla ci pożyczkę. Zaświadczenie o zatrudnieniu, wysokość dochodów i luz.

  Ci co są na zleceniu albo na własnej działalności to już gorzej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.