Reklama

finanse
| .
15 maja 2021 18:19

Pożyczki dla niepełnosprawnych – gdzie niepełnosprawny dostanie pożyczkę albo kredyt?

Niepełnosprawność stanowi utrudnienie w życiu codziennym, jednak nie oznacza dyskryminacji ze strony banków. Osoby niepełnosprawne nie są na straconej pozycji chcąc uzyskać kredyt w banku. Do wyboru mają także pożyczki dedykowane osobom niepełnosprawnym albo pożyczki pozabankowe. Które instytucje udzielają pożyczek dla niepełnosprawnych?

Kredyty dla niepełnosprawnych

Pożyczki dla niepełnosprawnych wbrew pozorom, obejmują także kredyty bankowe. Osoby niepełnosprawne podobnie jak osoby zdrowe, mogą ubiegać się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Każda instytucja potraktuje taką osobę jak każdą inną, jednak kluczem do sukcesu jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa osób niepełnosprawnych

Pożyczki dla niepełnosprawnych

W przypadku pożyczki dla niepełnosprawnych, podobnie jak u osób zdrowych, bank bada zdolność kredytową. Zależnie od stopnia niepełnosprawności, wnioskodawca może posiadać różne źródła dochodu (pisaliśmy m.in. tutaj: kredyt bez umowy o pracę – bez zatrudnienia). Zazwyczaj wiąże się to ze świadczeniami otrzymywanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one formę renty inwalidzkiej lub chorobowej.

Często zdarza się jednak, że osoby niepełnosprawne podejmują pracę zarobkową (pisaliśmy m.in. tutaj: dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych oraz tutaj: czas pracy pracownika niepełnosprawnego). Źródła te dają pełne prawo do wnioskowania o kredyt, a kluczem jest wysokość dochodów.

W przypadku otrzymywania renty chorobowej lub inwalidzkiej, konieczne będzie przedstawienie dokumentów, które potwierdzają jej otrzymywanie oraz określają termin wypłacania świadczenia. Należy tu także zaznaczyć, że okres spłaty kredytu nie będzie dłuższy, niż czas otrzymywania świadczenia. Jeżeli legitymacja rencisty albo oświadczenie z FUS o przyznaniu renty wydane będą kilka lat wstecz, instytucja bankowa zapewne poprosi o potwierdzenie wysokości świadczenia, które co roku ulega zmianie w związku z waloryzacją.

W przypadku pobierania renty oraz pracy zarobkowej, konieczne będzie udokumentowanie obu źródeł dochodu.

Czy osoba niepełnosprawna zawsze może wziąć kredyt?

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Jest kilka sytuacji, w których niepełnosprawny nie może ubiegać się o kredyt, a jego źródło dochodu nie będzie akceptowane przez instytucje bankowe jako podstawa do wyliczenia zdolności kredytowej. Mowa tu o pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych oraz w przypadku, gdy osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu wyeliminowane zostaje ryzyko zaciągnięcia kredytu przez osoby niepełnosprawne, które nie są zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji, w związku z czym mogą być podatne na wpływy osób trzecich.

Pisaliśmy m.in. pożyczki chwilówki – kompendium

Także opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych nie mogą wykorzystywać sprawowania opieki nad nimi oraz ewentualnych świadczeń do zaciągnięcia kredytu na tę osobę albo siebie.

Czy osoba niepełnosprawna może uzyskać kredyt hipoteczny?

Rozpatrując wniosek o kredyt dla osoby niepełnosprawnej, bank patrzy na takie czynniki, jak stabilność dochodu, wysokość dochodu, wysokość pożyczki, wiek, stan cywilny, liczba dzieci, czas spłaty kredytu, a także inne zobowiązania oraz historię kredytową BIK. Również w tym przypadku pod uwagę brana jest renta chorobowa, inwalidzka oraz dochody z pracy zarobkowej.

Utrudnieniem dla osoby niepełnosprawnej może być ubezpieczenie na życie. Instytucje bankowe wymagają go od każdej osoby, która wnioskuje o kredyt na zakup mieszkania. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku niepełnosprawnego, ubezpieczyciel może zażądać dodatkowych dokumentów, czyli zaświadczenia od lekarza. Powinno ono potwierdzać, że w przewidywanym czasie niepełnosprawność nie wpłynie na stan zdrowia osoby ubezpieczonej i nie należy jej rozpatrywać jako czynnik ryzyka.

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Obecnie w Polsce nie istnieją żadne programy rządowe, których celem miałoby być ułatwianie uzyskania albo spłatę kredytu hipotecznego przez niepełnosprawnego. To oznacza, że muszą one radzić sobie samodzielnie i na wolnorynkowych zasadach, tak jak osoby zdrowe.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego

Pożyczki dla niepełnosprawnych obejmują również pewne dofinansowania. Tego typu pomoc może zostać przyznana osobie niepełnosprawnej, która prowadzi działalność gospodarczą lub własne albo dzierżawione, rolne gospodarstwo. Przyznaje się je w przypadku kredytu bankowego, który został zaciągnięty na kontynuację tej działalności.

Podmiotem uprawnionym do uzyskania pomocy, jest niepełnosprawny, który:

 • nie otrzymał wcześniej środków bezzwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania na ten cel,
 • nie korzystał z tego typu pożyczki lub została ona w całości spłacona albo umorzona.

Pożyczki dla niepełnosprawnych z PFRON

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu urządzeń i usług, ułatwiających życie niepełnosprawnym. W zależności od roku, osoby mogą otrzymać dofinansowanie do laptopa, protez, windy schodowej, prawa jazdy, rehabilitacji, edukacji itp. Formy wsparcia przyporządkowane są do rodzajowi orzeczenia o niepełnosprawności.

Dofinansowanie przez PFRON na rok 2020/2021 obejmuje m.in.:

 • pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne,
 • oprzyrządowanie samochodu w przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • prawo jazdy,
 • sprzęt elektroniczny,
 • szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakupionych w ramach programu “Aktywny samorząd”,
 • koszty utrzymania sprzętu elektronicznego w stanie pozwalającym na jego użytkowanie,
 • wózek inwalidzki o elektrycznym napędzie,
 • serwis wózka inwalidzkiego lub skutera,
 • proteza kończyny,
 • serwis kończyny,
 • skuter inwalidzki z elektrycznym napędem albo elektryczne oprzyrządowanie do ręcznego wózka,
 • opieka dla osoby zależnej,
 • edukacja,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • przedmioty ortopedyczne,
 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • usługi tłumacza języka migowego,
 • szkolenia organizowane przez PUP,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Pożyczki dla niepełnosprawnych z ZFRON

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna ma możliwość otrzymania pożyczki od pracodawcy ze środków ZFRON w ramach indywidualnej pomocy. Może być to pomoc w formie bezzwrotnej lub pożyczka jednak wyłącznie nieoprocentowana. Warto wiedzieć, że pobieranie odsetek od tego typu pomocy jest niezgodne z przepisami, które dotyczą wydatkowania środków ZFRON.

Pomoc ta udzielana jest na wniosek, w którym m.in. należy wskazać jej formę, a także uzasadnienie przyznania. W umowie pożyczki każda ze stron powinna określić dokładne zasady jej udzielenia oraz spłaty, a także okres na jaki zostaje przyznana i ewentualnie możliwość jej umorzenia. W sytuacji wydatkowania pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem, pracodawca ma możliwość umorzenia jej w części albo w całości.

Preferencyjna pożyczka dla osób niepełnosprawnych w PKO BP

Bank PKO oferuje specjalną ofertę dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia otrzymanie pożyczki na korzystnych warunkach cenowych. Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera działania na rzecz osób z dysfunkcjami ruchu, którzy są podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom. Stowarzyszenie pomaga w dążeniu do zwiększenia stopnia własnej mobilności. Środkiem do celu jest w szczególności dofinansowanie specjalistycznych kursów prawa jazdy, a także pomoc w finansowaniu przystosowania pojazdów do potrzeb niepełnosprawnych kierowców.

Bank PKO przygotował ofertę, która umożliwia zaciągnięcie pożyczki w kwocie do 20 tysięcy złotych. Oprocentowanie wynosi 10,99%, a okres spłaty to 8 lat. Ponadto nie ma dodatkowej prowizji za udzielenie jej.

Pożyczka preferencyjna dla niepełnosprawnych dostępna jest w 25 wybranych oddziałach Banku PKO, które zlokalizowane są w niedalekiej odległości od ośrodków, współpracujących ze Stowarzyszeniem SPiNKa.

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Chwilówki dla niepełnosprawnych

Chwilówki to pożyczki, które udzielane są na stosunkowo niskie kwoty. Takie pożyczki dla niepełnosprawnych zazwyczaj wynoszą minimum 100 zł (pisaliśmy m.in tutaj: bezpieczne pożyczki chwilówki). Firmy pożyczkowe ustalają zwykle maksymalną kwotę na 5 000 – 6 000 tysięcy złotych. Można jednak znaleźć oferty, które umożliwiają zaciągnięcie pożyczki nawet na kilkanaście tysięcy złotych.

Chwilówkę charakteryzuje krótki okres spłaty – zwykle wynosi 30 dni. Zdarzają się też finansowania na 60 dni, a kwotę pożyczki spłacić należy jednorazowo w całości. W przypadku tego typu pożyczek plusem jest możliwość szybkiego uzyskania pieniędzy przez internet, jednak z drugiej strony konieczność oddania całej sumy na raz razem z odsetkami, może być dla niektórych osób sporym problemem. Warto także pamiętać, że w przypadku przekroczenia terminu spłaty, naliczane są odsetki karne. W najgorszym przypadku może dojść do wszczęcia postępowania windykacyjnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać chwilówkę?

Pożyczki pozabankowe cechują się właśnie niewielkimi wymaganiami. Udzielane są również osobom niepełnosprawnym. Należy jednak spełnić następujące warunki:

 • osiągnięcie pełnoletniości – niektóre firmy pożyczkowe wymagają skończonych 21 lat,
 • aktualnego dowodu osobistego,
 • konta w polskim banki,
 • telefonu komórkowego,
 • miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Pożyczki dla niepełnosprawnych

Poza tymi wymaganiami, ważna dla parabanku będzie także zdolność kredytowa. Jednak wymagania dochodowe w przypadku chwilówek są dużo mniejsze, niż do uzyskania kredytu w banku. Ogólnie można stwierdzić, że im niższy koszt pożyczki, tym wyższe wymagania wobec osoby wnioskującej. Czynniki, które mają wpływ na koszt chwilówki to:

 • forma zatrudnienia – liczy się w tym przypadku stabilność; osoby prowadzące działalność gospodarczą są w najgorszej sytuacji,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • wiek – optymalny to 30-35; osoby młodsze i starsze dostaną zapewne trochę gorsze warunki.

Akceptowane formy zatrudnienia, jeśli ubiegamy się o kredyt czy pożyczkę

Firmy pożyczkowe nie dyskryminują osób niepełnosprawnych, a także nikogo ze względu na źródło dochodu. Warunkiem jest to, aby było legalne i możliwe do udowodnienia. Oprócz umowy o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, B2B, własna działalność gospodarcza, działalność rolnicza, emerytura, a także renta oraz różne zasiłki – o ile mają one stały charakter. Są to zatem także pożyczki dla niepełnosprawnych, których jedynym dochodem jest zasiłek.

Przebieg weryfikacji osób starających się o chwilówkę

Przed udzieleniem pożyczki dla niepełnosprawnych, instytucja pozabankowa kontroluje osobę wnioskującą w dostępnych rejestrach. Bardzo często parabanki współpracują z Biurem Informacji Kredytowej i podobnie jak instytucje bankowe, sprawdzają historię kredytową klientów. Traktują to jednak w bardziej liberalny sposób, niż banki. Oprócz BIK-u firmy pożyczkowe mogą sprawdzać bazy danych BIG-ów, czyli biur informacji gospodarczej. W przypadku kiedy wnioskujący o pożyczkę nie ma długów, chwilówka zostanie mu udzielona.

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Jeśli klient ubiega się o pożyczkę przez internet, przed jej wypłatą musi przejść weryfikację swojej tożsamości. Zazwyczaj dokonuje się tego za pomocą przelewu weryfikacyjnego albo specjalnych aplikacji, które służą do potwierdzania tożsamości.

Przelew weryfikacyjny polega na tym, że klient przelewa na konto instytucji pozabankowej daną kwotę pieniędzy. Konto, którego dokonuje przelewu, musi być zarejestrowane na jego dane. Najczęściej kwota przelewu wynosi 1 grosz albo 1 złoty.

Chwilówka a formalności

W większości firm pożyczkowych wystarczy przedstawić jedynie dowód osobisty. Wiele parabanków nie wymaga dokumentów potwierdzających dochody. Wystarczy potwierdzić, że osoba wpisana we wniosku jest tą, za którą się podaje.

Następnym krokiem jest podpisanie umowy o pożyczkę. W zależności od sposobu jej zaciągnięcia, można przeczytać oraz podpisać ją w siedzibie firmy albo otrzymać drogą elektroniczną lub przez kuriera.

Porównanie ofert chwilówek

Przed ostatecznym zdecydowaniem się na daną ofertę, warto przeprowadzić porównanie ofert chwilówek. W internecie dostępne są rankingi oraz porównywarki, dzięki którym można dopasować ofertę do własnych oczekiwań i możliwości finansowych.

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Zaletą tego typu pożyczki jest także możliwość wydania środków na dowolny cel, bez konieczności unformowania o nim instytucję pozabankową. Nie zaleca się jednak zaciągania chwilówek po to, aby spłacić ratę innego kredytu. Jest to prosta droga do tego, aby wpaść w spiralę długów.

Czy chwilówki są bezpieczne?

Instytucje pozabankowe, które udzielają tego typu pożyczek działają na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a także ustawy o kredycie konsumenckim. Jawny rejestr firm pożyczkowych prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Zatem jeśli chwilówki udziela podmiot, który widnieje w rejestrze KNF, pożyczki są bezpieczne. Jest to najlepsze potwierdzenie tego, że firma pożyczkowa działa w sposób legalny oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Na rynku finansowym dostępne są pożyczki dla niepełnosprawnych, które dedykowane są właśnie tej grupie ludzi, jednak istnieje kilka alternatywnych instytucji finansowych, które udzielają pożyczek bez dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Przed wyborem banku czy firmy pożyczkowej, warto dokładnie zorientować się co do oferty oraz warunków, na jakich udzielają pożyczek.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej