Czy pożyczki online dla obcokrajowców są możliwe? To pytanie zadają sobie cudzoziemcy, którzy potrzebują dodatkowej gotówki. Życie w nowym kraju wymaga znalezienia nowej pracy i miejsca zamieszkania, a także poradzenia sobie z różnymi problemami, także finansowymi. Polacy mogą bez przeszkód wspomagać się kredytami i pożyczkami, jednak dla obcokrajowców uzyskanie finansowania może być trudniejsze.

Pożyczki online dla obcokrajowców – czy są dostępne?

Pożyczki dla obcokrajowców są jak najbardziej możliwe. Aby otrzymać zobowiązanie, cudzoziemiec musi spełnić podobne warunki, co Polak, ubiegający się o kredyt. Ponadto, zagraniczny wnioskodawca powinien posiadać pewne dokumenty, a także potwierdzenie legalnego przebywania na terytorium Polski.

Wybrane dla Ciebie oferty pożyczek

Liczba cudzoziemców w Polsce nieustanne wzrasta, dlatego też wzbogaca się oferta usług finansowych. W większości przypadków banki, a także firmy pożyczkowe otwierają się na nowych mieszkańców kraju. Często instytucje finansowe wprowadzają obcojęzyczne wersję na infoliniach, jak również wprowadzają promocyjne warunki przelewów finansowych do zagranicznych sąsiadów Polski. Zdarza się, że proponują specjalne oferty założenia konta osobistego, a także wnioskowania o kredyt pod hipotekę (zobacz także: Pożyczka na dowód bez konta bankowego).

Obcokrajowiec a polskie prawo

W świetle przepisów polskiego prawa, obcokrajowiec to osoba, która pochodzi z innego kraju, przebywająca na terenie Polski, bez polskiego obywatelstwa. Zasady pobytu w Polsce dla takich osób reguluje Ustawa o cudzoziemcach z 12.12.2013 roku.

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki

Zgodnie z przepisami prawa cudzoziemcy, którzy chcą zamieszkać w Polsce, a także znaleźć tutaj zatrudnienie, w pierwszej kolejności muszą postarać się o odpowiednie pozwolenie na pobyt – stałe lub tymczasowe, jak również zezwolenie na pracę. Dotyczy to w szczególności osób, które pochodzą z krajów spoza Unii Europejskiej, gdyż obywatele państw UE mają o wiele większą swobodę, jeśli chodzi o osiedlanie się w innych krajach członkowskich.

Chwilówka dla cudzoziemca

Jeśli chodzi o podstawowe warunki kredytowania cudzoziemców w firmach pożyczkowych, to są one takie same, jak w bankach. Osoba wnioskująca musi mieć zdolność do czynności prawnych, ważny dokument tożsamości, PESEL, itp. Szybka pożyczka dla obcokrajowca nie będzie dostępna bez karty pobytu.

Instytucje pozabankowe wnikliwie badają i analizują tożsamość wnioskodawcy oraz chcą mieć pewność, że nie wyjedzie z Polski bez spłaty zaciągniętego zobowiązania, a często nie sprawdzają jego historii kredytowej, a nawet nie wymagają, aby miał udokumentowany dochód. Należy jednak mieć na uwadze to, że pozabankowe pożyczki dla cudzoziemców są droższe niż produkty bankowe.

Pożyczki online dla obcokrajowców
Kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać pożyczkę?

Zazwyczaj instytucje pozabankowe trzymają się pewnych zasad przy weryfikacji wniosków pożyczkowych. Jedna z nich to posiadanie przez klienta polskiego obywatelstwa, a także stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Wymagają tego, aby uchronić się przed ewentualnym brakiem zwrotu pieniędzy przez klientów. Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski, nie są pewnymi klientami, ponieważ w każdej chwili mogą wyjechać z Polski.

Co więcej, brak polskiego dowodu tożsamości to jedno z kluczowych czynników, które weryfikuje wiarygodność, a także praktycznie wyklucza obcokrajowca z uzyskania pożyczki.

Pożyczki online dla obcokrajowców zwykle dostępne są także dla osób, które mieszczą się w przedziale wiekowym – od 18 do 65 lat, jednak każda firma pożyczkowa ustala własne zasady (zobacz: Pożyczki dla młodych oraz Pożyczki dla emerytów i rencistów).

Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo nie dyskryminuje cudzoziemcy, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Nie ma żadnego dokładnego zapisu, który stwierdzałby, że nie można udzielać pożyczek i kredytów obcokrajowcom. W związku z tym, pożyczkodawcy mają w tym zakresie dużą swobodę i indywidualnie ustalają kryteria, które dotyczą wieku, pochodzenia, posiadania długów czy oceny zdolności kredytowej.

Należy jednak spełnić kilka wymagań, które musi spełnić każda osoba wnioskująca, bez względu na to, czy jest cudzoziemcem, czy nie:

 • Ukończenie 18 roku życia,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Miejsce zamieszkania w Polsce,
 • Telefon komórkowy, który zarejestrowany jest u polskiego operatora,
 • Polskie, osobiste konto bankowe,
 • Zdolność kredytowa na odpowiednim poziomie, choć często nie jest to warunek konieczny. Niektóre instytucje pozabankowe nie sprawdzają takich baz, jak BIK czy KRD.

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać pożyczkę?

Jeszcze niedawno problemem w zaciągnięciu chwilówki online dla obcokrajowców, mógł być brak posiadanie polskiego konta bankowego. Jednak aktualnie problem tego został praktycznie wyeliminowany. Aby właściwie zweryfikować potencjalnego klienta, musi on okazać:

 • Ważny paszport,
 • Legalnie miejsce zamieszkania, a także zameldowania na terenie kraju,
 • Legalne zatrudnienie, a także udokumentowane dochody,
 • Status rezydenta długoterminowego – jest to jeden z kluczowych parametrów, dzięki któremu osoba wnioskująca ma prawo do stałego pobytu w Polsce, a także legalnej pracy. Także tutaj znajduje się jego rezydencja podatkowa. Status rezydenta długoterminowego znacznie ułatwia obcokrajowcowi uzyskanie pożyczki czy kredytu. Kredyt gotówkowy w przypadku tego statusu jest dostępny niemal bez problemów,
 • Karta czasowego pobytu – w momencie, kiedy klient nie ma jeszcze karty stałego pobytu,
 • Numer PESEL – jest on automatycznie przypisywany każdej osobie, która otrzymała zgodę na stały pobyt w kraju. Inni mogą złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy, który właściwy jest dla miejsca zamieszkania albo opcjonalnie w urzędzie gminy, który jest właściwy dla siedziby pracodawcy. Ponadto, nadawany jest także innym grupom, np. uchodźcom, choć ta grupa nie ma możliwości wnioskowania o pożyczkę,
 • Zdolność kredytowa – np. pożyczki online dla Ukraińców przyznawane są w oparciu o współpracę polskiego Biura Informacji Kredytowej z ukraińskim odpowiednikiem tej bazy. Dzięki temu instytucje finansowe mają dostęp do historii kredytowej klienta jeszcze z okresu, kiedy mieszkał on w swoim kraju.
Pożyczki online dla obcokrajowców
Kredyt dla obcokrajowca bez karty pobytu – kredyt gotówkowy

Pożyczka dla cudzoziemców – wymagane dokumenty

Firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla obcokrajowców, wymagają spełnienia określonych formalności. Nie wystarczy, że taki klient wypełni wniosek, tak jak w przypadku polskich obywateli. Klient, który pochodzi np. z Ukrainy, musi dostarczyć pożyczkodawcy pewne dokumenty. Zazwyczaj są to:

 • Dokument tożsamości,
 • Karta stałego pobytu,
 • Wyciąg z rachunku bankowego, który prowadzony jest w polskim banku,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dochodach. Oczywiście musi to być legalne zatrudnienie, a więc cudzoziemiec musi posiadać stosowny tytuł do pracy, np. zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy czy zezwolenie na pracę.

Jakie firmy oferują pożyczki dla cudzoziemców?

Jeśli chodzi o pożyczki pozabankowe, to w Polsce największą popularnością cieszą się chwilówki przez internet. Ale czy możliwa jest pożyczka dla obcokrajowca bez polskiego obywatelstwa? Niestety większość firm pożyczkowych wymaga, aby ich przyszli klienci mieli polskie obywatelstwo (pożyczki bez obywatelstwa polskiego ma w ofercie mniejszość instytucji pozabankowych).

Tego typu warunek stawiają m.in. Extra Portfel, Kuki, Wonga, Net Credit, Provident, Wandoo, czy też Szybka Gotówka albo Smart Pożyczka. W tego typu instytucjach finansowych pożyczka dla obcokrajowców nie będzie dostępna.

A dlaczego niektóre firmy pożyczkowe nie są chętne do tego, aby udzielić pożyczki cudzoziemcom? W szczególności związane jest to ze zbyt wysokim ryzykiem, gdyż każdy cudzoziemiec w każdej chwili może podjąć decyzję o powrocie do swojego kraju i w takiej sytuacji odzyskanie od niego pieniędzy byłoby trudne. Nawet mając kartę pobytu czasowego cudzoziemiec może nie być zainteresowany jej przedłużeniem i po prostu wróci do macierzystego kraju.

Warto także zwrócić uwagę na to, że procedura zaciągania pożyczek przez internet jest zautomatyzowana, a jej głównym elementem jest szybka weryfikacja tożsamości potencjalnego klienta, która odbywa się w oparciu o porównanie danych z dowodu osobistego z informacjami, które znajdują się na rachunku bankowym.

Dowód osobisty to dokument, który wydawany jest tylko obywatelom polskim, zatem wymóg jego posiadania, przy ubieganiu się o pożyczki online, z góry wyklucza możliwość ubiegania się o pożyczki przez cudzoziemców.

Jednak niektóre firmy pożyczkowe dostrzegają potrzeby obcokrajowców, tworząc dla nich osobne procedury wnioskowania o zobowiązanie.

Chwilówka a pożyczka ratalna dla obcokrajowców

Osoby z zagranicy mogą zdecydować się na krótkoterminowy produkt finansowy, czyli popularną chwilówkę, ale miga również wziąć pożyczkę na raty. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy oraz jego potrzeb.

Chwilówka to finansowanie, które udzielane jest na krótki okres czasu – 30, 60 albo 90 dni. Wysokość takiego zobowiązania również nie jest wysoka – zwykle wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Decydując się na taki rodzaj pożyczki, trzeba być pewnym tego, że bez problemu spłaci się zobowiązanie w wyznaczonym terminie. 

Z kolei jeśli chodzi o pożyczki długoterminowe, czyli ratalne, to również są one dostępne w firmach pożyczkowych. Będą odpowiednie dla klientów, którzy potrzebują dużej kwoty pożyczki i nie będą w stanie spłacić jej w krótkim terminie. Wówczas mogą otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych z terminem spłaty nawet 10 lat. Trzeba jednak pamiętać o tym, że im dłuższy okres spłaty, tym wyższy koszt całkowity pożyczki.

Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczka online dla Ukraińców. Rezydent długoterminowy a pożyczki bankowe i oferty krótkoterminowych pożyczek gotówkowych

Gdzie wnioskować o pożyczkę dla obcokrajowców?

Pożyczki online dla obcokrajowców dostępne są np. w Szybka Gotówka. Firma ta działa w Polsce, jednak ma korzenie ukraińskie, dlatego też chętnie udziela pożyczek właśnie obywatelom Ukrainy. Klienci mogą w tym przypadku skorzystać ze standardowej pożyczki przez internet, która może mieć następujące parametry:

 • Kwota może wynosić od 400 do 15 000 złotych,
 • Okres spłaty od 30 do 65 dni.

Z kolei warunki otrzymania zobowiązania to:

 • Ukończony 18 rok życia w momencie składania wniosku,
 • Posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium kraju,
 • Prowadzenie rachunku bankowego w jednym z banków polskich,
 • Aktywny numer telefonu oraz adres e-mail,
 • Brak zaległości w spłacie poprzednio zaciągniętych zobowiązań.

Pożyczka dla cudzoziemców dostępna jest także w Net Gotówka. Firma oferuje finansowanie Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce. Instytucja ma w pełni zautomatyzowany proces online, który umożliwia przelanie środków finansowych w maksymalnie 10 minut od wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej. Jak wygląda oferta w Net Gotówka?

 • Kwota, jaką można otrzymać, oscyluje między 600 a 2200 zł,
 • Okres spłaty wynosi od 2 do 5 tygodni.

Aby właściwie złożyć wniosek, obywatel Ukrainy musi:

 • Ukończyć 18 rok życia i mieszkać na terenie kraju,
 • Posiadać konto w polskim banku i powinno wpływać na nie wynagrodzenie,
 • Mieć aktywny numer telefonu oraz adres e-mail,
 • Nie figurować w bazach dłużników.

Pożyczki dla Ukraińców od firmy Pożycza Plus. W tym przypadku obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pożyczki przez internet na identycznych warunkach, jak obywatele Polscy, czyli:

 • Kwota możliwa do uzyskania to od 200 do 15 000 złotych,
 • Okres kredytowania może wynosić od 10 do 45 dni,
 • Promocja na pierwszą pożyczkę – można otrzymać do 3000 złotych za darmo, a do 5000 złotych z 50% rabatem na koszty zobowiązania.
Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczka dla obcokrajowców online a posiadanie karty pobytu

Procedura składania wniosku odbywa się w całości przez internet, a strona internetowa pożyczkodawcy przetłumaczona została na język rosyjski, dzięki czemu obywatele Ukrainy mają uproszczone zadanie. Osoba, która chce skorzystać z oferty, powinna spełnić kilka dodatkowych warunków:

 • Mieć miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
 • Posiadać stały dochód – firma wymaga, aby klient przesłał skan, który potwierdza uzyskiwany dochód,
 • Posiadanie konta bankowego w polskim banku,
 • Posiadania konta bankowego w polskim banku,
 • Podanie numeru karty pobytu oraz numeru paszportu,
 • Podanie numeru ubezpieczenia, a także numeru PESEL.

Koszt pożyczki dla cudzoziemca

Koszt pożyczki online dla obcokrajowców jest taki sam, jak dla polskich obywateli (posiadanie obywatelstwa polskiego nie daje tu żadnych preferencji). Dotyczy to zarówno chwilówek, jak i pożyczek długoterminowych . Tego typu pożyczki udzielane są na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim. Określają one maksymalne koszty odsetkowe oraz pozaodsetkowe, dlatego też żadna firma pożyczkowa, która funkcjonuje legalnie na rynku polskim, nie może ich żądać więcej.

Jeśli chodzi o koszt pożyczki online dla obcokrajowców, to składa się na niego:

 • Oprocentowanie – nie może przekroczyć dwukrotności sumy 3,5 punktu procentowego, a także aktualnej stopy referencyjnej NBP,
 • Prowizja od udzielenia pożyczki – zazwyczaj wynosi ona od 20 do 25% wartości zobowiązania,
 • Odsetki – mogą one być zmienne lub stałe,
 • Na koszt pożyczki na również wpływ kapitał – im jest wyższy, tym wyższy będzie całkowity koszt zobowiązania,
 • Opłata przygotowawcza i administracyjna – są to koszty związane z przygotowaniem dokumentów pożyczkowych,
 • Ubezpieczenie zobowiązania jeśli suma pożyczki jest wysoka.

Jednak firmy pożyczkowe nie stosują wszystkich opłat jednocześnie, a wybierają np. dwie.

Pożyczki dla obcokrajowców bez numeru PESEL – czy są możliwe?

Mimo wprowadzenia wielu ułatwień dla osób, które uciekają przed wojną, zarówno w banku, jak i sektorze pozabankowym, uzyskanie finansowania bez posiadania numeru PESEL, nie będzie możliwe. Jednak procedury nadania numeru PESEL dlatego typu grup są uproszczone (zobacz: Pożyczki pozabankowe na raty oraz Pożyczka dla każdego bez odmowy).

Konsumenci, którzy chcą uzyskać finansowanie, muszą zatem w pierwszej kolejności otrzymać numer PESEL. Ponadto, warunkiem koniecznym do otrzymania finansowania, jest okazanie dowodu legalnego przebywania na terytorium kraju, czyli wspomnianej wcześniej karty pobytu.

Czy kredyt dla obcokrajowców w banku jest możliwy?

Cudzoziemiec, który przed dłuższy czas zamieszkuje w Polsce, może starać się zarówno o pożyczkę online, jak i o kredyt hipoteczny. W takim przypadku jest on traktowany w taki sam sposób, jak Polak. Nie jest tak jednak w przypadku osób, które dopiero przyjechały do Polski albo żyją tu, a zyski czerpią z pracy za granicą.

Możliwe jest także zaciągnięcie pożyczki dla cudzoziemców z drugą osobą, np. małżonkiem, który ma polskie obywatelstwo. Trzeba jednak pamiętać o tym, że posiadanie statusu cudzoziemca, nie zwalnia klienta ze spełnienia pozostałych kryteriów, m.in. posiadania polskiego konta bankowego czy otrzymania regularnych dochodów. Jedynie po spełnieniu określonych przez pożyczkodawcę warunków, firma pożyczkowa jest skłonna udzielić finansowania.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczki natychmiastowe dla zadłużonych

Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczka na kartę pobytu. Legalne zatrudnienie i legalne zamieszkanie jako warunek udzielenia pożyczki

Warto wiedzieć, że pożyczki dla obcokrajowców w bankach udzielane są podstawie następujących dokumentów:

 • zezwolenie na zatrudnienie,
 • ważny paszport,
 • karta czasowego albo stałego pobytu,
 • wiza – jeżeli osoba nie jest obywatelem kraju Unii Europejskiej.

Pożyczki dla cudzoziemców przyznawane są osobom, które przebywają w kraju co najmniej od roku. Bank może również oczekiwać, aby przyszły klient pobierał wynagrodzenie w złotówkach.

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt?

Banki coraz częściej otwierają się na osoby z zza granicy. Przykładem może być kilka różnych wersji językowych stron internetowych banków, obcojęzyczna obsługa na infolinii, jak również specjalnie oznaczona obsługa, która mówi w obcym języku. Tego typu udogodnienia powinny pociągać ze sobą także specjalną ofertę produktów bankowych. Wiele instytucji bankowych oferuje cudzoziemcom możliwość założenia rachunku bankowego na paszport albo na kartę pobytu. Rośnie również liczba banków, które są skłonne przyznać kredyt gotówkowy bez polskiego obywatelstwa.

Warunki otrzymania kredytu dla cudzoziemca różnią się zależnie od określonego banku. Niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości – zazwyczaj jest to paszport, karta pobytu albo jeden i drugi dokument. Drugim rodzajem dokumentów są potwierdzenia otrzymywanego wynagrodzenia w złotówkach. Może by to aktualnie obowiązująca umowa, odcinki płacowe albo zaświadczenie z zakładu pracy.

Następnym elementem jest historia kredytowa, która jest sprawdzana zarówno w przypadku obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Negatywny wpisy w takich bazach, jak KRD, BIK, BIG, itp., w przypadku banku przekreśla szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku (zobacz: Pożyczki bez sprawdzania baz oraz Pożyczki bez sprawdzania).

Ostatnią kwestią jest przedłożenie wyciągu z konta bankowego, na który wpływa wynagrodzenie klienta. W zależności od banku okres, który uwzględnia wszystkie transakcje, może wynosić 1, 3 albo 6 miesięcy.

Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczki dla obcokrajowców. Instytucje pozabankowe mające specjalne oferty pożyczek dla cudzoziemców na terenie Polski

Specyficznym typem wnioskowania kredytowego charakteryzuje się kredyt hipoteczny. W takim przypadku, oprócz standardowych dokumentów, osoby spoza EOG oraz Szwajcarii, zobowiązani są do przedłożenia specjalnej promesy. Chodzi o zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kupno nieruchomości.

Trzeba również mieć na uwadze to, że oferta bankowa ma pewne ograniczenia. To, że określony bank oferuje kredyt gotówkowy albo kartę kredytową da cudzoziemca nie oznacza, że automatycznie otrzyma kredyt. Wcześniej warto sprawdzić listę banków, która jest aktualna i ma w swojej ofercie hipotekę dla obcokrajowców.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki dla obcokrajowców?

Nie jest łatwo podać konkretną kwotę, gdyż zależy ona od ustaleń określonego pożyczkodawcy. Co do zasady, można stwierdzić, że maksymalna wysokości pożyczki dla cudzoziemców wynika m.in. z wartości zastawu albo zdolności kredytowej poręczyciela (zobacz również: Bezpieczne pożyczki pod zastaw nieruchomości oraz Kredyt pod zastaw mieszkania bez zdolności kredytowej). Wpływ mają także inne czynniki, np. wysokość wynagrodzenia, liczba osób na utrzymaniu, itp. Zwykle można dostać od kilkuset do kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset tysięcy złotych.

Chwilówka czy pożyczka długoterminowa dla cudzoziemców?

Tak naprawdę dostępne są obie opcje. Jeżeli kwota zobowiązania nie jest wysoka, np. wynosi kilkaset złotych, to okres spłaty zobowiązania rónież jest kroki i w przypadku standardowych chwilówek wynosi zwykle od 30 do 45 dni. Z kolei w przypadku wyższych sum obowiązuje ratalny system spłaty, dzięki czemu klient nie musi martwić się, skąd wziąć pieniądze w ciągu kilkudziesięciu dni. W przypadku kilkudziesięciu tysięcy byłoby to przecież niemożliwe. Ilość rat zobowiązania wynika z indywidualnych ustaleń, które między sobą ustaliły dwie strony.

Jak otrzymać kartę stałego pobytu?

Aby skorzystać z usług firm, które oferuje pożyczki chwilówki dla cudzoziemców, konieczne jest posiadanie statusu rezydenta długoterminowego. Taka osób traktowana będzie przez instytucje pożyczkowe na równi z obywatelami Polski. Posiada prawo do edukacji, możliwość podjęcia legalnej pracy, pomocy społecznej, a także przywilejów specjalnych. Jednak wówczas zakazane jest podejmowanie pracy w innym państwie.

Aby dostać kartę rezydenta, trzeba przebywając w Polsce co najmniej 5 lat, a także otrzymywać regularne dochody przez co najmniej 3 lata. Konieczne jest również posiadanie prawa do nieruchomości mieszkalnej w dowolnej formie. 

Warto także wiedzieć, że cudzoziemiec, który stara się o kartę stałego pobytu, musi znać dobrze język polski i powinno być to udokumentowane, np. poprzez świadectwo ukończenia polskiej szkoły albo dyplom zaliczenia kursu.

Co daje status rezydenta długoterminowego?

Największe szanse na uzyskanie pożyczki ma osoba, która uzyska status rezydenta długoterminowego. To nie wszystkie przywileje, gdyż cudzoziemcy ze statusem mają możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej na takim samym poziomie, jak polscy obywatele. Jednak osiągnięcie statusu rezydenta nie będzie dostępne dla obywateli Ukrainy, którzy uciekają z kraju, gdzie prowadzone są działania wojenne, a związane jest to z warunkami, jakie należy spełnić. Mowa w szczególności o:

 • Legalne przebywanie na terytorium kraju przez przynajmniej 5 lat,
 • Przynajmniej 3-letnie uzyskiwanie udokumentowanych dochodów, dlatego też nie można pracować „na czarno”,
 • Posiadanie prawa do lokalu mieszkalnego – może być wynajem,
 • Znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1.

Status rezydenta długoterminowego, a karta stałego pobytu – jakie są różnice?

Zarówno karta pobytu, jak i status rezydenta to dokumenty, które upoważniają cudzoziemców do zamieszkiwania, a także możliwości podjęcia pracy na terenie kraju. Na tej podstawie mogą oni otrzymać pożyczkę albo kredyt w polskim banku, jak również możliwość podróżowania w strefie Schengen.

Zarówno jedno, jak i drugie zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony. Jednak karta pobytu rezydenta ważna jest przez 5 lat, a karta pobytu stałego przez 10.

Inne różnice to takie, że karta stałego pobytu zazwyczaj wydawana jest cudzoziemcom, którzy mają polskie więzi rodzinne, np. polski małżonek lub pochodzenie. Natomiast status rezydenta długoterminowego przydzielany jest tym osobom, które przebywają w kraju od minimum 5 lat ze względów ekonomicznych.

Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczki online na kartę pobytu

Na co należy uważać, przy zaciąganiu tego typu pożyczek?

W tym przypadku zasady niczym nie różnią się od zasad, które obowiązują obywateli Polski. Każde zobowiązanie związane jest z koniecznością jego spłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z tego względu nie należy podejmować decyzji bez wcześniejszego zastanowienia się, jak będzie wyglądać spłacanie posiadanego zobowiązania w kontekście określonej sytuacji finansowej.

Jeśli chodzi o osoby zza wschodniej granicy, które uciekły przed działaniami wojennymi, dochodzi jeszcze jeden czynnik, czyli taki, że tego typu osoby nie mają zamiaru w większości zostać w Polsce na dłużej. Dlatego też trzeba w taki sposób oszacować swoje możliwości spłaty, aby wywiązać się z zawartej umowy pożyczkowej jeszcze przed powrotem do kraju. 

Kolejny ważna kwestia to wybór pożyczkodawcy. Jeśli ma to być instytucja pozabankowa, to należy beże sprawdzić jej legalność na rynku finansowym. Warto poprosić zaprzyjaźnionego Polaka o sprawdzenie potencjalnego pożyczkodawcy. Ostrożności nigdy za wiele. Pożyczanie pieniędzy z niepewnego zwykle nie kończy się dobrze dla pożyczkobiorcy. Ważne jest również to, że brak jakichkolwiek formalności powinien wzbudzić u klienta niepokój. Brak wymagań i zerowe formalności nie jest dobrym znakiem, jeśli chodzi o pozabankowe pożyczki dla obcokrajowców.

Warto również sprawdzić ofertę banków. Część oferuje propozycje kredytów dla osób z Ukrainy, jednak dotyczą one wyłączne klientów z kartą stałego pobytu, dokumentami, które potwierdzają otrzymywane dochody oraz dowód tożsamości. Niektóre banki wymaga także posiadania konta osobistego w określonym banku, a także potwierdzenie zamieszkania na terytorium Polski.

Czy ubieganie się o pożyczkę przez Ukraińca jest łatwiejsze?

Większość firmy pożyczkowych oferuje wyłącznie chwilówki przez internet, a to oznacza, że nie posiadają oni biur stacjonarnych, do których można przyjść, aby dopełnić wszystkich formalności. Cały proces przeprowadzany jest przez internet. Nie jest on jednak skomplikowany. Zazwyczaj obejmuje kilka prostych kroków. W pierwszej kolejności należy wybrać ofertę, która w największym stopniu odpowiada na potrzeby i oczekiwania klienta.

Następnie należy wybrać parametry związane z pożyczką, czyli wysokość zobowiązania, a także okres jej spłaty. Wcześniej należy się dobrze nad tym zastanowić, aby pożyczka dla cudzoziemca nie stała się dla niego obciążeniem finansowym. Kolejny krok to wypełnienie wniosku pożyczkowego, w którym należy wpisać wszelkie wymagane dane, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, itp.

Następny etap to potwierdzenie swojej tożsamości. Można to zrobić na kilka sposobów, choć najpopularniejszy to wykonanie przelewu bankowego, który opiera na symboliczną sumę – zwykle jest to 1 złotówka albo 1 grosz. Jeśli klient przejdzie pozytywnie weryfikację tożsamości, może czekać na wydanie decyzji pożyczkowej, która pojawi się w ciągu kilkunastu minut.

Warto również mieć na uwadze to, że obecnie wiele instytucji pozabankowych oferuje chwilówki dla obcokrajowców przez internet, których RRSO wynosi 0%. Co to znaczy? Jeżeli chwilówka zostanie w całości spłacona w ustalonym terminie, to klient nie będzie musiał oddawać żadnych kosztów dodatkowych, a jedynie część kapitałową.

Pomocne kalkulatory pożyczek

Zdarza się, że całkowity koszt pożyczki online dla obcokrajowców jest droższy niż w przypadku ofert skierowanych do obywateli Polski. Często nie można również liczyć na promocje, takie jak pierwsza darmowa pożyczka. Związane może być to np. z ograniczonej zdolności kredytowej, posiadania czasowej karty pobytu czy braku innych dokumentów.

Tak czy inaczej zawsze trzeba przyjrzeć się wszystkim parametrom pożyczki. Ważne jest to, że zwykłe oprocentowanie, które często kusi na reklamach, nie ma większego znaczenia. O tym, na jakie comiesięczne raty będzie trzeba się przygotować, informuje RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, jednak także inne parametry, takie jak prowizja, marża, a także ewentualne opłaty dodatkowe. 

Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczki online dla obcokrajowców

Z kolei RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) jest to wskaźnik pożyczkowy, który wyrażony jest w postaci procentowej w ujęciu rocznym. Obejmuje wszystkie koszty, również te dodatkowe i wyraża całkowity koszt zobowiązania. RRSO można wykorzystać do porównania różnych ofert pożyczek albo kredytów. Jednak aby było to skuteczne i miało sens, parametry porównanych ofert muszą być takie same.

Czytaj także: Pożyczka na PESEL

Chodzi o to, aby wysokość każdego zobowiązania oraz długość okres spłaty były takie same. Sytuacja jest jasna – im RRSO jest niższe, tym koszt pożyczki jest niższy.

Jeśli w przypadku określonej oferty nie ma podanej wysokości RRSO, to można wykorzystać kalkulator pożyczkowy, aby je obliczyć. Tego typu narzędzia dostępne są w internecie i dzięki nim bardzo łatwo można obliczyć rzeczywisty koszt zobowiązania. Samodzielnie obliczenie kosztu pożyczki może być problematyczne.

Co warto wiedzieć, decydując się na wzięcie pożyczki online dla obcokrajowców

Chociaż firmy pożyczkowe dostosowują swoje usługi do potrzeb konsumentów zagranicznych, oferta pozabankowych pożyczek w dalszym ciągu jest ograniczona. Będąc cudzoziemcem, któremu zależy na łatwiejszym dostępie do pożyczek oraz kredytów, warto postarać się o uzyskanie karty rezydenta długoterminowego. Status ten umożliwia swobodne korzystanie nie tylko z ofert instytucji pozabankowych, ale również pozwoli na zaciągnięcie kredytu gotówkowego w instytucjach bankowych.

Pisaliśmy także: Pożyczka pod zastaw działki oraz Trudne pożyczki dla zadłużonych

Jeśli konsument posiada tylko kartę czasowego pobytu, a pieniędzy potrzebuje błyskawicznie, warto sprawdzić w internecie ranking pożyczek online dla obcokrajowców. Po wyborze oferty, można także udać się osobiście do oddziału firmy pożyczkowej i przedstawić pożyczkodawcy swoją sytuację. Jeśli konsument uczciwie i legalnie pracuje, osiąga stały dochód, a także ma zdolność kredytową na odpowiednim poziomie oraz historię kredytową, prawdopodobnie firma pożyczkowa powinna bez problemu udzielić mu pożyczki.

O czym pamiętać, zawierając umowę pożyczki?

Niezależnie od tego, czy o pożyczkę stara się obywatel Polski czy obcokrajowiec, każdy powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach, na które musi zwrócić uwagę, biorąc pożyczkę:

 • Prawidłowe oszacowanie swoich możliwości finansowych – pożyczka online dla obcokrajowców ma za zadanie pomóc klientowi w poprawie jego sytuacji finansowej. Powinna być zatem zaciągnięta z rozsądkiem i odpowiedzialnie, gdyż w innym wypadku sytuacja materialna klienta może ulec pogorszeniu. Warto zatem dopasować wysokość zobowiązania oraz długość terminu spłaty do swojej sytuacji, aby nie narazić się na brak spłaty i dodatkowe koszty z tym związane,
 • Przeczytać dokumenty pożyczkowe – wiele osób omija ten krok, co jest błędem. Przed podpisaniem umowy i innych dokumentów związanych z pożyczką, należy się z nimi dokładnie zapoznać, aby ustrzec się przed ewentualnymi przykrymi niespodziankami w przyszłości. Nie należy lekceważyć tego kroku,
 • Sprawdzenie firmy pożyczkowej – instytucje pozabankowe, które skórę są do udzielenia pożyczki online dla obcokrajowców, działają zgodnie z prawem, jednak może zdarzyć się, że dany podmiot nie funkcjonuje uczciwie. Aby się przed tym ochronić, warto wcześniej zweryfikować potencjalnego pożyczkodawcę i sprawdzić, czy działa on legalnie. Można to zrobić, weryfikując, czy znajduje się ona na liście ostrzeżeń KNF. Jeśli tak, to lepiej zdecydować się na inną ofertę pożyczki. Pożyczanie pieniędzy z niepewnego źródła może się źle skończyć.

Pożyczki przez internet dla cudzoziemców – zalety i wady

Tak, jak każdy produkt finansowy, również pozabankowe pożyczki dla obcokrajowców mają swoją wady i zalety. Korzyści jest jednak więcej:

 • Szybki proces pożyczkowy – od wnioskowania do wydawania decyzji w większości przypadków mija kilkanaście minut. To o wiele szybciej niż w przypadku kredytów bankowych. Dzięki temu klienci, którym zależy na czasie, nie muszą martwić się długim procesem oczekiwania,
 • Możliwość otrzymania chwilówki, jak i pożyczki na raty – w zależności od potrzeb, klient może liczyć na produkt krótkoterminowy, jak i zobowiązanie ratalne,
 • Minimalne wymagania – pozabankowi pożyczkodawcy stawiają przyszłym pożyczkobiorcom niewielkie warunki do spełnienia. Dzięki temu z pomocy finansowej może skorzystać więcej osób niż w przypadku produktów bankowych. 
 • Ograniczone formalności – aby otrzymać pożyczkę, często wystarczy posiadać ważny dowód osobisty. Czasami firmy pożyczkowe wymagają od klientów zaświadczenia od dochodach, oświadczenia o dochodach albo wyciągu z konta z ostatnich kilku miesięcy (pisaliśmy także: W jakim banku dostanę kredyt na świadczenie pielęgnacyjne),
 • Bez sprawdzania baz dłużników – można znaleźć wiele ofert pożyczek pozabankowych, gdzie pożyczkodawcy nie weryfikują klientów w rejestrach. Dzięki temu szansę na finansowanie mają osoby z zadłużeniem, a nawet zajęciem komorniczym.

A jakie są wady tego typu opcji finansowych? Przede wszystkim:

 • Wyższy koszt całkowity w porównaniu z pożyczkami bankowymi – trzeba podkreślić, że pożyczka online dla obcokrajowca będzie droższa niż kredyt bankowy. Wynika to z ryzyka, jakie firmy pożyczkowe podejmują, oferując i udzielając pożyczek klientom, którzy często nie mają zdolności kredytowej albo mają złą historię kredytową. W związku z tym ryzyko niewypłacalności jest bardzo wysokie,
 • W przypadku wyższych kwot możliwe wymagane dodatkowe zabezpieczenie – zwykle chodzi o nieruchomość. W takim przypadku, jeśli klient nie spłaci zobowiązania w wyznaczonym terminie, może stracić dom lub mieszkanie. Jest to zatem ryzykowne posunięcie, które wymaga wcześniejszej analizy i dokładnego zastanowienia się, czy warto w ten sposób ryzykować.
Pożyczki online dla obcokrajowców
Pożyczki online dla obcokrajowców

Pisaliśmy także: Jak szybko spłacić chwilówki? oraz Rozłożenie chwilówek na raty

Pożyczki online dla obcokrajowców są jak najbardziej dostępne i mają na celu pomoc finansową cudzoziemcom, który znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. O zobowiązanie w firmie pożyczkowej można starać się przez internet, jednak tego typu oferty znajdują się także w bankowych ofertach. Jednak w tym przypadku obcokrajowiec będzie musiał spełnić bardziej rygorystyczne warunki, podobnie jak obywatel Polski, starający się o kredyt bankowy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.