Kredyt z odroczoną spłatą to coś, z czym coraz częściej można spotkać się w bankach. Jest to przede wszystkim skutek zmian, jakie zaszły w związku z pandemią. Kredytobiorcy, którzy stracili źródło dochodu, mają możliwość ubiegania się w bankach o odroczenie spłat kredytowych. Na ile można odroczyć spłatę kredytu i czy jest to możliwe w każdym przypadku?

Kredyt z odroczoną spłatą w ofercie banków

Niektóre instytucje bankowe oferują swoim klientom kredyt gotówkowy z odroczoną spłatą co oznacza, że pierwszą ratę zobowiązania klient ma uiścić dopiero po jakimś czasie, np. za 3 miesiące. Niektóre banki oferuje kredyt z odroczoną spłatą nawet na 6 miesięcy. Będzie to odpowiednia opcja dla osób, które potrzebują pieniędzy na już, jednak nie są w stanie od razu zacząć spłacać zobowiązania.

Wybrane dla Ciebie oferty pożyczek

Jednak kredyt z odroczoną spłatą to termin, który stosuje się również w przypadku posiadania kredytu przez klienta i skorzystania z odroczenia spłaty raty w trakcie jego spłacania. Przykładowo, kredytobiorca ma spłaconą połowę kredytu, jednak pojawiają się u niego pewne problemy finansowe i z tego względu nie jest w stanie przez krótki czas w dalszym ciągu uiszczać rat. Wówczas może starać się o odroczenie rat kredytowych.

Kredyt z odroczoną spłatą – na czym to polega?

Odroczenie spłaty kredytu, czyli zawieszenie spłaty kredytu jest sposobem na odciążenie domowego budżetu, a także okresem, w którym np. klient, który spłaca kredyt gotówkowy albo hipoteczny, nie musi spłacać rat zobowiązania.

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki

Powszechna opinia jest taka, że harmonogram spłaty kredytu jest ostateczny i nienaruszony, a zmiana warunków spłat trudna i praktycznie niemożliwa. Nie do końca tak jest. Często zdarza się, że banki przystają oferują możliwość zastosowania czasowego odroczenia spłaty rat, czyli zawieszenia kredytu.

Kredyt z odroczoną spłatą – cechy charakterystyczne

Coraz więcej klientów podejmuje się zawarcia tego typu transakcji, dlatego też warto wiedzieć, czym się ona charakteryzuje:

 • Spłata rat może rozstać odroczona do kilku miesięcy, a nie jak w przypadku innych pożyczek, kiedy rata zobowiązania musi zostać zrealizowana wraz z upływem następnego miesiąca,
 • Klient ma możliwość zrobić duże zakupy na kredyt, np. przed świętami w tym miejscu, w którym dokonuje się kupna tych produktów,
 • Kredyt z odroczoną spłatą można zawrzeć zarówno w sklepach stacjonarnych w punkcie do tego przeznaczonym, ale również w trakcie zakupów online oraz na platformach aukcyjnych. Jest on również dostępny w ofertach instytucji pozabankowych, które udzielają pożyczek ratalnych,
 • Kredyt gotówkowy z odroczoną spłatą możliwy jest do zawarcia w ramach czasowo trwających promocji.
Kredyt z odroczoną spłatą
Kredyt z odroczoną spłatą

Kto może zawrzeć umowę o kredyt z odroczoną spłatą?

Tego typu finansowanie może otrzymać każda osoba, która jest pełnoletnia, ma zdolność kredytową, regularne dochody oraz ma polskie obywatelstwo (czytaj również: Pożyczki dla obcokrajowców oraz Pożyczki dla młodych). Zanim jednak klient otrzyma tego typu kredyt, może zostać poproszony o potwierdzenie swojego wynagrodzenia, zwłaszcza jeżeli:

 • Klient jest osobą młodą,
 • Prowadzi działalność gospodarczą albo pracuje w oparciu o umowę zlecenie albo o dzieło,
 • Klient jest kredytobiorcą, który w przeszłości miał problemy ze spłatą zobowiązania,
 • Klient ma pustą kartę w bazie Biura Informacji Kredytowej (czytaj: Kredyt z wpisami w bazach).

Jeżeli klient znajduje się w którejś z powyższych grup, musi przygotować się na to, że będzie musiał potwierdzić swoje dochody i przedstawić stosowne dokumenty.

Jaki warunki należy spełnić, aby dostać kredyt z odroczoną spłatą?

Warunki do otrzymania kredytu z odroczoną spłatą są podobnie do tych, jakie należy spełnić, aby dostać standardowy kredyt:

 • Pełnoletniość,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Adres zamieszkania na terytorium kraju,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Źródło dochodu,
 • Osobiste konto bankowe.

W przypadku ustawowych wakacji kredytowych, zasady przyznawania ich określone są w ustawie. Natomiast jeśli chodzi o ubieganie się o standardowe odroczenie spłaty kredytu, banki wymagają, aby klienci spełnili takie wymagania, jak:

 • brak zaległości w spłacie kredytu,
 • terminowo spłacane dotychczasowe raty,
 • nienaganna historia kredytowa,
 • opcjonalnie – klient miał spłaconą konkretną liczbę rat w ramach umowy kredytowej, np. 6 rat..

Głównym warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest także złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie ich.

Pozabankowe pożyczki z odroczoną spłatą

Pośród instytucji pozabankowych wiele jest ofert pożyczek z odroczoną spłatą. W takim przypadku klient rozpoczyna spłatę po 1 albo 2 miesiącach – czasami nawet dłużej – od podpisania umowy pożyczki. Firmy pożyczkowe oferują także wakacje kredytowe, ma zbliżonych warunkach, co banki, czyli:

 • po spłacie przez klienta co najmniej kilku rat zobowiązania,
 • w przypadku wyższych kwot, możliwość skorzystania z wakacji kredytowych kilka razy,
 • zwykle przesunięcie płatności możliwe jest o miesiąc.

Korzystając z odroczonej spłaty pierwszej raty, a następnie z wakacji kredytowych, czas spłaty wydłuża się i wzrasta jego koszt lub wysokość raty, a okres spłaty zostaje bez zmian.

Wakacje kredytowe pozwalają odetchnąć pod względem finansowym, jednak później zobowiązanie może spowodować większe obciążenie domowego budżetu poprzez wyższą ratę lub podwyższonymi kosztami.

Kredyt z odroczoną spłatą
Kredyt spłata po 3 miesiącach. Kredyt odroczony

W przypadku jakich zobowiązań można liczyć na odroczenie spłaty rat?

Zawieszenie spłaty kredytu może być przyznane w większości zobowiązań, m.in.:

Ważne jest to, że zwykle prawo do zawieszenie kredytu znajduje się także w umowie kredytowej określonego produktu finansowego. Dana instytucja dokładnie precyzuje, na jakich zasadach, a także na jaki okres, jak również co jaki czas klient będzie mógł skorzystać z odroczenia spłaty zobowiązania. Oprócz, na tego typu wsparcie klient może liczyć także w trudnych sytuacjach, co widać było na przykładzie pandemii koronawirusa.

Dwa rodzaje odroczenia spłaty kredytu

Instytucje bankowe podchodzą do kwestii odroczenia spłaty kredytu w odmienny sposób i pojęcie to nie zawsze będzie oznaczało to samo. Zwykle mowa jest o 2 wariantach:

 • Odroczenie raty kapitałowo-odsetkowej – w tym przypadku mowa o całkowitym zawieszeniu spłaty kredytu na okres ustalony z bankiem – klient nie płaci całej wartości raty,
 • Odroczenie raty kapitałowej – w tym przypadku jest to zawieszenie spłaty raty kredytu. W takim przypadku klient zobowiązany jest do regulowania jedynie części odsetkowej raty.

Jeśli chodzi i wymiar praktyczny, to dużo zależy w tym zakresie od polityki prowadzonej przez daną instytucję. Większość z nich pozwala na odroczenie spłat całej raty kapitałowo-odsetkowej, czyli klient nie będzie musiał w danym okresie regulować jakiejkolwiek płatności związanej z ratą.

Czytaj także: Pożyczka ratalna bez BIK

Inne z kolei pozwalają na odroczenie wyłącznie spłaty raty odsetkowej, co związane jest z koniecznością opłacenia kapitałowej części. Wiele instytucji bankowych umożliwia wybranie, czy klient chce skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu w całości, czy ograniczenia go jedynie do części odsetkowej. Dzięki temu kredytobiorca jest w stanie dostosować odroczenie spłaty kredytu do własnych, indywidualnych możliwości finansowych, a także określonej sytuacji.

Sposoby odroczenia kredytu

Odroczenie spłaty kredytu może mieć różne postacie. W Polsce najbardziej popularne są:

 • karencja kredytu,
 • wakacje kredytowe,
 • w czasie pandemii koronawirusa – odroczenie spłaty w związku z tym.

Dwa pierwsze mechanizmy są standardowo dostępne w ofertach instytucji bankowych i kredytobiorcy mogą skorzystać z nich na określonych zasadach, bez względu na kondycję ekonomiczną. Z kolei w trzecim przypadku, to odroczenie związane jest bezpośrednio z pandemią koronawirusa, a także jej wpływem na kondycję finansową całej gospodarki, jak również samych klientów, zatem jest to odpowiedni sposób na zachowanie płynności finansowej w obliczu kryzysu.

Kredyt z odroczoną spłatą
Odroczenie raty kredytu i kredyt odroczony

W każdym przypadku trzeba jednak pamiętać o tym, że odroczenie spłaty kredytu to nie to samo, co brak spłaty długu. To swego rodzaju zawieszenie spłaty rat, które będzie trzeba uregulować w przyszłości. Pieniądze będzie trzeba oddać, a odroczenie spłaty rat kredytu przełoży się na wyższy całkowity koszt zobowiązania. Trzeba mieć to na uwadze, a także mechanizm ten stosować z rozwagą.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to najpopularniejszy sposób na odroczenie spłaty długu. Jest to jedna ze standardowych opcji, z których klient może korzystać a trakcie spłaty kredytu. To jednak nie oznacza, że może to zrobić w dowolnie wybranym momencie. Odroczenie kredytu zwykle uzależnione jest od:

 • Rzetelną spłatą dotychczasowych rat – w większości przypadków banki uzależniają możliwość korzystania z odroczenia raty od tego, czy klient do tej pory bez żadnych problemów wywiązywał się ze swoich obowiązków. Zazwyczaj bank bierze pod uwagę ostatni okres,
 • Częstotliwość korzystania z odroczenia zobowiązania – instytucje bankowe nie pozwalają kredytobiorcom na korzystanie z wakacji kredytowych zbyt często. Odroczenie spłaty rat kredytu zazwyczaj możliwe jest raz w roku.

Zwykle w ten sposób uzyskać można odroczenie 1 raty kapitałowo-odsetkowej raz na 12 miesięcy. Ważne jest to, że kapitał razem ze skapitalizowanymi odsetkami w większości przypadków doliczony zostanie do pozostałej do spłaty kwoty, co będzie miało wpływ na podwyższenie raty oraz ostatecznie wyższą kwotę do spłacenia.

Zatem odroczenie spłaty kredytu to opcja, która sprawdza się krótkookresowo. 

Na czym polega karencja kredytu czy odroczenie kredytu?

Wakacje kredytowe często mylone są z karencją kredytu. Idea obu opcji jest taka sama, czyli odroczenie rat, jednak występują one w innym zakresie, gdyż karencja dotyczy tylko części kapitałowej, ale konieczne będzie dalsze opłacanie odsetek.

Karencja w przeciwieństwie do wakacji kredytowych, daje zazwyczaj nieco większą dowolność, gdyż bank może wyrazić zgodę na dłuższy okres karencji, rozpatrując indywidualną sytuację kredytobiorcy.

Karencja udzielana jest standardowo u większości pożyczkodawców w przypadku kredytów na budowę domu. W takim przypadku, po udzieleniu zobowiązania, jednak jeszcze przed wypłaceniem wszystkich transz albo przed sfinalizowaniem inwestycji, klienci mogą korzystać z wydłużonego okresu karencji, który pozwala na odroczenie rat kapitałowych.

Jak skorzystać z odroczenia spłat kredytu?

Większość instytucji bankowych pozwala na złożenie wniosku zarówno przez bankowość elektroniczną, jak również mobilną. Do dyspozycji jest także infolinia.

Wniosek o odroczenie rat kredytu można także złożyć osobiście w oddziale banku, poprzez wypełnienie określonego formularza. Jest to bardzo proste i nie powinno sprawić klientowi żadnego problemu.

Trzeba jednak podchodzić do tego roztropnie szczególnie, że w oczach niektórych banków nadużywanie tego typu opcji może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Bez względu na to, czy klient myśli o skorzystaniu z rządowych wakacji kredytowych czy też karencji, okres zawieszenia spłaty kredytu ma dużo zalet, ale niesie ze sobą także pewne ryzyko.

Jako skorzystać z kredytu z odroczoną spłatą na przykładzie BNP Paribas?

Procedura odroczenia spłaty kredytu w większości przypadków wygląda podobnie. W jaki sposób można z tego skorzystać?

 • Należy złożyć wniosek na stronie wybranego banku, w tym przypadku jest jest BNP Paribas. W takim przypadku potrzebne będą dane kontaktowe, a także podanie numer umowy kredytowej w celu łatwiejszego zidentyfikowania, którego zobowiązania dotyczy wniosek. Wniosek należy złożyć przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty zobowiązania. W takim przypadku odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty kredytu,
 • Następnie należy czekać na telefon od konsultanta banku, który w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzi pełną procedurę wniosku. Podczas rozmowy możliwe będzie zawarcie porozumienia, dotyczące odroczenia płatności kredytu,
 • Po przeprowadzeniu rozmowy, nie ma konieczności przychodzenia do siedziby banku albo podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Dokument, który potwierdza zakres ustaleń, bank dostarczy do domu klienta. W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania potwierdzenia, klientowi będzie przysługiwać mu także prawo do odstąpienia od zawartego porozumienia, jeżeli zmieni zdanie.
Kredyt z odroczoną spłatą
Raty z odroczeniem co to znaczy. Odroczenie kredytu

Jak napisać wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych należy sporządzić zgodnie z wytycznymi, które określone zostały przez konkretny bank. W każdym przypadku mogą być one trochę inne, gdyż niektóre z banków udostępniają możliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe z poziomu bankowości elektronicznej, a inne wymagają dostarczenia wniosku w formie pisemnej.

A w jaki sposób napisać wniosek o tzw. kredyt z odroczoną spłatą samodzielnie? Pismo powinno zawierać takie informacje, jak:

 • dane osoby wnioskującej wraz z danymi, które dotyczą miejsca zamieszkania, a także dane kontaktowe,
 • dane, które dotyczą umowy kredytowej, czyli jej numer oraz data zawarcia,
 • czas, w jakim klient chce korzystać z odroczenia spłaty kredytu – trzeba podać okres zawieszenia w miesiącach,
 • podpis klienta.

Większość instytucji bankowych wymaga także uzasadnienia prośby o uruchomienie odroczenia spłaty zadłużenia.

Bankowe a rządowe wakacje kredytowe. Odroczenie kredytu

Ze względu na to, że pojawiły się rządowe wakacje kredytowe, pojawiło się także spore zamieszanie wśród kredytobiorców, natomiast banki niezbyt chętnie udzielały jakichkolwiek informacji.

Z tego względu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, niżej przedstawione zostały kluczowe różnice pomiędzy bankowymi a rządowymi wakacjami kredytowymi:

 • Jeśli chodzi o rządowe wakacje kredytowe, to klient nie ponosi kosztów dodatkowych, w przypadku wakacji standardowych, zależy od polityki banku, można zawiesić kapitał, odsetki albo jedno i drugie, co związane jest z dodatkowymi kosztami,
 • Wakacje rządowe umożliwiają odroczenie kredytu – zawieszenie spłaty raty aż 8 razy w ciągu 2 lat. Z kolei bankowe wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie rat kredytu na 3-6 miesięcy, zależnie od polityki banku,
 • W przypadku wakacji rządowych zawiesza się całą ratę kredytu, a jeśli chodzi o bankowe wakacje kredytowe, zawiesić można ratę kapitałową, odsetkową. W większości instytucji bankowych polityka ustalana jest z góry, a także nie ma dowolnej możliwości wybierać z dostępnych wariantów,
 • Wakacje rządowe automatycznie wydłużają okres spłaty zobowiązania, a w przypadku bankowych wakacji można wybrać z 2 opcji – okres spłaty nie ulegnie zmianie, ale wzrośnie miesięczna rata kredytu albo okres spłaty zobowiązania zostanie wydłużony o kilka miesięcy, co także będzie mieć wpływ na wzrost raty kredytu o odsetki dodatkowe za okres zadłużenia (czytaj także: Pożyczki natychmiastowe dla zadłużonych oraz Trudne pożyczki dla zadłużonych).

Jak przebiega spłata kredytu po zakończeniu odroczenia jego spłaty?

Kredyt z odroczoną spłatą nie będzie trwał wiecznie – kiedyś się kończy i warto wiedzieć, jak wygląda jego spłata po zakończonym okresie odroczenia spłat. W takim przypadku są możliwe następujące scenariusze:

 • Umowa kredytowa nie zostanie przedłużona, a raty niespłacone doliczone zostaną proporcjonalnie do pozostałych rat i w takim przypadku ich wysokość wzrośnie, jak również zmieni się harmonogram spłat,
 • Zawarta umowa zostanie wydłużona o czas zawieszenia – w takim przypadku niespłacone raty dopisane zostaną do aktualnego harmonogramu, czyli wysokość comiesięcznych obciążeń nie ulegnie zmianie.

Czy istnieje możliwość odroczenia spłaty kredytu, który objęty jest ubezpieczeniem?

Z punktu widzenia wielu klientów, ważną częścią zobowiązania są nie tylko raty kapitałowo-odsetkowe, ale także ubezpieczenie kredytu, które stanowi jego ważne zabezpieczenie. Co więcej, odroczenie spłaty kredytu nie oznacza braku konieczności regulowania składek ubezpieczeniowych.

Kredyt z odroczoną spłatą
kredyt gotówkowy z odroczoną spłatą.

Zatem klient będzie musiał w dalszym ciągu je regulować, bez względu na przyjęty model odroczenia zobowiązania. Dotyczy to także mechanizmów, które stworzone zostały w celu przeciwdziałania ekonomicznych efektów pandemii koronawirusa.

Czynnik ten trzeba wziąć pod uwagę także przy ocenianiu realnych oszczędności, które uda się osiągnąć dzięki temu. Warto mieć na uwadze także to, że w każdym scenariuszu zawieszony spłaty rat będzie trzeba zwrócić, a wydłużenie harmonogramu będzie się wiązać z dodatkowymi opłatami.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych jest darmowe?

Za samo rozpatrzenie wniosku o odroczenie rat kredytu zazwyczaj nie jest pobierana żadna opłata dodatkowa. 

Koszt wakacji kredytowych to dodatkowe odsetki, jeżeli na skutek zawieszenia rat wydłużony zostanie okres kredytowania, co będzie związane z dłuższym korzystaniem z kapitału. Warto również pamiętać o tym, że część banków może naliczać opłaty dodatkowe, np. za wykonanie nowego harmonogramu spłat.

O czym pamiętać, biorąc kredyt z odroczoną spłatą?

Jest to bardzo kusząco opcja w pewnych okresach, czyli wtedy, kiedy ludzie wydają najwięcej pieniędzy. A następnie zaczynają oszczędzać, aby dopiąć budżet. Dzieje się tak szczególnie przed świętami, ale także innymi wydarzeniami, jak np. urodziny. Wówczas pożyczka, którą nie trzeba wliczać już w kolejny miesiąc jest bardzo kusząca. O czym warto pamiętać?

 • Należy sprawdzić, czy kredyt z odroczoną spłatą jest faktycznie opłacalny. Trzeba zatem sprawdzić jego oprocentowanie, naliczaną prowizję oraz inne opłaty, jak również przeanalizować i ocenić swój budżet finansowy,
 • Dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami oraz poznać warunki, na jakich udzielane jest odroczenie,
 • Wszystkie wymagania i warunki powinny być znane klientowi. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, powinien niezwłocznie wyjaśnić je u źródła i otrzymać wyczerpującą odpowiedź,
 • Czy do kredytu z odroczoną spłatą wliczane jest ubezpieczenie,
 • Warto się także zastanowić, czy rozkładanie niewielkiej sumy na kilka albo kilkanaście miesięcy jest sensownym rozwiązaniem.

Formalności w przypadku pożyczek z odroczoną spłatą

Jeśli chodzi o aspekt teoretyczny, to wygląda to bardzo dobrze. Na stronach internetowych niektórych sklepów można przeczytać, iż cały proces nie trwa zwykle dłużej niż 15 minut. Zazwyczaj wymagany jest jedynie dowód osobisty, jednak w pewnych przypadkach może być wymagane zaświadczenie o dochodach (czytaj: Ktoś wziął na mnie kredyt). Potem należy po prostu podpisać umowę i uregulować raty w wyznaczonym terminie.

Kredyt z odroczoną spłatą
Czy można odroczyć spłatę kredytu?

Jednak w praktyce trwa to dłużej niż 15 minut, zwłaszcza w okresie świątecznym oraz noworocznym (czytaj: Chwilówki 24/7 bez baz nowe oraz Pożyczki wypłacane w weekend). Osób, które zainteresowanych ratami jest o wiele więcej niż w innych miesiącach, z pominięciem okresu komunijnego. Jednak w banku formalności jest o wiele więcej i na odpowiedź trzeba czekać dwa razy dłużej.

Ile razy w ciągu roku można korzystać z wakacji kredytowych?

Każdy bank w sposób indywidualny określa, ile razy klient może ubiegać się o wakacje kredytowe, a także jak długo mogą one trwać. Uzależnione jest to w dużej mierze od rodzaju kredytu.

Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to o zazwyczaj o przerwę w spłacie rat można wnioskować raz w ciągu roku. Zasady korzystania z odroczenia spłaty rat mogą być sprecyzowane w umowie kredytowej albo ogólnie obowiązywać wszystkich klientów. Banki, które precyzyjnie określają, ile razy można korzystać z wakacji kredytowych to np. PKO BP czy Credit Agricole.

Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?

Jeśli chodzi o ustawowe wakacje kredytowe, to bank ma obowiązek udzielić ich każdemu – tak było w okresie pandemii koronawirusa. Aktualnie bank może odmówić wakacji kredytowych, gdyż zwykle, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić konkretne warunki. Na odroczenie spłaty kredytu nie mogą liczyć osoby, które:

 • Korzystały wcześniej z wakacji kredytowych w ramach tego samego kredytu,
 • Toczy się wobec nich postępowanie komornicze,
 • Nie spłacały dotychczasowych rat w wyznaczonym terminie,
 • W umowie, która została zawarta, nie ma możliwości korzystania z wakacji kredytowych.

Jeśli więc klient nie spełnia skonkretyzowanych warunków, musi się liczyć z odrzuceniem wniosku o udzielenie wakacji kredytowych.

Czy możliwe jest całkowite zawieszenie kredytu hipotecznego?

Zazwyczaj problemy w regulowaniu zobowiązania mają klienci, którzy spłacają kredyt hipoteczny, ponieważ raty tego typu zobowiązań są stosunkowo wysokie i bardzo wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Wiele osób zatem zastanawia się, czy taki kredyt można zawiesić.

Czasowe wstrzymanie spłaty zobowiązania z tytułu tego typu kredytu możliwa jest zarówno w ramach ustawowych, jak i tradycyjnych wakacji kredytowych, jeżeli są one proponowane przez konkretny bank, a także jeżeli klient spełnia warunki przyznania ich.

Pisaliśmy także: Pożyczka pod zastaw działki oraz Pilna pożyczka na dzisiaj dla zadłużonych

zawieszenie rat kredytu hipotecznego, a dokładnie czasowe zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych, można również wnioskować w ramach wnioskowania o restrukturyzację kredytu w sytuacji wystąpienia trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwala na terminową spłatę kredytu.

Kredyt z odroczoną spłatą
Ile rat kredytu można zawiesić?

Alternatywa dla zawieszenia spłaty kredytu

Przerwa w spłacie kredytu to korzystnie rozwiązanie w sytuacji, kiedy klient ma przejściowe kłopoty z regulowaniem rat, gdyż po zakończeniu wakacji kredytowych trzeba ponownie spłacać te same raty albo nawet w wyższej wysokości. Zatem jeżeli problemy finansowe mają charakter trwały, lepiej rozważyć inne opcje zmiany zasad spłaty kredytu, np.:

 • Przedłużenie okresu kredytowania – to wymaga zmiany warunków umowy, a także skutkuje obniżeniem wszystkich rat,
 • Zmiana warunków umowy kredytu – przykładowo może to być zmiana oprocentowania zmiennego na stałe albo rat, które maleją na równe,
 • Konsolidacja – jest to rozwiązanie, które polega na połączeniu nawet kilku zobowiązań i spłacaniu jednego kredytu konsolidacyjnego. Nowe zobowiązanie ma niższą ratę i dłuższy termin spłaty, dzięki czemu klientowi łatwiej jest uregulować posiadane zobowiązania,
 • Refinansowanie kredytu – aby skorzystać z tego rozwiązania, w innym banku trzeba wziąć kredyt refinansowy, a także przeznaczyć go na spłatę dotychczasowego zobowiązania. Tego typu kredyt pozwala na uzyskanie lepszych warunków kredytowania pod postacią np. obniżonego oprocentowania albo dłuższego okresu spłaty kredytu.

Zatem warto pamiętać, że wakacje kredytowe to jeden z kilku rozwiązań, z których klient może skorzystać, mając trudną sytuację finansową.

Kredyt z odroczoną spłatą – czy opłaca się skorzystać?

Chociaż wakacje kredytowe co do zasady mają na celu pomóc klientowi w uporaniu się z czasowymi kłopotami, nie zawsze jest korzystne. Zanim klient zdecyduje się na to rozwiązanie, powinien dokładnie przeanalizować wszystkie wady i zalety tego typu opcji.

Zalety zawieszenia spłaty rat kredytu

Największą korzyścią, jaką związana jest z przerwą w spłacie rat kredytowych jest to, że klient będzie miał możliwość utrzymania płynności finansowej w okresowych problemach związanych z finansowych.

Dzięki zawieszeniu spłaty kredytu, kredytobiorca nie musi martwić się, skąd weźmie pieniądze na spłatę rat, kiedy jest to bardzo trudne z powodu chwilowego obniżenia dochodów, np. ze względu na utratę pracy albo chorobę (pisaliśmy: Rozłożenie chwilówek na raty oraz Jak spłacić chwilówki bez zdolności). Można zatem uniknąć przykrych konsekwencji, związanych z brakiem spłaty zobowiązania, jakie miałyby miejsce w przypadku, kiedy spłata zobowiązania nie zostałaby zawieszona.

Wady oraz ryzyko zawieszenia spłaty kredytu

Odroczenie spłaty kredytu ma także pewne wady. Trzeba pamiętać o tym, że po zakończeniu wakacji kredytowych, odroczone raty nie będą umorzone, ale trzeba będzie je spłacić. Zatem może to skutkować podwyższeniem wysokości kolejnych rat albo wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania.

Tego typu przerwa kredytowa nie jest zatem sposobem na to, aby rozwiązać długotrwałe problemy finansowe. Jeżeli klient ma pewność, że po zakończeniu wakacji kredytowych w dalszym ciągu będzie miał kłopoty z regulowaniem wysokich rat kredytu, powinien zastanowić się np. nad restrukturyzacją kredytu. Warto również wiedzieć, że w temacie korzystania z wakacji kredytowych, może być utrudnione zaciągnięcie kolejnego kredytu. Część banków automatycznie odrzuca wnioski kredytowe klientów, którzy korzystają z tego typu rozwiązania, gdyż zawieszenie spłaty innego zobowiązania jest przez banki traktowane jako dowód na kłopoty finansowe wnioskodawcy.

Kredyt z odroczoną spłatą
Jak napisać wniosek o odroczenie spłaty kredytu w Alior bank?

Kiedy odroczenie spłaty kredytu może być przydatne?

Pandemią się spowodowała, że wiele osób, zwłaszcza w sektorze usługowym, jak również turystycznym, całkiem straciła zatrudnienie. Wiele firm zawiesiło albo zakończyło działalność, z kolei pracownicy, którym udało się utrzymać zatrudnienie, często otrzymywali niższe wynagrodzenie, mieli zredukowane godziny pracy czy też przymusowe przebywanie na urlopie. W związku z tym, sytuacja finansowa wielu osób w kraju znacznie się pogorszyła. Osoby te mogą mieć kłopoty z terminowym spłacaniem posiadanych pożyczek i kredytów, jak również w ich przypadku mogła wystąpić konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Odroczenie spłaty rat pożyczki może być przydatne właśnie dla takich osób. Rozwiązanie to może pomóc uniknąć nieprzyjemnych skutków związanych z opóźnieniami w spłacie zobowiązań i pozwoli na polubowne załatwienie sprawy z wierzycielem.

Część pożyczkobiorców nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że taka ewentualność istnieje albo obawia się skorzystać z tego typu rozwiązania. Warto ją jednak rozważyć, gdyż brak działania w tym zakresie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, które związane są z brakiem spłaty zobowiązania.

Zakupy na kredyt z odroczoną spłatą

Odroczone raty udzielane są także w ramach oferty dotyczącej płatności na zakupy, które proponują klientom sklepy internetowe, stacjonarne, jak również platformy aukcyjne przy zakupach ratalnych. Ta opcja jest także dostępna, choć rzadziej, w przypadku kredytów bankowych.

Usługa polega na zaciągnięciu zobowiązania, którego termin pierwszej raty zostaje przesunięty w czasie, a o jaki okres, to uzależnione jest to od wybranej instytucji finansowej.

Odroczenie rat, czyli swojego rodzaju karencja, często utożsamiana jest z wakacjami kredytowymi. Jednak wakacje kredytowe polegają na odroczeniu spłaty rat albo raty w trakcie spłacania zobowiązania na wniosek klienta. Z kolei płatność odroczona dotyczy przesunięcia terminu płatności pierwszej raty, co zawarte jest już w umowie kredytowej.

Jednak warto pamiętać o tym, że chcąc skorzystać z zobowiązania z odroczoną spłatą, trzeba wcześniej zorientować się, jaki sklep proponuje tego typu rozwiązanie. Oferty uzależnione są od instytucji bankowych, z jakimi określona placówka współpracuje i zwykle są one czasowe lub dotyczyć mogą części asortymentu konkretnego sklepu.

Jak otrzymać kredyt z odroczonymi ratami?

kredyt ratalny z odroczoną spłatą wnioskuje się w określonym sklepie. Klient wybiera produkt, którym jest zainteresowany, a przy płatności wyraża chęć finansowania go w ramach kredytu z odroczoną spłatą.

Następnie sprzedawca wpisuje dane klienta do systemu i na tej podstawie bank, z którym sklep współpracuje, wydaje decyzję kredytową. Może zdarzyć się raka sytuacja, że bank zażąda od klienta potwierdzenia uzyskiwanego dochodu i w takiej sytuacji będzie trzeba dostarczyć pismo, który powietrza deklarację klienta we wniosku.

Warto zatem zabrać ze sobą przykładowo zaświadczenie od pracodawcy albo potwierdzenie z bankowości elektronicznej, które potwierdza wpływ wynagrodzenia na podane konto (czytaj: Kredyt na dowód bez umowy o pracę). Opcja odroczonej płatności dostępna jest również przy zakupach przez internet i w takim przypadku, zatwierdzając koszyk zakupów, należy wybrać właściwą metodę płatności.

Warto pamiętać o tym, że decydując się na taki rodzaj finansowania, za każdym razem należy zapoznać się z regulaminem danej promocji. Dokument ten zwykle dostępny jest na stronie sklepu, w którym klient chce kupić produkt.

A dlaczego jest to takie ważne? Gdyż tylko tam klient może dowiedzieć się dokładniejszych informacji na temat danej promocji. W poszczególnych sklepach wygląda ona inaczej, a w regulaminie bardzo często znajdują się zapisy, które dotyczą warunków uczestnictwa, mogące wykluczyć konkretnego klienta z promocji.

Warunki odroczonej spłaty w sklepach

Mogłoby się wydawać, że w każdym sklepie kwestia ta przedstawia się tak samo. Jednak sklepy zaskakują, a oferta jest zróżnicowana. Chcąc skorzystać z odroczonej spłaty, trzeba liczyć się z warunkami, jakie stawiane są przez bank, np. koniecznością rozłożenia spłaty na konkretną liczbę rat – zdarza się, że jest to nawet kilka lat, a to mocno podwyższa całkowity koszt zobowiązania. Innym warunkiem może być spłata w 2 ratach.

Dlatego dokonując zakupów stacjonarnie, przed udaniem się do sklepu, warto wejść na stronę internetową sklepu i zapoznać się z zawartymi tam informacjami, bo może okazać się tak, że gotówka będzie niezbędna.

O czym pamiętać, decydując się na wzięcie kredytu z odroczoną spłatą?

Niezależnie od tego, czy klient decyduje się na skorzystanie z usług firm pożyczkowych czy banku, warto uważać na pewne kwestie i zwrócić szczególną uwagę na:

 • Przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej – warto zastanowić się, czy wybrana opcja rzeczywiście jest najlepszą z dostępnych,
 • Przeczytanie dokumentów kredytowych -wiele osób popełnia błąd, ponieważ nie czyta dokumentów pożyczkowych. Konieczne jest dokładne zapoznanie się z całą dokumentacją – każda informacja powinna być dla klienta jasna,
 • Wyjaśnienie ewentualnych niejasności – w trakcie czytania dokumentów oraz zapoznawania się z informacjami tam zawartymi, mogą pojawić się pewne wątpliwości. Klient powinien móc bez żadnych przeszkód uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania,
 • Warto wcześniej sprawdzić przyszłego pożyczkodawcę i dowiedzieć się, jakie ma opinie, a najlepiej korzystać z usług renomowanych firm pożyczkowych, które działają na rynku od dłuższego czasu i budzą zaufanie wśród konsumentów. Pożyczkodawcę można także zweryfikować, sprawdzając listę ostrzeżeń Krajowego Nadzoru Finansowego. Podmioty, które się na niej zbudują, mogą nie być uczciwe i najlepszym wyjściem jest skorzystanie z oferty innej firmy pożyczkowej, która cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku.

Czytaj także: W jakim banku dostanę kredyt na świadczenie pielęgnacyjne

Jak widać, kredyt z odroczoną spłatą może mieć różne formy. Jednak w każdym przypadku ma na celu zawieszenie spłaty zobowiązania, która pozwoli klientowi na zgromadzenie potrzebnych środków. Mając trudną sytuację finansową, warto się nad tym zastanowić i spróbować zawnioskować o takie rozwiązanie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.