Pożyczka na kartę pobytu czasowego jest jak najbardziej możliwa. Osoba, która chce uzyskać takie finansowanie, musi spełnić kilka dodatkowych warunków, m.in. posiadać miejsce zamieszkania na terenie kraju. Pożyczka na kartę pobytu oferowana jest zarówno przez banki, jak i firmy pożyczkowe.

Pożyczka na kartę pobytu czasowego

Uzyskanie pożyczki przez obcokrajowca w Polsce, bez posiadania obywatelstwa polskiego może nie być najłatwiejszym zadaniem. Jednak nie jest to niemożliwe, ponieważ niektóre firmy pożyczkowe decydują się na udzielenie wsparcia finansowego także obcokrajowcom. Aby otrzymać finansowanie, należy spełnić warunki wymagane przez danego pożyczkodawcę. 

Wybrane dla Ciebie oferty pożyczek

Poza tym osoby, które chcą wnioskować o pożyczkę, muszą posiadać zdolność kredytową oraz źródło dochodu, które umożliwi im spłatę zobowiązania w ustalonym w umowie terminie. 

Jeśli chodzi o Ukraińców oraz Białorusinów, którzy wnioskują o finansowanie, wymaga się także przesłania zdjęcia albo skanu paszportu, podaniu numeru ubezpieczenia, czyli o wiele więcej szczegółów niż w przypadku Polaków. To wszystko ma jednak na celu zminimalizowanie ryzyka, które związane jest z możliwą niewypłacalnością klienta.

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki
instytucja finansowa
instytucja finansowa. Pożyczka online na kartę pobytu

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę na kartę czasowego pobytu?

Firmy pozabankowe, które weryfikują wnioski klientów, zazwyczaj trzymają się ściśle określonych zasad. Jednym z warunków jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Warunek ten związany jest z tym, że pozabankowi pożyczkodawcy obawiają się braku zwrotu pożyczki przez klienta.

Osoby, które mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski, nie są klientami pewnymi, ponieważ w każdej chwili mogą wyjechać z kraju. Co więcej, osoba wnioskująca, która jest obywatelem Ukrainy musi posiadać:

 • Paszport,

 • Polski numer PESEL (do uzyskania w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu),

 • Ubezpieczenie UA – niezbędny jest numer ubezpieczenia,

 • Dokument, który potwierdza legalne zatrudnienie.

Osoby z Ukrainy mogą korzystać z usług firm pożyczkowych, ale także banków pod warunkiem, że okażą jeden z dokumentów, który poświadcza ich miejsce zamieszkania, a także możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce. Chodzi o kartę pobytu albo status rezydenta długoterminowego.

Warto zwrócić uwagę na to, że prawo polskie nie dyskryminuje obcokrajowców, którym zależy na uzyskaniu wsparcia finansowego. Nie ma żadnego precyzyjnego zapisu, który mówiłby o tym, że istnieje zakaz mówiący o tym, że nie można udzielać pożyczek osobom, które nie mają polskiego obywatelstwa. To powoduje, że zarówno firmy pożyczkowe, jak i banki mają dużą swobodę w tym zakresie oraz ustalają kryteria samodzielnie. Zwykle jest to:

 • Ukończenie pełnoletniości,

 • Zamieszkanie na terytorium kraju,

 • Pełna zdolność do czynności prawnych,

 • Posiadanie konta osobistego w polskim banku,

 • Telefon komórkowy, który zarejestrowany jest u polskiego operatora,

 • Źródło dochodu (sprawdź także: Pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach).

Jak widać, warunki stawiane obcokrajowcom tak naprawdę nie różnią się niczym od wymagań, jakie przedstawiane są obywatelom Polski.

dokument potwierdzający prawo pobytu
dokument potwierdzający prawo pobytu. Pozyczki dla cudzoziemcow. Szybka pożyczka dla Ukraińców

Czy jest możliwa pożyczka online dla Ukraińców i obcokrajowców w Polsce?

Jeszcze nie tak dawno problemem dla obcokrajowców mogło być to, że nie posiadają oni konta bankowego. Jednak aktualnie problem ten został niemal całkowicie wyeliminowany. Co więcej, na polskim rynku pozabankowym działa wielu wiarygodnych pożyczkodawców, udzielających pożyczki dla obcokrajowców. Sprawdzają one:

 • Legalne zamieszkanie oraz zameldowanie na terytorium kraju,

 • Paszport,

 • Legalne zatrudnienie, a także udokumentowane dochody,

 • Karta pobytu czasowego, kiedy obcokrajowiec nie posiada jeszcze karty pobytu stałego,

 • Status rezydenta długoterminowego – jest to ważny parametr, który daje osobie wnioskującej prawo do stałego pobytu w Polsce oraz legalnej pracy,

 • Numer PESEL – jest to przypisywany automatycznie każdej osobie, która otrzymała zgodę na stały pobyt w Polsce. Inne osoby mogą złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy, który właściwy jest dla miejsca zamieszkania albo w urzędzie gminy, który właściwy jest dla siedziby pracodawcy. Jest on nadawany również uchodźcom, jednak ta grupa osób nie może wnioskować o pożyczkę,

 • Zdolność kredytowa – przykładowo, pożyczki dla Ukraińców przyznawane są w oparciu o współpracę polskiego Biura Informacji Kredytowej z jego odpowiednikami z Ukrainy. Dzięki temu instytucje finansowe mają dostęp do historii kredytowej wnioskodawcy z okresu, kiedy przebywał on jeszcze w swoim ojczystym kraju.

Pożyczki dla obcokrajowców – ranking

Poniżej oferty pożyczkę dla obcokrajowców, na które warto zwrócić uwagę, szukając najlepszej pożyczki dla siebie.

Alior Bank

W tym przypadku klienci, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, na etapie wnioskowania muszą dostarczyć takie dokumenty, jak karta stałego pobytu dla siebie albo członka rodziny, karta pobytu obywatela Unii Europejskiej. Należy pamiętać o tym, że karta musi być ważna co najmniej 3 miesiące naprzód w trakcie uzupełniania wniosku o kredyt. W przypadku osób z poza Unii Europejskiej wymagana jest:

 • Karta pobytu z rodzajem zezwolenia,

 • Karta zezwolenia na czasowy pobyt,

 • Osiedlenie,

 • Pobyt jako rezydent długoterminowy w Unii Europejskiej.

BNP Paribas

W tym banku osoby z Unii Europejskiej, a także spoza niej, muszą w szczególności dostarczyć kartę stałego albo czasowego pobytu. Co więcej, bank wymaga posiadania numeru PESEL, relacji z bankiem, która trwa co najmniej pół roku, np. prowadzenia konta bankowego, stałego zatrudnienia, które trwa co najmniej 6 miesięcy, wyciągów z konta bankowego z ostatniego pół roku.

IKANO Bank

Bank ten ma bardzo proste warunki, jeśli chodzi o udzielenie finansowania obcokrajowcom. Klient musi jedynie przedstawić kartę stałego pobytu. 

Getin Noble Bank

Cudzoziemcy, którzy starają się o kredyt gotówkowy w tym banku, muszą przedstawić pożyczkodawcy kartę stałego albo czasowego pobytu albo zagraniczny dowód lub paszport. Jeśli chodzi o obywateli Gruzji, Ukrainy, Norwegii, Mołdawii, a także innych krajów, zobowiązani są do przedstawienia paszportu w języku angielskim. Należy pamiętać o tym, że maksymalna kwota w tym banku wynosi 5000 zł. Niezbędne jest również przedstawienie zaświadczenia dotyczącego zameldowania na terenie Polski.

mBank

Jeśli chodzi o warunki finansowania dla cudzoziemców, to bank ten wymaga następujących dokumentów:

 • Paszportu zagranicznego albo karty czasowego/stałego pobytu, zarówno w przypadku obywateli Unii Europejskiej, jak i tych, którzy pochodzą z poza krajów UE.

Santander Bank Polska

Jeśli chodzi o ten bank, to najważniejszym warunkiem jest to, że okres kredytowania musi być o 3 miesiące krótszy od daty ważności karty czasowego bądź stałego pobytu. Warto dodać również, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii muszą przedstawić dokument, który potwierdza prawo do pobytu oraz został wydany po 1.01.2021 roku.

pożyczka i kredyt dla obywatela Ukrainy
pożyczka i kredyt dla obywatela Ukrainy. Pozyczka na karte pobytu

Kredyt dla obcokrajowców w banku

Obcokrajowiec, który przebywa w Polsce dłuższy czas, ma możliwość wzięcia kredytu gotówkowego w Polsce. W tym przypadku jest on traktowany tak samo, jak obywatel Polski. Nie jest tak jednak w przypadku osób, które przyjechały dopiero do Polski albo żyją w Polsce, jednak czerpią zyski z pracy z kraju ojczystego.

Istnieje również możliwość zaciągnięcia pożyczki przez cudzoziemca razem z drugą osobą, np. małżonkiem, który ma polskie obywatelstwo. Trzeba jednak pamiętać o tym, że posiadanie statusu cudzoziemca, nie zwalnia klienta z konieczności spełnienia innych warunków, m.in. posiadania polskiego konta bankowego, otrzymywania regularnych dochodów czy miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Jedynie po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, pożyczkodawca będzie w stanie udzielić wsparcia finansowego.

Sprawdź także: Pożyczki prywatne i społecznościowe

Jak obywatel Ukrainy może zdobyć szybką gotówkę w Polsce?

Obcokrajowcy, którzy na stałe osiedlają się w Polsce oraz posiadają obywatelstwo, mają możliwość starania się o chwilówkę. Aby otrzymać takie finansowanie, należy spełnić pewne kryteria. W szczególności pożyczkobiorca musi mieć aktualny paszport. Niezbędne jest również posiadanie stałego zatrudnienia na terenie Polski legalnie, a także dokumentów, które świadczą o stałych dochodach i np. dokumentów poświadczających zamieszkanie.

Ważną kwestią jest także posiadanie statusu rezydenta długoterminowego. Daje to obcokrajowcom możliwość pobytu stałego w Polsce, a także podjęcia tutaj pracy zarobkowej.

Czy w Polsce Ukrainiec może zaciągnąć pożyczkę bez karty tymczasowego pobytu?

Oferta pożyczek, jak i kredytów, zarówno bankowych, jak również pozabankowych dla obywateli innych krajów jest okrojona. To jednak nie oznacza, że brak polskiego obywatelstwa stanowi przeszkodę do wzięcia pożyczki.

Ukrainiec może wziąć pożyczkę. Jednak w takim przypadku karta stałego lub czasowego pobytu będzie bezwzględnie wymagana, gdyż świadczy ona o legalnym pobycie na terenie kraju. Dla uchodźców wojennych karta pobytu wydawana jest na uproszczonych warunkach. Najlepsze firmy pożyczkowe wymagają jej, aby udzielić finansowania klientowi. Jeżeli Ukrainiec nie ma karty pobytowej, pożyczkodawca nie jest w stanie stwierdzić, czy przebywa w Polsce legalnie.

Oprócz karty stałego lub czasowego pobytu, tego typu osoba musi spełnić dodatkowe wymagania, m.in. to, że jej miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

pomoc w uzyskaniu pożyczki
pomoc w uzyskaniu pożyczki. Kredyt dla Ukraińców

Obcokrajowcy mogą otrzymać kredyty i pożyczki

Aktualnie firmy pożyczkowe oferują oferty pożyczek, które dostępne są całkowicie online. Wszyscy pozabankowi pożyczkodawcy oferują możliwość wypełnienia wniosku przez internet. Z uzupełnieniem formularzu poradzi sobie każdy. Aby potwierdzić swoją tożsamość, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, czyli paszport, kartę czasowego pobytu albo kartę stałego pobytu.

Warto również wspomnieć o tym, co potwierdza regularne dochody klienta. Umowę pożyczki na kartę czasowego pobytu klient otrzymuje na adres e-mail.

Kiedy obcokrajowiec otrzyma pożyczkę?

Aby otrzymać pożyczkę w Polsce, obcokrajowiec musi posiadać legalną pracę w Polsce. Pod uwagę bierze się formę umowy o zatrudnieniu. Preferuje się umowę o pracę, jednak czasami wystarczy umowa cywilnoprawna, jeżeli zapewnia stały dochód (pisaliśmy: Szybki kredyt online bez zaświadczeń o dochodach).

Wynagrodzenie, które pobiera klient, musi wystarczyć na spłatę finansowania. Znaczenie będzie miała również historia kredytowa klienta, zwłaszcza w przypadku starania się o kredyt w banku. Cudzoziemcy, którzy planują dłuższy pobyt w Polsce, powinni mieć również konto w Polskim banku.

Jednym z warunków uzyskania pożyczki dla obcokrajowców jest posiadanie osobistego konta bankowego, służącego firmom pożyczkowym do weryfikacji tożsamości klienta, jak również do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Chodzi o regularne dochody z wynagrodzenia, które wpływają na rachunek bankowy, wykonywanie przelewów bankowych, dokonywanie płatności kartą oraz opłacanie rachunków – to wszystko pozwala na zbudowanie zdolności kredytowej klienta.

Cudzoziemcy, którzy mają konto bankowe oraz regularne wpływy, mogą od banku otrzymać kartę kredytową, która także stanowi element budowania wizerunku pożyczkobiorcy, spłacającego swoje zadłużenie w wyznaczonym terminie.

Jak warunki pożyczek dla Ukraińców różnią się od wymagań bankowych?

Ukraińcy przebywający w Polsce, mają możliwość wzięcia pożyczki pozabankowej albo kredytu bankowego, podobnie jak Polacy. Jednak muszą spełnić nieco inne warunki, aby ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Przede wszystkim muszą posiadać kartę czasowego albo stałego pobytu, a także konto w Polskim banku (niektóre banki wymagają również szerszych informacji odnośnie lokalu mieszkalnego).

Oprócz tego, cudzoziemiec musi spełnić wszystkie wymagane przez danego pożyczkodawcę wymagania, do których należy w szczególności ukończenie 18 roku życia, posiadanie zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz źródła utrzymania. Jeśli chodzi o kredyty dla Ukraińców (obywateli Ukrainy), to prawdopodobnie wymagań będzie więcej, jak również procedura kredytowa będzie bardziej skomplikowana.

pożyczka na statusie rezydenta długoterminowego
pożyczka na statusie rezydenta długoterminowego. Kredyt gotówkowy dla Ukraińców

Jak uzyskać kartę stałego pobytu do uzyskania pożyczki?

Aby skorzystać z usług firm, które oferują chwilówki dla obcokrajowców, konieczne jest posiadanie statusu rezydenta długoterminowego (dokument potwierdzający). Ze statusem rezydenta długoterminowego wiąże się to, że taka osoba jest traktowana na równi z obywatelem Polski. Ma ona prawo do edukacji, pracy, pomocy społecznej, a także przywilejów socjalnych. Jednak w takim przypadku nie można podejmować pracy w innym państwie.

Aby uzyskać kartę rezydenta, trzeba przebywać w Polsce co najmniej 5 lat, a także regularnie otrzymywać legalne dochody od co najmniej 3 lat. Konieczne jest również posiadanie prawa do nieruchomości mieszkalnej w dowolnej formie.

Warto także wiedzieć, że cudzoziemiec, który stara się o kartę stałego pobytu, musi znać język polskim na dobrym poziomie. To z kolei powinno być udokumentowane np. poprzez świadectwo ukończenia szkoły w Polsce albo dyplomem zaliczenia kursu.

Karta czasowego lub stałego pobytu

Każdy obcokrajowiec, który przekracza Polską granicę, a nie jest obywatelem kraju, należącego do Unii Europejskiej, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie karty czasowego, a potem stałego pobytu, a także statusu rezydenta.

Sprawdź także: Konsolidacja chwilówek online

Bez takich dokumentów obcokrajowiec nie otrzyma legalnej pracy, a także nie będzie mógł legalnie przebywać na terenie Polski. To, że osoba posiada wyżej wymienione dokumenty powodują, że:

 • Cudzoziemiec może korzystać z darmowej opieki zdrowotnej,

 • Uzyskuje zdolność do czynności prawnych,

 • Otrzyma numer PESEL,

 • Ma możliwość podpisania umowy,

 • Może ubiegać się o pożyczkę lub kredyt w banku.

Jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy, to wszystkie procedury zostały okrojone. Pozwolenie na pobyt Ukraińcy otrzymali niemalże od ręki, od razu po przekroczeniu granicy. Mają również możliwość założenia konta bankowego na okrojonych zasadach oraz złożyć wniosek o przyspieszone nadanie numeru PESEL, który pozwoli na otrzymywanie świadczeń.

Pożyczka na kartę czasowego pobytu jest jak najbardziej możliwa. Trudno jednak oczekiwać od firm pożyczkowych, że będą przyznawać pożyczki osobom, które przebywają na terenie kraju od niedawna i nie zdążyły zbudować żadnej historii kredytowej.

Pożyczki dla obywateli Ukrainy – czy można uzyskać finansowanie bez polskiego obywatelstwa?

Duża część obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, liczy na uzyskanie wsparcia finansowego, decydując się na uzyskanie pożyczki. Jednak brak polskiego obywatelstwa może wzbudzać pewne wątpliwości, które dotyczą istniejących opcji na finansowanie.

Warto wiedzieć, że wiele firm pożyczkowych oraz banków zauważyło rosnące zapotrzebowanie na pożyczki dla Ukraińców, dlatego też podjęło działania, które mają na celu sprostowanie ich wymaganiom.

Chociaż brak polskiego obywatelstwa może mieć wpływ na proces pożyczkowy, a także spełnianie określonych wymagań, istnieją instytucje pożyczkowe, które są w stanie zrozumieć specyfikę sytuacji obywateli z Ukrainy i dzięki temu podejdą do tej sprawy z odpowiednią elastycznością.

pożyczki dla obywatela Ukrainy
pożyczki dla obywatela Ukrainy. Kredyt online dla Ukraińców

Niektóre te instytucje są w stanie przyjmować inne dokumenty tożsamości, np. paszport oraz kartę pobytu, potwierdzające legalny pobyt w Polsce. Wymaganie posiadania karty czasowego albo stałego pobytu.

Sprawdź także: Pożyczka ratalna bez BIK online

Pożyczki dla Ukraińców – czy są dostępne?

Pomimo tego, że banki, jak również firmy pożyczkowe mają nieco łagodniejsze wymagania względem wojennych uchodźców z Ukrainy, to w dalszym ciągu pożyczki i chwilówki dla tej grupy klientów są o wiele bardziej osiągalne.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, często pozbawieni są jakichkolwiek środków do życia. Ich start w obcym kraju, pomimo pomocy różnych instytucji, często jest trudny. Dlatego też, również uchodźcy, którzy posiadają kartę pobytu, potwierdzającą legalne przebywanie na terenie Polski (i posiadają na to dokumenty potwierdzające).

Status rezydenta długoterminowego, czy karty pobytu? Różnice

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest dla obcokrajowców, którzy mają więzi rodzinne z Polską, np. małżonka z Polski albo polskie pochodzenie.

Z kolei zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wydawane jest obcokrajowcom, którzy przebywają w Polsce ze względów ekonomicznych. Ten rodzaj zezwolenia jest wydawany po przynajmniej 5-letnim pobycie w Polsce, jak również spełnieniu innych warunków.

Jak otrzymać pożyczkę online dla obcokrajowców?

Pożyczka na kartę czasowego pobytu możliwa jest do wzięcia w taki sam sposób, jak każde inne finansowaniem oferowane przez firmy pożyczkowe. Najpierw przyszły klient musi znaleźć odpowiednią ofertę pożyczki. Następnie musi wejść na stronę internetową firmy, gdzie wybierze wysokość kwoty zobowiązania oraz długość okres jego spłaty. Te parametry warto dostosować w taki sposób, aby najlepiej odpowiadały indywidualnej sytuacji klienta. 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku pożyczkowego. Pożyczkodawca wymaga wpisania w nim wszystkich podstawowych Informacji, które dotyczą klienta. Kolejny krok to weryfikacja tożsamości wnioskodawcy. Istnieje kilka sposobów na jej przeprowadzenie. Zazwyczaj wybiera się wykonanie przelewu weryfikacyjnego, dlatego jednym z wymagań jest posiadanie osobistego konta w polskim banku.

Sprawdź także: Szybka gotówka dla każdego

Po pozytywnym potwierdzeniu tożsamości klienta, cudzoziemiec może oczekiwań na wydanie decyzji w sprawie pożyczki. W przypadku firm pozabankowych oczekiwanie będzie wynosić około 15 minut. Po tym czasie klient otrzyma decyzję i może oczekiwać na przyznanie środków z pożyczki dla cudzoziemców.

formalności z uzyskaniem pożyczki dla cudzoziemców
formalności z uzyskaniem pożyczki dla cudzoziemców. Pożyczka online dla Ukraińców bez karty pobytu

Oferty pożyczek dla Ukraińców przebywających w Polsce

Jeżeli obcokrajowiec spełnia wymagane przez pożyczkodawcę kryteria, może złożyć wniosek o chwilówkę lub inną pożyczkę. Które firmy oferują takiego rodzaju finansowanie?

 • Net Gotówka – pożyczkodawca oferuje od 600 do 2200 zł, a okres kredytowania wynosi do 42 dni,

 • Wandoo – kwota pożyczki dla cudzoziemców może wynosić od 300 do 5000 zł, a okres spłaty może wynosić od 10 do 30 dni,

 • Credit Star – wysokość zobowiązania może wynosić od 100 do 1500 zł, z okresem kredytowania od 5 do 91 dni,

 • Money Guru – kwota pożyczki może wynosić od 100 do 10 000 zł, a okres spłaty od 3 do 12 miesięcy,

 • SolCredit – klienci mogą otrzymać od 100 do 5000 zł, a okres spłaty wynosi od 5 do 50 dni.

Czy dostępna jest pożyczka dla Ukraińca bez karty pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem wydanym cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt w konkretnym kraju. Dokument ten poświadcza, że przebywa on w nim legalnie. To jeden z najważniejszych dokumentów, który potrzebny jest przy ubieganiu się o pożyczkę.

Pożyczki dla Ukraińców bez karty stałego czy tymczasowego pobytu nie są dostępne w żadnym banku. Kłopotliwe może być także uzyskanie kredytu przez Ukraińców, którzy mają kartę czasowego pobytu. Jeśli o to chodzi, to banki o wiele bardziej preferują karty pobytu na czas nieokreślony.

Sprawdź także: Pożyczki na telefon od zaraz

Pożyczki dla obcokrajowców (np. obywateli Ukrainy) w polskim banku

Osoby, które są z innych krajów i uważają, że w Polsce mogą liczyć tylko na uzyskanie chwilówki, są w błędzie. Wiele banków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pożyczkobiorców zza granicy oraz oferują swoje usługi także takim klientom. W takim przypadku zaciągnięcie zobowiązania wygląda w taki sam sposób, jak zaciągnięcie chwilówki.

Jednak aby cudzoziemiec otrzymał kredyt, musi posiada kartę stałego pobytu. Tego rodzaju zezwolenie może mieć formę długoterminowego pobytu tolerowanego, statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowiec może też otrzymać status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Karta stałego pobytu powoduje, że bank może dokonać weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, a także otrzymuje informację na temat legalnego pobytu w kraju.

Chwilówka czy pożyczka długoterminowa dla osób z Ukrainy?

Wybór uzależniony jest od indywidualnej sytuacji klienta. Chwilówka jest krótkoterminowym produktem finansowym, którego kwota opiewa zazwyczaj na kilkaset złotych. Finansowanie należy spłacić w krótkim czasie – zwykle jest to od 30 do 60 dni. Będzie to odpowiedni wybór dla osób, które potrzebują niewielkiej gotówki na opłacenie potrzebnych wydatków. 

Sprawdź także: Pożyczki bez BIK i KRD

Z kolei osoby, które potrzebują wyższej kwoty pieniędzy, powinny zdecydować się na pożyczkę długoterminową, czyli ratalną. Także obcokrajowcom udzielane są finansowania na wysokie kwoty, dlatego też cudzoziemiec ma możliwość sfinansowania swoich wydatków.

czas do otrzymania pożyczki
czas do otrzymania pożyczki. Kredyt gotówkowy dla Ukraińców online

Pożyczki dla obcokrajowców – pytania i odpowiedzi

Poniżej lista najczęściej zadanych pytań, które dotyczą pożyczek dla obcokrajowców.

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt w banku?

Tak, jednak musi spełnić określone wymagania. Poza posiadaniem odpowiedniej zdolności kredytowej, powinien również mieć kartę pobytową albo zezwolenie na pobyt stały (w niektórych instytucjach finansowych to wymóg konieczny – pożyczkobiorca musi mieć odpowiednią zdolność kredytową).

Czy można wziąć kredyt bez karty pobytu?

Nie ma możliwości, aby obcokrajowiec wziął kredyt bez posiadania karty stałego pobytu.

Czy obcokrajowiec ma możliwość korzystania z płatności odroczonych?

Z tego typu płatności mogą skorzystać osoby posiadające numer PESEL oraz te, które ukończyły 18 rok życia. Co więcej, powinny one założyć konto w określonym serwisie odroczonych płatności, a także podać adres zamieszkania (pisaliśmy także: Czy na sam pesel można wziąć kredyt). W przypadku, gdy obcokrajowiec wyrobił numer PESEL, a także korzysta z polskiego numeru telefonu, jak również mieszka na terenie kraju, może korzystać z płatności odroczonych.

Sprawdź także: Pożyczka 100 zł online

Jak uzyskać kartę stałego pobytu?

Osoba, która chce otrzymać kartę stałego pobytu, powinna złożyć wniosek o otrzymanie zezwolenia na pobyt stały. Do wniosku należy załączyć 4 aktualne zdjęcia, 2 kserokopie dokumentu podróży, a także dokumenty, które potwierdzają pobyt w Polsce. Co więcej, należy również wnieść opłatę skarbową, a także załączyć potwierdzenie transakcji do wniosku.

Gdzie pożyczki dla Ukraińców?

Pożyczki dla obcokrajowców to produkty, które oferowane są przez wiele firm pożyczkowych. Wielu pozabankowych pożyczkodawców zdaje sobie sprawę z tego, że liczba cudzoziemców nieustannie rośnie, dlatego też starają się oni sprostać ich wymaganiom oraz potrzebom finansowym.

Parabanki oferują różne opcje, które dostosowane są do indywidualnych sytuacji każdej osoby, np. pozycji długoterminowe albo pożyczki krótkoterminowe. Wprowadzają także elastyczne zasady, które dotyczą wymagań kredytowych po to, aby ułatwić proces uzyskania finansowania cudzoziemcom.

Czy są pożyczki dla obcokrajowców bez karty pobytu?

Bez karty pobytu stałego albo czasowego nie jest możliwe wzięcie pożyczki. Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza prawo do legalnego pobytu w Polsce, co jest ważne dla przyznania pożyczki cudzoziemcowi.

Czy Ukrainiec może wziąć chwilówkę?

Tak, o ile będzie miał paszport oraz kartę stałego albo czasowego pobytu, jak również jeżeli będzie miał miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Sprawdź także: Gwarantowana pożyczka dla zadłużonych

Czy Ukrainiec może wziąć kredyt hipoteczny?

Tak, Ukrainiec ma możliwość starania się o kredyt hipoteczny w Polsce. Łatwo będzie uzyskać takie finansowanie osobie, która ma status rezydenta długoterminowego, gdyż są one traktowane przez banki równo z osobami, które mają polskie obywatelstwo (posiadanie polskiego obywatelstwa). 

Gdzie pożyczki dla Ukraińców?

Pożyczki dla obcokrajowców dostępne są w różnych instytucjach pozabankowych. Wiele z nich ma przygotowane oferty, które skierowane są do cudzoziemców i uwzględniają ich szczególną sytuację oraz potrzeby.

Na co Ukrainiec powinien uważać przy zaciąganiu zobowiązania?

Osoba z Ukrainy lub innego kraju, powinna uważać na pewne sytuacje, podobnie jak klient polski. Chodzi w szczególności o takie przypadki, jak:

 • Brak podanych ważnych informacji dotyczących pożyczki na pobyt tymczasowy – pożyczkodawca, z którego usług zdecyduje skorzystać się klient z Ukrainy, powinien udzielić mu wszystkich niezbędnych informacji, które dotyczą zobowiązania. Mowa w szczególności u całkowitym koszcie pożyczki, a także wszystkich opłatach, które się na niego składają. Jeżeli nie ma jasno podanej informacji na temat kosztu pożyczki, warto poszukać innej oferty,

 • Brak informacji na temat siedziby pożyczkodawcy oraz numeru telefonu – na stronie firmy powinny znajdować się te informacje,

 • Próba wyłudzenia pieniędzy – żaden pożyczkodawca, który działa na rynku legalnie, nie wymaga od swoich klientów, aby przesyłali oni pieniądze w ramach opłat wstępnych lub weryfikacyjnych przed otrzymanie pożyczki dla Ukraińców. Taki podmiot prawdopodobnie ma na celu wyłudzenie środków finansowych,

 • Próba wyłudzenia wrażliwych danych osobowych – należy uważać również na możliwość wyłudzenia przez określony podmiot danych osobowych. Pożyczkodawca będzie wymagał uzupełnienia wniosku i wpisania tam określonych danych i informacji, jednak klient nie powinien podawać danych, które dotyczą jego osób bliskich.

Warto uważać na wyżej przedstawione sytuacje i zachować ostrożność, korzystając z mniej znanych firm pożyczkowych. Najlepiej wcześniej zapoznać się z opiniami na temat konkretnej firmy pożyczkowej i skorzystać z usług renomowanego pożyczkodawcy.

Pożyczki dla Ukraińców i innych cudzoziemców są jak najbardziej możliwe w polskich bankach oraz firmach pożyczkowych. Wiele osób, zwłaszcza uchodźców, którzy uciekają do Polski, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Potrzebują środków finansowych na bieżące wydatki i nie tylko. Polskie banki oraz firmy pożyczkowe wychodzą naprzeciw takim osobom, oferując usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Jednak, aby otrzymać finansowanie, wymagane jest posiadanie karty pobytu – może być to karta czasowego pobytu, jednak banki preferują posiadanie karty stałego pobytu. Warto jednak wiedzieć, że procedury jej przyznawania w przypadku osób z Ukrainy zostały mocno okrojone.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.