Reklama

darmowe porady prawne
| .
21 maja 2021 19:00

Darmowe porady prawne Białystok

Darmowe porady prawne Białystok. W tym artykule wskażemy adresy, gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna w Białymstoku, gdzie można uzyskać nieodpłatnie poradę adwokata czy radcy prawnego. W Białymstoku funkcjonuje, podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce, kilka punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie darmowa pomoc prawna udzielana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Darmowe porady prawne Białystok – gdzie ich szukać?

Jeśli interesują Cię bezpłatne porady prawne czy darmowe doradztwo prawne w Białymstoku i okolicach, koniecznie zapoznaj się z poniższą listą. Z pewnością znajdziesz tu pomoc, wystarczy tylko skontaktować się z wybraną instytucją i ustalić zakres niezbędnej pomocy oraz jej formę. Darmowe porady prawne w Białymstoku udzielane są m.in. w podmiotach, wymienionych poniżej.

 

Darmowe porady prawne Białystok:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, tel. 85 732 43 94 – tu uzyskasz darmowe porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego (pomoc przy rozwodach, pozwy o alimenty, ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej itp.)
 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. – należy umówić swą wizytę telefonicznie, porady udzielane są przez prawnika
 1. Poradnia Psychologiczno Prawna przy Fundacji Spe Salvi, ul. Warszawska 50, – poradnia czynna jest w trakcie roku akademickiego, darmowe porady prawne ustne udzielane są przez prawników, z kolei pisma procesowe przygotowują studenci pod nadzorem i po konsultacji z prawnikami
 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie SZANSA, ul. Magnoliowa 4,
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53,
 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
 1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9/1U,
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Białymstoku, ul. Liniarskiego 1A, tel. – tu bezpłatne porady prawne i darmowa pomoc prawna udzielane są przez mediatora rodzinnego, psychologa, prawnika i pedagoga
 1. Primum Non Nocere Stowarzyszenie Pacjentów, ul. Zielonogórska 10,
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1,
darmowe porady prawne Białystok

Aby uzyskać darmową pomoc prawną czy nieodpłatne porady prawne, najlepiej zadzwonić do wybranego podmiotu i ustalić termin wizyty. Należy pamiętać, iż darmowe porady prawne Białystok mogą dotyczyć jedynie wybranych dziedzin prawa (np. Inspekcja Pracy udziela porad w zakresie prawa pracy, ośrodki pomocy rodzinie oferują darmowe porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Białymstoku – adresy:

Oprócz wskazanych powyżej nieodpłatnej pomocy prawnej w Białymstoku udzielają m.in. radcowie prawni i adwokacji. Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów z Białegostoku i okolic pod adresem: ul. Zamenhofa 5C 15 – 435 Białystok pok. nr 4. W tej samej lokalizacji darmowych porad prawnych udzielają radcowie prawni.

Niezależnie od powyższego darmowa pomoc prawna w ramach sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielana jest przez osoby z Fundacji SPE SALVI, pod adresem ul. św. Rocha 3, 15-879 Białystok.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Białymstoku świadczone jest przez osoby ze Stowarzyszenia Sursum Corda, pod adresem ul. św. Rocha 3, 15-879 Białystok

Z darmowej pomocy prawnej mogą korzystać mieszkańcy Białegostoku i okolic. Jak wynika z art. 4 usstawy o nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, podając imię i nazwisko, nr PESEL, a w przypadku jego braku nr paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Oświadczenie należy podpisać i opatrzyć datą.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W praktyce takie darmowe porady prawne służą w szczególności wskazaniu drogi postępowania, wyjaśnieniu praw i obowiązków osoby wnioskującej o udzielenie bezpłatnej porady prawnej itp. Darmowa pomoc prawna w Białymstoku świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych, ale na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

darmowe porady prawne Białystok

Zgodnie z art. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca
prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Gdzie szukać dobrego adwokata czy radcy prawnego?

Dla osób, które nigdy nie miały styczności ze sprawami sądowymi czy administracyjnymi, wydają się one długie, drogie i wyczerpujące. Tymczasem nie zawsze tak jest. Sprawy cywilne mogą kosztować sporo, ale drobne sprawy typu stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku itp. nie muszą ani dużo kosztować ani długo trwać.

Tyle, że większość osób nie wie o tym. Stąd przed jakąkolwiek sprawą sądową szukają dobrego adwokata czy radcy prawnego, nierzadko zapożyczając się na sfinansowanie całej sprawy. Osoby te nie wiedzą, że w sporej części spraw to właśnie do nich kierowana jest darmowa pomoc prawna. Tak jest również w Białymstoku.

Darmowe porady prawne w Białymstoku udzielane są zresztą nie tylko we wspomnianych w artykule punktach. Warto sprawdzić na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku czy stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, czy instytucje te nie organizują np. jakiś dni darmowych porad prawnych czy dni otwartych – nierzadko w czasie tego typu imprez można skorzystać z adwokata za darmo czy bezpłatnej porady prawnej radcy prawnego.

Jeśli masz sprawę, której załatwienie wymaga pomocy adwokata czy radcy prawnego albo chociaż osoby z wiedzą prawniczą, a nie stać Cię na wynajęcie kancelarii, bezpłatne porady prawne Białystok, to idealna propozycja dla Ciebie.

Znajdź najbliższy punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego, umów się na wizytę, przygotuj do rozmowy z prawnikiem i działaj. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, jakiej możesz spodziewać się w punkcie nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Białymstoku wskazany został w art. 3 ustawy o nieodpłatnym poradnictwie prawnym.

Stosownie do powołanego przepisu osoba korzystająca z darmowej pomocy prawnej w Białymstoku pomocy może liczyć na uzyskanie od profesjonalnego prawnika – adwokata czy radcy prawnego, ale również np. aplikantów informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach czy spoczywających na niej obowiązkach. Dotyczy również toczących się już z jej udziałem postępowań przygotowawczych, administracyjnych, sądowych lub sądowo-administracyjnych.

Prawnik udzielający darmowej pomocy prawnej na prośbę osoby uprawnionej powinien sporządzić także projekt pisma, np. wniosku czy pozwu, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym oraz postępowaniu administracyjnym. Należy jednak pamiętać, że chodzi tu o projekt, tj. adwokat czy radca prawny, który sporządzi pismo nie podpisze się pod nim, ani też nie wyśle go do sądu czy innej instytucji w mieniu osoby uzyskującej darmowe porady prawne w Białymstoku.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej