Rozwód krok po kroku – tego typu hasła wpisują w wyszukiwarkach internetowych osoby przygotowujące się do rozprawy rozwodowej. Jeśli nie mają adwokata, nie mają profesjonalnego pełnomocnika, trudno im wyobrazić sobie, jak całe postępowanie wygląda, ile trwa sprawa rozwodowa, ile kosztuje rozwód itd.

Stąd sporo wątpliwości i pytań. W tym artykule omówimy rozwód krok po kroku, aby osoba planująca wniesienie pozwu o rozwód wiedziała, czego się spodziewać.

Rozwód krok po kroku – o co w ogóle chodzi z rozwodem?

Udzielenie przez sędziego rozwodu skutkuje zakończeniem oficjalnie zawartego związku małżeńskiego. Jest to decyzja, która powinna być dobrze przemyślana przez obu współmałżonków ponieważ wiąże się z szeregiem różnego rodzaju konsekwencji oraz co warto podkreślić: jest to czynność, której nie można cofnąć.

Oczywiście, możliwe jest ponowne zawarcie związku małżeńskiego, nawet z tą samą osobą jednakże anulowanie wcześniej przyznanego rozwodu jest niemożliwe. Według najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem.

rozwód krok po kroku
Postępowanie rozwodowe i orzeczenie rozwodu

Jest kilka ważnych spraw dotyczących tego postępowania o których powinna wiedzieć każda osoba jeszcze przed pojawieniem się w sądzie na rozprawie rozwodowej bądź przed podjęciem decyzji o wniesieniu pozwu o rozwód. Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę z tego, jak przebiega proces rozwodowy oraz jakie prawa i obowiązki mają wszystkie osoby zaangażowane w sprawę (pisaliśmy m.in. rozwód bez adwokata czy z adwokatem).

Wiedza ta bez wątpienia ułatwi przejście przez ten trudny czas oraz przyspieszy osiągnięcie celu, którym jest oficjalne rozstanie się z dotychczasowym partnerem (pisaliśmy m.in. rozwód bez orzekania o winie).

Rozwód krok po kroku – czyli jak wygląda proces rozstawania się współmałżonków?

Aby w ogóle doszło do rozprawy w sądzie mającej na celu udzielenie rozwodu, konieczne jest wyrażenie chęci rozstania się co najmniej jednego ze współmałżonków. To postępowanie cywilne inicjuje się za pomocą wniesienia pozwu o rozwód do Sądu Okręgowego. Osoba składająca ten dokument jest nazywana powodem – w przypadku mężczyzny lub powódką – w przypadku kobiety (o pomocy prawnej dla kobiet pisaliśmy m.in. tutaj: bezpłatna pomoc prawna dla kobiet).

Druga strona określana jest jako pozwany lub pozwana. Pozew o rozwód powinien zawierać wszystkie warunki pisma procesowego zawarte w art. 126 k.p.c.. Składają się na nie oznaczenie konkretnego sądu w którym ma się odbyć proces, dane personalne obu stron (pozywającej i pozwanej), precyzyjne oznaczenie rodzaju pisma, dowody potwierdzające zaistniałe okoliczności (szczególnie ważne w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie), czytelny podpis strony bądź jej pełnomocnika.

rozwód krok po kroku
rozwód krok po kroku

Ponadto warto wiedzieć że pozew musi zawierać precyzyjnie określone żądanie oraz opis okoliczność, które je uzasadniają. Konieczne jest również zawarcie w pozwie rozwodowym informacji o tym, czy dotychczasowi współmałżonkowie podjęli próby porozumienia pozasądowego. Jeżeli takie działania nie miały miejsca należy wyjaśnić dlaczego nie podjęto próby ratowania związku.

Pozew o rozwód – co dalej

Po złożeniu pozwu o rozwód pozostaje oczekiwanie na odpowiedź sądu, która może być dwojaka. Jeżeli dokument został złożony prawidłowo, sąd wezwie do uiszczenia opłaty sądowej. Natomiast jeżeli w pozwie pojawiły się jakieś braki bądź nieprawidłowości sąd będzie wymagał skorygowania dokumentacji.

Pisaliśmy m.in. Spadek u notariusza

Następnym krokiem po dostarczeniu prawidłowo przygotowanego pozwu o rozwód  jest oczekiwanie na sprawę rozwodową. To ile na nią trzeba czekać zależy od kilku czynników, między innymi od tego, w którym rejonie ma dojść do rozprawy. Z pewnością data nie zostanie wyznaczona szybciej niż czternaście dni po otrzymaniu odpisu pozwu przez stronę pozwaną.

Z reguły sądy okręgowe znajdujące się w miastach wojewódzkich obsługują więcej tego typu procesów cywilnych co wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania. Czasami na termin pierwszej rozprawy trzeba czekać nawet sześć miesięcy. W wielu przypadkach jednak okres oczekiwania.

Przed wyznaczeniem dokładnej daty Sąd Okręgowy wysyła odpis pozwu do strony pozwanej. Dopiero po tej czynności wyznacza konkretny dzień oraz godzinę pierwszej rozprawy rozwodowej.

rozwód krok po kroku
wyrok rozwodowy

Jednym z najważniejszych momentów w całym procesie rozwodowym jest moment pierwszej rozprawy rozwodowej. W wielu przypadkach postępowanie rozwodowe zostaje zakończone już na tym spotkaniu. Szczególnie, jeżeli dotychczasowi współmałżonkowie są zgodni i decydują się na rozwód bez orzekania o winie.

Niestety, dużo bardziej skomplikowane są sprawy rozwodowe par, które posiadają wspólne potomstwo. W tym przypadku praktycznie niemożliwe staje się uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie. Więcej szczegółów na ten temat zostanie przedstawione w akapitach poniżej.

Rozwód krok po kroku – sprawa rozwodowa i orzeczenie rozwodu

Do podjęcia przez sędziego bądź sędzinę decyzji o udzieleniu rozwodu dochodzi, gdy dotychczasowi współmałżonkowie zgodzą się na wszystkie ustalone szczegóły bądź jeżeli osoba decyzyjna uzna podjętą decyzję za sprawiedliwą. Należy podkreślić jednak, że po oficjalnym wyroku rozwodowego konieczne jest odczekanie dwudziestu jeden dni.

Dopiero po tym okresie wydany wyrok staje się prawomocny. Zdarzają się przypadki w których jedna ze stron jednak nie zgadza się z treścią wyroku rozwodowego. W takiej sytuacji, osoba uważająca się za poszkodowaną ma siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o uzasadnienie podjętej decyzji. Sąd Okręgowy ma obowiązek odpowiedzieć na ten dokument oficjalnym uzasadnieniem.

Następnym krokiem jest złożenie apelacji przez stronę nie zgadzającą się z decyzją sądu. Ma na to czternaście dni od momentu uzyskania uzasadnienia. Sąd Apelacyjny rozpatruje zażalenie i albo uchyla wyrok, albo nie. Jeżeli wyrok nie zostaje uchylony, wydawane jest orzeczenie, które bezpośrednio po ogłoszeniu staje się prawomocne.

Podsumowując, w telegraficznym skrócie rozwód krok po kroku wygląda następująco:

 1. Sporządzenie pozwu o rozwód
 2. Wniesienie pozwu rozwodowego do wybranego Sądu Okręgowego (600 PLN)
 3. Ewentualne usunięcie braków formalnych
 4. Uiszczenie opłaty sądowej
 1. Wysłanie przez Sąd Okręgowy odpisu pozwu rozwodowego do strony pozwanej
 2. Wyznaczenie przez Sąd Okręgowy terminu pierwszej rozprawy.
 3. Oczekiwanie na termin pierwszej rozprawy
 1. Odbycie się pierwszej rozprawy rozwodowej
 2. W razie potrzeby: odbywanie się kolejnych rozprawy rozwodowych
 3. Decyzja sądu o udzieleniu rozwodu bądź nie
 4. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego
rozwód krok po kroku
rozwód i podział władzy rodzicielskiej

Co należy wiedzieć o pozwie i wyroku rozwodowym?

Jest kilka z pozoru nieistotnych aspektów dotyczących pozwu rozwodowego, które zaskakują osoby zainteresowane rozstaniem się ze swoim współmałżonkiem/współmałżonką. Zdarza się, że powód lub powódka nie wie o tym, że dokument ten do Sądu Okręgowego powinien być złożony w dwóch egzemplarzach.

Ponadto, każdy z nich powinien zostać podpisany własnoręcznym podpisem oraz do każdej z dwóch wersji konieczne jest załączenie skróconego odpisu aktu małżeństwa i dowodów potwierdzających sytuację przedstawioną we wniosku. W przypadku małżeństwa posiadającego wspólne, małoletnie dzieci konieczne jest również załączenie ich skróconych odpisów aktu urodzenia.

Kolejnym niekoniecznie oczywistym dla każdego aspektem jest wybór Sądu Okręgowego do którego pozew o rozwód zostanie skierowany. W najłatwiejszej sytuacji w tej kwestii są małżeństwa mieszkające na terenie okręgu tego samego sądu.

Jeżeli jedna ze stron przeprowadziła się poza teren okręgu sprawę należy kierować do Sądu Okręgowego przypisanego do miejsca zamieszkania strony pozwanej (art. 17 pkt 1 k.p.c.). Zazwyczaj większość procesów odbywa się w okręgu, w którym dotychczas małżonkowie byli zameldowani.

Należy podkreślić również, że konieczne jest uiszczenie opłaty cywilnej, która według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 600 PLN (art. 26 ust. 1 pkt. 1). Możliwe jest późniejsze ubieganie się o chociażby częściowy zwrot tej kwoty, jednakże tego typu czynności podejmuje się po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Zwrot kosztów należy się między innymi osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, oraz tym, którym udało się uzyskać prawomocny wyrok odnoszący się do rozwodu już na pierwszej rozprawie.

Rozwód krok po kroku – odpowiedź na pozew rozwodowy

Warto wiedzieć też, że strona pozwana ma prawo odpowiedzieć na pozew rozwodowy. Ma na to czternaście dni od otrzymania odpisu przez Sąd Okręgowy. W tym czasie możliwe jest przedstawienie roszczeń, którymi może być między innymi informacja, że strona pozwana nie jest w ogóle zainteresowana rozwodem.

W odpowiedzi może zostać również zawarta informacja o tym, czy osoba pozywana zgadza się na wskazany typ rozwodu (bez orzekania owinie bądź z orzeczeniem o winie) bądź czy zgadza się ze wskazaniami regulującymi władzę rodzicielską i wysokość alimentów.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie – na co lepiej się zdecydować?

Analizując rozwód krok po kroku w różnych wariantach, okazuje się, że najszybszą opcją jest brak orzeczenia o winie. Tego typu sprawy zazwyczaj kończą się na jednej rozprawie co wiąże się ze znaczącą liczba plusów. Koszty samego postępowania są dużo niższe, bez wątpienia obie strony zaoszczędzają mnóstwo niepotrzebnego stresu oraz czasu.

rozwód krok po kroku
rozwód i podział majątku wspólnego

Kluczem do sukcesu jest dogadanie się jeszcze przed pojawieniem się w sądzie a najlepiej – jeszcze przed wniesieniem pozwu o rozwód. Konieczne jest również przekonanie sędziego/sędziny, że współmałżonkowie nie mają już ze sobą zbyt wiele wspólnego a naprawienie związku jest niemożliwe.

Dowodem na to może być między innymi oddzielnie prowadzone gospodarstwo domowe od dłuższego czasu, niezgodność charakteru czy inne priorytety życiowe (np. chęć posiadania potomstwa jedynie przez jedną ze stron).

W przypadku chęci uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie sprawa znacząco się komplikuje. Przede wszystkim, strona pozwana bez wątpienia będzie się bronić i starać się przekonać wszystkich, szczególnie Sędziego/Sędzinę o swojej niewinności. Tego typu sprawy rozwodowe wiążą się również z koniecznością przesłuchania świadków.

Pisaliśmy m.in. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Samo niestawienie się jednego z nich w wyznaczonym terminie przekłada się na jeszcze większe skomplikowanie sprawy, ponieważ w takiej sytuacji zostaje ona po prostu odroczona i wyznaczony zostaje kolejny termin rozprawy. Kolejnym problematycznym aspektem stają się alimenty.

Często strona mająca sprawować opiekę nad dzieckiem/dziećmi stara się wyegzekwować jak największą sumę zapominając, że mają to być pieniądze na utrzymanie potomstwa a nie zaspokojenie wszystkich potrzeb rodzica. Ustalenie kwoty zapewniającej dobrobyt pociech, jednocześnie możliwej do zaoferowanie przez drugą stronę

Jak ułatwić sobie czas rozwodu? Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jednym z najbardziej polecanych rozwiązań jest skonsultowanie się z osobą, która zawodowo zajmuje się sprawami rozwodowymi. Warto poradzić się adwokata o radę nawet jeżeli rozwód będzie przeprowadzany bezkonfliktowo. Profesjonalista może w szybki sposób rozjaśnić wiele wątpliwości, podpowiedzieć jak się zachować oraz uświadomić na co należy zwrócić uwagę w poszczególnych etapach rozwodu.

Jeśli nie stać Cię na profesjonalnego adwokata, a masz przed sobą sprawę rozwodową, poszukaj pomocy w punktach darmowej pomocy prawnej – pisaliśmy o niej m.in. tutaj: Darmowe porady prawne, tutaj: Bezpłatna pomoc prawna

rozwód krok po kroku
Co po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Tego typu wsparcie merytoryczne jest bezcennym wsparciem w tak trudnym czasie. Należy podkreślić, że wybierając doradcę prawnego warto zwrócić uwagę na jego kompetencje. Osoby specjalizujące się w specyficznych sprawach rozwodowych będą miały zdecydowanie większy wachlarz doświadczeń w tej kwestii niż prawnicy zajmujący się na co dzień zupełnie innymi sprawami.

Ponadto, osoby szczególnie wrażliwe i wyjątkowo ciężko przechodzące ten czas powinny zainteresować się również pomocą psychologiczną. Nawet pojedyncza wizyta u psychoterapeuty może pomóc poukładać sobie w głowie najbardziej natrętne myśli. Kolejną radą, niekoniecznie akceptowana przez wszystkich brzmi: porozmawiaj szczerze ze swoim dotychczasowym partnerem.

Jeżeli razem ustalicie jak będzie wyglądać wasz rozwód krok po kroku, prawdopodobnie oszczędzicie sobie nawzajem niepotrzebnych niespodzianek. W razie ewentualnych konfliktów, warto rozpocząć poszukiwanie kompromisu jeszcze zanim w sprawę zostanie zaangażowany sąd.

Kolejnym pomysłem, ułatwiającym mniej bolesne uzyskanie rozwodu jest dokładne przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Zostawianie tego typu spraw na ostatnią chwilę bądź robienie ich byle jak jest źródłem silnego stresu oraz co istotniejsze: często również pomyłek w wyniku których sprawa rozwodowa się przedłuża.

Przykładem może być źle złożony pozew o rozwód. W takich sytuacjach Sąd Okręgowy wymaga poprawy dokumentacji, przez co wyznaczenie daty pierwszej rozprawy znacząco przekłada się w czasie. Podobnego typu problemy mogą wynikać z nierzetelnych materiałów dowodowych, które Sędzia może uznać za niewiarygodne w związku z czym może odroczyć sprawę.

Co zmienia posiadanie wspólnych dzieci podczas sprawy rozwodowej?

Różnice pojawiają się już w momencie składania pozwu rozwodowego do Sądu Okręgowego. W takich przypadkach, jak zostało wspomniane wcześniej konieczne jest do całej dokumentacji załączenie odpisu aktu urodzenia potomstwa. Ponadto, w przypadku par posiadających dzieci niemożliwe okazuje się uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie.

Sąd Okręgowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które ma na celu określenie władzy rodzicielskiej, wskazanie wysokości alimentów i ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem. Tego typu czynności w większości przypadków przeprowadzane są na drugiej rozprawie rozwodowej.

rozwód krok po kroku
rozwód i postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej

Należy dodać, że przy tej samej okazji osoby rozwodzące się nie mogą dokonać podziału majątku, często więc konieczne staje się przeprowadzenie również trzeciej rozprawy rozwodowej. W związku z przedstawionymi faktami osoby posiadające dzieci muszą liczyć się z tym, że ich rozprawa rozwodowa będzie trwała znacznie dłużej, niż w przypadku osób bezdzietnych.

Nawet jeżeli strony biorące udział w rozwodzie nie będą miały pomiędzy sobą konfliktu. Zaplanowany rozwód krok po kroku wciąż będzie sprawą trudną ale generującą zdecydowanie mniej nieprzyjemnych sytuacji, niż rozwód przez który przechodzi się bez przygotowania.

Warto podkreślić też, że rozwód pary z dziećmi staje się sprawą skomplikowaną jeżeli jedna ze stron pragnie bezpodstawnie ograniczyć kontakt drugiego rodzica z dziećmi. Podobnie wyglądają sytuacje w których współmałżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, kto będzie sprawował główną opiekę nad dziećmi.

Warto pamiętać o tym, że rodzic ma prawo do spędzania czasu ze swoim potomstwem. Mszczenie się na drugiej stronie i usiłowanie ograniczenia kontaktów jest drogą nie przynoszącą żadnych korzyści. Sprawa rozwodowa znacząco się przedłuża, konflikt pomiędzy współmałżonkami zaognia się a jednocześnie w tej całej sytuacji najbardziej cierpią niczemu niewinne dzieci.

Podsumowując: rozwiązanie małżeństwa jest na pozór sprawą skomplikowaną ale przy dobrych chęciach i rzetelnym przygotowaniu możliwe jest przejście przez ten proces szybko i bez zbędnych niespodzianek. Warto pamiętać, że głównym celem oficjalnego rozwiązania związku małżeńskiego powinna być możliwość rozpoczęcia niezależnego, nowego życia przez obie strony.

Rozwód nie powinien być formą zemsty. Poleca się próbować rozwiązywać wszelkie konflikty jeszcze przed złożeniem do Sądu Okręgowego pozwu o rozwód. Rozmowa ze współmałżonkiem może pomóc w znalezieniu rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony. Przedstawianie swoich żądań, sugestii czy zażaleń dopiero przed sądem skutkuje przedłużaniem oraz komplikowaniem się spawy.

Z takiego obrotu sytuacji często nie wynika nic pozytywnego. Z tego powodu oprócz rozmowy i poszukiwania kompromisu przez współmałżonków poleca się również konsultacje u osób specjalizujących się w sprawach rozwodowych (pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie).

rozwód krok po kroku
Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a rozwód. Przyczyny rozwodów. Koszty rozwodu

Podpowiedzą, czego należy się spodziewać, jak przygotować się na różnego typu sytuacje oraz jakie prawa i obowiązki przysługują zarówno powodzie/powódce jak i pozwanej/pozwanemu. 

Jak szybko załatwić rozwód? Szybki rozwód krok po kroku

Jak szybko załatwić rozwód? Przede wszystkim dopilnować kilku kwestii. Pierwsza rzecz – dobrze napisany pozew rozwodowy i skompletowane załączniki, dzięki czemu unikniemy wezwań z sądu do uzupełnienia braków formalnych. Druga sprawa – rezygnujemy z wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej i możliwie szybko uiszczamy opłatę, nawet jeszcze przed wniesieniem pozwu o rozwód do sądu.

Jeśli złożymy wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej, sąd przeprowadzi w tym zakresie postępowanie, co znacznie opóźni sprawę rozwodową. Jeśli zatem zastanawiamy się, jak szybko załatwić rozwód, to kwestia opłaty sądowej nie powinna w ogóle nam zaprzątać głowy – po prostu czym prędzej ją uiszczamy.

Oczywiście kwestią podstawową jest zgodność małżonków co do rozwodu. Jeśli ma to być rozwód bez orzekania o winie, to możemy mieć niemal pewność, że sprawa zakończy się na jednej rozprawie.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Darmowe porady prawne Wrocław

Darmowe porady prawne Warszawa

Darmowe porady prawne Toruń

Darmowe porady prawne Szczecin

Darmowe porady prawne Sosnowiec

Darmowe porady prawne Rzeszów

Darmowe porady prawne Radom

Darmowe porady prawne Poznań

Darmowe porady prawne Opole

Darmowe porady prawne Olsztyn

Darmowe porady prawne Łódź

Darmowe porady prawne Łomża

Darmowe porady prawne Lublin

Darmowe porady prawne Kraków

Darmowe porady prawne Kielce

Darmowe porady prawne Katowice

Darmowe porady prawne Gorzów Wielkopolski

Darmowe porady prawne Gliwice

Darmowe porady prawne Sopot

Darmowe porady prawne Gdynia

Darmowe porady prawne Gdańsk

Darmowe porady prawne Dąbrowa Górnicza

Darmowe porady prawne Częstochowa

Darmowe porady prawne Bytom

Darmowe porady prawne Bydgoszcz

Darmowe porady prawne Bielsko-Biała

Darmowe porady prawne Białystok

We wszystkich tych punktach oferowana jest również darmowa pomoc prawna dla kobiet. Jeśli masz jakiś problem prawny, znajdź punkt najbliżej Ciebie, umów się na wizytę i zacznij działać.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Heh, u mnie rozwód dogadany, w sądzie pół godziny wszystkiego. Najlepiej się rozwodzić za porozumieniem stron. Jak nie ma kłótni, zdrad itp., nie ma sensu walczyć o winę.

 2. Trzeci rok „bawię się” już w sprawie rozwodowej. Po zdradzie, chciałam z winy męża i uparłam się. Nie odpuszczę, ale końca nie widać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.