Jeśli szukasz pomocy prawnej, mieszkasz w Katowicach lub w okolicy, koniecznie zapoznaj się z listą, jaką przygotowaliśmy dla ciebie. Zawiera ona wykaz instytucji, które świadczą bezpłatną pomoc prawną w Katowicach. W punktach tych (wykaz poniżej) otrzymasz pomoc adwokata czy radcy prawnego albo innego profesjonalnego prawnika.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest w tych punktach przez profesjonalnych prawników, nie ma więc ryzyka, że twoją sprawą zajmą się osoby bez niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Twój problem sam się nie rozwiąże, a zwlekanie tylko pogarsza całą sprawę.

Darmowe porady prawne Katowice:

 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Andrzeja 10, tel. 32 251 60 99
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 32, tel. 42 253 77 30
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Gliwicka 96, tel. 32 353 02 75
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Oblatów 24, tel. 32 258 07 09
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 16c, tel. 32 254 70 61
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Czecha 2, tel. 32 209 00 23
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Świdnicka 35, tel. 32 252 56 35
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68
 • Miejski środek Pomocy Społecznej w Katowicach, Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 67
 • Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej, ul. Krasińskiego 21, tel. 32 255 38 69
 • Liga Polskich Kobiet, ul. Kordeckiego 2, tel. 32 253 87 37
 • Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul. Kościuszki 46, tel. 32 205 38 80
 • Studencka Poradnia Prawna, Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. bankowa 11b, tel. 32 359 14 22
 • Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, ul. Kossutha 11, tel. 511 274 556
 • Ruch Obrony Bezrobotnych, ul. Młyńska 23, tel. 32 781 60 50

Pisaliśmy m.in. Spadek u notariusza – ile kosztuje i jak załatwić

darmowe porady prawne Katowice
darmowe porady prawne Katowice

Bezpłatna pomoc prawna adwokata i radcy prawnego w Katowicach

To jeszcze nie wszystko. W Katowicach działa sieć punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Podstawą prawną działalności tych punktów jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Darmowa pomoc prawna Katowice – wykaz uzupełniający 2023

 1. Poradnia Prawna „Stowarzyszenia Przyjaciół Prawa” – ul. Staromiejska 6
 2. Poradnia Prawna „Centrum Praw Kobiet” – ul. Adama Mickiewicza 26
 3. Poradnia Prawna „Centrum Pomocy Prawnej” – ul. 1 Maja 21

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej adwokata albo radcy prawnego? Mieszkańcy Katowic i okolic, którzy nie są w stanie finansowo ponieść kosztów pomocy profesjonalnego prawnika z kancelarii adwokackiej czy radcowskiej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 powołanej powyżej ustawy:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Sama z kolei bezpłatna pomoc prawna obejmuje kilka obszarów. Należy od razu zwrócić uwagę, że adwokat czy radca prawny nie poprowadzi za nas całej sprawy w sądzie czy w organie państwowym za darmo. Nie płacimy nic za udzielenie bezpłatnej porady prawnej, ale też ta darmowa pomoc prawna jest ograniczona. Adwokat czy radca prawny albo aplikant adwokacki czy radcowski mają nam wskazać sposób działania, oni mają pomóc na pierwszym etapie sprawy.

Radca prawny Katowice

W celu ustalenia wykazu radców prawnych w Katowicach i okolicach, którzy udzielają darmowe porady prawne, zajrzyj na stronę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Darmowa pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Zadaniem adwokata czy radcy prawnego udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego jest np. przygotowanie pisma inicjującego sprawę, udzielenie informacji o przysługujących osobie prawach i obowiązkach, wskazanie sądu, do jakiego dana osoba powinna skierować swoją sprawę.

Ta bezpłatna pomoc prawna w Katowicach ma służyć przede wszystkim osobom, które kompletnie nie orientują się w zagadnieniach prawnych i nawet nie wiedzą, od czego zacząć, aby pomyślnie załatwić swoją sprawę.

darmowe porady prawne Katowice
darmowe porady prawne Katowice

A ta sprawa wcale nie musi kwalifikować się na postępowanie sądowe. Jeśli masz długi, grozi Ci komornik, masz problemy z pracodawcą, sąsiadem itp.., możesz również skorzystać z darmowej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Katowicach. Wykaz tych punktów bezpłatnych porad prawnych oraz bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego publikujemy poniżej.

Punkty bezpłatnych porad prawnych adwokatów i radców prawnych w Katowicach

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 42, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00, darmowych porad prawnych udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 24, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00. Bezpłatnych porad prawnych w tym punkcie udzielają adwokaci
darmowe porady prawne Katowice
darmowe porady prawne Katowice
 • Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach, ul. Macieja 10, pn. – pt. 16.00 do 20.00. W tym punkcie bezpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 16c, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00. Bezpłatnych porad prawnych i bezpłatnego poradnictwa udzielają prawnicy współpracujący z organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
 • Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, ul. Adamskiego 22, Katowice, Poniedziałek-Piątek 15.00-19.00, bezpłatnych porad prawnych w tym punkcie udzielają: adwokaci
 • Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”, ul. Traktorzystów 42, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00. Darmowych porad prawnych w tym punkcie udzielają radcy prawni
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łętowskiego 6a, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00. Bezpłatnych porad prawnych udzielają: prawnicy współpracujący z organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 138, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00. Bezpłatnych porad prawnych udzielają: prawnicy współpracujący z organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojewódzka 23, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00. Bezpłatnych porad prawnych udzielają: prawnicy współpracujący z organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS, ul. Francuska 70, Katowice, Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00, darmowych porad prawnych udzielają adwokaci

Miejski Dom Kultury w Katowicach, ul. Hallera 28, Katowice, Poniedziałek-piątek 11.00-15.00, darmowych porad prawnych udzielają: radcy prawni

Miejski Dom Kultury w Katowicach, ul. Markiewki 44a, Katowice, Poniedziałek-piątek 11.00-15.00, darmowych porad prawnych udzielają: radcy prawni.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Darmowe porady prawne Wrocław

Darmowe porady prawne Warszawa

Darmowe porady prawne Toruń

Darmowe porady prawne Szczecin

Darmowe porady prawne Sosnowiec

Darmowe porady prawne Rzeszów

Darmowe porady prawne Radom

Darmowe porady prawne Poznań

Darmowe porady prawne Opole

Darmowe porady prawne Olsztyn

Darmowe porady prawne Łódź

Darmowe porady prawne Łomża

Darmowe porady prawne Lublin

Darmowe porady prawne Kraków

Darmowe porady prawne Kielce

Darmowe porady prawne Gorzów Wielkopolski

Darmowe porady prawne Gliwice

Darmowe porady prawne Sopot

Darmowe porady prawne Gdynia

Darmowe porady prawne Gdańsk

Darmowe porady prawne Dąbrowa Górnicza

Darmowe porady prawne Częstochowa

Darmowe porady prawne Bytom

Darmowe porady prawne Bydgoszcz

Darmowe porady prawne Bielsko-Biała

Darmowe porady prawne Białystok

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.