Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie? Czy można wnieść sprawę o rozwód bez adwokata? Ile kosztuje sprawa rozwodowa? Tego typu pytania zadają sobie osoby nieobeznane w kwestiach pomocy prawnej, sprawach sądowych itp., a niestety (albo i stety) stają przed koniecznością wniesienia pozwu o rozwód.

W skrócie: koszty adwokata w sprawie rozwodowej uzależnione są od tego, czy ma to być rozwód z czy bez orzekania o winie, jak długo ewentualnie ma potrwać sprawa itp. Niemniej analizując stawki rynkowe cena rozwodu z pomocą adwokata waha się w granicach kilku tysięcy złotych.

Sama sprawa rozwodowa kosztuje 600 zł, przy czym jeśli do rozwodu dochodzi bez orzekania o winie, na zgodny wniosek obu stron, to sąd rozpatrujący sprawę o rozwód dzieli te koszty pomiędzy stronami. Oczywiście koszty sprawy rozwodowej i cena adwokata w sprawie rozwodu zrobią dodatkowo swoje – nierzadko sprawy rozwodowe potrafią sporo kosztować.

Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie?

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

W tym artykule omówimy, ile kosztuje rozwód, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie, na jakie kosztu musi być przygotowana osoba, chcąca wnieść pozew o rozwód. Omówimy również, gdzie szukać darmowej pomocy prawnej, jeśli nie stać nas na poniesienie kosztów sprawy rozwodowej, a tym bardziej ponieść kosztów adwokata do sprawy rozwodowej. Jeśli cena adwokata do rozwodu w Twoim mieście wydaje Ci się nie do przeskoczenia, darmowa pomoc prawna może być dla Ciebie nieocenioną pomocą.

Jedna uwaga – darmowa pomoc prawna nie będzie polegać na tym, że adwokat specjalizujący się w rozwodach napisze za Ciebie pozew o rozwód, a do tego będzie Cię reprezentował w sądzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nie na tym polega bezpłatna pomoc prawna, udzielana osobom zainteresowanym w punktach bezpłatnego poradnictwa prawnego. O tym za chwilę. Póki co skupmy się na pytaniu, ile kosztuje sprawa rozwodowa i ile kosztuje adwokat przy rozwodzie.

Zacznijmy od tego – ile kosztuje sprawa rozwodowa? Pierwszy wydatek wiąże się z samym złożeniem pozwu o rozwód. Wniesienie pozwu o rozwód to koszt 600 zł. Opłatę za sprawę rozwodową wnosi się do sądu właściwego – tego, w którym następnie ma zostać złożony pozew o rozwód.

Wniesienie opłaty od pozwu o rozwód to dopiero początek. Oczywiście do sprawy rozwodowej nie trzeba wynajmować adwokata, ale dobry adwokat od rozwodów z pewnością pozwoli nam się czuć pewniej aż do samego końca sprawy. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie?

To zależy – od wielu czynników. Na koszty adwokata w sprawie rozwodowej wpływ ma z pewnością stopień skomplikowania sprawy. Dużo mniej zapłacić za pomoc adwokata w sprawie rozwodowej, w której właściwie jesteście dogadani z drugą stroną – rozwód ma być rozwodem bez orzekania o winie, a dodatkowo nie ma żadnych kwestii związanych z opieką nad dziećmi, jak dzielić majątek po rozwodzie itp.

Pisaliśmy m.in. Darmowa pomoc prawna dla kobiet

Właśnie – jeśli w toku sprawy o rozwód sąd ma dodatkowo zająć się kwestią, jak podział majątku wspólnego po rozwodzie, należy dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 300 zł – jeśli projekt podziału majątku po rozwodzie jest zgodny albo 100 zł – jeśli nie ma między rozwodzącymi się małżonkami zgody co do podziału majątku po rozwodzie.

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje adwokat w sprawie cywilnej. ile kosztuje sprawa rozwodowa

Pozew o rozwód za darmo

Pozew o rozwód kosztuje 600 zł. Tyle, że jeśli nie stać Cię na koszty wniesienia sprawy rozwodowej, wraz z pozwem o rozwód możesz wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania w całości czy części. Wówczas do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sprawy rozwodowej – oświadczenie o swoim stanie majątkowym i rodzinnym.

Czytaj także: Rozwód bez orzekania o winie krok po kroku

Sąd rozpoznający sprawę o rozwód może, ale nie musi uwzględnić wniosku. Raczej rzadko sądy przychylają się do tego typu wniosków o zwolnienie z kosztów w sprawie rozwodowej, ale próbować można. Należy tylko pamiętać o jednej rzeczy – dobry adwokat od rozwodów może reprezentować również drugą stronę sprawy i jeśli sprawę przegramy, zwolnienie z kosztów w sprawie rozwodowej nie zwalnia nas z poniesienia kosztów pełnomocnika – adwokata czy radcy prawnego drugiej strony.

Cena adwokata w sprawie rozwodowej. Ile trzeba zapłacić za rozwód w sądzie?

A koszty te mogą być niemałe. Postępowanie rozwodowe może być kosztowne. Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie? Na koszty wynagrodzenia adwokata do sprawy rozwodowej składa się szereg czynników – powiemy o nich za chwilę, w każdym razie musisz mieć świadomość, że sprawa może potrwać, sąd wyznaczy wiele terminów rozpraw, a to, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie zależy, co oczywiste, od nakładów pracy tego adwokata.

Sprawdź także: L4 online za darmo

Oczywiście możesz umówić się z adwokatem na jakieś wynagrodzenie ryczałtowe, np. 3500 zł za całość sprawy. Nierzadko jednak adwokaci wolą rozliczanie się za nakłady pracy, szczególnie w mocno skomplikowanych sprawach rozwodowych.

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje adwokat przy rozwodzie? koszt rozwodu

Z drugiej strony – jeśli masz problemy finansowe i zwyczajnie nie stać Cię na adwokata w sprawie rozwodowej, a mimo wszystko chcesz, aby taki adwokat od rozwodów Cię reprezentował, możesz w sądzie złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd może, ale nie musi Ci go przyznać. Jeśli przyzna – adwokat ma obowiązek wspierać Cię w sprawie rozwodowej do zakończenia postepowania w sądzie w pierwszej instancji albo do prawomocnego zakończenia sprawy.

Jeśli nie przyzna – musisz sobie radzić bez niego, ewentualnie ponieść koszty adwokata do sprawy rozwodowej. O tym, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie napiszemy za chwilę, póki co skupmy się na samym zagadnieniu sprawy rozwodowej.

Wracając do samego pozwu o rozwód. Sama opłata za pozew rozwodowy i ewentualne koszty adwokata w sprawie rozwodowej to jeszcze nie wszystko. Może się okazać, że w trakcie prowadzenia sprawy o rozwód sąd dopuści dowody z opinii biegłych. Takie opinie nierzadko pojawiają się, jeśli w sprawie o rozwód są musi jednocześnie ustalić np. władzę rodzicielską czy to, jak wygląda podział majątku po rozwodzie. A opinie biegłych w sprawie rozwodowej również będą kosztować.

Jeśli wnosisz pozew o rozwód i zastanawiasz się, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie, to weź pod uwagę również to, że w razie przegranej sąd może obciążyć Cię kosztami procesu. Zasadą jest, że strona przegrywająca sprawę o rozwód ponosi koszty procesu, w tym koszty adwokata od rozwodu reprezentującego stronę pozwaną.

W praktyce wygląda to tak, że małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego na żądanie drugiego z małżonków ponosi koszty procesu. Jeśli mamy zatem rozwód z orzeczeniem o winie, to strona niewinna może zażądać zwrotu kosztów, w tym zwrotu kosztów swojego adwokata od sprawy rozwodowej.

Co więcej – może się okazać, że w wyroku rozwodowym sąd orzeknie również o alimentach na rzecz drugiego z małżonków. Tak – alimenty sąd może zasądzić nie tylko na dziecko, ale również na drugiego z małżonków, jeśli np. na skutek rozwodu znacznie pogorszy się jego poziom życia. Dobry adwokat od rozwodów wie o tym i doradzi swojemu klientowi, aby się o takie alimenty ubiegał, jeśli faktycznie na skutek rozwodu dochodzi do pogorszenia stopy życiowej.

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje prawnik do rozwodu?

Jeśli sąd w wyroku rozwodowym orzeka o alimentach na rzecz drugiego z małżonków, koszty całej sprawy rozwodowej dodatkowo rosną, bowiem strona przegrywająca sprawę o rozwód musi ponieść koszty opłaty stosunkowej od zasądzonych alimentów.

Wyrok rozwodowy może dotyczyć również eksmisji lub podziału majątku po rozwodzie. W razie, jeśli rozwód następuje bez orzekania o winie, 150 zł z opłaty stałej sąd zwraca, a drugie 150 zł zwraca powodowi druga strona sprawy rozwodowej.

Jeśli sąd orzeka rozwód na zgodny wniosek obu stron, bez orzekania o winie, każda ze stron płaci za swojego adwokata, prowadzącego jej sprawę rozwodową. A ile kosztuje adwokat przy rozwodzie?

Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie? Cena pomocy adwokata w sprawie rozwodowej

Sprawa o rozwód to nie tylko napisanie pozwu rozwodowego i reprezentacja w sądzie. Nierzadko to, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie zależy od stopnia skomplikowania sprawy, objętości dokumentów, na które składają się zeznania stron i świadków, opinie biegłych itp. Do tego jeszcze należy uwzględnić, że koszty adwokata w sprawie rozwodowej mogą zależeć od tego, czy np. adwokat musi na rozprawę rozwodową dojechać do odległego sądu.

To oczywiste – na sprawę w odległym sądzie, wliczając dojazd, adwokat musi nierzadko poświęcić cały dzień. A skoro tak, to w tym dniu nie może reprezentować innych swoich klientów czy zajmować się ich sprawami. Warto to mieć na względzie i np. poszukać adwokata w okolicach sądu, do którego będziemy wnosić pozew o rozwód.

Oczywiście może to być niewygodne dla nas samych najlepiej, aby adwokat, który prowadzi naszą sprawę rozwodową był gdzieś blisko, abyśmy mogli się z nim swobodnie kontaktować. Nie ma tu w zasadzie dobrego rozwiązania.

Kolejna rzecz – na koszty pomocy adwokata w sprawie rozwodowej może składać się np. jednorazowa opłata za całą sprawę, jak i np. opłaty za każdą rozprawę rozwodową, a wcześniej opłata za napisanie pozwu o rozwód.

No właśnie – od tego z reguły się zaczyna. Pozew o rozwód. Napisanie dobrego i skutecznego pozwu o rozwód to nie jest prosta sprawa. Oczywiście możesz skorzystać z jakiś gotowych wzorów, dostępnych w internecie, ale z pewnością znacznie lepszym wyborem będzie, aby ten pozew o rozwód napisał ci dobry adwokat od rozwodów. Taki pozew musi spełniać nie tylko względy formalne, o których mowa w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego, ale również zawierać elementy wskazane w art. 187 kodeksu postępowania cywilnego:

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje adwokat przy rozwodzie – prawnik rozwodowy? adwokat rozwód warszawa cena
 • Oznaczenie sądu okręgowego, do którego pozew o rozwód jest skierowany,
 • Imiona i nazwiska stron, ich adresy zamieszkania i numery PESEL oraz imię i nazwisko pełnomocnika procesowego – adwokata (jeśli nas reprezentuje) oraz adres jego kancelarii,
 • Oznaczenie rodzaju pisma (pismo ma tytuł: pozew o rozwód),
 • Dokładne oznaczenie żądania. Wskazujemy, czy sąd ma orzec rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie, czy ma podjąć decyzję odnośnie kwestii związanych z np. alimentami, podziałem majątku po rozwodzie itp.
 • Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądania strony,
 • Podpis strony lub jej pełnomocnika,
 • Wymienienie załączników.

Napisać dobry pozew o rozwód nie jest łatwo, szczególnie w skomplikowanej sprawie rozwodowej. I tu jeszcze jedna uwaga – jeśli korzystamy z pomocy adwokata od rozwodów, nie możemy przed nim niczego ukrywać. Adwokat sporządza pozew w oparciu o informacje, jakie uzyskał od nas.

Warto – zanim udamy się do adwokata od rozwodów – sporządzić sobie listę spraw, które chcemy poruszyć. Być może adwokat uzna je za nieistotne, ale mimo wszystko lepiej, aby to on jako profesjonalista i specjalista od rozwodów uznał, co należy w pozwie o rozwód zamieścić, a czego nie.

Osoba planująca rozwód zastanawia się z reguły, czy wziąć adwokata do sprawy rozwodowej, czy spróbować najpierw samemu. Wątpliwościom nie ma się co dziwić – sprawy rozwodowe bywają trudne, a to, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie może nierzadko przyprawić o ból głowy. Pamiętaj tylko, że jeśli w sprawie rozwodowej nie masz adwokata, musisz stosować się do wymogów formalnych, określonych w procedurze – przykładowo Twój pozew o rozwód musi spełniać wymagania strony formalnej i merytorycznej, podobnie np. ewentualne odwołania, apelacja itp.

Jak się przygotować do sprawy rozwodowej bez adwokata?

Nie zawsze jest tak, że adwokata od rozwodów musisz mieć od samego początku. Jeśli planujesz samodzielnie prowadzić swoją sprawę rozwodową, musisz pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do niej.

Spróbuj zacząć od następujących kwestii:

 1. Przygotuj pozew o rozwód albo odpowiedź na pozew o rozwód – pamiętaj tylko, że jeśli to przeciwko Tobie wystąpił małżonek w sprawie rozwodowej, masz 14 dni na sporządzenie odpowiedzi na pozew o rozwód
 2. Jeśli choć trochę orientujesz się w przepisach, spróbuj poszukać np. orzecznictwa w podobnych do Twojej sprawach rozwodowych
 3. Zawsze przygotuj odpowiednie dokumenty, które w Twojej ocenie mogą być przydatne w sprawie o rozwód. Przygotuj również zawczasu ich kserokopie – być może sąd zobowiąże Cię do ich przedłożenia
 4. Pamiętaj, aby zawsze odpowiadać na wszelkie wezwania z sądu rozpoznającego sprawę o rozwód – we wskazanych w pismach terminach
 5. Poczytaj fora tematyczne, spróbuj poszukać informacji o sprawach rozwodowych, na co zwrócić uwagę, poczytaj historie osób, które rozwód w sądzie mają już za sobą i dzielą się swoimi doświadczeniami

Natomiast jeśli nie czujesz się na siłach, aby występować samodzielnie w sprawie o rozwód, nie zastanawiaj się, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie, bo nie będą to koszty „nie do poniesienia”, a nierzadko lepiej jest zapłacić za profesjonalną poradę czy prowadzenie sprawy niż narażać się na koszty w przypadku przegranej tylko dlatego, że po prostu nie znamy się na przepisach.

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje adwokat przy rozwodzie. rozwód z orzeczeniem o winie, koszty adwokata. ile kosztuje porada prawna w sprawie rozwodu

Bez wątpienia rozwód to trudny moment. Nawet, jeśli masz przekonanie, że to jedyna szansa na poprawę swojej sytuacji osobistej, to zawsze jest to wyczerpujące psychicznie doświadczenie. Rozprawa sądowa szarpie nerwy, rodzi poczucie niepewności. Stąd chociażby warto rozważyć, czy jednak dobry adwokat od rozwodów nie będzie lepszym wyborem niż samodzielne prowadzenie sprawy.

Adwokat zaplanuje cały proces, wyjaśni Ci, co jest ważne, co nie, jakie są szanse na pozytywne i korzystne dla Ciebie załatwienie sprawy rozwodowej. Nie zastanawiaj się na tym etapie, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie – uczciwy adwokat, a znakomita większość z nich jest uczciwych – nie będzie Cię naciągał na ekstra wydatki związane z ekstra pismami, wyjazdami do sądu na rozprawy itp.

Warto wspomnieć, że jeżeli pozwany małżonek uzna żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci, to sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Adwokat rozwodowy będzie za Ciebie składał odpowiednie wnioski dowodowe, przygotowywał odpowiedzi na wezwania sądu, zadawał pytania stronie przeciwnej – również w jego interesie jest, aby wygrać dla Ciebie sprawę. „Dobry adwokat od rozwodów”, „Skuteczny adwokat od rozwodów” itp. – tego typu opinie są również dla adwokatów bardzo ważne.

Koszty rozwodu

Orzekając o rozwodzie sąd rozstrzyga również o kosztach procesu rozwodowego. A to jest bezpośrednio powiązane z wynikiem sprawy rozwodowej. Małżonek, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego i został uznany za wyłącznie winnego rozwodu w orzeczeniu kończącym postępowanie, zostanie obciążony kosztami.

Te koszty rozwodu dla niego w tym wypadku to kwota kilku tysięcy złotych. Natomiast jeśli rozwód jest rozwodem bez orzekania o winie, koszty te będą nieco niższe, bo sąd zwraca opłatę częściowo. Jeśli natomiast sąd zaniechał rozstrzygania o kosztach, każda ze stron ponosi swoje koszty we własnym zakresie.

Pamiętaj, że jeśli nie zgłosisz wniosku o zasądzenie od drugiej strony na Twoją rzecz kosztów procesu, sąd nie zrobi tego za Ciebie, nawet jeśli wygrasz sprawę. Pozew o rozwód powinien zawierać stosowne żądanie, ale nie ma problemu z tym, aby zgłosić to żądanie w toku sprawy rozwodowej.

Kto płaci za rozwód z orzekaniem o winie?

Opłatę sądową 600 zł ponosi ten z małżonków, który wnosi pozew o rozwód. Jeśli wygra sprawę rozwodową, to druga strona musi mu tę opłatę zwrócić. Strona przegrywająca płaci również za prawnika drugiej strony, jeśli w sprawie rozwodowej drugą stronę reprezentował np. adwokat. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron lub w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, koszty dzielone powinny być na pół.

Zasada jest taka: w przypadku orzekania o winie w sprawie o rozwód, koszty procesu ponosi strona, która przegrała sprawę rozwodową. W praktyce oznacza to, że strona, która została uznana za winną rozpadu małżeństwa musi pokryć koszty sądowe, opłaty za pełnomocnika i inne wydatki związane z procesem. Jeśli obie strony są winne, koszty procesu mogą być rozłożone na obie strony w stosunku, w jakim zostały uznane za winne.

Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie warto pamiętać, że koszty procesu rozwodowego, jeśli sąd ma stwierdzić winę, są często wyższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie (jak to się często mówi potocznie – rozwodu za porozumieniem), ponieważ wymagają więcej czasu i uwagi ze strony sądu i pełnomocników.

Warto również dodać, iż w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie nierzadko pojawić się mogą dodatkowe koszty – związane chociażby z wydawaniem opinii przez biegłych. Jeśli nie mamy zatem pewności, że sprawa o rozwód z orzekaniem o winie jest dla nas sprawą wygraną, koniecznie trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw.

Być może jednak lepszym wyjściem będzie pozew o rozwód bez orzekania o winie i „zakończenie” małżeństwa za zgodą obu stron. Sprawa o rozwód bez orzekania o winie trwa w praktyce zdecydowanie krócej i mimo wszystko jest zdecydowanie mniej bolesna – dla obu małżonków.

No więc podsumowując – ile kosztuje adwokat przy rozwodzie? To zależy od rodzaju sprawy, ale przede wszystkim od tego, jak szybko sprawa rozwodowa się zakończy. Rozwód bez orzekania o winie kosztuje z reguły znacznie mniej niż rozwód z orzeczeniem winy, a od tego też zależy to, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie. Z prostego powodu – rozwód bez orzekania o winie to z reguły jedno krótkie posiedzenie sądowe, sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie potrafią trwać latami.

Rozwód bez orzekania o winie z pewnością pozwala zaoszczędzić sporo czasu i emocji. Sąd nie będzie badał, z jakiego powodu doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron, a jedynie czy do takiego rozkładu rzeczywiście doszło.

ile kosztuje adwokat przy rozwodzie
ile kosztuje adwokat przy rozwodzie? Adwokat rozwód cennik. adwokat rozwód warszawa cena

Rozwód z orzekaniem o winie wymaga znacznie bardziej zaawansowanego postępowania dowodowego. Ze względu na to, że najczęściej w rozwodzie z orzeczeniem o winie, przeprowadzane są dowody z przesłuchania świadków, sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat.

Rozwód z winy obu stron, czyli taki, w którym każde z małżonków przyczyniło się do rozkładu pożycia to najczęstszy wynik długotrwałego postępowania rozwodowego. Taki wyrok zapada z reguły wtedy, gdy małżonkowie wzajemnie obwiniają się o doprowadzenie do rozwodu.

Generalnie – jeśli przed Tobą sprawa rozwodowa, nie zastanawiaj się, ile kosztuje adwokat przy rozwodzie, a po prostu skontaktuj z prawnikiem – adwokatem i spytaj, ile będzie kosztować sprawa rozwodowa, jakie będą koszty rozwodu, jakie będą koszty adwokata w sprawie rozwodowej. Być może wydaje Ci się, że te 2000 – 3000 na adwokata od rozwodów to dużo, ale uwierz – to są z reguły dobrze wydane pieniądze.

Jeśli nie stać Cię na pomoc profesjonalnego prawnika, a potrzebujesz, aby ktoś po prostu podpowiedział Ci, od czego zacząć sprawę o rozwód, poszukaj porady prawnej w punktach bezpłatnych porad prawnych w Twoim mieście. Wykaz tych punktów prezentujemy na stronach poniżej:

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Darmowe porady prawne Wrocław

Darmowe porady prawne Warszawa

Darmowe porady prawne Toruń

Darmowe porady prawne Szczecin

Darmowe porady prawne Sosnowiec

Darmowe porady prawne Rzeszów

Darmowe porady prawne Radom

Darmowe porady prawne Poznań

Darmowe porady prawne Opole

Darmowe porady prawne Olsztyn

Darmowe porady prawne Łódź

Darmowe porady prawne Łomża

Darmowe porady prawne Lublin

Darmowe porady prawne Kraków

Darmowe porady prawne Kielce

Darmowe porady prawne Katowice

Darmowe porady prawne Gorzów Wielkopolski

Darmowe porady prawne Gliwice

Darmowe porady prawne Sopot

Darmowe porady prawne Gdynia

Darmowe porady prawne Gdańsk

Darmowe porady prawne Dąbrowa Górnicza

Darmowe porady prawne Częstochowa

Darmowe porady prawne Bytom

Darmowe porady prawne Bydgoszcz

Darmowe porady prawne Bielsko-Biała

Darmowe porady prawne Białystok

We wszystkich tych punktach oferowana jest również darmowa pomoc – w tym adwokatów i radców prawnych (wykaz znajdziesz również na ms.gov.pl). Jeśli masz jakiś problem prawny, znajdź punkt najbliżej Ciebie, umów się na wizytę i zacznij działać.

Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata od spraw rozwodowych?

Koszty związane z pozewem rozwodowym u adwokata mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie adwokata, złożoność sprawy i indywidualne ustalenia z adwokatem. Istnieją różne modele rozliczeń, które adwokaci mogą stosować w przypadku rozwodów. Oto kilka najczęstszych sposobów rozliczania się adwokatów w sprawach rozwodowych:

 1. Stawka godzinowa: Adwokat ustala określoną stawkę godzinową za swoje usługi. Płacisz za ilość czasu, którą adwokat poświęca na Twoją sprawę. Stawki godzinowe mogą się różnić w zależności od doświadczenia i renomy adwokata.
 2. Opłata za całkowitą usługę: W niektórych przypadkach adwokat może zaproponować opłatę za całą usługę. Jest to ustalona opłata za przeprowadzenie całego procesu rozwodowego, obejmująca wszelkie etapy i czynności związane z postępowaniem.
 3. Opłata procentowa: Adwokat może również proponować opłatę procentową, która jest ustalana na podstawie wartości aktywów, które będą podlegały podziałowi w procesie rozwodowym. W takim przypadku adwokat otrzymuje określony procent z uzyskanej kwoty.
 4. Mieszany model rozliczeń: Często adwokaci stosują mieszany model rozliczeń, łącząc różne metody płatności, takie jak stawka godzinowa za pewne czynności i opłata za całkowitą usługę za inne.

Ważne jest, aby porozmawiać z adwokatem na temat kosztów już na początku i jasno ustalić, jakie są oczekiwania finansowe. Adwokat powinien przedstawić Ci szacunkowe koszty, uwzględniając ewentualne dodatkowe wydatki, takie jak opłaty sądowe, koszty ekspertyz czy wyjazdy na rozprawy.

Podobne wpisy

4 komentarze

 1. Moją sprawę rozwodową prowadził adwokat Cejrowski z Gdańska. Postawiłem na niego, bo słyszałem o ogromnym doświadczeniu kancelarii w tej materii.

 2. Na takiego adwokata od rozwodów, jak ja trafiłam, naprawdę warto czekać! Kancelaria Cejrowski z Gdańska. Wyjątkowe podejście do klienta.

 3. Wszystko zależy od tego od tego, czego tak naprawdę oczekuje się od prawnika. Rozwodziłam się niedawno i zależało mi na kompleksowej usłudze i indywidualnym podejściu. Dlatego wybrałam Kancelarię Adwokacką Wojas Pawlak. Mają świetne opinie, są mega terminowi i szczegółowi. Dzięki nim mój rozwód był mniej stresujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.