Darmowa pomoc prawna dla kobiet obejmuje nie tylko szeroko rozumiane doradztwo prawne, polegające na udzieleniu porady prawnej przez profesjonalnego adwokata czy radcę prawnego. Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać kobiety dotknięte przemocą domową, ale również kobiety bezrobotne, kobiety wykluczone społeczne itp.

Ostatni rok nie był łatwy dla nikogo. Trudna sytuacja, przymusowa izolacja spowodowała, że wiele kobiet znalazło się w tragicznej sytuacji. W wielu domach zaczęło dochodzić do przemocy domowej, wiele par postanowiło się rozstać. Panie znalazły się często w sytuacji podbramkowej, zostały pozbawione środków do życia.

W wyniku pandemii straciły pracę, agresja ze strony partnera spowodowała, że musiały opuścić dom. Setki kobiet, znajdujących się w trudnej sytuacji nie wie, co robić, gdzie szukać pomocy.

Darmowa pomoc prawna dla kobiet – dlaczego warto z niej korzystać? Pomoc kobietom w trudnej sytuacji

Pojawiły się problemy ze spłatą długów (pisaliśmy m.in. Nie mam na spłatę kredytu), pracodawcy, pozbawieni środków finansowych, zaprzestali wypłaty wynagrodzenia (pisaliśmym.in. nie ma wypłaty na koncie do 10 oraz pracodawca płaci pod stołem).

darmowa pomoc prawna dla kobiet
darmowa pomoc prawna dla kobiet. Pomoc kobietom w trudnej sytuacji

Problemów jest mnóstwo, kobiety w wielu kwestiach czują się pozastawiane same sobie. Usługi prawnicze są bardzo drogie, dlatego panie godzą się na złe warunki, często zostają tam, gdzie panuje przemoc.

Pisaliśmy m.in. Darmowe porady prawne – czy warto z nich korzystać?

To duży błąd, nie można pozwolić się źle traktować. W wielu instytucjach i fundacjach dostępna jest darmowa pomoc prawna dla kobiet. Warto z niej skorzystać, opowiedzieć o swoich problemach, wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie. Usługi są bezpłatne, dlatego nie należy się zastanawiać, tylko skorzystać z tej formy wsparcia.

Gdzie szukać darmowej pomocy prawnej dla kobiet?

Darmowa pomoc prawna dla kobiet dostępna jest w każdym mieście. Uprawnione są do niej kobiety, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Co ważne, nie trzeba tego w żaden sposób udowadniać, wystarczy oświadczanie. 

Bezpłatne usługi prawne świadczą urzędy miasta, gminy, ośrodki pomocy społecznej, fundacje pomagające osobom w potrzebie. Kobietom pomagają również prawnicy, którzy często wyznaczają kilka godzin w tygodniu na bezpłatne doradztwo. Są to tzn. usługi pro bono.

Szukając pomocy, należy skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, który powinien udzielić informacji i poinformować, gdzie i kiedy można liczyć na bezpłatną pomoc prawnika. Informacje takie powinny być również podane na stronach internetowych urzędu miasta i gminy oraz raz w roku ogłoszone w lokalnym radiu lub prasie. 

Wykaz punktów darmowej pomocy prawnej można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej dla kobiet, należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze wskazanym prawnikom i ustalić dogodny dla obu stron termin spotkania. Jeżeli czas oczekiwania na wizytę jest zbyt długi, można spróbować porozumieć się telefonicznie, przedstawić problem i prosić o pomoc. 

Pomoc kobietom w trudnej sytuacji

Bezpłatną pomoc prawną można również uzyskać w Centrum Praw Kobiet. Fundacja ma oddziały w największych miastach w Polsce, m.in. Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Toruniu czy Poznaniu. Fundacja preferuje kontakt na żywo, ale w sytuacjach niecierpiących zwłoki, możliwy jest kontakt przez skype. W wyjątkowych sytuacjach prawnicy wolontariusze odwiedzają potrzebujące kobiety w domu.

Jaką bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać kobiety?

Zakres bezpłatnej pomocy prawnej dla kobiet jest duży, obejmuje wiele ważnych kwestii. Mogą z niej skorzystać panie, które nie są w stanie zapłacić za spotkanie, a potrzebują pomocy, znajdują się w trudnej, życiowej sytuacji. Najczęściej fundacje i prywatne kancelarię pomagają kobietom, które deklarują niskie dochody, nie mają żadnych źródeł utrzymania, są niezaradne życiowe, niepełnosprawne lub wychowują dzieci, wymagające szczególnej opieki. 

darmowa pomoc prawna dla kobiet
darmowa pomoc prawna dla kobiet. Centrum pomocy kobietom rozwiedzionym

Darmowa pomoc prawna dla kobiet obejmuje takie tematy jak:

 • Sprawy dotyczące prawa cywilnego, spraw karnych, ubezpieczenia społecznego oraz spraw administracyjnych. 
 • Pomoc w związku z doznawaną przemocą. Może to być przemoc domowa, seksualna, mobbing w pracy.
 • Tematy związane z zadłużeniem.
 • Porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • Sprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego. Panie mogą uzyskać informacje na temat rozwodów, separacji, spraw związanych z alimentami i uregulowaniem opieki nad dziećmi. Udzielane są również porady na tematy podziału majątku.
 • Sprawy dotyczące nieprawidłowego traktowania w miejscu pracy. Kobiety w Polsce są często dyskryminowane, molestowane, poniżane. To niestety częsty problem, dlatego należy o nim mówić.
 • Pomoc w zwróceniu się do odpowiednich instytucji i organów.
 • Pomoc w bezpłatnych mediacjach, która obejmuje m.in. przygotowanie projektu umowy o mediacje, projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji.
 • Poinformowanie o kosztach postępowania oraz ryzyku finansowym, jakie wiąże się ze skierowaniem określonej sprawy na drogę sądową.

Darmowa pomoc prawna dla kobiet nie obejmuje jedynie porad. W razie potrzeby prawnicy pomagają potrzebującym paniom załatwić niezbędne dokumenty. Pomoc obejmuje również:

 • Wstępną diagnozę, omówienie sytuacji prawnej, wysłuchanie uwag klientki,
 • Omówienie przysługujących klientce praw,
 • Dokładne omówienie proponowanych rozwiązań prawnych,
 • Pomoc w napisaniu potrzebnych wniosków i innych pism sądowych,
 • Pomoc w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu.

Darmowa pomoc prawna w miastach i gminach

Oprócz pomocy przysługującej odgórnie, wiele miast i gmin wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet i świadczy dodatkowe usługi. W niektórych miastach działają darmowe punkty pomocy dla kobiet, w których pracują prawnicy, psycholodzy, terapeuci. Udzielaniem pomocy dla ofiar przemocy domowej zajmuje się Niebieska Linia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Pogotowie Niebieskiej Linii oferuje bezpłatne telefoniczne porady prawne, odbywające się w wyznaczone dni.

Pisaliśmy m.in. Bezpłatna pomoc prawna – kto może korzystać?

Bezpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Kobiety ciężarne są grupą szczególnie uprzywilejowaną, wymagającą wsparcia i opieki. Od 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która gwarantuje wszystkim ciężarnym prawo od bezpłatnej pomocy prawnej. Do grupy, która może skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, należy również panie, które posiadają Kartę Duże Rodziny.

darmowa pomoc prawna dla kobiet
darmowa pomoc prawna dla kobiet. Pomoc kobietom w trakcie rozwodu

Aby móc skorzystać z tej opcji, należy przedstawić kartę lub zaświadczenie o ciąży. Kobiety w ciąży lub te, które urodziły dziecko, mogą korzystać m.in. z porad dotyczących praw rodzicielskich oraz kwestii związanych z prawem pracy. Wielu pracodawców bezprawnie zwalnia kobiety w ciąży, nie przestrzega ich praw. Warto o to walczyć, jeżeli nie samem, to właśnie przy pomocy adwokatów.

W 2017 roku w Polsce powstało 1525 punków, które świadczą usługi dla wymienionych grup. Dokładne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W zależności do możliwości danego miasta, punkty świadczące darmową pomoc, zlokalizowane są w różnych miejscach, np. urzędach, sądach, bibliotekach czy ośrodkach pomocy społecznej.

Prawnicy dostępnie są przez 5 dni w tygodniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą świadczyć usługi przez co najmniej 4 godziny dziennie. Bezpłatnej pomocy udzielają specjaliści, zajmujący się różnego rodzaju problemami. W punktach można spotkać adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. 

Darmową pomocą prawną dla kobiet służą również aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy. Poradnictwem obywatelskim zajmują się doradcy.

Niepłatna pomoc dla kobiet – jakie tematy są wykluczone?

Prawnicy dyżurujący w bezpłatnych punktach pomocy chętnie pomagają poszkodowanych kobietom, ale nie zajmują się wszystkimi zgłaszanymi problemami. Pomoc nie obejmuje takich zagadnień jak:

 • Tematów związanych z prawem cywilnym, handlowym i dewizowym,
 • Kwestii prowadzenia działalność gospodarczej. Wyjątkiem jest tutaj pomoc w rozpoczęciu i przygotowaniu rozpoczęcia działalności. Od maja 2020 roku, w związku z wprowadzoną Tarczą Antykryzysową z darmowych porad mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Po ustaniu epidemii, ten temat prawdopodobnie zostanie wyłączony z darmowych porad.
 • Tematów podatkowych, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawnicy oferują pomoc przedsądową, ale mogą również pomóc złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub stanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym. Po skorzystaniu z pomocy należy wypełnić kartę nieodpłatnej pomocy.

Czytaj również: Koszty adwokata w sprawie o rozwód

Karta nieodpłatnej pomocy – jak wygląda?

Po skorzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnika, należy wypełnić stosowny dokument. Karta nieodpłatnej pomocy składa się z dwóch części. Cześć A wypełnia prawnik, który udziale pomocy. W dokumencie wpisuje szczegóły sprawy. Muszą się tam znaleźć informacje, jakiego problemu pomoc dotyczyła, jakiej dziedziny prawa, jakie rozwiązania zaproponowano, ile czasu zajęło spotkanie i udzielanie porady.

Prawnik musi wpisać informacje o osobie, która korzystała z pomocy, podać jej wiek, wykształcenie, deklarowany dochód, miejsce zamieszkania itp. Część B wypełnia korzystająca z pomocy kobieta. W karcie ocenia, czy udzielona porada była pomocna, opisuje, jak została przyjęta itp.

Kiedy warto skorzystać z darmowej pomocy płatnej dla kobiet?

W życiu jest wiele sytuacji, kiedy pomoc prawnika jest niezbędna. Niestety, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, dlatego zawsze warto skonsultować problem i dowiedzieć się, jakie są najlepsze rozwiązania. Oto kilka przekładowych sytuacji, w których warto poradzić się specjalistów i  skorzystać z darmowej pomocy prawnej dla kobiet:

 • Zadłużenie w banku, problemy ze spłatą kredytu – to częsty problem ostatnich czasów. W wyniku pandemii wiele kobiet straciło pracę, a tym samym możliwość regularnej spłaty kredytu. Warto dowiedzieć się, jaki mają możliwości, co robić, aby uniknąć komornika (pisaliśmy m.in. pożyczka z komornikiem).
 • Zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowe – to kolejny problem, który również wiąże się z utratą źródła utrzymania. Problemy z zapłatą czynszu są coraz częstsze, prawnik poradzi, co można zrobić w takiej sytuacji.
 • Widmo eksmisji – brak spłaty kredytu czy nieuregulowanie opłat za mieszkanie wiąże się z groźbą eksmisji. W takim wypadku darmowa pomoc prawnika jest niezbędna. Specjalista podpowie, co zrobić, aby nie wylądować na bruku.
 • Wniosek o rentę – bezpłatne usługi prawników obejmują również pomoc w napisaniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawnicy służą pomocą również w napisaniu odwołania.
 • Napisanie wniosku o przyznanie mieszkania socjalnego – niektóre panie nie mają własnego lokum, mieszkają u rodziny lub znajomych. W takim wypadku prawnik może pomóc napisać odpowiedni wniosek do urzędu gminy lub miasta.
 • Problemy z pracodawcami – prawnicy doskonale znają prawo pracy, dlatego pomagają potrzepującym paniom rozwiązać problemy związane z zatrudnieniem, brakiem wypłaty wynagrodzenia, naruszeniem praw pracowniczych.
 • Problemy z uzyskaniem alimentów – to bardzo częsty problem, ponieważ wielu ojców robi wszystko, aby nie płacić alimentów. W takim wypadku prawnicy mogą pomóc napisać odpowiedni wniosek do Funduszu Alimentacyjny.
darmowa pomoc prawna dla kobiet
darmowa pomoc prawna dla kobiet. Pomoc kobietom w trudnej sytuacji

Nieznajomość prawa jest źródłem leków i obaw dla wielu kobiet (stąd też niemal niezbędna darmowa pomoc prawna dla kobiet. Panie nie wiedzą, jak mogą wydostać się z trudnej sytuacji, są zagubione, popadają w stany depresyjne. Nie wszystkie kobiety stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawników, ale na szczęście jest inny sposób wsparcia. Dzięki darmowej pomocy prawnej dla kobiet wszystkie panie, bez względu na sytuację finansową, mogą liczyć na konsultację.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Darmowe porady prawne Wrocław

Darmowe porady prawne Warszawa

Darmowe porady prawne Toruń

Darmowe porady prawne Szczecin

Darmowe porady prawne Sosnowiec

Darmowe porady prawne Rzeszów

Darmowe porady prawne Radom

Darmowe porady prawne Poznań

Darmowe porady prawne Opole

Darmowe porady prawne Olsztyn

Darmowe porady prawne Łódź

Darmowe porady prawne Łomża

Darmowe porady prawne Lublin

Darmowe porady prawne Kraków

Darmowe porady prawne Kielce

Darmowe porady prawne Katowice

Darmowe porady prawne Gorzów Wielkopolski

Darmowe porady prawne Gliwice

Darmowe porady prawne Sopot

Darmowe porady prawne Gdynia

Darmowe porady prawne Gdańsk

Darmowe porady prawne Dąbrowa Górnicza

Darmowe porady prawne Częstochowa

Darmowe porady prawne Bytom

Darmowe porady prawne Bydgoszcz

Darmowe porady prawne Bielsko-Biała

Darmowe porady prawne Białystok

We wszystkich tych punktach oferowana jest również darmowa pomoc prawna dla kobiet. Jeśli masz jakiś problem prawny, znajdź punkt najbliżej Ciebie, umów się na wizytę i zacznij działać.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.