Wystawienie świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. W świadectwie pracy wykazuje się informacje, które mogą mieć wpływ na uprawnienia pracownicze w przyszłości, stąd przy wystawianiu świadectwa pracy wymagana jest szczególna rzetelność i dokładność.

Świadectwo pracy sporządza pracodawca w oparciu o przepis art. 97 Kodeksu pracy, a wytyczne w sprawie sposobu i trybu wystawienia świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie świadectwa pracy.

choroba zwolnienie lekarskie

Stosownie do par. 1 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w świadectwie pracy wykazuje się informacje wymagane do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego (np. prawa do urlopu wypoczynkowego, zasiłku chorobowego itp.).

Okresy choroby pracownika w świadectwie pracy

W praktyce pewne problemy powodować może konieczność uwzględnienia w świadectwie pracy okresów choroby pracownika. Jeśli pracownik został zatrudniony kilka czy kilkanaście lat temu, mógł w trakcie swojego zatrudnienia być kilkukrotnie czasowo niezdolnym do pracy. Są to okresy nieskładkowe, ale to jeszcze nie wszystko.

Sprawdź także: Kto płaci za L4 w ciąży

Świadectwo pracy wystawia się według określonego wzoru (ostatni wzór uwzględnia nowe uprawnienia pracownicze, wprowadzone nowelizacją przepisów z 26 kwietnia 2023). W ust. 6 pkt 11 tego świadectwa pracy pracodawca musi wykazać informacje o ilości dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, określone w art. 92 kodeksu pracy (wynagrodzenie chorobowe).

Należy jednak pamiętać, iż w ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy wykazuje się okresy niezdolności do pracy z prawem do wynagrodzenia chorobowego, ale tylko za ostatni rok kalendarzowy zatrudnienia. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie chorobowe przysługuje za 33 (albo 14) dni choroby w roku kalendarzowym, niezależnie od ilości pracodawców w tym roku.

Jeśli więc pracownik u pierwszego pracodawcy chorował np. 21 dni, a następnie zmienił zatrudnienie, to drugi pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe jedynie za 12 dni (albo już wcale).

Sprawdź także: Ile dni pracodawca może się spóźnić z wypłatą?

Czy L4 to okres nieskładkowy?

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wypełnienie ust. 6 pkt 16 świadectwa pracy. Wykazuje się w nim tzw. okresy nieskładkowe, czyli również okresy niezdolności do pracy. Tyle, że w ust. 6 pkt 16 należy wskazać wszystkie okresy nieskładkowe (w tym okresy niezdolności do pracy) z całego okresu zatrudnienia, a nie tylko z ostatniego roku kalendarzowego zatrudnienia, w którym stosunek pracy rozwiązał się albo wygasł i w którym wystawia się świadectwo pracy.

zwolnienie lekarskie 2

Do tych okresów nieskładkowych należą okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne oraz okresy pobierania zasiłku opiekuńczego.

Sprawdź także: Kiedy ZUS wypłaca L4

Konkludując – w świadectwie pracy w ust. 6 pkt 11 wykazuje się okresy choroby z tego roku, w którym ustał stosunek pracy, ale tylko te okresy, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe. Z kolei w ust. 6 pkt 16 wykazuje się wszystkie okresy niezdolności do pracy za okres całego zatrudnienia pracownika.

L4 to okres nieskładkowy. Za czas zwolnienia lekarskiego pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, a od żadnego z tych świadczeń nie nalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe. A więc pracodawca musi na świadectwie pracy L4 wskazać właśnie jako okres nieskładkowy.

Czy przyszły pracodawca widzi L4?

Przyszły pracodawca zobaczy jedynie te zwolnienia lekarskie, które zostaną wykazane w świadectwie pracy przez poprzedniego pracodawcę (o ile pracownik to świadectwo pracy przekaże – zdarza się czasem, że pracownik został zwolniony dyscyplinarnie i po prostu nie chce nowemu pracodawcy świadectwa pracy okazać).

Sprawdź także: Zwolnienie lekarskie online za darmo

Jeszcze dla formalności: okresy zwolnienia lekarskiego z prawem do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego czy okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego są okresami nieskładkowymi, natomiast okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego zarówno za czas urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego są okresami składkowymi – w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownik ma finansowane z budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.