Pomoc w spłacie chwilówek jest przydatna w przypadku, gdy pożyczkobiorca posiada kilka zobowiązań i nie radzi sobie z ich spłatą. Nadmierne zadłużenie prowadzi do jeszcze większych problemów finansowych i desperacji. Z takich kłopotów pomoże wyjść konsolidacja chwilówek, czyli połączenie wszystkich istniejących zobowiązań w jedno. Zatem jak się pozbyć chwilówek?

Pomoc w spłacie chwilówek – czy konsolidacja jest możliwa?

Uzyskanie konsolidacji w banku jest dość skomplikowane. Aby uzyskać kredyt konsolidacyjny w instytucji bankowej, trzeba mieć świetną zdolność kredytową, terminowo spłacać dotychczasowe zobowiązania, a sytuacja finansowa pożyczkobiorcy musi gwarantować, że będzie on w stanie spłacać kredyt. Z instytucjami pozabankowymi pożyczkobiorca może podjąć współpracę bez odpowiedniej historii kredytowej.

Trzeba posiadać źródło dochodu, ponieważ instytucja pożyczkowa nie będzie ryzykować, udzielając finansowania osobie, która może nie oddać pieniędzy. W tym przypadku jednak pojęcie zdolności kredytowej ma nieco inne znaczenie. Ważna jest stabilność dochodu jaki pożyczkobiorca uzyskuje.

Sprawdź także: Jak spłacić chwilówki bez zdolności

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki

Preferowana jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony, jednak można uzyskać kredyt konsolidacyjny w firmie pożyczkowej także pracując na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy rentę i emeryturę. 

Pomoc w spłacie chwilówek
Pomoc w spłacie chwilówek

Pomoc w spłacie chwilówek – jak to wygląda?

Chwilówki są wygodnym produktem, który można łatwo uzyskać, jednak koszty ich spłaty są dość wysokie. Nawet pożyczki darmowe stwarzają ryzyko kłopotów z uregulowaniem zobowiązania, gdyż trzeba spłacić je w krótkim terminie, a jeśli się go przekroczy, naliczone zostają wysokie odsetki (pisaliśmy m.in. Chwilówka od zaraz oraz Pierwsza pożyczka za darmo online). 

Pomoc w spłacie zobowiązań to po prostu skonsolidowanie ich. Polega to na utworzeniu jednego zobowiązania z pożyczek uprzednio zaciągniętych przez pożyczkobiorcę. 

Czym jest konsolidacja chwilówek? Chodzi w tym przypadku o połączenie i spłatę kilku pożyczek za jednym razem w ramach większej pożyczki albo kredytu konsolidacyjnego. Można dzięki temu wyjść z długów, ponieważ konsolidacja pozwala na spłatę już tylko jednego zobowiązania, jednak z niższą ratą, ze względu na wydłużenie ogólnego okresu kredytowania. 

Jest to duża ulga dla budżetu domowego oraz organizacja kilku chwilówek, które ciążą na finansach osoby pożyczającej. Konsolidacja pożyczek to zamiana dotychczasowych zobowiązań na jedno, jednak na lepszych warunkach. Chwilówki dotychczasowe zostają uregulowane, a rozpoczyna się spłata nowej pożyczki. Zamiast kilku rat miesięcznie, bardzo często o różnych wysokościach, pożyczkobiorca dostaje jedną z nowym oprocentowaniem.

Czytaj także: Ogromne zadłużenie w chwilówkach 

Tego typu rozwiązaniem zainteresowane są w szczególności osoby zadłużone, które zdecydowały się na zbyt wiele pożyczek i mają teraz problem z ich uregulowaniem. W takim przypadku często jedynym ratunkiem jest konsolidacja chwilówek bez BIK, którą posiadają w swojej ofercie firmy pożyczkowe. 

Z kolei banki zwykle nie chcą konsolidować tego typu pożyczek. Oprócz tego nie udzielają wsparcia osobom, które mają zaległości w spłacie bieżących zobowiązań, czyli z negatywną historią kredytową. 

Pomoc w spłacie chwilówek
kto może pomoc w spłacie chwilówki. Nie mam na spłatę chwilówek

Pomoc w spłacie chwilówek – dla kogo?

Konsolidacja chwilówek dla zadłużonych to rozwiązanie, które pozwala na połączenie kilku pożyczek w jedno w ramach pożyczki konsolidacyjnej. To dobre rozwiązanie m.in. dla osób, które mają słabą historię kredytową w BIK czy wpisy w rejestrach dłużników. Instytucje bankowe niestety nie są skłonne do udzielania pożyczek osobom zadłużonym. 

Czytaj także: Konsolidacja chwilówek po terminie

Taką konsolidację można jednak przeprowadzić online (pisaliśmy m.in. Chwilówki online), korzystając z oferty firm pożyczkowych. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku kredytu konsolidacyjnego udzielanego przez bank, to właśnie on pokrywa zobowiązania klienta, z kolei pożyczka wpływa na konto pożyczkobiorcy, który sam musi rozliczyć się z wierzycielami. Korzystając z pożyczki dla zadłużonych, pożyczkobiorca może spłacić wszystkie swoje chwilówki oraz pożyczyć dodatkową gotówkę i przeznaczyć ją na inne wydatki. 

Konsolidacja kredytów może jednak stwarzać problemy osobom, które nie są zaradne finansowo i mogłyby w nieodpowiedzialny sposób korzystać ze środków, które zostały im przyznane w ramach konsolidacji.

Pomoc w spłacie chwilówek – wymagania

Aby spłacić chwilówki kredytem konsolidacyjnym, osoba zainteresowana w pierwszej kolejności musi spełnić określone wymagania. W szczególności musi mieć ukończony 18 rok życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zatem nie może być to osoba, która jest częściowo albo całkowicie ubezwłasnowolniona. To konieczne, aby umowa pożyczki konsolidacyjnej była ważna. 

Inne wymagania to:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • posiadanie osobistego konta bankowego,
 • aktywny numer telefonu,
 • adres e-mail.

Pomoc w spłacie chwilówek – wymagane dokumenty

Jeśli klient starałby się o kredyt konsolidacyjny w banku, musiałby spełnić szereg restrykcyjnych wymagań. Z kolei, aby ubiegać się o konsolidację w firmie pożyczkowej, wymagania dokumentacyjne są o wiele mniejsze. Podstawowym dokumentem jest ważny dowód osobisty (pisaliśmy m.in. Chwilówka na dowód). Warto także sprawdzić, czy nie będzie potrzebne zaświadczenie od pracodawcy (pisaliśmy m.in. Pożyczka 1000 zł bez zaświadczeń oraz Pożyczka bez udokumentowanych dochodów).

Oprócz tego, skoro chodzi o połączenie kilku zobowiązań w jedno, warto przygotować wszystkie umowy, które pożyczkobiorca chce skonsolidować. Na tej podstawie znana będzie aktualna kwota do spłaty.

Pomoc w spłacie chwilówek
jak spłacić chwilówki bez zdolności. Pożyczka prywatna na spłatę chwilówek

Spłata chwilówek – jakie zobowiązania można skonsolidować?

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie trzeba obejmować konsolidacją wszystkich zobowiązań. Konsolidacja pożyczek może obejmować m.in.:

 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt ratalny,
 • chwilówki udzielane przez firmy pożyczkowe (pisaliśmy m.in. Chwilówka od ręki online).

Jak wnioskować o konsolidację chwilówek?

Pożyczka na spłatę chwilówek, która dostępna jest w banku wygląda inaczej, niż pozabankowy kredyt konsolidacyjny. W przypadku konsolidacji w banku, kredytobiorca musi dokładnie określić, jakie zobowiązania ma ona objąć. To bank przekazuje pożyczone środki bezpośrednio na konto wierzycieli. 

Z kolei decydując się na pożyczkę konsolidacyjną w firmie pożyczkowej, bardzo często nie trzeba nawet określać precyzyjnie komu oraz ile należy oddać. Uzyskane pieniądze trafiają bezpośrednio na konto osoby pożyczającej i tylko od niej zależy, komu oraz ile przeznaczy. Oczywiście nie należy ich przeznaczać na inny cel, ponieważ będzie to powodować jeszcze większe zadłużenie. Konsolidacja chwilówek może być ostatnim zobowiązaniem, o jakie zadłużony pożyczkobiorca będzie mógł zawnioskować.

Aby uzyskać pożyczkę na spłatę chwilówek, należy wypełnić formularz pożyczkowy, który ograniczony jest do minimum. Nie różni się on zbytnio od wniosku o standardową chwilówkę. Jeżeli kwota zobowiązań, które mają być objęte konsolidacją nie jest zbyt wysoka, minimum formalności bez problemu dopełnić można przez internet. 

Co zawiera wniosek, który dotyczy konsolidacji chwilówek? Czy bank konsoliduje chwilówki?

W formularzu o konsolidację, należy podać:

 • Swoje dane osobowe, adresowe oraz kontaktowe,
 • Sumę chwilówek, które mają zostać skonsolidowane,
 • Okres, przez jaki skonsolidowana pożyczka na obowiązywać pamiętając przy tym, że im dłuższy będzie okres spłaty, tym rata będzie niższa.

Konsolidacja chwilówek dla zadłużonych – jak ją uzyskać?

Osoby mające spore zadłużenie, szukając wyjścia z ciężkiej sytuacji i pętli zadłużenia, często decydują się na kolejne zobowiązania. Jednak konsolidacja chwilówek bez zaświadczeń to w zasadzie hasło, które ma zachęcić potencjalnych klientów. Oczywiście instytucje pozabankowe nie oczekują, że pożyczkobiorcy będą przedstawiać zaświadczenia z miejsca pracy dotyczące wysokości zarobków, ale zamiast tego mogą prosić klienta o oświadczenie co do wysokości zarobków.

Na tej podstawie, a także wnioskach wyciągniętych z informacji zawartych w bazach informacji gospodarczej, firma pożyczkowa buduje obraz zdolności pożyczkowej klienta (pisaliśmy m.in. Pożyczki z wpisami w bazach oraz tutaj: Pożyczki na dowód bez weryfikacji w bazach i jeszcze tutaj: Szybka pożyczka bez BIK).

Jeżeli osobie zależy na tym, aby skorzystać z konsolidacji, jednak nie może pochwalić się ona dobrą historią kredytową, może zdecydować się na konsolidację bez weryfikacji w BIK (pisaliśmy też tutaj: Kredyt na dowód bez BIK). W takim przypadku pożyczkodawcy nie zaglądają lub przymykają oko na znajdujące się tam wpisy (pisaliśmy m.in. Pożyczka gotówkowa online bez weryfikacji w bazach). 

Pomoc w spłacie chwilówek
Pomoc w spłacie chwilówek. konsolidacja chwilówek online

Spłata chwilówek – koszty

Konsolidacja pozabankowa u wielu osób może wzbudzać wiele wątpliwości. Spowodowane jest to różnymi mitami, które cały czas krążą wokół instytucji pozabankowych (pisaliśmy m.in. Pożyczki bez BIK). Jednym z nich są ogromne koszty, jakie musi ponieść osoba pożyczająca. Jeżeli będzie korzystać z ofert znanych i renomowanych firm, do tego typu sytuacji nie dojdzie. Każda instytucja pozabankowa powinna być zarejestrowana w bazie Krajowego Nadzoru Finansowego.

Oprócz tego podmiotu z sektora pozabankowego podlegają ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 11 maja 2012 roku. Jest w niej określony m.in. maksymalny koszt pozaodsetkowy pożyczki. W skład ich wchodzi nie tylko prowizja, opłata przygotowawcza, administracyjna, ale także koszty monitów w sytuacji niespłacania zobowiązania w terminie. 

Należy pamiętać o odsetkach, których maksymalna wysokość także uregulowana jest prawnie w Kodeksie cywilnym. Maksymalne odsetki kapitałowe nie mogą być wyższe, niż dwukrotność ustawowych odsetek. Jak widać, koszt pożyczki wcale nie musi być bardzo wysoki. 

Warto jednak wiedzieć, że nie każda pożyczka na spłatę chwilówek zaciągnięta poza instytucją bankową, będzie tym rozporządzeniom podlegać, a podmiotem pożyczającym nie zawsze jest firma pożyczkowa. Z tego względu należy korzystać jedynie ze sprawdzonych ofert. W tym celu warto skorzystać z bazy, która dostępna jest w porównywarkach pożyczek. Pośród nich pożyczkobiorca znajdzie także instytucje, w których możliwa jest konsolidacja pożyczek z opóźnieniami.

Jak uzyskać konsolidację chwilówek w firmie pożyczkowej bez zdolności kredytowej?

Brak zdolności kredytowej jest na pewno sporym utrudnieniem, jednak warto próbować. W większości przypadków składając wniosek do instytucji pozabankowej, wystarczy przedstawienie zaświadczenie o dochodach. Inną opcją jest pożyczka konsolidacja pod zastaw. Jest stosunkowo rzadko stosowana, jednak pozwala rozłożyć spłatę chwilówek na dłuższy okres, niż w przypadku niezabezpieczonego kredytu.

Można także wziąć pod uwagę kredyt z poręczeniem. Polega to na tym, że w razie niewypłacalności pożyczkobiorcy, osoba w postaci żyranta przejmuje odpowiedzialność za spłatę chwilówek. 

Konsolidacja chwilówek po terminie

Instytucje pożyczkowe często zmuszone są odmawiać klientom z prostego powodu. Pożyczkobiorcy z wnioskiem o konsolidację zgłaszają się zbyt późno, a pomoc w spłacie chwilówek po terminie często jest już niemożliwa. Kluczowym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji, jest posiadanie dobrej zdolności kredytowej.

Traci się ją jednak w momencie, gdy zobowiązania się przeterminowują. Aby uzyskać pożyczkę konsolidacyjną, pożyczkobiorca musi ubiegać się o nią, zanim jego sytuacja finansowa będzie w tak złym stanie, że nie będzie w stanie spłacać comiesięcznych rat. 

Gdzie szukać i jak wybrać najlepszą ofertę pożyczki konsolidacyjnej?

Konsolidacja chwilówek w banku pewnie jest najkorzystniejsza pod względem finansowym. Jednak bardzo trudno jest znaleźć odpowiednią ofertę, gdyż banki bardzo niechętnie udzielają konsolidacji na chwilówki. Jednak nie jest to reguła.

Pomoc w spłacie chwilówek
Pożyczka prywatna na spłatę chwilówek. kredyt na spłatę chwilówek. pożyczka na spłatę chwilówek

Alternatywą dla propozycji instytucji bankowych, są oferty firm pożyczkowych. Gdzie najlepiej zdecydować się na nią? W celu wybrania najkorzystniejszej i najtańszej oferty, warto skorzystać z porównywarek ofert pożyczek oraz przeanalizować koszty. Może się okazać, że jest szansa na spore oszczędności, jeżeli pożyczkobiorca nie zdecyduje się na pierwszą lepszą ofertę.

Z tego względu należy poświęcić trochę czasu i na spokojnie policzyć koszty, aby nie narazić się na wyższe opłaty, niż początkowo zakładał. Konsolidacja chwilówek nie zawsze będzie się opłacała, tak jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Konsolidacja chwilówek przez internet

Pomoc w spłacie chwilówek może zostać udzielona przez internet. To oznacza, że można z nich skorzystać bez wychodzenia z domu. Najpierw warto porównać różne oferty konsolidacji chwilówek. Po wybierze oferty dostosowanej do własnych potrzeb, osoba zainteresowana skalda wniosek pożyczkowy online. Wszystkie dane i informacje o pożyczkobiorcy wprowadza się z poziomu komputera lub smartfonu do formularza pożyczkowego.

Także zdalnie przebiega cały proces weryfikacji tożsamości. Zwykle należy wykonać przelew weryfikacyjny. Tego typu przelewu także można wykonać przez komputer lub telefon – wystarczy, że pożyczkobiorca ma dostęp do bankowości internetowej albo specjalną aplikację banku, w którym posiada rachunek (pisaliśmy m.in. Chwilówki z szybkim przelewem). Weryfikacji tożsamości można także dokonać za pomocą specjalnej aplikacji, typu Instantor albo Kontomatik.

Następny krok to wydane decyzji pożyczkowej. Następuje on zaraz po tym, jak firma pożyczkowa przeanalizuje otrzymany wniosek i stwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do użyczenia środków wnioskodawcy. Informacje o decyzji pożyczkowej osoba wnioskująca otrzyma na podany numer telefonu albo na e-mail. Wypłata środków w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji, także odbywa się przez internet, na podany numer rachunku bankowego.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczka na 6 miesięcy bez BIK 

Konsolidacja chwilówek przez internet jest zatem prosta, wygodna i łatwa. Ponadto oferty online odznaczają się dostępnością 365 dni w roku. Wniosek pożyczkowy można złożyć wtedy, kiedy ma się czas oraz ochotę na to, także w dni wolne od pracy, święta, i weekendy, a także w godzinach wieczornych, czyli wtedy, gdy standardowe oferty stacjonarne nie są dostępne (pisaliśmy m.in. Pożyczka na 90 dni online oraz Pożyczki chwilówki w weekend).

Konsolidacja chwilówek przez internet – 100% dyskrecji

Pomoc w spłacie chwilówek online charakteryzuje się również bardzo wysokim stopniem dyskrecji – jeżeli wnioskodawca nie chce, aby ktokolwiek dowiedział się o tym, że korzysta z punktu dla osób zadłużonych, konsolidacja pożyczek online będzie dla niego świetnym rozwiązaniem (pisaliśmy m.in. Pewne chwilówki dla zadłużonych). O korzystaniu z tego typu oferty nie dowie się nikt, o ile sam pożyczkodawca o tym nikomu nie powie. 

Pomoc w spłacie chwilówek
Konsolidacja chwilówek online. spłata chwilówek

Z kolei korzystanie z ofert punktów działających stacjonarnie, niesie ze sobą ryzyko tego, że pożyczkobiorca zostanie zauważony w trakcie składania wniosku przez osoby, których nie chciałby informować o swoich kłopotach finansowych (pisaliśmy m.in. Chwilówki 24/7 bez baz). Pożyczki udzielane przez internet dają szansę na anonimowość – o zadłużeniu wie jedynie firma pożyczkowa oraz jej klient. Konsolidacja chwilówek online na zatem wyłącznie same plusy. 

Kiedy wziąć kredyt konsolidacyjny?

Pomoc w spłacie chwilówek może okazać się najlepszym sposobem na to, aby odzyskać płynność finansową oraz wyjść ze zbyt dużego zadłużenia bez ryzyka wpadnięcia w poważne kłopoty finansowe. W takim przypadku należy reagować jak najwcześniej. W szczególności wniosek o kredyt konsolidacyjny należy złożyć jeszcze przed wystąpieniem pierwszych kłopotów ze spłatą chwilówek (pisaliśmy m.in. Szybka pożyczka dla zadłużonych).

Przedłużenie spłaty, refinansowanie czy konsolidacja?

Dla konsolidacji pożyczek alternatywą jest przedłużenie terminu spłaty określonego zobowiązania. Jest to opcja dostępna w zależności od określonej firmy pożyczkowej – najlepiej sprawdzić to w postanowieniach umowy pożyczki. 

Kolejnym instrumentem, który pozwala na ochronę pożyczkobiorcy przed opóźnieniem w spłacie pożyczki, jest jej refinansowanie. Polega to na zaciągnięciu zobowiązania u nowego pożyczkodawcy na innych, nowych warunkach oraz przeznaczeniu środków na spłatę dotychczasowego zobowiązania. Transakcja odbywa się pomiędzy instytucjami pozabankowymi, które ze sobą współpracują. 

Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli pożyczkobiorca posiada kilka zobowiązań, może je połączyć w jeden kredyt konsolidacyjny. Ponadto, jeżeli jego zdolność kredytowa umożliwia mu to, może zaciągnąć następne kredyty konsumpcyjne. Jednak co w przypadku, gdy po raz kolejny potrzebuje pomocy, i chodzi o konsolidację kredytu konsolidacyjnego? Okazuje się, że taka sytuacja może mieć miejsce. Ponadto o tego typu rozwiązanie można wnioskować przez internet, bez wychodzenia z domu.

Kredyt konsolidacyjny online wymaga wypełnienia formularza, który znajduje się na stronie instytucji pozabankowej, a kolejno oczekiwać na jego akceptację, tak jak w przypadku wnioskowania o inne pożyczki. 

Należy pamiętać, aby kredyt konsolidacyjny systematycznie spłacać, w przeciwnym wypadku uzyskanie kolejnego może nie być takie łatwe, gdyż sytuacja pożyczkobiorcy świadczyć może o popadnięcia w spiralę długów. Pożyczka konsolidacja dla osób bardzo zadłużonych może juz nie być możliwa do uzyskania (pisaliśmy m.in. Pożyczki dla bardzo zadłużonych). Nie jest to oczywiście niemożliwe, jednak w dużej mierze uzależnione od indywidualnej decyzji firmy pożyczkowej. 

Pomoc w spłacie chwilówek
jak spłacić chwilówki. Co zrobić gdy nie mogę spłacić chwilówki?

Jaka powinna być konsolidacja chwilówek dla zadłużonych?

W internecie można znaleźć wiele ofert konsolidacji chwilówek dla osób zadłużonych. Jednak na co pożyczkobiorca powinien zwrócić uwagę, kiedy konsolidacja pożyczek okaże się najlepszym rozwiązaniem.

 • Pożyczka na konsolidację chwilówek powinna być równa wartości zadłużenia pożyczkobiorcy. Tak, aby był w stanie pokryć z niej wszystkie zobowiązania. 
 • Termin spłaty pożyczki powinien być dopasowany do jego możliwości finansowych. Zanim pożyczkobiorca zaciągnie zobowiązanie, powinien przeanalizować swój budżet domowy i wybrać taki okres kredytowania, aby swobodnie móc raz w miesiącu spłacać ratę kredytu. 
 • Warto podkreślić jeszcze raz to, że należy zwrócić się o pomoc przed upływem okresu kredytowania, dzięki czemu można uniknąć wpisu do rejestru dłużników. Konsolidacja pożyczek z opóźnieniami może być problematyczna. Z kolei niektórzy pożyczkodawcy umożliwiają wzięcie kolejnego zobowiązania osobom, które posiadają pożyczki w innych instytucjach pozabankowych. 

Konsolidacja chwilówek online w firmie pożyczkowej – na co zwrócić uwagę?

Instytucje pozabankowe stosują uproszczone procedury w trakcie udzielania pożyczek, dlatego też możliwa jest konsolidacja pożyczek bez sprawdzania BIK-u, chociaż koszty tego typu zobowiązania będą wyższe, niż w przypadku kredytu konsolidacyjnego oferowanego przez banki (pisaliśmy m.in. Szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej). W celu obniżenia comiesięcznych kosztów spłaty zadłużenia, w trakcie wybierania oferty, warto zwrócić uwagę na:

 • Oprocentowanie – jest to kluczowy element zobowiązania, który ma wpływ na całkowitą kwotę pożyczki. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze najniższe oprocentowanie jest najlepsze, gdyż inne koszty mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie kosztów zobowiązania,
 • Prowizje oraz opłaty dodatkowe – potencjalny pożyczkobiorca powinien dokładnie sprawdzić, jaki jest koszt prowizji oraz ewentualnych innych opłat, gdyż pożyczkodawcy bardzo często kuszą niskim oprocentowaniem, jednak rekompensują sobie to wysokimi opłatami. Przez to ostatecznie pożyczka może być droga,
 • Wysokość raty – decydując się na pożyczkę konsolidacyjną, pożyczkobiorca powinien upewnić się, czy na pewno będzie w stanie spłacać comiesięczną ratę, która będzie wynikać z wybranej przez niego oferty. Wysokość raty musi być dopasowana do oczekiwań oraz możliwości finansowych pożyczkobiorcy,
 • Możliwość obniżenia raty poprzez zabezpieczenie – zdarza się, że instytucje pozabankowe umożliwiają obniżenie wysokości rat, jeśli zobowiązanie udzielone zostanie pod zabezpieczenie, np. samochód, który należy do pożyczkobiorcy,
 • Upewnienie się, że określona firma pożyczkowa rzeczywiście istnieje. Należy sprawdzić adres kontaktowy podmiotu i wyszukać go np. na Google Maps. Dzięki temu można się przekonać, czy nie jest to przypadkiem fikcyjna instytucja. Warto także skorzystać z internetowego rejestru KRS oraz sprawdzić, gdzie faktycznie spółka jest zarejestrowana, jak długo działa na rynku i do kogo należy,
 • Jeśli wyżej wspomniane informacje budzą u pożyczkobiorcy jakieś wątpliwości, powinno to wzbudzić u niego czujność. Warto również zwrócić uwagę na treść umowy pożyczki konsolidacyjnej, w szczególności na to, czy pokrywa się z informacjami o kosztach, kwocie oraz terminie spłaty zobowiązania. Najlepiej poświęcić kilka minut na wnikliwe zapoznanie się z warunkami, pod którymi pożyczkobiorca się podpisuje oraz czy zna ich pełna treść i czy są one uczciwe względem niego (pisaliśmy m.in. Pożyczka online w 15 minut),
Pomoc w spłacie chwilówek
pożyczka na spłatę chwilówek. konsolidacja chwilówek bez zdolności kredytowej online
 • Warto także sprawdzić, w jaki sposób firma pożyczkowa reguluje kwestię opóźnienia w spłacie zobowiązania. W szczególności należy przyjrzeć się odsetkom karnym, jakie nakładane są na pożyczkobiorcę w przypadku problemów ze spłatą. 
 • Nigdy nie należy wpłacać żadnych przedpłat oraz niejasnych ubezpieczeń kredytu konsolidacyjnego. Jedyną opłatą jest kwota przelewu weryfikacyjnego w przypadku sprawdzenia tożsamości pożyczkobiorcy (pisaliśmy niedawno: Chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego). Wszelkie wstępne opłaty w wyższych kwotach, niż 1 grosz albo 1 złoty, powinny wzbudzić u osoby pożyczającej wątpliwość i najlepiej zrezygnować za takiej oferty.

Zazwyczaj jest to oszustwo i próba wyłudzenia pewnej kwoty pieniędzy. Tego typu podmioty nie mają zamiaru wypłacać żadnych pieniędzy, a jedynie wyłudzić kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych tzw. opłaty wstępnej. Po uzyskaniu pieniędzy zazwyczaj kontakt z oszustami urywa się.

Pomoc w spłacie chwilówek, czyli ich konsolidacja ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia, więc jeśli określona oferta nie spełnia wymogów opłacalności, pożyczkobiorca powinien poszukać lepszej oferty. Najlepiej porównać ze sobą kilka ofert konsolidacji w instytucjach pożyczkowych, gdyż uzyska się wtedy zestawienie, która pozwala na wybór najkorzystniejszej oferty. 

Pomoc w konsolidacji chwilówek – czy konsolidacja się opłaca?

Zaciągnięcie kilku pożyczek w tym samym czasie, nie jest odpowiedzialną decyzją. Zdarza się jednak, że pożyczkobiorcy wpadają w kłopoty i chwytają się wszystkiego, aby tylko wyjść z zadłużenia. Jeżeli muszą spłacać co miesiąc kilka rat pożyczek albo muszą spłacić je w całości firmie pożyczkowej, może pojawić się problem. 

Firmy pożyczkowe często skłonne są do wydłużania okresu kredytowania, jednak za dodatkową opłatą. Pobierane prowizje w takim przypadku zwykle są wysokie, dlatego tańszym oraz bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na kredyt konsolidacyjny. Warto także wiedzieć, że konsolidacja chwilówek online nie obciąży zdolności kredytowej pożyczkobiorcy w takim stopniu, jak spłata kilku pożyczek jednocześnie, a dodatkowo przedłużanych.

Dokonując konsolidacji, klient zyskuje jasną sytuację finansową, w której pozostaje do spłaty jedno zobowiązanie. Bardzo wygodnym rozwiązaniem może być konsolidacja chwilówek online. Taka pomoc w pozbyciu się chwilówek może być dodatkowo opłacalna, jeżeli nowe warunki umowy comiesięczne koszty rat oraz ułatwią spłatę całego zadłużenia (pisaliśmy też tutaj: Pożyczka konsolidacyjna dla zadłużonych). 

Pomoc w spłacie chwilówek
Spłata chwilówek. Kredyt na spłatę chwilówek

Niektóre z ofert obniżać je mogą tylko trochę, a wydłużenie terminu spłaty będzie generowało wysokie koszty całego zobowiązania, co nie jest korzystne. Pożyczka zaciągana na pokrycie kosztów aktualnych zobowiązań nie może być zbyt droga, aby nie spowodować kolejnych kłopotów finansowych osobie pożyczającej. 

Klient powinien być pewny, że spłaci raty, z tego względu należy wybrać najlepszą ofertę konsolidacji pożyczek. Oferowana przez instytucje pozabankowe pożyczka konsolidacyjna może mieć zróżnicowane warunki (pisaliśmy m.in. Ranking chwilówek oraz Porównywarka chwilówek). Szukając odpowiedniego rozwiązania, warto zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Dopasowane oprocentowanie oraz niezbyt wysokie pozostałe opłaty – najlepiej wybrać pożyczkę konsolidacyjną, której RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) będzie najniższe, co będzie sprzyjać zmniejszeniu kosztów odsetek oraz konsolidacji (pisaliśmy m.in. Pożyczka 0 RRSO),
 • Kwotę nowej pożyczki – kwota maksymalna, jaką można uzyskać w instytucjach pozabankowych uzależniona jest od indywidualnych zobowiązań,
 • Okres spłaty – im będzie on dłuższy, tym można liczyć na mniejsze raty. Większość pożyczkodawców oferuje rozłożenie rat na 3 lata, a niektóre na 4,
 • Ograniczone do minimum formalności – możliwe jest zdecydowanie się na kredyt na spłatę chwilówek bez BIK, czyli bez weryfikacji historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, a także bez przedstawiania zaświadczeń o zarobkach (pisaliśmy m.in. Pożyczka na 12 miesięcy bez BIK).

Co daje konsolidacja chwilówek?

Konsolidacja chwilówek daje wiele korzyści, przede wszystkim:

 • Ujednolicenie terminów, spłacanych rat oraz oprocentowania,
 • Obniżenie miesięcznej raty. Związane jest to z wydłużeniem okresu spłaty. Może się to równać także ze wzrostem kosztów całkowitych zobowiązania,
 • Komfort – nie trzeba myśleć o kilku pożyczkach, powstaje jedno do spłaty (pisaliśmy niedawno: Pożyczki na raty miesięczne),
 • Dodatkowa finansowa poduszka – instytucje pozabankowe często poza konsolidacją, oferują dobranie pewnej kwoty zależnie od potrzeb oraz zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (pisaliśmy niedawno: Pożyczki bez zdolności kredytowej). Wtedy otrzymuje on wyższą kwotę na konsolidację, niż wynoszą jego zobowiązania. Środki dodatkowe przeznaczyć może na dowolny cel,
 • Istnieją instytucje pozabankowe, które konsolidują pożyczki osobom zadłużonym, także z komornikiem,
 • W niektórych firmach pożyczkowych, pożyczkobiorca nie jest sprawdzany w żadnych bazach typu KRD, BIK czy BIG (pisaliśmy m.in. Pożyczki bez BIK i KRD w domu klienta).
Pomoc w spłacie chwilówek
Pomoc w spłacie chwilówek. Kredyt na spłatę chwilówek.

Na czym polega konsolidacja chwilówek? Konsolidacja chwilówek (konsolidacja krótkoterminowych pożyczek) to dobre rozwiązanie dla osób, których spłacanie kilku zobowiązań co miesiąc po prosu przerosło. Konsolidacji chwilówek w przypadku braku odpowiedniej zdolności kredytowej nie można dokonać w banku, jednak bez problemu można uzyskać takie zobowiązanie w firmie pożyczkowej.

Konsolidacja chwilówek polega na zamianie kilku zaciągniętych zobowiązań w jedno, z elastyczniejszymi warunkami spłaty – niższa rata, odpowiednio długi okres spłaty itd.

Dzięki temu nawet osoby, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej, mają szansę na uzyskanie wsparcia i pomoc w wyjściu z zadłużenia. Konsolidacja chwilówek powinna być jednak dobrze przemyślana. Pożyczkobiorca musi mieć pewność, że podoła spłacie comiesięcznej raty, która rozłożona na dłuższy okres spłaty, nie powinna być zbyt wygórowana. Musi jednak wpasować się w możliwości finansowe pożyczkobiorcy.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Potrzebna pomoc w spłacie chwilówek – mam pracę, ale na okres próbny, będę miał przedłużoną umowę od stycznia 2022. Zarabiam około 4000 netto. Mam zadłużenie 20 tysięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.