2800 brutto ile to netto? To zależy. Minimalne wynagrodzenie 2021, które na pełnym etacie wynosi właśnie 2800 zł brutto, może dać różne kwoty netto. Przede wszystkim wszystko tu zależy od tego, czy pracownik, który otrzymuje pensję minimalną 2800 zł brutto jest w wieku do 26 roku życia i korzysta ze zwolnienia „Zerowy PIT dla młodych” (więcej o nim pisaliśmy tutaj: Lista płac z zasiłkiem chorobowym i zerowym PIT dla młodych), czy też od jego wynagrodzenia pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy.

A nawet, jeśli przy liczeniu netto od 2800 brutto pracodawca nalicza zaliczkę na podatek dochodowy, to znów może się okazać, że otrzymamy różne wyniki. Tu z kolei wszystko zależy od tego, czy pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 250 zł czy podwyższonych 300 zł, a także czy ma prawo do ulgi podatkowej 43,76 zł.

Jeśli to Twoja pierwsza praca w życiu i pensja w pierwszej pracy to właśnie minimalna i zastanawiasz się, ile dostaniesz na rękę zarabiając minimalne wynagrodzenie i pracując na pełnym czy niepełnym etacie, to w naszym artykule znajdziesz konkretne kwoty i omówienie.

Rozliczymy kwotę 2800 brutto do kwoty netto na liście płac, ale najpierw konkretne kwoty.

brutto ile to netto min
brutto ile to netto

2800 brutto ile to netto dla pracownika do 26 roku życia i starszego?

 1. 2800 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podstawowych kosztów uzyskania przychodu? 2061,67 zł netto,
 2. 2800 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? 2069,67 zł netto,
 3. 2800 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu: 2017,67 zł netto
 4. 2800 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu: 2026,67 zł netto
 5. 2800 brutto ile to netto dla pracownika w wieku do 26 lat, zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2198,67 zł netto

Jeśli zatem masz mniej niż 26 lat i pracujesz na pełnym etacie, z pensją minimalną 2800 zł brutto, to netto na rękę otrzymasz 2198,67 zł. Całkowity koszt zatrudnienia, jaki musi natomiast ponieść pracodawca to kwota 3373,44 zł. Jak widzisz, pracodawca płaci sporo ponad 3 tysiące, żeby Tobie wypłacić niecałe 2.200 zł netto.

Z kolei gdybyśmy chcieli rozliczyć to minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu, to otrzymamy następujące wyniki:

1400 brutto ile to netto?

wynagrodzenie pracownika min
2800 brutto ile to netto
 1. 1400 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podstawowych kosztów uzyskania przychodu? 1074,33 zł netto,
 2. 1400 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? 1082,33 zł netto,
 3. 1400 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu: 1030,33 zł netto
 4. 1400 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu: 1038,33 zł
 5. 1400 brutto ile to netto dla pracownika w wieku do 26 lat, zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych? 1099,33 zł netto

tymczasem pokażmy jeszcze, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie brutto do 3/4 i 1/4 etatu.

Sprawdź także: praca w sobotę 50 czy 100

2100 brutto ile to netto

 1. 2100 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podstawowych kosztów uzyskania przychodu? 1568,00 zł netto,
 2. 2100 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? 1576,00 zł netto,
 3. 2100 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu? 1524,00 zł netto,
 4. 2100 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? 1532,00 zł netto
 5. 2100 brutto ile to netto dla pracownika w wieku do 26 lat, zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych? 1649,00 zł netto

I dla 1/4 etatu z pensją minimalną 2021, naliczoną proporcjonalnie, czyli 700 zł brutto:

700 zł brutto ile to netto?

 1. 700 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podstawowych kosztów uzyskania przychodu? 587,61 zł netto,
 2. 700 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik ma prawo do ulgi podatkowej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? 596,11 zł netto,
 3. 700 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu? 536,67 zł netto,
 4. 700 brutto ile to netto dla pracownika w wieku ponad 26 lat, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej i ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? 547,35 zł netto
 5. 700 brutto ile to netto dla pracownika w wieku do 26 lat, zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych? 596,11 zł netto

A o co chodzi z tymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową? Otóż są to – mówiąc ogólnie – pewne parametry, które uwzględnia się naliczając wynagrodzenie pracownika. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu 250 zł, jeśli pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka. Z kolei, jeśli dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu 300 zł. Są to stałe wartości.

Sprawdź także: Czy pracodawca dostaje pieniądze za zatrudnienie bezrobotnego

Natomiast ulga podatkowa 43,76 zł to również wartość stała. Generalnie podatek dochodowy płaci się za cały rok, a uiszcza w formie miesięcznych zaliczek. Pewna kwota dochodu za cały rok jest zwolniona z podatku, a więc 17% z kwoty wolnej za cały rok to kwota, której się do urzędu skarbowego nie płaci. No i 1/12 z tej kwoty to właśnie 43,76 zł.

Teraz już rozumiesz, dlaczego pytanie 2800 brutto ile to netto czy 1400 brutto ile to netto może dać różne wyniki – właśnie ze względu na powyższe parametry plus ewentualnie wiek pracownika. Jeśli ma on nie więcej niż 26 lat, korzysta ze zwolnienia podatkowego zerowy PIT dla młodych, czyli z jego wynagrodzenia w ogóle nie nalicza się podatku. Składki ZUS są te same, co dla „starszych” pracowników, ale podatku nie ma. Stąd w jego wypadku „2800 brutto ile to netto” daje najwyższą wartość.

Sprawdź także: Nadgodziny przy niepełnym etacie

W tym ostatnim wypadku, czyli kwocie minimalnego wynagrodzenia dla 700 zł sposób naliczenia listy płac jest o tyle nietypowy, że ponieważ kwota wynagrodzenia jest stosunkowo niska, to wyliczona zaliczka na podatek dochodowy wychodzi niższa niż ubezpieczenie zdrowotne 9% podstawy i ubezpieczenie zdrowotne odliczalne 7,75% postawy. W takim wypadku składki zdrowotne obniża się do wysokości wyliczonej zaliczki.

pensja od brutto do netto min
pensja od brutto do netto

Więcej o szczegółowym rozliczeniu listy płac od brutto do netto dla minimalnego wynagrodzenia 2021 na pół etatu znajdziesz pod poniższym linkiem, a my tymczasem powiedzmy coś o samym minimalnym wynagrodzeniu i zasadach naliczania listy płac. Łatwiej Ci będzie rozeznać się, 2800 brutto ile to netto i dlaczego tak mało.

Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu netto

Samo minimalne wynagrodzenie regulowane jest ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne, ustawa nie wskazuje kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok, zawiera jedynie ogólne unormowania w tym zakresie. Obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia jest corocznie publikowana we wrześniu każdego roku na następny rok. Na 2021 rok minimalne wynagrodzenie to kwota 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa na zleceniu to 18,30 zł brutto.

Tu pisaliśmy: minimalna stawka godzinowa na zleceniu

O stawce na zleceniu i 18,30 brutto ile to netto powiemy szerzej w jednym z kolejnych artykułów. Tymczasem skupmy się na minimalnym na etacie. Otóż kwota 2800 zł brutto, czyli minimalne wynagrodzenie 2021 dla pełnego etatu nie musi oznaczać, że dokładnie tyle wyniesie pensja zasadnicza pracownika. Zasadniczej pracownik może mieć mniej (pisaliśmy o tym m.in.: czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna) i nie chodzi tu o to, że „pracodawca płaci pod stołem” jakieś uzupełnienia.

Po prostu na wynagrodzenie pracownika może składać się nie tylko pensja zasadnicza, ale również inne obowiązkowe i dobrowolne składniki – dodatki za nadgodziny, dodatek za pracę w porze nocnej, wysługa lat, premie, prowizje (pisaliśmy m.in. tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa różnice). W każdym razie niektóre z tych składników mogą dopełniać pensję zasadniczą tak, aby w sumie dawały kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, czyli te 2800 zł brutto w 2021 roku.

Wróćmy jeszcze do samego minimalnego. Wspomnieliśmy, że na wynagrodzenie mogą składać się różne elementy obowiązkowe i dobrowolne. Generalnie zatem pracodawca może tak ukształtować pensję pracownika, że pracownik otrzyma np. 2500 zł pensji zasadniczej oraz 300 zł premii. W sumie daje to kwotę 2800 zł, czyli nie mniej niż minimalne wynagrodzenie w 2021 roku. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne.

Nie można natomiast dopełniać do wynagrodzenia minimalnego takimi składnikami, jak dodatek za nadgodziny, dodatek za pracę w nocy, nagroda jubileuszowa, odszkodowania, dodatek za staż pracy (czyli tzw. wysługa lat).

Oczywiście może się zdarzyć, że pracownik zostanie zatrudniony nie w pierwszym dniu miesiąca, ale w trakcie miesiąca. Wówczas oczywiście to 2800 zł brutto zostanie pomniejszone o godziny niedopracowane w tym miesiącu. Samo niedopracowanie godzin pracy może być spowodowane również zwolnieniem lekarskim (pisaliśmy o tym więcej tutaj: L4 w ciąży kto płaci oraz L4 w pierwszym miesiącu pracy) czy nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Jeszcze jedna ważna rzecz – te 2800 zł to pensja na etacie. Jeśli tyle samo zarabiasz na zleceniu, to sposób rozliczenia i wyniki będą nieco inne. A jeśli jesteś studentem na zleceniu i masz mniej niż 26 lat, umowa zlecenia przewiduje właśnie 2800 zł brutto, to w Twoim wypadku będzie to jednocześnie kwota netto. Umowa zlecenia ze studentem w wieku do 26 roku życia jest zwolniona z ZUS i podatków.

Co ważne – tak samo traktowany jest uczeń czy słuchacz szkoły policealnej. O tym pisaliśmy szczegółowo tutaj: szkoła policealna i umowa zlecenia a ZUS. Niebawem będziemy kontynuować temat wynagrodzeń w pierwszej pracy, z omówieniem poszczególnych składników wynagrodzeń – osoby początkujące mogą bowiem zastanawiać się, jakie składniki i kiedy im przysługują i co pracodawca może, a co musi wypłacić. Powiemy o tym szczegółowo.

6550 brutto ile to netto? Zakładając podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz ulgę podatkową 300 zł, daje to netto (bez zwolnienia z podatku) 4795,31 zł

2790 brutto ile to netto? Jak wyżej, czyli podstawowe KUP i ulga podatkowa 300 zł daje to netto 2190,82 zł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.