L4 w pierwszym miesiącu pracy oznacza dla świeżo upieczonego pracownika okres niewykonywania pracy, ale już niekoniecznie jakiekolwiek świadczenie pieniężne za ten czas. Może się okazać i w praktyce często tak bywa, że L4 w pierwszym miesiącu pracy będzie bezpłatne.

Po prostu pracownik za czas tego zwolnienia lekarskiego nie otrzyma żadnego świadczenia, choćby z tego powodu, że to np. jego pierwsza praca w życiu i obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania.

Więcej o nim za chwilę, ma on bowiem decydujące znaczenie w kontekście tego, czy L4 w pierwszym miesiącu pracy będzie dla pracownika płatne, czy nie.

Od razu jedna ważna uwaga – może się okazać, że to zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pacy jest skutkiem wypadku przy pracy. Wówczas pracownik nie ma się czego obawiać – takie L4 w pierwszym miesiącu pracy będzie dla niego płatne, za czas tego zwolnienia, które oczywiście może być kontynuowane w kolejnych miesiącach, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. W jego przypadku okres wyczekiwania nie obowiązuje.

Sprawdź także: 40 godzinny tydzień pracy, a praca w sobotę

L4 w pierwszym miesiącu pracy – czy i co się należy pracownikowi za zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy

L4 zwolnienie lekarskie min
L4 w pierwszym miesiącu pracy

Załóżmy, że podejmujesz zatrudnienie 1 września. 10 września rozchorowałaś się i jako osoba niezdolna do pracy z powodu choroby poszłaś na zwolnienie lekarskie. Aby ustalić, czy za czas tego L4 w pierwszym miesiącu pracy należy Ci się jakieś świadczenie, pracodawca musi niejako zbadać historię Twojego zatrudnienia. Jak już wspomnieliśmy – decydujące znaczenie ma tu tzw. okres wyczekiwania.

Czytaj także: Zwolnienie lekarskie w weekend

A co to jest okres wyczekiwania? Okres wyczekiwania to 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli pracujesz na etacie albo 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli pracujesz na zleceniu i podlegasz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

O samym zleceniu i znaczeniu ubezpieczenia chorobowego więcej m.in. w tym artykule: minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021, tymczasem omówmy najpierw pokrótce, na co w ogóle może liczyć pracownik w związku z L4 w pierwszym miesiącu pracy.

Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie

Za czas L4 w pierwszym miesiącu pracy (jeśli nie obowiązuje Cię już okres wyczekiwania) może należeć Ci się albo wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Wszystko zależy od tego, czy obecna praca to twoje kolejne zatrudnienie w tym roku, a po prostu poszłaś na zwolnienie lekarskie  w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy, choć u poprzedniego w tym roku już byłaś na L4.

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy za pierwsze 33 dni choroby w roku (albo 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia) pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe, wypłacane ze środków pracodawcy, a od 34 dnia (15 dnia) zwolnienia lekarskiego w roku kalendarzowym zasiłek chorobowy.

Oczywiście te 33 czy 14 dni to nie musi być zwolnienie jednorazowe, mogłaś chorować np. w styczniu 10 dni, w marcu 21 dni itd., po prostu sumujemy te okresy zwolnień lekarskich w trakcie roku i sprawdzamy, do kiedy za czas zwolnienia lekarskiego należy jeszcze wypłacać wynagrodzenie chorobowe, a kiedy pracownik „wpada” już w zasiłek chorobowy.

Czytaj także: Urlop na żądanie umowa na 3 miesiące

Przykładowo. Pracujesz od kilku lat. W lutym byłaś na zwolnieniu lekarskim 14 dni, następnie w czerwcu 10 dni. W sumie masz już w tym roku za sobą 24 dni zwolnienia lekarskiego, za które otrzymałaś wynagrodzenie chorobowe. W dniu 1 lipca podejmujesz zatrudnienie u nowego pracodawcy i od razu od 10 do 31 lipca przebywasz na zwolnieniu lekarskim.

Wynagrodzenie chorobowe pracownika, który nie przepracował 30 dni

Masz szczęście, bo przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy a nawiązaniem nowej, u nowego pracodawcy była krótsza niż 30 dni. Dzięki temu nie obowiązuje Cię okres wyczekiwania, czyli te 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. A to oznacza, że Twoje L4 w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy będzie dla Ciebie płatne już od pierwszego dnia tego zwolnienia.

zwolnienie lekarskie 5 min
zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy

Ustalmy zatem, co za to zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy otrzymasz. Chorowałaś już w tym roku 24 dni, za które poprzedni pracodawca wypłacił Ci wynagrodzenie chorobowe. Licznik 33 dni z wynagrodzeniem chorobowym nie zeruje się w związku z podjęciem nowej pracy – te 33 dni to limit za cały rok, bez względu na zmianę pracodawcy.

Czytaj także: Termin wypłaty wynagrodzenia a przelew na konto

No więc z tych 33 dni pozostało jeszcze 9 z wynagrodzeniem chorobowym. Oznacza to, że za L4 w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy otrzymasz wynagrodzenie chorobowe za 9 dni (od 10 do 18 lipca), a od 19 lipca do 31 lipca zasiłek chorobowy. O tym, jak się liczy te świadczenia możesz poczytać tutaj: jak się liczy wynagrodzenie chorobowe oraz tutaj: jak się liczy zasiłek chorobowyjeśli interesuje Cię ta tematyka, zapoznaj się z tymi artykułami, a my wracamy do omówienia zagadnienia L4 w pierwszym miesiącu pracy i dlaczego może ono być bezpłatne.

L4 w pierwszym miesiącu pracy a okres wyczekiwania

Wspomnieliśmy o okresie wyczekiwania. Okres wyczekiwania zdefiniowany został w art. 4 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej potocznie ustawą zasiłkową. Stosownie do powołanego przepisu:

Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu (czyli np. pracownik na etacie);

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (czyli np. zleceniobiorca).

2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

A zatem, jeśli podejmujesz zatrudnienie np. po raz pierwszy w życiu, musisz pozostawać w zatrudnieniu 30 dni, aby w ogóle za L4 w pierwszym miesiącu pracy cokolwiek Ci się należało. Jeśli pracujesz na zleceniu, musi minąć 90 dni, przy czym pracując na zleceniu nie masz prawa do wynagrodzenia chorobowego (to się należy tylko pracownikom), a jedynie do zasiłku chorobowego i to pod warunkiem, że podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Sprawdź również: Kiedy ZUS wypłaca chorobowe

Zwróć uwagę na ust. 2 powołanego przepisu – to jeden z wyjątków, kiedy nie obowiązuje okres wyczekiwania i kiedy L4 w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy będzie płatne. Chodzi tu właśnie o sytuację, w której w trakcie roku zmieniasz pracodawcę i idziesz na zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy.

Czytaj także: Czy na świadectwie pracy jest L4?

Jeśli przerwa między jedną a drugą umową o pracę nie była dłuższa niż 30 dni, u nowego pracodawcy nie obowiązuje Cię wspomniany okres wyczekiwania, co oznacza, że za czas L4 w pierwszym miesiącu pracy nabędziesz prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego.

Od tego okresu wyczekiwania są również inne wyjątki, wskazane w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej. Okres wyczekiwania nie obowiązuje Cię, jeśli masz już za sobą co najmniej 10 lat pracy na etacie w życiu.

Podobnie wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy za czas L4 w pierwszym miesiącu pracy należą się absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej.

Pierwszy miesiąc pracy a l4. Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy

Okres wyczekiwania nie ma również zastosowania, jeśli L4 w pierwszym miesiącu pracy zostało spowodowane wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Należy odróżnić wypadek w drodze do pracy lub z pracy od wypadku przy pracy. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy (art. 92 §1 ust. 2 kodeksu pracy).

Sprawdź także: Zatrudnienie przez urząd pracy zasady

Z kolei za wypadek przy pracy, nawet w pierwszym miesiącu pracy, pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli L4 w pierwszym miesiącu pracy zostało spowodowane właśnie wypadkiem przy pracy, to pracownika również nie obowiązuje okres wyczekiwania, a za czas tego zwolnienia lekarskiego w pierwszym miesiącu pracy (i miesiącach następnych, jeśli zwolnienie lekarskie jest kontynuowane) należy się pracownikowi zasiłek chorobowy 100% podstawy.

Pisaliśmy również tutaj: choroba w pierwszym miesiącu pracy

Dobrze, wiesz już, kiedy zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy będzie dla Ciebie płatne i co może Ci się za to należeć. Teraz omówmy, na jaką wysokość świadczenia możesz liczyć.

L4 w pierwszym miesiącu pracy, jeśli nie obowiązuje Cię okres wyczekiwania, może być płatne 80% podstawy – „zwykłe zwolnienie lekarskie” albo 100% podstawy – wypadek w drodze do pracy czy z pracy, wypadek przy pracy czy L4 w ciąży. A co to jest ta podstawa?

Otóż zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej podstawą wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego jest średnie wynagrodzenie pracownika z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Tymczasem w Twoim przypadku nie ma tych 12 miesięcy wstecz, ze względu na to, że jest to L4 w pierwszym miesiącu pracy.

zwolnienie lekarskie 2
Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy. Przerwa w zatrudnieniu a okres wyczekiwania

Taką sytuację reguluje przepis art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej: jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

No więc jeśli np. podpisujesz umowę o pracę i umowa ta przewiduje wynagrodzenie minimalne (więcej o tym pisaliśmy m.in. tutaj: czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna), a kilka dni potem idziesz na zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy, to podstawą do naliczenia należnego Ci wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku będzie wysokość wynagrodzenia, wskazana w umowie o pracę.

Sprawdź także: Czy szkoła policealna daje status studenta

Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej jeśli pracownik poszedł na L4 w pierwszym miesiącu pracy, to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku stanowi wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości.

Wynagrodzenie chorobowe pracownika, który nie przepracował 30 dni

Zakładając, że podpisujesz umowę o pracę i określono w niej wysokość wynagrodzenia na np. 3000 zł brutto i pójdziesz na zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy, to ono będzie ustalone właśnie od tych 3000 zł. Nie oznacza to, że tyle dostaniesz.

Samo świadczenie za L4 w pierwszym miesiącu pracy będzie w tym wypadku liczone w ten sposób:

 1. Podstawa brutto: 3000 zł
 2. Podstawa netto: 3000 zł – 13,71% z 3000 zł = 2588,70 zł
 3. Świadczenie za jeden dzień niezdolności do pracy: 2588,70 / 30 = 86,29 zł

No i teraz w zależności, czy Twoje L4 w pierwszym miesiącu pracy jest płatne 80% czy 100%, należy Ci się za każdy dzień zwolnienia lekarskiego 100% z 86,29 zł albo 80% z 86,29 = 69,03 zł

Są to kwoty brutto. Jeśli należy Ci się wynagrodzenie chorobowe, pracodawca musi od niego naliczyć składkę zdrowotną i podatek (chyba, że masz mniej niż 26 lat i korzystasz ze zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla młodych”, to wówczas nie ma podatku), z kolei od zasiłku jest naliczany jedynie podatek i tu już Zerowy PIT dla młodych nie ma zastosowania.

Tu pisaliśmy m.in. zwolnienie lekarskie w weekend

Oczywiście, jeśli podejmujesz zatrudnienie i umawiasz się z pracodawcą, że dostaniesz na umowie np. 2800 zł, a do tego coś pracodawca płaci pod stołem, to ta niejawna część wynagrodzenia nie zostanie uwzględniona w podstawie chorobowego, a więc musisz liczyć się z tym, że przy takim nielegalnym rozwiązaniu na L4 w pierwszym miesiącu pracy czy w ogóle na zwolnieniach lekarskich sporo stracisz. Niektórzy pracodawcy niestety praktykują w ten sposób, ale z drugiej strony, choć to nielegalne, to zrozumiałe.

Rozliczenie listy płac z wynagrodzeniem chorobowym czy zasiłkiem zostało szczegółowo omówione w tym artykule poniżej – poczytaj, jeśli chcesz wiedzieć, jak się liczy pensję od brutto do netto.

Lista płac z zasiłkiem chorobowym i zerowym PIT dla młodych

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy nie ma wpływu na urlop w pierwszej pracy. Zasady nabywania prawa do urlopu w pierwszej pracy omawialiśmy niedawno. Wielu pracowników zastanawia się, czy można zwolnienie lekarskie zastąpić urlopem, bo nie chcą na skutek tego L4 w pierwszym miesiącu pracy stracić na wynagrodzeniu. Nie powinno to mieć miejsca.

Zwolnienie lekarskie to niezdolność do pracy spowodowana chorobą. Obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane są elektronicznie i pracodawca ma je na swoim PUE od razu po ich wystawieniu. Pracownik nie ukryje zatem przed pracodawcą, że poszedł na zwolnienie.

Czy w pierwszym miesiącu pracy można wziąć l4? Kiedy można iść na zwolnienie lekarskie w nowej pracy? Po jakim czasie od zatrudnienia można iść na L4?

Można, ale należy mieć na względzie to, o czym mówiliśmy w artykule – jeśli obowiązuje Cię okres wyczekiwania, a samo zwolnienie nie zostało spowodowane wypadkiem przy pracy, nie otrzymasz wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego, dopóki nie minie 30 dni zatrudnienia.

Sprawdź także: Zwolnienie lekarskie online za darmo

Zmiana pracy a L4

Jeśli rozwiązujesz umowę o pracę u jednego pracodawcy, a następnie w ciągu 30 dni zatrudnisz się u kolejnego, nie obowiązuje Cię okres wyczekiwania, a więc zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy będzie normalnie płatne (w sensie otrzymasz za nie wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy).

Pamiętaj, że ta przerwa między zatrudnieniami nie może być dłuższa niż 30 dni. Wynika to wprost z art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej: do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Podobne wpisy

52 komentarze

 1. Samo świadczenie za L4 w pierwszym miesiącu pracy będzie w tym wypadku liczone w ten sposób:

  Podstawa brutto: 3000 zł
  Podstawa netto: 3000 zł – 13,71% z 3000 zł = 2588,70 zł
  Świadczenie za jeden dzień niezdolności do pracy: 2588,70 / 30 = 86,29 zł
  No i teraz w zależności, czy Twoje L4 w pierwszym miesiącu pracy jest płatne 80% czy 100%, należy Ci się za każdy dzień zwolnienia lekarskiego 100% z 86,29 zł albo 80% z 86,29 = 69,03 zł

  To już nie aktualne, liczy się inaczej

  1. A jak się liczy? Przecież te przepis obowiązuje od dawna. Proszę zwrócić uwagę – kilka regulacji z ustawy zasiłkowej:
   Art. 36 ust. 3: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
   Art. 3 ust. 4: przychód – kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe;
   Art. 11 ust. 4: Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 2. Witam, czy jeżeli wcześniej byłam ubezpieczona u mamy bo uczyłam się i jednocześnie pracowałam na umowę zlecenie teraz zaczęłam prace na umowę o prace i zachoruje w pierwszym miesiącu czy należy mi się l4?

  1. Dzień dobry

   Nie – ubezpieczenie przez członka rodziny dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego (chodzi o możliwość korzystania z darmowej służby zdrowia). Od 1 dnia zatrudnienia podlega Pani ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, ale jeśli Pani nie „łapie się” na wyjątki od okresu wyczekiwania, to wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy będą się Pani należeć dopiero po 30 dniach od dnia zatrudnienia. Jeśli więc pójdzie Pani na L4 w pierwszym miesiącu pracy, to dopóki nie minie te 30 dni okresu wyczekiwania, żadne świadczenia nie będą się Pani należeć.

   Jedna rzecz jeszcze – wspomina Pani, że uczyła się. A to były studia zakończone już obroną dyplomu? Bo jeśli tak, to przy podjęciu zatrudnienia w ciągu 90 dni od dnia ukończeia studiów okres wyczekiwania nie obowiązuje.

 3. Dzień dobry mam pewne pytanie. Jeżeli 30 kwietnia ukończyłam liceum ogólnokształcące a już 22 czerwca podpisałam pierwszą umowę o pracę to w takim wypadku przysługuje mi zwolnienie z okresu wyczekiwania i moje chorobowe powinno być płatne od pierwszego dnia zatrudnienia?

  1. Dzień dobry

   Tak, wobec Pani zastosowanie ma ten przepis poniżej z ustawy zasiłkowej. Pani nie obowiązuje okres wyczekiwania, a więc prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

   Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
   1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
   2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
   2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
   3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:
   1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;

 4. DZIEŃ DOBRY,
  MAM ZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA OD 12-07-2021, KTÓRY NIE POSIADA ŻADNYCH ŚWIADECTW PRACY. W DNIACH OD DNIA 02-08-2021 DO 16-08-2021 PRZEBYWA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – JEST NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
  ZATRUDNIONY JEST NA 1/4 ETATU
  PODSTAWA 1551,00 ZŁ
  CZY NALEŻY SIĘ WYNAGRODZENIE/ZASIŁEK CHOROBOWY ?
  JAK MAM POSTĄPIĆ W POWYŻSZYM PRZYPADKU

  1. Dobry wieczór/ To zakłada Pani, że jego obowiązuje okres wyczekiwania, czyli 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, liczone od 12 lipca (od dnia zatrudnienia). Pracownik rozchorował się w pierwszym miesiącu pracy, ale za lipiec nie otrzyma żadnego świadczenia, bo nie upłynął jeszcze okres wyczekiwania. W lipcu mamy 20 dni zatrudnienia, a więc jeszcze 10 w sierpniu nie należy się żadne świadczenie. Natomiast od 11 do 16 sierpnia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, którego podstawa będzie liczona od 1551 zł. Okresu wyczekiwania na otrzymanie prawa do wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się do limitu 33 dni z wynagrodzeniem chorobowym.

 5. Dzień dobry,
  pytanie, czy jeśli byłam zatrudniona na umowie o pracę przez okres 3 lat nieustannie, do końca marca, a pracę u nowego pracodawcy podjęłam od początku września to jeśli zachoruję w pierwszym miesiącu pracy (we wrześniu), to przysługuje mi płatne zwolnienie chorobowe (L4) w wymiarze 80%? Czy L4 będzie bezpłatne?
  Mam za sobą łącznie około 6 lat pracy na etat.

  1. Dzień dobry

   W tym wypadku będzie Panią obowiązywał okres wyczekiwania, a więc skoro pracuje Pani od 1 września, to okres wyczekiwania kończy się 30 września. Przerwa między tym zatrudnieniem a poprzednim trwa dłużej niż 30 dni, a jednocześnie nie ma Pani za sobą co najmniej 10 lat pracy na etacie, więc jeśli pójdzie Pani na zwolnienie we wrześniu, do do 30 września za to zwolnienie nic się Pani nie będzie należeć. Gdyby Pani kontynuowała zwolnienie w październiku, to już w październiku będzie Pani mieć wynagrodzenie chorobowe, ale we wrześniu teraz jeszcze trwa okres wyczekiwania.

 6. 5-miesięczny staż z PUP, następnie od 01.09. pierwsza umowa o pracę. Od 23.09. zwolnienie lekarskie (kod B) Czy wynagrodzenie chorobowe płatne od 23.09. ?

  1. Dzień dobry

   A czy w czasie stażu podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu? Jeśli nie to obowiązuje Panią okres wyczekiwania, czyli od 1 września musi minąć 30 dni zatrudnienia, aby nabyła Pani prawo do świadczenia.

 7. Witam jeśli pracowałem u szefa na umowę zlecenie i przeszedłem na 1/4etatu i przepracowałem tylko 4 dni bo miałem wypadek ale nie w drodze do pracy ani z Ani w pracy czy należy mi się chorobowe?

  1. Dzień dobry

   Okres wyczekiwania w przypadku umowy zlecenia wynosi 90 dni, dopiero po tym okresie zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego. L4 w pierwszym miesiącu pracy na zleceniu nie uprawnia do zasiłku od pierwszego dnia, ze względu na ten okres wyczekiwania.

 8. Dzień dobry. Odbywałam u pracodawcy 3 miesięczny staż skierowany z urzędu pracy , po tym okresie otrzymałam umowę na pełen etat na miesiąc. Jestem chora i chciałabym iść na zwolnienie lekarskie , jednak nie stać mnie na to aby nie mieć żadnych środków pieniężnych. Czy w tym okresie należy mi się płatny zasiłek?

 9. Czy należy mi się zasiłek chorobowy jeżeli zachorowałem w pierwszym miesiącu pracy na civid-19 i byłem w izolacji.
  Czy obowiązuje mnie okres wyczekiwania.

  1. A czy przed zawarciem umowy w tej firmie pracował Pan w innej? Bo okres wyczekiwania nie zawsze ma zastosowanie. Jeśli np. wcześniej pracował Pan w innej firmie, a do ponownego zatrudnienia nie minęło więcej niż 30 dni, to nie ma Pan okresu wyczekiwania

 10. Dzień dobry czy jeżeli teraz będąc na zasiłku dla bezrobotnych podejmę pracę i pójdę na zwolnienie lekarskie bo muszę mieć operację kolana tylko nie wiem kiedy może to być w ciągu miesiąca najprawdopodobniej czy przysługuje mi płatne zwolnienie lekarskie ❓Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o odpowiedź

  1. Dzień dobry

   Obecnie jest Pan na zasiłku dla bezrobotnych, więc jak podejmie Pan zatrudnienie, to musi się Pan wyrejestrować z PUP. Natomiast jak Pan pójdzie na zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy, to i tak musi Pan mieć za sobą okres wyczekiwania – 30 dni liczone od dnia podpisania umowy. Jeśli w tym czasie pójdzie Pan na zwolnienie, to za okres zwolnienia mieszczący się w tych 30 dniach nie nabędzie Pan prawa do świadczenia.

 11. Witam, 28.01.2022 podpisaliśmy umowę z pracownikiem określiliśmy dzień rozpoczęcia pracy na 01.02.2022 r. przez cały styczeń mieliśmy podpisane z pracownikiem umowę zlecenie. 31.01.2022 r. wpłynęło do naz L4 o niezdolności do pracy w okresie od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r. Czy zwolnienie obowiązuje tylko na umowie zleceniu czy również na umowie o pracę. Czy w razie obowiązywania tylko na UZ nieobecność w pracy w dniach 01.02.2022 – 04.02.2022 można potraktować jako niepodjęcie zatrudnienia

  1. Dzień dobry

   Zwolnienie obowiązuje również na zleceniu, ale ono ma tu wpływ jedynie na ewentualne obniżenie wynagrodzenia plus prawo albo brak prawa do zasiłku chorobowego na zleceniu, jeśli zleceniobiorca podlega dobrowolnemu chorobowemu. Natomiast zlecenie 31.01.2022 się kończy, a od 01.02.2022 pracownik zostaje zatrudniony na etacie. Państwo podpisali umowę z dniem 28.01.2022 i wskazali dzień rozpoczęcia pracy (dzień nawiązania stosunku pracy) na dzień 01.02.2022. W tym dniu stosunek pracy nawiązał się, nieobecność pracownika w okresie 1 – 4.02.2022 jest usprawiedliwiona, natomiast niekoniecznie pracownikowi coś się należy – on może być w okresie wyczekiwania, więc te dni ma po prostu usprawiedliwione niepłatne.

   Dzień rozpoczęcia pracy (dzień nawiązania stosunku pracy) w umowie o pracę z 29.01.2022 został wskazany, więc formalnie stosunek pracy nawiązał się. Tutaj doszło do nawiązania stosunku pracy pomimo tego, że pierwszego wyznaczonego dnia pracownik nie wykonywał pracy. Aby stosunek pracy zaistniał, nie jest konieczne efektywne wykonywanie pracy – po prostu pierwszego dnia zatrudnienia pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.

 12. Witam . Czy jeśli do 31.12 .21 pracowałam w jednej firmie a od 3.01 .22 pracowałam w innej firmie i poszłam na L4 ( nie dałam w nowej pracy świadectwa pracy z poprzedniej ) czy należy mi się płatne L4 za okres tego L4

  1. Dzień dobry

   To reguluje poniższy przepis. W Pani wypadku przerwa w zatrudnieniu nie była dłuższa niż 30 dni, ale kadrowa obecna musi wiedzieć, że Pani wcześniej pracowała – inaczej ona nie może uwzględnić poprzedniego zatrudnienia w wyjątku od okresu wyczekiwania, a więc nie naliczy Pani chorobowego. Musi Pani poinformować ją, że do 31.12.2021 pracowała w innej firmie, żeby kadrowa wiedziała, że w Pani wypadku okres wyczekiwania nie obowiązuje.

   Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
   1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
   2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
   2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 13. Witam.Do 31.12.2021r. byłam zatrudniona na umowę o pracę a od 10.01.22r. do 14.01.22r. wykonywałam pracę na umowę zlecenie.04.02.22r. zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę natomiast 09.02.22r zachorowałam na covid i byłam w izolacji do 20.02.22r. Czy w tej sytuacji dostanę wynagrodzenie chorobowe?

  1. Dzień dobry

   Tak, dostanie Pani, o ile na umowie zlecenia podlegała Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z art. 4 ustawy zasiłkowej:
   Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
   1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
   2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
   2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 14. Dzień dobry, mam pytanie jeśli byłam ubezpieczena dobrowolnie z tytułu umowy zlecenie, po 30 dniach przeszłam na umowę o pracę i poszłam na zwolnienie w miesiącu w którym podpisałam umowę o pracę to czy należą mi się pieniądze za to zwolnienie?

  1. Dzień dobry

   A ma Pani łącznie 30 dni ubezpieczenia chorobowego? Jak długo była Pani ubezpieczona na zleceniu i jak długo jest na etacie?

 15. Witam. Czy jeśli jestem w ciąży i w pierwszym miesiącu pracy byłam na l4 z powodu pobytu w szpitalu z tytułu ciąży, a po 33 dniach na umowie o pracę poszłam na zwolnienie to czy przysługuje mi jakieś świadczenie?

  1. Dobry wieczór

   A czy wcześniej gdzieś Pani pracowała? Czy między jednym a drugim zatrudnieniem minęło mniej niż 30 dni?

 16. Dzień dobry. Nasz pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy w dniu 3.08.2022. wcześniej był u nas na stażu z Urzędu Pracy od 01.04.2022 do 30.06.2022 potem od 01.07.2022 do 31.07.2022 byliśmy zobowiązani do zatrudnienia go na umowę zlecenie. I teraz od dnia 01.08.2022 podpisaliśmy nową umowę zlecenia. Pracownik uległ wypadkowi w dniu 03.08.2022 w drodze z pracy do domu i obecnie do 02.09.2022 przebywa na zwolnieniu lekarskim. Prawdopodobnie otrzyma kolejne zwolnienie. Czy ja jako pracodawca muszę mu wypłacać wynagrodzenie za okres zwolnienia czy ZUS. Czy w ogóle nic mu się nie należy bo nie minęło 90 dni zatrudnienia.

  1. Dobry wieczór

   A proszę doprecyzować – to jest pracownik czy zleceniobiorca? Jeśli zleceniobiorca, to czy on podlega u Was tylko składce zdrowotnej, czy ma również społeczne?

 17. Witam,
  03.08 rozpoczęłam pracę na umowę o pracę. W okresie 05.08 – 11.08 przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Jestem w ciąży i 05.09 chciałabym zejść na zwolnienie z tego tytułu, ponieważ praca jest dla mnie za ciężka psychicznie i fizycznie. Czy w związku będę już wtedy po okresie wyczekiwania?

  1. Dobry wieczór

   Tak, skoro jest Pani zatrudniona od 3.08, to 30 dni okresu wyczekiwania liczy się od tej daty, bo jako pracownik obowiązkowo podlega Pani ubezpieczeniu chorobowemu. A zatem jeśli pójdzie Pani na zwolnienie od 5 września, będzie Pani już po okresie wyczekiwania.

 18. Dzień dobry. A co w sytuacji kiedy idę podczas pierwszego miesiąca pracy na L4, nie przysługuje mi zasiłek chorobowy, ale ja choruję dłużej niż 30 dni. Czy w kolejnym miesiącu chorowania już coś dostaję?

  1. Dzień dobry

   Tak, w kolejnym miesiącu będzie się już Pai należeć świadczenie, o ile od dnia zatrudnienia minie 30 dni. Jeśli zostaje Pani zatrudniona np. 1 września, idzie na zwolnienie 12 września, a więc już w pierwszym miesiącu pracy i to zwolnienie potrwa do np. 20 października, to te 30 dni okresu wyczekiwania liczy się od 1 września, gdyż od tego dnia podlega Pani ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo jako pracownik. A zatem za okres zwolnienia od 1 do 20 października ma Pani już prawo do świadczeń.

   Dodam dla formalności – jeśli zwolnienie lekarskie jest spowodowane wypadkiem przy pracy, nie ma okresu wyczekiwania, a więc w powyższym przypadku świadczenie należałoby się już od 12 września.

 19. Dzień dobry. A co w momencie gdy – jest to moja pierwsza umowa o pracę, czyli obowiązuje mnie okres wyczekiwania. Ale idę na L4 dłużej niż na 30 dni – czy po tych 30 dniach spędzonych na L4 przysługuje mi potem zasiłek chorobowy?

  1. Dzień dobry

   Tak, po upływie okresu wyczekiwania ma Pani prawo do świadczeń – mija 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego i ma Pani za sobą okres wyczekiwania. Za czas zwolnienia lekarskiego ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, od których nie liczy się składki chorobowej, ale na czas zwolnienia tytuł do ubezpieczenia nie ustaje, a więc po 30 dniach okresu wyczekiwania ma Pani prawo do świadczeń.

 20. Dzień dobry,
  byłam zatrudniona w jednej firmie od 2 do 27 września 2022, a od 28.9.2022 w drugiej. Pracowałam do 26.10.2022, a od 27.10 jestem na zwolnieniu z powodu ciąży. Na podstawie którego miesiąca będę miała liczne wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy do końca ciąży ?

  1. Dzień dobry

   Podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w ciąży, a następnie zasiłku macierzyńskiego będzie liczona jedynie z pensji w drugim zakładzie. Wrzesień jest niepełnym miesiącem zatrudnienia, a więc jest pomijany. Z kolei w październiku już zwolnienie lekarskie. Podstawa do świadczeń zostanie ustalona w oparciu o pensję, jaką by Pani otrzymała, gdyby przepracowała cały październik.

 21. Dzień dobry,
  Pracownica zatrudniona od 1.12 zachorowała 12.12. Wcześniej umowa zlecenie i zgłoszona była dodobrowolnego ub. chorobowego. Ogólnie staż pracy 6 lat. Czy należy się wynagrodzenie chorobowe?

  1. Dzień dobry

   A do kiedy pracowała na zleceniu? Jeśli przerwa między końcem zlecenia a nawiązaniem stosunku pracy jest do 30 dni, to nie obowiązuje jej okres wyczekiwania, a więc już od 12.12 ma prawo do świadczenia:

   2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1 (30 dni dla etatu i 90 dni dla zlecenia), wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 22. witam jesli pracowlem od 28.03 do 29.03 włącznie na umowie zlecenie i potem zaczalem prace na umowie o prace od 14.04 i od 15.04 jestem na l4 to czy przysluguje mi platne zwolnienie??

    1. Jest Pan zatem w okresie wyczekiwania, a więc musi minąć 30 dni zatrudnienia, aby nabył Pan prawo do świadczenia chorobowego.

 23. Dzień dobry
  W dniu 3.04. zatrudniłam pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3490 brutto. Jest to pierwsza praca tego pracownika, ale związku z chorobą otrzymał on L4 na okres 25.04-24.05. Jak powinnam rozliczyć wynagrodzenie chorobowe za maj?

  1. Dzień dobry. Do 2 maja włącznie on jest w okresie wyczekiwania, a więc będzie miał wynagrodzenie chorobowe za okres od 3 maja do 24 maja i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca za 25 – 31 maja. Czy on pracuje w podstawowym systemie czasu pracy? 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku?

 24. Witam, w poprzednej firmie pracowałem nieprzerwanie przez ponad 2,5 roku. Pracę zakończyłem 30.05.2023. Od 01.06.2023 zatrudniony jestem w nowej firmie. Od 21.06 mam l4,a nie zdążyłem zanieść świadectw pracy. Czy jeśli poinformuje telefonicznie kadrową firmy, o poprzednim zatrudnieniu czy będzie należało mi się płatne zwolnienie? Czy naliczy mi dopiero po przyniesieniu świadectwa pracy?

  1. Dzień dobry

   Ona powinna naliczyć już – świadectwa pracy służą jej jedynie do ustalenia, że nie wiąże Pana okres wyczekiwania. Niech jej Pan chociaż zdjęcie wyśle MMS czy cokolwiek, byle ona miała podkładkę, aby nie uznać nieobecności za usprawiedliwioną niepłatną, tylko normalnie naliczyła wynagrodzenie chorobowe. To też w jej interesie, bo nie będzie musiała robić korekty listy płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS, jak Pan już udokumentuje poprzednie zatrudnienie stosownym świadectwem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.