Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Co do zasady pensja pracownika, zatrudnionego na pełnym etacie, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok. W 2020 roku pensja minimalna wynosi 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia to 17 zł brutto. Na rok 2021 minimalne wynagrodzenie brutto to 2800 zł, z kolei minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł.

Na 2023 rok – za okres od stycznia do czerwca pensja minimalna to 3490 zł, a od lipca do grudnia 3600 zł. Odpowiednio stawka godzinowa na zleceniu 2023 to 22,80 zł brutto za pierwsze półrocze i 23,50 brutto za drugie półrocze.

Na 2024 rok za okres od stycznia do czerwca to kwota 4242 zł brutto i za okres od lipca 2024 do grudnia 2024 to kwota 4300 brutto i odpowiednio stawka godzinowa minimalna na zleceniu od stycznia do czerwca 2024 to 27,70 zł brutto i od lipca do grudnia 2024 to 28,10 zł brutto.

Najniższa krajowa na rękę, przy założeniu prawa do ulgi podatkowej 300 zł i kosztów uzyskania przychodu 250 zł (pracownik mieszka w miejscowości, w której pracuje), wynosi w 2023 roku (od lipca) 2783,86 zł. Jeśli pracownik należy do PPK, dostanie na rękę 2705,86.

Czy można zarabiać mniej niż najniższa krajowa? czy pracodawca może płacić mniej niż najniższa krajowa?

A zatem czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Jeśli pracuje na pełnym etacie, nie dotyczą go przepisy szczególne w stosunku do ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to nie może on dostać mniej niż pensja minimalna.

Czytaj także: Ile dni pracodawca może się spóźnić z wypłatą

Oczywiście dotyczy to całego miesiąca – jeśli pracownik nie przepracował całego miesiąca, bo np. został zatrudniony w trakcie miesiąca albo w trakcie miesiąca odchodzi z pracy (np. pracownik porzucił pracę), to za ten miesiąc pracownik dostanie na rękę mniej niż minimalna – jego wynagrodzenie zostanie naliczone za przepracowaną część miesiąca.

pieniadze dla pracownika
Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Czy można zarabiać mniej niż najniższa krajowa? ile powinienem zarabiać

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna, jeśli w danym miesiącu był na urlopie? Nie. Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Ile powinienem zarabiać? Czy można zarabiać mniej niż najniższa krajowa?

Uwaga – wynagrodzenie minimalne 2023 to 3490 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 oraz 3600 zł brutto w okresie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023. Zasady opisane w niniejszym artykule pozostają aktualne również dla nowych kwot.

Minimalna stawka na zleceniu 2023 to 22,80 zł za godzinę od stycznia do czerwca 2023 oraz 23,50 zł za godzinę od lipca do grudnia 2023.

Sprawdź także: Jak sprawdzić, kiedy ZUS wypłaca chorobowe

Sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego uzależniony jest od tego, czy pracownik ma jedynie pensję zasadniczą w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też to zasadnicze jest niższe niż pensja minimalna, ale jest uzupełniane co wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia innymi składkami, np. premiami, prowizjami itp. (o premiach szerzej pisaliśmy tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa – różnice).

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna, jeśli w danym miesiącu chorował i był na zwolnieniu lekarskim? W takim wypadku jest to możliwe. Wynagrodzenie chorobowe co do zasady wynosi 80% tzw. podstawy, czyli – mówiąc ogólnie – średniego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia chorobowego, przy czym podstawa ta nie może być niższa niż pensja minimalna.

Sprawdź także: Urlop na żądanie na okresie próbnym

Jeśli pracownik w danym miesiącu chorował, za czas tej choroby albo nie otrzyma nic, jeśli obowiązuje go tzw. okres wyczekiwania albo otrzyma wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek. W takim wypadku suma składników wynagrodzenia za dany miesiąc może być niższa niż pensja minimalna netto.

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna z innych powodów? Tak, choćby z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy czy w ogóle niepłatnego zwolnienia od pracy. Przykładowo pracownik zarabiający pensję minimalną został wezwany do sądu w charakterze świadka.

Pracodawca ma obowiązek udzielić mu zwolnienia na czas dojazdu i stawiennictwa w sądzie, a za ten dzień pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Oczywiście sąd na wniosek pracownika zwróci mu utracony zarobek, ale nie zmienia to faktu, że pensja za ten miesiąc będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie netto – zostanie pomniejszona o tą jedną niepłatną dniówkę.

wynagrodzenia i pensje min
Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Najniższa krajowa na rękę.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie wymaga omówienia – ona z założenia jest niepłatna, więc jeśli się miała miejsce, pracodawca pomniejszy wynagrodzenie pracownika i wówczas pracownik otrzyma za dany miesiąc, w którym ta nieobecność nieusprawiedliwiona wystąpiła, wynagrodzenie odpowiednio pomniejszone.

Sprawdź także: Praca 6 dni w tygodniu

Dodać dla formalności należy, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być przyczyną dyscyplinarki – rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z dnia na dzień, w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Żeby sprawa natomiast była jasna – jeśli pracownik otrzymuje pensję minimalną 2600 zł, a w 2021 roku 2800 zł, to jest to z reguły kwota wynagrodzenia brutto, od której należy naliczyć składki ZUS i podatek, a jeśli pracownik ma mniej niż 26 lat, to tylko składki ZUS. A zatem pracownik dostanie na rękę mniej niż minimalna brutto – dostanie pensję minimalną, ale pomniejszoną o należności publicznoprawne – ZUS i podatki.

Czytaj także: Praca w sobotę 50 czy 100

Szczegółowe informacje o minimalnym wynagrodzeniu i jego rozliczeniu od pensji brutto do netto, obowiązujących w 2021 roku znajdziesz w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2021, tymczasem skupmy się na odpowiedzi na pytanie, czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna.

Są bowiem takie przypadki, w których jest to możliwe i nie chodzi tu o „kombinowanie” pracodawcy czy zaniżanie wynagrodzenia pracownika.

Wynagrodzenie minimalne – ile pracownik dostanie na rękę i czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna?

To, ile pracownik dostanie na rękę, jeśli przysługuje mu pensja minimalna, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim pracownikowi mogą przysługiwać podstawowe lub podwyższone koszty uzyskania przychodu (odpowiednio 250 albo 300 zł), może mieć prawo do ulgi podatkowej, albo ulga podatkowa nie jest w przypadku naliczania wynagrodzenia uwzględniana, może też korzystać ze zwolnienia z podatku Zerowy PIT dla młodych.

pieniadze i wynagrodzenie 5 min
Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? czy pracodawca moze placic mniej niz najnizsza krajowa

W każdym razie, jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie brutto, to – zakładając, że z jego wynagrodzenia nie są dokonywane żadne potrącenia, otrzyma odpowiednio:

Dla pensji minimalnej brutto 2600 zł w 2020 roku:

 1. Pracownik powyżej 26 roku życia otrzyma pensję minimalną netto w wysokości 1920,62 zł
 2. Pracownik do 26 roku życia, korzystający ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych otrzyma na rękę 2041,62 zł.

Dla pensji minimalnej w wysokości 2600 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia pracownika to kwota 3132,48 zł. Tak to wygląda, bowiem niektóre składki ZUS za pracownika finansuje w całości albo w części pracodawca ze swoich środków.

Z kolei dla pensji minimalnej 2800 zł 2 2021 roku kwoty netto wyglądają następująco:

 1. Pracownik powyżej 26 roku życia otrzyma na rękę 2061,67 zł
 2. Pracownik do 26 roku życia, korzystający ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych otrzyma na rękę 2198,67 zł

A ile pracownik kosztuje pracodawcę w tym wypadku? Całkowity koszt zatrudnienia to 3373,44 zł. Z kolei mechanizm rozliczania wynagrodzenia od brutto do netto i bez podatku znajdziesz tutaj: lista płac z zerowym PIT dla młodych. Tymczasem wróćmy do analizy zagadnienia, czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna.

Jeszcze ciekawostka: Zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 roku to kwota 1200 zł przez pierwsze 3 miesiące. Jak widać, różnica między wysokością zasiłku a wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest znaczna.

Co więcej, może się okazać, że z wynagrodzenia pracownika potrącane są należności alimentacyjne, a wówczas pracownik może – zgodnie z przepisami – dostać na rękę mniej niż pensja minimalna. Po prostu przy zajęciu wynagrodzenia na poczet zaległych alimentów i ich egzekucji komorniczej nie ma kwoty wolnej od potrąceń, która w przypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych jest równa właśnie minimalnemu wynagrodzeniu netto.

Czy pracodawca może płacić mniej niż najniższa krajowa?

Generalnie, jeśli nie występują szczególne okoliczności, pracownik zatrudniony na pełnym etacie nie może na rękę otrzymać pensji niższej niż minimalna. Warto jednak, aby pracownik wiedział, że na jego pensję nie musi składać się jedynie wynagrodzenie zasadnicze, ale całość pensji pracownika to może być pensja zasadnicza plus pewne dodatki – premie, prowizje i inne.

Sprawdź także: Czy szkoła policealna daje status ucznia

Zasada jest taka, że wynagrodzenie zasadnicze łącznie z tymi dodatkami nie może być niższe niż pensja minimalna. Natomiast pracodawca nie może absolutnie dopełniać wynagrodzenia zasadniczego do pensji minimalnej dodatkami za pracę w porze nocnej, dodatkami za nadgodziny, dodatkiem stażowym (tzw. wysługą lat) czy nagrodą jubileuszową.

Może natomiast być tak, że np. wynagrodzenie zasadnicze będzie niższe niż pensja minimalna, ale zsumowane z należną pracownikowi prowizją czy premią będzie już równe co najmniej pensji minimalnej. Takie rozwiązanie jest prawidłowe.

Pisaliśmy również: Brak wypłaty na koncie do 10

A czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna, jeśli nie ze swojej winy nie dopracował pełnego miesiąca? Gdyby się okazało, że pracownik nie ze swojej winy nie dopracował wymiaru czasu pracy do przepracowania w danym miesiącu, pracodawca nie może mu wypłacić pensji niższej niż minimalna. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli np. pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, ale pracy nie świadczy w związku z wdrożonym w zakładzie pracy przestojem.

Ile powinienem zarabiać?

Kolejna rzecz. Może się okazać, że w jednym miesiącu w okresie rozliczeniowym pracownik miał nadgodziny i na swój wniosek albo z inicjatywy pracodawcy odbiera je czasem wolnym w innym miesiącu. W rezultacie w tym innym miesiącu przepracował mniej godzin niż powinien. No i okazuje się, że pracodawca za te godziny zapłacił, a teraz uznał, że skoro pracownik odbiera je czasem wolnym, to za ten czas wolny nie zapłaci.

Taka sytuacja również nie może doprowadzić do tego, że pracownik dostanie na rękę mniej niż pensja minimalna.

Sprawdź także: Zatrudnienie osoby bezrobotnej

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przepis art. 82 §1 kodeksu pracy. Stosownie do powołanego przepisu za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Sprawdź również: Nadgodziny przy niepełnym etacie

W takim wypadku może okazać się, że pensja pracownika zostanie obniżona za taką pracę złej jakości, a w rezultacie otrzyma on na rękę netto mniej niż pensja minimalna, obowiązująca w danym roku.

pieniądze i wynagrodzenie 6-min
Czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? czy można zarabiać poniżej najniższej krajowej? obliczenie wynagrodzenia

Sprawdź także: Zwolnienie lekarskie online za darmo

A zatem czy pracownik może dostać na rękę mniej niż minimalna? Okazuje się, że może, ale jedynie w wyjątkowych przypadkach. Samo natomiast wynagrodzenie minimalne w płacach ma istotne znaczenie. Nie chodzi tu jedynie o wysokość pensji, w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku, nalicza się dodatek za pracę w porze nocnej, a także niektóre odszkodowania.

Podobne wpisy

68 komentarzy

 1. Dostałam umowę na 17,30zł za godzinę na pełen etat w 2021roku mimo że minimalna jest wyższa. Czy to jest legalne?

  1. Dobry wieczór

   A Pani pracuje na zleceniu czy na umowie o pracę? Jeśli to zlecenie, stawka godzinowa nie może być niższa niż 18,30 za godzinę. Z kolei jeśli to etat, to nie może Pani zarobić mniej niż 2800 zł miesięcznie. Jeśli ma Pani stawkę 17,30 i przepracuje np. 160 godzin w danym miesiącu, to zarabia Pani 2768, a więc pracodawca powinien wyrównać do 2800. Jeśli przepracuje Pani np. 168 godzin, to już za cały miesiąc ma Pani 2906,40, a więc już tyle może być.

   Natomiast jeśli to umowa zlecenie, to nie, stawka jest zaniżona, powinna wynosić 18,30 zł brutto za godzinę. Tyle wynosi ona w 2021 roku

 2. Pracodawca wypłacił mi właśnie 1850 zł, bo księgowa dwa miesiące temu do mnie dzwoniła, że nie zauważyła, iż powinna przelać połowię pieniędzy komornikowi… Czy pracodawca może sobie teraz potrącać więcej i spłacać tą pierwszą transzę????

  1. Bez Pana zgody nie może. To nie jest Pana problem, że pracodawca nie pilnuje kwoty wolnej od potrąceń. Przepisy kodeksu pracy określają te kwoty jasno – jeśli to nie są alimenty, można potrącić max połowę wynagrodzenia, ale nie więcej niż do wysokości minimalnego netto.

 3. Zaczęłam pracę i wpisana w umowie mam stafke 16,67 i praca w akordzie. Czy to jest możliwe, żeby zarabiać mniej niż najnizsza krajowa?

  1. Dobry wieczór

   A to umowa o pracę czy umowa zlecenia? Bo pisze Pani o akordzie, więc zakładam, że to umowa o pracę, ale proszę potwierdzić jeszcze. Natomiast na umowie o pracę nie ma stawki godzinowej minimalnej – jest stawka miesięczna (na 2021 rok to 2800 brutto, na 2022 rok będzie to 3000 brutto). No i jeśli ma Pani stawkę 16,67 zł za godzinę i w danym miesiącu ma np. 168 godzin do przepracowania (21 dni roboczych), to Pani wynagrodzenie wyniesie 2800,56 zł, a więc nie będzie to mniej niż minimalna. Do tego jeszcze nie napisała Pani, czy to pełny etat – jeśli nie, to może się okazać, że przepracuje Pani tyle godzin, że minimalna pensja nie zostanie naruszona.

  1. Dzień dobry

   Wpłata pracownika na PPK potrącana jest od wynagrodzenia netto. Pracownik nadal zarabia minimalną (w 2021 roku to 2800, na 2022 rok to będzie 3000 brutto), ale mniej dostanie na rękę, bo z wyliczonego wynagrodzenia netto dodatkowo jeszcze potrącana jest wpłata na PPK. Natomiast zarabiając minimalną pracownik może zadeklarować, aby jego wpłata na PPK nie wynosiła 2%, ale mniej.

 4. Mam umowę o pracę najniższa krajowa 2800 dotej pory dostawałam 2061 na rękę 1.06.21 uległam wypadkowi w pracy i przebywam na L4 do tej pory za czerwiec pracodawca przelał mi na konto 1490 zł, za lipiec 1490 zł resztę przelał na konto komornika w ten sposób wyrównał moje wynagrodzenie do kwoty 2061 zł czy tak może być, czy to jest zgodne z przepisami

  1. Dzień dobry

   A czy to potrącenie komornicze dotyczy alimentów? Bo za wypadek przy pracy należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 100% podstawy, a zasady dokonywania potrąceń z zasiłków są takie same, jak potrąceń z emerytur, przy czym i tak musi Pani zostać kwota wolna. Jeśli to nie alimenty, pracodawca może potrącić max 25% zasiłku, jeśli alimenty, max 60% zasiłku.

 5. Wynagrodzenie 2300 brutto plus dodatek za pracę w systemie 3 zmianowym 20% czy jest to legalne?Praca na umowę o pracę pełny etat

  1. Dobry wieczór

   Nie – wychodzi nawet z dodatkiem mnie niż pensja minimalna. Pracodawca nie może na pełnym etacie zapłacić mniej niż minimalna, czyli 2800 w 2021 roku (3000 zł na 2022 rok). Samo zasadnicze może być niższe niż minimalna, ale należy przyznać dodatek, aby łącznie z nim pracownik tę minimalną miał. Nie może to być dopełnienie do minimalnego dodatkiem za nadgodziny, dodatkiem nocnym, nagrodą jubileuszową, ale dodatek zmianowy czy inny może być, tylko nie może to w sumie dawać mniej niż minimalna. Bo nawet zakładając zmiany i pracę w nocy, za którą należy się dodatek za pracę w porze nocnej, a pensja łącznie z tym dodatkiem nocnym wynosi co najmniej minimalną, to nadal jest to niezgodne z przepisami, bo dodatek nocny nie wlicza się do minimalnej.

 6. Dzień dobry dostałam propozycje pracy za 17.30 brutto za 160h jest to umowa o pracę czy jest to możliwe że można zarabiać mniej niż za najniższą krajowa?

  1. Dzień dobry

   Jeśli ta stawka 17,30 zł brutto za godzinę ma faktycznie dotyczyć wynagrodzenia z umowy o pracę, to proszę zwrócić uwagę, że w różnych miesiącach jest różna liczba godzin do przepracowania. Przykładowo 20 dni roboczych to 160 godzin, 21 dni roboczych to 168 godzin itd. A zatem ta stawka 17,30 zł za godzinę będzie odpowiednia w miesiącu, w którym jest do przepracowania np. 168 godzin, bo wynagrodzenie za ten miesiąc wyniesie 168 * 17,30 = 2906,40 zł, a więc więcej niż minimalne wynagrodzenie, ale w miesiącu, w którym jest do przepracowania 160 godzin czy np. 152 godziny ta stawka będzie już za niska – 160 * 17,30 = 2768, a więc mniej niż minimalna. A w tej sytuacji pracodawca musi dopełnić pensję, czyli jak Pani przepracuje 160 godzin, to on i tak musi dopełnić do 2800, bo tyle wynosi minimalne w 2021 roku.

 7. Pracodawca deklarował przy zatrudnieniu stawkę godzinową 10,00 zł/netto na rękę natomiast na umowie wpisuje 18,30 brutto czyli powinno być 16 zł/netto) umowa zlecenie.
  Jeszcze nie doszło do wypłaty ,umowa podpisana na 18,30 zł/brutto za 1h.
  Czy to jest legalne?

  1. Dzień dobry

   Stawka minimalna godzinowa na zleceniu nie może być niższa niż 18,30 zł brutto. Natomiast to, ile to będzie netto, zależy od kilku czynników – czy ma Pan status ucznia czy studenta, czy ma inne źródło dochodu, np. umowę o pracę w innej firmie itd. Natomiast nie może być tak, że na umowie jest stawka 18,30 zł brutto za godzinę, bo tyle wynika wprost z przepisów, a zleceniodawca zapłaci mniej brutto. Netto może wyjść mniej niż 18,30, ale na pewno nie 10 zł na rękę, tylko więcej.

 8. Witam, czy pracodawca może wypłacać dalej 2600 zasadniczej gdy od roku 2021 jest 2800? Mam taką sytuację w pracy, że nie dostaliśmy aneksów na 2800 bo powiedziano nam, że nie trzeba ale będą wypłacać zgodnie z najnizsza krajową. Od stycznia dalej wypłacają od 2600. Legalne?

  1. Dzień dobry

   Oczywiście, że nie – pensja minimalna na 2021 rok dla pełnego etatu to 2800 zł. Może się zdarzyć, że w umowie o pracę zapisane jest 2600, umowy nie aneksowano, ale jeśli jakiś zapis w umowie jest niezgodny z przepisami, to obowiązują wprost przepisy, a nie zapis. Pensja może być w umowie 2600, ale pracodawca i tak musi wypłacać od 2800.

   Pracownik zatrudniony na umowie o pracę na pełnym etacie nie może zarabiać mniej niż minimalna. On może dostawać mniej na rękę, jeśli ma np. potrącenia komornicze alimentów, ale jego wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż minimalna obowiązująca w danym roku. Na 2021 rok to 2800 brutto, na 2022 ma być 3000 brutto.

 9. Witam, czy pracodawca może wypłacać dalej zasadnicza 2600 gdy od stycznia jest 2800? Nie dano nam aneksów bo powiedzieli, że nie trzeba ale będzie wypłacane od 2800. Z tym że od stycznia biorąc pasek z wypłat zasadnicza dalej widnieje 2600

  1. Zasadnicza widnieje 2600, a ile wychodzi netto? Bo może to tylko kwota na liście płac, ale wynagrodzenie faktycznie liczone jest od 2800. Aby napisać coś więcej, musielibyśmy wiedzieć, jaka jest kwota netto na pasku.

 10. Witam.
  Przeglądałam ostatnio oferty pracy i zobaczyłam kilka ofert na umowę zlecenie i oferują 17 zł na godzinę brutto i 18.30 zł brutto za przepracowanie całego miesiąca, a jeśli ktoś przepracuje tylko połowę miesiąca to oferują 14 zł na godzinę brutto. Pytanie czy to jest legalne jeśli w tym roku stawka za godzinę na umowę zlecenie to 18.30 brutto?

  1. Dzień dobry

   Oczywiście ma Pani rację – to jest nielegalne. Natomiast niektórzy zleceniodawcy nie do końca się orientują w wyliczeniach i wychodzą z założenia, że minimalna stawka godzinowa dotyczy tylko sytuacji, w której wynagrodzenie w umowie zlecenia ustalono godzinowo, czyli np. 18,30 zł za godzinę. Zamiast tego stosują np. stawkę miesięczną np. 2000 zł za miesiąc i od tego uzależniają liczbę przepracowanych godzin. Chodzi o to, że jak się podzieli 2000 zł przez daną liczbę godzin, to żeby wartość nie wyszła niższa niż 18,30 (a na 2022 rok stawka minimalnego wynagrodzenia na zleceniu to ma być 19,70 brutto za godzinę).

 11. Dzień dobry,

  Na podpisanej we wrześniu 2020 r. mojej rocznej umowie o pracę w niepełnym wymiarze etatu widniała kwota wynagrodzenia zasadniczego i tak mniejsza niż ówczesna wartość płacy minimalnej (2600 zł na rok 2020) przemnożona przez tenże wymiar etatu. W ciągu roku 2021 r., gdy płaca minimalna wzrosła z 2600 zł do 2800 zł, do mojej umowy pracodawca nie wprowadził żadnego aneksu i na paskach z wypłat płaca zasadnicza nie ulegała zmianie, przy czym w ciągu tego czasu wpłaty na konto zawsze zgadzały się z podawanymi na pasku kwotami netto do wypłaty, opartymi o powyższą kwotę zasadniczego wynagrodzenia w umowie i ewentualnymi premiami uznaniowymi oraz uwzględnieniem przebywania na zwolnieniach lekarskich. Obecnie, we wrześniu 2021 r., podpisałem z tym samym pracodawcą kolejną umowę na następny rok na tym samych stanowisku i warunkach identycznego, niepełnego wymiaru etatu i wciąż widnieje tam wynagrodzenie zasadnicze bez zmian w porównaniu z umową z 2020 r., czyli nadal poniżej płacy minimalne z 2020r. przemnożonej przez mój wymiar czasu pracy, nawet bez żadnej proporcjonalnej korekty w związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. Proszę o poradę, czy moje wątpliwości co do ewentualnie błędnie zaniżonego wynagrodzenia są uzasadnione i jak właściwie powinno to wyglądać zgodnie z przepisami.

  1. Dzień dobry

   Oczywiście, Pana wątpliwości są uzasadnione – gdyby nawet uznać, że nie trzeba aneksować umów, bo i tak w miejsce wynagrodzenia wskazanego na umowie należy stosować minimalne obowiązujące w danym roku (w proporcji do etatu), to zmianę zauważyłby Pan na paskach wynagrodzeń. Niektórzy pracodawcy zapominają zmienić wysokość wynagrodzenia w umowie albo świadomie rezygnują z tych zmian, ale wynagrodzenie netto liczą od poprawnej kwoty. Zgodnie z przepisami nie może Pan otrzymać wynagrodzenia niższego niż minimalne obowiązujące w danym roku. Na 2021 rok kwota minimalnego to 2800 brutto, na 2022 rok kwota minimalnego wynagrodzenia to 3010 zł brutto. Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie liczymy wynagrodzenie brutto w proporcji, ale ostatecznie nawet, jeśli pracuje Pan na pół etatu i zarabia minimalne proporcjonalne do pół etatu, to Pana wynagrodzenie netto powinno się zwiększyć z roku na rok, bez względu na to, czy ono zostało zmienione w umowie.

   Natomiast pisze Pan o premiach uznaniowych – jeśli pensja zasadnicza jest niższa niż minimalna, ale jest niejako dopełniana premią do wysokości co najmniej minimalnego, to taka konstrukcja może zostać. Łącznie suma składników wynagrodzenia, z wyłączeniem wynagrodzenia za nadgodziny, dodatków nocnych, dodatków stażowych czy nagrody jubileuszowej nie może być niższa niż minimalna. Samo wynagrodzenie zasadnicze może być niższe, ale łącznie z premią nie może być niższe – pracownik otrzymując wynagrodzenie zasadnicze i premię nie może zarabiać mniej niż pensja minimalna (w proporcji do etatu).

 12. Witam, niedawno podpisałem umowę o prace w pełnym wymiarze i na umowie pisze „za wykonaną pracę będzie Pan otrzymywał wynagrodzenie według 7 grupy wynagrodzenia zasadniczego w szczeblu XI w stawce 2290,00 miesięcznie”.
  Brak informacji czy to brutto czy netto, dodatkowo nie ukończyłem 26.roku życia. Czy pracodawca ma prawo wypłacić mi na konto mniej niż najniższa krajowa netto? (która wynosi ok. 2060zl, w moim przypadku powinna wynosić niecałe 2200zl (ze względu na wiek). Co jeśli mi wypłaci mniej? To możliwe?

  1. Dzień dobry

   Te 2290 zł to pensja zasadnicza. Ona może wynosić mniej niż minimalna na dany rok (na 2021 rok to 2800 zł brutto, na 2022 rok to 3010 zł brutto), ale do tego Pan musi dostać jakieś dodatki, aby łącznie z pensją zasadniczą Pana wynagrodzenie wynosiło co najmniej pensję minimalną. Napiszę Panu precyzyjniej, ale proszę o dodatkową informację – czy ma Pan np. prawo do jakiejś regulaminowej premii czy innych dodatków do wynagrodzenia?

 13. Dlaczego dokladnie ta sama praca wykonana na umowe zlecenie to 13.7zl/h a na umowe o pracy ok.11 1zl/h za taki wrzesien z 176 h pracy .Dlaczego umowa o pracę jest niekoezystna dla pracownika?

 14. Dostalam oferte pracy za 16,80zl brutto na godzine.minimalna krajowa jest 18,30zl.by zgadzalo sie z kwota 2800zl miesiecznie dodali dodatek nocny bo jest to praca 3 zmianowa. legalne? i czy moga placic mniej niz minimalna krajowa na godzine ? dziekuje

  1. Dobry wieczór

   A to umowa zlecenia czy umowa o pracę? Czy ten dodatek nocny to chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej? Za każdą godzinę pracy w nocy, czy to jakiś ryczałt?

 15. Witam pracuje na umowę zlecenie że stawka 18,30 brutto przepracowałem 168 godzin i dostałem 2009zł będąc osobą nie ukończywszy 26roku życia i to normalne że taką małą wypłatę dostałem

  1. Dzień dobry

   A czy ma Pan status studenta albo ucznia? Bo ze względu na wiek jest Pan zwolniony z podatku, ale jeśli nie ma Pan statusu ucznia albo studenta, to będą tu składki ZUS. Pana wynagrodzenie brutto to 3074,40, więc nawet zakładając ZUS powinien Pan otrzymać na rękę ponad 2400 zł. Natomiast więcej będę w stanie napisać Panu, jak Pan doprecyzuje, co z tym ZUS.

 16. Witam. Jestem ubezpieczona w KRUS. Mam umowę zlecenie. W ostatnim miesiącu przepracowałam 160h czyli 20 dni i dostałam na rękę 1.920zł co daje 12zł na godz. Czy to nie za mało?

  1. Dzień dobry

   A czy z tytułu tej umowy zlecenia została Pani zgłoszona do ZUS? Czy wiadomo coś Pani o tym, aby z wynagrodzenia zostały naliczone składki i podatek?

 17. Pracuje na umowę o pracę pełny etat na zaświadczenie o zarobkach wpisywane zawsze mam 2061 na rękę ale moje wynagrodzenie to1400 do ręki nie mam żadnych potrąceń jak to załatwić by nie stracić pracy dolega wstrzymano mi rodzinne bo przekracza dochód w polaczeniu zmężem i synem a tak naprawdę nie ale przecież tego też nie mogę powiedzieć

  1. Dzień dobry

   A wypłatę dostaje Pani do ręki w gotówce czy przelewem? Składa Pani pracodawcy pisemny wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką?

 18. Dzień dobry,

  Pracuję na umowie o pracę na 3/4 etatu. Moje wynagrodzenie brutto z umowy wynosi 2560 zł + dodatek motywacyjny 150 zł brutto. Mam zajęcie komornicze (nie alimentacyjne) oraz dodatkowo pakiet ubezpieczenia zdrowie+życie (264,01 zł). Ostatnio została wydzielona spółka w firmie i nowy pracodawca wypłacił mniej pensji niż poprzedni (powinno być ok 1560 zł netto – minimalna, a jest 1300 zł). Tłumaczą się tym, że pakiet ubezpieczeniowy jest potrącany od kwoty netto minimalnej bo resztę zabiera komornik i nie muszę tej minimalnej w przeliczeniu na etat dostać do ręki tak jak było wcześniej. Czy tak może być faktycznie, czy jednak komornik powinien dostać mniej a ja minimalną do ręki?

  1. Dzień dobry

   Potrącenia typu pakiet medyczny są potrąceniami dobrowolnymi, dozwolonymi do kwoty 80% minimalnego wynagrodzenia. Pierwszeństwo ma komornik, ale ponieważ jest to zajęcie niealimentacyjne, kwota wolna od potrąceń to kwota minimalnego wynagrodzenia netto dla 3/4 etatu co przy założeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej daje w tym roku 1568 zł. Tyle musi pracownikowi zostać na rękę po potrąceniach komorniczych. Natomiast potrącenia dobrowolne typu pakiet medyczny są możliwe do 80% minimalnego, czyli do 1254,40 zł. Poniżej tej kwoty nie można zejść.

   Może być zatem tak, że pracodawca potrącił komornika do kwoty 1568 zł, a potem jeszcze dodatkowo pakiet medyczny. Pakiet jest potrącany od netto, ale nie do minimalnego netto, ale do 80% minimalnego netto. Pracownik może dostać mniej niż minimalna dla jego etatu netto, jeśli ma potrącenia dobrowolne na rzecz podmiotów trzecich.

 19. Witam. Moja pensja brutto to 2900 zł. Pracując cały miesiąc dostałam pensji 1740 zł. Mam komornika, ale za kredyt i za listopad dodatek motywacyjny w kwocie 500 zł. Potrącenia na ubezpieczenia i PPK to kwota 253,80 zł. Czy możliwe abym dostała tak niską pensję, gdzie komornik dostał tylko 421 zł??? Czyli nawet nie całą moją premie!

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry

   Oprócz komornika ma Pani potrącenia dobrowolne – jak rozumiem, to, co Pani nazywa Potrącenia za ubezpieczenia to jest dobrowolne ubezpieczenie na życie czy coś w tym stylu?

 20. Dzień dobry
  Jestem na drugiej grupie inwalidzkiej z tego tytułu otrzymuje pieniądze posiadam rentę socjalną.Dodatkowo pracuję w ochronie dziś otrzymałam pensje w kwocie 1960 zł (czyli mniej niż najniższa krajowa).Prosila bym o odpowiedz czy słusznie mam naliczane te pieniądze czy firma się pomyliła .Choc kadry twierdzą że taką pensję teraz będę brać pomimo że średnia jest większa

  1. Dobry wieczór

   Prawdopodobnie niższa kwota wynika z tego, że nie została uwzględniona ulga podatkowa 425 zł. Natomiast 8 stycznia 2022 weszło rozporządzenie, które nakazuje ponownie przeliczyć pensje i jeśli podatek liczony po staremu jest niższy, to pobrać niższy. Jeśli Pani może, proszę spróbować ustalić, czy to niższe wynagrodzenie wynika z braku ulgi podatkowej.

  1. Może tak być, że pensja zasadnicza będzie niższa niż minimalna, ale łącznie wynagrodzenie z innymi składnikami nie może być niższe niż minimalna, proporcjonalnie do etatu. Czyli może być tak, że samo zasadnicze to jest mniej niż minimalna, ale dodatkowo pracownik otrzymuje premie, prowizje, jakieś dodatki i w sumie zarabia co najmniej minimalną. Dodam, że te dodatki to nie mogą być nadgodziny, nocne, nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy – tymi składnikami nie można „dobijać” do minimalnej. Może być np. Zasadnicze 2700, premia 500 i już pracownik ma więcej niż minimalna, a więc jest OK.

 21. 28 02 2022 pensja netto 2177 pracuje w budzetowce niezgadzala mi się pensja po telefonie do księgowości dostałam o 250 zł poniżej minimalnej netto gdyż potrącili na podatki za trzynasta wyplate czy to jest prawda

  1. Dobry wieczór. Jak rozumiem, w jednym miesiącu otrzymała Pani wypłatę wynagrodzenia i trzynastki, tak? Wynagrodzenie wynosi 3010 brutto, do tego doszła trzynastka. Czy złożyła Pani w zakładzie pracy – w tym roku albo w latach poprzednich – formularz PIT-2?

 22. zatrudniłam się jako kelnerka i pracując po 12 h dostaję 13 zł/h . Mam 17 lat i myślę, że to zdecydowanie za mało jak na to że podobno minimalna dla mnie to 19.70. Umowa zlecenie

  1. Dzień dobry

   A jak rozumiem, ma Pani status ucznia, więc z tytułu zawartej umowy zlecenie nie podlega Pani składkom ZUS. Jest Pani również zwolniona z podatku jako osoba do 26 roku życia. Minimalna stawka na zleceniu to 19,70 i dla Pani powinna to być kwota netto. Niech Pani spyta zleceniodawcy, czy zgłaszał Panią do ZUS i stąd na rękę ma Pani 13 zł. Składek nie powinno być, Pani powinna dostawać na rękę nie mniej niż 19,70 zł.

 23. Czy jest możliwe i zgodne z prawem aby mieć w 2022roku pracując na umowie o pracę na pełny etat 15.50 stawkę? Na odcinku z wypłaty mam coś co nazywa się dopłatą do najniższej krajowej. Ale po zliczeniu wszystkiego nie wychodzi mi najniższa krajowa.

  1. Dzień dobry. A przepracowane wszystkie godziny w miesiącu? Były jakieś nieobecności typu zwolnienie lekarskie?

 24. Witam pracodawca wypłacił mi netto :2118, 58 nigdy mi nie wypłaca minimalnej netto tylko mniej czy ma na to wpływ że ubezpieczyłem żonę i 2 dzieci

  1. Dzień dobry. Nie, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie powoduje, że pracownik nagle zarabia mniej, w szczególności mniej niż pensja minimalna. Chyba, że tu w grę wchodzi jakieś dodatkowe ubezpieczenie na życie, ale niezwiązane z ubezpieczeniami w ZUS, tylko jakieś ubezpieczenie dobrowolne. Wówczas pracodawca może potrącić składkę na to ubezpieczenie (nie więcej niż do 80% pensji minimalnej netto). Z pensji 3010 brutto powinno wyjść na rękę 2363,56 zł. Niech Pan dokładnie sprawdzi, czy pracodawca z Pana pensji nie dokonał jakiegoś potrącenia.

 25. witam, mam pytanie, od 2 lat jestem na wychowawczym, od tego roku przez parę dni jestem na urlopie wypoczynkowym a potem znowu przedłużam urlop wychowawczy. Zanim poszłam na wychowawczy miałam stawkę 3300zł brutto/miesiąc. Będąc na urlopie wychowawczym nie otrzymywałam wynagrodzenia, ale teraz za parę dni stycznia 2023 otrzymam wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca wypłaci mi za te dni stawkę z umowy , czy musi mi podwyższyć stawkę do najniższej krajowej i za te dni urlopu dostanę odpowiednik stawki za dzień wg najniższej krajowej? Jestem zatrudniona na umowę o pracę.

  1. Dobry wieczór. Rozumiem, że pracuje Pani na pełnym etacie, tak? Jeśli tak, to nawet w przypadku stawki na umowie niższej niż 3300, obowiązuje obecna minimalna na 2023 rok, czyli 3490 zł brutto i od tej kwoty będą liczone wynagrodzenia urlopowe (w II kwartale 2023 roku od kwoty 3600)

 26. Witam mam umowę o pracę z urzędu pracy z robót publicznych ale kwota na umowie jest niższa od najniższej krajowej brutto w 2023roku dlaczego zarabiam mniej

 27. Dzień dobry, pracuje na 1/4 etatu umowa o pracę i mam poniżej 26 roku życia. Moja stawka godzinowa wynosi 21,80. Od lipca podwyższa się do 23,50. Czy musi mi pracodawca również podwyższyć moją stawkę?

  1. Dzień dobry. Pracuje Pan na 1/4 etatu, jest to – jak Pan pisze – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. A skoro tak, biorąc pod uwagę, że od 1 lipca 2023 minimalne wynagrodzenie na etacie wynosi 3600 zł, to Pan nie może łącznie dostać mniej za pełny przepracowany miesiąc niż 1/4 z 3600 = 900 zł. Jeśli okazuje się, że w danym miesiącu będzie mniej godzin, to i tak musi Pan te co najmniej 900 zł dostać. Nawet jeśli pracodawca nie zwaloryzuje Panu stawki godzinowej. Może się więc okazać, że np. jeśli w danym miesiącu jest do przepracowania na 1/4 etatu 40 godzin, to 40 * 21,80 = 872, więc pracodawca i tak musi podnieść do 900 zł.

 28. Witam. W maju nr.zlozylam w pracy miesięczne wypowiedzenie. Przepracowałam cały czerwiec, w ostatni tygodniu wykorzystałam należny urlop. W czerwcu otrzymałam wynagrodzenie w kwocie 2435 zamiast 2735. Na moje pytanie w tej sprawie księgowa odpowiedziała że nie mogła mi honorować ulgi podatkowej w kwocie 300zl bo już nie jestem ich pracownikiem i stąd ta różnica. Czy miała do tego prawo?

  1. Dzień dobry

   Tak, księgowa postąpiła prawidłowo. Wypłata wynagrodzenia miała miejsce już w czasie, kiedy umowa nie obowiązywała, po rozwiązaniu umowy. A oświadczenia pracownika, w tym PIT-2 dający prawo do ulgi 300 zł, są ważne jedynie w czasie trwania zatrudnienia. Bez obaw, bo odzyska Pani ten podatek w PIT rocznym, ale księgowa nie mogła ulgi już stosować. Różnica wynosi dokładnie 300 zł, bo podatek był o te 300 zł wyższy. Wszystko zgodnie z przepisami.

 29. Dobry wieczór. Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze się upewnię. Nie powinnam w tym wypadku otrzymać jakiegoś wyrównania do najniższej krajowej?

  1. A miała Pani jakieś potrącenia z wynagrodzenia? Należała Pani do PPK? Bo zakładając brak ulgi podatkowej i podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł z brutto 3817,29 powinna Pani otrzymać netto 2602,49 zł

 30. Witam. Do PPK nie należę. Potrącenia na pasku są prawie identyczne jak w poprzednim miesiącu. Różnica polega na tym że w poprzednim miesiącu była zaliczka podatku 66zl i jest na pasku ujęta ulga podatkowa 300zl, a w ostatnim miesiącu zaliczka podatku wynosi 365 zł i brakuje tej ulgi.

  1. A to się zgadza. Pani składała PIT-2 i miała stosowaną ulgę podatkową 300 zł. PIT-2 jest ważny, dopóki trwa stosunek pracy. Wypłata miała miejsce po rozwiązaniu umowy, a więc ulga już nie mogła zostać zastosowana, czyli podatek 365, a nie 66. Ta złotówka różnicy dochodzi pewnie z zaokrągleń. Natomiast ulga podatkowa przysługuje Pani w kwocie 3600 zł za cały rok, więc ona Pani nie przepada tylko dlatego, że nie była w tym wypadku zastosowana. Rozliczając PIT roczny odzyska Pani nadpłacony podatek.

 31. Dzień dobry, od 2020r pracuje na 3/4 etatu na umowie zlecenie z najniższą krajową. Od tamtego czasu podpisałam jeden aneks o podwyższeniu mojej stawki godzinowej, to było w 2021 kiedy najniższa krajowa wzrosła. Czy pracodawca powinien chociażby poinformować mnie o podwyższeniu mojej stawki godzinowej skoro nie otrzymałam od temtego czasu aneksu, czy to oznacza że pracuje cały czas na stawce z 2021r? Nie dostajemy również wydruku z informacjami o wypłacie więc nie jestem w stanie skontrolować dokładnie co mi się nie zgadza, ale z moich wyliczeń wychodzi że moja wypłata jest zaniżona. Co mogę z tym zrobić ?

  1. Dzień dobry

   Nawet, jeśli pracodawca nie dał Pani aneksu, nie ma to znaczenia – nie może Pani mieć stawki niższej niż obowiązująca w danym momencie pensja minimalna. Pracuje Pani na 3/4 etatu, a więc na chwilę obecną za okres od lipca do grudnia 2023 nie może Pani mieć mniej niż 3/4 z 3600 = 2700 brutto. Bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy Pani stawka jest zaniżona, gdyby napisała nam Pani, jakie dostaje przelewy netto i jakie ma parametry podatkowe (Koszt uzyskania przychodu, ulga podatkowa itd.).

   Dodam dla formalności, że pracuje Pani na 3/4 etatu, a więc powinna mieć w umowie zapis ustalający limit godzin, powyżej którego pracodawca płaci dodatki jak za nadgodziny, bo może się okazać, że w danym miesiącu pracuje Pani po prostu więcej godzin i Pani pensja powinna być odpowiednio wyższa, bo za każdą przepracowaną godzinę pracodawca powinien zapłacić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.