Wynagrodzenie chorobowe 2021 i zasiłek chorobowy 2021 liczy się według zasad, wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawę tę potocznie nazywa się ustawą zasiłkową i my również będziemy tym pojęciem się posługiwać.

Należy od razu zaznaczyć, że wynagrodzenie chorobowe 2021 i zasiłek chorobowy 2021 to dwa różne rodzaje świadczeń, choć oba należą się pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (pisaliśmy m.in. tutaj: L4 w pierwszym miesiącu pracy, a tu możesz poczytać: ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży).

W tym artykule omówimy wynagrodzenie chorobowe 2021 i zasiłek chorobowy 2021, skupiając się na wyliczeniu jego wysokości, w tym netto od pensji minimalnej. Pensja minimalna w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Ile to będzie netto dla pół etatu, możesz poczytać tutaj: 2800 brutto ile to netto na pół etatu, a o samym minimalnym wynagrodzeniu w 2021 roku szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto.

Jeśli interesują Cię konkretne kwoty, przeskocz poniżej, póki co skupimy się na omówieniu zasad naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

zwolnienie pracownika po długotrwałej chorobie
wynagrodzenie chorobowe

Wyprzedzając nieco. Jeśli pracownik w danym miesiącu nie chorował, a zarabia pensję minimalną, czyli te 2800 zł, to na rękę otrzyma około 2061,67 zł (przy założeniu, że ma prawo do ulgi podatkowej 43,76 zł oraz kosztów uzyskania przychodu w kwocie 250 zł), a jeśli korzysta ze zwolnienia podatkowego zerowy PIT dla młodych, otrzyma na rękę około 2198,67 zł.

A jak to będzie, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? Wówczas, jeśli pracownik ma wynagrodzenie w wysokości minimalnego, to za czas zwolnienia lekarskiego jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone – co do zasady za ten czas pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego 2021 albo zasiłku chorobowego 2021 80% podstawy (chyba, że to np. zwolnienie lekarskie ciąży, to wówczas pracownicy należy się wynagrodzenie chorobowe 2021 czy zasiłek chorobowy 2021 w wysokości 100% podstawy i nie traci ona na wynagrodzeniu, idąc na zwolnienie lekarskie – pisaliśmy więcej m.in. tutaj: kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży oraz tutaj: L4 w ciąży – kto płaci i jak się liczy).

Wynagrodzenie chorobowe 2021 – komu się należy

Wynagrodzenie chorobowe 2021 jest świadczeniem pracowniczym, uregulowanym w treści art. 92 kodeksu pracy. Od razu należy zaznaczyć, że wynagrodzenie chorobowe 2021 należy się wyłącznie pracownikom, a więc osobom pozostającym w stosunku pracy. Nie należy się ono zleceniobiorcom – zleceniobiorcy, jeśli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mają prawo od razu do zasiłku chorobowego (z zastrzeżeniem tzw. okresu wyczekiwania, o którym za chwilę).

Czytaj także: Co jeśli nie dostanę wypłaty do 10?

W każdym razie wynagrodzenie chorobowe 2021 należy się pracownikowi za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w trakcie roku. Jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia, to wynagrodzenie chorobowe 2021 należy mu się za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku.

wynagrodzenie chorobowe i zasilek chorobowy min
wynagrodzenie chorobowe – jak się liczy i za ile dni się należy

Te 33 dni albo 14 dni to oczywiście nie musi być ciągłość zwolnienia lekarskiego. Przykładowo – pracownik chorował w marcu 20 dni, a następnie w maju 8 dni i w sierpniu 10 dni. Żadne z tych zwolnień lekarskich nie zostało spowodowane wypadkiem przy pracy.

Wówczas za te 20 dni zwolnienia lekarskiego w marcu pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe 2021, za 8 dni zwolnienia w maju nada wynagrodzenie chorobowe 2021, a w sierpniu za pierwsze 5 dni zwolnienia jeszcze wynagrodzenie chorobowe, a potem po wyczerpaniu tych 33 dni z wynagrodzeniem chorobowym pracownik „wpada w zasiłek” – od 34 dnia choroby w ciągu roku pracownikowi należy się zasiłek chorobowy 2021.

Sprawdź także: Kiedy ZUS robi przelewy?

Wynagrodzenie chorobowe należy się pracownikowi, który ma za sobą okres wyczekiwania, o którym mowa w art. 4 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z pewnymi wyjątkami. Zleceniobiorca z kolei, aby nabył prawo do zasiłku chorobowego, musi pozostawać ubezpieczonym dobrowolnie przez okres co najmniej 90 dni.

Najczęściej okres wyczekiwania dotyczy przypadku, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu (pisaliśmy więcej m.in. pierwsza praca w życiu a urlop oraz ile można zarobić w pierwszej pracy). Potem już, jeśli ma za sobą co najmniej 10 lat stażu pracy w życiu, okres wyczekiwania go nie obowiązuje i może liczyć na wynagrodzenie chorobowe 2021 już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Zakładając, że pracownik ma za sobą okres wyczekiwania, za czas zwolnienia lekarskiego – niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego. Świadczenia te liczy się od podstawy, którą zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej jest średnie wynagrodzenie należne za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby.

Jeśli pracownik pracuje krócej, np. kilka miesięcy, to tę średnią liczymy z pełnych miesięcy zatrudnienia. Z kolei jeśli to L4 w pierwszym miesiącu pracy, to podstawą do świadczenia jest wynagrodzenie, jakie pracownik by otrzymał, gdyby przepracował pełny miesiąc.

Do tej średniej wlicza się co do zasady wszystkie składniki, od których naliczana jest składka chorobowa, a więc premie, prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek za pracę w porze nocnej itp. (pisaliśmy więcej tutaj: premia uznaniowa a premia regulaminowa, ile się należy za nadgodziny). Nie wlicza się jedynie tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania świadczenia chorobowego, czyli dodatków niepomniejszanych za czas choroby.

Może się okazać, że w miesiącach, które należy uwzględnić w podstawie, licząc wynagrodzenie chorobowe 2021 czy zasiłek chorobowy 2021 pracownik nie przepracował części miesiąca z powodu np. choroby, urlopu bezpłatnego itp. (pisaliśmy m.in. tutaj: co pracownik traci na urlopie bezpłatnym). Wówczas zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej te miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy wyłącza się (pomija), a te miesiące, w których przepracował więcej niż połowę obowiązującego go czasu pracy uwzględnia po tzw. dopełnieniu.

swiadczenia na chorobowym min
Świadczenia na chorobowym

Aby ustalić, czy pracownik przepracował więcej czy mniej obowiązującego go czasu pracy w danym miesiącu, sprawdzamy po prostu liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu i porównujemy z realnie przepracowanymi przez pracownika – jeśli przepracowanych godzin jest co najmniej połowa, taki miesiąc uwzględniamy w podstawie naliczenia wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego po dopełnieniu.

Jedna ważna rzecz – wynagrodzenie chorobowe 2021 czy zasiłek chorobowy 2021 nie mogą być – dla pełnego etatu – naliczane od podstawy niższej niż pensja minimalna, obowiązująca w 2021 roku. A mogłoby się tak zdarzyć, jeśli pracownik zarabia jedynie wynagrodzenie minimalne.

Przykładowo – pracownik został zatrudniony z dniem 1 października 2020 roku z wynagrodzeniem minimalnym, które w tym 2020 roku wynosiło 2600 zł. Od 1 stycznia 2021 roku pracownik zarabia 2800 zł brutto, gdyż pracując na pełnym etacie nie może zarobić mniej niż pensja minimalna (pisaliśmy więcej tutaj: czy pracownik może zarabiać mniej niż pensja minimalna oraz częściowo tutaj: obniżenie wynagrodzenia bez zgody pracownika).

No i teraz gdyby okazało się, że pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie w kwietniu, to chcąc naliczyć jego wynagrodzenie chorobowe 2021 czy zasiłek chorobowy 2021 musielibyśmy co do zasady ustalić podstawę jako średnią z miesięcy od października 2020 do marca 2021.

No i teraz ta średnia wyniosłaby 2700 zł. A zatem mniej niż pensja minimalna. A tak być nie może – zgodnie z art. 45 ustawy zasiłkowej:

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

A więc jako podstawę do naliczanego świadczenia musimy przyjąć pensję minimalną, obowiązującą w 2021 roku, czyli 2800 zł brutto. Zwróć jeszcze uwagę na powyższy przepis – podstawa nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne 2021 pomniejszone o 13,71% tego wynagrodzenia minimalnego.

Sprawdź także: 40 godzinny tydzień pracy, a praca w sobotę

Co to za wartość? Otóż jeśli pracownik ma jakąś pensję brutto, to od tej pensji liczy się składki na ubezpieczenia społeczne. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy, z czego pracownik finansuje 9,76%, składka rentowa to 8% podstawy, z czego pracownik finansuje 1,5%, a składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy i jest w całości finansowana przez pracownika.

O samym mechanizmie naliczania listy płac możesz przeczytać tutaj: https://spdszkolenia.pl/przykladowa-lista-plac/

Łącznie suma składek ZUS, finansowanych z wynagrodzenia pracownika wynosi właśnie 13,71% podstawy, czyli wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem wszystkich składników ozusowanych.

wynagrodzenia min
Wynagrodzenie chorobowe

Dobrze, kontynuujmy temat: wynagrodzenie chorobowe 2021 i zasiłek chorobowy 2021 od pensji minimalnej. Pensja minimalna na 2021 rok wynosi 2800 zł i taka też będzie podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, jeśli pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie. Jednocześnie to wynagrodzenie chorobowe 2021 albo zasiłek chorobowy 2021 wyniosą odpowiednio 80% podstawy albo 100% podstawy, jeśli zwolnienie lekarskie wystąpi w czasie ciąży czy jest spowodowane wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Z kolei jeśli zwolnienie lekarskie jest spowodowane wypadkiem przy pracy, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy 2021 w wysokości 100% podstawy i – co ważne – przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy bez względu na to, czy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania, czy nie. Cały okres zasiłkowy to co do zasady 182 dni, a jeśli choroba przypada w okresie ciąży albo jest spowodowana chorobą zakaźną, 270 dni. Więcej na ten temat tutaj: okres zasiłkowy – co to jest.

Rozliczmy teraz na konkretnym przykładzie wynagrodzenie chorobowe 2021 i zasiłek chorobowy 2021 dla pracownika, zarabiającego pensję minimalną.

Wynagrodzenie chorobowe 2021 od pensji minimalnej – przykład wyliczenia od brutto do netto

Pracownik został zatrudniony z dniem 1 października 2020 roku. W umowie o pracę ma zapisaną pensję minimalną, która w 2020 roku wynosiła 2600 zł brutto (o samych umowach o pracę i wynagrodzeniu jako obowiązkowym składniku możesz szerzej poczytać tutaj: rodzaje umów o pracę jakie są oraz w tym artykule: zatrudnienie pracownika krok po kroku). W okresie od 7 do 18 marca 2021 roku pracownik był na zwolnieniu lekarskim „zwykłym”. Za czas tego zwolnienia należy mu się wynagrodzenie chorobowe 2021, gdyż liczymy najpierw z puli 33 dni.

A wcześniej jeszcze musimy ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Jeśli w danym miesiącu wystąpiła nieobecność chorobowa czy zasiłkowa, to wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca liczy się zgodnie z §11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Stosownie do powołanego przepisu należy stawkę miesięczną wynagrodzenia podzielić przez 30, otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni nieobecności chorobowej i tak z kolei otrzymany wynik odjąć od stawki wynagrodzenia za cały miesiąc.

W naszym przypadku będzie to zatem: 2800 zł – 2800 zł / 30 * 12 (dni choroby) = 1680 zł.

To ważne, bo na naszej liście płac, na której rozliczymy wynagrodzenie chorobowe 2021 z marca to wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca będzie podstawą do składek społecznych.

Teraz czas na wynagrodzenie chorobowe 2021. Podstawa do niego wyniesie:

2800 zł – 13,71% z 2800 zł = 2416,12 zł

A jeden dzień wynagrodzenia chorobowego brutto wyniesie: 2416,12 / 30 * 80% = 64,43 zł. Łatwo teraz zatem ustalić należne pracownikowi wynagrodzenie chorobowe 2021, wystarczy po prostu tę stawkę dzienną pomnożyć przez liczbę dni, za jakie pracownikowi należy się to wynagrodzenie chorobowe. W marcu pracownikowi należy się ono za 12 dni, a więc wysokość wynagrodzenia chorobowego wyniesie:

64,43 zł * 12 dni choroby = 773,16 zł. Jest to kwota brutto. Wynagrodzenie chorobowe jest zwolnione ze składek społecznych, nalicza się od niego jedynie składkę zdrowotną. A jak się to robi, pokażemy na liście płac.

Lista płac z wynagrodzeniem chorobowym 2021

Rozliczenie naszego wynagrodzenia od kwoty brutto do netto w tym wypadku wygląda następująco. Zakładamy najpierw, że pracownik ma mniej niż 26 lat, a więc korzysta ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe podlega temu zwolnieniu, ale nie podlega mu już zasiłek chorobowy. Liczymy.

chorobowe brutto netto min
Chorobowe od brutto do netto
 1. Wynagrodzenie brutto (podstawa do składek społecznych): 1680 zł
 2. Składki ZUS społeczne pracownika: 13,71% z 1680 zł = 230,33 zł
 3. Podstawa składki zdrowotnej: 1680 zł – 230,33 zł + 773,16 zł (tu doliczamy wynagrodzenie chorobowe) = 2222,83 zł
 4. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2222,83 zł = 200,05 zł
 5. Podatek jest zerowy
 6. Netto do wypłaty: 1680 zł + 773,16 zł – 230,33 zł – 200,05 zł = 2022,78 zł

A gdyby ten pracownik nie chorował przez te 12 dni i gdyby nie należało mu się wynagrodzenie chorobowe 2021, ale normalne wynagrodzenie za pracę za cały miesiąc, zarobiłby na rękę 2198,67 zł, a więc około 170 zł więcej.

Teraz drugi przypadek, gdy pracownik miał ukończone 26 lat. Obliczenia są podobne, tyle, że musimy naliczyć również podatek.

 1. Wynagrodzenie brutto (podstawa do składek społecznych): 1680 zł
 2. Składki ZUS społeczne pracownika: 13,71% z 1680 zł = 230,33 zł
 3. Podstawa składki zdrowotnej: 1680 zł – 230,33 zł + 773,16 zł (tu doliczamy wynagrodzenie chorobowe) = 2222,83 zł
 4. Koszt uzyskania przychodu: 250 zł
 5. Podstawa podatku: 2222,83 – 250 = po zaokrągleniu 1973 zł
 6. Zaliczka na podatek: 17% z 1973 – 43,76 zł = 291,65 zł
 7. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2222,83 = 200,05 zł
 8. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2222,83 = 172,27 zł
 9. Podatek do skarbowego: 291,65 – 172,27 = po zaokrągleniu 119 zł
 10. Netto do wypłaty: 1680 zł + 773,16 zł – 230,33 – 200,05-119 = 1903,78 zł

A gdyby ten pracownik nie chorował i za czas tego zwolnienia lekarskie nie należało mu się wynagrodzenie chorobowe 2021, ale normalne wynagrodzenie za cały miesiąc, otrzymałby na rękę 2061,67 zł, a więc również około 160 zł więcej.

Czytaj także: Zwolnienie lekarskie online za darmo

Jak widzisz, pracownik idąc na zwolnienie lekarskie może nieco stracić na wynagrodzeniu. Chyba, że to zwolnienie lekarskie, za czas którego należy się pracownikowi wynagrodzenie chorobowe 2021 czy zasiłek chorobowy 2021 w wysokości 100% podstawy, a nie 80% podstawy.

Oczywiście na wynagrodzenie chorobowe nie ma co liczyć pracownik, zatrudniony bez umowy, czyli – jak to się potocznie mówi – na czarno. Nie podlega on bowiem zgłoszeniu do ubezpieczeń, a z jego wynagrodzenia nie są naliczane żadne składki ZUS (pisaliśmy więcej tutaj: praca na czarno – co grozi pracownikowi i pracodawcy). Podobnie jeśli np. pracodawca płaci pod stołem część wynagrodzenia, to ta część „nielegalna” wynagrodzenia również nie zwiększy podstawy do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego. Koszty zatrudnienia są spore – niektórzy pracodawcy lubią „kombinować z wynagrodzeniami, na co jednak pracownik nie powinien się zgadzać.

Podsumowując: wynagrodzenie chorobowe 2021 i zasiłek chorobowy 2021 liczone od pensji minimalnej to dla pracownika strata kilkudziesięciu czy nawet kilkuset złotych, w zależności od tego, jak długo to zwolnienie lekarskie potrwa. Należy pamiętać, że gdyby pracownik znajdował się w okresie wyczekiwania, to za ten okres wyczekiwania świadczenie chorobowe nie należy mu się. Temat wynagrodzeń pracowniczych będziemy niebawem kontynuować, opiszemy m.in. co pracownik traci na zwolnieniu lekarskim. Zapraszamy do lektury.

Podobne wpisy

37 komentarzy

 1. Jak dobrze rozumiem. Obliczając podstawę do zasiłku chorobowego z 12 miesięcy poprzedzający miesiąc w którym wystąpiła choroba pracownika uwzględniam trzynastkę, którą muszę podzielić również przez 12. I teraz. Jeśli w okresie tych 12 miesięcy, musiałbym wyłączyć trzy miesiące, ponieważ pracownik w nich przepracował mniej niż połowę miesiąca, czyli z 12 zrobiłoby się 9 miesięcy, to wtedy trzynastkę dzielę przez 9, a nie przez 12? Dobrze rozumiem? 🙂

  1. Tak. Chodzi o to, że trzynastka jest pomniejszana za czas choroby, a skoro dany miesiąc z powodu choroby wyłączamy w ogóle ze średniej, to cały miesiąc również musimy wyłączyć z mianownika – dzielimy przez 9, już nie cofamy się o jeszcze 3 miesiące wstecz.

 2. Spotkałem się z sytuacją, w której jednorazowa nagroda roczna dla pracownika (ozusowana) nie był wliczana do podstawy zasiłku chorobowego. Czy jest to poprawne postępowanie?

  1. Tak, jest to możliwe. Trzynastka jest świadczeniem zależnym od efektywnego wykonywania pracy, a więc jest pomniejszana za czas choroby. Jest natomiast art. 41 ustawy zasiłkowej:

   Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

   A więc jeśli ta nagroda roczna nie jest pomniejszana z powodu nieobecności chorobowych, to nie uwzględnia się jej w podstawie chorobowego, bo ona i tak jest wypłacana w pełnej wysokości.

 3. To jeżeli ja mając umowę o pracę na pełen etat, najniższej krajowej pracując od zeszłego roku od czerwca to chorobowe obliczam od kwoty brutto 2800? I jeżeli byłam na zwolnieniu lekarskim 30 dni to wynagrodzenie za ten okres powinno wynosić 1932zl?

  1. Dzień dobry. Tak. Jeśli pracuje Pani na pełnym etacie, Pani podstawa do chorobowego nie może być niższa niż 2800. Jeśli była Pani na zwolnieniu 30 dni, liczy Pani swoje wynagrodzenie chorobowe w ten sposób:

   2800 – 13,71% z 2800 = 2416,12 zł

   2416,12 /30 * 80% * 30 dni = 1932 zł brutto. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę zdrowotną i podatek (jeśli pracownik ma mniej niż 26 lat nie liczy się podatku).

 4. Przyjęte jest, że pracownik na zwolnieniu chorobowym traci ale u mnie wyszła sytuacja taka, że zyskał. Podstawą było 1325,00 i miał 24 dni chorobowego. Zus kwotowo był niski do odliczenia i w sumie wyszło mu sporo więcej netto. Dodatkowo jeszcze podatku nie płaci bo do 26 r.ż.

  1. Może się zdarzyć, jeśli pracownik ma niskie wynagrodzenie, bo wówczas – jeśli korzysta z zerowy PIT dla młodych – składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki. Opracujemy taki przykład, gdzie będzie rozliczenie chorobowego netto od niskiej kwoty, np. pracownika na pół etatu z pensją brutto 1400 zł, w różnych konfiguracjach (zasiłek chorobowy, wynagrodzenie chorobowe). Dziękuję za zwrócenie uwagi 🙂

 5. Dzień dobry, pogubiłam się w obliczeniach, pracuje w kuchni w przedszkolu, na cały etat, już od 5 lat,mam problem z ręką i siedzę od 4.06 do 30.06,pracuje na cały etat, jeśli znalazła by się dobra dusza która w przybliżeniu mogła by mi ta kwotę policzyć, bo cały czas wychodzi mi jakbym miała stracić 600 zł, mam poniżej 26 lat

  1. Dzień dobry

   Jasne, policzymy. Proszę tylko o doprecyzowanie – ma Pani zwolnienie lekarskie od 4.06 do 30.06, zarabia Pani pensję minimalną brutto, czyli 2800. Czy to jest pierwsze Pani zwolnienie lekarskie w tym roku? Czy chorowała Pani w tym roku już wcześniej? A pytam, bo za to zwolnienie lekarskie może Pani należeć się albo wynagrodzenie chorobowe albo wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Policzymy, tylko proszę o doprecyzowanie powyższego.

 6. Witam od 1 lutego do 15 czerwca przebywałam na zwolnieniu wypadkowym przez cały ten okres dostawałam różne sumy wynagrodzenia
  Jak dojść czy zakład pracy nie oszukał na poborach

  1. Dobry wieczór

   Jeśli była Pani na zwolnieniu wypadkowym, to za to należał się Pani od razu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Naliczenie zasiłku wygląda w ten sposób, że ustala się dniówkę zasiłkową i wypłaca za każdy dzień zwolnienia. Jeśli miesiąc ma 28 dni – płaci się za 28 dni. Jeśli ma 30 dni – płaci się za 30 dni. Jeśli ma 31 dni, płaci się za 31 dni. Być może stąd wynikały te różnice.

 7. Witam.
  Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego za 8dni. Brutto mam co miesiąc 2800. Wyliczylam ze za 8dni choroby św1 chorobowe brutto to 515,44zł. A ile bedzie netto za te 8dni?

  1. Dzień dobry

   Ale tego się nie liczy osobno – wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenie chorobowe rozlicza się jedną listą płac do netto, bo jedno i drugie finansowane przez pracodawcę, uwzględnia się koszt uzyskania przychodu itp. Policzymy to Pani, proszę tylko o informację, czy ma Pani mniej niż 26 lat (to ma wpływ na podatek), czy dojeżdża Pani do miejsca pracy z innej miejscowości i czy etat to jedyne źródło zarobku (kwestia ulgi podatkowej). Rozpiszemy to od brutto do netto.

 8. Proszę o wyliczenie zasiłku chorobowego, bo czegoś nie rozumiem. Od 14.06 do 28.06 byłam na zwolnieniu lekarskim. Zarabiam najniższa krajowa i dostałam wynagrodzenie 1830.W związku z chorobą od dnia 28.07 do dnia 25.07 dalej byłam na chorobowym i wypłaty dostałam 1200. Mam komornika i rozumiem ze6 są potrącenia ale nie rozumie czemu aż tyle

  1. Dzień dobry

   A proszę do doprecyzowanie – ile osób zatrudnia zakład pracy? Czy zasiłki wypłaca Pani pracodawca, czy ZUS?

 9. Od 16.03 do 12.04 byłam na zwolnieniu. Jaką pensję powinnam dostać za marzec, a jaką za kwiecień? Nie mogę się doliczyć. Mam 55 lat, pracuję na pełny etat i mam minimalne wynagrodzenie.

  1. A była Pani w tym roku już na zwolnieniu lekarskim przed 16 marca? Policzymy, tylko proszę o doprecyzowanie powyższego, bo to ma wpływ na nabycie prawa do zasiłku chorobowego odpowiednio wcześniej.

 10. Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia netto. Od 10 do 25 września jestem na zwolnieniu (opieka na dziecko), mam powyżej 26 lat i pracuję za najniższą krajową. W tym roku nie byłam jeszcze na zwolnieniu.

  1. Dzień dobry

   Była Pani na opiece 16 dni. Za czas tej opieki przysługuje Pani zasiłek opiekuńczy. Ma Pani pensję minimalną 2800 zł brutto. Za wrzesień otrzyma Pani wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i zasiłek opiekuńczy.

   Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 2800 – 2800 / 30 * 16 = 1306,67

   Podstawa zasiłku: 2800 – 13,71% z 2800 = 2416,12
   Zasiłek brutto: 2416,12 / 30 * 80% * 16 = 1030,88

   1. Wynagrodzenie brutto: 1306,67
   2. ZUS pracownika: 13,71% z 1306,67 = 179,14
   3. Podstawa zdrowotnej: 1306,67 – 179,14 = 1127,52
   4. Koszt uzyskania przychodu: 250 zł
   5. Podstawa podatku: 1306,67 – 179,14 – 250 + 1030,88 = po zaokrągleniu 1908
   6. Zaliczka na podatek: 17% z 1908 – 43,76 = 280,60
   7. Zdrowotne 9% z 1127,52 = 101,48
   8. Zdrowotne do odliczenia: 7,75% z 1127,52 = 87,38
   9. Podatek do skarbowego: 280,60 – 87,38 = po zaokrągleniu 193
   10. Netto: 1306,67 + 1030,88 – 179,14 – 101,48 – 193 = 1863,92 zł

   Tyle dostanie Pani na rękę, zakładając, że ma Pani prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej 43,76. Jeśli ma Pani podwyższone koszty, to w miejsce 250 zł wstawiamy 300 zł. Z kolei jeśli nie ma Pani prawa do ulgi, w miejsce 43,76 wstawimy 0.

   1. Dzień dobry. A to zwykłe zwolnienie lekarskie, czy ciąża, wypadek w drodze do pracy czy w pracy? Czy w tym miesiącu pracownik był na zwolnieniu jeden dzień, a co z resztą miesiąca? Nie da się ustalić wynagrodzenia netto za jeden dzień choroby, bo tu za dużo parametrów (koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa itd.). Musielibyśmy mieć więcej szczegółów.

 11. Dzień dobry! Proszę o pomoc w wyliczeniu, bo już trochę zgłupiałam. Mąż na umowie ma najniższą krajową, natomiast ma premię uznaniową, z którą dostawał na konto po opodatkowaniu 2400. Z jakiej kwoty liczy się podstawę do wynagrodzenia chorobowego? Średnie zarobki czy czystą podstawę z umowy?

  1. Dzień dobry

   A czy ta premia uznaniowa była wypłacana co miesiąc? Rozumiem, że te 2400 zł to był comiesięczny przelew netto na konto męża, tak? Tyle on dostawał po przeliczeniu z brutto do netto, już z uwzględnieniem zasadniczej i premii?

 12. Witam, pracuję od 1 września 2021 roku (pensja minimalna 2800zł) i od 20 do 27 września bylam na l4 (8dni). Dzisiaj dostałam wypłatę i przyszło mi 1723zł. Czy to możliwe? Z moich obliczeń wynika, że powinnam dostaco wiele więcej. Skąd mogla się wziąć taka kwota? Nie byłam na żadnym urlopie ani nic z tych rzeczy

  1. Dzień dobry

   A to było „zwykłe” zwolnienie lekarskie, czy wypadek przy pracy, ciąża etc.? Za czas zwolnienia lekarskiego należy się pracownikowi wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek, jeśli nie obowiązuje go okres wyczekiwania. Normalnie z pensji 2800 zł wychodzi netto jakieś 2061 zł, natomiast za czas zwolnienia pracownik ma 80% podstawy, więc ostatecznie wynagrodzenie netto liczone od pensji minimalnej może być niższe.

 13. Ile powinienem otrzymać wypłaty jeśli byłem na L4 6 dni i to moje pierwsze chorobowe, zarabiam najniższą krajową czyli 2800zł brutto i mam poniżej 26 lat

  1. Dobry wieczór

   Jasne, policzymy, proszę mi tylko napisać, czy to choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia? To zwykła choroba, a nie wypadek w drodze do czy z pracy?

 14. Dzień dobry. Zarabiam najniższą krajową. Od 1 do 11.10.21 byłam na zwolnieniu chorobowym, a potem pracowałam 17 dni. Jaką powinnam dostać pensję za październik.

  1. Dobry wieczór

   A proszę doprecyzować – od 1 do 11 października zwolnienie lekarskie, a potem normalnie praca do końca miesiąca – w sensie nadal jest Pani zatrudniona, tak? Czy to było pierwsze zwolnienie lekarskie? Chorowała Pani w tym roku więcej niż 33 dni licząc łącznie od stycznia?

 15. A jak liczyć to wszystko gdy się ma 3900 brutto bo mi wychodzi jak z minimalnej krajowej , czy to ma znaczenie na horobowe czy mnie ktoś oszukuje

  1. A proszę doprecyzować – ma Pan pensję 3900 brutto, ale za czas chorobowego ma Pan liczone wynagrodzenie chorobowe jak od minimalnej?

  1. Dobry wieczór

   A czy to było pierwsze Pani zwolnienie lekarskie w tym roku? Ile osób zatrudnia zakład pracy? Bo może jest tak, że za ten miesiąc należało się Pani wynagrodzenie chorobowe od pensji minimalnej, ale nie za cały miesiąc, tylko za część, a za pozostałą część otrzyma Pani zasiłek bezpośrednio z ZUS. Wynagrodzenie chorobowe naliczył i wypłacił pracodawca, a zasiłek naliczy i wypłaci ZUS.

 16. Przykładowe rozliczenie chorobowego – według stanu na 2021.

  Załóżmy, że mamy pracownika, który ma pensję miesięczną 4000 zł brutto. Pracownik był na zwolnieniu w maju 10 dni, a następnie cały październik i listopad. Za październik otrzyma on zatem wynagrodzenie chorobowe za 23 dni (bo 10 wykorzystał wcześniej, a za cały rok ma 33 dni z wynagrodzeniem chorobowym i potem wpada w zasiłek) oraz zasiłek chorobowy za 8 dni, z kolei za cały listopad – 30 dni – będzie mieć już tylko zasiłek chorobowy. Następnie pracownik ten chorował jeszcze do 15 grudnia, a więc za grudzień otrzyma on zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Zaczniemy od października. Zakładamy zwykłe zwolnienie (80%) i że pracodawca wypłaca zasiłki, a nie ZUS. Liczymy na obecnie obowiązujących przepisach – w Nowym Ładzie nie ma już pomniejszania o 7,75% składki i ulga wynosi 425, a nie 43,76 zł

  Średnie wynagrodzenie (podstawa chorobowego): 4000 – 13,71% z 4000 = 3451,60 zł

  Wynagrodzenie chorobowe: 3451,60 / 30 * 80% * 23 dni = 2116,98 zł
  Zasiłek chorobowy: 3451,60 / 30 * 80% * 8 = 736,34

  Lista płac:

  1. Podstawa do składek społecznych: 0 zł (bo od wynagrodzenia chorobowego i zasiłku nie ma składek społecznych, od wynagrodzenia chorobowego jest tylko zdrowotna)
  2. ZUS pracownika: 0 zł
  3. Podstawa składki zdrowotnej (pozycja 1 – 2 + wynagrodzenie chorobowe): 0 zł – 0 zł + 2116,98 zł
  4. Koszt uzyskania przychodu: 250 zł
  5. Podstawa podatku (tu doliczamy zasiłek, bo on jest zwolniony ze składek, ale opodatkowany): 2116,98 – 250 + 736,34 = po zaokrągleniu 2603 zł
  6. Zaliczka na podatek: 17% z 2603 – 43,76 = 398,75
  7. Ubezpieczenie zdrowotne 9% z 2116,98 = 190,53
  8. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2116,98 = 164,07
  9. Podatek do skarbowego: 398,75 – 164,07 = po zaokrągleniu 235
  10. Netto do wypłaty: 2116,98 + 736,34 – 190,53 – 235 = 2427,79 zł

  Teraz listopad. Cały miesiąc na zasiłku, bo wynagrodzenie chorobowe już wyczerpane:

  Zasiłek chorobowy: 3451,60 / 30 * 80% * 30 dni zasiłku = 2761,28 zł

  Lista płac:

  1. Podstawa składek społecznych: 0 zł
  2. ZUS pracownika: 0 zł
  3. Podstawa składki zdrowotnej: 0 zł
  4. Koszt uzyskania przychodu: 0 zł (jak pracownik nie przepracował ani jednego dnia i ani jednego dnia nie miał wynagrodzenia chorobowego, nie przysługują mu koszty)
  5. Podstawa podatku (sam zasiłek): po zaokrągleniu 2761
  6. Podatek: 17% z 2761 (tu już nie ma ulgi) = 497
  7. Zasiłek netto: 2761,28 – 497 = 2264,28 zł

  Teraz grudzień. W grudniu pracownik był na L4 jeszcze do 15 grudnia. Ma więc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

  4000 – 4000 / 30 * 15 (dni choroby) = 2000

  Zasiłek chorobowy: 3451,60 / 30 * 80% * 15 = 1380,64

  Lista płac:

  1. Podstawa składek społecznych (wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca): 2000
  2. ZUS pracownika: 13,71% z 2000 = 274,20 zł
  3. Podstawa składki zdrowotnej: 2000 – 274,20 = 1725,80 zł
  4. Koszt uzyskania przychodu: 250
  5. Podstawa podatku: 2000 – 274,20 – 250 + 1380,64 = po zaokrągleniu 2856
  6. Zaliczka na podatek: 17% z 2856 – 43,76 = 441,76
  7. Zdrowotne 9% z 1725,80 = 155,32
  8. Zdrowotne 7,75% z 1725,80 = 133,75
  9. Podatek do skarbowego: 441,76 – 133,75 = po zaokrągleniu 308
  10. Netto: 2000 + 1380,64 – 274,20 – 155,32 – 308 = 2643,12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.