Ile można zarobić na umowie zlecenia? Najszybsza odpowiedź – to zależy. Przede wszystkim zależy od tego, co na umowie zlecenia będziesz robić, jaka stawka wynagrodzenia w umowie zlecenia zostanie określona (a ta może zostać określona na różne sposoby – więcej o tym za chwilę). Na to, ile można zarobić na zleceniu wpływa oczywiście liczba obowiązków, jakie w ramach tego zlecenia zostaną wykonane.

To, ile można zarobić na umowie zlecenia zależy w decydującej mierze od dwóch rzeczy – tego, co jest przedmiotem umowy zlecenia i tego, ile pracy zleceniobiorca wykona np. w danym miesiącu (choć umowa zlecenia może być zawarta na krótszy okres).

Sprawdź także: Ile dni pracodawca może się spóźnić z wypłatą

Oczywistym jest, że sporo więcej na umowie zlecenia zarobi np. programista, tworzący w ramach tego zlecenia jakąś zaawansowaną aplikację, niż np. pracownik biurowy na umowie zlecenia (o pracownikach biurowych pisaliśmy m.in. tutaj: ile zarabia pracownik biurowy).

Jeśli szukasz rozliczenia umowy zlecenia od brutto do netto, to oczywiście piszemy o tym poniżej. Pokazaliśmy wyliczenie wynagrodzenia na zleceniu od kwoty brutto do kwoty netto w różnych konfiguracjach – bez składek i podatku, ze składką zdrowotną i społecznymi. Zobacz, ile można zarobić na umowie zlecenia mając to samo wynagrodzenie brutto, ale np. inny tytuł do ubezpieczenia czy umowę zlecenia jako jedyne źródło dochodu.

Na wynagrodzenie netto z umowy zlecenia ma również wpływ to, kim obecnie jesteś – przykładowo dla student na umowie zlecenia zarabia brutto tyle samo, co netto – jako osoba do 26 roku życia i posiadająca status studenta wynagrodzenie na umowie zlecenia jest zwolnione ze składek ZUS, a także na mocy zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych jest ono również zwolnione z podatku.

Czytaj także: 40 godzinny tydzień pracy, a praca w sobotę

Ile można zarobić na umowie zlecenia – ogólnie o pensji na umowie zlecenia

umowa zlecenia - zarobki
umowa zlecenia – zarobki

Nieco inaczej będzie, jeśli umowa zlecenia nie jest dla Ciebie jedynym źródłem dochodu. Przykładowo Ty i twoja koleżanka pracujecie na zleceniu, macie taką samą stawkę, ale ona na rękę dostaje więcej. Dlaczego?

Być może ma ona jeszcze etat, na którym zarabia co najmniej pensję minimalną (pisaliśmy m.in. tutaj: czy pracownik może zarobić mniej niż minimalna oraz tutaj: obniżenie wynagrodzenia bez zgody pracownika). A skoro tak, to z tytułu umowa zlecenia ona podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a Ty również emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Sprawdź także: Zatrudnienie przez urząd pracy zasady

A ponieważ składki te są częściowo finansowane przez samego zleceniobiorcę, siłą rzeczy Twoje wynagrodzenie na umowie zlecenia netto będzie niższe niż koleżanki – chociaż brutto zarabiacie tyle samo. Jak widzisz, to ile można zarobić na umowie zlecenia można rozpatrywać w kilku aspektach i właśnie tym zajmiemy się w tym artykule.

Omówimy sobie najpierw samo wynagrodzenie na umowie zlecenia i to, ile można zarobić na umowie zlecenia, a potem co nieco o samym zleceniu, tzw. zbiegach tytułów do ubezpieczenia, które również mają wpływ na to, na jakie zarobki możesz liczyć na rękę podpisując umowę zlecenia i ile można zarobić na umowie zlecenia.

Umowa zlecenia jest odpłatna – co do zasady. O ile wynagrodzenie w umowie o pracę musi być określone jako jeden z istotnych elementów tej umowy o pracę, tak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa zlecenia może być nieodpłatna. Można pracować na zleceniu bez wynagrodzenia. Oczywiście w praktyce to się rzadko zdarza, ale nie jest to niedopuszczalne.

Samo wynagrodzenie w umowie zlecenia może zostać określone na różne sposoby. Może to być stawka miesięczna na zleceniu (przepisy nie mówią, jaka ma być minimalna stawka miesięczna na umowie zlecenia), może to być stawka godzinowa na zleceniu (tu już przepisy wskazują, jaka jest minimalna stawka godzinowa na zleceniu), ale wynagrodzenie w umowie zlecenia może zostać określone prowizyjnie, czyli w zależności od wyników pracy zleceniobiorcy, może też być to pewna kombinacja, np. stała stawka miesięczna na zleceniu plus prowizja od sprzedaży, zdobytych klientów, zrealizowanych celów sprzedażowych itp. (o wynagrodzeniach pisaliśmy m.in. tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa różnice).

ile można zarobić na umowie zlecenia
ile można zarobić na umowie zlecenia

Jak widzisz, już choćby z tego powodu to, ile można zarobić na umowie zlecenia zależy chociażby od konstrukcji wynagrodzenia w samej umowie, o ile zostało ono wskazane. Zgodnie bowiem z art. 735 kodeksu cywilnego:

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Strony mają pełną swobodę w ustaleniu, ile zarobi zleceniobiorca i jakie będzie wynagrodzenie na umowie zlecenia. Są jedynie związani przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie godzinowej stawki na zleceniu.

O ile jednak minimalna stawka godzinowa na zleceniu regulowana jest ustawowo, tak nie ma górnej granicy, a więc maksymalna stawka godzinowa na zleceniu nie jest już w żaden sposób normowana. Oznacza to, że nie ma górnej granicy tego, ile można zarobić na umowie zlecenia.

Ile zarabia zleceniobiorca – wynagrodzenie w umowie zlecenia

Jak wspomnieliśmy, Wynagrodzenie w umowie zlecenia można określić dość swobodnie. Załóżmy, że zleceniobiorca podpisał umowę zlecenia z wynagrodzeniem w kwocie 23 zł brutto za godzinę pracy. Ile można zarobić na umowie zlecenia pracując np. niecały miesiąc albo kilka miesięcy? Wszystko tu zależy oczywiście od ilości godzin przepracowanych na tej umowie zlecenia.

Sprawdź również: Kiedy ZUS robi przelewy

W praktyce może się okazać, że zleceniobiorca w danym miesiącu nie przepracował ani jednej godziny (bo np. jego praca nie była chwilowo potrzebna zleceniodawcy), a więc siłą rzeczy za taki miesiąc nie otrzyma on wynagrodzenia. Gdyby przepracował jedną godzinę, otrzyma 23 zł brutto, z kolei gdyby np. w obrębie jednego miesiąca przepracował 76 godzin, otrzyma 76 * 23 zł = 1748 zł brutto.

Za chwilę pokażemy, jak się liczy z tego netto – to, ile można zarobić na zleceniu na rękę uzależnione jest w dużej mierze od tego, czy zleceniobiorca jest w wieku do 26 roku życia i czy ma status ucznia lub studenta (pisaliśmy m.in. tutaj: szkoła policealna i uczeń a składki ZUS) czy został zgłoszony jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego itp.

Może się też okazać, że stawka wynagrodzenia na zleceniu określona została nie godzinowo, ale miesięcznie, przykładowo zleceniobiorca zarabia 3000 zł miesięcznie. Wówczas nie ma już znaczenia, ile godzin w danym miesiącu pracuje – jego wynagrodzenie określono w stawce miesięcznej.

Należy pamiętać, że umowa zlecenia jest umową tzw. starannego działania. Zleceniobiorca ma działać – wykonywać pewne czynności, np. powtarzalne, ale nie jest rozliczany z fizycznego efektu tych działań, ale z samego działania. Zleceniobiorca ma swoje czynności wykonywać z należytą starannością.

zarobki na umowie zlecenia
zarobki na umowie zlecenia

Jeśli wynagrodzenie w umowie zlecenia określono w stawce miesięcznej, a nie godzinowo czy prowizyjnie, ale zleceniobiorca w jednym z miesięcy nie wykonał określonych czynności, to jego wynagrodzenie na umowie zlecenia określone w stawce miesięcznej może zostać pomniejszone. Chodzi o to, że te np. 3000 miesięcznie on ma otrzymać za pewien zestaw czynności czy ich ilość. Jeśli np. nie był obecny w pracy przez kilka dni, to jego wynagrodzenie można pomniejszyć i nie ma znaczenia, czy zleceniobiorca był np. na zwolnieniu lekarskim (pisaliśmy m.in. tutaj: zasiłek chorobowy na umowie zlecenia).

Oczywiście może być tak, że to wynagrodzenie z umowy zlecenia określone w stawce miesięcznej nie zostanie pomniejszone o czas choroby zleceniobiorcy czy inną nieobecność, bo po prostu zanim zleceniobiorca się rozchorował, zdążył już w danym miesiącu wykonać swoje obowiązki.

Widzisz zatem, że to, ile można zarobić na umowie zlecenie zależy od nakładów pracy i ilości zadań, jakie zleceniobiorca ma do wykonania. A od czego jeszcze?

Ile można zarobić na umowie zlecenia – chorobowe dla zleceniobiorcy

Jeśli zleceniobiorca się rozchoruje i pójdzie na zwolnienie lekarskie, to ma prawo do zasiłku chorobowego, ale pod warunkiem, że podlega ubezpieczeniu chorobowemu. To ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenia jest co do zasady dobrowolne – chyba, że to umowa zlecenia z własnym pracownikiem albo umowa zlecenia ze studentem. W tym pierwszym przypadku ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest obowiązkowe, w tym drugim dobrowolne nie wchodzi w grę, bo ubezpieczenie chorobowe dobrowolne jest możliwe jedynie tam, gdzie obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a wynagrodzenie ze zlecenia ze studentem w ogóle nie jest ozusowane.

W każdym razie – jeśli zleceniobiorca rozchoruje się, a podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy. O ile oczywiście nie wiąże go okres wyczekiwania (pisaliśmy m.in. tutaj: zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy oraz tutaj: L4 w ciąży)

Minimalne wynagrodzenie na zleceniu – ile najmniej może zarobić zleceniobiorca

Stawka miesięczna czy prowizyjna minimalnego wynagrodzenia na umowie zlecenia nie jest uregulowana. Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazują jedynie na obowiązek zachowania minimalnej stawki godzinowej (na rok 2021 minimalna stawka na zleceniu to 18,30 brutto. W kolejnych latach zapewne wzrośnie).

Samo wynagrodzenie z umowy zlecenia ze stawką godzinowa ustala się po prostu przez przemnożenie liczby godzin przepracowanych na zleceniu przez przyjętą w umowie stawkę. W ten sposób otrzymujemy wynik brutto. No i teraz pokażmy, ile można zarobić na umowie zlecenia, mając minimalną stawkę godzinową i po przepracowaniu w danym miesiącu np. 120 godzin na zleceniu.

Wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia: 120 godzin * 18,30 zł = 2196 zł brutto.

I teraz pierwszy przypadek – ile można zarobić na umowie zlecenia netto, jeśli jest się studentem do 26 roku życia i zarobiło wspomniane 2196 zł brutto? Dokładnie tyle samo. Student na umowie zlecenia korzysta z tego, że jego umowa nie podlega ozusowaniu i opodatkowaniu. Minusem jest oczywiście to, że w razie choroby nie przysługuje zasiłek chorobowy na umowie zlecenia ze studentem.

Drugi przypadek – zleceniobiorca pracuje gdzieś na etacie, zarabia przynajmniej pensję minimalną i na zleceniu w innej firmie dorobił wspomniane 2196 zł. Taki zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia podlega jedynie składce zdrowotnej, jeśli na etacie zarabia co najmniej pensję minimalną.

Ile można zarobić na umowie zlecenia netto od 2196 brutto w tym wypadku?

 1. Wynagrodzenie brutto: 2196 zł
 2. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2196 zł = 439,20 zł
 3. Podstawa podatku: 2196 – 439,20 = po zaokrągleniu: 1757 zł
 4. Podatek: 17% z 1757 zł = 298,69 zł
 5. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2196 zł = 197,64 zł
 6. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2196 zł = 170,19 zł
 7. Podatek do urzędu skarbowego: 298,69 – 170,19 = po zaokrągleniu 129 zł
 8. Netto do wypłaty: 2196 – 197,64 – 129 = 1869,36 zł

No i jeszcze jeden przypadek – ta sama kwota, ale zleceniobiorca posiada jeden tytuł do ubezpieczenia – właśnie tylko tę zawartą umowę zlecenia. Ile można zarobić na umowie zlecenia netto w tym wypadku, licząc od kwoty brutto:

 1. Wynagrodzenie brutto: 2196 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2196 zł = 214,33 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2196 zł = 32,94 zł
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2196 zł = 53,80 zł
 5. Podstawa składki zdrowotnej: 2196 – 214,33 – 32,94 – 53,80 = 1894,93
 6. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 1894,93 = 378,99 zł
 7. Podstawa podatku: 1894,93 – 378,99 = po zaokrągleniu 1516 zł
 8. Podatek: 17% z 1516 zł = 257,72 zł
 9. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1894,93 = 170,54 zł
 10. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 1894,93 = 146,86 zł
 11. Podatek do urzędu skarbowego: 257,72 – 146,86 = po zaokrągleniu 111 zł
 12. Netto do wypłaty: 2196 – 214,33 – 32,94 – 53,80 – 170,54 – 111 = 1613,38 zł.

Jak widzisz, to, ile można zarobić na umowie zlecenia nie zależy tylko od kwoty brutto wynagrodzenia na umowie, ale również od tego, czy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest ozusowane i opodatkowane.

Umowa zlecenia a ochrona przed wypowiedzeniem

umowa zlecenia i ochrona przed wypowiedzeniem
umowa zlecenia i ochrona przed wypowiedzeniem

Umowa zlecenia jako elastyczna forma zatrudnienia ma z pewnością sporo plusów, Szczególnie dla wielu osób rozpoczynających dopiero swoją karierę zawodową umowa zlecenia będzie jedną z częstych form zatrudnienia (pisaliśmy m.in. tutaj: pensja w pierwszej pracy). Zatrudniający musi jednak pamiętać, że nie można umową zlecenia zastępować umowy o pracę – zgodnie z art. 22 §1(2) kodeksu pracy Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1, a więc zatrudnienie spełniające przesłanki do uznania za zatrudnienie w stosunku pracy.

Sprawdź także: Czy można zarabiać mniej niż najniższa krajowa

Kolejna rzecz – umowa zlecenia nie daje ochrony przed wypowiedzeniem. Nie regulują tego przepisy kodeksu pracy czy w ogóle prawa pracy, a jedynie sama umowa plus ewentualnie przepisy kodeksu cywilnego. Przykładowo – nie można zwolnić pracownicy w ciąży, ale czy można zwolnić kobietę na zleceniu w ciąży? Można, nie ma tu żadnej ochrony (pisaliśmy m.in. tutaj: czy można zwolnić kobietę w ciąży i tutaj: kogo nie można zwolnić z pracy. O samym wypowiedzeniu umowy o pracę natomiast nieco tutaj: zwolnienie z pracy za plotki).

Wynagrodzenie z umowy zlecenia nie podlega takiej ochronie, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie ma tu zasady, że musi być wypłacone np. do 10 dnia miesiąca. Wypłaca się je w terminie wskazanym w umowie, a jeśli zleceniobiorca nie chce zapłacić, pozostaje sąd cywilny, a nie sąd pracy (o wynagrodzeniach pisaliśmy m.in. tutaj: obniżenie wynagrodzenia bez zgody pracownika, pracodawca płaci pod stołem, zatrudnianie na czarno co grozi pracownikowi).

Podsumowując – to, ile można zarobić na umowie zlecenia zależy nie tylko od samej stawki wynagrodzenia w umowie zlecenia, ale również od okoliczności towarzyszących, przede wszystkim tego, czy zleceniobiorca jest studentem czy uczniem do 26 roku życia, czy ma jakieś inne zatrudnienie, emeryturę itp.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.